REAL

Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Z | Á | É
Number of items: 278.

A

ABROL, I.P. and BHUMBLA, D.R. (1976) Az indiai szikes talajok tulajdonságai és hasznosításuk. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 399-410.

Andréka, Hajnal and Dahn, B. and Németi, István (1976) ON A PROOF OF SHELAH. BULLETIN DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES MATHEMATIQUES ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, 24 (1). pp. 1-7. ISSN 0001-4117

Arató, Mátyás (1976) A számítógépek hierarchikus lap-tárolási eljárásainak optimalizálásáról. KÖZLEMÉNYEK MTA SZTAKI, 16. pp. 7-23. ISSN 0133-7459

B

BACSÓ, ALBERT and TUSZ, ZSIGMOND (1976) A trágyázás hatása a tápanyagkilúgzás mértékére, a talajvíz kémiai összetételére drénezett szőlőben. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 339-352.

BASSIOUNI, N. and ELGUENDI, A.Y. (1976) A szója növekedése és nematoda-fertőzöttsége, valamint a talaj kalciumkarbonát-tratalma és termékenységi szintje közötti kölcsönhatás. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 131-138.

BODOLAY, ISTVÁNNÉ and MÁTÉ, FERENC and SZÛCS, LÁSZLÓ (1976) A szélerózió hatása a Bácskai löszháton. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 96-106.

Bagyinszki, János and Demetrovics, János (1976) Lineáris osztályok szerkezete primszám értékű logikában. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 16. pp. 25-52. ISSN 0133-7459

Balla, Katalin (1976) К расчёту ядерных моделей методом гиперсйерических функций = On the Evaluation of Nuclear Models by the of Hyperspherical Functions = Atommag modellek számításai giperszferikus függvények módszereivel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 27-40. ISSN 0133-7459

Balázs, Sándor (1976) A zöldségtermesztés helyzete és fejlesztésének kérdései Baranya megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 127-134. ISSN 0002-1113

Baracs, József (1976) A kertészeti termesztés helyzete és fejlesztése Baranya megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 67-75. ISSN 0002-1113

Bay, Truong Van and Kiss, István (1976) Rhytmic activity of neurones identified in the central nervous system of Helix pomatia and its changes caused by Dazomet and Dipterex. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 3-19. ISSN 0365-3005

Benda, Kálmán (1976) Francia reformátusok Magyarországra betelepítésének terve a Rákóczi-szabadságharc idején. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE (57). pp. 81-88. ISSN 0418-4513

Benda, Kálmán (1976) Helytörténeti kiadványok. SZÁZADOK, 110 (6). pp. 1131-1150. ISSN 0039-8098

Benda, Kálmán (1976) Rákóczi és a szerbek. TISZATÁJ: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 30 (3). pp. 8-16. ISSN 0133-1167

Benda, Kálmán (1976) A felső-magyarországi rendek kassai részgyűlése 1607 márciusában. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE, 1976 (3). pp. 159-177. ISSN 0133-8528

Benda, Kálmán (1976) A kuruc állam diplomáciai szervezete : hozzászólás. NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, 1976 (22.). pp. 10-14. ISSN 0133-0802

Berencsi, György (1976) A csávázószerek humán vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 41-48. ISSN 0002-1113

Berky, Lajos and Pálinkás, Lajos (1976) Nagyobb nitrát-tartalmú ivóvizek fogyasztásának egyes higiénés kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 31-40. ISSN 0002-1113

Bora, Gyula and Pécsi, Márton (1976) Beszámoló a Nemzetközi Földrajzi Unió Magyar Nemzeti Bizottságának 1975. évi tevékenységéről. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 100 (1–2). pp. 159-160. ISSN 0015-5411

Borzsák, István (1976) A Berzsenyi-gimnázium klasszikus hagyományai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (2). pp. 268-271. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) Curtius Rufus és Tacitus. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). pp. 36-44. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) Semiramis Közép-Ázsiában,. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (2). pp. 213-222. ISSN 0003-567X

Borzsák, István (1976) Semiramis in Zentralasien = Semiramis in Central-Asia. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-4). pp. 51-62. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1976) Von Tacitus zu Ammian = From Tacitus to Ammianus. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-4). pp. 357-368. ISSN 0044-5975

Borzsák, István (1976) A nyelvi szubsztrátum nyomai a horatiusi szöveghagyományban. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). pp. 82-90. ISSN 0003-567X

Buzás, István and Buzás, Istvánné and Seres, István (1976) A nitrogén-műtrágyázás hatása a cukorrépa minőségi mutatóira és a kinyerhető cukor mennyiségére. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 565-578. ISSN 0002-1113

Bálint, Andor (1976) A hazai növénynemesítés története és eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 223-229. ISSN 0002-1113

Bíró, Péter and Fűrész, György (1976) The growth of asp (Aspius aspius L.) in the Lake Balaton and the selective effects of commercial fisheries on population structure. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 47-67. ISSN 0365-3005

Bóna, István (1976) Alt-Thüringen, Jahresschift des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens XIII. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 103 (2). p. 316. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1976) L. Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone ìn Transilvania ìn secolele IV-V. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 103 (1). pp. 144-146. ISSN 0003-8032

Bóna, István (1976) Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 103 (2). pp. 322-325. ISSN 0003-8032

Bóna, István and Dienes, István and Gerevich, László and Kovács, Éva (1976) Magyarországi művészet a IX. századtól a XII. század végéig. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 25 (4). pp. 237-242. ISSN 0027-5247

Bölöni, István (1976) A kukoricatermesztés gépesítésének fejlődése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 283-304. ISSN 0002-1113

C

Cieleszky, Vilmos (1976) A mezőgazdaságban használatos vegyi anyagok maradékai élelmiszereinkben és toxikohigiénés megítélésük. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 61-66. ISSN 0002-1113

