REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PD Germanic languages / germán nyelvek, germanisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W
Number of items at this level: 57.

A

Adorjáni, Zsolt (2014) Durch Liebe genährt… Ein erotisches Motiv auf Wanderwegen. Gymnasium, 121. pp. 457-468. ISSN 0342-5231

B

Balogh F., András (2016) Gelebte Mehrsprachigkeit in Südosteuropa : Fallbeispiele aus der deutschsprachigen Literatur. In: Wechselwirkungen in Südosteuropa. Fallbeispiele aus der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Klausenburger Beiträge zur Germanistik (5). Editura Mega, Kolozsvár, pp. 13-29. ISBN 978-3-00-053224-5

Biró, Annamária (2019) Batsányi és Johann B.-változatok. Közelítések a nyelvi közeg és a kulturális kontextus problémájához. In: Hermész után szabadon. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. (In Press)

Biró, Annamária (2019) The Child Woman in the Fin-de-Siècle Vienna. Hungarian Studies. ISSN 0236-6568 (In Press)

Biró, Annamária (2018) Das Bild des Intellektuellen im deutschsprachigen und im ungarischen Aktivismus. In: Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft, Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Praesens Verlag, Wien, pp. 275-297. ISBN 978-3-7069-1015-6

Biró, Annamária (2023) Staatspatriotismus, Nationalismus, Internationalismus. Ideologien von der Aufklärung bis zum Aktivismus in Siebenbürgen und Ungarn im langen 19. Jahrhundert (1789–1918). Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 10 . Praesens Verlag, Wien. ISBN 978-3-7069-1188-7

Biró, Annamária (2019) A gyermek a századelős Bécsben. Szépirodalmi Figyelő, 2019 (2). pp. 64-77. ISSN 1585-3829

Blaskó, Katalin (2023) Karl Maria Kertbeny, ein umstrittener Kulturvermittler aus dem 19. Jahrhundert. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 57-67. ISSN 0236-6568

Bonyai, Gábor (2017) Müller Márta "Ein unermäβliches Land von Begriffen" : Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

D

Don, Jan and Bergsma, Fenna and Merkuur, Anne and Smith, Meg (2023) Inflectional classes without class features. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 355-371. ISSN 2559-8201

Dudás, Előd (2017) Kaj-horvát anyag Maks Pleteršnik szlovén-német szótárában. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 61-69. ISBN 9789632848594

F

Fáy, Tamás (2022) Heike Elisabeth Jüngst: Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. FORDÍTÁSTUDOMÁNY : AZ ELTE BTK FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYA, 24 (1). pp. 137-141. ISSN 1419-7480 (nyomtatott); 2732-1924 (elektronikus)

Fórizs, Gergely (2019) A széptan és a szépnem. Christian Oeser nőknek szóló esztétikája (1838–1899). In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. reciti, Budapest, pp. 47-76. ISBN 978-615-5478-75-8

G

Gärtner, Hans-Martin (2014) On Covert Modality in German Root Infinitives. In: Proceedings of the 31st West Coast Conference on Formal Linguistics. Cascadilla Proceedings Project, Somerville, pp. 199-206. ISBN 978-1-57473-462-1

H

Horváth, Andrea (2019) „Engagierte Literatur“. Erzählungen des Politischen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Werkstatt, 14 (2019). pp. 84-95. ISSN 2061-8999

Horváth, Andrea (2019) Literatur und Politik. Schriftstellerisch-intellektuelles Engagement in der deutschen Gegenwartsliteratur. Arbeiten zur deutschen Philologie / Német filológiai tanulmányok, 31. pp. 89-98. ISSN 1218-9634

Horváth, Andrea (2020) (Nicht)Fiktive Kriegserfahrungen und Kriegsgeschichten. Ethnographica et Folkloristica Carpathica, 22. pp. 155-166. ISSN 0139-0600

Horváth, Andrea (2020) The Poetics of Alterity: Narrative Mediation of Postcolonial Identity Constructions. In: Intercultural occurrences : diversity and alterity. Cultures, Contexts, Identities (2). Debrecen Reformed Theological University, Partium, Debrecen, Oradea, pp. 13-24. ISBN 978-615-5853-31-9

Horváth, Géza (2022) A lehetségestől a valóságosig : Tanulmányok a német irodalom, kultúra és a műfordítás köréből = From the Possible to the Real : Studies in German literature, culture and literary translation. Károli könyvek. Tanulmánykötet . L’Harmattan Kiadó, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-414-974-7

