REAL

Iskolai erőszak : az áldozat-, támadó- és provokatíváldozat-magatartásminta családszocializációs háttértényezői = School bullying: background factors of the victims, bullies, bully/victims in family socialization

Figula, Erika and Margitics, Ferenc and Pauwlik, Zsuzsa and Szatmári, Ágnes (2011) Iskolai erőszak : az áldozat-, támadó- és provokatíváldozat-magatartásminta családszocializációs háttértényezői = School bullying: background factors of the victims, bullies, bully/victims in family socialization. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12 (1). pp. 47-72. ISSN 1419-8126

[img]
Preview
Text
mental.12.2011.1.4.pdf

Download (374kB) | Preview

Abstract

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja az iskolai erőszakkal kapcsolatban előforduló egyes magatartásminták közül az áldozat-, támadó- és provokatíváldozat-magatartásmintáknak az egyes szülői, nevelési hatások mintázatával jellemezhető családtípusokkal való kapcsolatát. A szülői nevelési hatásokat komplexitásukban igyekeztünk megragadni: egyszerre vizsgálva a családi légkört, a szülői nevelői attitűdöket, a szülői nevelési stílust, a szülői nevelési célokat és a szülői bánásmódot. A vizsgálatban 647 általános- és középiskolai tanuló (301 lány, 346 fiú) vett részt. Az iskolai erőszak során előforduló magatartásminták azonosítására az Iskolai Erőszak Kérdőívet, a szülői nevelői hatások vizsgálatára pedig a Családi Szocializációs Kérdőívet és a Szülői Bánásmód Kérdőívet használtuk. Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a szülői nevelői hatások négy alapvető mintába rendeződtek: a szabályorientált, a konfliktusos, a túlvédő és a korlátozó szülői bánásmóddal jellemezhető családtípusba. A szabályorientált családi minta jellemzője az erősen szabályorientált családi légkör, melyben a szülők konformitást követelnek meg a gyerektől, mely a szülők büntető nevelési stílusával és következetes nevelői attitűdjével társul. A konfliktusos családi klíma konfliktusos családi légkört jelez, amelyet a szülők manipulatív és inkonzisztens nevelői attitűdje, valamint a szülői gondoskodás és szeretet hiánya jellemez. A korlátozó szülői bánásmódot hangsúlyozó családban a szülők túlzottan korlátozóak, amelyhez ebben a családban a szülői támogatás és önállóságra nevelés hiánya társul. A túlvédő szülői bánásmóddal jellemezhető családi mintában mind az anya, mind az apa túlvédő. Az iskolai erőszak során előforduló magatartásmintákkal legszorosabb kapcsolatban a konfliktusos családi klímával jellemezhető családtípus állt. Az erre a családtípusra jellemző szülői nevelési hatások – nemi hovatartozástól függetlenül – mind az áldozat-, mind a provokatíváldozat-magatartásminta megjelenésére hajlamosító tényezőként hatnak. A fiúk esetében a támadó magatartásminta hátterében is ki tudtuk mutatni ezt a családtípust. Szintén szoros kapcsolatot találtunk a túlvédő szülői bánásmóddal jellemezhető családtípus és az iskolai erőszak során fellépő magatartásminták között. Az ebben a családtípusban megfigyelhető anyai és apai túlvédés – nemi hovatartozástól függetlenül – mind a támadó-, mind a provokatíváldozat- (fiúk esetében még az áldozat-) magatartásminta megjelenésére prediszponálhatja az ilyen családtípusban felnövő gyermeket. Kevésbé szoros kapcsolatot tudtunk kimutatni a szabályorientált családtípus és az iskolai erőszak során fellépő magatartásminták között. Az erre a családtípusra jellemző nevelési hatások – nemi hovatartozástól függetlenül – a provokatív áldozattá válásra, a fiúk esetében pedig áldozattá válásra hajlamosító tényezőként jelennek meg. A korlátozó szülői bánásmód és az iskolai erőszak során előforduló magatartásminták között csak egy területen tudtunk kapcsolatot kimutatni. Az ilyen családtípusban felnövő fiúk hajlamosak áldozattá válni az iskolai erőszak során. | The purpose of this study is to examine victim, bully, bully/victim behavior in schools and the correlation with certain socialization factors in the family. We focused on the complexity of the socialization factors in the family with examining the relationship between victim, bully, and bully/victim behavior and family atmosphere, parental attitude, parenting style, goal of parenting practice and parental treatment. Altogether 647 (301 female and 346 male) elementary and secondary school students participated in the survey. We used School Bullying Questionnaire to identify the behavior in the course of school bullying and Family Socialization Questionnaire and Parental Treatment Questionnaire in order to examine the social background factors. Our results showed that the parental effects were settled into four basic patterns. These are: authoritarian-, conflict oriented-, overprotecting-, and restrictive family pattern. An authoritarian family is characterized by strongly authoritarian family atmosphere where the parents demand conformity from their children. This pattern is associated with the parents punishing parental style and consistent parental attitude. The conflict oriented family atmosphere indicate stressful family atmosphere which is characterized by the parents manipulative and inconsistent attitude and the lack of parental nurturing behavior and attachment. In a restrictive family the parents are too restrictive with their children and this behavior is accompanied with the lack of parental support and encouraging children’s autonomy. In an overprotecting family both parents are overprotectors. School bullying behavior is most strongly correlated with the conflict oriented family pattern. This parental style predisposes – regardless to gender – the appearance of the victim and the provocative victim behavior as well. For boys, this parental style was proved in the case of bully behavior. We found significant correlation between the overprotecting families and the school bullying behavior. The maternal and paternal overprotection – regardless to gender – can predispose the bully and victim behavior in children who rose in such families. Less strong correlation can be shown between the authoritarian family style and the school bullying behavior. The parental effects in these families – regardless to gender – predispose becoming a provocative victim and in case of boys becoming a victim as well. Between the restrictive parenting style and the school bullying behavior only one association was demonstrated. In a restrictive family, boys are more likely to become victims in school bullying.

Item Type: Article
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion / filozófia, pszichológia, vallás > BF Psychology / lélektan
Depositing User: László Sallai-Tóth
Date Deposited: 09 Aug 2017 12:32
Last Modified: 09 Aug 2017 12:32
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/58130

Actions (login required)

Edit Item Edit Item