REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P321.8-P323.5 Etimology, Onomastics / etimológia, onomasztika (névtan)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 226.

A

Apatóczky, Ákos Bertalan (2021) Ethnonyms along the Silk Road as Recorded in the Sino-Mongol Bilingual Sources. In: Ancient Texts and Languages of Ethnic Groups along the Silk Road. Reihe der Universitätsdrucke . Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, pp. 45-63. ISBN 978-3-86395-489-5

B

B. Gergely, Piroska (2016) Ördög Ferenc (1933-2016). Névtani Értesítő, 38. pp. 317-319. ISSN 0139-2190

B. Papp, Eszter (2019) Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Slíz Mariann (szerk): Magyar és nemzetközi névtani terminológia (Hungarian and International Onomastic Terminology). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 354-358. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Balogh, Lajos (2016) "...az orda és ordas szavak etimológiai össze nem függéséről"... MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 254-255. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2018) A jutasi őrmester : Hadtörténeti-etimológiai nyomozás. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 98-100. ISSN 0025-0236

Balázs, Ágnes and Sebők, Miklós (2016) Névelem-felismerés. In: Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 51-61.

Balázsi, József Attila (2017) Pusztító eszközök nevei a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 193-206. ISSN 0025-0228

Bauko, János (2019) Acta onomastica 59. (2018) Főszerkesztő: PAVEL ŠTĚPÁN. Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, 352 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 264-266. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Bauko, János (2016) Alkalmazott névtudomány, anyanyelvi keresztnévtervezés Szlovákiában. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 267-278. ISSN 0025-0236

Bauko, János (2019) Bauko János, Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Habilitációs értekezés összefoglalója = János Bauko, Society and name use. Hungarian onomastic research projects in Slovakia. A summary of a habilitation dissertation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 163-166. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Bauko, János (2020) Magyar tulajdonnevek a cseh és szlovák névszótárakban = Hungarian Proper Names in Czech and Slovakian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 199-207. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bauko, János (2019) Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Magyar Névtani Értekezések, 8 . ELTE BTK -- Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-489-109-3

Benyovszky, Krisztián (2018) Névtorzítás és alakpárhuzam a krimiirodalomban. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 278-287. ISSN 0025-0228

Benő, Attila (2020) Magyar tulajdonnevek a román névszótárakban = Hungarian Proper Names in Romanian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 187-197. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Berecz, Ágoston (2019) Haszonállatok hívónevének kölcsönzése román, magyar és német anyanyelvű állattartók között a 20. század második feléig = Borrowing of names for domestic animals among Romanian-, Hungarian- and German-speaking livestock farmers until the second half of the 20th century. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 129-137. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2017) A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról. In: A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Savaria University Press, Szombathely, pp. 33-42. ISBN 978-615-5753-07-7

Bichlmeier, Harald (2016) Néhány megjegyzés a pannóniai víznevek legrégibb rétegéhez I. Névtani Értesítő, 38. pp. 131-142. ISSN 0139-2190

Bába, Barbara (2020) A Magyar földrajzi köznevek táráról = On the Dictionary of Hungarian Geographical Common Nouns. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 223-230. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bába, Barbara (2017) A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 167-178. ISSN 0025-0228

Bárth, János (2019) Az európai névföldrajzi kutatások és digitális névadatbázisok az online térben. Névtani Értesítő (41). pp. 153-163. ISSN 0139-2190

Bárth M., János (2018) Névföldrajzi térképlapok Erdélyből : A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-18-9

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2019) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Habilitációs értekezés összefoglalója. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 177-183. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2017) The Hungarian Versions of Two International Onomastic Terminological Glossaries. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 85-97. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2017) Két nemzetközi névtani terminológiai jegyzék magyar változata. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 49-61. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2019) Nomina 39. (2016–2018) Szerkesztő: DAVID N. PARSONS. Society for Name Studies in Britain and Ireland, Lavenham. 158 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 258-260. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Editors’ Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Szerkesztői előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 15-16. ISBN ISBN: 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Gercsák, Gábor and Mikesy, Gábor (2019) Hol van Abbázia? Egy kérdőíves felmérés tanulságai = Where is Abbázia? Results of a questionnaire survey on the use of Hungarian exonyms. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 103-117. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Bölcskei, Andrea and Németh, Dániel and Imreh, Réka and Oláh, Bence Attila and Hauber, Kitti (2019) Könyvszemle : Két monográfia a régi magyar helynévadásról. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 189-238. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Büky, László (2017) Kerimbózsál. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 473-478. ISSN 0025-0228

