REAL

Items where Year is 1891

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | H | J | K | N | P | S
Number of items: 48.

A

Apáthy, István (1891) Az egysejtű állatok a többsejtűek szempontjából (Egyetemi előadások) I. fejezet. Az élet s a szervetlen élő lények. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. II., Természettudományi szak, 13 (1). pp. 13-40.

Apáthy, István (1891) Az egysejtű állatok a többsejtűek szempontjából (Egyetemi előadások) II. fejezet. A szervezett sejt és életműködései. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. II., Természettudományi szak, 13 (2). pp. 93-114.

Apáthy, István (1891) Az egysejtű állatok a többsejtűek szempontjából (Egyetemi előadások) III. fejezet. Egy sejt, mint szervezett állatindividuum. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. II., Természettudományi szak, 13 (3). pp. 223-254.

Apáthy, István (1891) A magyarországi hévvizek pióczáiról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 23 (3. pót). pp. 121-128. ISSN 0200-3120

B

Balogh, Jenő (1891) A birói és ügyészi szervezet módositása. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 26 (9). pp. 65-66.

E

Eötvös, Loránd (1891) Az Akadémia munkásságáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 23 (262). pp. 325-326. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1891) Az egyetem feladatáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 23 (266). pp. 505-514. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1891) Elnöki megnyitó : a M. K. E. Budapesti Osztályának 1891. február 14-én tartott közgyülésén. Turisták Lapja, 3 (2). pp. 25-28.

Eötvös, Loránd (1891) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2 (6). pp. 321-325. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1891) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2 (11). pp. 680-682. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1891) Feladatok. 2. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 1 (1-2). p. 98. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1891) LI. Jahresversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften am 10. Mai 1891. UNGARISCHE REVUE: MIT UNTERSTÜTZUNG DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 11 (6-7). pp. 489-494. ISSN 0200-2760

Eötvös, Loránd (1891) Megemlékezés Hunfalvy Pálról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2 (12). p. 731. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1891) Megemlékezés Simor Jánosról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2 (3). -178. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1891) Megjegyzések a Wiener-féle kísérletek magyarázatához. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 1 (1-2). pp. 123-124. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1891) Messung von langen Schwingungsdauern. MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN, 8. pp. 450-451.

Eötvös, Loránd (1891) Szaktársainkhoz. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 1 (1-2). ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1891) Széchenyi István születése századik évfordulójának megünnepléséről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 2 (3). p. 186. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1891) A földi gravitátióról. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 1 (1-2). p. 113. ISSN 0302-7317

F

Ferenczi, Zoltán (1891) Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 16 (1-2). pp. 57-61. ISSN 0025-0171

Ferenczi, Zoltán (1891) A Bacon-Shakespeare-kérdésről : befejező közlemény II. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (6). pp. 482-506.

Ferenczi, Zoltán (1891) A Bacon-Shakespeare-kérdésről : első közlemény I. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (5). pp. 395-421.

Ferenczi, Zoltán (1891) Cserei Mihály néhány ismeretlen verse 1690-98-ból. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (4). pp. 437-455. ISSN 0021-1486

Fraknói, Vilmos (1891) Fontes rerum Polonicarum e tabulario Reipublicae Venetae. Exhausit, collegit, edidit... Augustus Comes Cieszkowski. Series prima, fasc. secunda. Posnaniae, 1890. SZÁZADOK, 25 (4). pp. 324-325. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1891) Mátyás király arczképe Boroszlóban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 11 (2. (1). pp. 14-17. ISSN 0003-8032

Fraknói, Vilmos (1891) Rómer Flóris emlékezete (1815-1889). SZÁZADOK, 25 (3). pp. 177-199. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1891) Arábia régi történetéről. Budapesti Szemle, 66. pp. 65-104.

Goldziher, Ignác (1891) Die Ǵinnen der Dichter. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 45. pp. 685-690.

Goldziher, Ignác (1891) Glanures païennes dans l'Islam. Revue de l'Histoire des religions, 23. pp. 201-204.

Goldziher, Ignác (1891) Über Tagewählerei bei den Mohammedanern. Globus : Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 60 (17). pp. 257-259.

Goldziher, Ignác (1891) A költő a régi arabok fölfogásában. Hunfalvy-Album: Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlékére kiadják tisztelői. pp. 175-181.

H

Heinrich, Gusztáv (1891) Kisfaludy Sándor regéi. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 76-92. ISSN 0021-1486

J

Jakab, Elek (1891) Az orosz birodalom történelme. Irta Lázár Gyula. I. köt. A legrégibb időtől Dimitrij Konstantinovits nagyfejedelem haláláig, 1362-ig. II. köt. Dmitrij (Ivanovits) Donszkijtól I. Feodor (Ivanovits) czárig, 1363-tól 1598-ig. III. köt. Boris Godunovtól Nagy Péter czárig, 1689-től 1725-ig. SZÁZADOK, 25 (6). pp. 486-495. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1891) Erdély déli határai kijárásáról irt Napló 1741-ből : befejező közlemény. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (5). pp. 369-378.

Jakab, Elek (1891) Erdély déli határai kijárásáról irt Napló 1741-ből : második közlemény. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (4). pp. 282-294.

Jakab, Elek (1891) Erdély déli határai kijárásáról írt Napló 1741-ből : első közlemény. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET BÖLCSELET- NYELV - ÉS TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK KIADVÁNYAI, 8 (3). pp. 185-202.

Jakab, Elek (1891) A Magyar Tudományos Akadémia kézirattárának rendezéséről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 16 (1-2). pp. 19-32. ISSN 0025-0171

Jakab, Elek (1891) Magyar és angol-amerikai unitárius érintkezések e száz első felében II. : az erdélyiek üdvözletviszonzása. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 26 (1). pp. 10-35. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1891) Még egyszer Bogáthi Fazakas Miklósról. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 26 (3). pp. 136-156. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1891) Veresmarty Mihály kitérési önigazolásának eredeti kéziratairól. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 15 (3-4). pp. 199-219. ISSN 0025-0171

K

Kuun, Géza (1891) Kisfaludy Sándor két levele Döbrentei Gáborhoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 137-141. ISSN 0021-1486

N

Négyesy, László (1891) Petőfi "Őrült"-jének versalakja. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (2). pp. 195-202. ISSN 0021-1486

Négyesy, László (1891) Poétika és poétikai olvasókönyv. EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY, 15 (1). pp. 50-59. ISSN 0200-9285

P

Pulszky, Ferencz (1891) Felterjesztés. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 16 (1-2). pp. 114-116. ISSN 0025-0171

S

Szily, Kálmán (1891) Az első geographia magyar nyelven. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 1 (1). pp. 47-51. ISSN 0021-1486

Szily, Kálmán (1891) Hírlapjaink és a M. Tud. Akadémia. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 23 (262.). pp. 315-317. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1891) A primitív gyökök viszonyszáma címmel tart előadást. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 2. pp. 368-478. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1891) A primitív-gyökök viszonyszámáról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 2 (8). ISSN 0200-0326

This list was generated on Tue May 21 22:49:47 2024 CEST.