REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ö | Ü | Š | Ž | А | Б | В | Д | И | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Ч | Ю
Number of items at this level: 2902.

A

A. Jászó, Anna (2002) Comments on the history of non-finite verb forms in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 95-105. ISSN 1216-8076

A. Molnár, Ferenc (2014) A Königsbergi Töredék és Szalagjai (és más korai szövegemlékeink) datálásához. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 305-321. ISSN 0025-0228

Abusch, Dorit (2008) Focus presuppositions. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 319-330. ISSN 1216-8076

Acedo-Matellán, Víctor and Real-Puigdollers, Cristina (2015) Location and locatum verbs revisited: Evidence from aspect and quantification. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 111-140. ISSN 1216-8076

Ackerman, Farrell (2003) Lexeme derivation and multi-word predicates in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 7-32. ISSN 1216-8076

Aczél, Petra (2015) Retorika és kommunikációkutatás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 311-318. ISSN 0025-0228

Adamik, Béla (2009) Bonae Memoriae József Herman: „Du latin épigraphique au latin provincial” Symposium zur Sprachwissenschaft der Lateinischen Inschriften. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49. pp. 1-9. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2009) In Memoriam József Herman: von der Late Latin Data Base bis zur Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 11-22. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2014) In Search of the Regional Diversification of Latin: Changes of the Declension System According to the Inscriptions. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 641-661. ISBN 978-88-6642-160-3

Adamik, Béla (2012) In Search of the Regional Diversification of Latin: Some Methodological Considerations in Employing the Inscriptional Evidence. In: Biville, Fr. (ed.) et al. Latin vulgaire - latin tardif IX. Actes du IXe colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 6 - 9 septembre 2009. Publications de la Maison de l’Orient e la Méditerranée, Lyon, pp. 123-139. ISBN 9782356680303

Adamik, Béla (2010) In memoriam Herman József: A Késő latin nyelvtörténeti adattártól a Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisáig. Antik Tanulmányok, LIV (2). pp. 311-321. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2012) A császárkori feliratok vulgáris latin nyelvi adatainak dialektológiai érvényessége. Antik Tanulmányok, LVI (1). pp. 91-105. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2017) A study on the dialectology of Vulgar Latin vocalic mergers: the interaction between confusion of vowel quality, syncope and accent. In: Latin vulgaire - latin tardif XI: XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardío (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014). Olms-Weidmann, Hildesheim; Zürich; New York, pp. 183-194. ISBN 978-3-487-15615-6

Adamik, Béla (2015) A számítógépes latin dialektológia régi-új útjain: a vulgáris latin magánhangzó-fúziók, a szinkópa és a hangsúly korrelációja. In: Nyelvelmélet és dialektológia. Szent István Társulat, Budapest, pp. 11-24. ISBN 978-963-277-545-6

Adamikné Jászó, Anna (2018) Chaïm Perelman, A retorika birodalma. Retorika és érvelés. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 238-245. ISSN 0025-0228

Adamikné Jászó, Anna (2017) Humor, derű és bölcsesség az érvelésben Arany János epikája alapján. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 426-465. ISSN 0025-0236

Adamikné Jászó, Anna (2015) Retorikai kutatások Magyarországon. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 257-271. ISSN 0025-0228

Adamikné Jászó, Anna (2019) A stilisztikai kategóriákról. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 1-24. ISSN 0025-0236

Agyagási, Klára (2016) Э. Е. Лебедев: Акционсартовые значения сложно-вербальных аналитических форм в чувашском языке = The Aktionsart functions of analytic verb forms in Chuvash. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 414-420. ISSN 0029-6791

Agyagási, Klára (2016) On some oriental elements in Old Novgorodian and other Old Russian dialects. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (4). pp. 391-396. ISSN 0001-6446

Agyagási, Klára and Dékány, Éva Katalin (2019) Ótörök hatás a magyar osztályozószók kialakulásában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest ; Piliscsaba, pp. 41-75. ISBN 9789633083611

Agyagási, Klára and Vásáry, István (2013) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 60 (4). pp. 469-480. ISSN 1216-8076

AlKhrisheh, Hazim and De Bot, Kees (2019) The effect of maturity and gender on verbal fluency: in Jordanian University students. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Albert, Sándor (2018) Vilmos Bárdosi: Du phrasème au dictionnaire. Études de phraséographie franco-hongroise. Eötvös Kiadó, Budapest, 2017, 396 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 101-102. ISSN 0025-0236

Alberti, Gábor (2006) Changes in argument structure in the course of derivation in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 1-39. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Balogh, Katalin and Kleiber, Judit and Viszket, Anita (2006) GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval) = GeLexi project (lexicalist grammar and discourse representation semantics with computational implementation). Project Report. OTKA.

Alberti, Gábor and Bódis, Zoltán and Burányi, Péter and Cserhátiné Ohnmacht, Magdolna and Farkas, Judit and Károly, Márton and Kilián, Imre and Kleiber, Judit and Szilágyi, Éva and Viszket, Anita (2012) Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja = A ''real'' interpretation system and its computational implementation. Project Report. OTKA.

Alberti, Gábor and Farkas, Judit (2013) Syntax of Dutch, Nouns and Noun Phrases Vol. 1-2. LINGUA, 133 (1-2). pp. 375-384. ISSN 0024-3841

Alberti, Gábor and Farkas, Judit and Szabó, Veronika (2017) HATNÉK-nominalization: Two subtypes of a highly verbal Hungarian deverbal nominalization. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 169-190. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Kiefer, Ferenc and Lois, Márta and Szalontai, Ádám (2008) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 427-453. ISSN 1216-8076

Alberti, Gábor and Kleiber, Judit (2012) Where are possible worlds? (arguments for REALIS). Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 3-26. ISSN 1216-8076

Alkhrisheh, Hazim (2020) Jens Braarvig, Markham J. Geller: Multilingualism, Lingua Franca and Lingua Sacra. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Almási, Gábor and Kiss, Farkas Gábor (2017) In search of Sambucus : His philology, publications and friends. In: Johannes Sambucus / János Zsámboki / Ján Sambucus (1531–1584). Singularia Vindobonensia (6). Praesens Verlag, Bécs, pp. 35-126. ISBN 978-3-7069-0968-6

Almási, Gábor and Kiss Farkas, Gábor (2015) Johannes Sambucus. Europa Humanistica : Humanistes du bassin des Carpates (2). Brepols Publishers, Turnhout. ISBN 978-2-503-53162-5

Altakhaineh, Abdel Rahman Mitib (2016) Identifying Arabic compounds other than the Synthetic Genitive Construction. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 277-298. ISSN 1216-8076

Altorjay, Tamás (2015) A hangképzés és kutatásának legújabb eredményei a 10. PEVOC nemzetközi konferencia előadásainak tükrében = Recent Results of Phonation and Voice Science in Reflection of the Presentations of 10th PEVOC International Conference. GRADUS, 2 (1). pp. 120-126. ISSN 2064-8014

Ambrus, L. Ferenc (2014) Mérnöki szemmel az orvosi nyelv magyaros írásmódjáról. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 6-8. ISSN 1588-3191

Andor, József (2005) Cognitive Grammar: The State of the Art and Related Issues: An Interview with Ronald M. Langacker. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 341-366. ISSN 1216-8076

Andor, József (2017) Gondolatok a szövegtípus és a szövegműfaj fogalmáról és egymáshoz való viszonyáról. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 302-310. ISSN 0025-0228

Andor, József (2016) Paradigmaváltás felé? : Tradíciók és aktualitások a pszicholingvisztikában. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0228

Andor, József (2009) Words in culture: An interview with Anna Wierzbicka. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 315-335. ISSN 1216-8076

Andor, József (2019) A generatív nyelvész. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 9-31. ISSN 0029-6791

Andor, József (2020) A magyar nyelv első kognitív szemléletű grammatikája : Kritikai áttekintés = The First Cognitively-Based Grammar of the Hungarian Language: A Critical Review. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 139-155. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Andrási, Krisztina (2015) Approaches to Hungarian, Volume 14, Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 463-467. ISSN 0029-6791

Angyalosi, Gergely (2014) Irányzatok a 20.századi irodalomkritikában. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 65 (márc.). pp. 38-43. ISSN 0401-3174

Angyalosi, Gergely (2017) Szöveg - valóság - dekonstrukció. In: Könyv, kontextus, medialitás. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 19-27. ISBN 978-615-5621-38-3

Antalné Szabó, Ágnes (2016) Szövegszemlélet a helyesírás-fejlesztésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 63-75. ISSN 2060-0623

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) 60th Meeting of the Permanent International Altaistic Conference : Book of Abstracts. Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), Budapest.

Apatóczky, Ákos Bertalan (2019) Early Mandarin profanity and its Middle Mongolian reflection in the vocabulary of the Wu Bei Zhi (武備志). ROCZNIK ORIENTALISTYCZNY, 71 (2). pp. 9-38. ISSN 0080-3545

Apatóczky, Ákos Bertalan (2020) Kitan szavak listája Ligeti Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2019 (2). pp. 31-45. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan (2021) Preliminary Report on Louis Ligeti's Khitan Wordlist: The Numerals. In: Studies in Asian Historical Linguistics, Philology and Beyond. Brill, Leiden, Boston, pp. 160-174. ISBN 978-90-04-44855-1

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2019) Analytical issues in the study of verb–noun compounds: How does Akan fit in? Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 1-29. ISSN 2559-8201

Appah, Clement Kwamina Insaidoo (2015) On the syntactic category of Akan compounds. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 361-394. ISSN 1216-8076

Arkhangelskiy, Timofey and Georgieva, Ekaterina (2018) Sound-aligned corpus of Udmurt dialectal texts. In: Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg (PA), pp. 26-38.

Arkhangelskiy, Timofey and Serdobolskaya, Natalia and Usacheva, Maria (2017) Corpus-oriented lexicographic database for Beserman Udmurt. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 397-415. ISSN 2559-8201

Auszmann, Anita (2017) Gyermekek magánhangzói 7 és 13 éves kor között. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 183-202. ISBN 978 963 284 002 4

Auszmann, Anita (2016) Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. Beszéd – Kutatás – Alkalmazás (9). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. ISBN 978-963-312-296-9

Auszmann, Anita (2017) Megakadásjelenségek 40 évvel ezelőtti és mai beszélők spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 135-149. ISSN 1218-8727

Auszmann, Anita (2014) Zöngétlen explozívák időszerkezete siket beszélők szövegfelolvasásában. In: Alknyelvdok8. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-9074-61-3

Ayano, Seiki (2007) Adjectival and verbal nouns in Japanese and multi-level nominalization. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 237-262. ISSN 1216-8076

Aziez, Feisal (2019) Muriel Saville-Troike & Karen Barto: Introducing second language acquisition (3rdEdition). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Aziez, Feisal (2020) Ofelia García, Angel M. Y. Lin, & Stephen May (Eds): Bilingual and Multilingual Education (Third Edition). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

B

B. Gergely, Piroska (2002) Über einige innersprachliche Zusammenhänge zur Steuerung von Sprachwandel. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 7-21. ISSN 1216-8076

B. Papp, Eszter and Fóris, Ágota and Bölcskei, Andrea (2014) Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. Porta Lingua. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek, 2014. pp. 205-212. ISSN 1785-2420

Babarczy, Anna (2009) Analógikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben = Analogical generalisation processes in language acquisition. Project Report. OTKA.

Babarczy, Anna and Balázs, Andrea (2016) A kognitív kontroll és a preverbális fókusz értelmezése. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 151-164. ISBN 978-963-9074-64-4

Bacskai-Atkari, Julia (2014) Structural case and ambiguity in reduced comparative subclauses in English and German. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 363-378. ISSN 1216-8076

Bacskai-Atkari, Julia and Cser, András (2016) Book reviews [Farrell Ackerman and Irina Nikolaeva: Descriptive typology and linguistic theory: A study in the morphosyntax of relative clauses]. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 97-119. ISSN 1216-8076

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2019) Hesitation strategies in the Spanish Spontaneous Speech of Hungarian learners of Spanish. In: Proceedings of DiSS 2019. Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, pp. 35-38. ISBN 9789634890638

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) La aplicación de modelos entonativos en la descripción de las interlenguas: el caso del húngaro-español. JATE Press Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged. ISBN 9789633154625

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2020) Magyar ajkú spanyol nyelvtanulók kiejtése spanyol anyanyelvűek szemével. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 13-18. ISBN 9789634545392

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2021) A hezitálás prozódiája a félszigeti spanyol nyelvváltozatokban. In: Irodalmi és nyelvészeti vizsgálódások. The Dean of the Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, pp. 77-90. ISBN 9789634893547

Baditzné Pálvölgyi, Kata (2019) A megnyúlások és kitöltött szünetek mintázatai küszöbszinten álló magyar ajkú spanyol nyelvtanulók spontán beszédprodukciójában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Bagi, Anita and Gosztolya, Gábor and Szalóki, Szilvia and Szendi, István and Hoffmann, Ildikó (2019) Szkizofrénia azonosítása spontán beszéd temporális paraméterei alapján -- egy pilot kutatás eredményei. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 189-201. ISBN 9789633153932

Bajzek Lukáč, Marija (2017) Razvoj besedilnih vrst in jezika pri prekmurskih evangeličanskih pisateljih 18. stoletja. In: Slovenistika 10. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 217-229. ISBN 978-963-284-885-3

Bajzát, Tünde (2006) Multiple intelligence in the classroom. In: Актуальные проблемы лингвистического образования: теоретический и методологический аспекты, 2005.11.14-2005.11.16, Samara.