Büky, László (2019) Vácziné Takács Edit: Az írói névadás sajátosságai Karinthy Frigyes művei alapján. Budapest, Kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, 2018, 198 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 125-127. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

C

Csathó, András István and Gallé, László and Lőrinczi, Gábor and Tartally, András and Báthori, Ferenc and Kovács, Éva and Maák, István and Markó, Bálint and Módra, Gábor and Nagy, Csaba and Somogyi, Anna Ágnes and Csősz, Sándor (2021) A hazánkban előforduló és az ismertebb külföldi hangyafajok magyar nevei = Hungarian common names of ant species of Hungary and of the well-known alien species (Hymenoptera: Formicidae). ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK, 106 (1-2). pp. 1-56. ISSN 0002-5658

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

Császári, Éva (2019) Ragadványnév-vizsgálatok a répáshutai szlovákok körében. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 20-29. ISBN 978-615-00-7021-6

Császári, Éva (2017) A szlovák szótárirodalom legújabb mérföldköve. Az első szlovák etimológiai szótár. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 43-50. ISBN 9789632848594

D

Devyatkina, Ekaterina (2015) The names of material objects in the Mordvin languages: comparison of linguistic data with the results of ethnographic studies. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 311-319. ISSN 0029-6791

Ditrói, Eszter and Vargha, Fruzsina Sára (2016) Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok összevető elemzése Vas és Zala megyében. Névtani Értesítő, 38. pp. 113-130. ISSN 0139-2190

E

E. Nagy, Katalin (2020) Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján 1. rész. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 71-82. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

E. Nagy, Katalin (2020) Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján 2. rész = A Sociological Analysis based on the Toponyms of Szentpéterszeg. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 213-225. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Erőss, Ágnes (2019) Szimbolikus terek és térhasználat többnemzetiségű városokban: Beregszász és Nagyvárad példája. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 183-187. ISSN 0139-2190

F

F Láncz, Éva (2016) Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 47-61. ISSN 2060-0623

Farkas, Tamás (2017) Nemzetközi és magyar névtani terminológiai kutatások. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 29-47. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2019) Onoma 51. (2016) Szerkesztők: OLIVIU FELECAN – UNNI-PÄIVÄ LEINO. The International Council of Onomastic Sciences, Uppsala. 246 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 256-258. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Farkas, Tamás (2017) Terminological Studies in International and Hungarian Onomastics. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 65-84. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2016) A magyar családnévanyag kontrasztív szempontú tipológiai - statisztikai vizsgálata. Névtani Értesítő, 38. pp. 33-52. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2020) A tulajdonnevek szótári feldolgozásának alapkérdései = The Fundamental Questions of Processing Proper Names in Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 11-36. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Farkas, Tamás and N. Fodor, János (2016) Surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock: Argyelán, Marosán, Moldován. In: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 424-437. ISBN 9786065437265

Farkas, Tamás and Reszegi, Katalin and Bencze, Norbert and Constantinovits, Milán and Szilágyi-Kósa, Anikó and Bátori, Gyopár and Slíz, Mariann and Bauko, János and Zelliger, Erzsébet and Császári, Éva and Hauber, Kitti and Póczos, Rita and Korompay, Eszter and Szarvas, Angéla and B. Gergely, Piroska and Presinszky, Károly and Hankusz, Éva and Pelczéder, Katalin and Oláh, Bence Attila and Szabó T., Annamária Ulla and Kovács, Viktor and Kovács, Dominik (2018) Könyvszemle. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 177-258. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Fedinec, Csilla (2021) Dekommunizált településnevek. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 11 (7). pp. 64-65. ISSN 2062-5200

Forgács, Tamás (2015) Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár = The origins of proverbs and sayings. A phraseological etymological dictionary. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 469-480. ISSN 0029-6791

