REAL

A repce (Brassica napus L.) tápláltsági állapotának megítélése növényanalízissel

Kádár, Imre (2002) A repce (Brassica napus L.) tápláltsági állapotának megítélése növényanalízissel. Agrokémia és Talajtan, 51 (3-4). pp. 395-416. ISSN 0002-1873

[img]
Preview
Text
agrokem.51.2002.3-4.9.pdf

Download (234kB) | Preview

Abstract

Karbonátos vályog csernozjom talajon, egy műtrágyázási tartamkísérlet 11. évében vizsgáltuk az eltérő N-, P-és K-ellátottsági szintek és kombinációik hatását az őszi káposztarepce (Yet Neuf fajta) szerveinek elemösszetételére és főbb tápelemarányainak változására. Emellett összefüggést keresünk a talaj 0–60 cm-es rétegének NO3-N-készlete és a tőrózsás hajtás N %-a, ill. a növényi N % és a magtermés/olaj % között. Ellenőriztük a repce tápláltsági állapotának megítélésére szolgáló diagnosztikai határértékeket, valamint új javaslatokat dolgoztunk ki a szaktanácsadás számára. A termőhely talaja a szántott rétegben mintegy 3 % humuszt, 5 % CaCO3-ot, 20 % agyagot tartalmazott, P és Zn elemekben gyengén, N és K elemekben közepesen ellátottnak minősült. A kísérlet 4N x 4P x 4K = 64 kezelést és 2 ismétlést foglal magában, összesen 128 parcellával. A műtrágyákat 25 %-os pétisó, szuperfoszfát és kálisó formájában alkalmaztuk. A talajvíz 13–15 m mélyen helyezkedik el, a terület aszályérzékeny. Főbb eredményeink: A repce kielégítő N-ellátottságát az irodalmi optimumnak megfelelő 4–5% közötti N-tartalom jellemezheti a tőrózsás korú/levélváltás utáni hajtásban és a virágzás elején vett kifejlett levélben egyaránt. A javuló N-kínálattal nőtt a növényi szervek kationtartalma (Ca, Mg, Na) is. A tőrózsás korú hajtás NO3-N-készlete egy nagyságrenddel változik a kínálat függvényében és kiválóan megfelelhet diagnosztikai célokra. Optimális Nellátottsági tartományt az 5–10 mg/g, azaz 5–10 ezrelék NO3-N-koncentráció képezheti a szárazanyagban. A növényi N-tartalomban a NO3-N részaránya a kontrollhoz viszonyítva 4-ről 20 %-ra emelkedett a N-túltrágyázás nyomán. A repce kielégítő P-ellátottságát a tőrózsás korú hajtásban 0,6–0,7 %, a virágzáskori levélben 0,4–0,5 % P-tartalom tükrözheti. A javuló P-kínálattal jelentősen és igazolhatóan nőtt a Na-, valamint csökkent a Zn- és Cu-koncentráció a növényi részekben. A P-Zn antagonizmus latens Zn-hiányhoz vezethetett a foszforral jobban ellátott talajon, irodalmi határértékek alapján. A tápelemarányok némelyike tág határok között változva érzékenyen képes jellemezni a tápláltság kiegyensúlyozottságát, minőségét, harmóniáját, így biztonságosabbá teheti a szaktanácsadást. A meghatározó N/P arány tekintetében a tőrózsás hajtásban 8–10, a virágzáskori levélben 10–12 N/P arány lehet iránymutató. Az optimális P/Zn hányados – irodalmi adatokkal összhangban – az 50–150 közötti tartományban található mind a tőrózsás hajtásban, mind a virágzáskori levélben. A P/Cu hányadosra ilyen közös optimum nem adható meg, mivel a P/Cu aránya közel 1/3-ára szűkül a virágzáskori levélben a tőrózsás korú hajtáshoz viszonyítva. A levélben 500–1500, a tőrózsás hajtásban 2000–3000 P/Cu arány lehet irányadó. Kísérletünk nem alkalmas azonban a P/Cu arány optimumának szabatos megállapítására. A N/K optimuma tőrózsás hajtásban 0,8–1,2, a virágzáskori levélben 1,2–1,6 értékre tehető a kiegyensúlyozott N- és K-ellátottság becslésénél. A K/P arány optimuma gyakorlatilag minden föld feletti vegetatív növényi részben 6–8 körül alakult. Tavasszal mintegy 100–150 kg/ha NO3-N-készlettel kell rendelkeznie a vizsgált talajnak ahhoz, hogy a tőrózsás korú hajtás a kívánatos 5 % körüli N-tartalmat elérje, mely biztosíthatja a maximális maghozamokat. A tőrózsás hajtás N %-a és a magtermés olajtartalma lineáris, negatív összefüggést mutatott. A N-bőség a fehérjetartalmat növeli az olajhozam rovására. Korai növényelemzéssel a minőség is előre jelezhető. A repce optimális PK-ellátottságát a 150–200 mg/kg ammónium-laktát-(AL-) oldható P2O5-, ill. K2O-tartomány jelentheti a szántott rétegben ezen a talajon. Kielégítő N-ellátottságot a 100 kg/ha körüli N, ill. a 0–60 cm talajréteg 100–150 NO3-N-készlete vetés előtt vagy tavasszal. Adatainak iránymutatóul szolgálhatnak a hazai szaktanácsadás számára. | The effect of different N, P and K levels and their combinations