REAL

Items where Year is 1884

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | G | H | I | J | P | R | S | W
Number of items: 33.

B

Balogh, Jenő (1884) Adalékok a betörés vagy bemászás által s a hamis kulcs használatával elkövetett lopás fogalmához. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 19 (49). pp. 389-390.

E

Eötvös, Loránd (1884) A folyadékok felületi feszültségeinek összefüggése a kritikai hőmérséklettel. Székfoglaló értékezés. Mathematikai és természettudományi értesítő, 3 (4). pp. 54-73.

F

Ferenczi, Zoltán (1884) Észrevételek Bánk Bán jelleméről a Katona József tragoediájában. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 1 (1). pp. 54-66.

Fraknói, Vilmos (1884) Pruisz János váradi püspök pontificáléja. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 9 (1-6). pp. 1-4. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1884) Évi jelentés a vatikáni magyarországi okirattárról. SZÁZADOK, 18 (1). pp. 89-91. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1884) Die Zahlen im mohamedanischen Volksglauben. Das Ausland : Wochenschrift für Länder- und Völkerkunde, 57. pp. 328-330.

Goldziher, Ignác (1884) Die Ẓâhiriten : Ihr Lehrsystem und ihre Geschichte : Beitrag zur Geschichte der muhammedanischen Theologie. Otto Schulze, Leipzig.

Goldziher, Ignác (1884) Fölfedezések Palesztinában. Magyar-Zsidó Szemle, 1. p. 224.

Goldziher, Ignác (1884) Le culte des ancêtres et le culte des morts chez les Arabes. Revue de l'Histoire des religions, 10. pp. 332-359.

Goldziher, Ignác (1884) Mecset-e vagy mosé? Magyar Nyelvőr, 13. pp. 22-24.

Goldziher, Ignác (1884) Népszerü irodalmi vállalat. Magyar-Zsidó Szemle, 1. pp. 254-256.

Goldziher, Ignác (1884) Renseignements de source musulmane sur la dignité de Resch-Galuta. Revue des Études Juives, 8. pp. 121-125.

Goldziher, Ignác (1884) Teleki Mihály erdélyi kanczellár és Leusden János utrechti tanár. Egyetemes Philologiai Közlöny, 8. pp. 666-667.

Goldziher, Ignác (1884) Vegyes : Jeruzsálemi évkönyv. Magyar-Zsidó Szemle, 1. p. 669.

Goldziher, Ignác (1884) Zur Literatur des Ichtilâf al-maḏâhib. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 38. pp. 669-682.

Goldziher, Ignác (1884) A bibliai tudomány és a modern vallásos élet. Magyar-Zsidó Szemle, 1.

Goldziher, Ignác (1884) A mohamedán jog eredete [A muhammedán jogtudomány eredetéről] : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Második akadémiai ülés. Az I. (nyelv- és széptudományi) osztály első ülése. 1884. január 7. Akadémiai Értesítő (18). pp. 7-8.

H

Heinrich, Gusztáv (1884) Faust és rokonai. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 8 (9-10). pp. 940-953. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1884) Faust és rokonai. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 8 (8). pp. 825-843. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1884) Kisfaludy-társaság : jelentés a Lukács-Krisztina-jutalomra hirdetett pályázatról. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 8 (5). pp. 519-524. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1884) A Lajosdal. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 8 (5). pp. 476-481. ISSN 0200-9285

Heinrich, Gusztáv (1884) Muspilli. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 8 (2). pp. 158-163. ISSN 0200-9285

I

Ilosvay, Lajos (1884) Kisérletek chemiai előadásokhoz. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 16 (4). pp. 168-172. ISSN 0200-3120

J

Jakab, Elek (1884) Erdély országgyűlései története II. József császár és fejedelem alatt : második és befejező közlemény. SZÁZADOK, 18 (4). pp. 324-338. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1884) Erdőink hajdan és ma : erdészettörténeti tanulmány Jakab Elektől. ERDÉSZETI LAPOK, 23 (7). pp. 599-609. ISSN 1215-0398

Jakab, Elek (1884) Erdőink hajdan és ma : erdészettörténeti tanulmány Jakab Elektől (folytatás és vége). ERDÉSZETI LAPOK, 23 (8). pp. 676-685. ISSN 1215-0398

Jakab, Elek (1884) Ujabb adalék az erdélyi halotti beszédek bibliographiájához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 9 (1-6). pp. 120-142. ISSN 0025-0171

P

Pulszky, Ferenc and Henszlmann, Imre (1884) A Műemlékek Országos Bizottsága 1884 márczius hó 18-án tartott rendes ülésének jegyzőkönyve. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 4 (2.. I-II. ISSN 0003-8032

R

R, Z (1884) Népszerű irodalmi vállalat. Magyar Zsidó Szemle, 1. p. 398.

S

Szily, Kálmán (1884) Adatok Bolyai Farkas életrajzához című értekezés felolvasása. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955). p. 191. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1884) Adatok Bolyai Farkas életrajzához. (Bolyai Gergely úr följegyzéseiből, előterjesztve a MTA 1884. október 20-iki ülésén.). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 16 (183). pp. 433-445. ISSN 0200-3120

W

Wartha, Vince (1884) Fluoritkristályok a Svábhegyen. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 14. pp. 571-572. ISSN 0015-542X

Wartha, Vince (1884) Serpentinek Vizsgálata. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 14. ISSN 0015-542X

This list was generated on Tue May 21 22:56:42 2024 CEST.