REAL

Items where Author is "Paládi-Kovács, Attila"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Paládi-Kovács, Attila (2022) Benkő Loránd a néprajzos szemével = Loránd Benkő’s Oeuvre from an Ethnographical Point of View. MAGYAR NYELV : A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 118 (1). pp. 13-20. ISSN 0025-0228 (nyomtatott); 1588-1210 (elektronikus)

Paládi-Kovács, Attila (2022) The Contribution of Ernő Tárkány Szücs to Hungarian Ethnography. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY. A PERIODICAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 67 (1). pp. 27-36. ISSN 1216-9803 (print); 1588-2586 (online)

Paládi-Kovács, Attila (2020) Kiss, Gábor (editor in chief): Nagy magyar tájszótár. 55 000 népies, tájnyelvi és archaikus szó magyarázata [Comprehensive Dictionary of Regional Hungarian. Definitions of 55 000 Folk, Regional, and Archaic Words]. 2019, Budapest: Tinta Könyvkiadó. 1008. ISBN 978-9-6340-9191-2. ACTA ETHNOGRAPHICA HUNGARICA, 65 (2). pp. 569-572. ISSN 1216-9803 (print); 1588-2586 (online)

Paládi-Kovács, Attila (2017) Bodnár Mónika: A Serényiek hatása a gömöri népéletre. ETHNOGRAPHIA, 128 (4). pp. 751-753. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2017) A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíve, gyűjtési munkálatai és adatbázisa. ETHNO-LORE: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 34. pp. 15-30. ISSN 1787-9396

Paládi-Kovács, Attila (2017) Sedlmayr Krisztina: Szalmakosarak. Straw Basket. A Néprajzi Múzeum Tárgykatalógusai 22. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 164-165. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2017) Teherhordó módok és eszközök a Kisalföldön a 20. század első felében. ETHNOGRAPHIA, 128 (1). pp. 47-63. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2064-390X

Paládi-Kovács, Attila (2016) Deáky Zita: Gyermekek és serdülők munkája Magyarországon a 19. századtól a második világháborúig. Budapest, Gondolat Kiadó. 2015. 422 p. illusztrált Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 322-324. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Halász Péter: A hagyományos szántóföldi növénytermesztés a moldvai csángó magyaroknál. (Budapest, 2015) (rec.). ETHNOGRAPHIA, 127 (1). pp. 175-178. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Kemecsi Lajos: A magyar paraszti járműkultúra. Esettanulmányok és elemzések. L’Harmattan – MTA BTK Néprajztudományi Intézete. Budapest, 2015. 168 p. 126 kép, angol összefoglaló Paládi-Kovács Attila. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 324-326. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2016) Tagányi Zoltán: A közép-kelet-európai faluközösség genezise. Válogatott tanulmányok. Budapest, L’Harmattan 2015. 360 p. ETHNOGRAPHIA, 127 (2). pp. 309-311. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2015) Dél-dunántúli hímes templomokról néprajzkutatói szemmel Zentai Tünde: A Dél-Dunántúl hímes templomai. Pécs: Pro Pannonia Kiadó. 2014. 382 p. ETHNOGRAPHIA, 126 (2). pp. 310-314. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2015) Hála József: Tudósok, kutatók, gyűjtők. Néhány fejezet a magyar néprajztudomány és muzeológia történetéből. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 687-689. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2014) Emlékbeszéd Viski Károly (1883–1945) akadémikus fölött. Ethnographia, 125 (1). pp. 115-132. ISSN 0014-1798

Paládi-Kovács, Attila (2014) Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, XIV. (2). pp. 5-11. ISSN 1585-7182

Paládi-Kovács, Attila (2014) Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 118 (4). pp. 461-467. ISSN 0567-6223

Paládi-Kovács, Attila (2014) Tájak, korok, életmódok a Kárpát-medencében. HONISMERET, XLII. (5). pp. 20-23. ISSN 0324-7627

Paládi-Kovács, Attila (2014) Tájépítés és nemzetiség a Dél-Bánságban (1880-1914). HÍD, LXXVII (6). pp. 111-124. ISSN 0350-9079

Paládi-Kovács, Attila (2013) Emlékezés Kálmán Bélára születésének centenáriuma alkalmából. NÉPRAJZI HÍREK, XLII. (4). pp. 28-31. ISSN 0133-8021

Paládi-Kovács, Attila (2013) Füzes Endre néprajzi kutatásai. HÁZ ÉS EMBER, 25. pp. 273-277. ISSN 0230-0044

Paládi-Kovács, Attila (2013) Gondolatok a magyar népdal és népi műveltség új stílusáról. NÉPRAJZI HÍREK, XLII (4). pp. 58-60. ISSN 0133-8021

Bartók, Miklós and Birtalan, Iván and Bistoni, Francesco and Egyed-Zsigmond, Imre and Frati, Luigi and Gaspar, Ludovit and Kondora, István and Kiss, Jenő and Nagy, Melinda and Paládi-Kovács, Attila and Péntek, János and Sótonyi, Péter and Surányi, Dezső and Szabó, István and Szél, Ágoston and Tonk, Márton and Varga, Benedek and Váradi, Tamás and Zaccaria, Giuseppe (2013) Köszöntések. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 62-77. ISSN 1588-3191