Fábián, Zsuzsanna (2018) Spazzacamini Italiani in Ungheria : Storia di un Mestiere, Storia di Famiglie, Storia dei Nomi. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 227-245. ISSN 2064-1346

Fábián, Zsuzsanna (2020) Tulajdonnevek az olasz–magyar szótárakban = Proper Names in Italian-Hungarian Bilingual Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 95-107. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

G

Gebhardt, Bernadette (2016) Milyen legyen a „magyar névpolitika”? : Lengyel Zoltán víziója a Magyar névkönyvben (1917). MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 401-418. ISSN 0025-0228

Gerstner, Károly (2020) Tulajdonnevek a történeti és etimológiai szótárakban = Proper Names in Historical and Etymological Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Goldziher, Ignác (1888) Arabische Beiträge zur Volksetymologie. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 18. pp. 69-82.

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nevekbe zárt történelem. Személyneveink és a középkori társadalomtörténet. Élet és Tudomány, 69 (4). pp. 115-117. ISSN 0013-6077

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nomen est societas? Új monográfiák középkori személyneveinkről és társadalomtörténeti vonatkozásaik. SZÁZADOK, 148. pp. 538-543. ISSN 0039-8098

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. I. Személynévadás és migráció. Névtani Értesítő, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2018) Egy online helynévkompetencia-felmérés tanulságai = Lessons to draw from an online survey of toponymic competence. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 73-84. ISSN 0025-0236

Győrffy, Erzsébet (2019) Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában. Habilitációs értekezés összefoglalója = Theory and empirical findings in the research of place-name use. A summary of a habilitation dissertation. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 157-161. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2017) Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynév és identitás. Névtani Értesítő. pp. 1-13. ISSN 0139-2190 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynévismeret és névközösség. Helynévtörténeti Tanulmányok. pp. 1-17. ISSN 1789-0128 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2019) Namn och bygd 106. (2018) Szerkesztők: STAFFAN NYSTRÖM – EVA NYMAN – INGE SÆRHEIM. Kungl. Gustav Adolf Akademien för Folkkultur, Uppsala. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 272-273. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

H

Haindrich, Helga Anna (2019) J. Kovács Magda: Magyar–román, román–magyar összehasonlító keresztnévszótár. Dicţionar comparativ maghiar–român, român–maghiar al numelor de botez. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 221-223. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Hajdú, Anna (2016) Oliviu Felecan szerk., Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 356-360. ISSN 0025-0228

Halm, Tamás András and Bende-Farkas, Ágnes (2019) A vaegy az erdélyi magyarban: kontaktusjelenség és/vagy belső fejlemény? In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest - Piliscsaba, pp. 201-216. ISBN 978-963-3083-61-1

Harvalík, Milan (2017) Előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 9-11. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Harvalík, Milan (2017) Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 19-21. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Hauber, Kitti and Kovács, Viktor and Kovács, Dominik and Péteri, Julianna and Balogh, Roland József and Farkas, Tamás (2019) Folyóiratszemle. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 241-274. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Hegedűs, Attila (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria, Régi magyar helynévadás : A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 229-234. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hoffmann, István and Tóth, Valéria and Orosz, László and Solymosi, László (2019) A Kiss Lajos-díj 2018. évi nyertese: dr. Győrffy Erzsébet = Winner of the 2018 Lajos Kiss Prize: Dr Erzsébet Győrffy. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 155-156. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2015) Uralische Etymologie – künftig (mit wissenschaftsgeschichtlichem Hintergrund). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 331-339. ISSN 0029-6791

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Horváth, László (2016) Egy józsefvárosi bérház női cselédeinek keresztnevei a 19 – 20. században. Névtani Értesítő, 38. pp. 79-84. ISSN 0139-2190

Horváth, Péter (2017) A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. ÖSVÉNYEK, 2017 (1). pp. 76-79.

