REAL

A trágyázás és öntözés tartamhatása a 0,01 mol kalcium-kloridban oldható N-frakciókra alföldi mészlepedékes csernozjom talajon

Berényi, Sándor and Bertáné Szabó, Emese and Pepó, Péter and Loch, Jakab (2009) A trágyázás és öntözés tartamhatása a 0,01 mol kalcium-kloridban oldható N-frakciókra alföldi mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan, 58 (2). pp. 251-264. ISSN 0002-1873

[img] Text
agrokem.58.2009.2.7.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2029.

Download (225kB)

Abstract

Alföldi mészlepedékes csernozjom talajon beállított vetésforgó, trágyázási (N: 0, 120, 240; P2O5 : 0, 90, 180 és K2O : 0, 90, 180 kg·ha-1) és öntözési (öntözetlen; öntözött: 2×50 mm) tartamkísérlet 20. évében vizsgáltuk a kezelések hatását a 0,01 mol kalcium-kloridban mérhető N-frakciók alakulására, kukorica monokultúrában. A 200 cm-es szelvény CaCl2-ban mért NO3-N, NH4-N, Norg - és Nössz-tartalmát Houba és munkatársai (1990) módszerével határoztuk meg. Főbb megállapításaink a következőkben foglalhatók össze: – A kalcium-kloridban mért N-frakciókkal jól nyomon követhető a kezelések hatása. Valamennyi frakció szignifikánsan növekedett a N-trágyázás hatására. – A termésadatokból és talajvizsgálatokból egyaránt kitűnik, hogy a 240 kg N·ha-1 adag már nem hasznosul. A talajszelvényben mért összes N-tartalom érzékenyen jelzi a N-felhalmozódást. – A NO3-N mélységi eloszlása jól jellemzi az öntözött és öntözetlen körülmények között tapasztalható eltérő kimosódási viszonyokat. Az öntözetlen parcellákon 200 cm-nél mértük a legnagyobb NO3-N értéket. Az öntözött parcellák NO3-N tartalma kevesebb, mint fele az öntözetlenének, és a felhalmozódási maximum mélyebbre tehető. – A vizsgálati eredmények összhangban vannak a korábbi hazai tapasztalatokkal. – A 0,01 mol CaCl-os módszer előnyeként kiemelhető az ásványi formákon kívül meghatározható szerves N frakció jelentősége, amely alkalmas az eddigi trágyázási gyakorlatban figyelmen kívül hagyott könnyen mobilizálható N-tartalékok jellemzésére. | In a long-term experiment on crop rotation, fertilization (N: 0, 120, 240; P2O5 : 0, 90, 180 and K2O: 0, 90, 180 kg·ha-1) and irrigation (without irrigation; irrigated: 2×50 mm), set up on lowland pseudomyceliar chernozem, the effects of the treatments on the N fractions determined in 0.01 M calcium chloride were studied in the 20th year of a maize monoculture. The CaCl2 -extractable NO3-N, NH4-N, organic nitrogen (Norg ) and total nitrogen (Ntotal) contents were determined using the method of Houba et al. (1990). The main conclusions can be summarized as follows: – The N fractions determined in CaCl2 gave a good reflection of treatment effects. All the fractions increased significantly in response to N fertilization. – It is clear from both the yield data and soil analysis that the 240 kg·ha-1 N rate was not utilized by the crop. The total N content recorded in the soil profile was a sensitive indicator of N accumulation. – The depth distribution of NO3-N clearly demonstrated the difference in leaching conditions in the irrigated and non-irrigated treatments. On non-irrigated plots the highest NO3-N value was measured at a depth of 200 cm. The NO3-N content of irrigated plots was less than half that of non-irrigated plots and the accumulation maximum was at a lower depth. – The results were in good agreement with earlier findings in Hungary. – The advantage of the 0.01 M CaCl2 method is that, in addition to mineral forms, the organic N fraction can also be determined, which is suitable for the characterization of the readily mobilisable N reserves, previously ignored in fertilization practice.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: xFruzsina xPataki
Date Deposited: 13 Jul 2017 08:54
Last Modified: 13 Jul 2017 08:54
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/56065

Actions (login required)

Edit Item Edit Item