Paládi-Kovács, Attila (2013) Köszöntő „A félezer éves magyar orvosi nyelv” konferencián (2013. október 18.). MAGYAR ORVOSI NYELV, XIII. (2). pp. 67-68. ISSN 1588-3191

Paládi-Kovács, Attila (2011) Kistáj, járás, kistérség – egy etnográfus szemével. Tér és Társadalom, 25 (3). pp. 141-153. ISSN 0237-7683

Paládi-Kovács, Attila (2007) A European ethnologist from Transylvania: Károly Viski. Acta Ethnographica Hungarica, 52 (2). pp. 335-350. ISSN 1216-9803

Paládi-Kovács, Attila (2002) 7th International Congress of the Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF), Budapest, April 23-28, 2001. Acta Ethnographica Hungarica, 47 (3-4). pp. 451-456. ISSN 1216-9803

Book Section

Paládi-Kovács, Attila (2017) Abaúj felekezeti és etnikai térszerkezetének változásai (16-20. század eleje). In: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza, 2. köt. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza; Szerencs, pp. 255-272. ISBN 978-615-5545-65-8

Paládi-Kovács, Attila (2017) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. In: Vidék-Társadalom-Történet. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum (IV.). Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 11-22.

Paládi-Kovács, Attila (2017) Szállítás csónakon a magyar Dunatájon : Bödönhajó, csónak, ladik, dereglye. In: Víz, ember, örökség. Bajai Dolgozatok (21). Türr István Múzeum, Baja, pp. 143-158. ISBN 978-615-80206-5-7

Paládi-Kovács, Attila (2016) Gereben, héhő, gracka. Rostminőségek északon. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 29-37.

Paládi-Kovács, Attila (2015) Erdélyi János és a Magyar Tudós Társaság/Tudományos Akadémia. In: Aranykapu : Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kriza János Néprajz Társaság; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum; Székely Nemzeti Múzeum, Kolozsvár, pp. 37-44. ISBN 978-973-8439-80-1; 978-963-7376-62-7

Paládi-Kovács, Attila (2015) Györffy István, Dobrudzsa és Kis-Ázsia magyar kutatója. In: A Jászkunság tudósai 2. Jászkunság Könyvtéka (4). Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, Szolnok, pp. 73-79. ISBN 978-963-87536-9-4

Paládi-Kovács, Attila (2015) A néphagyomány, a néprajz szerepe a nemzeti önazonosság fennmaradásában. In: Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum (III.). Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 15-20.

Paládi-Kovács, Attila (2014) Elnöki zárszó - Művelődéstörténet szekció. In: Magyar Őstörténet – Tudomány és hagyományőrzés. MTA BTK MŐT Kiadványok (1). MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 251-254. ISBN 978-963-9627-87-1

Paládi-Kovács, Attila (2014) Sztereotípia, közösség, anyanyelv. In: Alabán Péter (szerk.): Örökség, hagyomány, néprajz. Studia Barkonum II. Ózd: Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, 27-32. (2014). In: Örökség, hagyomány, néprajz. Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 27-32.

Paládi-Kovács, Attila (2014) A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya. In: Örökség, hagyomány, néprajz. Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 33-45.

Paládi-Kovács, Attila (2013) Barkó nép, Barkóföld vagy Barkóság. In: Táj – nép – hagyomány. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum (12-17). Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 18-20. ISBN 978-963-08-7165-5

Paládi-Kovács, Attila (2013) A barkó népcsoport meghatározó vonásai. In: Táj – nép – hagyomány. Tanulmányok a Barkóságról. Studia Barkonum (12-17). Újra Ózdért Közhasznú Egyesület, Ózd, pp. 12-17. ISBN 978-963-08-7165-5

Monograph

Paládi-Kovács, Attila and Kocsis, Károly and Mohay, Tamás and Voigt, Vilmos (2008) Magyar Néprajz I. 1. félkötet = Ethnology of the Hungarians Vol. I. 1. Project Report. OTKA.

Book

Paládi-Kovács, Attila (2023) Studies in Hungarian Ethnography for a European Ethnology. Museum of Ethnography, Budapest. ISBN 9786158171458

Paládi-Kovács, Attila (2020) Tárgyak, szavak és tájak északon. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 9786158171403

Paládi-Kovács, Attila (2018) Magyar népkutatás a 20. században. Documentatio Ethnographica, 32 . L’Harmattan Könyvkiadó. ISBN ISBN 978-963-414-484-7 (Submitted)

Paládi-Kovács, Attila (2016) Magyar népismeret a 19. században - Előfutárok és klasszikusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9732 6

Paládi-Kovács, Attila (2013) Időrend, kronológia, periodizáció az európai etnológiában. Akadémiai székfoglaló előadások sorozata, ISSN 1419-8959 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 978-963-508-680-1

Paládi-Kovács, Attila (2013) Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. Életmód és Tradíció, 11. . MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-508-679-5

This list was generated on Sun Jun 16 00:19:02 2024 CEST.