REAL

Items where Year is 1890

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | S | T | W
Number of items: 48.

A

Apáthy, István (1890) A szövettani módszerekről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (pótfüz). pp. 19-32. ISSN 0200-3120

Apáthy, István (1890) A zoologus aranybányái. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. III., Népszerű Szak, 12 (2). pp. 65-88.

Apáthy, István (1890) A zoologus műhelye itthon. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. III., Népszerű Szak, 12 (2). pp. 115-138.

Apáthy, István (1890) A zoológiai állomások. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. III., Népszerű Szak, 12 (2). pp. 88-115.

B

Budenz, József (1890) Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 22 (2). pp. 81-112. ISSN 0029-6791

Budenz, József and Simonyi, Zsigmond (1890) Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 22 (5). pp. 377-403. ISSN 0029-6791

E

Eötvös, Loránd (1890) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (6). pp. 325-335. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (11). pp. 655-656. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Elnöki megnyitó: a M. K. E. Budapesti Osztályának 1890. január 25-én tartott közgyűlésén. Turisták Lapja, 2 (1-2). pp. 2-3.

Eötvös, Loránd (1890) A Föld vonzása különböző anyagokra. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (2). pp. 108-110. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Inaugurationsrede des neugewählten Präsidenten der Ungarischen Akademia der Wissenschaften. MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN, 7. pp. 457-462.

Eötvös, Loránd (1890) L. feierliche Jahresversammlung der Ung. Akademie der Wissenschaften am 11. Mai 1890. UNGARISCHE REVUE: MIT UNTERSTÜTZUNG DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 10 (8). pp. 617-628. ISSN 0200-2760

Eötvös, Loránd (1890) Megemlékezés Andrássy Gyuláról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (3). pp. 177-179. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Megemlékezés Stoczek Józsefről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (3). pp. 402-403. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Nagy lengésidők méréséről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 1 (4). p. 274. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1890) Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen. MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN, 8. pp. 65-68.

F

Ferenczi, Zoltán (1890) K. Boér Sándor drámái 1793-ból. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 7 (4). pp. 369-387.

Ferenczi, Zoltán (1890) Petőfi tanuló évei Aszódon és Selmeczen. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 7 (5). pp. 449-482.

Ferenczi, Zoltán (1890) Történelmi kor- és jellemrajzok. Irta Lánczy Gyula. Budapest, 1890. SZÁZADOK, 24 (8). pp. 668-674. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király leveleinek új kiadásáról. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 15 (1-2). pp. 1-10. ISSN 0025-0171

G

Goldziher, Ignác (1890) ʽAlî Bâschâ Mubârak: al-Ḫiṭaṭ al-Tawfîqiyya al-ǧadîda li-Miṣr al-Qâhira wa-mudunihâ al-qadîma wa-l-šahîra (Bûlâq, 1306 [1888]). Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 4. pp. 347-352.

Goldziher, Ignác (1890) Das Schiff der Wüste. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 44. pp. 165-167.

Goldziher, Ignác (1890) Die Bekentnissformeln der Almohaden. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 44. pp. 168-171.

Goldziher, Ignác (1890) Die symbolische Rose in den nordafrikanischen religiösen Orden. Österreichische Monatsschrift für den Orient, 16 (1). pp. 8-10.

Goldziher, Ignác (1890) Från orientalistkongressen i Stockholm. Orientalistkongressen i Stockholm-Kristiania några skildringar från utlandet. pp. 29-69.

Goldziher, Ignác (1890) Le rosaire dans l'Islam. Revue de l'Histoire des religions, 21. pp. 295-300.

Goldziher, Ignác (1890) Muhammedanische Studien II. Halle Niemeyer.

