REAL

Items where Year is 1899

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | F | G | M | N | S | T | V | W
Number of items: 50.

B

Balogh, Jenő (1899) A nemzetközi büntetőügyi egyesület budapesti naggyüléséhez. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 34 (35). pp. 241-243.

D

Darnay, Kálmán (1899) Sümegh és vidékének őskora. Archaeologiai Közlemények, 22. pp. 5-85.

E

Eötvös, Loránd (1899) Anianus Jedlik. MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE BERICHTE AUS UNGARN, 15. pp. 401-418.

Eötvös, Loránd (1899) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 10 (6). pp. 265-270. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1899) Elnöki megnyitó beszéd a Mathematikai és Physikai Társulat közgyűlésén. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 8 (4). pp. 215-216. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1899) A haladtató mágneserőről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 31 (357). p. 304. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1899) A mágnesrudak pólusainak meghatározásáról. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 8 (7-8). p. 420. ISSN 0302-7317

Eötvös, Loránd (1899) A tudományos akadémiák létjoga. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 31 (358). pp. 321-326. ISSN 0200-3120

F

Ferenczi, Zoltán (1899) B. Kemény Zsigmond levelei b. Wesselényi Miklóshoz I. ERDÉLYI MÚZEUM, 16 (10). pp. 660-664. ISSN 1453-0961

Ferenczi, Zoltán (1899) Kapronczay Ádám nyomdász levelei Benkő Józsefhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (3). pp. 276-278. ISSN 0025-0171

Ferenczi, Zoltán (1899) Petőfi halálának emlékezete. ERDÉLYI MÚZEUM, 16 (3). pp. 125-136. ISSN 1453-0961

Fraknói, Vilmos (1899) Az 1485-ik évi nádori czikkelyek. SZÁZADOK, 33 (6). pp. 485-506. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1899) Mátyás király magyar diplomatái : hetedik közlemény : Bánfi Miklós, Bajoni István, Nyujtódi Miklós, Bácskai Miklós. SZÁZADOK, 33 (1). pp. 1-8. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1899) Mátyás király magyar diplomatái : kilenczedik közlemény : ifjabb Vitéz János. SZÁZADOK, 33 (5). pp. 389-410. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1899) Mátyás király magyar diplomatái : nyolczadik közlemény : ifjabb Vitéz János. SZÁZADOK, 33 (4). pp. 291-309. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1899) Mátyás király magyar diplomatái : tizedik közlemény : zrednai Vitéz János, Csezmiczei János (Janus Pannonius), Imre boszniai prépost, Kendi Antal és Ferencz egri főesperes, Drági Tamás. SZÁZADOK, 33 (9). pp. 773-787. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1899) Mátyás király magyar diplomatái : tizenegyedik és befejező közlemény : Mátyás király követei keleten. SZÁZADOK, 33 (10). pp. 869-878. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1899) Abhandlungen zur arabischen Philologie : Das Kitâb al-mu`ammarîn des Abû Ḥâtim al-Siǧistânî. Brill, Leiden.

Goldziher, Ignác (1899) Archiv für Religionswissenschaft, herausgegeben von Dr. Th. Achelis in Bremen. Erster Band. Freiburg i. B. 1898, (négy füzetben) 378 lap. Budapesti Szemle, 97. pp. 152-156.

Goldziher, Ignác (1899) Az egyiptomi iszlám. In: Egyiptom : tanulmánykönyv a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi-Minisztérium által 1896. jan. és febr. havában a tanárok számára rendezett tanulmányútról. Pátria, Budapest, pp. 253-273.

Goldziher, Ignác (1899) Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Litteratur. I. Band. Weimar, Emil Felber. 1898. VII 528 SS 8°. Göttingische Gelehrte Anzeigen, 6. pp. 450-467.

Goldziher, Ignác (1899) Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémi­tique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898 ; 232 SS. in 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 380-387.

Goldziher, Ignác (1899) Die Śuʽûbijja unter den Muhammedanern in Spanien. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 601-620.

Goldziher, Ignác (1899) Dr. Goldziher Ignácz bucsuztatója : Elmondta dr. Kaufmann Dávid temetésén a koporsót váró nyitott sír előtt (1899. julius 11-én). Egyenlőség, 18 (29).

Goldziher, Ignác (1899) Edmond Doutté, Bulletin bibliographique de l’Islam maghribin. [Extrait du Bulletin de la Société de Géographie d’Oran, fasc. LXXIX Janvier à Mars 1899.] I: 1897—1er semestre 1898. Oran, Druck von L. Fouque, 1899. 100 S. 8°. Deutsche Litteraturzeitung, 20. pp. 898-899.

Goldziher, Ignác (1899) Ferd. Wüstenfeld, Geschichte der Türken mit besonderer Berücksichtigung des vermeintlichen Anrechts derselben auf den Besitz von Griechenland. Leipzig, Dieterich (Th. Weicher), 1899. 48 S. 8° mit einem Bildniss des Vf.s M. 1,50. Deutsche Literaturzeitung, 20 (43). pp. 1635-1636.