Csekő, Géza (1976) Az esőszerű öntözés minőségének javítása a cseppenergia figyelembevételével. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 593-607. ISSN 0002-1113

Csikós-Nagy, Béla (1976) Price Mechanism and Trade in the Means of Production in Hungary. ACTA OECONOMICA, 16 (1). pp. 35-46. ISSN 0001-6373

Csikós-Nagy, Béla (1976) A gazdasági kalkulációról. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 23 (6). pp. 637-649. ISSN 0023-4346

Csizmazia Darab, József (1976) A rezisztenciára nemesítés helyzete és a peronoszpóra-ellenálló szőlőfajták felhasználása a szőlőtermesztésben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 667-678. ISSN 0002-1113

D

DEBRECZENI, BÉLA (1976) A műtrágyázás hatékonysága öntözéses gazdálkodás esetén. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 443-445.

Darab, Katalin (1976) Az öntözővizek minőségének alapjai és hazai tapasztalatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 167-173. ISSN 0002-1113

Debreczeni, Béla (1976) Műtrágyázás és öntözés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 175-181. ISSN 0002-1113

Debreczeni, István (1976) A szarvasmarha hígtrágya hasznosulásának vizsgálata néhány fontosabb szántóföldi kultúrában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 695-702. ISSN 0002-1113

Diófási, Lajos (1976) A szőlőtermesztés időszerű kérdései és megoldásának lehetőségei Baranya megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 115-122. ISSN 0002-1113

DÖMSÖDI, JÁNOS (1976) Adatok a Nagyberek és környéke lápterületeinek hasznosításához. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 115-130.

Dömölki, Bálint and Sántáné-Tóth, Edit (1976) Formal Descripton of Software Components by Structured Abstract Models. Computational Linguistics and Computer Languages (Cl and CL), 11. pp. 31-71.

E

ELEK, ÉVA (1976) R. CZUBA and Z. JASKOWSKI: Nawozenie magnezem (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). p. 464.

Endrődi, Sebő (1976) A Börzsöny-hegység bogárfaunája VI. Staphilinoidea. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 101-124. ISSN 0134-1243

Entz, Béla (1976) Regional and circadian oxygen determinations in Lake Balaton concerning the eutrophication of the lake. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 69-82. ISSN 0365-3005

Erdey-Grúz, Tibor (1976) Elnöki megnyitó. MAGYAR TUDOMÁNY, 21(83) (6). pp. 329-336. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor (1976) A KFKI szerepe a hazai fizikai kutatásokban. MAGYAR TUDOMÁNY, 21(83) (1). pp. 16-18. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor (1976) A közoktatás ellentmondásai. MAGYAR TUDOMÁNY, 21(83) (2). pp. 65-72. ISSN 0025-0325

Erdey-Grúz, Tibor and Horányi, György and Szetey, Zoltánné (1976) Az oxigén-túlfeszültség vizsgálata platinaelektródon. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 82 (8). pp. 406-411.

Erdey-Grúz, Tibor and Horányi, György and Szetey, Zoltánné (1976) Megjegyzések a platinaanódok felületi oxidrétege és az oxigéntúlfeszültség közötti összefüggésekhez. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 82 (6). pp. 279-284.

Erdős, Péter (1976) A Ramsey-type theorem (Ramsey típusú tétel). MATEMATIKAI LAPOK, 27. pp. 361-364. ISSN 0025-519X

Eshak Samaan, Jacob (1976) On the estimation of a parameter of a convolution with an application to queueing theory. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 7-16. ISSN 0133-7459

F

FILEP, GYÖRGY and HARGITAI, ISTVÁNNÉ (1976) Kationkicserélődési folyamatok termodinamikai értékelése talaj-oldat rendszerekben. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 231-252.

FILEP, GYÖRGY and KUN, ANDRÁS (1976) A sókilúgzás mechanizmusának vizsgálata talajoszlopokon. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 253-264.

Falusné Szikra, Katalin (1976) Some Questions of the Interpretation of Distribution According to Work. ACTA OECONOMICA, 17 (3-4). pp. 257-268. ISSN 0001-6373

Fekete, István (1976) A Kiskörei Vízlépcső hasznosításának időszerű kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 137-141. ISSN 0002-1113

Felleg, János (1976) A munkaszervezés fejlesztése a Bábolnai Kukoricatermelési Rendszerben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 555-564. ISSN 0002-1113

Ferencz, Kálmán (1976) Középtiszavidéki talajok vízgazdálkodási sajátságai és ezek hatása az öntözés feltételeire. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 679-693. ISSN 0002-1113

Filius, István (1976) A zöldségtermesztés fokozásának alapjai Baranya megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 135-136. ISSN 0002-1113

Fleischer, Tamás (1976) Autópályák forgalomszabályozásában felhasználható egyszerűsített forgalommegfigyelési módszer. In: Fiatal Előadók Fóruma, 1976. február 19., Budapest.

FÜLEKY, GYÖRGY (1976) A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 271-283.

FÜLEKY, GYÖRGY (1976) A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 284-296.

G

GAJBE, M.V. and GHOSH, A.B. (1976) Nitrogén kimosódása lassan ható karbamid-aldehid komplexekkel trágyázoptt talajból. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 297-304.

GULYÁS, FERENC (1976) A VII. Talajbiológia Tudományos Ülés. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 421-424.