H

Heinrich, Gusztáv (1890) Az ófelnémet bölcsődal. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 14 (10). pp. 796-803. ISSN 0200-9285

I

Ilosvay, Lajos (1890) Képződik-e ozon, ha a bUnsen-féle gázlámpa kis lángját ráfuvott levegővel lehűtjük? Van-e a láng közelében ozon? TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (pótfüz). pp. 89-91. ISSN 0200-3120

Ilosvay, Lajos (1890) Ozon-képződés lánglehütés közben. Van-e rendesen az égő láng közelében ozon? TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (pótfüz). pp. 139-142. ISSN 0200-3120

Ilosvay, Lajos (1890) A nem hidrogénhez kötött kén kimutatása világító gázban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (pótfüz). pp. 91-92. ISSN 0200-3120

J

Jakab, Elek (1890) Die Rumänen und ihre Ansprüche. Von Paul Hunfalvy. Wien u. Teschen, 1885 : első közlemény. SZÁZADOK, 24 (3). pp. 249-266. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1890) Die Rumänen und ihre Ansprüche. Von Paul Hunfalvy. Wien u. Teschen, 1885 : harmadik közlemény. SZÁZADOK, 24 (5). pp. 435-445. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1890) Die Rumänen und ihre Ansprüche. Von Paul Hunfalvy. Wien u. Teschen, 1885 : második közlemény. SZÁZADOK, 24 (4). pp. 355-364. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1890) Die Rumänen und ihre Ansprüche. Von Paul Hunfalvy. Wien u. Teschen, 1885 : negyedik és befejező közlemény. SZÁZADOK, 24 (7). pp. 590-600. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1890) Enyedi György élete. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 25 (3). pp. 131-151. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) Enyedi György élete : folytatás és vége. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 25 (4). pp. 211-244. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) A "Keresztény Magvető" megalapítása. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (1). pp. 34-40. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) Levél a fővárosból. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 24 (1). ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) Magyar és angol-amerikai unitárius érintkezések e század első felében. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 25 (6). pp. 374-389. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1890) A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához. Brassó, 1871. ; Brassó sz. kir. város urbéri tulajdonát képező törcsvári uradalom jogi állapota. Brassó, 1882. ; Brassó sz. kir. város emlékirata. Brassó, 1886. ; Czáfolata az első könyvnek. Kolozsvár, 1873. ; Ujabb jelenségek. ; Emlékirat a hétfalusiak ügyében. 1881. ; Erdélyi függő bajok. Nagy-Enyed, 1886 : befejező közlemény. SZÁZADOK, 24 (2). pp. 154-161. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1890) A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához. Brassó, 1871. ; Brassó sz. kir. város urbéri tulajdonát képező törcsvári uradalom jogi állapota. Brassó, 1882. ; Brassó sz. kir. város emlékirata. Brassó, 1886. ; Czáfolata az első könyvnek. Kolozsvár, 1873. ; Ujabb jelenségek. ; Emlékirat a hétfalusiak ügyében. 1881. ; Erdélyi függő bajok. Nagy-Enyed, 1886 : első közlemény. SZÁZADOK, 24 (1). pp. 49-66. ISSN 0039-8098

S

Schuller, Alajos and Eötvös, Loránd (1890) Jelentés a fizikai kísérletek pályázatára beérkezett munkáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (246). pp. 100-102. ISSN 0200-3120

T

Than, Károly (1890) Három előadási kisérlet. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 22 (pótfüz). pp. 37-43. ISSN 0200-3120

Téglás, Gábor (1890) A Korábia bányászata és kettős sírmezeje Zalatna közelében. Archaeologiai Közlemények, 16. pp. 1-44.

W

Wartha, Vince (1890) Zur Trinkwasser-Frage in Budapest. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 20. pp. 94-95. ISSN 0015-542X

Wartha, Vince (1890) A budapesti ivóvíz kérdéséhez. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 20. ISSN 0015-542X

Wosinszky, Mór (1890) Leletek a lengyeli őskori telepről. II. rész. Archaeologiai Közlemények, 16. pp. 45-248.

This list was generated on Tue May 21 23:10:51 2024 CEST.