REAL

Items where Year is 1877

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | F | G | J | M | P | R | S | T | W
Number of items: 44.

A

Arányi, Lajos (1877) Általános jelentés a pestmegyei pilisi és váci járások egyes községeiben kutatott műemléki (nemkülönben egyéb régészeti) adatok dolgában. Archaeologiai Közlemények, 11 (2). pp. 1-8.

E

Eötvös, Loránd (1877) A távolba hatás kérdéséről. In: A Magyar Tudományos Akadémia 1877. évi május 27-én tartott XXXVII-dik közülésének tárgyai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp. 57-68.

F

Fraknói, Vilmos (1877) Magyarország történetét érdeklő okiratok a külföldi piaczon. SZÁZADOK, 11 (1). pp. 57-63. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1877) Magyarország történetét érdeklő okiratok a külföldi piaczon. SZÁZADOK, 11 (1). pp. 57-63. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1877) Martinovics élete : első közlemény. SZÁZADOK, 11 (3). pp. 193-221. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1877) Martinovics élete : második közlemény. SZÁZADOK, 11 (4). pp. 293-333. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1877) Nyilt levél a Századok szerkesztőjéhez. SZÁZADOK, 11 (9). pp. 773-775. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1877) Schlauch Lőrincz szatmári püspöknek Török János által gyűjtött könyvtára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (1). pp. 5-15. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1877) Schlauch Lőrincz szatmári püspöknek Török János által gyűjtött könyvtára II. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (2). pp. 77-90. ISSN 0025-0171

G

Goldziher, Ignác (1877) Aus einem Briefe des Herrn Dr. Goldziher an Prof. Fleischer. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 31. pp. 545-549.

Goldziher, Ignác (1877) George Smith : (Három közlemény). Egyetemes Philologiai Közlöny, 1.

Goldziher, Ignác (1877) Matth. VII, 5 in der muhammedanischen Literatur. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 31. pp. 765-767.

Goldziher, Ignác (1877) Moabita régiségek. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1. pp. 219-221.

Goldziher, Ignác (1877) Mythologiai kézikönyvek. Magyar Tanügy, 6. pp. 44-53.

Goldziher, Ignác (1877) Mythology among the Hebrews and its historical development. Longmans Green, London.

Goldziher, Ignác (1877) A nyelvtudomány történetéről az araboknál : A Magyar Tudom. Akadémia Értesítője. Tizenötödik akadémiai ülés. Az 1. (nyelv- és széptudom.) osztály negyedik ülése. 1877. ápr. 16-án. Akadémiai Értesítő (11). pp. 111-112.

J

Jakab, Elek (1877) Brutus János Mihály mk. történetíró magyar históriája 1490-1552. I., II. kötet. Közli Toldy Ferencz. III. kötet. Közli Nagy Iván : első közlemény. SZÁZADOK, 11 (7). pp. 656-673. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1877) Brutus János Mihály mk. történetíró magyar históriája 1490-1552. I., II. kötet. Közli Toldy Ferencz. III. kötet. Közli Nagy Iván : második közlemény. SZÁZADOK, 11 (10). pp. 855-872. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1877) Léta vagy Ghyci vára. Archaeologiai Közlemények, 11 (2). pp. 66-78.

Jakab, Elek (1877) Néhány adat Blandrata György élete és jelleme ismeréséhez. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 1 (1). pp. 1-32. ISSN 1222-8370

M

Myskovszky, Viktor (1877) Liptómegye középkori építészeti műemlékei. Archaeologiai Közlemények, 11 (2). pp. 9-65.

P

Pulszky, Ferenc (1877) A Corvina maradványai. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (6). pp. 169-178. ISSN 0003-8032

Pulszky, Ferenc and Henszlmann, Imre (1877) A magyar Tudományos Archaeologiai Bizottság 1877. Octóber 23-ki ülésében Maros-Torda és Szolnok-Doboka vármegyék uj czimerei tárgyában tett jelentése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (9). pp. 273-275. ISSN 0003-8032

R

Rómer, Flóris (1877) Adalék a budai várnak a törökfoglalás előtti helyszíneléséhez. Archaeologiai Közlemények, 11 (1). pp. 47-59.

Rómer, Flóris (1877) Adalék a magyar ötvösség történetéhez : első közlemény. SZÁZADOK, 11 (3). pp. 222-235. ISSN 0039-8098

Rómer, Flóris (1877) Adalékok a Corvina történetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 2 (6). pp. 349-351. ISSN 0025-0171

Rómer, Flóris (1877) Kiadatlan római feliratok. XIV-dik közlés. Archaeologiai Közlemények, 11 (1). pp. 27-46.

Rómer, Flóris (1877) Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben. Archaeologiai Közlemények, 11 (1). pp. 1-11.

Rómer, Flóris (1877) A czéhládákkal való körmenetek Magyarországon. SZÁZADOK, 11 (6). pp. 563-566. ISSN 0039-8098

Rómer, Flóris (1877) A győri káptalan Antiphonaléja. Archaeologiai Közlemények, 11 (1). pp. 12-26.

Rómer, Flóris (1877) A hazai ötvösczéhek szabályai : harmadik, befejező közlemény. SZÁZADOK, 11 (10). pp. 795-815. ISSN 0039-8098

Rómer, Flóris (1877) A hazai ötvösczéhek szabályai : második közlemény. SZÁZADOK, 11 (5). pp. 407-424. ISSN 0039-8098

S

Szily, Kálmán (1877) Az elektrikus világításról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (98.). pp. 392-394. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) Egy új találmány, a telephonia. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (96.). pp. 309-312. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) Külföldi hangok tudományos mozgalmainkról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (92.). pp. 172-173. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) Medárd napja. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (94.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) A „Népszerű Előadások Gyűjteményé”-ről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (89.). pp. 33-34. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) Tudományos mozgalmak a hazában. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (89.). pp. 42-43. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) Tudományos mozgalmak a hazában. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (94.). pp. 245-246. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) A délmagyarországi természettudományi társulat. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (94). pp. 247-248. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) A tűzgömb villámsugarairól. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (98.). pp. 397-398. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1877) A víz légnyelő képességéről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (94.). pp. 251-252. ISSN 0200-3120

T

Than, Károly (1877) A durranó lég égésmelege zárt edényekben. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 9 (94.). pp. 245-246. ISSN 0200-3120

W

Wartha, Vince (1877) A széksó képződéséről. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 7 (4). pp. 101-103. ISSN 0015-542X

This list was generated on Tue May 21 22:47:34 2024 CEST.