I

Ittzés, Gábor (2013) Megtért-e Luther 1517 előtt? A „toronyélmény” mint reformációtörténeti probléma. In: Conversio. ΑΓΙΟΝ (1.). ELTE BTK VTK, Budapest, pp. 369-380. ISBN 978-963-284-363-6

Ittzés, Gábor (2013) Sua fata: A Bibliotheca Palatina hat évszázada. CREDO-EVANGÉLIKUS MŰHELY, 19. (1.). pp. 26-39. ISSN 1219-6800

Ittzés, Gábor (2012) Üdvképek, szentségek és a szentek közössége: Teológiai súlypontok Luther meghalásra felkészítő sermójában. Református Szemle, 105 (2). pp. 148-165. ISSN 0254-4458

J

Jorroch, Anna (2023) Individuelle deutsch-polnische zweisprachigkeit in masuren unter ihren soziolinguistischen umständen. DANUBIUS NOSTER: AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 11 (2). pp. 107-114. ISSN 2064-1060

K

Kelemen, Pál (2014) Erklärungen der Redaktion. Kleists Autorschaftspraktiken in den Berliner Abendblättern. In: Kleist revisited. Wilhelm Fink Verlag, München, pp. 169-182. ISBN 978-3 -7 705-5468-3

Kelemen, Pál (2013) Szerkesztőségi nyilatkozatok. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 64 (11). pp. 82-95. ISSN 0401-3174

Kerekes, Amália (2014) Die flüchtigste Baracke : Über die Beat-Generation der ungarischen Emigranten im Wien der 1920er-Jahre. In: Die helle und die dunkle Seite der Moderne. Turia + Kant, Wien, pp. 204-209. ISBN 978-3-85132-751-9; 385132751

Kertész, András (2012) Die Parakonsistenz Deutscher Grammatiken. In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 15 . Peter Lang, Frankfurt am Main etc., pp. 173-178. ISBN ISBN 978-3-631-63215-4 (geb.) ISBN 978-3-653-02608-5 (eBook)

Kertész, András (2012) Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Deutsch – grenzenlos. Budapester Beiträge zur Germanistik (58). ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 200-215. ISBN 9632842448, 9789632842448

L

Lechner, Ilona (2023) Erkölcs és nyelvészet : Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász–Ungvár. ISBN 978-617-8046-90-3

Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.

M

Milián, Orsolya (2019) Remediation and Mediamachia in Ekphrases. PRIMERJALNA KNJIZEVNOST, 42 (2). pp. 15-34. ISSN 0351-1189

N

Nagy, József (2015) Giorgio Vasta és Hölderlin az ELTE Olasz Tanszékén. Rövid beszámoló a 2015 február 20-i Itadokt Klub előadásairól. olaszissimo.blog.hu.

P

Pabis, Eszter (2017) Literarische Grenzgänge. Dimensionen der Fremdheit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur der Schweiz. Arbeiten zur deutschen Philologie . Praesens, Wien. ISBN 978-3-7069-0930-3

Pabis, Eszter (2017) Literarische Mehrstimmigkeit und die Dialogizität der Erinnerungskultur. Zu transnationalen Perspektiven der Gedächtnisforschung und der Literaturwissenschaft. In: Dialogische Erinnerung. Arbeiten zur deutschen Philologie (30). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 9-20. ISBN 978-963-318-072-3

Pabis, Eszter (2017) „Um mich herum war alles Gewalt“. Körperliche Transgressionen in Terézia Moras Seltsame Materie. Werkstatt (12). pp. 60-83. ISSN 2061-8999

Pátrovics, Péter Zoltán (2018) Lengyel-cseh bosszúságok - germán örömök "összefésült gondolatok" a lengyel pepik szó kapcsán. In: Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 185-192. ISBN 978-963-284-966-9

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

S

Sommer-Lolei, Sabine and Mattes, Veronika and Korecky-Kröll, Katharina and Dressler, Wolfgang U. (2023) Acquisition and processing of word formation in German. ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 70 (3). pp. 372-396. ISSN 2559-8201

Szabó, Béla (2007) A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása = The Comparative Analysis and Translation of the 13 Manuscripts of the Zipser Willkür. Project Report. OTKA.

