REAL

Items where Year is 1966

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 230.

A

ALFÖLDI, ISTVÁN (1966) Felszíni lefolyást megszakító műszaki berendezések optimális mennyiségének meghatározása szántóföldeken. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 309-326.

ARANY, SÁNDOR (1966) A szoloncsák és szoloncsák-szolonyec talajok javítási lehetőségei figyelemmel a lignitpor alkalmazhatóságára. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 157-168.

Arató, Mátyás and Pásztorné Varga, Katalin (1966) Bizonyos egyszerű típusú sztochasztikus folyamatok numerikus szimulálása és paramétereinek becslése. KÖZLEMÉNYEK - MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KÖZPONTJA, 1. pp. 68-89. ISSN 0200-1667

B

BOCSKAI, JÓZSEF (1966) A talajtan fejlődése a 100 éves moszkvai Timirjazev Mezőgazdasági Akadémián. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 555-556.

BOCSKAI, JÓZSEF and ELEK, ÉVA and GÁTI, FERENC and KRÁMER, MIHÁLY and PEKÁRY, KÁROLY (1966) Agrokémiai és trágyázástani kutatómunka a Német Demokratikus Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 565-568.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ (1966) A széleróziót befolyásoló változó talajfizikai tulajdonságok. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 372-383.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ (1966) A talajművelés szerepe a szélerózió fellépésében. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 183-198.

Benda, Kálmán (1966) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 100 (6). pp. 1360-1362. ISSN 0039-8098

Biacsi, Imre and Belák, Sándor and Tóth, Mihály and Szűcs, Kálmán and Kiss, Albert and Cselőtei, László and Rajki, Sándor (1966) Mócsy János: Osztálytitkári beszámoló - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 368-381. ISSN 0002-1113

Bocskai, József (1966) A szikes talajok javítása csökkentett adagú javító anyagokkal genetikai szintek szerint. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 185-192. ISSN 0002-1113

Boiko, Dobroslav and Pavlowitch, St. (1966) Conservation et présentation des restes de l'antique Sirmium = Az ókori Sirmium maradványainak konzerválása és bemutatása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 117-121.

Bonta, János (1966) Építészet és tömeges építés. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 557-582.

Borsos, Béla (1966) A műemléki szakigazgatás főbb kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 57-64.

Borzsák, István (1966) Nona aetas? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 116-127. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1966) Pax Tacitea. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 27-39. ISSN 0003-567X

Burger, Kálmán and Korecz, László and Manuaba, I. B. A. and Mag, Pál (1966) A viszontkoordináció vizsgálata vaskelátokban a Mössbauer-módszerrel. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 72 (5). pp. 224-227. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Ruff, Imre (1966) Szerves reagensek alkalmazásának néhány elméleti és gyakorlati kérdéséről, IX. : Átmenetifémek o-kinon-dioxim-komplexeinek vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 72 (9). pp. 383-387. ISSN 0025-0155

Burger, Kálmán and Syrek, Gyöngyi and Farsang, György (1966) A dimetil-glioxim és átmenetifém-komplexei polarográfiás viselkedéséről : A nikkel és a kobalt meghatározása = The Polarographic Behaviour of Dimethylglyoxime and Its Transitional metal complexes. Determination of Nickel and Cobalt. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 72 (9). pp. 380-383. ISSN 0025-0155

Buza, László (1966) A halegészségügy helyzete hazánkban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 385-390. ISSN 0002-1113

BÖSZÖRMÉNYI, ZOLTÁN and DARAB, KATALIN (1966) A növények talajból történő ionfelvételét korlátozó tényezők. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 557-562.

Bényei, András (1966) A jelzőlámpával nem szabályozott forgalmú városi közúti csomópontok kapacitásának meghatározása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 487-503.

Bóna, István (1966) Gh. Diaconu, Tirgsor, necropole din secolele III - IV. e. n. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (1). pp. 134-135. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1966) Javaslat a magyarországi bronzkor új időrendi felosztására. MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE 1956-1992, 1964/6 (2). pp. 25-30. ISSN 0563-0525

C

Csanádi, György (1966) A magyar közlekedéstudományok fejlődése. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 375-380.

Cseh, István (1966) A Balaton-környék védett települései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 147-153.

Csonka, Pál (1966) A képlékenységtan alkalmazása az építőmérnöki gyakorlatban. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 527-539.