Galántai, Aurél (1976) Local error estimate of one-step methods. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 63-66. ISSN 0133-7459

Galántai, Aurél and Varga, Gyula (1976) Relaxációs módszer általánosított mátrixinverz kiszámítására. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 57-62. ISSN 0133-7459

Gesztelyi, Ernő and Jékel, Pál (1976) Tetszőlegesen nagy egész számokkal való pontos számolás számítógéppel. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 16. pp. 53-84. ISSN 0133-7459

Glatz, Ferenc (1976) Történeti kultusz és történetírás : Reflexiók Szekfű Száműzött Rákóczi-jához. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (1-2). pp. 64-102. ISSN 0040-9634

Glatz, Ferenc (1976) Történetíró, jelenkor, interpretáció: történetpolitikai koncepció és "történetfilozófiai irányzat Szekfű Gyula: Der Staat Ungarn című művében. SZÁZADOK, 110 (2). pp. 183-222. ISSN 0039-8098

Greene, C. and Katona, Gyula and Kleitman, D. J. (1976) Extensions of Erdos-ko-rado Theorem. STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS, 55 (1). pp. 1-8. ISSN 0022-2526

Gunda, Béla (1976) Kosarat kap. MAGYAR NYELVŐR, 100 (2). p. 240. ISSN 0025-0236

Gunda, Béla (1976) Néhány megjegyzés a szláv eredetű magyar gombanevekhez. ETHNOGRAPHIA, 87 (1-2). pp. 226-228. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1976) Sopoliga, Miroslav: Narodna architektura ukrajinciv schidnoj Slovaččini=Ukrán népi építészet Kelet-Szlovákiában (recenzió). MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI (15.). pp. 167-169. ISSN 0540-3391

Gunda, Béla (1976) A "kunkötés"-ről. ETHNOGRAPHIA, 87 (1-2). pp. 193-194. ISSN 0014-1798

Gunda, Béla (1976) A sárhajó használatához. ETHNOGRAPHIA, 87 (1-2). pp. 198-199. ISSN 0014-1798

Gyarmati, B. and Vertse, T. and Tertychiny, G. Ya. and Yadrovsky, E. L. (1976) On the Complex Optical Potential in the Lane-Model. ATOMKI KÖZLEMÉNYEK, 18 (1). pp. 31-36. ISSN 0004-7155

Gyúró, Ferenc (1976) Gyümölcstermesztésünk helyzete és fejlesztésének kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 95-100. ISSN 0002-1113

Győrffy, Béla (1976) A kukorica termésére ható növénytermesztési tényezők értékelése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 239-266. ISSN 0002-1113

H

H.-Bartha, Zsuzsanna (1976) On the occurence of the blue-green algae in Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 43-46. ISSN 0365-3005

HARGITAI, LÁSZLÓ (1976) Néhány gondolat és megjegyzés Lakatos Béla és munkatársai: "Biopolimer-fém komplex rendszerek" (I.,II.,III.) c. cikksorozatával kapcsolatban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 181-182.

HARGITAI, LÁSZLÓ (1976) Válasz Lakatos Béla vitacikkére. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 188-190.

Hahn, István (1976) Az elméleti általánosítás és határai. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE, 20 (4). pp. 662-666. ISSN 0025-0090

Hajdú, Péter (1976) L. Gy. a finnugor hangjelölés jellegéről. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 322-327. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1976) A kamassz -saη többesjel eredetéről. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 1975 (19-20). pp. 145-153. ISSN 0586-3716

Hajdú, Péter (1976) "A nyelvi műveltség kialakításában az eddigieknél változatosabb lehetőségek és feladatok várnak reánk". MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (4-5). pp. 257-259. ISSN 0025-0325

Hajdú, Péter (1976) Északi szamojéd epikus énekek. ETHNOGRAPHIA, 87 (4). pp. 488-495. ISSN 0014-1798

Halkin, Léon-E. (1976) Erazmus I. Ferenc és V. Károly között. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 191-201.

Hargitai, László (1976) A talaj humuszállapotának szerepe a környezetvédelemben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 623-632. ISSN 0002-1113

Harmatta, János (1976) Darius’expedition against the Sakā tigraxaudā. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 15-24. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1976) Latin írásbeliség és nyelvi szubsztrátum a középkori Magyarországon. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). pp. 75-81. ISSN 0003-567X

Harmatta, János (1976) L’apparition des Huns en Europe orientale. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 277-283. ISSN 0044-5975

Harmatta, János (1976) The archaeological evidence for the date of the Sogdian «Ancient Letters». ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24. pp. 71-86. ISSN 0044-5975

Harmatta, János and Szilágyi, János György (1976) Lénárd Sándor-díj. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). ISSN 0003-567X

Harmatta, János and Szilágyi, János György (1976) Marót Károly-díj. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23 (1). ISSN 0003-567X

Hegedűs, Lajos (1976) Környezetvédelmi problémák a tiszai öntözőrendszerek térségében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 183-191. ISSN 0002-1113

Herczegh, Géza Gábor (1976) Az ún. háborús represszáliák problémája a mai nemzetközi jogban. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 31 (7). pp. 384-391. ISSN 0021-7166

Herman, József (1976) A francia /E/, /Œ/, /O/ archifonémák és a klasszikus fonológia néhány elméleti kérdése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 328-337. ISSN 0029-6791

Holl, Imre (1976) A középkori régészet néhány kérdése. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) (103). pp. 126-128. ISSN 0003-8032

Horváth, Géza and Gaál, György and Kerekes, Péter and Bognár, Rezső (1976) Néhány 6-szubszituált dihidrokodein, illetve dihidroizokodein, illetve dihidroizokodein előállítása és szerkezetének vizsgálata. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 82 (9). pp. 418-420. ISSN 0025-0155

I

Ilosvay, Lajos (1976) Adalékok a salétromossav kémhatásához. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 31 (3). pp. 155-156. ISSN 0025-0163

J

JENEY, CSABA (1976) Az időjárás-változások hatása a talaj hőmérsékletének alakulására. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 353-376.