Bakaja, Zoltán (2020) Az indiai vallási irodalomban használatos beszélőjelölő igéjének magyar fordítása. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 229-260. ISBN 978-615-00-7338-5

Bakró Nagy, Mariann (2014) Honti László 70 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 245-250. ISSN 0025-0228

Bakró-Nagy, Marianne (2004) Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 1-3. ISSN 1216-8076

Bakró-Nagy, Marianne and Mus, Nikolett and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Takács, Dávid and Várnai, Zsuzsa (2013) Uráli etimológiák a világhálón. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Bakró-Nagy, Marianne and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Várnai, Zsuzsa (2021) A nyelvi veszélyeztetettségről közérthetően: az INNET projekt. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 67-80. ISBN 9789639074903

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) Source language-related erroneous stress placement in the target language output of simultaneous interpreters. Interpreting, 16 (1). pp. 34-48. ISSN 1384-6647

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) The effect of source language disfluencies on the target language output of simultaneous interpreters. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 121-129. ISBN 978-963-693-540-5

Balajthy, Ágnes (2017) Térkép nélkül : Utazási irodalom a két világháború között. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 101-111. ISSN 0015-1785

Balaskó, Mária (2020) Korpuszalapú fordítástudomány, és ami mögötte van. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 55-77. ISBN 978-615-00-7338-5

Balla, Nóra (2018) A jegyzetelés pszicholingvisztikai vonatkozásai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 40-60. ISSN 2060-0623

Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2019) Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban − pragmatikai szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 88-116. ISSN 0025-0236

Balogné Bérces, Katalin (2015) Consonant lenition inside and outside the “minimal foot” : A Strict CV Phonology analysis. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 141-155. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin (2010) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). p. 355. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Honeybone, Patrick (2020) Representation-based models in the current landscape of phonological theory. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 3-27. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Honeybone, Patrick (2012) Splitting ‘intervocalic’: Expanding the typology of lenition environments. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 27-48. ISSN 1216-8076

Balogné Bérces, Katalin and Ulfsbjorninn, Shanti (2020) Guest editors’ note. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Balázs, Andrea and Babarczy, Anna (2014) A felnőttek és a négyévesek ige előtti fókuszos mondat értelmezése. In: XVI. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, 2014.05.25-2014.05.29, Balatonalmádi.

Balázs, Boglárka and Bóna, Judit (2016) Életkori sajátosságok a beszédképzésben és a beszédfeldolgozásban. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 7-18.

Balázs, Géza (2015) Az álmok embertana, nyelvi világa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 9-20. ISSN 1588-3191

Balázs, Géza (2017) Balassa Iván nyelvészeti munkássága. Száz éve született Balassa Iván. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 387-389. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Herman Ottó nyelvészeti munkássága. MAGYAR NYELVŐR, 140 (41). p. 51. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Horváth Gizella:Túlélőkészlet az esztétikához. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 252-255. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2017) Hálózatkutatás és nyelvtudomány. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 20-32. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2018) Implicit tudás, anyanyelvi hallgatólagos tudás : Szívós Mihály könyve Polányi Mihály elméletéről. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 238-242. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2015) Interretorika, e-retorika. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 328-334. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2020) Keszler Borbála 80 éves. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 123-127. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Balázs, Géza (2015) Mesebeli lény neve vagy német jövevényszó? Rostáloszlop. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 456-458. ISSN 0025-0228

Balázs, Géza (2018) A "Mátra-vidék mindenese" : Fülöp Lajos 85 éves. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 116-117. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2019) Thaly Kálmán, a gyűjtő, hamisító, rejtőzködő = Kálmán Thaly, collector, forger, and a man in hiding. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 461-480. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Balázs, Géza (2017) Török Gábor visszhangtalan stíluselmélete. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 340-349. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2017) Wacha Imre: Kvaterkázás. Anekdoták a XX. század második felének nyelvészeiről, nyelvmű - velőiről. Anyanyelvápolók Szövetsége, 2016. 296 lap. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 122-124. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2018) Állatalakú emberek és beszélő állatok. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 355-369. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza and Bódi, Zoltán and Minya, Károly (2008) A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások = Hungarian in the Age of Informatics. Project Report. OTKA.

Balázs L, Gábor (2016) К морфологической типологии славянских языков. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 20-29. ISSN 1216-0016

Balázsi, József Attila (2015) Kóser vagy tréfli? : Jiddis szócikkek az Etimológiai Szótárban. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 250-254. ISSN 0025-0228

Baló, András Márton (2017) Oláh cigány dialektusok Magyarországon. In: Romológia „akkor és most”. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 1-8.

Baló, András Márton and Rosenberg (Arató), Mátyás (2021) A szintó cigányok társadalmi és nyelvi azonosítása írott forrásokban és a közösségek gyakorlatában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 23 (3). pp. 151-162. ISSN 1335-4361

Baló, Márton A. (2020) Romani Phonology. In: The Palgrave Handbook of Romani Language and Linguistics. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 119-153. ISBN 978-3-030-28104-5 (print); 978-3-030-28107-6 (print); 978-3-030-28105-2 (e-book)

Baló, Márton András (2015) The nominal morphology of Lovari from an analogical perspective. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 395-414. ISSN 1216-8076

Banczerowski, Janusz (2013) Nazwy <niebo> i <świat> we frazeologii polskiej i węgierskiej. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 86-93. ISSN 1216-0016

Banczerowski, Janusz and Nyomárkay, István and Pátrovics, Péter and Várnai, Dorota and Vig, István (2009) A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében = The linguistic image of the world in the light of cognitive linguistic paradigm. Project Report. OTKA.

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok folyó-reprezentációiban. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 156-168. ISSN 0025-0228

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) A SZEM konceptualizációjáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 7-28. ISSN 0029-6791

Bari, Diána Éva (2020) Visszajelzések a nyelvórán a nyelvmenedzsment-elmélet megközelítésén keresztül. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 429-441. ISBN 978-963-496-168-0

Barić, Ernest (2013) U kojoj mjeri mogu dvojezični rječnici pratiti promjene društvenih zbivanja. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 94-99. ISSN 1216-0016

Barnucz, Nóra (2020) A kiterjesztett valóság alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre. EDUCATIO, 29 (4). pp. 644-652. ISSN 1216-3384

Bart, István and Klaudy, Kinga (1996) Translation, translators and the study of translation in Hungary. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, pp. 1-10. ISBN 9638528125

Barta, Andrea (2009) The Language of Latin Curse Tablets from Pannonia: A New Curse Tablet from Aquincum. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 23-29. ISSN 0044-5975

Bartha, Csilla (2005) Constructing different ethnic identities: Symbolic values, linguistic ideologies and language mantenance in a Hungarian American immigrant community (New Brunswick, NJ). In: Bilingual socialization and Bilingual language acquisition. Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism, 2002, Vigo. Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo, pp. 21-33. ISBN 9788481582802

Bartha, Csilla (2010) „Hasznosnyelvészeti” adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 206-216. ISBN 978 963 9902 64 0

Bartha, Csilla (2002) Nyelvhasználat, nyelvmegtartás, nyelvcsere amerikai magyar közösségekben. In: Tér és terep. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve (1). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 111-136. ISBN 963 05 7932 4

Bartha, Csilla (1995) Social and linguistic characteristics of immigrant language shift : the case of Hungarian in Detroit. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 43 (3-4). pp. 405-431. ISSN 1216-8076

Bartha, Csilla (2009) Út a többnyelvűség felé? In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (101). MTA Nyelvtudományi Intézet; Gramma Nyelvi Iroda; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest; Dunaszerdahely; Nyitra, pp. 141-155. ISBN 978-963-9074-51-4

Bartha, Csilla (1996) A társadalmi kétnyelvűség típusai és főbb vizsgálati kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 120. pp. 263-282. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 205-212. ISBN 978-606-739-085-8

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Jelnyelvi-élőnyelvi szótárépítés a 21. században : A korpusznyelvészet új perspektívái. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 213-225.

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Tóth, Etelka (2020) Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában. In: Beszédkutatás – Speech Research 2020, 2020.12.14-2020.12.15, Budapest.

Bartha, Csilla and Hámori, Ágnes (2010) Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. MAGYAR NYELVŐR, 134 (3). pp. 298-321. ISSN 0025-0236

Bartha, Csilla and Kontra, Edit (2010) Foreign language education in Hungary. SOCIOLINGUISTICA, 24. pp. 61-84. ISSN 0933-1883

Bartha, Csilla and Laihonen, Petteri and Szabó, Tamás Péter (2013) Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. PRO MINORITATE, 22 (3). pp. 13-28. ISSN 1216-9927

Bartha, Csilla and Pachné Heltai, Borbála (2017) Ideologies and practices in a kindergarten offering early education in Northern Sámi outside the Sámi homeland. APPLES: JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES, 11 (3). pp. 7-28. ISSN - ; ESSN: 1457-9863

Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Holecz, Margit (2016) A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 207-219. ISBN 978-963-306-450-4

Bartha, Katalin Ágnes (2020) Színészkonstrukció és szerepkör: a szalonszínésznőség szubjektivitásai. Certamen VII. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. Kolozsvár 2020, ISSN 2393-4328. 149-170. In: Magyar Tudomány Napja (2018), 23-24 Nov 2018, Kolozsvár. (In Press)

Bartos, Huba (2006) Conditions on conditional mood. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 227-248. ISSN 1216-8076

Bartos, Huba (2015) Does Mandarin dou ever have rightward associates? In: The 6th CASS-IL International Roundtable of Linguistics, 2015.11.05-2015.11.08, Suzhou.

Bartos, Huba (2019) The V-copy construction in Mandarin: A case temporarily reopened. In: Interfaces in Grammar. Language Faculty and Beyond (15). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 167-205. ISBN 9789027202482

Bartók, István (2012) Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Ediderunt Enikő Békés et Emericus Tegyey, Debrecini–Budapestini, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis–Institutum Doctrinae Litterarum Academiae Scientiarum Hungariae, 2012 (Classica–Mediaevalia–Neolatina, 6), 278 l. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 224-228. ISSN 0021-1486

Bartók, István (2013) „Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és meg ßakattanak vala”: Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541). MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 5-10. ISSN 1588-3191

Bartók, István (2013) Lojalitás vagy Habsburg-ellenesség?: Kuruckodó jezsuiták a 18. században. In: Kuruc(kodó) irodalom: Konferencia a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról. Modus Hodiernus (6). Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 22-32. ISBN 978-963-87917-7-1

Bartók, István (2013) Regionalitás és nyelvhasználat: Élő és holt nyelvek a 16–17. század irodalomelméleti kézikönyveiben. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. A VII. Memzetközi Hungarológiai Kongresszus kiadványai . Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, pp. 430-440. ISBN 978-606-8145-45-7

Bartók, István (2013) „Tamen”: Die (anzunehmend existierende) lateinisch-ungarische Grammatik von Janus Pannonius. In: Matthias rex 1458–1490: Hungary at the Dawn of the Renaissance: Proceedings of the International Conference, May 20-25, 2008. Budapest. ELTE BTK, Budapest.

Bartók, Miklós and Birtalan, Iván and Bistoni, Francesco and Egyed-Zsigmond, Imre and Frati, Luigi and Gaspar, Ludovit and Kondora, István and Kiss, Jenő and Nagy, Melinda and Paládi-Kovács, Attila and Péntek, János and Sótonyi, Péter and Surányi, Dezső and Szabó, István and Szél, Ágoston and Tonk, Márton and Varga, Benedek and Váradi, Tamás and Zaccaria, Giuseppe (2013) Köszöntések. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 62-77. ISSN 1588-3191

Bartók, Márton (2019) A zöngeképzés változásai egy érzelemindukciós számítógépes játék során. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 7-29. ISSN 1218-8727

Bat-El, Outi (2018) Hebrew stress: Back to the future. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 3-27. ISSN 2559-8201

Batta, István and Gazda, István (2014) A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (34). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. (Unpublished)

Bauer, Laurie (2003) English prefixation–a typological shift? Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 33-40. ISSN 1216-8076

Bauko, János (2015) Anyanyelvi névtervezés. Magyar–szlovák keresztnévszótár. MÉG NINCS (kéziratról van szó). (Unpublished)

Bauko, János (2015) Bevezetés a szocioonomasztikába. Europica Varietas , 51 . Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. ISBN 978-80-558-0806-2

Bauko, János (2015) Komparácia slovenských a maďarských onomastických termínov. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, 2013.4.22–23., Bratislava. (Submitted)

Bauko, János (2013) Kontaktusjelenségek a szlovákiai magyarok személynévhasználatában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig IV. A nyelvi kölcsönhatások és a személynevek, 2013. június 13., Dunaszerdahely.

Bauko, János (2015) Kétnyelvű névszemiotikai tájkép. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK. (Submitted)

Bauko, János (2015) Kétnyelvűség és névszemiotikai tájkép. Névtani Értesítő, 37. pp. 179-194. ISSN 0139-2190

Bauko, János (2013) Közösségi ragadványnevek használata a szlovákiai magyarok körében. In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Szeged.

Bauko, János (2015) Magyar névkutatás a határokon túl. In: Magyar névkutatás a 21. század elején, ELTE, Budapest.

Bauko, János (2020) Magyar tulajdonnevek a cseh és szlovák névszótárakban = Hungarian Proper Names in Czech and Slovakian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 199-207. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bauko, János (2015) Rodné mená na Slovensku v 21. storočí. In: 19. slovenská onomastická konferencia, 2014. április 14-30., Bratislava.

Bauko, János (2012) Society and name use. In: Language policy, dialect, and bilingualism. A focus on Hungarian language use in Slovakia 2..

Bauko, János (2015) Sztenderd és kétnyelvű tulajdonnév-használat. In: 18. Élőnyelvi Konferencia, 2014. 09.18–20., Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. (Submitted)

Bauko, János (2015) Tulajdonnév – kép – hatalom. In: MÉG NEM TUDOM. MÉG NEM TUDOM. (Submitted)

Bauko, János (2012) Társadalom és névhasználat. In: A tudomány vonzásában. Köszöntő kötet a 70 éves Vörös Ottó tiszteletére, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom.

Bauko, János (2013) A keresztnevek használata magyar–szlovák kétnyelvű környezetben. In: Tulajdonnevek a fordítás és a kétnyelvűség kontextusában, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra.

