REAL

Items where Year is 1892

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | I | J | K | N | P | S | T | W
Number of items: 50.

A

Apáthy, István (1892) Contractile und leitende Primitivfibrillen. MITTEILUNGEN AUS DER ZOOLOGISCHEN STATION ZU NEAPEL, 10 (3). 355-375 + 1 tábla.

Apáthy, István (1892) Erfahrungen in der Behandlung des Nervensystems für histologische Zwecke : I. Mittheilung: Methylenblau (Besonders bei Hirudo und Lumbricus). ZEITSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFTLICHE MIKROSKOPIE UND FÜR MIKROSKOPISCHE TECHNIK, 9. pp. 15-37. ISSN 0373-031X

Apáthy, István (1892) Kritische Bemerkungen über das Frenzel’sche Mesozoon Salinella : Eine biologische Skizze. BIOLOGISCHES ZENTRALBLATT, 12 (4). pp. 108-123. ISSN 0006-3304

Apáthy, István (1892) A jótékonyság, mint természeti törvény. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. III., Népszerű Szak, 14 (3). pp. 77-100.

B

Berzeviczy, Albert and Szuppán, Vilmos (1892) Az ifjúság testi nevelésének ügye. MAGYAR PEDAGÓGIA, 1. pp. 276-388. ISSN 0025-0260

E

Eötvös, Loránd (1892) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 3 (6). pp. 301-303. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1892) LII. feierliche Jahresversammlung der Ung. Akademie der Wissenschaften am 8. Mai 1892. UNGARISCHE REVUE: MIT UNTERSTÜTZUNG DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 12 (6-7). pp. 369-372. ISSN 0200-2760

Eötvös, Loránd (1892) A Mathematikai és Physikai Társulat megalakulása. Elnöki megnyitó beszéd. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 1 (3). pp. 179-180. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1892) A fizika tanításáról az egyetemen. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 24 (274). pp. 296-301. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1892) A folyadékhártyák feszültségének megmérése. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 24 (272). pp. 211-212. ISSN 0200-3120

F

Ferenczi, Zoltán (1892) Adalékok a magyar regényirodalom történetéhez. ERDÉLYI MÚZEUM, 9 (5). pp. 285-297. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1892) Az erdélyi magyar játékszín kezdete : adatok az 1792 előtti időből. ERDÉLYI MÚZEUM, 9 (8). pp. 454-488. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1892) Az erdélyi magyar játékszín kezdete IV. : az első színházi bizottság és id. b. Wesselényi alatt 1803-ig. ERDÉLYI MÚZEUM, 9 (9). pp. 522-537. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1892) Az erdélyi magyar játékszín kezdete V. : az első színházi bizottság és id. b. Wesselényi alatt 1806-ig. ERDÉLYI MÚZEUM, 9 (10). pp. 590-606. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1892) A könyvtárak berendezéséről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 17 (1-4). pp. 365-368. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1892) Az új Vatikáni Könyvtár. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1(17) (1-4). pp. 235-240. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1892) Jelentés a "Hunyadi Corvin János" czímű pályaműről. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (4). p. 364. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1892) Magyar történelmi és művészeti intézet Rómában : Fraknói Vilmos levele Szilágyi Sándorhoz, felolvastatott a M. Tört. Társulat február 18-iki közgyűlésén : melléklet a Századok 1892. évi 2. füzetéhez. SZÁZADOK, 26 (3). pp. 185-186. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1892) Nyomozások a pápai levéltárakban : Második és befejező közlemény. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (3). pp. 187-200. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1892) Nyomozások a pápai levéltárakban : első közlemény. SZÁZADOK, 26 (2). pp. 97-106. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1892) Oklevelek a pápai levéltárakból : függelékül a "Nyomozások a pápai levéltárakban" czímű s a Századok f. évi II. és III. füzeteiben közlött czikkhez. TÖRTÉNELMI TÁR: ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 385-401.

Fraknói, Vilmos (1892) A római-porosz történeti intézet legújabb kiadványa. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (5). pp. 411-415. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1892) Az iszlám világ fejlődésének korszakai. Budapesti Szemle, 70. pp. 353-382.

Goldziher, Ignác (1892) Az összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcsolatai. Ethnographia : a Magyarországi Néprajzi Társaság és a Magyar Nemzeti Muzeum értesítője, 3. pp. 335-351.

Goldziher, Ignác (1892) Der Chaṭîb bei den alten Arabern. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 6. pp. 97-102.

