REAL

A formális és informális önkéntesek jellemzői a határon túli magyar fiatalok körében, 2020-ban = Active Volunteers Among Young Ethnic Hungarians Aged 15-29 Living in the Region Beyond the Border in 2020

Bartal, Anna Mária and Fényes, Hajnalka (2023) A formális és informális önkéntesek jellemzői a határon túli magyar fiatalok körében, 2020-ban = Active Volunteers Among Young Ethnic Hungarians Aged 15-29 Living in the Region Beyond the Border in 2020. ÖNKÉNTES SZEMLE : ELMÉLET, GYAKORLAT, MÓDSZERTAN, 3 (2). pp. 33-60. ISSN 2786-0620

[img]
Preview
Text
BARTAL_FENYES_OSZ_2023_02_33_60-9.pdf

Download (580kB) | Preview

Abstract

Tanulmányunk az első olyan elemzés, amely a felvidéki, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai 15-29 éves magyar fiatalok reprezentatív mintáján a formális és az informális önkéntesek jellemzőinek leírására, valamint az azt befolyásoló tényezők feltárására vállalkozik. A régiónkénti részletes elemzések három kérdés megválaszolását szolgálták. Egyrészt, a határon túli önkéntes fiatalok körében a formális és informális önkéntesek megoszlása mennyiben követi az az adott országokbeli trendeket. Másrészt, a szakirodalmi elemzések alapján igazolható-e, hogy a határon túli formális önkéntes fiatalok körében is nagyobb gyakorisággal találhatók a magasabb társadalmi és gazdasági státuszú, illetve a vallásos emberek. A formális és informális aktív önkéntes fiatalokat a közösségi erőforrás hordozóinak és a közösségszervezés erőinek tekintve, harmadik kutatási kérdésünk az volt, hogy a korcsoportok közül kik jelentik a formális önkéntesek bázisát. Elemzésünket a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 külhoni adatfelfelvételében az aktív önkéntességre és civil szervezeti kötődésre vonatkozó kérdések mentén végeztük el, kétváltozós elemzés és logisztikus regressziós modellek alkalmazásával. Eredményeink szerint a formális és informális önkéntesek megoszlásában az adott országi trendek szerinti megoszlás csak a felvidéki fiatalok körében jellemző. A többi régióban a magyar fiatalok között jóval magasabb volt a formális önkéntesek aránya, ami az önkéntes fiatalok erős szervezeti elköteleződésére utal, illetve, hogy ezek a fiatalok a határon túli ifjúsági szervezetek számára jelentős erőforrást jelenthetnek. A szakirodalomban leírtakkal összhangban adataink – a határon túli fiatalok esetében is – azt igazolták, hogy a formális önkéntesek inkább a magasabb társadalmi és gazdasági státuszúak közül kerültek ki, de ebben a vizsgált régiók között mutatkoztak kisebb különbségek. A vallásosság a kárpátaljai fiatalok formális önkéntességének esélyét növelte leginkább. Általánosságban elmondható, hogy a formális önkéntesek életkori bázisát a 19-24 éves, felsőfokú tanulmányaikat végző, főként városokban lakó fiatalok jelentik, míg az informális önkéntesek között főként a 25-29 éves fiatalokat találtuk meg. E tekintetben az erdélyi önkéntes fiatalok almintája mutatott nagyobb eltérést. A szakirodalmi leírásokkal egyetértve úgy látjuk, hogy a formális és informális önkéntesség kiegészíti egymást és az informális önkéntesek a határon túli ifjúsági szervezetek számára jó önkéntesmenedzsmenti munkával elérhető és kiaknázható erőforrásokat jelentenek. Our study is the first analysis that attempts to describe the characteristics of formal and informal volunteers and the factors influencing them on a representative sample of ethnic Hungarian youth aged 15-29 years living in the historic region of Upper Hungary (in Slovakia), Transylvania (in Romania), Vojvodina (in Serbia), Transcarpathia (in Ukraine). The detailed analyses by regions were conducted to answer three main questions. First, to what extent does the distribution of formal and informal volunteers among young volunteers living in the region beyond the border follow the trends recognised in their own country. Second, based on the assumptions of the academic literature analysis whether can it be confirmed that there is a higher frequency of people of higher socio-economic status and with religious beliefs among young formal volunteers living in region beyond the border. Considering formal and informal active young volunteers as bearers of community resources and forces for community organisation, our third research question was to identify which age groups constitute the base of formal volunteers. Our analysis was conducted in the framework of Hungarian Youth Survey 2020 data collection abroad and along the lines of its questions on active volunteering and civic organisational attachment, by using bivariate analysis and logistic regression models. The research results indicated that the distribution trends of formal and informal volunteers observed in their own country was only characteristic for young ethnic Hungarian in the historic region of Upper Hungary (in Slovakia). In other regions, the proportion of formal volunteers was much higher among ethnic Hungarian youth, indicating a strong organisational commitment of young volunteers and their potential to be a significant resource for youth organisations. In line with the academic literature, our data also showed that formal volunteers tended to be recruited from higher socio-economic status groups, albeit with smaller differences between the regions studied. Religiousness was the most likely to increase the chances of young people from Transcarpathia (in Ukraine) volunteering formally. In general, the age base of formal volunteers is made up of young people aged 19-24 years old, mainly living in cities, who have completed tertiary education, while the informal volunteers are mainly young people aged 25-29. In this respect, the young volunteers from Transylvania (in Romania) showed a greater variation. In line with the academic literature, we have found that in beyond border regions formal and informal volunteering of young ethnic Hungarians complement each other and that informal volunteers are to be seen as a potential that can be accessed and utilised by youth organisations via good volunteer management.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: aktív önkéntesek, formális és informális önkéntesek, határon túli fiatalok, Felvidék, Erdély, Vajdaság, Kárpátalja; active volunteers, formal and informal volunteers, young ethnic Hungarians, historic region of Upper Hungary (in Slovakia), Transylvania (in Romania), Vojvodina (in Serbia), Transcarpathia (in Ukraine)
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés > HV40 Social service. Social work. Charity organization and practice / Szociális szolgálat, szociális, jótékonysági munka
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 12 Jun 2023 11:20
Last Modified: 12 Jun 2023 11:20
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/167167

Actions (login required)

Edit Item Edit Item