Juhász, Balázs and Magyari Beck, Vladimir and Biacsi, Imre and Guba, Sándor and Teplán, István and Bálint, Andor and György, Károly and Tibold, Vilmos and Balogh, János and Kovalszky, Viktor (1976) A tudomány termelőerővé válása - Hozzászólások. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 471-490. ISSN 0002-1113

Juhász, Ferenc (1976) Reguláris, operátor együtthatós Sturm-Liouville egyenlet spektrumának diszkrétségéről. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 16. pp. 85-88. ISSN 0133-7459

K

KABATA-PENDIAS, A. and PENDIAS, H. (1976) Ősi mállási kéreg Északkelet-Lengyelország bázisos kristályos alapkőzetein. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 107-114.

KECSKÉS, MIHÁLY and SCHMIDT, KATALIN (1976) A mikroorganizmusok mennyiségi viszonyainak alakulása TMTD hatására erdőmaradványos csernozjom talajon. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 145-162.

Kapás, Sándor (1976) A fajtaváltás tendenciája és hatékonysága. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 633-645. ISSN 0002-1113

Karai, János and Lénárd, Sándorné and Nagy, Sándor (1976) Automatikusan vezérelt gyökereztető rendszer egyméretű hőáramlás elvének alkalmazásával. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 609-621. ISSN 0002-1113

Katona, Gyula and Nemetz, Tibor (1976) Huffman Codes And Self-information. IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY, 22 (3). pp. 337-340. ISSN 0018-9448

Katona, József (1976) A szőlőtermesztés helyzete és fejlesztésének kérdései Baranya megyében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 101-114. ISSN 0002-1113

Kecskés, Mihály and Szűcs, László and Balázs, Ervin (1976) Fenoxiszármazékok baktericid hatása és lebomlása különböző talajökoszisztémákban. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 305-315. ISSN 0002-1113

Keve, András (1976) Újabb jegyzetek a Mátra- és Bükk-hegység madárvilágának ismeretéhez. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 125-130. ISSN 0134-1243

Kiss, Lajos (1976) Lajos. MAGYAR NYELVŐR, 100 (4). pp. 454-461. ISSN 0025-0236

Kiss, Lajos (1976) Temető. MAGYAR NYELVŐR, 100. 458-461.. ISSN 0025-0236

Kiss, Ottó (1976) A "mosaic-pattern" elv bemutatása a Bükk-hegységi Szalajka-patakrendszer Trichopteráin. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 63-69. ISSN 0134-1243

Klaniczay, Tibor (1976) Hagyományok ébresztése. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1976) A contribution to the Stephen Parmenius research. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (1-2). pp. 191-200. ISSN 0567-7661

Komándi Györgyné, E. Irén (1976) A paradicsom különböző terményjellemzőinek vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 579-592. ISSN 0002-1113

Kosáry, Domokos (1976) Felvilágosult abszolutizmus - felvilágosult rendiség. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). pp. 675-720. ISSN 0040-9634

Kovács, Gábor (1976) A növénytermesztés jövője. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 217-222. ISSN 0002-1113

Kovács, István (1976) A hibridkukorica-nemesítés eredményei és problémái. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 267-276. ISSN 0002-1113

Kristó, Gyula (1976) Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. ACTA HISTORICA (SZEGED), 55. pp. 1-101. ISSN 0324-6965

Kurnik, Ernő (1976) A növénynemesítés távlati célkitűzései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 231-237. ISSN 0002-1113

Kádár, Gyula (1976) Baranya megye borászatának jelentősége és fejlesztésének lehetőségei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 123-125. ISSN 0002-1113

Köpeczi, Béla (1976) Az írói szándék megvalósítása André Gide "Pénzhamisítók" c. művében. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 22 (3). pp. 283-288. ISSN 0015-1785

Köpeczi, Béla (1976) Ferenc Rákóczi II - The Man and His Cause. NEW HUNGARIAN QUARTERLY, 17 (61). pp. 39-57. ISSN 0028-5390

Köpeczi, Béla (1976) Kultúra - szubkultúra - szubliteratúra. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (1). pp. 4-16. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1976) Les Mémoires de Francois II. Rákóczi. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 349-374. ISSN 0567-7661

Köpeczi, Béla (1976) Lukács György Robert Musilról. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (2-3). p. 360. ISSN 0017-999X

Köpeczi, Béla (1976) Néhány gondolat Rákóczi államáról. NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK ÉVKÖNYVE, 22. pp. 7-9. ISSN 0133-0802

Köpeczi, Béla (1976) A Rákóczi-szabadságharc és Európa. SZÁZADOK, 110 (6). pp. 1009-1017. ISSN 0039-8098

Köpeczi, Béla (1976) Thököly valláspolitikája és a nemzetközi közvélemény. THEOLOGIAI SZEMLE, 19 (5-6). pp. 166-170. ISSN 0133-7599

Köpeczi, Béla (1976) A könyvtár - mint tudományos műhely. MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (9). pp. 542-544. ISSN 0025-0325

Köpeczi, Béla (1976) A szocialista realizmus fejlődési szakaszai. LITERATURA, 3 (1). pp. 65-72. ISSN 0133-2368

Köpeczi, Béla and Bonyhai, Gábor (1976) Módszertani eszmélkedés az irodalomtudományban. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 22 (4). pp. 477-485. ISSN 0017-999X

L

LAKATOS, BÉLA (1976) Válasz Hargitai Lászlónak a "Biopolimer-fém komplex rendszerek" (I.,II.,III.) c. cikksorozatunkkal kapcsolatban közölt megjegyzéseire. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 183-187.

LAKATOS, BÉLA and TIBAI, TAMÁS and MEISEL, TIBORNÉ (1976) Biopolimer-fém komplex rendszerek. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 305-326.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1976) A N-fejtrágyázás hatásának tanulmányozása 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 265-270.

LATKOVICS, GYÖRGYNÉ (1976) A Rothamstead-i "Nitrogén Napok". Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 425-432.

