REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P321.8-P323.5 Etimology, Onomastics / etimológia, onomasztika (névtan)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 113.

B

B. Gergely, Piroska (2016) Ördög Ferenc (1933-2016). Névtani Értesítő, 38. pp. 317-319. ISSN 0139-2190

Balogh, Lajos (2016) "...az orda és ordas szavak etimológiai össze nem függéséről"... MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 254-255. ISSN 0025-0228

Balázsi, József Attila (2017) Pusztító eszközök nevei a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 193-206. ISSN 0025-0228

Bauko, János (2016) Alkalmazott névtudomány, anyanyelvi keresztnévtervezés Szlovákiában. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 267-278. ISSN 0025-0236

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2017) A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról. In: A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Savaria University Press, Szombathely, pp. 33-42. ISBN 978-615-5753-07-7

Bichlmeier, Harald (2016) Néhány megjegyzés a pannóniai víznevek legrégibb rétegéhez I. Névtani Értesítő, 38. pp. 131-142. ISSN 0139-2190

Bába, Barbara (2017) A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 167-178. ISSN 0025-0228

Bárth M., János (2018) Névföldrajzi térképlapok Erdélyből : A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-18-9

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2017) The Hungarian Versions of Two International Onomastic Terminological Glossaries. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 85-97. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2017) Két nemzetközi névtani terminológiai jegyzék magyar változata. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 49-61. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Editors’ Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Szerkesztői előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 15-16. ISBN ISBN: 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Büky, László (2017) Kerimbózsál. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 473-478. ISSN 0025-0228

C

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

D

Devyatkina, Ekaterina (2015) The names of material objects in the Mordvin languages: comparison of linguistic data with the results of ethnographic studies. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 311-319. ISSN 0029-6791

Ditrói, Eszter and Vargha, Fruzsina Sára (2016) Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok összevető elemzése Vas és Zala megyében. Névtani Értesítő, 38. pp. 113-130. ISSN 0139-2190

F

F Láncz, Éva (2016) Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 47-61. ISSN 2060-0623

Farkas, Tamás (2017) Nemzetközi és magyar névtani terminológiai kutatások. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 29-47. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2017) Terminological Studies in International and Hungarian Onomastics. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 65-84. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2016) A magyar családnévanyag kontrasztív szempontú tipológiai - statisztikai vizsgálata. Névtani Értesítő, 38. pp. 33-52. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás and N. Fodor, János (2016) Surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock: Argyelán, Marosán, Moldován. In: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 424-437. ISBN 9786065437265

Forgács, Tamás (2015) Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár = The origins of proverbs and sayings. A phraseological etymological dictionary. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 469-480. ISSN 0029-6791

G

Gebhardt, Bernadette (2016) Milyen legyen a „magyar névpolitika”? : Lengyel Zoltán víziója a Magyar névkönyvben (1917). MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 401-418. ISSN 0025-0228

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nevekbe zárt történelem. Személyneveink és a középkori társadalomtörténet. Élet és Tudomány, 69 (4). pp. 115-117. ISSN 0013-6077

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nomen est societas? Új monográfiák középkori személyneveinkről és társadalomtörténeti vonatkozásaik. SZÁZADOK, 148. pp. 538-543. ISSN 0039-8098

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. I. Személynévadás és migráció. Névtani Értesítő, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2017) Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynév és identitás. Névtani Értesítő. pp. 1-13. ISSN 0139-2190 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynévismeret és névközösség. Helynévtörténeti Tanulmányok. pp. 1-17. ISSN 1789-0128 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

H

Hajdú, Anna (2016) Oliviu Felecan szerk., Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 356-360. ISSN 0025-0228

Harvalík, Milan (2017) Előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 9-11. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Harvalík, Milan (2017) Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 19-21. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2015) Uralische Etymologie – künftig (mit wissenschaftsgeschichtlichem Hintergrund). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 331-339. ISSN 0029-6791

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Horváth, László (2016) Egy józsefvárosi bérház női cselédeinek keresztnevei a 19 – 20. században. Névtani Értesítő, 38. pp. 79-84. ISSN 0139-2190

Horváth, Péter (2017) A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. ÖSVÉNYEK, 2017 (1). pp. 76-79.