Goldziher, Ignác (1899) Gustav Rothstein, Die Dynastie der Laḫmiden in al-Ḥîra. Ein Versuch zur arabisch-persischen Geschichte zur Zeit der Sasaniden. Berlin, Reuther & Reichard, 1899. VII u. 152 S. 8°. M. 4,50. Deutsche Litteraturzeitung, 20 (4). pp. 150-152.

Goldziher, Ignác (1899) Hintó. Magyar Nyelvőr, 28. pp. 86-87.

Goldziher, Ignác (1899) Martin Hartmann, The Arabic Press of Egypt. London, Luzac & Co., 1899. 1 Bl. u. 94 S. 8°. Geb. Sh. 3. 6 d. Deutsche Literaturzeitung, 20 (47). pp. 1787-1788.

Goldziher, Ignác (1899) Materialien zur Entwickelungsgeschichte des Ṣûfismus. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 13. pp. 35-56.

Goldziher, Ignác (1899) Otto Pautz, Muhammeds Lehre von der Offenbarung, quellenmässig untersucht. (Leipzig, Hinrichs, 1898.) VII. és 304 l. 8-adrét. Budapesti Szemle, 100. pp. 151-153.

Goldziher, Ignác (1899) Quelques observations sur l'édition du Traité des successions de Saadia. Revue des Études Juives, 38. pp. 270-272.

Goldziher, Ignác (1899) Rapport sur le projet d'une Encyclopédie musulmane [cont.]. XIIme Congrès international des orientalistes à Rome, 11. pp. 3-7.

Goldziher, Ignác (1899) Ruscheid ʽAtijja al-Lubnânî, Al-dalîl ilâ murâdif al-ʽâmmi wal dachîl. Beirut (Leipzig, Otto Harrassowitz), 1898. 364 S. 8°. M. 7,50. Deutsche Litteraturzeitung, 20 (40). pp. 1506-1507.

Goldziher, Ignác (1899) Ueber Dualtitel. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 13. pp. 321-329.

Goldziher, Ignác (1899) Vallástörténeti congressus. Budapesti Szemle, 99. pp. 287-293.

Goldziher, Ignác (1899) Walter M. Patton, Aḥmed ibn Ḥanbal and the Miḥna, a contribution to the biography of the Imâm and to the history of the Moḥammedan inquisition called the Miḥna, 218-234 A.H., Leiden, Brill, 1897, 8°. 208 pp. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53 (1). pp. 155-160.

Goldziher, Ignác (1899) Über eine Formel in der jüdischen Responsenlitteratur und in den muhammedanischen Fetwâs. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 645-652.

Goldziher, Ignác (1899) The letters of Abu'-ʽAlâ edited from the Leyden Manuscript, with the Life of the Author by Al-Dhahabî and with Translation, Notes, Indices, and Biography by D. S. Margoliouth. [Anecdota Oxoniensia] Oxford, Clarendon Press (London, Henry Frowde), 1898. XLIV u. 148 (arab. Text) u. 152 S. 4°. Sh. 15. Deutsche Litteraturzeitung, 20. pp. 296-299.

M

Melich, János (1899) Friedrich Ahn : 1. Bibliographische Seltenheiten der Truberliteratur. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (3). pp. 303-304. ISSN 0025-0171

Melich, János (1899) Magyar grammatika a kijevi tanítóképző könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 7 (4). pp. 352-355. ISSN 0025-0171

N

Nácz, József (1899) A Vértes vidékének történelmi műemlékei. Archaeologiai Közlemények, 22. pp. 118-203.

S

Szily, Kálmán (1899) Az első állatorvosi könyv magyar nyelven. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 31 (360.). pp. 460-463. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1899) Elnöki megnyitó-beszéd. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 31 (354.). pp. 57-60. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1899) Szentgyörgyi Mondolata. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 9 (2). pp. 228-229. ISSN 0021-1486

Szily, Kálmán (1899) A magyar szótárak czímszó-jegyzéke. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 10 (12). pp. 653-657. ISSN 0200-0326

T

Téglás, Gábor (1899) A Tabula Peutingeriana hármas daciai útvonalából az Új-Palánkától Zsuppáig, vagyis a Bisztra Temes egyesülésénél fekvő Tibiscumig terjedő fő hadi útnak helyrajza, hadállásainak strategiai és közgazdasági jelentősége. Archaeologiai Közlemények, 22. pp. 86-117.

V

Viszota, Gyula (1899) Emléklap a soproni Széchenyi-szobor leleplezésére Szerk. Kugler A. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 9 (2). pp. 251-252. ISSN 0021-1486

Voinovich, Géza (1899) Idősb gróf Teleki László irodalmi munkássága. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 9 (2). pp. 129-167. ISSN 0021-1486

W

Wartha, Vince (1899) Az olasz keramika remekművei a renaissance korában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE (1867-1889), 10(3) (6). pp. 297-303. ISSN 0200-0601

This list was generated on Tue May 21 22:58:52 2024 CEST.