Bauko, János (2015) A keresztnévadást befolyásoló tényezők Szlovákiában a rendszerváltást követően. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok., 2014.11.20–21., Pozsony. (Submitted)

Bauko, János (2012) A magyar és a szlovák (szláv) névtani terminológia összevetése. Névtani Értesítő (34). pp. 157-166. ISSN 0139-2190

Bauko, János (2013) A testi tulajdonságokra utaló személynevek szemiotikája. In: A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben, 2012. szeptember 28-30., Eger.

Bauko, János (2014) A tulajdonnév identitásjelölő funkciója. In: A nevek szemiotikája, Nyitra.

Bauko, János (2014) The use of personal names among Slovakia Hungarians. Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza, 21 (1). pp. 107-118. ISSN 1233-8672

Baunaz, Lena (2016) French “quantifiers” in questions: interface strategies. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 125-168. ISSN 1216-8076

Bańczerowski, Janusz (2017) Néhány gondolat a nyelvhasználat alapegységéről. In: Nexus Linguarum. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 29-41. ISBN 9789632848594

Bańczerowski, Janusz (2016) Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 261-266. ISSN 0025-0236

Bańczerowski, Janusz (2019) Van-e szerepe az etimológiának a világ nyelvi képének elemzésében? In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 43-49. ISBN 9789634890669

Bańczerowski, Janusz (2019) A pletyka mint a manipuláció eszköze. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 14-23. ISBN 978-963-489-163-5

Behrens, Heike (2003) Verbal prefixation in German child and adult language. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 41-59. ISSN 1216-8076

Beke, András and Gósy, Mária (2014) Phonetic Analysis and Automatic Prediction of Vowel Duration in Hungarian Spontaneous Speech. INTELLIGENT DECISION TECHNOLOGIES : An International Journal, 8 (4). pp. 301-314. ISSN 1872-4981

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2013) Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, November 17-19, 2017, Poznań, Poland.

Beke, András and Gósy, Mária and Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda (2014) Disfluencies in Spontaneous Narratives and Conversations in Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Beke, András and Horváth, Viktória (2015) Hidden Markov model-based approach for nasalized vowels recognition in spontaneous speech. In: International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), 10-14 August 2015, Glasgow.

Beke, András and Horváth, Viktória (2015) Kisiskolások alaphangmagasságának variabilitása. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 133-147. ISSN 1218-8727

Beke, András and Horváth, Viktória (2012) A hezitációs jelenségek gépi osztályozása a spontán beszédben. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban : Pszicholingvisztikai tanulmányok III. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 169-177. ISBN 978-615-5219-17-7

Beke, András and Neuberger, Tilda (2013) Automatic laughter detection in Hungarian spontaneous speech using GMM/ANN hybrid method. In: New Perspectives on Speech in Action: Proceedings of the 2nd SJUSK Conference on Contemporary Speech Habits. Copenhagen Studies in Language 43., 2013.03.18-2013.03.20., Koppenhága.

Beke, András and Szaszák, György (2010) Automatic recognition of schwa variants in spontaneous Hungarian speech. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 329-353. ISSN 1216-8076

Beke, András and Szaszák, György and Váradi, Viola (2013) Automatic phrase segmentation and clustering in spontaneous speech. In: IEEE 4th International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2013, December 2-5, 2013., 2013.12.02-2013.12.05., Budapest.

Belz, M. and Reichel, Uwe (2015) Pitch characteristics of filled pauses. In: Proc. DiSS 2015, 2015, Edinburgh.

Bencze, Lóránt (2015) Ratio - oratio. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 335-337. ISSN 0025-0228

Benczes, Réka (2019) Korszakváltás a nyelvészetben. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 263-266. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Benczes, Réka (2005) Metaphor- and metonymy-based compounds in English: a cognitive linguistic approach. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 173-198. ISSN 1216-8076

Benczes, Réka and Tóth-Czifra, Erzsébet (2014) The Hungarian colour terms piros and vörös : A corpus and cognitive linguistic account. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 123-152. ISSN 1216-8076

Benda, Mihály (2017) Dátum nélkül íródott naplószerű jegyzetek, avagy diszkontinuitás, töredezettség és csend Illyés Gyula Franciaországi válozatok című műveiben. In: A Selye János Egyetem Nemzetközi Doktorandusz Konferenciája (2016). Selye János Egyetem, Komárno, pp. 162-173. ISBN 978-80-8122-206-1

Bende-Farkas, Ágnes (2015) The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 223-261. ISSN 1216-8076

Bene, Annamária (2009) What is really the function of the verbal particle in Hungarian. SUVREMENA LINGVISTIKA-ZAGREB, 35 (68). pp. 207-220. ISSN 0586-0296

Bene, Sándor (2015) Reanissance Sources in Medieval Mirrors for Princes: Petrarch and Andreas Pannonius. In: Essays in renaissance thought and letters: In honour of John Monfasani. Brill Academic Publishers, Leiden-Boston, pp. 134-178. ISBN 9789004294479

Benedek, Enikő (2020) Mariachiara Russo, Claudio Bendazzoli, Bart Defrancq: Making Way in Corpus-based Interpreting Studies (Szingapúr: Springer, 2018. 215 pp. ISBN: 978-981-10-6198-1). In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 351-358. ISBN 978-615-00-7338-5

Bengi, László (2017) History, Philology, Literature. RLC: REVUE DE LITTERATURE COMPAREE, 91 (2). pp. 179-188. ISSN 0035-1466

Bengi, László (2018) A filológiai tudás mint határtapasztalat : Kosztolányi dezső publikálási gyakorlatáról. STUDIA LITTERARIA, 57 (1-2). pp. 42-51. ISSN 0562-2867

Benkő, Ágnes and Patay, Fanni Zsófia (2019) Neutrális magánhangzók variabilitása a magyar magánhangzó-harmóniában. In: LingDok 18. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 9-24.

Benyeda, Ivett Zsuzsanna and Koczka, Péter and Váradi, Tamás (2016) Creating seed lexicons for under-resourced languages. In: Proceedings of GLOBALEX2016, 2016.05.24, Portoroz.

Benő, Attila (2014) Borbély Anna, Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 479-483. ISSN 0025-0228

Benő, Attila (2020) Magyar tulajdonnevek a román névszótárakban = Hungarian Proper Names in Romanian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 187-197. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Beregszászi, Anikó (2003) Соціолінгвістичні аспекти дослідження міжмовних контактів. In: Молодь, освіта і культурна самосвідомість. Európai Egyetem Kiadó, Kiev, pp. 20-22.

Beregszászi, Anikó (1997) Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében. In: Az V. magyar névtudományi konferencia előadásai I-II. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (209). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 356-361. ISBN 963 7530 26 6

Beregszászi, Anikó (1999) Nyelvi változók vizsgálata kérdőíves felmérés alapján. HATODIK SÍP, 11 (1-4). pp. 66-77. ISSN 0865-1590

Beregszászi, Anikó (2011) An additive approach of the Transcarpathian Hungarian mother-tongue education : possibilities offered by the new curriculum. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, ХХХІХ (1). pp. 129-132.

Beregszászi, Anikó (2014) Új témák, változó szemlélet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2014 (1). ISSN 2060-0623

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 1 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról. MODERN NYELVOKTATÁS, 2011 (1). pp. 32-44. ISSN 1219-638X

Beregszászi, Anikó (2002) A kárpátaljai magyarság nyelvhasználati sajátosságai a nyelvi tervezés szemszögéből. KISEBBSÉGKUTATÁS, 11 (2). pp. 368-375. ISSN 1215-2684

Beregszászi, Anikó (2012) A lehetetlent lehetni. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (141). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9786155219184

Beregszászi, Anikó (2012) A nyelvi változatosságnak mint ösztönös nyelvi tapasztalatnak a szerepe a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban. ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, XI (1). pp. 63-68.

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Направление языковой политики украины как фактор этнических и языковых конфликтов. In: Язык и общество в современной России и других странах = Language and society in present-day Russia and other countries. Rossijskaya Akademiya Nauk, Moszkva, pp. 227-230. ISBN 9785984211031

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2007) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokról. In: Hiába repülsz te akárhová... PoliPrint, Ungvár, pp. 7-96.

Berkes, Tamás (2014) A népiség eszménye a cseh reformkor irodalmában. In: A Nemzet Kalogánya. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 32-43. ISBN 978-963-7341-98-4

Berkling, K. and Lavalley, R. and Reichel, Uwe D. (2015) Systematic acquisition of reading and writing. An Exploration of Structure in Didactic Elementary Texts for German. In: GSCL, 2015, Duisburg.

Berkling, K. and Reichel, Uwe D. (2016) Progression in Materials for Learning to Read and Write - a Cross-Language and Cross-Century Comparison of Readers. In: 5th Workshop on Child Computer Interaction. International Speech Communication Association (ISCA), San Francisco, pp. 1-9.

Bernjak, Elizabeta (2013) Etnonimi v slovenski in madžarski frazeologiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 100-110. ISSN 1216-0016

Berta, József Tibor (2012) Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben = Iberoromance Historical Syntax. Project Report. OTKA.

Berényi, Mihály (2015) Mondatcsiszolás. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 74. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Büky, László and Csernátonyi, Zoltán and Fráter, Lóránd and Varga, Csaba (2013) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 2-4. ISSN 1588-3191

Berényi, Mihály and Bősze, Péter (2015) Az orvos szavunk szóösszetételekben és szószerkezetekben - hogyan írjuk? MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 72-73. ISSN 1588-3191

Betkó, János (2014) Régi magyar szemészeti szakkifejezések Fabini János 1837-ben megjelent könyve alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 26-28. ISSN 1588-3191

Bezeczky, Gábor (2013) The Course, of course. In: Ferdinand de Saussure. Routledge of Taylor and Francis Group, London; New York, pp. 25-45. ISBN 978-0-415-46548-9

Beňuš, Štefan and Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin (2014) Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian. In: Modelling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian, 2014.06.05-2014.06.07, Olomouc.

Bibok, Károly (2004) Word meaning and lexical pragmatics. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 265-308. ISSN 1216-8076

Bibok, Károly and Coryell, Julia and Xia, Saihua (2005) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 117-128. ISSN 1216-8076

Bidaud, Samuel (2015) Book Review [Emanuele Banfi & Nicola Grandi: Lingue d’Europa. Elementi di storia e di tipologia linguistica. Roma: Carocci editore, 2012. pp 262.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 219-222. ISSN 1216-8076

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 1. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (1). pp. 55-65. ISSN ISSN 1218-5736

Bihari, Judit (2012) Grundlagen der Pragma-Dialektik. Teil 2. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 123-135. ISSN ISSN 1218-5736

Bindrim, Yvonne and Pantermöller, Marko (2015) Semanttisten differentiaalien roolista kieliasenteiden arvioinnissa monikielisessä kontekstissa = On the role of semantic differentials in the evaluation of language attitudes in a multilingual context. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 237-253. ISSN 0029-6791

Birtić, Matea Andrea (2015) Nominals with the suffix -ač in Croatian. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 415-445. ISSN 1216-8076

Biró, Tamás (2021) The Jewish Mind. In: Hit, tudomány és társadalom = Faith, Science and Community. Szent István Társulat, Budapest, pp. 279-288. ISBN 9789632779287

Biró, Tamás (2012) Két nyelv, két világ határán : A szombati kakaós kalácsról, Pollák Kaim héber szótára kapcsán. In: "A szívnek van két rekesze" : Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweitzer József tiszteletére, 90. születésnapja alkalmából. Studia Hebraica Hungarica; MTA Judaisztikai Kutatócsoport Értesítő (2; 19). Magyar Hebraisztikai Társaság; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, Judaisztikai Kutató Csoport; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 377-391. ISBN 978-963-236-608-1

Biró, Tamás (2017) OT grammars don’t count, but make errors : The consequences of strict domination for simulated annealing. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-30. ISBN 978-963-9074-73-6

Biró, Tamás (2003) Quadratic Alignment Constraints and Finite State Optimality Theory. In: 10th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, 2003.04.12-2003.04.17, Budapest.

Biró, Tamás (1998) Some Statistical Games with Written Texts. In: DOXIMP 3: Graduate Students' Third Linguistics Symposium, 1998. június 5., Budapest.

Biró, Tamás (2017) Uncovering structure hand in hand: Joint Robust Interpretive Parsing in Optimality Theory. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 191-212. ISSN 1216-8076

Biró, Tamás (2004) Weak Interactions : Yiddish influence in Hungarian, Esperanto and Modern Hebrew. In: On the Boundaries of Phonology and Phonetics. University of Groningen Department of Linguistics, Groningen, pp. 123-145. ISBN 9036719305

Biró, Tamás and Gervain, Judit (2011) Optimality Theory as a General Cognitive Architecture. In: Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2011.07.20-2011.07.23, Boston, Massachusetts.

