REAL

A kukorica (Zea mays L.) termésének, valamint néhány beltartalmi értékének vizsgálata a hibrid és a tápanyagellátás függvényében öntözési és műtrágyázási tartamkísérletben

Sipos, Marianna (2009) A kukorica (Zea mays L.) termésének, valamint néhány beltartalmi értékének vizsgálata a hibrid és a tápanyagellátás függvényében öntözési és műtrágyázási tartamkísérletben. Agrokémia és Talajtan, 58 (1). pp. 79-90. ISSN 0002-1873

[img] Text
agrokem.58.2009.1.8.pdf
Restricted to Repository staff only until 30 June 2029.

Download (211kB)

Abstract

A Debrecen-látóképi öntözési és műtrágyázási tartamkísérlet keretein belül vizsgáltuk az alkalmazott hibrid [korai éréscsoportba tartozó Mv 251 (FAO 280), a középes tenyészidejű Mv Koppány (FAO 420) és Mv 500 (FAO 510)] és a tápanyagellátási szintek (kontroll mellett öt tápanyaglépcső: 30:23:27, valamint 150:115:135 kg·ha-1 N:P2O 5:K2O közötti adagok) hatását a kukorica termésére, keményítő-, olaj- és fehérjetartalmára nem öntözött körülmények között. Első éves vizsgálati eredményeinket kéttényezős varianciaanalízis és lineáris regresszió-számítás segítségével támasztottuk alá. Az egyes kisparcellák területe 7,6 m²; a parcellák száma minden hibrid esetében 48. A főparcellát az öntözés, az alparcellát a hibridek, míg az al-alparcellát a trágyázás jelenti. A hektáronkénti tőszámot 70 000-re állították be 76 cm-es sortáv és 18 cm-es tőtáv alkalmazásával. A kísérleti terület talaja löszön képződött mészlepedékes csernozjom, amelynek AL-oldható P2O5 -tartalma – kezeléstől függően – 58 és 141 mg·kg-1 , AL-oldható K2O-tartalma 199 és 258 mg·kg-1, míg CaCl2-oldható N-tartalma 11,5 és 17,3 mg·kg-1 között változott. A termés mennyiségét kezelésenként hektárra és 14%-os nedvességtartalomra átszámítva mértük, míg annak keményítő-, olaj- és fehérjetartamát a közeli infravörös tartományú átmenő fényt mérő optikai elven működő Infratec 1241 Grain Analyser műszerrel mértük. Megállapítottuk, hogy a kukorica termését a 2008-as évjáratban mindkét vizsgált növénytermesztési tényező, azaz az alkalmazott hibrid és a különböző tápanyagszintek szignifikánsan befolyásolta. A keményítőtartalmat (%) a tápanyagellátás határozta meg: a növekvő tápanyagdózisok hatására általában csökkent a keményítő-tartalom, igaz, nem minden kezelés esetében jelentős mértékben. A kukorica olajtartalma (%) eredményeink szerint a tápanyagellátás és az alkalmazott hibrid függvénye. A növekvő tenyészidőszak hatására csökkent a szemtermés olajtartalma, míg a növekvő tápanyagdózisok a rövid tenyészidejű Mv 251-es hibrid esetében csökkenést okoztak. Az Mv Koppány esetében a csökkenés nem volt számottevő, míg a vizsgált leghosszabb tenyészidejű Mv 500 esetében nem tapasztaltunk jelentős különbségeket a mért értékek között. A fehérjetartalom (%) vizsgálata során megállapítottuk, hogy a tápanyagellátás befolyásolta a mért értékeket szignifikáns mértékben. A legkisebb fehérjetartalmat mindhárom hibrid esetében a kontrollkezelésben mértük, a növekvő tápanyagadagok hatására nőtt a fehérjetartalom is, de nem minden esetben konzekvensen és szignifikáns mértékben. A keményítő-, olaj- és fehérjetartalom értékeket vizsgálva nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a fokozódó tápanyagadagok hatására a termés is növekedett, tehát a mutatókban bekövetkezett esetleges csökkenés nem feltétlenül mutatkozik meg az említett komponensek hozamaiban. A beltartalmi értékek közötti összefüggések vizsgálata során az olaj- és a keményítőtartalom között a rövidebb, illetve a közepes tenyészidejű hibridek esetében gyenge pozitív, míg a leghosszabb tenyészidejű Mv 500 hibrid esetében közepes negatív összefüggést tapasztaltunk. A keményítő- és a fehérjetartalom között az Mv 251 és Mv 