Goldziher, Ignác (1892) Hyperbolische Typen im Arabischen. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 7, 17.

Goldziher, Ignác (1892) Indítvány a keleti tanulmányok előmozdítására szolgáló bizottság felállítása dolgában. Akadémiai Értesítő, 3. pp. 730-732.

Goldziher, Ignác (1892) Jelentés az orientalisták IX. nemzetközi congressusáról : (Előadta Goldziher Ignácz r. tag az október 3-án tartott ülésen). Akadémiai Értesítő, 3. pp. 632-659.

Goldziher, Ignác (1892) Le dénombrement des sectes mohamétanes. Revue de l'Histoire des religions, 26. pp. 129-137.

Goldziher, Ignác (1892) A Magyar Néprajzi Társaság ‚Ethnographia’ cz. közlönyének programmjáról. Ethnographia, 3. pp. 217-219.

Goldziher, Ignác (1892) A Szinai félsziget régiségeiről. Archaeologiai Értesítő, 12. pp. 48-58.

Goldziher, Ignác (1892) A költő a régi arabok fölfogásában (A Hunfalvy-Albumból). Fővárosi Lapok (29). pp. 129-131.

Goldziher, Ignác (1892) A költő a régi arabok fölfogásában (A Hunfalvy-Albumból). Fővárosi Lapok, 29. pp. 129-131.

Goldziher, Ignác (1892) Ṣâliḥ b. ʽAbd-al-Ḳuddûs und das Zindîḳthum während der Regierung des Chalifen Al-Mahdî. Transactions of the ninth International Congress of Orientalists, 2. pp. 104-129.

I

Ilosvay, Lajos (1892) A budai keserűvizeknek eddig ki nem mutatott alkatrészei. PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ, 24 (102.). pp. 81-84.

J

Jakab, Elek (1892) Egyháztörténelmi adatok CXXII. Virasztásaim XII. : Confirmatio Officii Episcopatus Colosvariensis. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 27 (2). pp. 81-89. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1892) Magyar-lengyel unitárius érintkezések a XVI-XVII-ik században : első közlemény. SZÁZADOK, 26 (4). pp. 296-316. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1892) Magyar-lengyel unitárius érintkezések a XVI-XVII-ik században : második és befejező közlemény. SZÁZADOK, 26 (5). pp. 375-394. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1892) Történelmi emlékek Bornemisza Anna fejedelemnő irásai közül : I. közlemény. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (1855-1934), 15 (4). pp. 737-746.

Jakab, Elek (1892) Világtörténelem, a tényleges állománybeli tisztképző tanfolyam I. évfolyama számára. I. rész, Ó-kor. Budapest, 1890. II. rész, Középkor. SZÁZADOK, 26 (7). pp. 591-598. ISSN 0039-8098

K

Kuun, Géza (1892) Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez: 1. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 27 (1). pp. 7-11. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1892) Chorenei Mózes. Nagyörményország története. Eredeti örményből fordította és magyarázó jegyzetekkel ellátta Szongott Kristóf tanár, az »Armenia« szerkesztője (Szamos-Ujvártt, Todorán Endre »Auróra« könyvnyomdája, 1892.) Ára a kötetnek 1 forint. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 26 (10). pp. 831-837. ISSN 0039-8098

N

Nagyszigethi, Kálmán (1892) Helyreigazítás. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). p. 179. ISSN 0021-1486

P

Pertsch, Wilhelm (1892) [Ms] 2224 : (arab. 1778). In: Die arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha. Perthes, pp. 52-54.

S

Szily, Kálmán (1892) Nagy Ignácz önéletrajzi adatai : Életirási adatok. Pest, 1841. május 16-ikán. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2 (2). pp. 227-229. ISSN 0021-1486

Szily, Kálmán (1892) Szigligeti önéletrajzához. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2 (1). pp. 114-117. ISSN 0021-1486

T

Than, Károly (1892) Visszapillantás a multakra. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 24 (270.). pp. 78-90. ISSN 0200-3120

Than, Károly (1892) A chemiai alkatrész és gyök fogalma. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 24 (pótfüz). pp. 193-203. ISSN 0200-3120

Than, Károly (1892) A vegyértékek törvényéről. (I. közlemény). MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ, 11 (1). pp. 2-14.

W

Wlassics, Gyula (1892) Ujabb német tanok a társtettességről. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 27 (52). pp. 411-413.

This list was generated on Mon Jul 22 05:50:27 2024 CEST.