Bisetto, Antonietta and Scalise, Sergio (2007) Selection is a head property. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 361-380. ISSN 1216-8076

Blaho, Sylvia and Rice, Curt (2014) Overgeneration and falsifiability in phonological theory. In: La phonologie de français: normes, périphéries, modélisation. Presses Universitaires de Paris Quest, Paris, pp. 101-120. ISBN 978-2-84016-203-2

Blankó, Miklós (2019) Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete. Szerk. Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége - Inter. Bp.,2019, 375 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 127-131. ISSN 0025-0236

Blazsetin, István (2013) Kiklop Ranka Marinkovića na mađarskom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, & (1). pp. 124-130. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro (2016) „Razlikovni rječnici“ između 2 bliska mjesna govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 57-71. ISSN 1216-0016

Blažeka, Đuro (2013) Temeljna načela u izradi razlikovnih rječnika bliskih mjesnih govora. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 111-123. ISSN 1216-0016

Blom, Corrien and Booij, Geert (2003) The diachrony of complex predicates in Dutch: a case study in grammaticalization. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 61-91. ISSN 1216-8076

Bockovac, Timea (2016) Aktualni zadaci jezične politike Hrvata u Mađarskoj. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 72-77. ISSN 1216-0016

Boda, László (2013) A biológiai illetékességű tudományok szaknyelve és a filozófia. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 11-13. ISSN 1588-3191

Bodnár, Gábor and Horváth, Ildikó (2018) Zene és fordítás: a német Lied szövegének fordítási kérdései. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-9. ISSN 1587-1061

Bodnár, Noémi (2019) Bóna Judit –Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után (Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2019. 338 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Bodnár, Noémi (2020) Hogyan készül egy jelnyelvi (szleng)szótár? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 2 (3). pp. 87-96. ISSN 2676-8771

Bodnárová, Zuzana and Wiedner, Jakob (2015) Analogical extension of vowel length in Vend Romani. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 157-170. ISSN 1216-8076

Bodrožić, Marica (2017) A szem mögötti szem : A szó térbeli megjelenéséről. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (3). pp. 5-9. ISSN 0015-1785

Bodó, Csanád (2021) Bevezetés: nyelvészeti etnográfia és antropológia. REPLIKA (119-20). pp. 133-140. ISSN 0865-8188

Bodó, Csanád (2014) Nyelvi ideológiák a magyar nyelvi változók kutatásában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 266-284. ISSN 0025-0228

Bodó, Csanád and Heltai, János Imre (2018) Mi a kritikai szociolingvisztika? MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 505-523. ISSN 0025-0236

Bodó, Ágnes and L. Simon, Péter (2018) Control of epidemic propagation on networks by using a mean-field model : Dedicated to Professor László Hatvani on the occasion of his 75th birthday. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (41). pp. 1-13. ISSN 1417-3875

Bojowald, Stefan (2016) Einige Randbemerkungen zum Verständnis des ägyptischen Wortes „3W.t“ „Altar“. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 83-86. ISSN 0001-6446

Bojtár, Endre and Balogh, Magdolna and Berkes, Tamás and Krasztev, Péter and Laczházi, Aranka (2007) A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában = The Hungarian Culture in Context of Central and Eastern European Region. Project Report. OTKA.

Bolonyai, Gábor (2011) Az első nyomtatott görög-latin szótár Budán. In: Margarita poetica. OSzK – Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 66-68.

Bolvári-Takács, Gábor (2015) A nyelvtudós és teológus Ballagi Mór. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 15 (3). pp. 92-94. ISSN 1585-7182

Bondaruk, Anna (2012) Person case constraint effects in Polish copular constructions. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 49-84. ISSN 1216-8076

Borbély, Anna (2017) Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. In: Simpozion. Institutul de Cercetari al Romanilor din Ungaria, Gyula, pp. 197-209. ISBN 978-615-5369-12-4

Borbély, Anna (2021) Cercetare sociolingvistică longitudinală asupra identităţii româneşti din Ungaria. STUDIA ROMANICA ET ANGLICA ZAGRABIENSIA, 65. pp. 253-259. ISSN 0039-3339

Borbély, Anna (2015) Egyéni fenntartható kétnyelvűség. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 7-33. ISSN 0029-6791

Borbély, Anna (2017) Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 27-37. ISBN 978-606-739-085-8

Borbély, Anna (2016) Kétnyelvűek a kétnyelvűségről. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 39-50. ISBN 978-963-9074-64-4

Borbély, Anna (2014) Kétnyelvűség : Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Constructions and Discourses of Multilingualism in East-Central Europe, 2 . L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-723-1

Borbély, Anna (2013) Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice –. Dürer, Gyula. ISBN 978-615-5369-00-1

Borbély, Anna (2013) Variabilitate şi schimbare lingvistică – cercetare sociolingvistică cantitativă-calitativă-longitudinală asupra bilingvismului român–maghiar la românii din Ungaria (1990–2000–2010). In: Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora: Simpozion internaţional., 2010.09.22-2010.09.24., Iasi, Románia.

Borbély, Gábor and Makrai, Márton and Nemeskey, Dávid and Kornai, András (2016) Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation. In: Proceedings of the 1st Workshop on Evaluating Vector-Space Representations for NLP. Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, pp. 83-89. ISBN 978-1-945626-14-2

Borise, Lena (2021) Tone and Intonation in Languages of the Caucasus. In: The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-32. ISBN 9780190690694

Borise, Lena (2021) Word Stress in Languages of the Caucasus. In: The Oxford Handbook of Languages of the Caucasus. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-30. ISBN 9780190690694

Boronkai, Dóra (2017) „MÉDIA-SZÖVEG-ÉRTÉS” : Újmédia az anyanyelvtanításban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 49-60. ISSN 2060-0623

Boronkai, Dóra (2006) A dialógus mint különböző szövegek közötti párbeszéd. MAGYAR NYELVŐR, 130 (1). pp. 73-83. ISSN 0025-0236

Boronkai, Dóra (2006) A „genderlektusokról” egy szociolingvisztikai diskurzuselemzés tükrében. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 16. (4.). pp. 41-59. ISSN 1216-2051

Boronkai, Dóra (2006) A hiány mint nyelvi jel a dialógusok jelentésében. In: Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról., 2005.10.29-2005.10.30, Eger.

Borszéki, Judit (2021) Az angol szaknyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése megvalósításában, fejlesztésük lehetőségei. In: Studia Doctorandorum Alumnae I. (2021). Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 11-323.

Borszéki, Judit (2017) The Definition of Specific-Purpose English Language Competences Needed in Border Control and their Development Potentials I. The Issues of Defining SpecificPurpose Language Competences. MAGYAR RENDÉSZET, 2017 (4). pp. 123-141. ISSN 1586-2895

Borszéki, Judit (2021) The Definition of Specific-Purpose English Language Competences Needed in Border Control and Their Development Potentials : III. English for Border and Coast Guards: Specific-Purpose English Language Skills and the FRONTEX Purpose English Language Skills and the FRONTEX Courses Designed for Their Development – Level B2Courses Designed for Their Development – Level B. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (1). pp. 13-25. ISSN 1586-2895

Bozsik, Gabriella (2017) Jubileumi visszatekintés a Nagy J. Béla helyesírási verseny történetére. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 87-94. ISSN 2060-0623

Božić Bogović, Dubravka (2016) Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 78-84. ISSN 1216-0016

Bradley, Jeremy (2015) A Corpus-Based Analysis of Syntactic Structures: Postpositional Constructions in Mari. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 255-275. ISSN 0029-6791

Bradley, Jeremy (2017) Transcribe.mari-language.com : Automatic transcriptions and transliterations for ten languages of Russia. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 369-382. ISSN 2559-8201

Brassai, Sámuel (2016) Mondattani tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (195). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-079-3

Brattico, Pauli (2016) Is Finnish topic prominent? Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 299-330. ISSN 1216-8076

Brody, Michael (2019) Some biolinguistic remarks. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 335-347. ISSN 2559-8201

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adjectives and Adjective Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789089645494

Broekhuis, Hans (2013) Syntax of Dutch: Adpositions and Adpositional Phrases. Comprehensive Grammar Resources . Amsterdam University Press, Amsterdam. ISBN 9789048522255

Broekhuis, Hans and Dikken, Marcel den (2018) Tot (aan) het einde ((aan) toe): The internal syntax of a Dutch complex PP. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). pp. 1-19. ISSN 2397-1835

Bunta, Ferenc and Bóna, Judit and Gósy, Mária (2016) HU-LARSP: Assessing Children's Language Skills in Hungarian. In: Profiling Grammar: More Languages of LARSP. Multilingual Matters Ltd, Bristol, pp. 80-98.

Burkhard, Felix and Reichel, Uwe D. (2016) A Taxonomy for Specific Problem Classes in Text-to-Speech Synthesis Comparing Commercial and Open Source Perfomance. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 744-749. ISBN 978-2-9517408-9-1

Bába, Barbara (2020) A Magyar földrajzi köznevek táráról = On the Dictionary of Hungarian Geographical Common Nouns. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 223-230. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Bácskai-Atkári, Júlia (2013) Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. In: Approaches to Hungarian 13: Papers from the 2011 Lund Conference. Benjamins, Amsterdam, pp. 1-23. ISBN 9781299865259

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva (2021) Cyclic changes in Hungarian relative clauses. In: Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-22. ISBN 9780198832584

Bácskai-Atkári, Júlia and Dékány, Éva and Bende-Farkas, Ágnes and Egedi, Barbara and É. Kiss, Katalin and Gugán, Katalin Orsolya and Hegedűs, Veronika and Kádár, Edit and Kenesei, István (2015) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. - Diakrón mondattani kutatások. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (27). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9671 8

Bácskay, András (2014) Betegségek az ókori Mezopotámiában. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 13-25. ISSN 1588-3191

Bácskay, András (2015) A „gyógyító kezelés” (bultu) fogalma a mezopotámiai orvosi szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 93-98. ISSN 1588-3191

Bánréti, Zoltán (2003) On the syntax of coordinate constructions. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 265-340. ISSN 1216-8076

Bánréti, Zoltán and Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika (2015) RECURSIVE SUBSYSTEMS IN APHASIA AND 1 ALZHEIMER’S DISEASE : 2 CASE STUDIES IN SYNTAX AND THEORY OF MIND. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. ISSN 1664-1078 (Submitted)

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva (2017) Aritmetika afáziában. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-31. ISBN 978-963-9074-73-6

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva (2012) Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok = Consortional assoc.: An interdisciplinary study of recursion in language. The neurolinguistic foundations. Project Report. OTKA.

Bánréti, Zoltán and Mészáros, Éva and Hoffmann, Ildikó and Őrley, Zita (2012) Recursion in language, theory-of-mind inference, and arithmetic. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban = Mental procedures in language processing : Pszicholingvisztikai tanulmányok. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 3 (140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 20-28. ISBN 978-615-5219-17-7

Bánréti, Zoltán and Pajkossy, Péter and Kemény, Ferenc and Zimmer, Márta (2017) Mesterséges nyelvtan elsajátítása – viselkedéses és szemmozgáskövetéses vizsgálatok eredményei. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. Akadémiai Kiadó.

Bárdos, Judit (2017) Dante ihlette filmek. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 101-110. ISSN 0015-1785

Bárkányi, Zsuzsanna (2011) Gradient phonotactic acceptability a case study from Slovak. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 353-390. ISSN 1216-8076

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2010) A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése = Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology. Project Report. OTKA.

Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2018) Can you teach me to speak? Oral practice and anxiety in a language MOOC. In: Innovative language teaching and learning at university: integrating informal learning into formal language education. Research-publishing.net, pp. 9-16. ISBN 9782490057108

Bárkányi, Zsuzsanna Judit and Kiss, Zoltán (2014) Phonological categoricality vs. phonetic gradience. In: Proc. Old World Conference in Phonology, 2014.00.00, Leiden.

Bárth, János (2019) Nyelvjárásiasság és norma az írott névhasználatban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. pp. 79-88. ISSN 0541-9298

Bárány, Erzsébet (2020) ЕМІЛЬ БАЛЕЦЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ. In: Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин / Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár. II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász - Ungvár, pp. 21-40. ISBN 9786177868353

Bárány, Erzsébet (2019) Використання двомовних українсько-угорських та угорсько-українських словників як ефективного засобу навчання у процесі вивчення державної мови. Науковий вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, педагогіка, психологія. Збірник наукових праць (38). pp. 183-189. ISSN 2411-5991

Bárány, Erzsébet (2018) З історії українсько-угорської та угорсько-української лексикографії. In: IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. NANU IMFE im. Rilszkovo, Kijev, pp. 578-587.

Bárány, Erzsébet (2018) Сабадош І. В., Миголинець О. М., Пискач О. Д. (упор.) Закарпатський діалект. Бібліографічний покажчик. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (IV). RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 214-218. ISBN 9786177404841

Bárány, Erzsébet (2018) Мовознавець зі світовим іменем. In: Професор Василь Німчук у спогадах сучасників. Kárpáti Kiadó, Uzhhorod, pp. 17-22. ISBN 9789666714810

Bárány, Erzsébet (2019) Шандор Мокань (1932–2010). STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 64 (1). pp. 248-250. ISSN 0039-3363

Bárány, Erzsébet (2019) Наталя Хобзей (1964–2018). STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 64 (1). pp. 241-242. ISSN 0039-3363

Bárány, Erzsébet (2019) Наукові вершини Андраша Золтана (до 70-річчя від дня народження). VOLINJ ZHITOMIRSHCHINA, 30. pp. 104-106. ISSN 2220-7996

Bárány, Erzsébet (2018) Початки українсько-угорського та угорсько-українського словникарства = The Beginnings of Hungarian-Ukrainian and Ukrainian-Hungarian dictionary writing. In: Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус. Institut ukrainoznavstva im. I. Kripakevica NAN Ukraini, Lviv, pp. 52-64. ISBN 9789660286931

Bárány, Erzsébet (2018) Bonkáló Sándor – az ukrán nyelv kutatója, dialektológus, néprajzkutató. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (IV). RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 122-131. ISBN 9786177404841

Bárány, Erzsébet (2016) Dezső László, a magyar–ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója = László Dezső - researcher of Hungarian-Ukrainian language contacts. In: VI. Dialektológiai Szimpozion. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara; Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Szombathely; Nyitra, pp. 267-277. ISBN 978-80-558-1186-4

Bárány, Erzsébet (2019) Emìl' Balec'kij – doslìdnik zakarpats'kih ukraïns'kih govorìv [Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів] = Emil Baleczki - Researcher of Transcarpatian Ukrainian Dialects (The First Stage of the Scientific Activity). In: Dialogul Slavistilor la Inceputul Secolului Al 21-Lea: Lucrarile Simpozionului International. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere Departamentul de Limbi şi literaturi slave, Cluj-Napoca, pp. 466-474.