Lami, Gyula (1976) Mócsy János - Megemlékezés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 717-718. ISSN 0002-1113

Leposa, Dezső and Körösztös, Vince (1976) Az adatbázis koncepció megvalósításának első lépései egy kórházi betegellátást kiszolgáló információs rendszerben. 7. Neumann Kollokvium kiadványa. pp. 157-164.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1976) A Jugoszláv Talajtani Társaság V. Kongresszusa. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 446-448.

LÁSZTITY, BORIVOJ (1976) Különböző K-műtrágyák hatásának vizsgálata karbonátos homokon kukorica jelzőnövénnyel. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 31-40.

Láng, Géza (1976) A műtrágyázás higiénéje. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 25-30. ISSN 0002-1113

Láng, Géza (1976) A tudomány termelőerővé válása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 459-470. ISSN 0002-1113

Láng, István (1976) A környezetvédelem aktuális talajtani kérdései és gyakorlati vonatkozásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 143-147. ISSN 0002-1113

Lásztity, Borivoj and Kecskés, Mihály (1976) Az V. Mezőgazdasági Kemizálási Ankét. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 431-433. ISSN 0002-1113

M

METWALLY, A.I. and EL-DAMATY, A. and MOUSTAFA, M. (1976) Sók hatása a nitrát- és foszfátfelvételre különböző mechanikai összetételű talajon. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 87-95.

Makleit, Sándor and Knoll, József and Bognár, Rezső and Berényi, Sándor and Kiss, Géza (1976) Tozil, illetve mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XVII. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 82 (9). pp. 430-431.

Makleit, Sándor and Knoll, József and Bognár, Rezső and Berényi, Sándor and Somogyi, Gábor (1976) Tozil, illetve mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XIX. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 82 (9). pp. 434-437.

Makleit, Sándor and Knoll, József and Bognár, Rezső and Berényi, Sándor and Somogyi, Gábor and Kiss, Géza (1976) Tozil, illetve mezilszármazékok vizsgálata a morfinsorban, XVIII. : Azidomorfin ”-származékok, II. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT, 82 (9). pp. 432-434. ISSN 0025-0155

Mashhour, Ahmed F. (1976) Optimization problems in a simple Markov service system. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 17-26. ISSN 0133-7459

Meskó, Attila (1976) Geofizikai inverz feladatok megoldása (általános elvek, korlátok és iterációs algoritmusok). MAGYAR GEOFIZIKA, 17 (4). pp. 133-141. ISSN 0025-0120

Mócsy, András (1976) Provinciahatárok a Balatontól északra. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 103 (1). pp. 29-33. ISSN 0003-8032

Mócsy, András (1976) Römische Forschungen in Zalalövő 1974. ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 28. pp. 153-159. ISSN 0001-5210

Mócsy, András (1976) A határtartományok szerepe a Római Birodalomban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 175-182.

Mócsy, András (1976) A tokodi edénygraffitók hitelessége. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 23. pp. 99-105. ISSN 0003-567X

N

Nagy, Béla (1976) A dísznövények kutatási helyzetének vizsgálata. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 541-553. ISSN 0002-1113

Niederhauser, Emil (1976) Ju. A. Tyihonov: Pomescsics'i kresztyjane v Roszszii. Feodal'naja renta v XVII - nacsale XVIII v. = A földesúri parasztok Oroszországban. A feudális a XVII. században és a XVIII. század elején. Moszkva, 1974 : [könyvismertetés]. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE, 18 (1). pp. 245-248. ISSN 0002-1105

Niederhauser, Emil (1976) A Magyar-Csehszlovák Történész vegyesbizottság tudományos ülésszaka. SZÁZADOK, 110 (6). pp. 1106-1120. ISSN 0039-8098

Niederhauser, Emil (1976) A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). ISSN 0040-9634

Nyéki, József (1976) Meggyfajták virágzása és termékenyülése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 377-386. ISSN 0002-1113

Németh, G. Béla (1976) Az irodalmi ellenzék első közös fellépése 67 után. IRODALOMTÖRTÉNET, 58 (1). pp. 139-145. ISSN 0324-4970

Németh, G. Béla (1976) Budapest az irodalomban. MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (7-8). pp. 415-424. ISSN 0025-0325

Németh, G. Béla (1976) Maß, Gleichgewicht, schöpferische Atmosphäre. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 427-431. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1976) Néhány megjegyzés az irodalomtörténeti munka lehetőségéről az MTA és a felsőoktatás intézményein kívül. LITERATURA, 3 (3-4). pp. 3-18. ISSN 0133-2368

Németh, G. Béla (1976) Paving the Way Towards the Ideological Reception of Symbolism. ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (1-2). pp. 41-53. ISSN 0567-7661

Németh, G. Béla (1976) Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyében (Arany János: Évek, ti még jövendő évek). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 80 (2). pp. 210-222. ISSN 0021-1486

Németh, G. Béla (1976) A szimbolizmus befogadásának eszmei előkészítéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 22 (1). pp. 36-46. ISSN 0015-1785

Németh, János (1976) Rövid tenyészidejű beltenyésztéses hibridkukoricák nemesítésének néhány alkalmazott módszere, valamint legfontosabb eredménye Keszthelyen és Szegeden. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 647-656. ISSN 0002-1113

Németh, Márton (1976) A szőlő fajtakutatása és klónszelekciós nemesítése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 341-359. ISSN 0002-1113

O

Oláh, János (1976) Energy tranformation by Tanypus punctiopennis (Meig.) (Chironomidae) in Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 83-92. ISSN 0365-3005

P

P. Komáromy, Zsuzsanna (1976) Adatok a Mátra-hegység talajalga flórájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 5-13. ISSN 0134-1243

P.-Zánkai, Nóra and Ponyi, Jenő (1976) Seasonal changes in the filtering rate of Eudiaptomus gracilis (G.O. Sars) in Lake Balaton. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 105-116. ISSN 0365-3005

PANDE, P. and MISRA, S.G. (1976) Nehézfémek hatása a vas felvehetőségére. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 81-86.

