REAL

Gyalogolhatóság és gyaloglási viselkedés ember–környezet tranzakciótudományi megközelítésben = Walkability and walking behaviour in the people-environment transactional approach

Berze, Iván Zsolt and Dúll, Andrea (2022) Gyalogolhatóság és gyaloglási viselkedés ember–környezet tranzakciótudományi megközelítésben = Walkability and walking behaviour in the people-environment transactional approach. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (4). pp. 52-85. ISSN 0237-7683

[img]
Preview
Text
BerzeDull.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (11MB) | Preview

Abstract

A walkability – magyarul gyalogolhatóság, sétálhatóság vagy járhatóság – fogalmát számos tudományterület, így többek között a várostervezés, az egészségmegőrzés, a fenntarthatóság, a mentális betegségek, a környezetpszichológia és a szociológia egymással gyakran szoros átfedésben lévő témákat tartalmazó irodalmában megtalálhatjuk. A városi környezet gyalogolhatóbbá tétele környezeti (kevesebb szennyezés, fenntarthatóság), személyes (társas kapcsolatok, mentális és fizikai egészség) és gazdasági előnyökkel jár, így a fogalom vizsgálata és mérése mikro- és makroszinten egyaránt indokolt.Tanulmányunk célja, hogy a gyalogolhatóság hazánkban még kevéssé kutatott fogalmát az ember–környezet tranzakciótudomány személy-környezet állandó kölcsönkapcsolatát hangsúlyozó megközelítésében járja körül, így kapaszkodót nyújtson a fogalom holisztikus, környezetpszichológiai szemléletű hazai kutatásához és továbbfejlesztéséhez. Mivel a gyalogolhatóság fogalma kevéssé elterjedt a magyar szakirodalomban és közgondolkodásban, a tanulmány először bemutatja a gyalogolhatóság definíciós hangsúlyait. Ezt követően a kapcsolódó objektív és szubjektív környezeti, majd a személyes jellemzőket (szociodemográfiai változókat, mentális egészségi jellemzőket, szándékot és attitűdöt, társas faktorokat, személyiségjellemzőket) veszi sorra olyan kutatások és ökológiai modellek példáin keresztül, amelyek rávilágítanak a fogalom, illetve a mérési és beavatkozási lehetőségek komplexitására. Ezek a tényezők ugyan a tranzakcionális szemléletből adódóan a gyakorlatban nehezen választhatók el egymástól, az áttekinthetőség érdekében célravezetőnek tűnik, hogy külön tárgyaljuk őket. A gyalogolhatósághoz és gyaloglási viselkedéshez kapcsolódó objektív és észlelt környezeti, valamint térhasználói jellemzők belső és egymás közötti kölcsönkapcsolatait – a térhasználói percepció fontosságának hangsúlyozásával – egy saját tranzakcionális elméleti ökológiai keretmodellben és a gyalogolhatóság általunk javasolt ember–környezet tranzakciótudományi definíciójában foglaljuk össze.A gyalogolhatósággal kapcsolatos kutatások legtöbbje nem tár fel ok-okozati viszonyokat, így tanulmányunkban mi is olyan jellemzők megvilágítására törekszünk, amelyek (egyszerre) lehetnek a gyaloglási viselkedés okai vagy okozatai. Elméleti tranzakcionális ökológiai keretmodellünkben az összefüggések a tranzakcionális szemléletnek megfelelően, valamint a kauzalitás feltáratlanságának okán közvetlenül vagy közvetetten kétirányúak. A tanulmány a kapcsolódó nemzetközi szakirodalom gazdagsága folytán nem törekedhet teljességre a tárgyalt jellemzőket, eredményeket, az összefüggések komplexitását illetően, célja a gyalogolhatóság értelmezésében, kutatásában, fejlesztésében elengedhetetlen tranzakcionális szemlélet jelentőségének megvilágítása. Elméleti keretmodellünk sem törekszik teljességre, az értelmezés a jellemzőcsoportok szintjén marad; az egyes jellemzőcsoportok nem minden elemét tüntettük fel, és az összefüggések sem érvényesek azok minden elemére. Úgy véljük azonban, hogy modellünk ezzel együtt is a gyalogolhatóság tranzakcionális szempontú empirikus kutatásainak kiindulópontja lehet. | The concept of walkability can be found in the literature of various disciplines, such as urban planning, health care, sustainability, mental illness, environmental psychology, and sociology, often involving closely overlapping topics. Making the urban environment more walkable has environmental (less pollution, sustainability), personal (mental and physical health, social factors), and economic advantages, thereforetheexamination and measuring of theconcept arecrucial at both the micro and macro levels. The aim of this paper is to discuss the concept of walkability, a