Bárány, Erzsébet (2019) З історії лінгвоукраїністики в Угорщині (діяльність Еміля Балецького та Шандора Моканя) = From the History of the Ukrainian Linguistic in Hungary (Based on the Scientific Activity of Emil Baleczky and Sándor Mokány). In: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon = Україністика в Угорщині та поза її межами. RIK-U Kiadó, Nyíregyháza, pp. 37-46. ISBN 9786177692637

Bárány, Erzsébet (2017) Magyar szavak az óukránban. In: A magyar-szláv kapcsolatok: múlt és jelen című nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötete. PTE BTK Szláv Filológia Tanszék, Pécs, pp. 27-35. ISBN 978-963-429-110-7

Bárány, Erzsébet (2018) Novij etap u rozvitku ukraïns'ko-ugors'kogo ta ugors'ko-ukraïns'kogo slovnikarstva (z seredini HH stolìttâ do naših dnìv) [Новий етап у розвитку українсько-угорського та угорсько-українського словникарства (з середини ХХ століття до наших днів)]. In: Hungaro-Ruthenica VIII. Hungaro-Ruthenica . SZTE BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szláv Intézet, Szeged, pp. 29-41.

Bárány, Erzsébet (2017) Nyelvi interferencia a kárpátaljai ukrán irodalmi művekben. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. "RIK-U", Ungvár, pp. 172-177. ISBN 978-617-7404-27-8

Bárány, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2017) Magyar/ukrán szótárak a 21. században = Hungarian-Ukrainian and Ukrainian-Hungarian dictionaries in the 21st century. In: Szótárírás a Kárpát-medencében : A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai. Lexikográfiai Füzetek (8). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 42-64.

Bárányné Komári, Erzsébet and Csernicskó, István (2013) Вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання. TEORIA I PRAKTYKA VYKLADANNA UKRAINSKOI MOVY IAK INOZEMNOI / THEORY AND PRACTICE OF TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, 2013 (8). pp. 72-78. ISSN 2078-5119

Bárányné Komári, Erzsébet and Gazdag, Vilmos (2020) Búcsú Kótyuk Istvántól (1934-2020). MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 495-498. ISSN 0025-0228

Báthory, Orsolya (2013) A lúd, a hattyú és a Felelet. In: Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Mondat Kft, Vác, pp. 41-47. ISBN 978-963-87596-6-5

Bátyi, Szilvia and Farran, Bashar and Ismail, Anna and Popova, Mariia and Sa'ed, Hala (2019) ECOC2023 - Are we ready? The linguistic landscape of the high street of Veszprém. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Békési, Imre (2017) Nagy L. János hetvenéves. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 118-120. ISSN 0025-0228

Bérces, Katalin (2017) A News Feedem a Facebookon: fonológiaalapú laringális nyelvtipológia. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 147-166. ISSN 0029-6791

Bíró, Csilla (2015) Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról. In: Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2014. november 25., Budapest. (Submitted)

Bódi, Zoltán and Eőry, Vilma and Katona, József Álmos and Strausz, Péter and Tóth, Attila and H. Tóth, Tibor (2018) A Magyar Nyelvstratégiai Intézet reflexiói A magyar nyelv jelene és jövője című kötetre. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 135-155. ISSN 0025-0228

Bóna, Judit (2014) Az életkor, a nem és a beszédtípus hatása a diskurzusjelölők használatára. In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (160). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 388-397. ISBN 9786155219641

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bóna, Judit (2015) Bizonytalansági megakadások különböző életkorú idősek beszédében. In: Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Kodolányi János Főiskola : Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár : Budapest, pp. 30-37.

Bóna, Judit (2016) Characteristics of pausing in normal, fast, and cluttered speech. Clinical Linguistics and Phonetics. ISSN 0269-9206 (In Press)

Bóna, Judit (2016) Hiba típusú megakadások különböző életkorú felnőttek beszédében. In: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Tinta Könyvkiadó. (In Press)

Bóna, Judit (2015) Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. In: Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-63-7

Bóna, Judit (2014) Kisiskolások spontán beszédének temporális sajátosságai különböző beszédtípusokban. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 79-89. ISBN 978-963-693-540-5

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2016) Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai. In: Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Inter; Magyar Szemiotikai Társaság; ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, pp. 221-231.

Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 123-143. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2013) Narrative recall in the elderly: Content, fluency and speech errors in the narrative speech of young, young-old and old-old speakers. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 123-142. ISSN 1216-8076

Bóna, Judit (2015) Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 106-119. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2016) Nyelvtudományi Értekezések 167. - Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések , 167 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések, 166 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2 (In Press)

Bóna, Judit (2017) Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 74-77. ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2016) Temporális sajátosságok a beszédben. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 159-173.

Bóna, Judit (2014) Voice onset time and speakers’ age: Data from Hungarian. Clinical Linguistics and Phonetics, 28 (5). pp. 366-372. ISSN 0269-9206

Bóna, Judit (2015) Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 149-161. ISSN 1587-1061

Bóna, Judit (2015) A kitöltött szünetek jellemzői különböző életkorú idősek és fiatalok beszédében. In: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches. Tinta Könyvkiadó, pp. 239-251.

Bóna, Judit (2016) A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje különböző életkorú felnőttek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 24. pp. 5-20. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit and Bakti, Mária (2014) A beszédtervezés és -kivitelezés temporális sajátosságai szinkrontolmácsok beszédprodukcióiban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 41 (1). pp. 16-28. ISSN 1419-7480

Bóna, Judit and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Váradi, Viola and Gósy, Mária (2014) GABI – Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 246-251. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit and Kohári, Anna (2020) Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language. JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS. ISSN 0094-730X

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2018) Durational Patterns and Functions of Disfluent Word-repetitions: The Effect of Age and Speech Task. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 169-184. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. In: Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. -. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2016) Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Kézirat. (Unpublished)

Bölcskei, Andrea (2015) Az egyházi birtoklásra utaló történeti helynevek összegyűjtéséről, elemzési szempontjairól. Helynévtörténeti Tanulmányok, 11. ISSN 1417-958X (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Az „UNGEGN Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names” című terminusjegyzék magyar változatának elkészítéséről. Névtani Értesítő, 35. pp. 11-21. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2013) Challenges in Updating the Hungarian Terminology for Geographical Names Standardization. Magyar Terminológia, 6 (2). pp. 153-168. ISSN 1789-9486

Bölcskei, Andrea (2014) Changes of Toponyms Reflecting Ecclesiastical Possession in Medieval Hungary [Egyházi birtoklást tükröző helynevek változásai a középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the XXV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. University of Glasgow. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2013) Contemporary Hungarian settlement names reflecting former ecclesiastical possession [Egykori egyházi birtoklást tükröző jelenkori magyar helységnevek]. In: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming". Onomastics in Contemporary Public Space. Editura Mega –Editura Argonaut, Cluj-Napoca, pp. 243-253. ISBN 978-606-543-343-4

Bölcskei, Andrea (2015) Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy-Britanniában. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig. Határtalan névföldrajz. UMIZ. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Culture Dependent Toponym Types (The Concept of SETTLEMENT in Different Cultures) [Kultúrafüggő helynévtípusok. A TELEPÜLÉS fogalma különböző kultúrákban]. In: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Barcelona, pp. 1010-1018. ISBN 978-84-393-9162-3

Bölcskei, Andrea (2015) The Findings of Onomastic Field Research on Synchronic Hungarian Toponyms used in Transylvanian Settlements [Egy névtani terepmunka eredményei: jelenkori magyar helynevek erdélyi településeken]. In: Challenges in synchronic toponymy / Défis de la toponymie synchronique. Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG, Tübingen, pp. 65-79.

Bölcskei, Andrea (2014) Hajdú Mihály (1933–2014). Nyelvtudományi Közlemények, 110. pp. 371-375. ISSN 0029-6791

Bölcskei, Andrea (2015) Helyesírás- és hangtörténeti változások vizsgálata az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző magyar helynevek adatbázisa segítségével. In: MANYE XXV. Nyelv – Nyelvtechnológia – Nyelvpedagógia: 21. századi távlatok. MANYE. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2014) Indigenous Perspectives on the Landscape of North America [Az őslakosok felfogása az észak-amerikai tájról]. In: Indigenous Perspectives of North America: A Collection of Studies. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 322-335. ISBN 978-1-4438-5915-8

Bölcskei, Andrea (2013) Nomina 33. (2010). Névtani Értesítő, 35. pp. 303-306. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2014) Nomina 34. (2011). Névtani Értesítő, 36. pp. 293-295. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2014) Nomina 35. (2012). Névtani Értesítő, 36. pp. 295-297. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Nomina 36. (2013). Névtani Értesítő, 37. pp. 320-322. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea (2015) Place names reflecting ecclesiastical possession in Late Medieval Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a késő középkori Magyarországon]. In: Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics. Mega-Argonaut. (Submitted)

Bölcskei, Andrea (2015) Toponyms reflecting ecclesiastical possession in the Medieval Kingdom of Hungary = [Egyházi birtoklást tükröző helynevek a középkori Magyar Királyságban]. Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 49. ISSN 0078-463X, eISSN 1783 -1644 (In Press)

Bölcskei, Andrea (2013) A kelta vallásosság helynévi nyomai a Brit-szigeteken. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9. pp. 169-184. ISSN 1789-0128

Bölcskei, Andrea and Fóris, Ágota (2013) Névtan és terminológia 2: Névtan és egységesítés. Névtani Értesítő, 35. pp. 9-10. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Holpert, Adrienn (2014) The Great Toponymic Divide : Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms (Paul Woodman ed.). Névtani Értesítő, 36. pp. 245-249. ISSN 0139-2190

Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2016) The new Hungarian translation of the Glossary of Terms for the Standardization of Geographical Names. A Working Paper Submitted by Hungary. United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Paper No. 87/10. Twenty-ninth Session, Bangkok, 25–29 April 2016. Item 10 of the Provisional Agenda: Activities Relating to the Working Group on Toponymic Terminology. Project Report. United Nations Group of Experts on Geographical Names.

Bückins, Alexandra and Greisbach, Reinhold and Hermes, Anne (2018) Larynx Movement in the Production of Georgian Ejective Sounds. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 127-138. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Büky, László (2018) Benő Attila - Fazakas Annamária (szerk.): Stilus virum arguit - A stílus elárulja az embert. Köszöntő kötet Máthé Dénes 65. születésnapjára. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2017. (Egyetemi füzetek 34.). MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 242-243. ISSN 0025-0236

Büky, László (2020) Egy Karinthy-halandzsa nyelvi háttere = The organization of a nonsense text by Karinthy. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 64-70. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Büky, László (2018) Jakab László-Hlavacska Edit: Csokonai-szókincstár III.- Csokonai költeményeinek szótára I-II. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 13.) Debrecen; Debreceni Egyetemi Kiadó. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 111-114. ISSN 0025-0236

Büky, László (2018) Pöse. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 223-225. ISSN 0025-0228

Büky, László (2014) A tűzvető acél mibenlétérő. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 349-352. ISSN 0025-0228

Błaszczak, Joanna (2018) Guest editor’s note. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 197-200. ISSN 2559-8201

Bősze, Péter (2015) Az egyetemes orvosi nyelv az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 80-92. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2015) Helyesírási megfontolások az orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 76. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2014) Könyvbe foglalt életszemlélet: Gaál Csaba: Egy életút gondolatai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 66-67. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Mindenki könyvecskéje : Kiss Jenő: A magyar nyelv és nyelvközösség. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 52-55. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) Zárszó. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 138-139. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2013) A magyar orvos-biológiai szakírás: magyarosítás, magyarítás, fogalmazás magyarul és fordítás magyarra : Nyelvészeti megfontolások az orvos szemével. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 43-51. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter (2019) A magyar orvosi nyelv szükségtelen idegen szavainak kérdésköréhez - Unnecessary non-native words in the Hungarian medical language. Kaleidoscope history, 10 (18). pp. 329-353. ISSN 20622597

Bősze, Péter (2015) A szaknyelvi csoportnevek írása a magyar orvosi nyelvben - javaslat megvitatásra. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 47-71. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Duray, Gábor and Gaál, Csaba and Gulyás, Péter and Hacki, Tamás and Laczkó, Krisztina and Schlammadinger, József and Wittmann, István (2014) A szerkesztőség levelesládájából. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 2-5. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Kapronczay, Katalin (2013) Bugát Pál munkássága. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 104-123. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Laczkó, Krisztina (2014) A felsorolások, a táblázatok és az ábrák helyesírási és szerkesztési megfontolásai a magyar orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 53-59. ISSN 1588-3191

Bősze, Péter and Szabó T., Attila (2013) A félezer éves magyar orvosi nyelv: Lencsés György-emlékelőadások : Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2013. október 18. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 58-59. ISSN 1588-3191

C

C. Vladár, Zsuzsa (2015) Zsilinszky Éva 70 éves. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 494-495. ISSN 0025-0228

C. Vladár, Zsuzsa (2016) A korai magyar grammatikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (191). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-070-0

Caha, Pavel and Ziková, Markéta (2016) Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech. Acta Linguistica Hungarica, 63 (3). pp. 331-377. ISSN 1216-8076

Camilleri, Maris and ElSadek, Shaimaa and Sadler, Louisa (2014) A cross dialectal view of the Arabic dative alternation. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 3-44. ISSN 1216-8076

Campbell, Nick (2018) Redefining Concatenative Speech Synthesis for Use in Spontaneous Conversational Dialogues; A Study with the GBO Corpus. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 157-167. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Chen, Xinren (2019) ‘Family-culture’ and Chinese politeness. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 251-270. ISSN 2559-8201

Clarke, Jonathan E. M. (2005) Speech report constructions in Russian. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 367-381. ISSN 1216-8076

Constantinovits, Milán András (2020) Bóna Judit – Horváth Viktória szerk., Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0228

Constantinovits, Milán András (2020) Új folyóirat indult, a Magyaróra. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 486-488. ISSN 0025-0228

Cornilescu, Alexandra and Nicolae, Alexandru (2016) Romanian adjectives at the syntax-semantics interface. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 197-240. ISSN 1216-8076

Csabai, Sarolta (2014) Magyar-német filológiai kapcsolatok a Grimm-fivérek tevékenységének hatása tükrében. GRADUS, 1 (1). pp. 48-55. ISSN 2064-8014

Csapó, Tamás Gábor and Grósz, Tamás and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Markó, Alexandra (2017) DNN-based ultrasound-to-speech conversion for a silent speech interface. In: 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2017, 2017.08.20-2017.08.24, Stockholm.