PEKÁRY, KÁROLY and MÁRTONFFY, TAMÁS and SULYOK, ISTVÁN (1976) Néhány összefüggés a tápanyagok hatása és a talajvizsgálati adatok között az Egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek lucerna kísérleteiben. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 41-54.

Pach, Zsigmond Pál (1976) Széchenyi és az Alduna-szabályozás 1830-1832-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 143-173.

Papp, Ferenc (1976) Adalékok a magyar nyelvtörténet két szinkrón metszetéhez (Balassi és Ady). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 78. pp. 404-408. ISSN 0029-6791

Papp, Ferenc (1976) „Az elődeink által létrehozott rengeteg ismeretet szeretném nagyobb egészben, rendszerben látni.”. MAGYAR TUDOMÁNY, 21. pp. 453-455. ISSN 0025-0325

Papp, Ferenc (1976) Az orosz helyesírás megoldatlan kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 100 (1). pp. 32-36. ISSN 0025-0236

Papp, Ferenc (1976) Nyelvész megjegyzések Ady költői hangtana és ritmikája kapcsán. IRODALOMTÖRTÉNET, 8. pp. 481-490. ISSN 0324-4970

Papp, Ferenc (1976) Опыт oбратного диалектального словаря. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 68. pp. 198-200. ISSN 0029-6791

Papp, Imre (1976) Újabb adatok a lucernatermesztés agrotechnikájához. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 331-340. ISSN 0002-1113

Pekó, József (1976) A kertészeti termesztési rendszerek szervezésének időszerű kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 89-94. ISSN 0002-1113

Pető, Gábor Pál and Vámos, Tibor (1976) A 382. - és az első : Beszélgetés Vámos Tibor akadémikussal. Népszabadság, 1976 (26.sze). p. 290.

Pongrácz, Tibor (1976) Számítástechnika 4 országban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 10 1604 8

Pécsi, Márton (1976) "Az erőforrások kutatására irányuló témákat különösen szükséges támogatni". MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (83 (4-5). pp. 204-205. ISSN 0025-0325

Pécsi, Márton (1976) A Kárpát-Balkán térség geomorfológiai térképe (1:1000000). FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ, 25 (2-4). pp. 191-205. ISSN 0015-5403

Pécsi, Márton (1976) Magyarország geomorfológiai térképei (+ angol nyelvű kivonat). FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 100 (1–2). 34-41, 42. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton (1976) Troickij, Sz. L.: Szovremennüj antiglacializm. Moszkva, 1975. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 100 (1–2). p. 118. ISSN 0015-5411

Pécsi, Márton and Juhász, Ágoston and Schweitzer, Ferenc (1976) A magyarországi felszínmozgásos területek térképezése. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ (1952-2008), 25 (2-4). pp. 223-235. ISSN 0015-5403

Pócs, Tamás (1976) Type catalogue of the Bryophyte Herbarium of Ho Si Minh Teachers' College, Eger, Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 15-36. ISSN 0134-1243

R

R. Dávid, Éva and Janzsó, Géza and Bálint, János and B. Szabó, Gizella and Bognár, Rezső (1976) Flavonoidvegyületek karbonilcsoportja reakciókészségének vizsgálata, II. MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT (1895-1996), 82 (1). pp. 19-23.

RAJKAI, KÁLMÁN (1976) Ammónium- és nitráton meghatározása ionszelektív membránelektróddal. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 415-420.

REMÉNYI, MIKLÓSNÉ (1976) Megjegyzések Bacsó Albert és Fekete József: "Öntözött mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok ásványtani és kémiai összetétele a Hajdúságon" c. dolgozatában közölt ásványtani elemzésekhez. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 172-176.

Rajki, Sándor (1976) Búzanemesítés és két évtizede Martonvásáron. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 525-539. ISSN 0002-1113

Remsei, Nándor (1976) Mezőgazdasági gépek hibamegelőző javításának tervezése. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 387-403. ISSN 0002-1113

Ritoókné Szalay, Ágnes (1976) Balsaráti Vitus János magyar orvosdoktor a 16. században. ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 78-79. pp. 13-42. ISSN 0010-3551

Ritoókné Szalay, Ágnes (1976) „Irják gyermek-képben”. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 80 (5-6). pp. 681-684. ISSN 0021-1486

Ritoókné Szalay, Ágnes (1976) „Mohácsi veszedelem után való szép emlékezetre való dolog”. KORTÁRS, 20 (8). pp. 1279-1280. ISSN 0023-415X

RÉDLY, LÁSZLÓNÉ (1976) Ionszelektív elektródok alkalmazása ionaktivitás közvetlen mérésére talajtani és agrokémiai vizsgálatokban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 191-204.

Réger, Zita (1976) Tervezet 6–10 éves korú magyar gyermekek nyelvelsajátítási szintjének tudományos vizsgálatára. In: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, pp. 223-227.

S

SINGHAL, J.P. and SINGH, R.P. (1976) A kicserélődési reakciók termodinamikájának tanulmányozása agyagokon. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 221-230.

SOÓS, TIVADAR and PAPP, LÁSZLÓ and MIR, M.V. (1976) Szabadföldi rhizobium oltási kísérletek különböző szójababfajtákkal Kubában. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 139-144.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) 25 éves az "Agrokémia és Talajtan". Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 1-30.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) DI GLÉRIA JÁNOS 1899-1976. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 217-220.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) E. MÜCKENAHUSEN: Bodenkunde und ihre geologischen, geomorphologisen, mineralogischen und petrologischen Grundlagen (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 459-463.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) Konferencia Afrika szavanna talajairól és hasznosításukról. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 209-211.