K

Karácsonyi, Károly and Gavril, Negrean (2017) Növények román nevei, valamint ezek használati módjai Kitaibel Pál útinaplóiban = Romanian names of plants and their use as revealed in the travel Diaries of Pál Kitaibel. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 109. pp. 95-114. ISSN 0521-4726

Kocsis, Mihály (2018) A szláv nazálisok és a huszár. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 68-77. ISSN 0025-0228

Kovács, Éva (2016) A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani sajátosságai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 285-297. ISSN 0029-6791

Kárpáti, László (2016) Bárdosi Vilmos: Szólások és közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 106-107. ISSN 0025-0236

L

Laczkó, Krisztina (2016) A tulajdonnévi helyesírás változásai az AkH. 12. kiadásában. Névtani Értesítő, 38. pp. 181-191. ISSN 0139-2190

M

Mayer, Gyula (2004) Mutatók - Register. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 863-894.

Mayer, Gyula (2004) A kötet CD-ROM-mellékletérõl. Über die dem Band beiligende CD-ROM. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 30-36.

Mikesy, Gábor (2016) Földrajzi nevek a közigazgatásban. Névtani Értesítő, 38. pp. 101-112. ISSN 0139-2190

Mészáros, Tamás (2016) Laonikos a magyar nép nevéről. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 284-294. ISSN 0025-0228

N

N. Fodor, János (2015) Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names. In: Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 163-173.

N. Fodor, János (2016) Moson megye etnikai térszerkezete a 18. század első felében. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII.: Névregionalizmusok: A 2016. június 3–4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai. Savaria University Press, Szombathely, pp. 67-86. ISBN 978-615-5251-88-7

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe II. : Névföldrajzi módszer a nyelvjárástani kutatásokban. Névtani Értesítő, 38. pp. 19-31. ISSN 0139-2190

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajzi kutatások újabb perspektívái. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 89-105.

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2017) A bagoly és társai. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 356-357. ISSN 0025-0228

Németh, Michał (2016) Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 295-306. ISSN 0025-0228

P

Pelczéder, Katalin (2017) Kajár birtok helynevei a Bakonybéli összeírásban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 210-225. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2016) Adatok a Dáró vagy Daru- vár és a Tinód helynevek magyarázatához és lokalizálásához. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 315-316. ISSN 0025-0228

Petovská, Flóra (2015) A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének legújabb szlovák kiadásában. Névtani Értesítő, 37. pp. 65-76. ISSN 0139-2190

Pomozi, Péter and Földesi, Eszter (2016) Az észt névtervezés az észt nyelvpolitikai modell tükrében. Névtani Értesítő, 38. pp. 193-207. ISSN 0139-2190

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

R

Raátz, Judit (2016) Zoltán. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 11-16. ISBN 978-963-9074-64-4

Reszegi, Katalin (2017) Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 234-238. ISSN 0025-0228

Reszegi, Katalin (2017) Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. Névtani Értesítő, 39. pp. 13-32. ISSN 0139-2190

Rácz, Anita (2016) Etnonimák a régi magyar településnevekben. Névtani Értesítő, 38. pp. 211-215. ISSN 0139-2190

Rácz, Anita (2015) Profession names in old Hungarian settlement names. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 117-131. ISSN 0029-6791

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei V. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 96-105. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei VI. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 349-356. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő pálmák nevei. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 245-253. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2017) A kopó fajtacsoport nevei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 368-383. ISSN 0025-0236

Róna-Tas, András (2017) Vitás magyar etimológiák : Válasz Honti Lászlónak. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 37-84. ISSN 0029-6791

S

Schirm, Anita (2016) Adalékok a nyelvhasználók családnevekkel kapcsolatos ismeretéhez. Névtani Értesítő, 38. pp. 67-78. ISSN 0139-2190

Sebestyén, Zsolt (2016) Hegy - és településnevek a Felső-Tisza-vidéken. Névtani Értesítő, 38. pp. 157-170. ISSN 0139-2190

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 32-49. ISSN 0025-0228

Slíz, Mariann (2017) Between East and West. The influence of the cults of saints on personal name-giving in medieval Hungary. In: Name And Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 372-380.

