REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DG Italy / Olaszország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 72.

A

Andreides, Gábor (2019) Mussolini és a fasiszta vezérek = Mussolini and the Fascist Leaders. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 499-511. ISSN 0083-6265

B

Bagyura, Márton (2020) Reformok és kudarcok - Az olasz felsőoktatási rendszer. EDUCATIO, 29 (1). pp. 160-163. ISSN 1216-3384

Becker, Rotraud and Tusor, Péter (2019) Negozio del S.r Card. Pasman”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents) = Pázmány Péter 1632-es császári követsége Rómában (Kiadatlan vatikáni forrásokkal). Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (7). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-360-4

Berényi, Márk (2020) Regionális nemzetiségi politikai pártok Olaszországban : Tanulságok és tapasztalatok az európai őshonos kisebbségek számára = Regional Ethnic Political Parties in Italy. Lessons and Experiences for Indigenous Minorities in Europe. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (4). pp. 13-31. ISSN 1587-9089

Bogdán, Péter (2017) Issues of Roma Education in Light of Interrelations of School Theories between 1978 and 1998. HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL (HERJ), 7 (4). pp. 103-116. ISSN 2062-9605

E

E. Kovács, Péter (2014) E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában. Bp., Corvina, 2014. Corvina, Budapest. ISBN 978 963 1362 46 6

E. Kovács, Péter (2023) E. Kovács Péter: Zsigmond király és Velence (1387-1437). Az oroszlán ugrott. HUN-REN-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport kiadvány, Debrecen. ISBN 978-963-490-480-9

E. Kovács, Péter (2014) Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii. ELTE BTK, Debrecen; Budapest, pp. 521-542. ISBN 978-963-473-760-5ö

Egry, Gábor (2019) Konvergáló új nacionalizmusok? : A magyar és az olasz nacionalizmusról = Converging New Nationalisms? : On Hungarian and Italian Nationalism. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 627-638. ISSN 0083-6265

F

Falvay, Dávid (2016) Gli osservanti e la letteratura devozionale volgare.La tradizione della ’Vita Christi’. Chronica: Annual of the Institute of History. University of Szeged (14). (In Press)

Falvay, Dávid and Tóth, Péter (2015) L'autore e la trasmissione delle Meditationes Vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani. ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 108. pp. 403-430. ISSN 0004-0665

Fara, Andrea (2022) Tender Contracts, Speculation, and Monopoly: Venice and Hungarian Cattle Supply between the Fifteenth and Sixteenth Centuries. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 647-672. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Fedeles, Tamás (2018) „Ad omnes sacros ordines promoveri”. Győri egyházmegyések római szentelési ügyei a késő középkorban. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 53–56. pp. 77-144. ISSN 0571-1304

Fedeles, Tamás (2016) The Apostolic Camera and the Hungarian Church Beneficies during the Conciliarist Era. In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Memoria Hungariae (1). “Lendület” Forschungsgruppe “Ungarn im mittelalterlichen Europa”, Debrecen, pp. 213-235. ISBN 978-963-508-833-1

Fedeles, Tamás (2018) Ecclesiastical Career of the Apostolic Collector Petrus de Monasterio. In: Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. I. La Chiesa nella storia, Religione, cultura, costume. Collectanea Archivi Vaticani, 1 (106). Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, pp. 575-588.

Fedeles, Tamás (2018) Firenze–Várad–Róma. Conradus Cardini de Florentia pályájának kontúrjai. In: A pécsi ruszisztika szolgálatában. Bebesi György 60 éves. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, pp. 110-146. ISBN 978-963-429-262-3

Fedeles, Tamás (2017) A Magyar Királyság diplomáciai képviselete a Szentszéknél Mátyás király korában. In: Mátyás király és az Egyház. Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi (10). PTE Egyháztörténeti Kutatóközpont, Pécs, pp. 35-54.

Fedeles, Tamás (2017) Magyar klerikusszentelések Rómában a hitújítás kezdetén (1516-1523). In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. Seria Historiae Dioecesis Quinqueeccleiensis (17). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 51-104. ISBN 978-615-5579-15-8

Fedeles, Tamás (2019) Magyarok Rómában Mátyás király korában. In: Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémia. PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács, Pécs, pp. 187-224.

Fedeles, Tamás (2018) Mátyás seregéből az Úr szolgálatába. Esettanulmány az Apostoli Penitenciária klerikusszentelésekben játszott szerepéhez Mátyás király korában. Pontes, 1. pp. 95-114. ISSN 2631-0015

Fedeles, Tamás (2017) „Petrus Stephani collector apostolicus”. In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae (I/15). Gondolat, Budapest, Róma, pp. 31-87.

Fedeles, Tamás (2019) A magyar medievisztika egy kevéssé ismert forrása. A Libri formatarum és bejegyzései. In: Laborator Assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, pp. 149-166.

