REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P321.8-P323.5 Etimology, Onomastics / etimológia, onomasztika (névtan)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Number of items at this level: 101.

B

B. Gergely, Piroska (2016) Ördög Ferenc (1933-2016). Névtani Értesítő, 38. pp. 317-319. ISSN 0139-2190

Balogh, Lajos (2016) "...az orda és ordas szavak etimológiai össze nem függéséről"... MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 254-255. ISSN 0025-0228

Balázsi, József Attila (2017) Pusztító eszközök nevei a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 193-206. ISSN 0025-0228

Bauko, János (2016) Alkalmazott névtudomány, anyanyelvi keresztnévtervezés Szlovákiában. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 267-278. ISSN 0025-0236

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2017) A kárpátaljai magyar személynévhasználat két sajátosságáról. In: A véges végtelen : Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára. Savaria University Press, Szombathely, pp. 33-42. ISBN 978-615-5753-07-7

Bichlmeier, Harald (2016) Néhány megjegyzés a pannóniai víznevek legrégibb rétegéhez I. Névtani Értesítő, 38. pp. 131-142. ISSN 0139-2190

Bába, Barbara (2017) A földrajzi köznevek funkcionális jellemzői. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 167-178. ISSN 0025-0228

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2017) The Hungarian Versions of Two International Onomastic Terminological Glossaries. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 85-97. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2017) Két nemzetközi névtani terminológiai jegyzék magyar változata. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 49-61. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Editors’ Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 25-26. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Farkas, Tamás and Slíz, Mariann (2017) Szerkesztői előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 15-16. ISBN ISBN: 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Büky, László (2017) Kerimbózsál. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 473-478. ISSN 0025-0228

C

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

D

Devyatkina, Ekaterina (2015) The names of material objects in the Mordvin languages: comparison of linguistic data with the results of ethnographic studies. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 311-319. ISSN 0029-6791

Ditrói, Eszter and Vargha, Fruzsina Sára (2016) Települések közti nyelvjárási és névföldrajzi hasonlósági viszonyok összevető elemzése Vas és Zala megyében. Névtani Értesítő, 38. pp. 113-130. ISSN 0139-2190

F

F Láncz, Éva (2016) Névtudományi ismeretek a magyar nyelvi órán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 47-61. ISSN 2060-0623

Farkas, Tamás (2017) Nemzetközi és magyar névtani terminológiai kutatások. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 29-47. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2017) Terminological Studies in International and Hungarian Onomastics. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 65-84. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Farkas, Tamás (2016) A magyar családnévanyag kontrasztív szempontú tipológiai - statisztikai vizsgálata. Névtani Értesítő, 38. pp. 33-52. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás and N. Fodor, János (2016) Surnames of Romanian origin in the Hungarian surname stock: Argyelán, Marosán, Moldován. In: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 424-437. ISBN 9786065437265

Forgács, Tamás (2015) Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár = The origins of proverbs and sayings. A phraseological etymological dictionary. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 469-480. ISSN 0029-6791

G

Gebhardt, Bernadette (2016) Milyen legyen a „magyar névpolitika”? : Lengyel Zoltán víziója a Magyar névkönyvben (1917). MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 401-418. ISSN 0025-0228

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nevekbe zárt történelem. Személyneveink és a középkori társadalomtörténet. Élet és Tudomány, 69 (4). pp. 115-117. ISSN 0013-6077

Gulyás, László Szabolcs (2014) Nomen est societas? Új monográfiák középkori személyneveinkről és társadalomtörténeti vonatkozásaik. SZÁZADOK, 148. pp. 538-543. ISSN 0039-8098

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. I. Személynévadás és migráció. Névtani Értesítő, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2017) Elmélet és empíria a helynévhasználat vizsgálatában. Other. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynév és identitás. Névtani Értesítő. pp. 1-13. ISSN 0139-2190 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2017) Helynévismeret és névközösség. Helynévtörténeti Tanulmányok. pp. 1-17. ISSN 1789-0128 (In Press)

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

H

Hajdú, Anna (2016) Oliviu Felecan szerk., Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 356-360. ISSN 0025-0228

Harvalík, Milan (2017) Előszó. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 9-11. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Harvalík, Milan (2017) Foreword. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 19-21. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2015) Uralische Etymologie – künftig (mit wissenschaftsgeschichtlichem Hintergrund). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 331-339. ISSN 0029-6791

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Horváth, László (2016) Egy józsefvárosi bérház női cselédeinek keresztnevei a 19 – 20. században. Névtani Értesítő, 38. pp. 79-84. ISSN 0139-2190

Horváth, Péter (2017) A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. ÖSVÉNYEK, 2017 (1). pp. 76-79.

K

Karácsonyi, Károly and Gavril, Negrean (2017) Növények román nevei, valamint ezek használati módjai Kitaibel Pál útinaplóiban = Romanian names of plants and their use as revealed in the travel Diaries of Pál Kitaibel. ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI, 109. pp. 95-114. ISSN 0521-4726

Kocsis, Mihály (2018) A szláv nazálisok és a huszár. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 68-77. ISSN 0025-0228

Kovács, Éva (2016) A Százdi alapítólevél helynévi szórványainak névrendszertani sajátosságai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 285-297. ISSN 0029-6791

Kárpáti, László (2016) Bárdosi Vilmos: Szólások és közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 106-107. ISSN 0025-0236

L

Laczkó, Krisztina (2016) A tulajdonnévi helyesírás változásai az AkH. 12. kiadásában. Névtani Értesítő, 38. pp. 181-191. ISSN 0139-2190

M

Mayer, Gyula (2004) Mutatók - Register. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 863-894.