Csáki, Frigyes (1966) Beszámoló a CIGRÉ 1966. június 8-18-i üléséről. ELEKTROTECHNIKA, 59. (11-12). pp. 533-540. ISSN 0367-0708

Csáki, Frigyes (1966) Beszámoló az IFAC III. kongresszusáról. ELEKTROTECHNIKA, 59. (11-12). pp. 540-543. ISSN 0367-0708

D

DARAB, KATALIN and RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1966) Kicserélhető Ca2+ és Na+ ionok meghatározásának izotópindikációs módszere és összehasonlító értékelése. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 453-468.

DEZSŐ, IMRÉNÉ and GÁBRIEL, ANDRÁS (1966) Lefolyás vizsgálata talajvédelmi szempontból a Siklós-Villányi hegyvidéken kettő. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 299-308.

DUCK, TIVADAR (1966) Néhány barna erdőtalaj típus erózióval szembeni viselkedése. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 263-276.

Darab, Katalin (1966) A szikes talajok javításának fiziko-kémiai és kémiai alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 161-167. ISSN 0002-1113

Deiters, Ludwig (1966) Rekonstruktion der Abtei des ehemaligen Zisterzienserklosters Zinna = A zinnai középkori cisztercita monostor apátságának rekonstrukciója. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 73-80.

Dohy, János and Ludrovszky, Ferenc (1966) A relatív tejtermelés és a takarmányértékesítés összefüggésének vizsgálata dán vörös fajtájú ivadékcsoportokon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 309-314. ISSN 0002-1113

Dulácska, Endre (1966) Héjszerkezetek kritikus terhének kísérleti meghatározása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 293-300.

Dulácska, Endre and Kollár, Lajos (1966) Konoidhéjkonzol számítása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 279-292.

Dvoracsek, Miklós (1966) Homokjavítási, agrotechnikai és trágyázási módszerek összehasonlító vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 25-44. ISSN 0002-1113

E

ELEK, ÉVA (1966) A Lókos patak vízgyűjtőjének mangán ellátottsági vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 277-282.

Engel, Pál (1966) A bizánci nemesség születése. EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVEI, 3. pp. 285-300. ISSN 0524-9066

Entz, Géza (1966) A tudományos kutatás szerepe a romok műemléki védelmében. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 7-12.

Erdei, Ferenc (1966) Megjegyzések László János: Bruttó vagy nettó jövedelem? című cikkéhez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 13 (2). pp. 238-239. ISSN 0023-4346

Erdei, Ferenc (1966) A szervezés, irányítás és igazgatás tudományáról. Kritika (1963-1971), 4 (4). pp. 3-14. ISSN 0023-4818

Erdei, Ferenc (1966) A tudományos műhely szervezési problémái. MAGYAR TUDOMÁNY, 11 (12). pp. 727-735. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor and Golopenczáné Bajor, Olga and Gallyas, Miklós (1966) Az oxigéntúlfeszültség függése a víz aktivitásától, I. : A víz aktivitásának változtatása nemelektrolit által, 0,1 n kénsavoldatban. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 72 (11). pp. 501-506. ISSN 0025-0155

Erdős, Pál and Rényi, Alfréd and T. Sós, Vera (1966) On a problem of graph theory. STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA, 1. pp. 215-235. ISSN 0081-6906

F

FEKETE, ZOLTÁN and TÓTH, ANDRÁS (1966) Az erózió mértékének összefüggése a talajfizikai tényezőkkel kisgörbői agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 283-298.

Fekete, György (1966) Néhány műszaki-gazdasági elemzési módszer a Duna-tengerhajózás önköltség- és rentabilitásszámításához. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 505-520.

Frey, Tamás (1966) Egyenletek megoldása szakaszonkénti perturbációval. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 106-190.

FÁBRY, GYÖRGYNÉ (1966) Foszforoldódási és megkötési vizsgálatok Baranya megyei barna erdőtalajokon. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 85-96.

G

GEREI, LÁSZLÓ and DARAB, KATALIN and REMÉNYI, MIKLÓSNÉ and PÁRTAY, GÉZA (1966) Talajmineralógiai folyamatok a Konyári tó szikes talajaiban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 469-490.

Gehér, István (1966) Transzcendens, illetve algebrai egyenletrendszer megoldásának egy módszere, illetve annak egy alkalmazása molekula modellek erő-állandóinak kiszámítására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 44-55.

Gerle, György (1966) Matematikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a településtudományban. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 265-277.

Gerő, László (1966) A Balatoni régió műemléki helyreállítása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 45-55.

