REAL

Könyvszemle

Farkas, Tamás and Reszegi, Katalin and Bencze, Norbert and Constantinovits, Milán and Szilágyi-Kósa, Anikó and Bátori, Gyopár and Slíz, Mariann and Bauko, János and Zelliger, Erzsébet and Császári, Éva and Hauber, Kitti and Póczos, Rita and Korompay, Eszter and Szarvas, Angéla and B. Gergely, Piroska and Presinszky, Károly and Hankusz, Éva and Pelczéder, Katalin and Oláh, Bence Attila and Szabó T., Annamária Ulla and Kovács, Viktor and Kovács, Dominik (2018) Könyvszemle. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 177-258. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

[img]
Preview
Text
14_kszle_NE401.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

1. Carole Hough (szerk.): The Oxford Handbook of Names and Naming = Oxford kézikönyv a nevekről és a névadásról 2. Oliviu Felecan (szerk.): Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics. Proceedings of the Fourth „Name and Naming” International Conference on Onomastics. September 5–7, 2017. = Név és névadás. Szent és profán a nevekben. A IV. „Név és Névadás” Nemzetközi Névtani Konferencia előadásai. 2017. szeptember 5–7. 3. Terhi Ainiala - Jan-Ola Östman (szerk.): Socio-onomastics. The pragmatics of names = Szocioonomasztika. A nevek pragmatikája 4. Star Medzerian Vanguri (szerk.): Rhetorics of Names and Naming = A nevek és a névadás retorikája 5. Bölcskei Andrea - Farkas Tamás - Slíz Mariann (szerk.): Magyar és nemzetközi névtani terminológia = Hungarian and International Onomastic Terminology 6. Újabb kötetek a magyar névkutatásról – angol nyelven 7. Vörös Ferenc (szerk.): A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VIII. A nyelvterület keleti peremén. A 2017. május 30–31-i kolozsvári névföldrajzi tanácskozás előadásai 8. Patrick Hanks – Kate Hardcastle – Flavia Hodges: A Dictionary of First Names = Egyénnevek szótára 9. Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Örök névnaptár. A mai magyar keresztnevek legteljesebb gyűjteménye 10. Vörös Ferenc: Kárpát-medencei történeti családnévatlasz 11. Két kiadvány a magyarországi szlovákok családneveiről 12. Kanizsai Mária: Nevek, nyelvek, sorsok. Személynévvizsgálatok a Mura menti horvátok körében 1794-től 1998-ig 13. Szoták Szilvia (szerk.): Őrvidéki házinevek 14. Gabriele Rodríguez: Namen machen Leute. Wie Vornamen unser Leben beeinflussen = A név teszi az embert. Hogyan befolyásolják az egyénnevek az életünket? 15. Nikoletta Kanavou: The Names of Homeric Heroes. Problems and Interpretations = A homéroszi hősök nevei. Problémák és interpretációk 16. Marcienne Martin: A Name to Exist. The Example of the Pseudonym on the Internet = Egy név a létezésért. Az internetes álnév példája 17. Tóth Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban 18. Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben 19. Kocán Béla: Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa megyében 20. Sebestyén Zsolt: A Felső-Tisza-vidék folyóvíznevei 21. Harald Bichlmeier (szerk.): Germanen, Mars und Schotter. Das Geheimnis des Namens Merseburg = Germánok, Mars és sóder. Merseburg nevének titka 22. Peter Jordan - Paul Woodman (szerk.): Place-Name Changes. Proceedings of the Symposion in Rome, 17–18 November 2014. = Helynévváltozások. A 2014. november 17–18-án Rómában tartott szimpózium előadásai 23. Jonas Löfström - Betina Schnabel-Le Corre (szerk.): Challenges in Synchronic Toponymy. Structure, Context and Use = Défis de la toponymie synchronique. Structures, contextes et usages = A szinkrón névföldrajz kihívásai. Rendszer, kontextus és használat 24. Gwilym Lucas Eades: The Geography of Names. Indigenous to post-foundational = A nevek földrajza. Ősi és kései

Item Type: Article
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P321.8-P323.5 Etimology, Onomastics / etimológia, onomasztika (névtan)
P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában > PN0080 Criticism / irodalomkritika
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 09 Jun 2020 09:52
Last Modified: 09 Jun 2020 09:57
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/109409

Actions (login required)

Edit Item Edit Item