REAL

Befolyásolja-e a kreatív kognitív stílus a vizuális feldolgozást? Eseményhez kötött potenciál vizsgálata fiatal és idős felnőtteken = Can creative cognitive style influence visual processing? An event-related potential study with younger and older adults

Csizmadia, Petra and Czigler, István and Nagy, Boglárka and Gaál, Zsófia Anna (2022) Befolyásolja-e a kreatív kognitív stílus a vizuális feldolgozást? Eseményhez kötött potenciál vizsgálata fiatal és idős felnőtteken = Can creative cognitive style influence visual processing? An event-related potential study with younger and older adults. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 22 (2). pp. 91-112. ISSN 1419-872X

[img]
Preview
Text
AP_2022_2-06-Csizmadia-Nagy-E28093-Czigler-Gaal.pdf - Published Version

Download (997kB) | Preview

Abstract

Háttér és célkitűzések: Vizsgálatunkban korábbi kutatásunk és a kreativitás kétfaktoros modelljét alátámasztó szakirodalmi eredmények alapján célunk az volt, hogy felderítsük, a kreativitás adaptív vagy innovatív összetevőjének van-e hatása a vizuális ingerek észlelésére, feldolgozására, illetve hogy az egészséges öregedés milyen hatással van ezekre a folyamatokra. Módszer: Vizsgálatunkban fiatal (18–30 év) és idős (60–75 év) felnőttek vettek részt. Korcsoportjainkat a kognitív stílus szerint osztottuk további két-két csoportra a Fáy és munkatársai (2022) által megújított és magyar mintán standardizált Figurális Kreativitás Teszt két változójának – az Originalitás (innovatív faktor) és a Korai Befejezésnek Való Ellenállás (adaptív faktor) – pontszámai alapján. A vizuális ingereket egy aktív kakukktojás elrendezésben mutattuk be. Ennek során a gyakori portréfestmények (standard ingerek) 90%-os valószínűséggel, míg a ritkán megjelenő pillangók (célingerek) 10%-os valószínűséggel jelentek meg. A standard ingerek fele-fele arányban egyértelmű és kétértelmű képek voltak, az általuk kiváltott eseményhez kötött potenciálok (EKP) látencia- és amplitúdóváltozásain keresztül hasonlítottuk össze a csoportok feldolgozási folyamatait. Eredmények: Egyrészt azt találtuk, hogy az öregedéssel csökkent a vizsgált komponensek amplitúdója, másrészt pedig, hogy az idősekkel ellentétben a fiatalok eltérően dolgozták fel az egyértelmű és kétértelmű ingereket. Az Originalitás általánosan befolyásolta az ingerek feldolgozását, a magasabb Originalitás-pontszám nagyobb amplitúdójú EKP-val társult 400–600 ms között mindkét korcsoportban. Ezzel szemben a Korai Befejezésnek Való Ellenállás az alacsonyabb pontszámú korcsoportokban eredményezett különbségeket a 200–500 ms közötti sávban, azonban nem befolyásolták az egyértelmű és kétértelmű ingerek megkülönböztetését egyik korcsoportban sem. Következtetések: A fiatalok a rövid bemutatási idő mellett is feldolgozták a képek lokális elemeit is, megtörtént az ingerek kategorizációja, az egy- és kétértelmű képek elkülönítése, míg az időseknél ez nem volt kimutatható. Az utóbbi jelenség hátterében a rugalmas figyelmi kontroll életkorral járó hanyatlása állhat. Bár a kognitív stílusnak nem volt hatása az egyértelmű és kétértelmű ingerek megkülönböztetésére (nem találtunk interakciót az inger típusa és az Originalitás sem a Korai Befejezésnek Való Ellenállás között), az innovatív és adaptív kognitív stílus is hatással volt a vizuális ingerek feldolgozására. | Background and aims: Based on our previous research and the literature supporting the two-factor model of creativity, we aimed to investigate whether the adaptive or innovative component of creativity has an effect on perception and processing of visual stimuli, and whether healthy aging has an impact on these processes. Methods: Young (18–30 years) and elderly (60–75 years) adults participated in our study. We divided our age groups into two more groups according to the cognitive style based on the scores of two variables – Originality (innovative factor) and Resistance to Premature Closure (adaptive factor) – of the updated and standardized version of the figural creativity test by Fáy and colleagues (2022). Visual stimuli were presented in an active oddball paradigm, in which frequent portrait paintings (standard stimuli) appeared with 90% probability, while infrequent butterflies (target stimuli) appearing with 10% probability. Half of the standard stimuli were unambiguous, and the other half were ambiguous images. We compared the groups based on the latency and amplitude changes of the event-related potentials elicited by standard stimuli. Results: On the one hand, we found that the amplitude of the examined components decreased with aging; and on the other hand, in contrast to the elderly, younger adults processed unambiguous and ambiguous stimuli differently. Originality generally influenced stimulus processing, with a higher Originality score associated with a higher ERP amplitude between 400–600 ms in both age groups, while Resistance to Premature Closure caused differences only between lower-scoring age groups within the 200–500 ms range. However, they did not affect the distinction between unambiguous and ambiguous stimuli in either age group. Discussion: Despite the short presentation time, younger adults processed the local elements of the images, the stimuli were categorized, while in the elderly this was not detectable, maybe due to the age-related decline in flexible attention control. Although cognitive style had no effect on distinguishing between unambiguous and ambiguous stimuli (no interaction was found between stimulus type and Originality or Resistance to Premature Closure), innovative and adaptive cognitive style had an effect on the processing of visual stimuli.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: kreativitás, innovatív és adaptív kognitív stílus, öregedés, „vizuális kakukktojás” feladat, eseményhez kötött potenciál | creativity, innovative and adaptive cognitive style, aging, visual oddball, event related potential
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 20 Oct 2023 11:09
Last Modified: 20 Oct 2023 11:09
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/177321

Actions (login required)

Edit Item Edit Item