Glatz, Ferenc (1966) Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben. SZÁZADOK, 100 (6). pp. 1278-1299. ISSN 0039-8098

Gordon, János and Sólyom, Jenő (1966) Kritikus szórásvizsgáló berendezés szögfelbontóképessége. KFKI KÖZLEMÉNYEK, 14 (1). pp. 29-32. ISSN 0368-5322

Gratzl, Dénes (1966) Korszerű gyepkultúra kialakítása szikeseken. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 193-199. ISSN 0002-1113

Grétsy, László (1966) Az idéző mondat és az idézet mondatzáró írásjeléről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). pp. 241-250. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1966) Sestakert. MAGYAR NYELV, 62 (2). pp. 216-220. ISSN 0025-0228

Grétsy, László (1966) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1965. november 23.-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 113-115. ISSN 0025-0236

Grétsy, László (1966) Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1966. február 22-i üléséről. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). pp. 334-335. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1966) Azt se mondta, cseréljünk acélt. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 90-91. ISSN 0025-0236

Gyarmati, Borbála and Vertse, Tamás (1966) A 28Si/d,p/29Si (Ed = 15MeV) reakció szögeloszlásának kiértékelése Butler és Dar közelitésben = The Evaluation on the Angular Distribution in 28Si/d,p/29Si (Ed = 15MeV) Reaction in Butler and Dar Approximations. ATOMKI KÖZLEMÉNYEK, 8 (4). pp. 314-326. ISSN 0004-7155

Györffy, György (1966) Egy krónikahely magyarázatához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 9 (1). ISSN 0040-9634

GÁL, JÁNOS (1966) Szélerózió elleni védekezés mezővédő erdősávokkal. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 199-214.

H

HORVÁTH, Vilmos (1966) Talajvédelmi vonatkozások a Területi Vízgazdálkodási Kerettervekben. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 339-352.

Hajdu, Miklós (1966) Műtrágyázás, öntözés, tőszám hatása a burgonya termésére a Nyírség déli részén. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 67-81. ISSN 0002-1113

Halász, Tibor (1966) Korszerű vasúti vontatójárművek kihasználtságának hatása a vontatási önköltségre. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 463-474.

Hankó, Zoltán (1966) Periodikus árvízi lengések kisesésű folyami duzzasztóművek környezetében. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 617-630.

Harmati, István (1966) A szikes talajok javítása és az öntözés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 169-176. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1966) Az indoeurópai őshaza problémája és az őskőkorkutatás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 246-248. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) The Bisitun Inscription and the Introduction of the Old Persian Cuneiform Script. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 255-283. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) I. Dareios és az óperzsa ékírás. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 189-211. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) Kimmerek és szkíták. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 107-116. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) Neolitkori írásbeliség Közép-Európában? ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (2). pp. 235-236. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1966) New Evidences for the History of Early Medieval Northwestern India. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 423-462. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) Zu den griechischen Inschriften des Aśoka. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 77-85. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1966) A baktriai és indiai görögök történetéhez. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13 (1). pp. 1-8. ISSN 0003-567X

Haviár, Győző (1966) A képlékenységtan magyar művelői. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 541-545.

Horler, Miklós (1966) Várromok restaurálásának módszertani kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 13-20.

Hámori, Dezső (1966) Öröklődő betegségek és defektusok az állattenyésztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 83-96. ISSN 0002-1113

I

Ill, Márton and Almár, Iván (1966) Preliminary Analysis of INTEROBS Programme Observations. In: TRAJECTORIES OF ARTIFICIAL CELESTIAL BODIES AS DETERMINED FROM OBSERVATIONS, April 20-23,1965, Paris.

J

JANKOVITS, TIBOR (1966) A szerkezetvizsgálati adatok felhasználása a talajvédelmi tervezésben. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 229-238.

Jaczó, Imre (1966) Elsőnyaras pontyivadék kopoltyúférgességének vizsgálata sűrűn népesített ivadéknevelő tavakban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 399-408. ISSN 0002-1113

K

KAZÓ, BÉLA (1966) Eróziós talajvizsgálati módszerek. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 389-392.

KAZÓ, BÉLA (1966) A talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak meghatározása mesterséges esőztető készülékkel. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 239-252.

KERESZTÉNY, BÉLA (1966) Egyszerűsített eljárás a talajok forróvízben oldható bórtartalmának kinalizariin reagenssel történő meghatározására. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 131-140.

KOVÁCS, GÁBOR and TÓTH, SÁNDORNÉ (1966) Aminosavak mikrobiológiai és papírkromatográfiás meghatározásának összehasonlítása. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 515-522.

