REAL

Talajtani paraméterek alkalmazása régészeti térhasználat elemzésben. Módszertani esettanulmány Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhelyről

Pető, Ákos and Kenéz, Árpád and Baklanov, Szandra and Ilon, Gábor and Füleky, György (2012) Talajtani paraméterek alkalmazása régészeti térhasználat elemzésben. Módszertani esettanulmány Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhelyről. Agrokémia és Talajtan, 61 (1). pp. 57-76. ISSN 0002-1873

[img] Text
agrokem.60.2012.1.5.pdf
Restricted to Repository staff only until 30 June 2032.

Download (2MB)

Abstract

A történeti korokban élt emberek mindennapi élettevékenységét a háztartásrégészet egy adott emberi populáció hátrahagyott anyagi és építési kultúráján keresztül ítéli meg. A talajtanban alkalmazott talajkémiai és -fizikai paraméterek térhasználat elemzésben történő felhasználása ugyanezt a célt szolgálja, de természeténél fogva eltérő tevékenységek detektálására (is) alkalmas. A bemutatott vizsgálat két épületobjektum, talajtani alapokra helyezett, belső térhasználat elemzésének módszertani megfontolásait, illetve eredményeit foglalja össze. Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhelyen feltárt kelta (La Tène kultúra, Kr.e. III. század második fele), illetve római kori bennszülött (Kr.u. I. század vége) épületobjektum belső terében, a teljes régészeti jelenségre reprezentatív horizontális mintavételi módszert alkalmaztunk, amelynek keretében 50×50 cm-es rácshálóból gyűjtöttünk antropogén üledékmintákat a két objektum belső teréből. A vizsgálat tárgyát képező objektumok méretben és felépítményben azonosságokat mutatnak. Az egyenként két ágasfás, félig földbe mélyített épületekből összesen 68 db mintán végeztünk talajtani méréseket [összes szervesszén-tartalom (TOC%), összes foszfortartalom (Pösszes), pH (H2O, KCl), CaCO3%, Arany-féle kötöttség (KA)]. Annak érdekében, hogy a régészeti jelenségekben megmutatkozó emberi hatást elkülöníthessük a környezeti háttérértékektől, a lelőhely négy pontján vettünk fel kontroll talajszelvényt. A régészeti környezetből származó mérési adatok kiértékelése kettős. Mennyiségi szempontból a lelőhely környezeti viszonyaihoz, illetve a kimért háttérértékekhez kell kalibrálni az adatokat. Minőségi szempontból ugyanakkor egy-egy paraméter mintasorozatában mért szórás, értékintervallum, illetve horizontális heterogenitása árulkodik az épület belsejének eltérő használatáról. Az alkalmazott paraméterek közül az összes foszfortartalom és az összes szervesszéntartalom adatai bizonyultak a leginformatívabbnak annak eldöntésében, hogy a vizsgált belső terek mely pontját, milyen mértékben érhette emberi tevékenységből származó behatás. Eredményeink alapján az Arany-féle kötöttségi szám, illetve a szénsavas mésztartalom eloszlásmintázatait – Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek lelőhely esetében – csak részlegesen lehetett az egykori emberi tevékenységhez kötni. Ez a lelőhely szedimentológiai és talajtani viszonyaival magyarázható. A két objektum belső térhasználata, az antropogén üledékeken végzett talajtani mérések tanúsága szerint nem tekinthető azonosnak. A római kori bennszülött épület belső terében markáns különbséget lehet feltételezni a belső térhasználatban. Ezzel ellentétben a kelta épületobjektumnál egyenletes eloszlásmintázatról beszélhetünk, amely olyan emberi tevékenység egykori meglétére utal, amely nem szelektíven használta az épület belső terét. | The everyday life of prehistoric people can be assessed with the scientific tools used by household archaeology. The archaeological interpretation is based upon the material culture and buildings that cultures left behind. The aim of applying physical and chemical parameters of soil in activity area analyses is also to assess the activities of prehistoric people although due to the nature of soil analyses we are able to identify different activities, as well. The present paper summarizes the results of a soil science-based activity area analysis conducted on two buildings, one Celtic (La Tène, 3rd century BC) and one Roman indigenous (1st century AD), selected at the Győr–Ménfőcsanak-Széles-földek archaeological site (NW Hungary) for internal space and activity area analyses. The continuous horizontal sampling protocol enabled representative samples to be collected throughout the feature in a 50×50 cm sampling grid from the anthropogenic sediments of the archaeological floor and the filling. The sampled archaeological features showed similarities in size and structure. Both were semi-subterranean buildings with two postholes used to support the roof. A total number of 68 anthropogenic sediment samples were collected. The soil science methods consisted of the most basic ones (TOC%, Ptotal, pH [HOH, KCl], CaCO3%, KA – texture parameter) because the aim at this stage of the research was to elaborate an easy-to-use protocol for internal activity area analysis. In order to separate archaeological anthropogenic impacts from the background signals of the surrounding environmental setting, four control soil profiles, located within the territory of the archaeological site, were described, sampled and analysed using the same methods. The identification of soil science background data is indispensable in order to assess whether the archaeological samples transmit real human impact or not. Data gained from the archaeological features are evaluated in two ways. The dataset needs to be quantitatively compared to the results of analysis on control soil profiles, which serve as a reference material for the archaeological site, specific to the geological setting. The human impact within the internal space of the archaeological features can only be identified if the environmental and human-induced signals can be clearly distinguished. The anthropogenic impact within the internal space can then be evaluated based upon the heterogeneity, value ranges and horizontal dispersion of the applied parameters throughout the sampling grid of the building. In the present study the most informative of all the parameters applied in the internal activity area analysis were the total phosphorus (Ptotal) and the total organic carbon content (TOC), while the carbonate content and the texture data could only partially be linked to human impact at the archaeological site. Based on the results of the chemical and physical soil analysis, the use of the internal space differed for the two buildings. In the case of the Roman indigenous building significant differences could be detected within the interior space. The horizontal distribution patterns showed that TOC accumulated in the north-western part, while Ptotal accumulated in the northern periphery and partly in the very middle of the building. This pattern, complemented by information from other soil parameters, reflects a welldefined selectivity in internal space use with distinct activity areas. In contrast, the Celtic building was characterized by uniform horizontal indicator distribution patterns, suggesting the homogeneity of internal space use within the archaeological feature.

Item Type: Article
Subjects: S Agriculture / mezőgazdaság > S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában > S590 Soill / Talajtan
Depositing User: xFruzsina xPataki
Date Deposited: 19 Jul 2017 13:42
Last Modified: 19 Jul 2017 13:42
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/56727

Actions (login required)

Edit Item Edit Item