I

Imreh, Réka (2018) Ditrói Eszter, Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben A Magyar Névarchívum Kiadványai 40. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017. 169 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 494-499. ISSN 0025-0228

J

Juhász, Péter (2018) Magyar–szláv együttélés a kora Árpád-korban. Helynevek, írott források, régészet. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 14. pp. 7-50. ISSN 1789-0128

K

Kara, György (2018) Emészt és enyészik. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 467-470. ISSN 0025-0228

Kara, György (2018) A magyar úr szó török eredeztetéséhez. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 344-346. ISSN 0025-0228

Karácsonyi, Károly and Gavril, Negrean (2017) Növények román nevei, valamint ezek használati módjai Kitaibel Pál útinaplóiban = Romanian names of plants and their use as revealed in the travel Diaries of Pál Kitaibel. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 109. pp. 95-114. ISSN 0521-4726

Kecskés, Judit (2019) B. Gergely Piroska (1932–2019). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 275-276. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kecskés, Judit (2019) Névtudományi ismeretek az újgenerációs, 5‒12. osztályos Magyar nyelv tankönyvekben : Az újratervezés lehetőségei a nemzeti alaptanterv tervezete tükrében = Onomastic knowledge in Textbooks on Hungarian Grammar for secondary schools: possibilities of redesigning in the light of the draft version of the National Curriculum. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 13-27. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kocsis, Mihály (2018) A szláv nazálisok és a huszár. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 68-77. ISSN 0025-0228

Kocán, Béla (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 542 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 357-371. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Kovács, Éva (2016) A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani sajátosságai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 285-297. ISSN 0029-6791

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kozma, Judit (2019) Sonstige Namenarten. Stiefkinder der Onomastik [Egyéb névtípusok. A névtudomány mostohagyermekei] Szerkesztők: RITA HEUSER – MIRJAM SCHMUCK de Gruyter, Berlin–Boston, 2018. 451 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 234-237. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Kárpáti, László (2016) Bárdosi Vilmos: Szólások és közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 106-107. ISSN 0025-0236

L

Laczkó, Krisztina (2016) A tulajdonnévi helyesírás változásai az AkH. 12. kiadásában. Névtani Értesítő, 38. pp. 181-191. ISSN 0139-2190

Lebovics, Viktória (2017) К вопросу литературной ономастики у И. Нечуя-Левицкого. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 207-2017. ISBN 9789632848594

Lohner, Klaudia (2019) Arab nevek a rendvédelmi adatbázisokban - rendszerezés, értelmezés, átírás = Arabic Names in the Law Enforcement Databases – Systematization, Interpretation, Transcription. Belügyi Szemle, 67 (7-8). pp. 117-132. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

M

Mayer, Gyula (2004) Mutatók - Register. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 863-894.

Mayer, Gyula (2004) A kötet CD-ROM-mellékletérõl. Über die dem Band beiligende CD-ROM. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 30-36.

Mikesy, Gábor (2016) Földrajzi nevek a közigazgatásban. Névtani Értesítő, 38. pp. 101-112. ISSN 0139-2190

Mártonfi, Attila (2020) Tulajdonnevek a helyesírási szótárakban = Proper Names in Hungarian Spelling Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 63-91. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Mészáros, Tamás (2016) Laonikos a magyar nép nevéről. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 284-294. ISSN 0025-0228

Mészárosné Nagy, Katalin (2019) Látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok Pród helynevei körében. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 107-123. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

N

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-167.

N. Fodor, János (2015) Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names. In: Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 163-173.

N. Fodor, János (2016) Moson megye etnikai térszerkezete a 18. század első felében. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII.: Névregionalizmusok: A 2016. június 3–4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai. Savaria University Press, Szombathely, pp. 67-86. ISBN 978-615-5251-88-7

N. Fodor, János (2019) Szempontok és módszerek a személynév és etnikum összefüggésének vizsgálatához = Aspects and methods for examining the connection between personal names and ethnicity. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 29-52. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe II. : Névföldrajzi módszer a nyelvjárástani kutatásokban. Névtani Értesítő, 38. pp. 19-31. ISSN 0139-2190

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajzi kutatások újabb perspektívái. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 89-105.

