REAL

Items where Subject is "T Technology / alkalmazott, műszaki tudományok > TT Handicrafts Arts and crafts / kézművesség, iparművészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 46.

Article

Ament-Kovács, Bence (2019) Háziipari és népi iparművészeti szövetkezetek a második világháború utáni Magyarországon. Honismeret, 47 (3). pp. 17-23. ISSN 0324-7627 (nyomtatott); 1588-0672 (online)

Bondár, Mária (2016) A késő rézkori fémművesség emlékei a Kis-Balaton területén és tágabb térségében = The Late Copper Age relics of metalwork in the Little Balaton and surrounding area. KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (4). pp. 109-116. ISSN 2064-1966 (print); 2631-0376 (online)

Bukovácz, Lilla (2020) Az ethical consumption gap jelenségének vizsgálata a környezettudatos magyar fiatalok körében. APERTÚRA, 15 (4). pp. 1-12. ISSN 1787-7245

Dávid, Géza (2022) „Erdélyi török szőnyegek" az Iparművészeti Múzeum 1914. évi kiállításán és a források tükrében. KELETKUTATÁS: TANULMÁNYOK AZ ORIENTALISZTIKA KÖRÉBŐL (2022.). pp. 157-159. ISSN 0133-4778

Dévai, Kata (2017) Üvegedények a római kori Sopronban. SOPRONI SZEMLE: KULTURTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 74 (1). pp. 39-51. ISSN 0133-0748

Györkös, Dorottya and Bajnóczi, Bernadett and Szakmány, György and Szabó, Máté and Milke, Ralf and Aradi, László Előd and Tóth, Mária (2020) Provenance and production technology of late medieval ‘Besztercebánya/Banská Bystrica–type’ high-quality stove tiles. ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, 12. pp. 1-23. ISSN 1866-9557 (print); 1866-9565 (online)

Hudi, József Attila (2023) A pápai és a veszprémi céhek összeírása 1846-ban. ACTA PAPENSIA, 23 (3-4). pp. 415-420. ISSN 1587-6292

Izsák, Éva (2019) Műalkotások üzenetei mútunkról, térbeliségről, avagy az ember alkotta indikátorok = The messages of pieces of art about our past, spaces - or man-made indicators. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 388-395. ISSN 20622597

Knézy, Judit (2014) Bőrcserző és bőrlábbeliket készítő kézművesek a csurgói „Magyar Céhben” (1810–1872) = Leather Tanning and Leather Footwear Maker Masters in the Hungarian Guild of Csurgó Markettown from 1810 until 1872. A KAPOSVÁRI RIPPL-RÓNAI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (3). pp. 211-220. ISSN 2064-1966 (nyomtatott); 2631-0376 (elektronikus)

Kovács, Flórián (2013) Number and twistedness of strands in weavings on regular convex polyhedra. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 470 (2162). p. 20130608. ISSN 1364-5021

Kárpáti, András (2019) Táncra penderített komédiás : Megjegyzések az Antik Gyűjtemény új paestumi vázájához. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 18 (3). pp. 3-20. ISSN 1589-2700

Lakner, Antal (2019) Utazás az ulmi hokedli körül : A HfG Ulm tárgyilagos tárgyai. DISEGNO : A DESIGNKULTÚRA FOLYÓIRATA, 4 (1-2). pp. 38-56. ISSN 2064-7778

Marton, Tibor and Kreiter, Attila and Füzesi, András and Gomart, Louise and Gortva, Gergely and Gucsi, László and Oross, Krisztián and Pető, Ákos and Serlegi, Gábor and M. Virág, Zsuzsanna and Jakucs, János (2020) Transforming Traditions of Material Culture : Spatial and temporal patterns in pottery style, production and use during the second half of the 6th millennium cal BC in south-eastern Transdanubia and beyond. HUNGARIAN ARCHAEOLOGY, 9 (1). pp. 1-11. ISSN 2416-0296

Maróy, Krisztina (2020) Hype-ok a divatban. APERTÚRA, 15 (4). pp. 1-20. ISSN 1787-7245

Monok, István (1994) Bogdán István: Kézművesek mestersége. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, XIII. . p. 169. ISSN 0209-4800

Monok, István (2011) Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet, 1918-1945. Somorja/Samorin: Méry Ratio Kiadó, 2011. ART LIMES, 8 (4). pp. 127-129. ISSN 1785-3222

Paládi-Kovács, Ádám (2023) The aesthetics of concrete. Concrete Structures, 24. pp. 78-84. ISSN 1586-0361

Paládi-Kovács, Ádám (2023) Építészet és beton. Vasbetonépítés, 25 (3). pp. 72-77. ISSN 1419-6441

Papp, Júlia (2016) Gipszgyűjteményt cserélünk szakácsnőre. Források az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola gipszgyűjteményének történetéhez. Ars Hungarica, 42 (3). pp. 283-294. ISSN 0133-1531

Soós, Eszter (2020) Bepecsételt díszítésű kerámia a magyarországi Przeworsk településeken: a „Bereg-kultúra” értelmezése. COMMUNICATIONES ARCHAEOLOGICAE HUNGARIAE (2018). pp. 143-168. ISSN 0231-133X

Soós, Eszter (2019) A császárkori germán Przeworsk-kultúra kutatásának legújabb eredményei Magyarországon. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 144 (1). pp. 67-95. ISSN 0003-8032

