REAL

Items where Year is 1871

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | G | H | K | M | O | P | R | S | T | É
Number of items: 49.

B

Budenz, József (1871) Denominativ igék az ugor nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 1-66. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1871) Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéséről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 67-135. ISSN 0029-6791

E

Ebenhöch, Ferencz (1871) Románkori oltárkereszt. Archaeologiai Közlemények, 8 (2). pp. 108-113.

Eötvös, Loránd (1871) Az északi fény színképéről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (23). pp. 250-252. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1871) Doppler elve s alkalmazása a hang- és fénytanban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (19). pp. 1-11. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1871) Indítvány országos érdekű kutatások eszközlésére vonatkozólag. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (28). pp. 470-471. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1871) A fluorescentia tanának egy törvényéről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (27). pp. 461-462. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1871) A rezgési elméletből következő távolbani hatás törvényéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE, 5 (12). pp. 207-212. ISSN 0200-0601

F

Fraknói, Vilmos (1871) Az eperjesi béke 1633-ban. SZÁZADOK, 5 (3). pp. 188-201. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1871) Az eperjesi béke 1633-ban : 2. rész. SZÁZADOK, 5 (4). pp. 248-255. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1871) Lányi Károly Magyar egyháztörténelme. Átdolg. Knauz Nándor. Két kötet. Esztergom, 1866-1870. SZÁZADOK, 5 (5). pp. 338-343. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1871) Arabische Aeußerungen über Gebräuche der Juden beim Gebet und Studium. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 20. pp. 178-183.

Goldziher, Ignác (1871) Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 67.

Goldziher, Ignác (1871) Der ägyptische Arzt Muwaffiḳ b. Saraah. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 20. pp. 29-32.

Goldziher, Ignác (1871) Die hebräische Synonyme der Zeit und Ewigkeit, genetisch und sprachvergleichend dargestellt von Konrad v. Orelli, Dr. Phil. 8 Leipzig, Fritzsche, 1871. Ungarisch-Jüdische Wochenschrift, 1 (41). p. 336.

Goldziher, Ignác (1871) Kobak's Jeschurun. Ungarisch-Jüdische Wochenschrift, Breslau, Schletter, 1 (49). p. 400.

Goldziher, Ignác (1871) Zur Charakteristik Ǵelâl ud-dîn us-Sujûṭî’s und seiner literarischen Thätigkeit. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 69. pp. 7-28.

Goldziher, Ignác (1871) Zur Geschichte der Toleranzliteratur. Ungarisch-jüdische Wochenschrift, 1 (24). pp. 196-197.

Goldziher, Ignác (1871) Über das Tetragrammaton. Ungarisch-jüdische Wochenschrift, 1 (17). pp. 139-140.

Goldziher, Ignác (1871) Šetum ha-'ayin Numeri XXIV. 15. Protestáns Tudományos Szemle, 3. pp. 12-13.

Goldziher, Ignác (1871) A hetes szám az araboknál : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Tizennyolczadik akadémiai ülés. Az I. osztály (nyelv és széptudományi) hatodik ülése. 1871. május 1-én. Akadémiai Értesítő (5). p. 140.

H

Hampel, József (1871) Aquincum történetének vázlata. Archaeologiai Közlemények, 8 (3). pp. 158-198.

Henszlmann, Imre (1871) Archaeologiai kirándulás Csanádra. Archaeologiai Közlemények, 8 (1). pp. 1-49.

Hollaender, Leó (1871) Erdély érmészetéhez. Archaeologiai Közlemények, 8 (2). pp. 130-140.

K

Könyöki, József (1871) Visszapillantás a Nyitra-, Turócz- és Liptó megyékben tett régészeti kirándulásra. Archaeologiai Közlemények, 8 (2). pp. 84-97.

M

Majláth, Béla (1871) Két románkori kerekegyháznak nyoma Győrmegyében. Archaeologiai Közlemények, 8 (2). pp. 120-129.

Myskovszky, Victor (1871) Harangjaink ismeretéhez. Archaeologiai Közlemények, 8. pp. 203-207.

O

Ormós, Zsigmond (1871) Régészeti közlemények. Archaeologiai Közlemények, 8 (3). pp. 145-153.

P

Plósz, Sándor (1871) Birhat-e az uj ügyvédi rendtartás az elméleti és gyakorlati képzettség kimutatását illetőleg visszaható erővel? JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 6 (52). pp. 399-402.

Plósz, Sándor (1871) Tanulmány a ptts. 95. §-ának értelmezéséhez. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 6 (47). pp. 360-363.

R

Ráth, Károly (1871) A rába-szent-miklósi egyház. Archaeologiai Közlemények, 8. pp. 53-55.

Rómer, Flóris (1871) Magyar viseletképek a bécsi cs. kir. könyvtárban. Archaeologiai Közlemények, 8 (3). pp. 199-202.

Rómer, Flóris (1871) Régi sírköveinkről. Archaeologiai Közlemények, 8 (3). pp. 208-211.

S

Szily, Kálmán (1871) Adalékok a Magyarországi természetbúvárok életrajzához. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (27). pp. 448-458. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) Adalékok a Magyarországi természetbúvárok életrajzához (befejezés). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (28). pp. 491-499. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) Báró Eötvös József és a természettudományok. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (22). pp. 161-166. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A Hamilton-féle elv és a mechanikai hő elmélet második főtételéről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 5 (17). pp. 318-319. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1871) Kérdés irodalom-történészeinkbez. (Magyar volt-e Horky, a Galilei ellent mondója). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (19). pp. 46-47. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A Leidenfrost-féle tünemény magyarázatához. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (23). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A Mont-Cenisi alagút furatása. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (19). p. 41. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A physikai világ communistikus irányzata. (Az MTA 1871. május 20-i közülésén olvasták fel.). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (25). pp. 320-329. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A physikai világ communistikus irányzata. (Befejezés). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (26). pp. 385-391. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1871) A physikai világ kommunisztikus irányzata című értekezésének felolvasása az MTA közgyűlésén. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), II/5.. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1871) A testek hűléséről különböző gázokban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (23). p. 250. ISSN 0200-3120

Sztachovics, Remíg (1871) Régészeti adatok Györ-Szentmárton környékéről. Archaeologiai Közlemények, 8. pp. 98-107.

T

Than, Károly (1871) Az egyetemi oktatás lényeges kellékeiről : Than Károly, akadémiai r. tag székfoglaló értekezésének kivonata. (Felolvastatott a m. tud. akademia 1870. január 16-án tartott ülésében). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 3 (21). pp. 126-146. ISSN 0200-3120

Toldy, Ferenc (1871) Egy XIV. századbeli magyar vezeklő Irlandban sz. Petrik purgatóriumában : adalékúl a középkori erkölcstörténethez. SZÁZADOK, 5 (4). pp. 229-247. ISSN 0039-8098

É

Érdy, János (1871) Pilini pogány sirok. Archaeologiai Közlemények, 8 (2). pp. 73-83.

Érdy, János (1871) Robert Károly (1308.-1342.) király 1355-dik évi érmelési szerződése. Archaeologiai Közlemények, 8 (3). pp. 154-157.

This list was generated on Sun Jul 21 12:07:21 2024 CEST.