N. Fodor, János (2020) A történeti személynévszótárak. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 145-164.

Nagy, Éva (2019) Борис Андреевич Успенский – Федор Борисович Успенский: Иноческие имена на Руси [Borisz Andrejevics Uszpenszkij – Fjodor Boriszovics Uszpenszkij: Szerzetesi nevek a Ruszban]. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 218-221. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2019) Kovács Éva: A Százdi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 195-198. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Németh, Dániel (2020) Kézai Simon (Simon de Keza) nevének eredetéhez. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 316-329. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2018) Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2017. 179 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2017) A bagoly és társai. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 356-357. ISSN 0025-0228

Németh, Michał (2016) Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 295-306. ISSN 0025-0228

O

Oláh, Bence Attila (2019) A Name & Place című könyvsorozat exonimák használatával foglalkozó újabb köteteiről. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 204-207. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

P

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Pelczéder, Katalin (2017) Kajár birtok helynevei a Bakonybéli összeírásban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 210-225. ISSN 0025-0228

Pelczéder, Katalin (2020) Koppány birtok 11. századi helynevei. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 375-382. ISSN 0025-0228

Pelczéder, Katalin (2019) Вопросы oномастики 15. (2018) Főszerkesztő: JELENA BEREZOVICS. Uráli Állami Egyetem, Jekatyerinburg. 1. 227 lap, 2. 287 lap, 3. 275 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 267-271. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Pesti, János (2016) Adatok a Dáró vagy Daru- vár és a Tinód helynevek magyarázatához és lokalizálásához. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 315-316. ISSN 0025-0228

Petovská, Flóra (2015) A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének legújabb szlovák kiadásában. Névtani Értesítő, 37. pp. 65-76. ISSN 0139-2190

Pomozi, Péter and Földesi, Eszter (2016) Az észt névtervezés az észt nyelvpolitikai modell tükrében. Névtani Értesítő, 38. pp. 193-207. ISSN 0139-2190

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

R

Raátz, Judit (2016) Zoltán. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 11-16. ISBN 978-963-9074-64-4

Reszegi, Katalin (2020) Cognitive Maps and Toponyms in a Broadening Geographical Horizon. In: Name and Naming. Multiculturalism in Onomastics. Proceedings of the Fifth „Name and Naming” International Conference on Onomastics. Editura Mega – Editura Argonaut, Clus-Napoca. (In Press)

Reszegi, Katalin (2017) Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 234-238. ISSN 0025-0228

Reszegi, Katalin (2018) Mental Aspects of Proper Names. Onomastica Uralica, 10. pp. 149-167. ISSN 1586-3719

Reszegi, Katalin (2020) Metaforikus névadás. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 42. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online) (In Press)

Reszegi, Katalin (2021) Metonimikus helynévadás. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 43. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online) (In Press)

Reszegi, Katalin (2018) Name and Naming. Sacred and Profane in Onomastics. Proceedings of the Fourth „Name and Naming” International Conference on Onomastics. September 5–7, 2017. [Név és névadás. Szent és profán a nevekben. A IV. „Név és Névadás” Nemzetközi Névtani Konferencia előadásai. 2017. szeptember 5–7.]. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Reszegi, Katalin (2019) Name – Culture – Identity. In: Naming, Identity and Tourism. Cambridge Scholars Publishing. (In Press)

Reszegi, Katalin (2018) Names of Man-made Places and Natural Landscape Objects. Onomastica Uralica, 11. pp. 199-207. ISSN 1586-3719

Reszegi, Katalin (2017) Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. Névtani Értesítő, 39. pp. 13-32. ISSN 0139-2190

Reszegi, Katalin (2020) Toponyms and spatial representations. Onomastica, 69. ISSN 0078-4648 (In Press)

Reszegi, Katalin (2019) A kognitív térkép és a névhasználat. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online) (In Press)

Reszegi, Katalin (2019) A kognitív térkép és a névhasználat. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 125-151. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Reszegi, Katalin (2020) The mental and neural representation of names: A cognitive and economic point of view. In: The Economy in Names: Values, Branding and Globalization. University of Uppsala. (In Press)

Reszegi, Katalin (2019) A névformánssal való névalkotás (kognitív nyelvészeti keretben). MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. ISSN 0541-9298

Rácz, Anita (2016) Etnonimák a régi magyar településnevekben. Névtani Értesítő, 38. pp. 211-215. ISSN 0139-2190

Rácz, Anita (2015) Profession names in old Hungarian settlement names. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 117-131. ISSN 0029-6791