KRÁMER, MIHÁLY (1966) A jugoszláviai agrokémiai és trágyázástani kutatások. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 563-565.

Kaján, Béla (1966) Járművek személygépkocsi-egyenérték számának meghatározása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 475-485.

Kardos, Tibor (1966) A cselekvés romantikus mozzanatai Foscolo "Sírok" c. poémájában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 12 (3-4). pp. 333-359. ISSN 0015-1785

Katona, Gyula (1966) On separating systems of a finite set. JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY, 1 (2). pp. 174-194. ISSN 0021-9800

Kerkápoly, Endre (1966) A hevederes sínillesztésnél fellépő többletellenállás meghatározása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 421-461.

Kesten, H. and T. Sós, V. (1966) On two problems of Erdös Szüsz and Turán concerning diophantine approximations. Acta Arithmetica, 12 (2). pp. 183-192. ISSN 0065-1036 (print); 1730-6264 (online)

Kiss, Lajos (1966) Narancs szavunk eredete. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 12. 209-214.. ISSN 0015-1785

Kiss, Lajos (1966) Rohadt sarok. MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1966) Secko jedno. MAGYAR NYELVŐR, 90 (3). p. 311. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos and Imre, Samu (1966) Fórozás. MAGYAR NYELVŐR, 90 (2). pp. 197-198. ISSN 0025-0236

Klaniczay, Tibor (1966) A "Csontváry-kérdés". Kritika, 4 (1). pp. 3-13.

Klaniczay, Tibor (1966) A „Csontváry-kérdés”. Kritika (1963-1971), 4 (1). pp. 3-13. ISSN 0023-4818

Klaniczay, Tibor (1966) Megjegyzések a jelenkori irodalom történetéhez. Kritika, 4 (3). pp. 25-28.

Klaniczay, Tibor (1966) Megjegyzések a jelenkori irodalom történetéhez. Kritika (1963-1971), 4 (3). pp. 25-28. ISSN 0023-4818

Klaniczay, Tibor (1966) Nacionalne pitanje i književnost – posebno u Istočnoj Evropi. Forum. pp. 496-528.

Klaniczay, Tibor (1966) Que faut-il entendre par littérature nationale. In: Actes du IVe Congrés de l’Association Internationale de Littérature Comparé. Mouton&Co., pp. 187-194.

Klaniczay, Tibor (1966) Réalités et idéalisation dans la poésie pétrarquiste de Bálint Balassi. Acta Litteraria, 8 (3-4). pp. 343-365.

Klaniczay, Tibor (1966) Szigetvár irodalmi öröksége. Jelenkor. pp. 1056-1057.

Klaniczay, Tibor (1966) Szigetvár irodalmi öröksége. JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 9 (12). pp. 1056-1057. ISSN 0447-6425

Klaniczay, Tibor (1966) A művészeti stílusok helye a marxista kutatásban. In: A szocializmus irodalma. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, pp. 66-109.

Klaniczay, Tibor (1966) A régi magyar családnevek helyesírása. Magyar Nyelv, 62. pp. 480-486.

Klaniczay, Tibor (1966) A szintézis útján. Kritika, 4 (12). pp. 8-12.

Klaniczay, Tibor (1966) A szintézis útján. Kritika (1963-1971), 4 (12). pp. 8-12. ISSN 0023-4818

Klaniczay, Tibor and Sziklay, László (1966) Antológia Staršej Slovenskej Literatúry : Na vydanie pripravil, úvod a poznámky napísal; Ján Misianik. Bratislava, 1964. Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied. 850 Str. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 70 (1-2). pp. 226-228. ISSN 0021-1486

Kocsis, Antal (1966) A parazitás halbetegségek elleni védekezés lehetőségei a tógazdaságokban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 391-397. ISSN 0002-1113

Koltay, Árpád and O'sváth, János (1966) Többtényezős kísérlettípus NPK adagok vizsgálatára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 105-126. ISSN 0002-1113

Kosáry, Domokos (1966) 1815 történetirodalmának kritikájához. SZÁZADOK, 100 (2-3). pp. 371-399. ISSN 0039-8098

Kosáry, Domokos (1966) A tétényi "tumultus" 1766-ban. TANULMÁNYOK BUDAPEST MÚLTJÁBÓL, 17. pp. 111-131. ISSN 0238-5597

Kovács, Gábor and Rózsa, László (1966) Kísérleti vizsgálat, vasbeton védőhíd pályalemezének ütő teherre való méretezésére. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 301-315.