Mayer, Gyula (2004) A kötet CD-ROM-mellékletérõl. Über die dem Band beiligende CD-ROM. In: Árpád-kori személynévtár. Onomasticon Hungaricum. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 30-36.

Mikesy, Gábor (2016) Földrajzi nevek a közigazgatásban. Névtani Értesítő, 38. pp. 101-112. ISSN 0139-2190

Mészáros, Tamás (2016) Laonikos a magyar nép nevéről. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 284-294. ISSN 0025-0228

N

N. Fodor, János (2015) Language contact effects in historical Hungarian and Romanian personal names. In: Name and Naming. Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega; Editura Argonaut, Kolozsvár, pp. 163-173.

N. Fodor, János (2016) Moson megye etnikai térszerkezete a 18. század első felében. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VII.: Névregionalizmusok: A 2016. június 3–4-i soproni névföldrajzi tanácskozás előadásai. Savaria University Press, Szombathely, pp. 67-86. ISBN 978-615-5251-88-7

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe II. : Névföldrajzi módszer a nyelvjárástani kutatásokban. Névtani Értesítő, 38. pp. 19-31. ISSN 0139-2190

N. Fodor, János (2016) A történeti személynévföldrajzi kutatások újabb perspektívái. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 89-105.

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2017) A bagoly és társai. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 356-357. ISSN 0025-0228

Németh, Michał (2016) Az ocsúdik ige etimológiája szlavisztikai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 295-306. ISSN 0025-0228

P

Pelczéder, Katalin (2017) Kajár birtok helynevei a Bakonybéli összeírásban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 210-225. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2016) Adatok a Dáró vagy Daru- vár és a Tinód helynevek magyarázatához és lokalizálásához. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 315-316. ISSN 0025-0228

Petovská, Flóra (2015) A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének legújabb szlovák kiadásában. Névtani Értesítő, 37. pp. 65-76. ISSN 0139-2190

Pomozi, Péter and Földesi, Eszter (2016) Az észt névtervezés az észt nyelvpolitikai modell tükrében. Névtani Értesítő, 38. pp. 193-207. ISSN 0139-2190

Páji, Gréta (2016) Írói névadási tendenciák és stratégiák Kosztolányi Dezső novellái alapján. Névtani Értesítő, 38. pp. 85-99. ISSN 0139-2190

R

Raátz, Judit (2016) Zoltán. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 11-16. ISBN 978-963-9074-64-4

Reszegi, Katalin (2017) Farkas Tamás – Slíz Mariann szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 234-238. ISSN 0025-0228

Reszegi, Katalin (2017) Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. Névtani Értesítő, 39. pp. 13-32. ISSN 0139-2190

Rácz, Anita (2016) Etnonimák a régi magyar településnevekben. Névtani Értesítő, 38. pp. 211-215. ISSN 0139-2190

Rácz, Anita (2015) Profession names in old Hungarian settlement names. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 117-131. ISSN 0029-6791

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei V. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 96-105. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő egzotikus növények nevei VI. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 349-356. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2016) Gyümölcstermő pálmák nevei. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 245-253. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2017) A kopó fajtacsoport nevei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 368-383. ISSN 0025-0236

Róna-Tas, András (2017) Vitás magyar etimológiák : Válasz Honti Lászlónak. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 37-84. ISSN 0029-6791

S

Schirm, Anita (2016) Adalékok a nyelvhasználók családnevekkel kapcsolatos ismeretéhez. Névtani Értesítő, 38. pp. 67-78. ISSN 0139-2190

Sebestyén, Zsolt (2016) Hegy - és településnevek a Felső-Tisza-vidéken. Névtani Értesítő, 38. pp. 157-170. ISSN 0139-2190

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 32-49. ISSN 0025-0228

Slíz, Mariann (2017) Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-12-7 (nyomtatott), 978-615-5061-13-4 (online)

Slíz, Marianna Ilona (2017) Rácz Anita, Etnonimák a régi magyar településnevekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 107-110. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2016) A foglalkozásnévi eredetű családnevek típusa a magyar családnevek rendszerében. Névtani Értesítő (38). pp. 53-66. ISSN 0139-2190

Szabó, József (2016) Hajdú-Bihar megye helynevei 1. A Hajdúböszörményi és a Hajdúhadházi járás helynevei. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 352-355. ISSN 0025-0228

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 7. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 5. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 23-40. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 6. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 153-177. ISSN 0025-0236

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Tihanyi alapítólevél személynevei III. Névtani Értesítő, 38. pp. 9-18. ISSN 0139-2190

T

Takács, Edit (2018) Az írói névadás sajátosságai : Karinthy Frigyes művei alapján. Magyar Névtani Értekezések, 6 . Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-489-006-5

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Tóth, Attila (2017) Köszöntő. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 13-14. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth, Attila (2017) Preface. In: Magyar és nemzetközi névtani terminológia / Hungarian and International Onomastic Terminology. International Council of Onomastic Sciences; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Uppsala; Budapest, pp. 23-24. ISBN 978-615-5061-10-3 (nyomtatott), 978-615-5061-11-0 (online)

Tóth-Czifra, Erzsébet and Benczes, Réka (2016) Piros és vörös színneveink korpuszalapú kognitív vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 104 (1). pp. 52-71. ISSN 0025-0236

Török, Katalin (2016) Hely - és személynevek a magyar internetes gasztronómiai blogok és receptgyűjtemények ételneveiben. Névtani Értesítő, 38. pp. 171-180. ISSN 0139-2190

Z

Zoltán, András (2016) Pancser. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2017) Zur Etymologie von ungarisch denevér ‘Fledermaus'. In: ESSAYS IN THE HISTORY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS. Ksiegarnia Akademicka, Kraków, pp. 945-951. ISBN 978-83-7638-861-8

This list was generated on Sun Jul 22 12:07:18 2018 CEST.