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei V. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 96-105. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei VI. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 349-356. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő pálmák nevei. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 245-253. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2018) A csukák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 382-397. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2017) A kopó fajtacsoport nevei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 368-383. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2019) A tokfélék neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 359-372. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Róna-Tas, András (2017) Vitás magyar etimológiák : Válasz Honti Lászlónak. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 37-84. ISSN 0029-6791

S

Schirm, Anita (2016) Adalékok a nyelvhasználók családnevekkel kapcsolatos ismeretéhez. Névtani Értesítő, 38. pp. 67-78. ISSN 0139-2190

Sebestyén, Zsolt (2016) Hegy - és településnevek a Felső-Tisza-vidéken. Névtani Értesítő, 38. pp. 157-170. ISSN 0139-2190

Sebestyén, Zsolt (2020) Magyar tulajdonnevek az ukrán névszótárakban = Hungarian Proper Names in Ukrainian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 209-219. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Sebestyén, Zsolt and Szőke, Melinda and Póczos, Rita and Fábián, Zsuzsanna and Kenyhercz, Róbert and Angyal, László and Galac, Ádám and Győrffy, Erzsébet (2019) Folyóiratszemle. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 259-281. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 32-49. ISSN 0025-0228

Senga, Toru (2018) Beszermény és besermen : A mohamedánok magyar és szláv elnevezései a mongol hódítás évszázadában. 1. rész. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 447-459. ISSN 0025-0228

Slíz, Mariann (2018) Achilles, Dalma és Anakin: irodalmi és filmes eredetű nevek a magyar keresztnévanyagban. INTERPRESS MAGAZIN, 38 (8). pp. 86-91. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2017) Between East and West. The influence of the cults of saints on personal name-giving in medieval Hungary. In: Name And Naming. Proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Sacred and Profane in Onomastics. Baia Mare, September 5–7, 2017. Editura Mega – Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 372-380.

Slíz, Mariann (2020) Cult of saints, politics and name-giving in Angevin Hungary. RION– Rivista Italiana di Onomastica, 26 (1). pp. 197-211. ISSN 1124-8890

Slíz, Mariann (2020) Cultural, social and political influences on the frequency of saints’ names. In: The Fifth International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Multiculturalism in Onomastics (ICONN5), 2019. 09. 3–5., Nagybánya, Románia. (Submitted)

Slíz, Mariann (2018) Hugó Viktor vagy Victor Hugo, avagy fordítjuk-e a tulajdonneveket? INTERPRESS MAGAZIN, 38 (5). pp. 60-66. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2020) Miről árulkodnak családneveink… és miről nem? INTERPRESS MAGAZIN, 40 (9). pp. 76-80. ISSN 0133-1639 (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Patrick Hanks – Kate Hardcastle – Flavia Hodges, A Dictionary of First Names (recenzió). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. ISSN 0139-2190 (Submitted)

Slíz, Mariann (2020) Párok és családok, bokrok és fészkek: kapcsolatok a keresztnevek világában. INTERPRESS MAGAZIN, 40. ISSN 0133-1639 (Submitted)

Slíz, Mariann (2017) Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-12-7 (nyomtatott), 978-615-5061-13-4 (online)

Slíz, Mariann (2017) Szen Domonkos és Szent Margit a magyarországi személy- és helynévadásban. In: Domonkos szentek és szent helyek. Hereditas Graeco-Latinitatis (V.). Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, Debrecen, pp. 128-147. ISBN 978-963-473-968-5

Slíz, Mariann (2020) Szent György és Szent Demeter kultuszának hatása a magyar személynévadásra. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 292-304. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online) (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Szent László kultuszának hatása a magyar személy- és helynévadásra. In: Regum gemma, Ladislae – Szent László király és kultusza, 2017. november 9–10., Vác. (In Press)

Slíz, Mariann (2018) The Translation of Personal Names in Latin, German, and Czech Charters in Medieval Hungary. Onomastica Uralica, 13. ISSN 1586-3719 (Submitted)

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Slíz, Mariann (2018) The influence of dynastic personal name stocks on name giving in 11–14th-century Hungary. In: Byzance et l’Occident IV. Permanence et migration. Collège Eötvös József ELTE, Budapest, pp. 105-113.