on the element composition and major nutrient ratios of rape (variety Yet Neuf) was investigated in the 11th year of a long-term fertilization experiment set up on calcareous chernozem soil. Correlations were also sought between the NO3-N reserves of the 0–60 cm soil layer and the N% of the rosette-stage shoot, the total plant N% and the seed yield/oil %. The diagnostic limit values used to estimate the nutrient status of rape were checked and new recommendations were elaborated for the extension service. The ploughed layer of the experimental soil contained 3% humus, 5% CaCO3 and 20% clay, and was poorly supplied with P and Zn but moderately well supplied with N and K. The experiment included 4N×4P×4K = 64 treatments in 2 replications, giving a total of 128 plots. Fertilizers were applied in the form of 25% calcium ammonium nitrate, superphosphate and potassium chloride. The groundwater was located at 13–15 m depth and the area was drought-sensitive. The major results were as follows: Satisfactory N supplies are indicated by a 4–5% N content in the rosette-stage shoot or in fully developed leaves at the beginning of flowering, in agreement with the optimum values given in the literature. With an improvement in the N supplies there was also an increase in the cation content (Ca, Mg, Na) of the plant organs. The NO3-N content of the rosette-stage shoot changes by an order of magnitude as a function of the supplies and is excellently suited for diagnostic purposes. The optimum range of N supplies is indicated by 5–10 mg/g (i.e. an NO3-N concentration of 5–10 ‰ in the dry matter). The ratio of NO3-N in plant N content increased from 4 to 20% with extreme N supply as compared to the control. Satisfactory P supplies for rape are reflected by 0.6–0.7% P contents in the rosette-stage shoot or 0.4–0.5% in the leaves at flowering. Improved P supplies led to a significant increase in the Na concentration and a reduction in the Zn and Cu concentrations in the plant organs. The P-Zn antagonism may lead to latent Zn deficiency on soils with good P supplies, according to the limit values in the literature. Some of the nutrient ratios fluctuated between wide limits, providing a sensitive reflection of the balanced nature and quality of plant nutrition. This could serve to make the extension service recommendations more reliable. In the case of N/P, which is the most important ratio, a value of 8–10 in the rosette-stage shoot or 10–12 in the leaves at flowering could be a satisfactory guideline. In agreement with data in the literature, values ranging from 50–150 could be optimum for the P/Zn ratio, both in the rosettestage shoot and in the leaves at flowering. A common optimum cannot be given for the P/Cu ratio, since in the leaves at flowering this ratio is reduced to approximately a third of that measured in the rosette-stage shoot. Guidelines could be 500–1500 in the leaves and 2000–3000 in the shoot, but the present experiments were not suitable for the accurate determination of the optimum P/Cu ratio. The optimum N/K ratio for balanced N and K supplies can be estimated as 0.8–1.2 in the rosette-stage shoot and 1.2–1.6 in the leaves at flowering. The optimum K/P ratio was around 6–8 in all the aboveground vegetative plant organs. In spring the tested soil needed to have NO3-N reserves amounting to 100–150 kg/ha if the rosette-stage shoot was to have a N content of around 5%, to ensure maximum seed yields. A linear negative correlation was found between the N% of rosettestage shoot and the oil content of the seed yield. An excess of N enhances the protein content at the expense of the oil yield. Early plant analysis can be used to predict quality. On this soil the optimum PK supply for rape is 150–200 mg/kg AL-soluble P2O5 or K2O in the ploughed layer. Sufficient N supply is around 100 kg/ha N, or 100–150 NO3-N reserve in the 0–60 cm soil layer before sowing or in spring. These data may serve as guides for Hungarian extension service.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: xFruzsina xPataki
Date Deposited: 29 Jun 2017 19:47
Last Modified: 31 Dec 2022 00:15
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/55505

Actions (login required)

Edit Item Edit Item