Csapó, Tamás Gábor and Xu, Kele and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Transducer Misalignment in Ultrasound Tongue Imaging. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 166-169.

Csapóné Horváth, Andrea (2017) Mennyi nyelvtanra van szüksége egy leendő német szakos nyelvtanárnak, nyelvtanítónak? = How much grammar do prospective teachers of german need? GRADUS, 5 (1). pp. 58-65. ISSN 2064-8014

Csatlós, Krisztina (2017) Alice Walker és Toni Morrison művei fordításainak összehasonlítása angol - magyar - német- orosz párhuzamos korpuszok vizsgálatának módszerével. GRADUS, 4 (1). pp. 131-143. ISSN 2064-8014

Csatár, Péter and Majoros, Krisztián (2011) Sejtmetaforák adatolása és vizsgálata. Megjegyzések a metaforák tudományos tudásátadásban játszott szerepéhez. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 281-298. ISBN 978-963-08-3047-8

Csatár, Péter and Németh T., Enikő and Vecsey, Zoltán (2015) Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban [Bevezető]. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 7-17. ISBN 978-963-89655-3-0

Csepregi, Márta (2015) Egy új magyar-orosz kontrasztív nyelvtan: А. П. Г уськова , Сопоставительная грамматика венгерского и русского языков Издательство Москов с кого университета 2012. 269 p. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 101-103. ISSN 0025-0228

Csepregi, Márta (2017) Evdokija Ivanovna Rombandeeva (1928-2017). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 193-198. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2019) Igeneves szerkezetek a déli hanti nyelvjárásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 33-83. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2016) Infinitivus a szurguti hantiban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 133-170. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta (2019) Maticsák Sándor (szerk.): Voigt Vilmos: Finnugrisztika – filológia – folklorisztika. Válogatott tanulmányok. Studia Folkloristica et Ethnographica 70. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 359-361. ISSN 0029-6791

Csepregi, Márta and Bacskai-Atkari, Julia and Tóth, Enikő (2017) Szemle, ismertetések. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 193-209. ISSN 0029-6791

Csepregi, Zoltán (2014) Reformáció és istentiszteleti kultúra. HISTORIA ECCLESIASTICA, 5 (1). pp. 3-15. ISSN 1338-4341

Csepregi, Zoltán (2014) A reformáció nyelve : hitváltók és hitvédők. KERESZTYÉN IGAZSÁG, 101. pp. 12-22. ISSN 0865-2163

Cser, András (2003) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 475-478. ISSN 1216-8076

Cser, András (2008) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Cser, András (2008) Pál Pereszlényi and the development of morphological analysis in the early grammars of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 3-21. ISSN 1216-8076

Cser, András (2013) Segmental identity and the issue of complex segments. Acta Linguistica Hungarica, 60 (3). pp. 247-264. ISSN 1216-8076

Cser, András (2015) A latin inflexiós allomorfiák morfofonológiája. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 35-62. ISSN 0029-6791

Cser, András (2015) The nature of phonological conditioning in Latin inflectional allomorphy. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 1-34. ISSN 1216-8076

Csernicskó, István (2005) Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. In: Nyelv és oktatás a 21. század elején. PoliPrint, Ungvár, pp. 153-165. ISBN 966-7966-27-5

Csernicskó, István (2012) Языковая политика Украины как фактор этнолингвистических кофликтов. In: Individualna in kolektivna dvojezicnost. Filozofski fakultet, Ljubljana, pp. 62-72. ISBN 978-961-237-557-7

Csernicskó, István (2009) Ahol a kéttannyelvű oktatás visszalépés: Ukrajna. In: A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada. Mednarodna knjižna zbirka Zora (68). Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Maribor, pp. 295-303. ISBN 978-961-6656-42-9

Csernicskó, István (2004) Az anyanyelv oktatásának nyelvészeti, nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi problémáiról. KÖZOKTATÁS (4-5). pp. 12-14. ISSN 1787-6184

Csernicskó, István (2009) Az oktatáspolitika a nyelv- és nemzetpolitika szolgálatában. In: Közös Gondolatok. PoliPrint, Ungvár, pp. 56-71. ISBN 978-966-7966-80-5

Csernicskó, István (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika a nyelvi asszimiláció szolgálatában. KORUNK (KOLOZSVÁR) (2). pp. 33-40. ISSN 1222-8338

Csernicskó, István (2015) Az ukrán mint államnyelv oktatása Kárpátalján: helyzet, problémák és feladatok. In: Nyelvtanulás - nyelvtanítás. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 11-22. ISBN 978-80-558-0762-1

Csernicskó, István (2019) Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. Autdor-Shark, Ungvár.

Csernicskó, István (2006) Határon túli magyar élőnyelvi kutatások, támogatáspolitika és magyar–magyar tudományos együttműködés. In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából. MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest, pp. 123-132.

Csernicskó, István (2002) Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 274-279. ISBN 963 9372 28 5

Csernicskó, István (2013) Kolláth Anna: A magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2013 (4). http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=487. ISSN 2060-0623

Csernicskó, István (2005) Kárpátaljai magyar beszélt nyelvi vizsgálatok: előzetes a Kárpátaljai Magyar Hanganyagtár adatbázisából. In: Kárpátalja. MTA ENKI-II. Rákóczi Ferenc Magyar Foiskola, Beregszász; Budapest, pp. 101-114. ISBN 963-508-474-9

Csernicskó, István (1999) Lingvicizmus Ukrajnában. VÉLETLEN BALETT, I (1). pp. 73-83. ISSN 1585-0846

Csernicskó, István (2012) Lingvikóka. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU.

Csernicskó, István (2008) Lőrincze Lajos emlékezete Kárpátalján. MAGYAR NYELV, CIV. pp. 353-354. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István (2012) Megtanulunk-e ukránul? PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 28 4

Csernicskó, István (2011) Narancsos kacsa: a narancsos forradalom nyelvi ideológiája. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (130). Tinta Könyvkiadó; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász; Budapest, pp. 193-203. ISBN 978-963-9902-94-7

Csernicskó, István (2009) Nyelv, oktatás és azonosságtudat összefüggései Ukrajnában. In: Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. PoliPrint Kft., Ungvár, pp. 26-33. ISBN 978-966-7966-81-2

Csernicskó, István (2015) Nyelvek vetélkedése a nyelvi tájképben: kárpátaljai példa. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XV (1-2). pp. 71-84. ISSN 1587-1061

Csernicskó, István (2015) Teaching Ukrainian as a State Language in Subcarpathia: situation, problems and tasks. In: Language learning and teaching: state language teaching for minorities. Constantine the Philosopher University, Nitra, pp. 11-23. ISBN 978-80-558-0761-4

Csernicskó, István (2019) Ukraine’s international obligations in the field of mother-tongue-medium education of minorities. In: Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн вишеградської групи. Soroka, Lviv, pp. 111-120. ISBN 9786177593194

Csernicskó, István (2008) Ukrajna összhangra törekszik : Az ukrajnai oktatáspolitika nyelvi vonatkozásai. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 302-315. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István (2008) „ide vannak gyökerezve azok a szavak” A szókölcsönzésekről a kárpátaljai magyar hanganyagtár alapján. Acta Beregsasiensis : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos évkönyve, 7. pp. 7-19.

Csernicskó, István (2012) Új nyelvtörvény Ukrajnában. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU, 2012.

Csernicskó, István (2014) Új nyelvtörvény Ukrajnában : a lehetőségek tárháza vagy politikai szemfényvesztés? In: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 84-95. ISBN 978 615 5219 92 4

Csernicskó, István (2003) A kisebbségi nyelvváltozatok esete a hivatásos nemzetőrökkel. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 1. pp. 44-49. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (1997) A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége. SZIVÁRVÁNY: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI SZEMLE, XVIII (2). pp. 117-124. ISSN 0270-5508

Csernicskó, István (1995) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 129-145. ISBN 963-8461-94-2

Csernicskó, István (1996) A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Tiszán innen... Kárpátaljai Magyar Könyvek, 72 . Intermix, Ungvár; Budapest, pp. 76-84. ISBN 963-8352-80-9

Csernicskó, István (2011) The linguistic aspects of the Ukrainian educational policy. ESUKA – JEFUL, 2-1. pp. 75-91. ISSN 1736-8987

Csernicskó, István (2013) Államok, nyelvek, államnyelvek. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 9789636932534

Csernicskó, István (2006) A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat. ROMÁNIAI MAGYAR JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, IV. pp. 51-62. ISSN 1583-7335

Csernicskó, István (1998) A magyar nyelv helyzete Ukrajnában. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 1997.10.09-1997.10.11, Ada.

Csernicskó, István (2002) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. In: Magyarok és nyelvtörvények. A Magyarságtudomány könyvtára 26. Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-86291-3-4

Csernicskó, István (2001) A nyelvek helyzetére vonatkozó dokumentumok Ukrajnában. NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK, 4. pp. 65-73. ISSN 0133-2066

Csernicskó, István (2011) A nyelvek státusa és a hivatalos kétnyelvűség a mai Kárpátalja területén 1867 és 2010 között. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 3. pp. 45-62. ISSN 1335-4361

Csernicskó, István (2009) A szókölcsönzéshez való viszony a kárpátaljai magyar közösségben. In: Tanulmányok a kétnyelvűségről. Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 11-27.

Csernicskó, István (2013) A végek dicsérete. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2013 (4). pp. 62-65.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2012) Державний статус української/русинської (руської) мови на Закарпатті у ХХ столітті. TEKA KOISJI POLSKO-UKRAINSKICH ZWIAZKOW KULTUROWYCH, VII. pp. 27-38. ISSN 1733-2249

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) Угорсько-українські міжмовні контакти в антропонімії. VISNYK PRYKARPATSKOHO UNIVERSYTETU - FILOLOHIYA / NEWSLETTER PRECARPATHIAN UNIVERSITY - PHILOLOGY, 29-31. pp. 237-241.

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) Egy új iskolatípus mint társadalmi és nyelvi strukturáló tényező? MAGYAR NYELV, C (2). pp. 195-203. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2007) A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – ukrajnai módra. KISEBBSÉGKUTATÁS, 2. pp. 251-261. ISSN 1215-2684

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2004) ... itt mennyit ér a szó? PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 26 7

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2006) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése. PoliPrint, Ungvár. ISBN 966 7966 36 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A kárpátaljai magyar személynevek átírásának és használatának kérdésköréről. MAGYAR NYELVŐR, 135 (4). pp. 414-422. ISSN 0025-0236

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó (2011) A nyelvjárások és az iskola. In: A csitári hegyek alatt. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 23-29. ISBN 978-80-8094-852-8

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Molnár, Anita and Molnár, József (2010) Nyelvek, emberek, helyzetek. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 2595 02 4

Csernicskó, István and Beregszászi, Anikó and Orosz, Ildikó (2001) Nyelv, oktatás, politika. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, Beregszász.

Csernicskó, István and Braun, László and Molnár, József (2010) Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2010) Csehszlovákia nyelvpolitikai törekvései (1918 - 1939). In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 572-584. ISBN 978-963-446-596-6

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2015) Nyelvpolitika határon. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 206-238. ISBN 978-617-7132-21-8

Csernicskó, István and Ferenc, Viktória (2009) Az ukrajnai oktatáspolitika és a kárpátaljai magyar felsőoktatás. In: Nemzetállamok, globalizáció és kétnyelvűség. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet; Kriterion, Kolozsvár, pp. 25-40. ISBN 978 973 26 0974 3

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Karmacsi, Zoltán and Márku, Anita and Máté, Réka and Tóth-Orosz, Enikő (2020) Tévút az ukrán nyelvpolitikában. Termini Egyesület, Beregszász. ISBN 9786158091442

Csernicskó, István and Laihonen, Petteri (2016) Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION, 35 (1). pp. 1-30. ISSN 0167-8507

Csernicskó, István and Melnyik, Szvetlana (2010) Етнiчне та мовне розмаїття України. PoliPrint, Ungvár. ISBN 978 966 7966 980

Csernicskó, István and Szabómihály, Gizella (2011) Hátrányból előnyt: a magyar nyelvpolitika és nyelvtervezés kihívásairól. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Gramma Nyelvi Iroda; Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely; Kolozsvár, pp. 163-194. ISBN 978-80-969556-4-0

Csernicskó, István and Tóth, Enikő (2015) Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló ukrajnai törvény gyakorlati alkalmazásának egy területe: a jogharmonizáció. ACTA ACADEMIAE BEREGSASIENSIS, XIV. pp. 15-26. ISSN 2310-1954

Csernjak, Valentina Danilovna (2016) О чем говорят названия словарей? (Социокультурные аспекты современной лексикографии). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 85-90. ISSN 1216-0016

Csillik, Éva (2019) David Singleton and Larissa Aronin (Eds.): Twelve Lectures on Multilingualism, Bristol, UK: Multilingual Matters. 2019. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Csillingh, Erika (2020) Roberto R. Heredia and Anna B. Cieślicka (eds.): Bilingual Figurative Language Processing. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Csirmaz, Aniko (2015) Re Hungarian again. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 263-295. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2004) Edwin Williams: Representation Theory - Book review. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 419-435. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2009) Multiplicatives, frequency and quantification adverbs. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 131-168. ISSN 1216-8076

Csirmaz, Anikó (2006) A typology of Hungarian time adverbs. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 249-289. ISSN 1216-8076

Csonka, Veronika (2019) The conceptualising function of Scottish Gaelic preposed adjectives. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 31-68. ISSN 2559-8201

Csontos, Nóra (2020) Az idézés működése az egyetemi tankönyvekben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 209-223. ISBN 978-963-496-168-0