SZABOLCS, ISTVÁN (1976) Központi Szikkutató Intézet (India). Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 205-208.

SZABOLCS, ISTVÁN and VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) Nemzetközi Szimpozium a Fejlődő Országok Arid Területeinek Öntözéséről. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 449-454.

SZABÓ, LAJOS and DORZSGOTOV, D. (1976) Észak-Mongólia néhány talajféleségének fontosabb jellemzői. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 411-414.

SZEGI, JÓZSEF (1976) Humus et Planta VI. Szimpózium. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 212-214.

SZLOVÁK, SÁNDORNÉ and MOLNÁR, ZOLTÁNNÉ (1976) A kukorica levéllemezének mangántartalma és az egész növény transpirációja közötti kapcsolat vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 71-80.

SZÉDELYI, GYULA (1976) Észak-nyugat dunántúli barna erdőtalajok könnyen oldódó mangántartalmának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 377-390.

Salánki, János and Varanka, István (1976) Effect of copper and lead compunds on the activity of the fresh-water mussel. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 21-27. ISSN 0365-3005

Sarkadi, János (1976) A kukorica műtrágyázása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 277-282. ISSN 0002-1113

Sass, Pál (1976) Termesztési tényezők és tárolási körülmények hatása a téli alma tárolhatóságára. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 361-375. ISSN 0002-1113

Solti, Béla (1976) Petényi János Salamon és Czynk Ede gyűjteményeinek maradványai. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 131-135. ISSN 0134-1243

Somos, András (1976) A kertészet fejlesztésének irányelvei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 77-88. ISSN 0002-1113

Somos, András (1976) A kertészeti kutatás kialakulása és fejlődése Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 491-523. ISSN 0002-1113

Szabadváry, Ferenc (1976) A technikai fejlődés egyes jellegzetességei Közép-Európában a 18. században. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 183-189.

Szabolcs, István (1976) A talaj tulajdonságai és az öntözés. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 149-157. ISSN 0002-1113

Szabolcsi, Miklós (1976) Az anarcho-groteszk a fiatal József Attilánál = L'élément Anarcho-Grotesque chez Attila József. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 80 (4). pp. 433-444. ISSN 0021-1486

Szabolcsi, Miklós (1976) Készülő szintéziseink a tudományfejlődés folyamatában. MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (10). pp. 594-598. ISSN 0025-0325

Szabolcsi, Miklós (1976) Megjegyzések egy magyar stílusjelenséghez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2. pp. 441-451. ISSN 0029-6791

Szabolcsi, Miklós (1976) A szocialista világirodalom kérdéséhez. LITERATURA, 3 (1). pp. 23-31. ISSN 0133-2368

Szabó, J. Barna (1976) Durch Lichtfalle erbeutete Proctotrupiden aus dem Mátra- und Bükk-Gebirge (Nordungarn). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 71-79. ISSN 0134-1243

Szabó, Árpád (1976) Winkelmessung und die Anfänge der Trigonometrie. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 24 (1-4). pp. 163-182. ISSN 0044-5975

Szent-Györgyi, Albert (1976) Elektronok szerepe az életjelenségekben. FIZIKAI SZEMLE, 26 (6). pp. 201-205. ISSN 0015-3257

Sziki, Gusztáv (1976) Vízgazdálkodási lehetőségek és azok kihasználása a Szamos—Kraszna közben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 317-330. ISSN 0002-1113

Sztosek, E. and Winter, H. (1976) К определению операций: отношение эквивалентности, отношение частичной упорядоченности, отношение упорядоченности группа метрика = On the definition of operations; equivalence relation, partial ordering, complete ordering, group, distance = A műveletek definíciójáról; equivalenciareláció, részleges rendezés, teljes rendezés, csoport, távolság. MTA SZTAKI KÖZLEMÉNYEK, 17. pp. 41-55. ISSN 0133-7459

Szász, András (1976) Az ultraibolya fotoemissziós mérési módszer és alkamazása a szilárdtestek fizikájában. FIZIKAI SZEMLE, 3. pp. 1-5. ISSN 0015-3257

Szász, Ferenc Andor (1976) Bemerkungen zu meiner Arbeit: "Beiträge zur Radikaltheorie der Ringe". PUBLICATIONES MATHEMATICAE DEBRECEN, 23 (1-2). pp. 49-51. ISSN 0033-3883

Szász, Ferenc Andor (1976) Ein kurzer elementarer Beweis eines Satzes von O. Steinfeld über die einstufig nichtprimen Ringe. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA, 7 (1). pp. 9-10. ISSN 0031-5303

Szász, Ferenc Andor (1976) Vizsgálatok algebrai struktúrák radikálelméletében (I) = Investigations in radical theory of algebraic structures. I. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 22 (2-4). pp. 215-255. ISSN 0025-035X

Szörényi, László (1976) Valahány török bejt. Irodalomtörténeti Közlemények, 80. pp. 703-713.

