REAL

A kálium, bór és stroncium hatása a mákra (Papaver somniferum L.) | Effect of potassium, boron and strontium on poppy (Papaver somniferum L.)

Kádár, Imre (2013) A kálium, bór és stroncium hatása a mákra (Papaver somniferum L.) | Effect of potassium, boron and strontium on poppy (Papaver somniferum L.). Agrokémia és Talajtan, 62 (2). pp. 359-372. ISSN 0002-1873

[img] Text
agrokem.62.2013.2.13.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2033.

Download (222kB)

Abstract

Mészlepedékes csernozjom vályogtalajon, az MTA ATK TAKI Nagyhörcsöki Kísérleti Telepén (Mezőföldön) vizsgáltuk a K, B és Sr elemek közötti kölcsönhatásokat a kísérlet 11. évében, 1998-ban mák növénnyel.Az alaptrágyázás általában 100–100 kg N és P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>·ha<sup>−1</sup>·év<sup>−1</sup> volt, amelyet 25%-os pétisó és szuperfoszfát formájában adtunk ki. A K-szinteket megismételt 0, 1000, 2000 kg K<sub>2</sub>O-, a B-szinteket megismételt 0, 20, 40, 60 kg B-, a Sr-szinteket 67 kg Sr hektáronkénti adaggal állítottuk be. Műtrágyaként 60%-os KCl-ot, 11%-os bóraxot és 33%-os SrCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O sót alkalmaztunk. Főparcellánként három K-kezelés, alparcellánként négy B-kezelés, al-alparcellánként két Sr-kezelés szolgált, 24 kezeléssel×3 ismétlésben = 72 parcellával, osztott parcellás elrendezésben.A kisérlet béallításakor (1987 őszén) a szántott réteg 5% CaCO<sub>3</sub>-ot, 3% humuszt, 20% agyagot tartalmazott. A pH(H<sub>2</sub>O) 7,8; a pH(KCl) 7,3; az AL-oldható K<sub>2</sub>O es P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 180–200 es 100–120, a KCl-oldhato Mg 110–150, a KCl+EDTA-oldható Mn 60–80, a Cu és Zn 1–2, valamint a B 0,7 mg·kg<sup>−1</sup> értékkel volt jellemezhető. A termőhely kielégitő K-, Ca- és Mg-; közepes N- és P-; valamint gyenge Zn- és Cu-ellátottságu. A talajvíz szintje 13–15 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. Az átlagos középhőmérséklet 11 °C, az éves csapadékösszeg 400–600 mm közötti, egyenetlen eloszlással.A Kompolti M fajtájú mákot 1998. március 16-án vetettük el 45 cm sortávolságra, 1–2 cm mélyre. A kísérletben végzett agrotechnikai műveletekről és a vonatkozó módszertani megfigyelésekről az 1. táblázat ad áttekintést.A főbb megállapítások, levonható következtetések: <list list-type="simple"> <label/>— Ebben a kedvező csapadékellátottságú évben a kezeléshatások elmaradtak. Az aratáskori szár 3,4, a tok 1,1, a mag 1,6 t·ha<sup>−1</sup> tömeget adott, a mák összes légszáraz föld feletti biomassza tömege 6,1 t·ha<sup>−1</sup> mennyiséget tett ki. <label/>— A bórtrágya hat év után sem mosódott a mélyebb talajrétegekbe. A sekélyen gyökerező mák szerveinek B-tartalma a többszörösére nőtt a B-terheléssel. Mérséklődött ezzel egyidejűleg a szár és a tok Ca- és Mg-koncentrációja. A K-trágyázás emelte a szár és a tok K-, illetve csökkentette a Mg %-át. Igazolható volt a hat évvel korábban adott 67 kg Sr·ha<sup>−1</sup> Sr-trágyázás hatása is a mákszervek emelkedett Srtartalmában. <label/>— Az 1 t mag és a hozzá tartozó melléktermés fajlagos/egységnyi elemtartalma 79-41-114-109-20 = N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O-CaO-MgO kg·t<sup>−1</sup> mennyiségnek adódott. Hasonló fajlagos értékeket mértünk korábbi kísérleteinkben is, melyek a hazai szaktanácsadásban ajánlott N, P és K fajlagosokat átlagosan mintegy kétszeresen, a Ca és Mg fajlagosokat 5–6-szorosan múlják felül. Javasoljuk a hazai szaktanács revízióját. | Interactions were studied between the elements K, B and Sr in poppy in 1998, in the 11<sup>th</sup> year of an experiment set up on pseudomyceliar (calcareous) chernozem soil at the Experimental Station of the Institute in Nagyhörcsök.Basic fertilization generally consisted of 100 kg each of N and P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> per hectare per year, given in the form of 25% calcium ammonium nitrate and superphospate. The K levels were adjusted using repeated doses of 0, 1000 and 2000 kg K<sub>2</sub>O, the B levels with repeated doses of 0, 20, 40 and 60 kg B and the Sr levels with 0 and 67 kg Sr per hectare, applied in the form of 60% KCl, 11% borax and 33% SrCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O. The main plots were the 3 K treatments, the subplots the 4 B treatments and the sub-subplots the 2 Sr treatments, giving a total of 24 treatments × 3 replications = 72 plots in a split-plot design.When the experiment was set up in autumn 1987 the ploughed layer contained 5% CaCO<sub>3</sub>, 3% humus and 20% clay. The pH (H<sub>2</sub>O) value was 7.8 and the pH (KCl) 7.3. The AL-soluble K<sub>2</sub>O and P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> values were 180–200 and 100–200, the KCl-soluble Mg 110–150, the KCl+EDTA-soluble Mn 60–80, the Cu and Zn 1–2 and the B 0.7 mg·kg<sup>−1</sup>. The soil nutrient supplies were satisfactory for K, Ca and Mg, moderate for N and P and poor for Zn and Cu. The groundwater was at a depth of 13–15 m and the area was prone to drought. The mean temperature averaged 11 °C and the annual rainfall sum was 400–600 mm, with uneven distribution.The poppy variety Kompolti M was sown at a depth of 1–2 cm on 16 March 1998 with a row distance of 45 cm. The agronomic measures and methodological observations are presented in Table 1.The main conclusions were as follows: <list list-type="simple"> <label/>— Due to the favourable rainfall supplies, there were no treatment effects. The total air-dry aboveground biomass of poppy at harvest was 6.1 t·ha<sup>−1</sup>, consisting of 3.4 t·ha<sup>−1</sup> stems, 1.1 t·ha<sup>−1</sup> capsules and 1.6 t·ha<sup>−1</sup> seed. <label/>— The boron fertilizer was not leached into the deeper soil layers even after six years. The B content in the plant organs of poppy, which has a shallow root system, increased many times at greater B rates, with a simultaneous drop in the Ca and Mg concentrations of the stems and capsules. K fertilization enhanced the K% of the stems and capsules and reduced that of Mg. There was also a significant increase in the Sr content of the poppy organs after six years in response to the application of 67 kg Sr·ha<sup>−1</sup>. <label/>— The specific/unit element content of 1 t seed and the corresponding by-products amounted to 79-41-114-109-20 kg·t<sup>−1</sup> N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O-CaO-MgO, respectively. Similar specific values were recorded in earlier experiments, and are on average approximately twice the specific N, P and K values recommended by the Hungarian extension service and 5–6 times those given for Ca and Mg. It is thus suggested that the recommended values should be revised.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: Ágnes Sallai
Date Deposited: 18 Apr 2017 10:41
Last Modified: 18 Apr 2017 10:41
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/51405

Actions (login required)

Edit Item Edit Item