Szabó, Erzsébet (2016) Motivierung und Interpretation motivierter Zusammenhänge in Erzähltexten. JAHRBUCH DER UNGARISCHEN GERMANISTIK (2015). pp. 103-116. ISSN 1217-0216

Szalontai, Ádám and Wagner, Petra and Mády, Katalin and Windmann, A. (2016) Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016.00.00, München.

Szarka, Szilvia (2022) Homályba veszett fordítások: Franz Kafka magyar nyelvű recepciójának 1921 és 1957 közötti időszakáról. In: „A rejtelem volt az írósága…” : A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig. Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc-Egyetemváros, pp. 115-128. ISBN 9789633582732

Szarka, Szilvia (2023) Jo­zef Tan­cer, A sok­nyel­vű Po­zsony nyo­má­ban – Be­szél­ge­té­sek a régi vá­ros la­kó­i­val. Ford. Ba­logh Mag­dol­na. Bu­da­pest: Láb­nyom Könyv­ki­adó, 2022. RECITI.HU.

Szántay, Antal (2023) A Grimm testvérek munkamódszere – a modern filológia születése - Recenzió : Kraut, Philip 2023: Die Arbeitsweise der Brüder Grimm. Stuttgart: S. Hirzel Verlag. FILOLÓGIA.HU, 14 (1–4). pp. 120-122. ISSN 2062-7858

Szőke, Kornélia (2018) Régi és új bolondok. Sebastian Brandt Bolondok hajójának 18. századi átdolgozása. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY (1). pp. 100-117. ISSN 0015-1785

T

Teller, Katalin (2019) Der Blick von oben als literarische und kulturwissenschaftliche Versuchsanordnung. Die fragwürdige Widerständigkeit von LuftartistInnen. In: Experimentierräume in der österreichischen Literatur. Západočeská univerzita v Plzni, Plzen. (In Press)

Teller, Katalin (2021) Evokationen des Körperlichen im Hörspiel: Überlegungen zu Hörspielen von Carl Gundolf, Friederike Mayröcker und Bodo Hell sowie von Wolfgang Müller. STUDIA GERMANICA POSNANIENSIA, 41. pp. 117-129. ISSN 0137-2467

Tüskés, Gábor (2013) Erzählliteratur und Reformation: Schwerpunkte einer interdisziplinären Forschungsdiskussion. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 5-29. ISSN 1732-680X

Tüskés, Gábor (2020) Zur historischen Konstruktion nationaler Identität. Das Bild der Patria bei Ferenc Rákóczi II. und Kelemen Mikes. In: Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000). Universitätsverlag Winter, pp. 131-166.

Tüskés, Gábor and Knapp, Ilona Éva (1990) Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopädie des Märchens. Walter de Gruyter, New York (NY), Berlin, pp. 1292-1297.

Tüskés, Gábor and Lengyel, Réka (2020) Ungarnbilder in der europäischen fiktionalen Literatur (16.–20. Jahrhundert). Kabinettausstellung in der Nationalbibliothek Széchényi 18.–31. Oktober 2019 Katalog. In: Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000). Universitätsverlag Winter, Heidelberg, pp. 555-571.

Tüskés, Gábor and Lőkös, Péter (2008) Vorwort. In: Obsidio Agriae Anno 1552. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), Eger, pp. 6-21.

V

Vincze, Ferenc (2013) Az Aktionsgruppe Banat lázadása : A politikai olvasattól a poétikai eseményig. KORUNK (KOLOZSVÁR), 24 (8). pp. 55-61. ISSN 1222-8338

Vincze, Ferenc (2023) Fremdheitsinszenierungen der deutschsprachigen Emigrationsrepräsentationen : Wege der Integration im Roman Tauben fliegen auf. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 37 (1). pp. 44-56. ISSN 0236-6568

Vincze, Ferenc (2015) A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesig - Heinrich Böll – Örkény István –. LITERATURA, 41 (2). pp. 150-160. ISSN 0133-2368

Vincze, Ferenc (2015) A költözés mint kulturális és szocializációs mintázat. In: Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, Bukarest – Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár, pp. 91-99. ISBN 978-606-93872-3-8

W

Windmann, A. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Wagner, Petra (2016) Teasing apart lexical and phrasal stress in Hungarian and German. In: Proc. TIE, 2016., Canterbury.

This list was generated on Mon Jul 22 19:33:42 2024 CEST.