Szőcs, József (1976) Adatok a Mátra-hegység aknázómoly-faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 91-99. ISSN 0134-1243

Szőke Molnár, Lajos (1976) Az öntözéses kukoricatermesztés gazdaságossági kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 657-666. ISSN 0002-1113

Sáringer, Gyula (1976) Problems of Athalia-rosae L. (Hym.: Tenthredinidae) In Hungary. ACTA AGRONOMICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 25 (1-2). pp. 153-156. ISSN 0001-513X

Sárkány, Pál (1976) Az élelmiszer-termelés futurológiai távlatai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (4). pp. 703-715. ISSN 0002-1113

Sőtér, István (1976) Vörösmarty Mihály. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 80 (2). pp. 190-193. ISSN 0021-1486

Sőtér, István (1976) Vörösmarty Mihály (1800-1855). ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 18 (3-4). pp. 237-246. ISSN 0567-7661

Sőtér, István (1976) "A világirodalmiság és történetiség elvének minden korábbinál következetesebb alkalmazása új periódus kezdetét jelenti". MAGYAR TUDOMÁNY, 21 (83 (4-5). pp. 249-251. ISSN 0025-0325

T

Takács, János and Simonffy, Zoltán and Horváthné Jancsó, Edit (1976) Biológiailag aktív maradványok a húsban és a húskészítményekben. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 49-60. ISSN 0002-1113

Tanyi, János (1976) Madárinfluenza-vírusok előfordulása Magyarországon. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 405-412. ISSN 0002-1113

Tarnai, Andor (1976) Három tanulmánykötet tanulságai (recenzió). Nagyvilág, 21. pp. 1903-1906.

Tarnai, Andor (1976) Szauder József (1917–1975). Magyar Tudomány, 83. pp. 173-174.

Than, Károly (1976) A molekulasúlyok térfogatának egységéről. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 31 (4). pp. 207-211. ISSN 0025-0163

Timár, Miklós (1976) A növényvédőszer felhasználás higiénés kérdései. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 9-23. ISSN 0002-1113

TÖLGYESI, GYÖRGY and KOZMA, ALAJOS (1976) A bór feldúsulása Kelenföld és Sasad növényzetében. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 391-398.

Tátrai, István and Ponyi, Jenő (1976) On the food of pike-pearch fry (Stizostedion lucioperca L.) in Lake Balaton in 1970. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 93-104. ISSN 0365-3005

Török, László (1976) Tanulmányok a későmeroitikus és korai középkori Núbia gazdaságáról és kormányzásáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 297-323.

U

Ujfalussy, József (1976) Megjegyzések Lajtha László utolsó és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez. MAGYAR ZENE, 17 (2). pp. 196-200. ISSN 0025-0384

V

VARGA, GYULA and SZÛCS, LÁSZLÓ (1976) A nitrogénműtrágya vertikális mozgásának vizsgálata szabadföldi kísérletben 15N indikációval. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 55-70.

Varga, András (1976) A Bükk-hegység Mollusca-faunája. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 37-62. ISSN 0134-1243

Varga, János (1976) A magyar növénytermesztési tudományok története. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 193-216. ISSN 0002-1113

Varga, József and MENCZEL, J. and SOLTI, A. (1976) MEMORY EFFECT OF LOW-DENSITY POLYETHYLENE CRYSTALLIZED IN A STEPWISE MANNER. JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS, 10 (3). pp. 433-440. ISSN 0368-4466

Varga F., János (1976) Két dokumentum: A galileisták tiltakozása a kommunista vezetők letartóztatása ellen. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 25 (2-3). pp. 325-330.

Vayer, Lajos (1976) Galeotto Marzio ismeretlen képmása. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 25 (4). pp. 316-320. ISSN 0027-5247

Vojnits, András (1976) Migrációs megfigyelések a Börzsöny-hegységben I. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 4. pp. 81-90. ISSN 0134-1243

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) FAO Szakértői Értekezlet a Szikesedési Folyamatok Előrejelzéséről. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 433-439.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) Megjegyzések Bacsó Albert és Fekete József: "Öntözött mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok ásványtani és kémiai összetétele a Hajdúságon" c. tanulmányához. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 163-171.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) STEFANOVITS PÁL: Talajtan (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 455-458.

VÁRALLYAY, GYÖRGY (1976) A "Szikes talajok meliorációja" III. Tudományos-módszertani Értekezlet. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 440-442.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and PÁRTAY, GÉZA (1976) R. N. YONG and B. P. WARKENTIN: Soil Properties and Behaviour (könyvismertetés). Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 465-468.

Váncsa, Jenő (1976) A mezőgazdasági kemizáció jelentősége és hatásai. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 1-8. ISSN 0002-1113

Várallyay, György (1976) Az öntözés néhány talajfizikai vonatkozása. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 159-165. ISSN 0002-1113

Véró, Mihály (1976) Glass capillar drawing machine for electrophysiological purposes. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 29-35. ISSN 0365-3005

Véró, Mihály (1976) Movement indicator for biological objects with electro-optical sensing device. A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve, 43. pp. 37-42. ISSN 0365-3005

Y

YADAV, J.S.P. and SHARMA, B.M. (1976) Szikes talajok tulajdonságainak változása különbözően kezelt ültetőgödrökbe telepített Eucalyptus hibrid alatt. Agrokémia és talajtan, 25 (3-4). pp. 327-338.

Z

Zambó, János (1976) Bányatelepítés és gazdaságosság. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMÉNYEI BÁNYÁSZAT, 22 (2). pp. 271-278. ISSN 0324-6620

Zambó, János (1976) Bányaépítés és gazdaságosság. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 109 (10). pp. 429-433. ISSN 0005-5670

Zambó, János (1976) A timföldgyártás jövője az Almásfüzitői Timföldgyárban. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK-KOHÁSZAT, 109 (5). pp. 222-227. ISSN 0005-5670

Á

ÁBRAHÁM, LAJOS (1976) A melioráció hatásának mérése a szikes talajokban. Agrokémia és talajtan, 25 (1-2). pp. 177-180.

Ábrahám, Ambrus (1976) Elektronmikroszkópos vizsgálatok a házikacsa ceromáján, különös tekintettel a Grandry-féle testekre. ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 63 (1-4). pp. 15-37. ISSN 0002-5658

É

Éliás, Béla (1976) Környezeti tényezők szerepe a sertés torzító orrgyulladásának manifesztálódásában. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 35 (1-3). pp. 413-430. ISSN 0002-1113

This list was generated on Tue May 21 23:00:21 2024 CEST.