REAL

Items where Year is 1886

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | G | H | I | L | P | S | T | W
Number of items: 46.

B

Balogh, Jenő (1886) Adalékok a magyar bűnvádi eljárás fejlődéséhez. XV. A bűnügyi védelem reformja. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (20). pp. 165-166.

Balogh, Jenő (1886) Adalékok a magyar bűnvádi eljárás fejlődéséhez. XXIV. A folytatólagos végtárgyalásokról. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (33). pp. 270-272.

Balogh, Jenő (1886) Adalékok a magyar bűnvádi eljárás fejlődéséhez. XXVII. Bűnügyi elővizsgálataink hiányairól. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (37). pp. 302-303.

Balogh, Jenő (1886) Adalékok a magyar bűnvádi eljárás fejlődéséhez.. IX. Előadó és végtárgyalási elnök. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (16).

Balogh, Jenő (1886) Bűnügyi itéletek kritikai fejtegetése : Közhivatalnok-e a vasuti pénztárnok? Sikkasztás és okirathamisitás halmazata. Folytatólagos sikkasztás. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (46). pp. 374-375.

Balogh, Jenő (1886) Eljárási reformok. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (44). pp. 353-354.

Balogh, Jenő (1886) Fekete Ödön: A büntető eljárás kézikönyve. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (26). pp. 210-211.

Balogh, Jenő (1886) Fiatal jogásznemzedékünk gyakorlati kiképzésének kérdéséhez. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 21 (29). pp. 234-236.

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 401-466. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész. Az ugor nyelvek szóképzése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 251-305. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A magyar szókincs eredetéhez - szóegyezési adatok, főleg a keleti altáji nyelvcsoportokból. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (1). pp. 147-160. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A mandsu nyelv alaktana I. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (2). pp. 307-319. ISSN 0029-6791

Budenz, József (1886) A mandsu nyelv alaktana II. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 20 (3). pp. 380-400. ISSN 0029-6791

E

Eötvös, Loránd (1886) Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molecularvolumen. ANNALEN DER PHYSIK, 263 (3). pp. 448-459. ISSN 0003-3804

Eötvös, Loránd (1886) Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molekularvolumen. MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN, 4. pp. 33-44.

Eötvös, Loránd (1886) A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fenálló kapcsolatról. Mathematikai és természettudományi értesítő, 4 (3-4). pp. 34-41.

Eötvös, Loránd (1886) A folyadékok feszültsége és chemiai alkata közötti összefüggésről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 18 (197). pp. 41-42. ISSN 0200-3120

F

Ferenczi, Zoltán (1886) Adalékok Jósika Miklós írói működéséhez. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 3 (1). pp. 41-101.

Fraknói, Vilmos (1886) Vitéz János által emendált Corvin-codex. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 11 (1-6). pp. 1-7. ISSN 0025-0171

G

Goldziher, Ignác (1886) Abulvalíd. Magyar-Zsidó Szemle, 3. pp. 1-8.

Goldziher, Ignác (1886) Correspondenzen : Am 5. Februar empfing die Redaction folgenden Brief des Herrn Dr. Goldziher in Budapest. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 9. pp. 79-80.

Goldziher, Ignác (1886) Le sacrifice de la chevelure chez les Arabes. Revue de l'Histoire des religions, 14. pp. 49-52.

Goldziher, Ignác (1886) Legujabb fölfedezések Arábiában. Budapesti Szemle, 45 (109). pp. 61-76.

Goldziher, Ignác (1886) Mekkanische Sprichwörter und Redensarten, gesammelt und erläutert von Dr. C. Snouck Hurgronje (Haag 1886) 144 SS. 8°. Österreichische Monatsschrift für den Orient, 12. pp. 208-210.

Goldziher, Ignác (1886) Ousâma ibn Mounkidh, un émir syrien au premier siècle des Croisades (1095-1188). Par Hartwig Derenbourg (deuxième partie ; texte arabe de l’autobiographie d’Ousâma). Paris 1886. — XIIund [183] pag. gr. 8°. (Publications de l’École des langues orientales vivantes: IIe Série, Vol. XII). Österreichische Monatsschrift für den Orient, 12. pp. 77-80.

Goldziher, Ignác (1886) Talmud-tóra, hittanitás, proszeminárium, szeminárium. Magyar-Zsidó Szemle, 3. pp. 214-219.

Goldziher, Ignác (1886) Ueber Geberden- und Zeichensprache bei den Arabern. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft., 16. pp. 369-386.

Goldziher, Ignác (1886) A haladásról (I-II.). Magyar-Zsidó Szemle, 3-4.

Goldziher, Ignác (1886) A jesibák. Magyar-Zsidó Szemle, 3. pp. 567-568.

Goldziher, Ignác (1886) The voice of Memnon. The Academy, 30 (757). p. 311.

H

Heinrich, Gusztáv and Ónossy, Mátyás (1886) Schiller dráma-tervei. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 10 (2). pp. 167-203. ISSN 0200-9285

I

Ilosvay, Lajos (1886) Két újabb lámpa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 18 (7). pp. 317-319. ISSN 0200-3120

L

Lipp, Vilmos (1886) A fenéki sírmező. Archaeologiai Közlemények, 14. pp. 137-180.

P

Pulszky, Ferenc (1886) Az esztergomi «Kalvária». ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 6 (2. (3). pp. 220-224. ISSN 0003-8032

Pulszky, Ferenc (1886) A perjámosi lelet. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 6 (2. (1). pp. 26-31. ISSN 0003-8032

Pulszky, Ferenc (1886) A vidéki muzeumegyesület hivatásáról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 6 (2. (5). pp. 436-437. ISSN 0003-8032

S

Stoczek, József (1886) A tatai forrásvizek lehűtéséről a csatorna-falakkal való érintkezés következtében. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 18 (200). pp. 168-172. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1886) id. Szinnyei József felolvassa Szily Kálmán "Ki volt Calepius magyar tolmácsa?" című értekezését. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), II/20.. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1886) Új transatlanti kábel. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 18 (198). pp. 81-82. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1886) A járás-kelés sebessége nagyvárosban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 18 (202). pp. 284-285. ISSN 0200-3120

T

T., Gy. (1886) A magyarországi bánya- és kamaratisztek emlékérmei. Archaeologiai Közlemények, 14. pp. 91-105.

Téglás, Gábor (1886) Praehistoricus arany-, vas- és kőbányászati eszközök Dáciában. Archaeologiai Közlemények, 14. pp. 106-122.

Téglás, Gábor (1886) Római márványbányák a Bisztravölgyben, Bukova Hunyad megyei falu határán. Archaeologiai Közlemények, 14. pp. 123-136.

W

Wartha, Vince (1886) Über die Mineralien der Serpentin-Chlorit-Gruppe. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 16 (Suppl.). pp. 79-83. ISSN 0015-542X

Wartha, Vince (1886) A szerpentin-chlorit csoport ásványairól. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 16 (1-2). pp. 7-11. ISSN 0015-542X

Wosinszky, Mór (1886) Leletek a lengyeli őskori telepről. I. rész. Archaeologiai Közlemények, 14. pp. 1-90.

This list was generated on Tue May 21 23:21:14 2024 CEST.