Kristó, Gyula (1966) Orosháza története és néprajza. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 20 (2). pp. 165-166. ISSN 0133-1167

Kubinyi, András (1966) Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban. LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK, 37 (2). pp. 227-291. ISSN 0024-1512

Kádas, Kálmán (1966) A közlekedési ökonometria célkitűzései, módszertani problémái és eredményei. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 381-391.

Kákosy, László (1966) Der Gott Bes in einer koptischen Legende. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (1-2). pp. 185-196. ISSN 0044-5975

Kánya, Ernő (1966) Közhasználatú távolsági közlekedési eszközök néhány gazdasági jellemzője. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 393-403.

Köpeczi, Béla (1966) J.-P. Sartre esztétikai nézeteiről. HELIKON, 12 (3). pp. 276-291. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1966) Író és irodalom a XX. század társadalmában : Jegyzetek a kérdés tudományos kutatásáról. HELIKON, 12 (4). pp. 396-406. ISSN 0017-999X

L

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1966) Kalcium és nitrogéntartalmú javítóanyagok kisadagú alkalmazása öntözött szikes ősgyepen három. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 51-60.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ and MÁTÉ, FERENC (1966) A fiatal kukoricanövény tápanyagfelvételének tanulmányozása 32P jelzés segítségével. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 67-74.

Latkovics, Györgyné (1966) Adatok a szikes talajok trágyázásához és javításához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 201-205. ISSN 0002-1113

Lukácsy, S. and Garay, András (1966) Changes of arginase activity and the development of adventitious roots in Lupinus albus. ACTA BOTANICA HUNGARICA, 12. (1-2.). pp. 89-94. ISSN 0236-6495

Láng, István (1966) A kalcium növényélettani szerepe a növények kezdeti fejlődésének szakaszában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 157-160. ISSN 0002-1113

M

MIKE, ZSUZSA (1966) Légifényképek felhasználása a talajerózió felmérésénél és a talajvédelmi terveknél. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 353-362.

MIKES, JÁNOS and GÁTI, FERENC (1966) A karbamid kondenzációs vegyöületei, mint nitrogénműtrágyák. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 141-152.

Majevski, Alfred (1966) Niedzica - Eine Ungarische Burg in Polen = Nedec, egy magyar vár Lengyelországban (német szöveg). ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 95-116.

Manninger, Ernő (1966) A pillangós virágú növények gyökérgumóiban élő baktériumok szerepe a növény nitrogén táplálásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 127-134. ISSN 0002-1113

Marx, György (1966) Neutroncsillagok? FIZIKAI SZEMLE, 16 (8). pp. 229-238. ISSN 0015-3257

Marx, György (1966) A természet töltésszimmetriája. FIZIKAI SZEMLE, 16. pp. 33-40. ISSN 0015-3257

Marx, György and Dolinszky, Tamás (1966) Potenciálszórás alapfeladata : Marx Györgynek a III. Magyar Elméleti Fizikai Nyári Iskolán tartott előadása alapján. MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT, 14 (6). pp. 487-510. ISSN 0025-0104

Meskó, Attila (1966) Szűrőelmélet alkalmazása a gravitációs interpretációban. MAGYAR GEOFIZIKA, 7 (1). pp. 17-43. ISSN 0025-0120

Mihályfalvy, István (1966) Különböző vetésforgó típusok növénytermesztési értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 243-258. ISSN 0002-1113

Molnár, Kálmán (1966) A ligulosis jelentőségéről. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 415-419. ISSN 0002-1113

MÁTÉ, FERENC and LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1966) Különböző nitrogén műtrágyák hasznosulásnak vizsgálata 15N stabil izotóp jelzéssel. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 75-84.

Márta, Ferenc and Seres, László (1966) The thermal decomposition of ethyl nitrite 3. : The effect of propylene and the mechanism of the reaction. ACTA PHYSICA ET CHEMICA, 12 (3-4). pp. 113-116. ISSN 0001-6721

Mócsy, András (1966) Dekentoi. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 13. pp. 242-245. ISSN 0003-567X

Mócsy, András (1966) Die Unkenntnis des Lebensalter im Römischen Reich. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 387-421. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1966) Die Vorgeschichte Obermösiens im hellenistisch-römischen Zeitalter. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14. pp. 87-112. ISSN 0044-5975

Mócsy, András (1966) Megjegyzések Moesia Superior felirataihoz. DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE, 8. pp. 21-28. ISSN 2064-4574

Mócsy, András (1966) Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju ilira u praistorijsko doba. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (1). pp. 113-114. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1966) Tampius Flavianus Pannoniában. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 93 (2). pp. 203-207. ISSN 0003-8032

Mócsy, János (1966) Osztálytitkári beszámoló. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 355-368. ISSN 0002-1113

N

NOSTICZIUS, ÁRPÁD (1966) Új módszer lisztkivonatok szulfhidril-tartalmánk meghatározására II. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 109-116.