Szabó, Géza and Nagy, Janka Teodóra (2022) Mórágyi fazekas műhelyek és szerepük a magyar nép kerámia formálódásában (A mórágyi kerámia kutatása régészeti és néprajzi módszerekkel II.). WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 44. pp. 293-369. ISSN 0865-5464

Szulovszky, János (2018) Bocskor, csizma, paduka : Kalandozás a lábbeli körül a Kossuth téri Néprajzi Múzeum utolsó időszaki kiállításán. NÉPRAJZI HÍREK, 46 (4). pp. 34-36. ISSN 0133-8021

Szulovszky, János (2016) Szempontok és tanácsok a kézművesség, kisipar néprajzi feldolgozásához. Tradíció Magazin, 1 (1). pp. 38-49. ISSN 2498-4779

Szulovszky, János (2016) Zemplén megye ipara a 19. században. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 48-75. ISSN 2064-390X

Szulovszky, János (2015) A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 3 (1). pp. 108-131. ISSN 2064-390X

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) 1880-1945 közti adatok az egyházak, nőszövetségek székelyföldi népművészetirányító tevékenységéhez. Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve, 22. (Submitted)

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) A háziipar változási irányvonalai a 20. században. A székelyföldi csipke példája. Ethnographia. ISSN 0014-1798 (Submitted)

Varanasi, Dheeraj and Furko, Monika and Balázsi, Katalin and Balázsi, Csaba (2021) Processing of Al2O3-AlN Ceramics and Their Structural, Mechanical, and Tribological Characterization. MATERIALS, 14 (20). pp. 1-15. ISSN 1996-1944

Vindus, Melinda (2022) 19. századi orosz kereszt Őcsény határából. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 44. pp. 399-407. ISSN 0865-5464

Vizi, Márta (2022) Decs-Ete - a 90. objektum és kályhája : Kályhaszemtípusok a Kelet-Dunántúlon. WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE, 44. pp. 175-265. ISSN 0865-5464

Wartha, Vince (1899) Az olasz keramika remekművei a renaissance korában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (1867-1889), 10(3) (6). pp. 297-303. ISSN 0200-0601

Book Section

Balla, Gabriella and Tüskés, Anna (2017) Csésze aljjal. In: Fénykeresők: Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában / Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa. Magyar Nemzeti Múzeum; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Budapest, p. 139. ISBN 978-615-5478-36-9

Dévai, Kata (2020) A brigetiói üveggyártó műhely termékeinek kereskedelmi kapcsolatai- A szálrátéttes kelyhek Pannoniában. In: FiRKáK V. Fiatal Római Koros Kutatók V. Konferenciakötete. Paksi Városi Múzeum, Paks, pp. 61-76.

Szulovszky, János (2017) Búcsú a népművészettől. In: Közvetítő : Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, pp. 239-256. ISBN 978-963-87696-7-1

Szulovszky, János (2014) Das Rauchfangkehrergewerbe als Indikator der Urbanisierung Ungarns. In: Zünftiges Handwerk. Tagungsband der 22. Schlaininger Gespräche 2002 (30. September – 3. Oktober 2002). Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB) (117). Amt der Burgenländischen Landesregierung, Eisenstadt, pp. 134-151. ISBN 978-3-85405-160-2

Szulovszky, János (2016) Etno-art: egy fogalom genezise és lehetséges jövőbeni használata. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 113-117. ISBN 978-963-8257-10-9

Szulovszky, János (2014) Mozaikok a textilművesség múltjából. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében (5). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 7-8. ISBN 978-963-8257-08-6

Szulovszky, János (2014) A bánsági szövő háziipar a 19. század utolsó harmadában. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében (5). Plusz Könyvek, Budapest, pp. 83-91. ISBN 978-963-8257-08-6

Szulovszky, János (2016) A mívesség dicsérete. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, p. 7. ISBN 978-963-8257-10-9

Szőcsné Gazda, Enikő (2014) A Székelyföld területén lévő kerámiakészítés technikatörténeti vázlata. In: Mozzanatok a Székelyföld technikatörténetéből. Tudomány- és technikatörténeti füzetek . Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár. (Submitted)

Vargyas, Gábor (2016) Veregetett faháncsruha a vietnami brúknál. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Plusz Könyvek, Budapest, pp. 19-27.

Monograph

Deákné dr. Füvessy, Anikó (2008) Faragással díszített magyar nyergek a Kárpát-medencében = Hungarian Saddles in the Carpathian Basin Decorated with Carving. Project Report. OTKA.

Veres, László and Csíki, Tamás and Gulya, István and Rémiás, Tibor and Spóner, Péter and Tóth, Arnold (2007) Kézművesipar Északkelet-Magyarországon (16-20. század) = Handicraft in North-East Hungary (16-20. Century). Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Szőcsné Gazda, Enikő (2013) A kutatástól a tömegmozgalomig: az 1930-as évekbeli háromszéki szőttesmozgalom története. In: A kolozsvári (romániai magyar) néprajzkutatás története: intézmények, mozgalmak, életpályák, 2013. október 18., Kolozsvár. (Submitted)

Book

Cseh, Fruzsina and Kiss, Viktória and Szulovszky, János, eds. (2021) A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések = The Archaeology, History and Ethnography of the Precious and Non-Ferrous Metals in the Carpathian Basin. Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében : Archaeometria, iparrégészet, kézművesipar-történet, néprajz = Material Culture in the Carpathian Basin : Archaeometry, industrial archaeology, history of handcraft, ethnography (6). Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-963-416-261-2

This list was generated on Tue Feb 27 10:39:59 2024 CET.