REAL

Talajbiológiai és talajkémiai változók közötti összefüggések néhány tartamkísérlet talajában

Szili-Kovács, Tibor and Zsuposné Oláh, Ágnes and Kátai, János and Villányi, Ilona and Takács, Tünde (2009) Talajbiológiai és talajkémiai változók közötti összefüggések néhány tartamkísérlet talajában. Agrokémia és Talajtan, 58 (2). pp. 309-324. ISSN 0002-1873

[img] Text
agrokem.58.2009.2.11.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2029.

Download (202kB)

Abstract

Alapvetően hiányoznak a talajbiológiai változók közötti összehasonlító vizsgálatok különböző magyarországi talajoknál. Első lépésként hat különböző fizikai féleségű, szervesanyag-tartalmú, tartamkísérletben szereplő talaj összehasonlító elemzését céloztuk meg tíz talajbiológiai és -enzimológiai módszer együttes felhasználásával. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a mintavételi időpont (tavasz vagy ősz) lényegesen befolyásolja-e a mért változó értékét. A tavaszi és őszi mintavételek között szignifikáns különbség adódott a legtöbb talajbiológiai változó között. Áprilisban általában kisebb mikrobiális biomassza és aktivitás értékeket kaptunk, mint novemberben, és a vízoldható szerves-C és -N tartalomra is elmondható ugyanez. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy novembertől áprilisig a szervesanyag-képződés lecsökken, ugyanakkor a lebontás folyamatosan történik. A kloroform fumigációs módszerrel meghatározott mikrobiális biomassza az alaprespirációval, a szubsztrát indukált respirációval, az FDA hidrolitikus aktivitással, az ureáz- és foszfomonoészteráz-aktivitással mutatott szoros összefüggést. A lemezöntéssel meghatározott aerob heterotróf baktériumszám semmilyen más változóval nem mutatott szignifikáns kapcsolatot, a mikrogombák száma a dehidrogenáz enzimaktivitással volt szoros összefüggésben. A vizsgált talajok fizikai és kémiai tulajdonságai közül a humusztartalom, és főleg a vízoldható szerves-C tartalom befolyásolta a talajbiológiai változókat. Az Arany-féle kötöttségi szám a szubsztrát indukált respirációval, a FDA hidrolitikus aktivitással és a foszfatázaktivitással mutatott szoros összefüggést. Az általunk vizsgált változók közül az ureáz- és dehidrogenázaktivitás egyetlen talajfizikai vagy kémiai változóval sem mutatott korrelációt. Az eddigi eredmények megfelelő kiinduló pontot jelenthetnek a tartamkísérletek monitorozásához szükséges háttérértékek rögzítéséhez, ugyanakkor szükség van a vizsgálatok kiterjesztésére további talajtípusokra is. | Very few comparisons have been made of soil biology variables in Hungarian soils. As a first step, a comparative analysis was carried out on six soils from long-term experiments, with different textures and organic matter contents, using ten biological and enzymological methods. The effect of the sampling date (spring or autumn) on these variables was also examined. A significant difference was found between the spring and autumn samples for the majority of biological soil properties. In April the microbial biomass and activity were generally lower than in November, and the same was true of the water-extractable organic C and N contents. This can probably be attributed to the fact that organic matter formation slows down from November to April, while decomposition is continuous. The microbial biomass determined using the chloroform fumigation method exhibited a close correlation with basal respiration, substrate-induced respiration, FDA hydrolytic activity and urease and phosphomonoesterase activity. The aerobic heterotrophic bacterium count determined using the plating method was not significantly correlated with any other variable, while the number of microscopic fungi was in close correlation with the dehydrogenase enzyme activity. Among the physical and chemical properties of the soils, the humus content, and more particularly the organic C content, exerted an influence on the biological soil properties. The upper limit of plasticity according to Arany (KA ) was closely correlated with substrate-induced respiration, FDA hydrolytic activity and phosphatase activity. Among the variables studied, the urease and dehydrogenase activities exhibited no correlation with any of the physical or chemical soil properties. These results could be a satisfactory starting point for the determination of the background values required for monitoring long-term experiments, but the analysis needs to be expanded to include other soil types.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: xFruzsina xPataki
Date Deposited: 17 Jul 2017 08:13
Last Modified: 17 Jul 2017 08:13
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/56050

Actions (login required)

Edit Item Edit Item