Nadler, Hans (1966) Denkmalpflegerische Arbeiten an der frühmittelalterlichen Wehranlage Göltsch in Rodewisch = Műemléki munkálatok a Rodewisehben lévő koraközépkori Göltzsch vízi erődön. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 81-55.

Nagy, József (1966) A korszerű vágány oldalirányú ágyazati ellenállása, tekintettel a stabilitás fokozására. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 443-461.

Niederhauser, Emil (1966) A polgári átalakulás problémái kelet- és délkelet-Európában. VILÁGTÖRTÉNET (9-10). pp. 39-64. ISSN 0083-6265

Niederhauser, Emil (1966) A szlavofilek és az oroszországi jobbágyfelszabadítás. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 8 (4). pp. 432-448. ISSN 0002-1105

Németh, G. Béla (1966) Az önmegszólító verstípusról : Különös tekintettel József Attilára. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 70 (5-6). pp. 546-571. ISSN 0021-1486

P

PEKÁRY, KÁROLY and KRÁMER, MIHÁLY (1966) A nitrogénműtrágya utóhatásának vizsgálata gabonaféléknél Kompolton csernozjom barna erdőtalajon. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 97-108.

PETRASOVITS, IMRE (1966) Talajnedvesség meghatározási és agrordaiológiai módszerek alkalmazása Franciaországban. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 169-170.

Papp, Ferenc (1966) Машинный перевод и прикладная лингвистика, Вып. 8. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK, 4 (1). pp. 259-265. ISSN 0569-1338

Papp, Ferenc (1966) Kettős és hármas szófajiságú szavaink. MAGYAR NYELVŐR, 90 (4). pp. 404-408. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Megszólaltak a gépek. MAGYAR NYELVŐR, 90 (2). pp. 181-188. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Strukturális-matematikai-algebrikus (nyelvészet). MAGYAR NYELVŐR, 90 (1). pp. 55-62. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1966) Általános és alkalmazott nyelvészeti szeminárium Besanconban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 68. pp. 166-168. ISSN 0029-6791

Pereházy, Károly (1966) Budapesti műemléki épületek helyreállításának problémái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 137-146.

Petrányi, István (1966) Homoki legelők javítása új gyeptelepítéssel. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 45-65. ISSN 0002-1113

Piljavszkij, V. J. (1966) A barokk és a klasszicizmus sajátosságai az orosz építészetben. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 179-205.

Podhradszky, János (1966) Fertőzésbiológiai kísérletek kukoricán rostosüszöggel (Sorosporium holci-sorghi [RIV.] moesz-szel). AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 97-104. ISSN 0002-1113

Potondi, András and Barsi, Béla (1966) A III. agykamra hirtelen halált okozó colloid cystája. ORVOSI HETILAP, 107 (44). pp. 2099-2101. ISSN 0030-6002

Pusztai, Antal (1966) Sekély- és mélyművelés hatása a talaj nedvességtartalmára csernozjom talajon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 259-273. ISSN 0002-1113

PÁLFI, GÁBOR (1966) Összefüggés a búza, kukorica és a rizs transzlokációs aminosavai között. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 117-124.

R

Roller, Béla (1966) A feszített kötéltetők elméletének differenciál-geometriai egyenletei. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 547-556.

Román, András (1966) Várak helyreállításának kiviteli munkái. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 39-44.

Rétháti, László (1966) Összefüggés a talaj szervesanyagtartalma, izzítási vesztesége és konzisztencia-határai között. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 317-329.

S

SALLAK, ANDOR (1966) Borsod-Heves megyei lejtős területeken végzett mélylazítások tapasztalatai. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 384-388.

SALLAK, ANDOR and KIRÁLY, GYÖRGYNÉ (1966) Mélylazítási kísérletek Borsod megyei lejtős területeken. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 327-338.

SCHÖNFELD, SÁNDOR (1966) Megjegyzések a talaj termékenységének növelésére irányuló tudományos munkáról. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 533-542.