scarcely investigated topic in Hungary, in the approach of people-environment transaction. This approach emphasizes the consistent interrelationship between people and theenvironment and underlines that the physical environment is also socially determined: i.e., theenvironment should be deWned as socio-physical. This study is intended to provide some support for a holistic, environmental psychological research agenda and the development of theconcept of walkability in Hungary. In this vein, our study Wrst provides an overview of the deWnitional emphases of theconcept, followed by environmental, and personal characteristics related to walkability that according to the transactional approach are diXcult to separate in practice. The paper also discusses objective, measurable environmental characteristics as well as their perceived, subjective variants, therole of concordance between the objective and perceived environmental characteristics, complex perceptual qualities, and their ecological models. From the perspective of personal characteristics, sociodemographic variables (gender, age, race), mental health, social factors, and personality are presented as factors associated with walkability. The discussed examples of walkability-related research and ecological models highlight thecomplexity of theconcept, the measurement and intervention options. The internal relations within and theinterrelationships of the objective and perceived environmental attributes and space users’ characteristics, with an emphasis on the importance of space users’ perceptions, are summarized in our transactional theoretical ecological framework model of walkability and walking behaviour. We also suggest a possible transactional deWnition of walkability: Walkability is a constantly, due partly to the realized walking behaviour, changing attribute of the built environment, expressing the extent to which the given environment encourages walking dueto thecomplex pattern of its characteristics: thesecharacteristics can be objective or considered important or perceived in diYerent ways according to the space users’ attributes, and areinterrelated with each other and therealized walking behaviour. Since most research projects on walkability do not reveal causal relationships, this study also intends to highlight such characteristics too that may (simultaneously) be the cause and eYect of walking behaviour. In our theoretical transactional ecological framework model, relationships are directly or indirectly bidirectional due to the transactional approach and the unexploredness of causality. For example, thecharacteristics of space users may aYect the walking behaviour regardless of the walkability of the environment, may moderate the relationship between walkability and walking behaviour, and may also be aYected by the realized walking behaviour. Due to the richness of the international literature, this study does not strive for completeness in terms of the discussed characteristics and results, and the complexity of the relationships. It merely aims to highlight the importance of the transactional approach in the interpretation, research, and development of walkability. Our theoretical framework model should also be interpreted only at the level of characteristic groups since we have not indicated all the elements of each group and the relationships are not valid for all elements. Nevertheless, our model can be a basis for transactional empirical research on walkability

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: gyalogolhatóság; gyaloglási viselkedés; ember–környezet tranzakció; környezeti és személyes jellemzők és előnyök; ökológiai modellek | walkability; walking behavior; people–environment transaction; environmental and personal characteristics and advantages; ecological models
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás
H Social Sciences / társadalomtudományok > HM Sociology / társadalomkutatás > HM5 Social psychology / szociálpszichológia
H Social Sciences / társadalomtudományok > HT Communities. Classes. Races / társadalmi rétegződés > HT165.5 City planning / várostervezés
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 27 Feb 2024 07:24
Last Modified: 27 Feb 2024 07:24
URI: https://real.mtak.hu/id/eprint/189023

Actions (login required)

Edit Item Edit Item