Fejérdy, András (2017) Introduzione. In: La rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, pp. 5-8. ISBN 978-88-498-5206-6

Fejérdy, András (2019) Rákosi Mátyás, az olasz baloldali pártok és a fasiszta hatalomátvétel = Mátyás Rákosi, the Italian Left and the Fascist Takeover. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 615-625. ISSN 0083-6265

Fornaro, Pasquale (2019) A rezsim egyik „perifériája” : A Nemzeti Fasiszta Párt Szicíliában = A “Periphery” of the Regime : The National Fascist Party in Sicily. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 513-528. ISSN 0083-6265

Fried, Ilona (2016) Őexcellenciája kívánságára. Színház, kultúra és politika a fasizmus Olaszországában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-081-8

H

Hajnóczi, Kristóf (2024) Reformáció Itáliában a 16. században = Reformation in Italy in the 16th century. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 25 (1). pp. 72-98. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

J

Jeličić, Gábor (2022) Redefining Fiumians: Flag Usage and the Ambiguities of the Nation-Building Process in the Former Habsburg-Hungarian corpus separatum, 1914–1924. Contemporary European History, 2 (1). pp. 237-246. ISSN 0960-7773

Juhász, Balázs (2022) Olaszország az első világháborúban. VILÁGTÖRTÉNET, 12 (1). pp. 165-169. ISSN 0083-6265

K

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Knapp, Éva (2022) A római katakombákból származó legkorábbi magyarországi mártírereklyék és kultuszuk = The Earliest Relics of Martyrs From Roman Catacombs in Hungary and Their Cult. EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEMLE : TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 23 (4). pp. 7-35. ISSN 1585-7476 (nyomtatott); 1587-026X (elektronikus)

M

Margittay-Mészáros, Árpád (2022) Száz éve koronázták meg XI. Piuszt, a későbbi államalapítót. Jogtörténeti Szemle, 20 (4). pp. 15-23. ISSN 0237-7284

Matesz, Krisztina (2008) A kulturális turizmus fellegvára – Toscana. MODERN GEOGRÁFIA, 3 (2). pp. 85-100. ISSN 2062-1655

Mazzetti, Alessandro (2019) Az olasz hadiflotta és a fasiszta geopolitika a Földközi-tenger térségében = The Italian Navy and Fascist Geopolitics in the Mediterranean. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 543-556. ISSN 0083-6265

Mihalik, Béla Vilmos (2017) Audienia elutasítva. A Szentszék és a bécsi udvar Georg Adam von Martinitz gróf római követsége idején (1695-1699). In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Collectanea Vaticana Hungariae (I/15). MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Budapest; Róma, pp. 228-242. ISBN 978 963 508 850 8

Mihalik, Béla Vilmos (2016) The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome. THEATRUM HISTORIAE, 19. pp. 247-273. ISSN 1802-2502

Molnár, Dávid (2019) Egy ezüstcsempész kanonok? Várdai István itáliai peregrinációs költségei (1448–1449). In: „Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni”. MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest, pp. 77-100.

Molnár, Máté (2022) A campaldinói csata = The Battle of Campaldino. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 12(44) (3). pp. 375-400. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Monok, István (2004) Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 120 (3). pp. 312-313. ISSN 0025-0171

Morelli, Serena (2019) Társadalom és hivatalok Dél-Itáliában a 13-15. században = Society and Offices in Southern Italy, Thirteenth to Fifteenth Centuries. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 361-383. ISSN 0040-9634

Mátyás, Dénes (2009) I meriti del colonnello Alessandro Monti a Szeged nella Guerra d’Indipendenza d’Ungheria del 1848-’49. In: Unità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla “finis Austriae”. Associazione Culturale Italoungherese Pier Paolo Vergerio, Duino-Aurisina, pp. 25-36. ISBN 978-88-902217-7-4

Mátyás, Dénes (2012) Sul "Fango" (1996) di Niccolò Ammaniti – un libro italiano all’americana? In: Contacts and Contrasts. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 103-116. ISBN 978-963-315-083-2

N

Nagy, József (2015) Aldo Moro: Levelek a rabságból. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE. ISSN 0017-999X (In Press)

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy, József (2014) Nella trappola delle stereotipìe nazionali. Nuova Corvina (26). pp. 160-163. ISSN 1218-9472

Nagy, József (2013) A Resistenza «revizionista» megközelítésben. Itadokt.hu.

P

Prajda, Katalin (2012) Egy firenzei követjárás útinaplója (1427). LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 2011. pp. 7-16. ISSN 0865-0632

Prajda, Katalin (2010) Levelező üzletemberek. Századok, 196 (2). pp. 301-334. ISSN 0039-8098

Prajda, Katalin (2014) A Magyar Királyság és a Firenzei Köztársaság diplomáciai kapcsolatai a Zsigmond-korban. In: Causa unioni, causa fidei, causa reformationis in capite et membris, Tanulmányok a kosntanzi zsinat 600.évfordulója alkalmából. Printart-Press, Debrecen, p. 161.