SILLANPAA, M (1966) A finnországi talajtani és agrokémiai kutatások néhány kérdéséről. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 171-180.

SINGHAL, J.P. and MALIK, W.M. (1966) Elektrometriás vizsgálatok öntözött Akli bentonit membránok áteresztőképességének jellemzésére. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 61-66.

SIPOS, SÁNDOR and BOCSKAI, JÓZSEF (1966) A meszezés hatékonysága sztyeppesedő réti szolonyec talajon különféle agrotechniaki tényezők esetén. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 491-506.

STEFANOVITS, PÁL (1966) Talajvédelmi tervek talajtani megalapozása. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 215-228.

SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A Nemzetközi Továbbképző Intézet tevékenysége és évi szemináriuma. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 551-554.

SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A dunántúli szikesek IV. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 395-406.

SZABOLCS, ISTVÁN and LESZTÁK, JÓZSEFNÉ (1966) Különböző sóoldatok mozgása talajszelvényekben. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 407-422.

SZEGI, JÓZSEF (1966) A különböző növényi anyagok hatása néhány B csoporthoz tartozó vitamin szintézisére a talajban. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 523-532.

SZEGI, JÓZSEF (1966) A mikroorganizmusok szerepe a talaj szervesanyagainak szintézisében és elbontásában. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 543-550.

SZEGI, JÓZSEF and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1966) A talajtani és agrokémiai kutatások helyzete a Kubai Köztársaságban. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 153-156.

SZÉKELY, ÁKOS and DI GLÉRIA, JÁNOS (1966) A nafténsavak agrokémiai jelentősége. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 125-130.

SZÜCS, LÁSZLÓ (1966) Genetikai talajtérképek szerepe a talajvédelmi tervezéseknél. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 253-262.

Sedlmayr, János (1966) Középkori várak helyreállítása Magyarországon. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 21-38.

Somos, András and Tarjányi, Ferenc (1966) Az öntözött zöldséges vetésforgóba iktatott évelő pillangós takartmánynövények hatása a zöldségnövények termésére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 1-23. ISSN 0002-1113

Stefanoviéová, Tána and Fial'a, Andrej (1966) Die Akropole der Bratislavaer Burg im 11. bis 13. Jahrhundert = A pozsonyi fellegvár. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 125-135.

Szabadváry, Ferenc (1966) Szily Pál (1878-1945) élete és működése. ORSZÁGOS ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR KÖZLEMÉNYEI, 38. pp. 121-130. ISSN 0301-1976

Szabolcs, István (1966) Új módszerek a szikesek javításában és hasznosításában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 143-156. ISSN 0002-1113

Szabó, Árpád (1966) Theaitetos und das Problem der Irrationalität in der griechischen Mathematikgeschichte. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 14 (3-4). pp. 303-358. ISSN 0044-5975

Szakolczai, József (1966) Egysejtű paraziták okozta kopoltyúkárosodások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 409-413. ISSN 0002-1113

Szelezsán, János (1966) Egy optimális vezérlési feladat. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 38-43.

Szelezsán, János (1966) Egy szakaszonként lineáris optimális vezérlés. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 56-67.

Szelezsán, János (1966) Optimális perem-vezérlőfüggvény Fourier-sora hiperbolikus differenciaegyenlet esetén. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 191-199.

Szelezsán, János (1966) Optimális vezérlés a telegráf egyenlet esetén peremfeltétellel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 90-105.

Szent-Györgyi, Albert (1966) A tanítás és a bővülő tudás (Fordította: Károlyházy Frigyes). FIZIKAI SZEMLE, 16 (3). pp. 74-76. ISSN 0015-3257

Szentkirályi, Zoltán (1966) Bernini terve a Piazza di S. Pietro befejezésére. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 229-263.

Szigyártó, Zoltán (1966) Árhullámlevonulási kísérletek az átvonulási elmélet igazolására. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 583-616.

Széchy, Károly (1966) Emlékezés dr. Mihailich Győzőre. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 175-177.

Sőtér, István (1966) A magyar líra helye a világban. Kritika (1963-1971), 4 (11). pp. 3-8. ISSN 0023-4818

Sőtér, István (1966) A verses regény és a regény (Az Anyegin és a magyar irodalom). Kritika (1963-1971), 4 (8). pp. 23-27. ISSN 0023-4818

T

Tankó, József (1966) Numerikus vezérlésű szerszámgépek programozása számológéppel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 1. pp. 3-37.