Slíz, Mariann (2020) A laikus keresztnévszótárak = Non-Professional Given Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 165-184. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Slíz, Mariann (2018) The legal deficiency of publishing calendars and the problems caused by calendars and dictionaries of given names based on lay ideas in Hungary. Onomastica Uralica, 10. ISSN 1586-3719 (In Press)

Slíz, Mariann (2018) Álmostól Dzsesszikáig: a magyar keresztnevek története. INTERPRESS MAGAZIN, 38 (1). pp. 30-36. ISSN 0133-1639 (In Press)

Slíz, Mariann (2020) A szentek neve mint politikai-ideológiai eszköz. In: XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Alkalmazott névtan műhely, 2019. április 15., Budapest.

Slíz, Mariann (2020) A typology of contact phenomena in medieval personal names (A historical onomastic survey based on medieval documents from Hungary). ACTA ONOMASTICA, 61. pp. 361-374. ISSN 1211-4413 (Submitted)

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás (2018) CONNECTIONS OF THE SACRED AND PROFANE IN THE HISTORY OF HUNGARIAN GIVEN NAMES. In: Onomastics between Sacred and Profane. Series in Language and Linguistics . Vernon Press, Malaga, Spain, pp. 279-292. ISBN 978-1-62273-401-6

Slíz, Mariann and Farkas, Tamás and P. Tóth, Teodóra (2018) Mitől magyar egy családnév? A családnevek etnikai-nyelvi alapú, többségi és kisebbségi szempontú laikus kategorizációjának vizsgálata kulturális nyelvészeti megközelítésben. In: Név és társadalom a magyar nyelvterület peremén. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IX, 2018. május 24–25., Eszék. (In Press)

Slíz, Mariann and P. Tóth, Teodóra and Farkas, Tamás (2019) Családnév és etnikai kategorizáció : A magyar családnév kategóriája az anyaországban és kisebbségi helyzetben = Surnames and ethnic categorization. The category of “Hungarian surname” in Hungary and in minority status. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 53-75. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Slíz, Marianna Ilona (2017) Rácz Anita, Etnonimák a régi magyar településnevekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2017) Személynévadás és névhasználat a kései ómagyar korban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (39). pp. 191-196. ISSN 0139-2190

Slíz, Marianna Ilona (2020) Szent György és Szent Demeter kultuszának hatása a magyar személynévadásra. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 286-298. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2016) A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében. Névtani Értesítő (38). pp. 53-66. ISSN 0139-2190

Szabó, Gergely (2019) Rachel Thwaites: Changing Names and Gendering Identity. Social organisation in contemporary Britain [Házassági névviselés és az identitás nemi vonatkozásai. Társadalmi szerveződés a kortárs Nagy-Britanniában]. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 228-231. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Szabó, József (2016) Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 352-355. ISSN 0025-0228

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 7. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 5. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 23-40. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 6. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 153-177. ISSN 0025-0236

Szabó, Panna (2018) A névföldrajzi kutatások magyar eredményeiből = From the history of the publication of early Hungarian texts in the 19th century : Gábor Döbrentei and Early Hungarian Linguistic Records. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 482-490. ISSN 0025-0228

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Tihanyi alapítólevél személynevei III. Névtani Értesítő, 38. pp. 9-18. ISSN 0139-2190

Szilágyi-Kósa, Anikó (2020) Tulajdonnevek a kulturális szótárakban = Proper Names in Cultural Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 109-130. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Szilágyi-Varga, Zsuzsa (2018) A kisbábonyi cigányság helynévismerete = Knowledge of place names in the Roma community of Kisbábony (Băbeşti, Romania). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (40). pp. 91-102. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Sárosi, Zsófia (2019) Onoma 50. (2015) Szerkesztők: OLIVIU FELECAN – UNNI-PÄIVÄ LEINO. The International Council of Onomastic Sciences, Uppsala. 146 lap. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 254-256. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

T

Takács, Edit (2018) Az írói névadás sajátosságai : Karinthy Frigyes művei alapján. Magyar Névtani Értekezések, 6 . Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-489-006-5

