REAL

Items where Year is 1894

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | F | G | H | I | J | K | M | P | S | T | W
Number of items: 48.

A

Apáthy, István (1894) Das leitende Element in den Muskelfasern von Ascaris. ARCHIV FUR MIKROSKOPISCHE ANATOMIE (1865-1894), 43. 886-911 + 1 tábla. ISSN 0176-7364

E

Eötvös, Loránd (1894) Beszéd a Mathematikai és Physikai Társulat közgyűlésén. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 3 (6-7). pp. 309-311. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1894) Elnöki beszéd Kossuth Lajos elhunyta alkalmából. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (5). pp. 243-244. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1894) Elnöki megnyitó beszéd a Mathematikai és Physikai Társulat közgyűlésén. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 3 (5). pp. 244-246. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1894) Megemlékezés Vay Miklósról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (9). pp. 554-555. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1894) Válasz az Akadémia üdvözletére miniszterré való kinevezése alkalmából. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (9). p. 559. ISSN 0200-0326

F

Ferenczi, Zoltán (1894) B. Wesselényi színjátszó-társasága Magyarországon 1806-1808 : első közlemény. ERDÉLYI MÚZEUM, 11 (8). pp. 527-545. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1894) B. Wesselényi színjátszó-társasága Magyarországon 1806-1808. : ll-ik és befejező közlemény. ERDÉLYI MÚZEUM, 11 (9). pp. 592-609. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1894) Döbrentey három levele Cserey Farkashoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 4 (2). pp. 230-234. ISSN 0021-1486

Ferenczi, Zoltán (1894) Modern könyvtárak szervezéséről. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 19 (3). pp. 222-243. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1894) Nyomozások egy középkori magyar tudós élet-viszontagságainak földerítésére. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (5). pp. 387-395. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1894) Zrínyi Miklós pályájának vége, 1664 april-november : közlemények a vatikáni levéltárból. TÖRTÉNELMI TÁR: ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT, 17 (4). pp. 577-595.

G

Goldziher, Ignác (1894) A. Seidel. Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache ägyptischen Dialektes. Mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägypto-arabisch-deutschen Wörterbuche. Berlin, Gergone [1894]. VI u. 310 S. 8°. Globus : illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 66. p. 131.

Goldziher, Ignác (1894) Das Patriarchengrab in Hebron nach Al-`Abdarī. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 17. pp. 115-122.

Goldziher, Ignác (1894) Die Handwerke bei den Arabern. Globus, 66 (13). pp. 203-205.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 6. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 6. pp. 130-722.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 7. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 7. pp. 170-236.

Goldziher, Ignác (1894) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 8. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 8. pp. 6-752.

Goldziher, Ignác (1894) Hebräische Elemente in muhammedanischen Zaubersprüchen. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 48. pp. 358-360.

Goldziher, Ignác (1894) Jelentés az orientalisták tizedik nemzetközi congressusáról. Akadémiai Értesítő, 5. pp. 683-706.

Goldziher, Ignác (1894) Muhammedán propaganda Amerikában. Budapesti Szemle, 80. pp. 45-60.

Goldziher, Ignác (1894) Rainer főherczeg papyrus-gyűjteménye. Budapesti Szemle, 78. pp. 1-20.

Goldziher, Ignác (1894) Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima, scripsit Comes Géza Kuun. Vol. I. (Kolozsvár, "Közmüvelődés" irodalmi és műnyomdai részvénytársaság 1892). Westöstliche Rundschau, 1. pp. 77-79.

Goldziher, Ignác (1894) Renan mint orientalista : Emlékbeszéd (Olvastatott a M. T. Akadémiának 1893. november 27-én tartott összes ülésén). A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 8 (2). pp. 1-100.

Goldziher, Ignác (1894) René Basset. — L’expédition du Château d’or et le combat de ʽAli contre le dragon. — Rome, 1893. in-8 de 81 p. Revue de l'histoire des religions, 29. pp. 216-219.

Goldziher, Ignác (1894) Szómagyarázatok : Díj, díja. Magyar Nyelvőr, 23. pp. 193-194.

Goldziher, Ignác (1894) Török nyelvemlék a XIII. századból : M. Th. Houtsma: Ein türkisch-arabisches Glossar ; nach der Leidener Handschrift herausgegeben und erläutert (Leiden, Brill, 1894). Nyelvtudományi Közlemények, 24. pp. 364-367.

Goldziher, Ignác (1894) Ueber eine rituelle Formel der Muhammedaner. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 48. pp. 95-100.

Goldziher, Ignác (1894) Usages juifs : d'après la littérature religieuse des Musulmans. Revue des Études Juives, 28. pp. 75-94.

H

Heinrich, Gusztáv (1894) Walther von der Vogelweide hazája. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (6). pp. 564-567. ISSN 0039-8098

I

Ilosvay, Lajos (1894) Adalék a levegő összetételéhez. MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ, 12 (7). pp. 202-204.

Ilosvay, Lajos (1894) Az ózon és ammonia egymásra hatásakor keletkező termékekről. MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ, 12 (11-12). pp. 422-426.

J

Jakab, Elek (1894) Adalékok a magyar és lengyel unitáriusok közötti régi testvéries viszony megismeréséhez. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (6). pp. 316-324. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1894) Az unitárius keresztény vallás lelke. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (1). pp. 16-26. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1894) Uj adatok Bocskay István életéhez. SZÁZADOK, 28 (9). pp. 771-798. ISSN 0039-8098

K

Kuun, Géza (1894) Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történetéhez: 3. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 29 (2). pp. 69-74. ISSN 1222-8370

Kuun, Géza (1894) Fontes Rerum Byzantinarum sumptibus academiae caesareae scientiarum accuravit W. Regel. Tomus I. Fasciculus. I. Petropoli, MDCCCXCII. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (3). pp. 237-242. ISSN 0039-8098

M

Melich, János (1894) Szegedi Gergely Énekes könyve 1569-ből. ERDÉLYI MÚZEUM, 11 (3). pp. 179-181. ISSN 1453-0961

Melich, János (1894) A schlägli magyar szójegyzék. ERDÉLYI MÚZEUM, 11 (4). pp. 236-237. ISSN 1453-0961

P

Plósz, Sándor (1894) A pertársak beismerése. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 29 (45). pp. 353-354.

Pulszky, Ferencz and Nagy, Gyula (1894) A Magyar Történelmi Társulat 1894 évi nov. 7-én d. u. 5 órakor tartott r. vál. ülésének jegyzőkönyve. SZÁZADOK : A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, 28 (10). pp. 863-866. ISSN 0039-8098

S

Szelle, Zsigmond (1894) Dunaföldvár régi emlékei. Archaeologiai Közlemények, 17. pp. 5-34.

Szily, Kálmán (1894) A Königsbergi Töredékről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 5 (7). pp. 399-402. ISSN 0200-0326

T

Than, Károly (1894) A chemia pártolóihoz! TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 26 (294.). pp. 58-62. ISSN 0200-3120

Than, Károly (1894) A chemiai affinitásról. PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ, 26 (13). pp. 1-22.

Than, Károly (1894) A világításról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 26 (294.). pp. 63-76. ISSN 0200-3120

W

Wlassics, Gyula (1894) A "hatásköri összeütközések" birósága. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 29 (51). pp. 401-402.

Wosinszky, Mór (1894) A czikoi népvándorláskori sírmező. Archaeologiai Közlemények, 17. pp. 35-101.

This list was generated on Sat Jul 13 19:05:18 2024 CEST.