Tarján, Imre (1966) Az intézet kutatómunkájának áttekintése. MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE, 1966 (2). pp. 32-44. ISSN 0139-4258

Tarján, Imre (1966) Ionizáló sugárzások által kristályos szilárd testekben kiváltott folyamatok. MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE, 1966 (2). pp. 125-140. ISSN 0139-4258

Tarján, Imre (1966) A kvantum ill. elektronbiológia oktatása. MAGYAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ÉRTESÍTŐJE, 1966 (2). pp. 49-51. ISSN 0139-4258

Tarnai, Andor (1966) Fritz Valjavec és a magyar irodalom (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 233-240.

Tarnai, Andor (1966) Landelinus ifjú. Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 166-171.

Tarnai, Andor (1966) Verseghy Marseillaise-fordításai. Irodalomtörténeti Közlemények. pp. 166-171.

Tarnai, Andor and Lukácsy, Sándor and Somogyi, Sándor and József, Farkas (1966) Magyarország története (recenzió). Irodalomtörténeti Közlemények, 70. pp. 467-483.

U

Ubrizsy, Gábor (1966) Az integrális növényvédelem és biológiai alapjai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 315-354. ISSN 0002-1113

Ubrizsy, Gábor (1966) Újabb irányok a növénykórtani kutatásban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 135-141. ISSN 0002-1113

Ujfalussy, József (1966) Társadalmi közösség és zenei köztudat : Hozzászólás Szabolcsi Bence előadásához. MAGYAR ZENE, 7 (5). pp. 482-487. ISSN 0025-0384

Ujvárosi, Miklós (1966) A gyomnövényzet változása a szántóföldeken az elmúlt évtizedben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 275-289. ISSN 0002-1113

V

Vargha, László (1966) A népi építészet — a néprajzi jellegű műemlékek regionális kérdései. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 155-167.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1966) A Duna-Tisza közi talajok sómérlegei. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 423-452.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and SZABOLCS, ISTVÁN (1966) A dunántúli szikesek három. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 1-42.

Vágás, István (1966) Öntöző csőkutak geometriai elmélete. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 331-352.

Vámos, Rezső and Gerei, László and Prettenhoffer, Imre and Földvári, György and Sipos, Sándor and Ginál, István and Nizsalovszky, József and Martin, Béla and Várallyay, György and Herke, Sándor and Ábrahám, Lajos and Darab, Katalin and Szabolcs, István (1966) Adatok a szikes talajok trágyázásához és javításához - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 206-225. ISSN 0002-1113

W

Westsik, György (1966) Közlekedésszervezés és az információátviteli pontosság. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 405-419.

Z

ZSOLDOS, LÁSZLÓ (1966) Vizsgálatok teraszolt gyümölcsösök létesítésével kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 15 (2). pp. 363-371.

Zambó, János (1966) Költségfüggvény a bányászatban. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (8). pp. 505-516. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1966) A beruházás megtérülése és hatékonysága. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (1). pp. 1-6. ISSN 0365-9003

Zambó, János (1966) A feszültségszegény zóna szerepe a telepek leművelésében. BÁNYÁSZATI LAPOK, 99. (11). pp. 721-725. ISSN 0365-9003

Zilai, János (1966) A szőlővessző kalluszképzésének tanulmányozása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (3-4). pp. 291-307. ISSN 0002-1113

Zádor, Anna (1966) Henszlmann Imre építészetelmélete és a »gótizálás« kialakulása. ÉPÍTÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 207-228.

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS and CZUKOR, BÁLINTNÉ (1966) A cukorgyári mésziszap szikjavító hatásának vizsgálata tenyészedényekben. Agrokémia és talajtan, 15 (1). pp. 43-50.

ÁBRAHÁM, LAJOS and KOVÁCS, MÁRIA (1966) Műtrágyák hatásának vizsgálata erősen meszes dunavölgyi réti talajon. Agrokémia és talajtan, 15 (3-4). pp. 507-514.

Ábrahám, Ambrus and Stammer, Aranka (1966) Über die Struktur und die Innervierung der Augenmuskeln der Vögel unter Berücksichtigung des Ganglion ciliare. ACTA BIOLOGICA (SZEGED), 12 (1-2). pp. 87-118. ISSN 0563-0592

Ábrahám, Lajos (1966) A szikes talajok komplex javítási módszerei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (1-2). pp. 177-183. ISSN 0002-1113

This list was generated on Tue May 21 23:01:13 2024 CEST.