Slíz, Mariann (2018) Patrick Hanks – Kate Hardcastle – Flavia Hodges, A Dictionary of First Names (recenzió). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. ISSN 0139-2190 (Submitted)

Slíz, Mariann (2017) Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-12-7 (nyomtatott), 978-615-5061-13-4 (online)

Slíz, Mariann (2017) Szen Domonkos és Szent Margit a magyarországi személy- és helynévadásban. In: Domonkos szentek és szent helyek. Hereditas Graeco-Latinitatis (V.). Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 128-147. ISBN 978-963-473-968-5

Slíz, Mariann (2018) Szent László kultuszának hatása a magyar személy- és helynévadásra. In: Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza, 2017. november 9–10., Vác. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) The Translation of Personal Names in Latin, German, and Czech Charters in Medieval Hungary. Onomastica Uralica, 13. ISSN 1586-3719 (Submitted)

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Slíz, Mariann (2018) The influence of dynastic personal name stocks on name giving in 11–14th-century Hungary. In: Byzance et l’Occident IV. Permanence et migration. Collège Eötvös József ELTE, Budapest, pp. 105-113.

Slíz, Mariann (2018) The legal deficiency of publishing calendars and the problems caused by calendars and dictionaries of given names based on lay ideas in Hungary. Onomastica Uralica, 10. ISSN 1586-3719 (In Press)

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás (2018) CONNECTIONS OF THE SACRED AND PROFANE IN THE HISTORY OF HUNGARIAN GIVEN NAMES. In: Onomastics between Sacred and Profane. Series in Language and Linguistics . Vernon Press, Malaga, Spain, pp. 279-292. ISBN 978-1-62273-401-6

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás and P. Tóth, Teodóra (2018) Mitől magyar egy családnév? A családnevek etnikai-nyelvi alapú, többségi és kisebbségi szempontú laikus kategorizációjának vizsgálata kulturális nyelvészeti megközelítésben. In: Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IX, 2018. május 24–25., Eszék. (In Press)

Slíz, Marianna Ilona (2017) Rácz Anita, Etnonimák a régi magyar településnevekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2017) Személynévadás és névhasználat a kései ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (39). pp. 191-196. ISSN 0139-2190

Slíz, Marianna Ilona (2016) A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében. Névtani Értesítő (38). pp. 53-66. ISSN 0139-2190

Szabó, József (2016) Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 352-355. ISSN 0025-0228

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 7. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 5. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 23-40. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 6. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 153-177. ISSN 0025-0236

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Tihanyi alapítólevél személynevei III. Névtani Értesítő, 38. pp. 9-18. ISSN 0139-2190

T

Takács, Edit (2018) Az írói névadás sajátosságai : Karinthy Frigyes művei alapján. Magyar Névtani Értekezések, 6 . Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-489-006-5

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Tóth, Attila (2017) Köszöntő. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 13-14. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth, Attila (2017) Preface. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 23-24. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth-Czifra, Erzsébet and Benczes, Réka (2016) Piros és vörös színneveink korpuszalapú kognitív vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 104 (1). pp. 52-71. ISSN 0025-0236

Török, Katalin (2016) Hely - és személynevek a magyar internetes gasztronómiai blogok és receptgyűjtemények ételneveiben. Névtani Értesítő, 38. pp. 171-180. ISSN 0139-2190

Z

Zoltán, András (2016) Pancser. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2017) Zur Etymologie von ungarisch denevér ‘Fledermaus'. In: ESSAYS IN THE HISTORY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS. Ksiegarnia Akademicka, Kraków, pp. 945-951. ISBN 978-83-7638-861-8

This list was generated on Wed Nov 21 21:22:38 2018 CET.