500 hibrideket tekintve szoros, míg az Mv Koppány esetében csupán közepes negatív összefüggést tapasztaltunk. | The effect of hybrid [the early maturing Mv 251 (FAO 280), the mid-late Mv Koppány (FAO 420) and the late maturing Mv 500 (FAO 510)] and nutrient supplies (control, and five nutrient levels ranging from 30:23:27 to 150:115:135 kg·ha–1 N:P2O5:K2O) on the yield of maize and on the starch, oil and protein content of the grain was examined under non-irrigated conditions in a long-term irrigation and mineral fertilization experiment in Debrecen-Látókép. The results obtained in the first year were evaluated using two-factor analysis of variance and linear regression analysis. The plot size was 7.6 m², with 48 plots for each hybrid. In the split-split-plot experiment, the irrigation treatment formed the main plot, the hybrids the subplots and the fertilization treatments the sub-subplots. The plant density was adjusted to 70,000 per hectare, with row and plant spacings of 76 and 18 cm. The soil was a moderately heavy pseudomyceliar (calcareous) chernozem, with loamy texture, formed on loess. The main parameters were as follows: KA: 39; pH(H2O) 6.05; pH(KCl) 5.54; pH(CaCl2) 5.73; hydrolytic acidity (y1): 9.07; total C content: 1.89%; bulk density: 1.19 kg·dm–3. The AL-soluble P2O5 content ranged from 58–141 mg·kg–1, the AL-soluble K2O content from 199–258 mg·kg–1 and the CaCl2-soluble nitrogen content from 11.5–17.3 mg·kg–1 , depending on the treatment. The plot yields in each treatment were converted to kg·ha–1 for a grain moisture content of 14%, while the starch, oil and protein contents of the grain were recorded using an Infratec 1241 Grain Analyser operating on the optical principle in the near infrared range. It was found that both crop production factors, i.e. hybrid and nutrient level, had a significant influence on the maize yield in 2008. The starch content (%) was determined by the nutrient supplies: increasing nutrient rates generally caused a decline in the starch content, though the change was not significant in all treatments. The oil content (%) of maize was shown by the results to be dependent on nutrient supplies and hybrid. The longer the vegetation period, the lower the oil content, while increasing nutrient rates caused a decline in the early maturing Mv 251 hybrid. The decline was less substantial for Mv Koppány, while no significant difference could be observed for Mv 500, the hybrid with the longest vegetation period. The analysis of protein content (%) demonstrated that the nutrient supplies had a significant influence on the values recorded. For all three hybrids the lowest protein content was measured in the control treatment, while rising nutrient rates caused an increase, though this was not always consistent or significant. When examining starch, oil and protein contents it must not be forgotten that higher nutrient rates also caused an increase in the grain yield, so the reductions in the ratios did not necessarily result in a lower yield of the given component. The analysis of correlations between the quality components revealed a weak positive correlation between the oil and starch contents for hybrids with short or medium vegetation periods, and a moderate negative correlation for the latest maturing hybrid Mv 500. A close negative correlation was found between the starch and protein contents for Mv 251 and Mv 500, while for Mv Koppány this negative correlation was only moderate.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: xFruzsina xPataki
Date Deposited: 13 Jul 2017 08:08
Last Modified: 13 Jul 2017 08:08
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/56014

Actions (login required)

Edit Item Edit Item