Csontos, Nóra and Dér, Csilla Ilona and Furkó, Péter (2019) Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A mondom szerepe az idézés jelölésében = Citation, self-citation, citation from ego: The role of mondom ‘I say’ in marking citation. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 481-494. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Csontos, Tamás (2014) What is Alignment Syntax? GRADUS, 1 (1). pp. 83-89. ISSN 2064-8014

Csák, Éva (2017) Anglo-neologizmusok asszimilációs folyamatai német nyelvi kontextusban az aktív turizmus fogalomkörének példáin szemléltetve = Assimilation Processes of Angloneologisms in the German-Speaking Context, Illustrated By Examples from the Field of Active Tourism. GRADUS, 4 (2). pp. 11-17. ISSN 2064-8014

Csák, Éva (2017) Német és orosz helyzetmondatok kontrasztív vizsgálata. GRADUS, 4 (1). pp. 123-130. ISSN 2064-8014

Császári, Éva (2017) Családnév magyarosítások Répáshután. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-18. ISBN 9789632849249

Császári, Éva (2021) Ján Kollár és a cseh népnév etimológiája. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 9-17. ISBN 9789634893875

Császári, Éva (2019) A humor mint a dialektológia segédeszköze. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 24-31. ISBN 978-963-489-163-5

Császári, Éva (2019) Élettörténetek és kétnyelvűség. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-20. ISBN 9789634891628

Csépe, Valéria (2017) The Multilingual Brain – Implications for the Future. In: Future Research Directions for Applied Linguistics. Multilingual Matters Ltd., Bristol, pp. 33-51. ISBN 978-1-78309-712-8

Csépes, Ildikó (2016) A Teaching Scotland folyóirat. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (2). pp. 82-85. ISSN 2060-0623

Csépány, Nikoletta (2016) Major Hajnalka, Retorika és szövegalkotás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 82-86. ISSN 2060-0623

Csörsz, Rumen István (2013) Mehrsprachigkeit in der populären Dichtung Ungarns im 18. Jahrhundert. GERMANISTISCHE STUDIEN, 9. pp. 33-51. ISSN 1732-680X

Csúcs, Sándor (2015) Voltak-e a finnugor alapnyelvben hosszú magánhangzók? = Did long vowels exist in Proto-Finno-Ugric? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 277-309. ISSN 0029-6791

Culpeper, Jonathan and Haugh, Michael and Kádár, Zoltán Dániel (2016) Introduction. In: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 1-6.

Cyran, Eugeniusz (2017) ‘Voice’ languages with no [voice]? Some consequences of Laryngeal Relativism. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 477-511. ISSN 2559-8201

Czifra, Mariann (2016) A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS BIBLIOGRÁFIÁJA 1810 – 1830. Documentation. Debreceni Egyetem. (Unpublished)

Czifra, Mariann (2015) Szógyűjtemények és szótárkezdemények a nyelvújítás korában. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társagág Évkönyve, 25. pp. 47-54. ISSN 0237-6237

Czifra, Mariann (2014) A szöveg történeti feltárásának materiális feltételeiről. In: textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) (55). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 57-74.

D

Dabouis, Quentin and Enguehard, Guillaume and Fournier, Jean-Michel and Lampitelli, Nicola (2020) The English “Arab Rule” without feet. Acta Linguistica Academica, 67 (1). pp. 121-134. ISSN 2559-8201

Dalmi, Grete (2018) Az ember és társai (avagy: Következetes üres alanyt engedélyező nyelv-e a magyar?). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 29-44. ISSN 0029-6791

Dalmi, Gréte (2019) Null Subjects in Generative Grammar. Diachronic and synchronic perspective. Edited by Federica Cognola & Jan Casalicchio. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 345-353. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Dan, Han (2019) Karen Grainger and Sara Mills: Directness and indirectness across cultures. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 299-304. ISSN 2559-8201

Dankó, Szilvia (2020) Szógyakoriság korpuszalapú vizsgálata: autentikus és célnyelvi magyar szórakoztató irodalmi szövegek összevetése. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 177-198. ISBN 978-615-00-7338-5

Danon, Gabi (2012) Nothing to agree on: Non-agreeing subjects of copular clauses in Hebrew. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 85-108. ISSN 1216-8076

Daphne Liao, Hsiu-Chen (2018) Domains and CauseP in a unified semantics of Chinese adverbial ziji ‘self’. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 597-650. ISSN 2559-8201

Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2011) Die Behandlung von Inkonsistenz in der Optimalitätstheorie. ARGUMENTUM, 7. pp. 203-226. ISSN 1787-3606

Deli, Zsolt Pál (2020) Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdomand Ireland. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Deme, Andrea (2014) Formant strategies of professional female singers at high fundamental frequencies. In: Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014.05.05-2014.05.08, Köln.

Deme, Andrea (2013) Function of the singing voice. PHONETICIAN, 105-06. pp. 101-102. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea (2014) Intelligibility of Sung Vowels: The Effect of Consonantal Context and the Onset of Voicing. JOURNAL OF VOICE, 28 (4). 523.e19-523.e25. ISSN 0892-1997

Deme, Andrea (2016) Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. Beszéd - Kutatás - Alkalmazás, 1 (1). ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-312-261-7

Deme, Andrea (2013) On the Hungarian sung vowels. PHONETICIAN, 1-2 (105-6). pp. 73-87. ISSN 0741-6164

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2021) Acoustic and articulatory vowel variation as quality shift and increased variance in anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation. In: 12th International Seminar on Speech Production, 2020. december 14-18., virtual meeting.

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) Gemináták artikulációs szerveződése a magyarban. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 54-74. ISSN 1218-8727

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2020) Intervocalic voicing of Hungarian /h/. In: Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 47-71. ISBN 9789027204905; 9789027261601

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) V-to-V Coarticulation Induced Acoustic and Articulatory Variability of Vowels: The Effect of Pitch-Accent. In: The 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). ISCA-INT SPEECH COMMUNICATION ASSOC, Graz, pp. 3317-3321. ISBN 9781510896833

Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Markó, Alexandra (2019) A mondathangsúly hatása a magánhangzók megvalósulásának változatosságára. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 199-232. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Deme, Andrea and Kohári, Anna and Reichel,, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2019) A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 27 (1). pp. 221-242. ISSN 1218-8727

Deé-Kovács, Katalin (2020) Zweisprachigkeit im Spiegel der Fehleranalyse und der Fehlerkorrektur in der Gesprochenen und Geschriebenen Sprache. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 257-278. ISSN 2630-9513

Dikken, Marcel den (2019) The Attractions of Agreement: Why Person Is Different. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 10. ISSN 1664-1078

Dikken, Marcel den (2018) Boundaries crossed, at the interfaces of morphosyntax, phonology, pragmatics and semantics Introduction to the volume. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 13-25. ISBN 9783319907093

Dikken, Marcel den (2018) Dependency and directionality. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 978-1-316-82282-1

Dikken, Marcel den (2018) An Integrated Perspective on Hungarian Nominal and Verbal Inflection. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc). ISBN 9783319907093

Dikken, Marcel den (2019) ‘Not’: Not Non-projecting. ARGUMENTUM, 15 (2). pp. 504-533. ISSN 1787-3606

Dikken, Marcel den (2019) Review of: J. Coon, D. Massam, L. deMena Travis (eds.). The Oxford Handbook of Ergativity. Oxford: Oxford University Press, 2017. 1296 p. ISBN: 978-0-19-873937-1. VOPROSY JAZYKOZNANIJA (2). pp. 151-159. ISSN 0373-658X

Dikken, Marcel den (2018) An incomplete disquisition against ‘incomplete acquisition’ : With particular reference to changes in the distribution of the subjunctive in Spanish. In: Questioning Theoretical Primitives in Linguistic Inquiry. John Benjamins Publishing Company, Philadelphia (PA), Amsterdam, pp. 269-290. ISBN 978-90-2726-334-6

Dikken, Marcel den and Hulst, Harry van der (2020) On some deep structural analogies between syntax and phonology. In: Morpheme-internal Recursion in Phonology. Walter de Gruyter, pp. 57-116. ISBN 9781501512582

Dikken,, Marcel den (2018) Infinitivus pro participio, active versus passive. EVEN YEARBOOK : A COLLECTION OF PAPERS BY MEMBERS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LINGUISTICS, 13 (1). pp. 1-22. ISSN 1218-8808

Dikken,, Marcel den and Larson, Richard and Ludlow, Peter (2018) Intensional transitive verbs and abstract clausal complementation. In: Non-Propositional Intentionality. Oxford University Press, Oxford, pp. 46-94. ISBN 9780198732570

Dimitriadis, Alexis and Everaert, Martin (2014) How many theta roles in a reflexive verb? Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 247-269. ISSN 1216-8076

Dobos, István (2015) Az olvasás esemény. Kalligram, Pozsony-Budapest. ISBN 978-615-5603-04-4

Dobos, István (2015) Történelem és retorika - Kosztolányi háborús írásai a zsidóságról. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 84-105. ISBN 978-963-508-814-0

Dobos, István and Takács, László and Szilágyi, Zsófia and Bengi, László and Győrei, Zsolt and Dobás, Kata and Pintér, Borbála and Parádi, Andrea and Zákány Tóth, Péter and Bucsics, Katalin and Hutvágner, Éva and Varga, Kinga (2017) Kosztolányi színpadi művei: Tanulmányok. MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-839-3

Dodé, Réka (2017) Doménspecifikus korpusz építése és validálása. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 17-27. ISBN 978-963-9074-70-5

Dodé, Réka and Ludányi, Zsófia and Falyuna, Nóra and Kuna, Ágnes (2018) Poétika és korpusz. In: Nyelv, poétika, kogníció. Líceum Kiadó, Eger, pp. 175-196.

Domokos, Mariann (2015) Mese és filológia - Fejezetek a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és kiadásának 19. századi történetéből. Néprajzi Tanulmányok . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9669 5

Domonkosi, Ágnes (2018) Társas deixis – társas jelentés: az attitűdj elölő deiktikus elemek többértelműségének lehetőségei. In: Egy- és többértelműség a nyelvben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához . Tinta Kiadó, Budapest, pp. 61-67. (In Press)

Domonkosi, Ágnes (2010) Variability in Hungarian address forms. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 29-52. ISSN 1216-8076

Domonkosi, Ágnes (2017) A nyelvi kapcsolattartás alapformái. Megszólítások és köszönések. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 279-298. ISBN 978 963 693 824 6

Domonkosi, Ágnes (2018) A nyelvi udvariasság és kapcsolattartás helye és lehetőségei az anyanyelvi nevelésben = Opportunities for teaching about linguistic politeness in Hungarian L1 classrooms. In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Selye János Egyetem, Komarno, Szlovákia, pp. 14-28. ISBN 978-80-8122-278-8

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2019) A nyelv perspektívája az oktatásban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 1-6. ISSN 1587-1061

Domány, Barbara (2019) Magyar helynevek olasz térképeken és útleírásokban = The appearance of the toponyms of the Carpathian Basin in Italian sources. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 41-50. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Donáth, Tibor (2014) A magyar orvosi szaknyelv megteremtője: Mihálkovics Géza. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 29-32. ISSN 1588-3191

Dončec Merkli, Ibolya and Emberšič Škaper, Elizabeta (2013) Slovenska hišna imena na Gornjem Seniku in v Števanovcih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 174-184. ISSN 1216-0016

Dormán, András (2018) Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2017. [sic] 746 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-5. ISSN 1587-1061

Dormán, András (2019) A célnyelvi civilizáció oktatása és az interkulturális kompetencia fejlesztése a MID tankönyvekben – kitekintéssel az Origó B1-es nyelvvizsgára. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV, 20 (1). pp. 26-47. ISSN 1585-9673

Doró, Katalin and Habók, Anita and Magyar, Andrea (2018) Nyelvtanulási stratégiák tanítása és fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-0599-23-8

Dočekal, Mojmír (2012) Atoms, groups and kinds in Czech. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 109-126. ISSN 1216-8076

Dočekal, Mojmír (2017) Upper bounded and un-bounded ‘no more’. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 213-231. ISSN 1216-8076

Driussi, Paolo (2020) Funkcionális megközelítés a nyelvtanításban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 27-40. ISBN 978-963-496-168-0

Dudics, Katalin (2020) Dudics Lakatos Katalin írja. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 382-383. ISSN 0025-0228

Dudás, Előd (2019) 18. századi bácskai bunyevác szövegek nyelvi elemzése. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 21-33. ISBN 9789634891628

Dudás, Előd (2019) Hrvatski govor Temerja u svjetlu narodnih pjesama. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 30-36. ISBN 978-615-00-7021-6

Dudás, Előd (2011) Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice = Hungarian linguistic influence in the vocabulary of the Martjanci hymnal. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 17 (1). pp. 35-72. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2011) Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini = The Hungarian Calque hištvo ‘Marriage’ and Similar Calques in the Prekmurje Slovene Literary Language. SLOVENSKI JEZIK / SLOVENE LINGUISTIC STUDIES, 8. pp. 35-43. ISSN 1408-2616

Dudás, Előd (2017) Magyar hatás a 16. századi kaj-horvát helyesírásban. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 19-28. ISBN 9789632849249

Dudás, Előd (2016) Mađarski utjecaj na razvoj kajkavske grafije. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 108-112. ISSN 1216-0016

Dudás, Előd (2015) Morfonološko prilagajanje madžarskih izposojenk prekmurskega knjižnega jezika in njihove besedotvorne značilnosti = Morphophonological adaptation of Hungarian loanwords in standard Prekmurje Slovenian and their word-formation characteristics. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 21 (2). pp. 85-98. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2021) Székesfehérvár és más magyar helynevek egy kaj-horvát krónikáb. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 19-30. ISBN 9789634893875

Dudás, Előd (2014) Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik = Timing of Hungarian Loanwords into Standard Prekmurje Slovenian. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 20 (1). pp. 135-144. ISSN 0354-0448

Dudás, Előd (2019) A horvát és magyar sportterminológia. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 190-198. ISBN 978-963-489-163-5