Prajda, Katalin (2014) Ozorai Pipó: cittadino fiorentino- baro Regni Hungariae. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2014 (1). pp. 74-83. ISSN 0237-7934

Pritz, Pál (2019) Személyiség és történelem : Benito Mussolini és Gömbös Gyula némely pályafordulójának példáján = Personality and History : On the Example of Some Career Turns of Benito Mussolini and Gyula Gömbös. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 639-646. ISSN 0083-6265

Pupo, Raoul (2019) Olaszország peremén : A „határ menti” fasizmus = On the Borders of Italy : The “Frontier Fascism”. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 529-541. ISSN 0083-6265

R

Rao, Riccardo (2019) Anjou-elitek az itáliai communékban : Nemesek, hivatalnokok, idegenek = Angevin Elites in the Italian Communes: Nobles, Officials, Foreigners. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 385-396. ISSN 0040-9634

Réti, Balázs (2022) A görög–olasz háború, 1940–1941. VILÁGTÖRTÉNET, 12/44 (1). pp. 113-135. ISSN 0083-6265

S

Scheltens, Isabel (2022) Silver and Spices in the Runtinger Trade with Prague. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 11 (3). pp. 622-646. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Som, Krisztián (2012) Rendvédelem-történet a numizmatikában. Rendvédelem-történeti Füzetek (25). pp. 111-115. ISSN 1216-6774

Szabó, Gábor (2022) A Mussolini-mítosz árnyékában. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 67 (4). pp. 210-222. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Száraz, Orsolya (2017) Tears and Weeping on Jesuit Missions in Seventeenth-Century Italy. ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU, 86 (171). pp. 7-47. ISSN 0037-8887

T

Tanács-Mandák, Fanni (2014) A végrehajtó hatalom prezidencializációjának előzményei és gyökerei Olaszországban. In: Eszme és történet. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, pp. 233-247. ISBN 978-615-5527-02-9

Tanács-Mandák, Fanni and Nuber, István (2017) Az olasz képviseleti demokrácia. Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., Budapest. ISBN 978-615-5845-32-1

Turgonyi, Zoltán (2017) "Lo schiaffo wilsoniano alle leggi naturali". Diritto di autodeterminazione e principio di nazionalitá nel pensiero cattolico alla fine della Grande Guerra. In: All'ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura, idee (1). MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 331-349. ISBN ISBN 978-963-416-075-5

Tóth, Tamás (2020) Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con la Santa Sede e la riorganizzazione delle diocesi in Ungheria nel 1993. In: Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Gabrielli Editori, San Pietro in Cariano, pp. 1369-1388. ISBN 978-88-6099-444-8

Tóth, Tamás (2014) A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784). In: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733–1784). A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai (8). Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, Budapest – Kalocsa, pp. 1-10. ISBN 978-963-89957-1-1

Tóth, Tamás (2015) A Katolikus Egyház történelmének oktatása Rómában. In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis (XII). Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, pp. 67-82. ISBN 978-615-5579-04-2

Tóth, Tamás (2019) Püspökkinevezések a 18. században a kánoni eljárások tükrében. In: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (11). META Egyesület, Pécs, pp. 59-72. ISBN 978 615 81278 5 1

Tóth, Tamás (2021) VIII. Kelemen és a tizenöt éves háború. In: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, pp. 9-47. ISBN 978 963 277 930 0

Tóth, Tamás (2021) Változott-e a kalocsai Főszékesegyház titulusa 1738-ban? In: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, pp. 49-59. ISBN 978 963 277 930 0

Tóth, Tamás (2018) A megújulás szolgálatában. Germanikusok a 17. századi Magyar Királyságból. In: Katolikus egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 17. században. Pécsi Egyháztörténeti Műhely (3). Történészcéh Egyesület, META-Egyesület, Pécs, pp. 93-120. ISBN 978-615-00-3262-7

Tózsa-Rigó, Attila (2023) Geschäftsbeziehungen zwischen den westugarischen, steirischen und adriatischen Regionen und Wien in der frühen Neuzeit. In: Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Politische-, wirtschaftliche-, religiösische- und wissenschaftliche Beziehungen. Memoria Hungariae (14). Universität Debrecen, Debrecen, pp. 211-234. ISBN 978-963-490-530-1

V

Vagnini, Alessandro (2019) Az olasz külpolitika és Magyarország : A liberálisból a fasiszta rendszerbe történő átmenet idején = Italian Foreign Policy and Hungary During the Transition from a Liberal System to Fascism. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (4). pp. 557-570. ISSN 0083-6265

Vargha, Domokosné and Gazda, István (2003) Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász. "…bennem még mindig ’igaz magyar’ szív dobog". Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (42). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-33-2

Visegrádi, Renáta (2021) Struttura epistolare di alcune lettere di Stato di Coluccio Salutati. Verbum – Analecta Neolatina, 22 (2). pp. 397-410. ISSN 1585-079X (print), 1588-4309 (online)

This list was generated on Fri Jul 19 01:01:25 2024 CEST.