Takács, Edit and Berecz, Ágoston (2019) A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2017-ben = PhD theses on Onomastics defended in 2017. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 167-176. ISSN 0139-2190

Takács, Judit (2020) Köznevesült tulajdonnevek szótárainkban = Common Nouns Derived from Proper Names in Hungarian Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 231-240. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Takács, Judit (2019) Minna Saarelma-Paukkala: Etunimikirja. Suomalaiset nimitrendit 2000-luvulla [Keresztnévkönyv. Finn névadási trendek a 2000-es években]. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ (41). pp. 224-227. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Takács, Judit (2019) Személynév – etnikai sztereotípia – előítélet. Egy vizsgálat háttere és tanulságai = Personal name – ethnic stereotypes – prejudices. Findings of an examination. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 77-89. ISSN 0139-2190

Takács, Judit and Raátz, Judit (2020) Névtan és drámapedagógia: Hogyan tanítsunk névtani ismereteket? In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 111-124. ISBN 978-963-496-168-0

Takács, Péter (2020) On the Names of States: Naming System of States Based on the Country Names and on the Public Law Components of State Titles. GERMAN LAW JOURNAL, 21 (6). pp. 1257-1282. ISSN 2071-8322

Tamás, Ágnes (2017) Namen als jüdische Identitätsattribute und als Mittel des Humors oder der Verspottung in den Witzblättern (1882-1883). In: Name and Naming. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 393-403.

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Turán, Tamás (2018) On the Word qlaster in Ancient Rabbinic Literature : Textual Variants, Semantics, Etymology = על המילה "קלסתר" בספרות חז"ל: נוסח, סמנטיקה, אטימולוגיה. LESHONENU, 19 (81). pp. 116-132. ISSN 0334-3626

Tóth, Attila (2017) Köszöntő. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 13-14. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth, Attila (2017) Preface. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 23-24. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth, Sándor János (2008) Helynevek a Gesta Hungarorum szlovák fordításában. In: Magyar-szlovák terminológiai kérdések : a 2006. június 8-án és december 1-jén Esztergomban rendezett nemzetközi konferencia anyaga = Mad'arsko-slovenské terminologické otázky : materiály medzinárodných konferencií usporiadaných 8. júna a 1. decembra 2006. PPKE BTK Szt. Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport; PPKE BTK Szlavisztika - Közép-Európa Intézet, Esztergom, pp. 165-169. ISBN 9789639206595

Tóth, Sándor János (2008) K úradným a ľudovým názvom typu Békešská/Békéšska Čaba. SLAVICA SZEGEDIENSIA, 6. pp. 182-185. ISSN 1786-4151

Tóth, Sándor János (2006) Szláv és germán rétegek a Sajó mellékvizeinek neveiben. In: A Duna vallomása. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Piliscsaba, pp. 23-28. ISBN 9639206229

Tóth-Czifra, Erzsébet and Benczes, Réka (2016) Piros és vörös színneveink korpuszalapú kognitív vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 104 (1). pp. 52-71. ISSN 0025-0236

Török, Katalin (2016) Hely - és személynevek a magyar internetes gasztronómiai blogok és receptgyűjtemények ételneveiben. Névtani Értesítő, 38. pp. 171-180. ISSN 0139-2190

W

Wicker, Erika and Knipl, István (2015) A falu neve. In: Császártöltés 1. : A császártöltési határ története a kezdetektől a falu alapításáig. Császártöltés – Helytörténeti kiadványsorozat . Császártöltés Község Önkormányzata, Császártöltés, pp. 90-99. ISBN 978-963-12-3646-0

Z

Zoltán, András (2016) Pancser. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2007) Széljegyzetek az Etimológiai szótárhoz. MAGYAR NYELV, 103. pp. 208-223. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2017) Zur Etymologie von ungarisch denevér ‘Fledermaus'. In: ESSAYS IN THE HISTORY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS. Ksiegarnia Akademicka, Kraków, pp. 945-951. ISBN 978-83-7638-861-8

Zoltán, András (2015) A magyar vizsga szó eredetéről. HUNGARO-RUTHENICA, 7. pp. 283-290. ISSN 1586-0736

This list was generated on Sun Oct 24 11:10:14 2021 CEST.