Dudás, Mária (2019) Két tűz között a magyar és bolgár frazeológiában. In: Szláv kulturális örökségeink: Nyelv, folklór, irodalom : Tanulmánykötet a Bolgár Kulturális Fórum alapításának 20. évfordulójára. Bolgár Kulturális Fórum; ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 37-50. ISBN 978-615-00-7021-6

Dudás, Mária (2019) Magas labda és a többiek a magyar és bolgár nyelvben. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 199-209. ISBN 978-963-489-163-5

Dudás, Mária (2017) Színesen szólnak a magyar és bolgár frazémák. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 29-46. ISBN 9789632849249

Dudás, Mária (2016) A harag koncepciója a magyar és a bolgár frazeológiában. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 113-119. ISSN 1216-0016

Dudás, Mária (2018) A jó pap is holtig tanul, avagy magyar és bolgár frazémák pap kifejezéssel. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 193-201. ISBN 978-963-489-061-4

Dudás, Mária (2021) A nő ábrázolása a magyar és bolgár nyelvben a frazeológiai kifejezések tükrében. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 31-44. ISBN 9789634893875

Dudás, Mária (2019) Öröm és bánat kifejezése a magyar és bolgár frazeológiában. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 34-43. ISBN 9789634891628

Duray, Zsuzsa (2016) Az északi számi vizuális nyelvhasználata a finnországi Hettában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 35-56. ISSN 0239-1953

Duray, Zsuzsa (2015) Changes in the norms of language use and language attitudes in Enontekiö (2003–2013). FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 22. pp. 29-46. ISSN 0239-1953

Duray, Zsuzsa (2018) ”If you don’t speak the language, you’re excluded. You’re a tough one, so to say.” – Conceptions of being a Sámi today as reflected in interviews on language and identity with Sámi people in Enontekiö, Finland. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen (42). Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg, pp. 1-51. ISBN 978-3-87548-898-2

Duray, Zsuzsa (2014) La situation des Sames du nord dans les communautés d’Enontekiö et de Sodankylä en Finlande = Az északi számi helyzete Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben, Finnországban. ÉTUDES FINNO-OUGRIENNES (44). pp. 1-22. ISSN 0071-2051 (print); 2275-1947 (online)

Duray, Zsuzsa (2014) Language Attitudes in a Minority Language Context: The Case of Sodankylä and Enontekiö. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen (38). Helmut Buske Verlag GmbH, Hamburg, pp. 35-57. ISBN 978-3-87548-724-4

Duray, Zsuzsa (2014) Nyelvi attitűdök kisebbségi közösségben: Sodankylä és Enontekiö. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 110. pp. 149-164. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Duray, Zsuzsa (2014) On a longitudinal study of Finnish-Sami language change in Northern Sami speech communities in Finland (2002–2012). In: Dangers and Developments : On Language Diversity in a Changing World. Studies in European Language Diversity (34). Research consortium ELDIA; Northern European and Baltic Languages and Cultures (SNEB); Johannes Gutenberg-­‐Universität, Mainz; Wien; Helsinki; Tartu; Mariehamn; Oulu; Maribor, pp. 57-72.

Duray, Zsuzsa and Georgieva, Ekaterina and F. Gulyás, Nikolett and Koczka, Péter and Mus, Nikolett and Németh, Szilvia (2015) XII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus – Beszámoló. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 213-225. ISSN 0029-6791

Duray, Zsuzsa and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (96). pp. 21-74. ISSN 0355-0214

Duray, Zsuzsanna (2013) Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. NYELVTUDOMÁNY - ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS SECTIO LINGUISTICA, 5-6. pp. 55-86. ISSN 1786-7428

Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsanna (2013) INNET : Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség, nyelvi diverzitás fogalmak bevezetése a magyar közoktatásba. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben.

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Magyar mint idegen nyelv tankönyvek nyelvi anyagának számítógépes elemzése. THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA, 1. pp. 81-92. ISSN 1787-1417

Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Zsibrita, János (2014) Using Automatic Morphological Tools to Process Data from a Learner Corpus of Hungarian. APPLES: JOURNAL OF APPLIED LANGUAGE STUDIES, 8 (3). pp. 39-54.

Dyekiss, Emil Gergely (2010) Ellentmondások kiküszöbölése a diskurzusból kérdések segítségével. In: LingDok9., 2008.00.00, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Finite state automatons in information states. In: Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest, 2010.11.25-2010.11.27, Budapest.

Dyekiss, Emil Gergely (2011) Hivatkozás nem létező diskurzus-referensekre? In: LingDok10: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, 2011.11.18-2011.11.19, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2014) Információs állapotok véges ábrázolása dialógusokban. In: LINGDOK 13., 2012.11.29-2012.11.30, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal. In: LingDok 11., 2010.11.30-2010.12.01, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2013) Nem teljesen megbízható információkat hordozó dialógusok értelemzése véges állapotú súlyozott automaták segítségével. In: LingDok12., 2011.11.17-2011.11.18, Szeged.

Dyekiss, Emil Gergely (2012) Szövegek értelmezése elnagyolt szintaktikai elemzés alapján. In: Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain, 2010.10.07-2010.10.08, Budapest.

Dziewonska-Kiss, Dorota (2019) Węgierskie kulinaria w książce Krzysztofa Vargi pt. Gulasz z turula. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 9-19. ISBN 9789634890669

Dziewońska-Kiss, Dorota (2013) Językowy obraz czterech żywiołów w polskiej i węgierskiej frazeologii. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 185-197. ISSN 1216-0016

Dziewońska-Kiss, Dorota (2016) A nő és a férfi nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben (a frazeológiai kapcsolatok tükrében). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 120-126. ISSN 1216-0016

Dziewońska-Kiss, Dorota and Fábián, Krisztina (2012) A szem fogalma az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelv frazeológiai kapcsolatainak tükrében. FILOLÓGIA.HU, 3 (1). pp. 23-40.

Dános, Valér (2021) A tökéletlen tökéletesség, avagy a Rendészettudományi szaklexikonnal kapcsolatos reflexiók margójára. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 69 (2). pp. 321-327. ISSN 2062-9494

Dávid, Péter (2005) Kísérlet egy erdélyi nemzeti narratíva megalkotására a XVIII. század végén. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Dávid, Péter (2005) „Ligatis natibus” : Egy romlatlan szöveghely tanulságai. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Dávidházi, Péter (2014) A Tribute to the Great Code. In: Northrop Frye 100: A Danubian Perspective / Northrop Frye 100: Dunai távlatok. Károli könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 109-139. ISBN 978-963-236-869-6

Dávidházi, Péter (2011) „Van-e balzsam Gileádban?” Egy Poe-fordítás százéves vitájához. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 295-309. ISBN 978-963-284-204-2

Dékány, Éva (2014) Argument structure and functional projections in Old Hungarian verbal gerunds. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 317-361. ISSN 1216-8076

Dékány, Éva (2019) Chomsky nyelvészeti radikalizmusa. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-53. ISBN 978-963-693-924-3

Dékány, Éva (2019) Foundations of generative linguistics. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 309-334. ISSN 2559-8201

Dékány, Éva (2019) Guest Editor's Note: Chomsky 90. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 305-307. ISSN 2559-8201

Dékány, Éva (2021) The Hungarian Nominal Functional Sequence. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (100). Springer Nature Switzerland AG. (Springer Nature), Cham. ISBN 978-3-030-63439-1 (print); 978-3-030-63441-4 (e-book)

Dékány, Éva (2012) Nem jöttem hínia az igazakat : Az ómagyar anti-egyezetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 219-252.

Dékány, Éva (2017) The position of case markers relative to possessive agreement : Variation within Hungarian. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY, 36 (2). pp. 365-400. ISSN 0167-806X

Dékány, Éva and Georgieva, Ekaterina (2020) Three ways of unifying participles and nominalizations: The case of Udmurt. In: Nominalization : 50 Years on from Chomsky's Remarks. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-27. ISBN 9780198865582

Dékány, Éva Katalin (2018) Approaches to head movement. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). 10.5334/gjgl.316. ISSN 2397-1835

Dékány, Éva Katalin and Csirmaz, Anikó (2017) Numerals and quantifiers. In: Syntax of Hungarian. Nouns and noun phrases. Comprehensive grammar resources . Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 1044-1150. ISBN 978-9462982703

Dékány, Éva Katalin and Dikken, Marcel den (2021) Rethinking ‘defective goal’: Clitics and noun incorporation. In: Syntactic architecture and its consequences III. Language Science Press, Berlin, pp. 457-488.

Dér, Csilla Ilona (2002) Bemerkungen zur Grammatikalisierung als Erscheinung des Sprachwandels. Acta Linguistica Hungarica, 49 (2). pp. 149-178. ISSN 1216-8076

Dér, Csilla Ilona (2019) Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben = Insubordination in spoken and in written spoken Hungarian. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 206-220. ISSN 1218-8727

Dér, Csilla Ilona (2010) On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 3-28. ISSN 1216-8076

Dér, Csilla Ilona and Csontos, Nóra and Furkó, Péter (2020) A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 1. rész. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 40-48. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dér, Csilla Ilona and Csontos, Nóra and Furkó, Péter (2020) A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése 2. rész = A Variationist Pragmatic Analysis of the Discourse Marker mondván ‘Having Said’. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 156-165. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Déri, Balázs (2012) Gálity Vojiszláv homíliájának retorikai elemzése. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, 19 (2). pp. 197-198. ISSN 1217-7768

Döbrössy, Bálint and Makrai, Márton and Tarján, Balázs and Szaszák, György (2019) Investigating Sub-Word Embedding Strategies for the Morphologically Rich and Free Phrase-Order Hungarian. In: 4th Workshop on Representation Learning for NLP (RepL4NLP-2019), 2019.08.02, Florence, Italy.

Dömötör, Adrienn (2014) A kihalt kötőszók történetének egyik fejezete: a hogyki típus létrejötte és használata. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 40-52. ISSN 0025-0236

Dömötör, Adrienne (2003) Structural synonomy and formal variants: relative clauses and their parallels in six Early Hungarian translations of the Bible. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 341-369. ISSN 1216-8076

Dömötör, Adrienne and Gugán, Katalin and Novák, Attila and Varga, Mónika (2017) Kiútkeresés a morfológiai labirintusból : korpuszépítés ó- és középmagyar kori magánéleti szövegekből. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 87-114. ISSN 0029-6791

den Dikken, Marcel (2021) Canonical and reverse predication in the syntax of the active/passive diathesis alternation. In: Smuggling in Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-33. ISBN 9780197509869

den Dikken, Marcel (2017) Clausal subordination and the structure of the verbal phrase. LANGUAGES, 2 (2). pp. 1-12. ISSN 2226-471X

den Dikken, Marcel (2020) Differential object marking and the structure of transitive clauses. In: Linguistic Variation: Structure and Interpretation. Studies in Generative Grammar (132). Walter de Gruyter GmbH, Berlin, pp. 217-229. ISBN 9781501514340 (print); 9781501505201 (electronic)

den Dikken, Marcel (2019) Norbert Hornstein, Howard Lasnik, Pritty Patel-Grosz and Charles Yang (eds.): Syntactic Structures after 60 years. The impact of the Chomskyan revolution in linguistics. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 429-444. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2014) On feature interpretability and inheritance. In: Minimalism and beyond: Radicalizing the interfaces. John Benjamins, Amsterdam.

den Dikken, Marcel (2010) On the functional structure of locative and directional PPs. In: Mapping spatial PPs. Oxford University Press, Oxford, pp. 74-126.

den Dikken, Marcel (2015) On the morphosyntax of (in)alienably possessed noun phrases. In: Approaches to Hungarian. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 121-145. ISBN 9789027204844

den Dikken, Marcel (2017) Overtly Marked Wh-Paths. In: The Blackwell Companion to Syntax (second edition). Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 10.1002/9781118358733.wbsyncom010. ISBN 978-1-118-35872-6

den Dikken, Marcel (2013) Predication and specification in the syntax of cleft sentences. In: Cleft structures. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 35-70.

den Dikken, Marcel (2017) Predication in the syntax of hyperraising and copy raising. Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 3-43. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2017) Pseudoclefts and other specificational copular sentences. In: The Blackwell Companion to Syntax (second edition). Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 10.1002/9781118358733.wbsyncom001. ISBN 978-1-118-35872-6

den Dikken, Marcel (2017) Quantifier float and predicate inversion. In: Elements of comparative syntax: Theory and description. Mouton de Gruyter, Berlin, pp. 47-55.

den Dikken, Marcel (2015) Raising The Subject Of The ‘Object-Of’ Relation. MIT Working Papers in Linguistics, 77. pp. 85-98. ISSN 1049-1058

den Dikken, Marcel (2018) Secondary predication and the distribution of raising to object. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 87-117. ISSN 2559-8201

den Dikken, Marcel (2017) Stacking up for the long way down. In: Crossroads Semantics. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 207-225. ISBN 9789027212481

den Dikken, Marcel (2019) What would you rather me say? In: Mapping linguistic data : Essays in honour of Liliane Haegeman. Universiteit Gent, Ghent, pp. 99-104.

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva (2019) Adpositions and Case: Alternative Realisation and Concord. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 7 (2). pp. 39-75. ISSN 2063-8825

den Dikken, Marcel and Dékány, Éva Katalin (2018) A restriction on recursion. SYNTAX, 21 (1). pp. 1-30. ISSN 1368-0005

den Dikken, Marcel and O'Neill, Theresa (2017) Copular constructions in syntax. In: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-31.

den Dikken, Marcel and Surányi, Balázs (2017) Contrasting Contrastive Left-Dislocation Explications. LINGUISTIC INQUIRY, 48 (7). pp. 543-584. ISSN 0024-3892

E

E Bártfai, László and Kiss, Gábor (2017) Szóbeszéd, búbánat, csicseriborsó. A rokon értelmű főnevekből összetett szavak. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 342-350. ISSN 0025-0228

Efthymiou, Angeliki and Fragaki, Georgia and Markos, Angelos (2015) Exploring the meaning and productivity of a polysemous prefix. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 447-476. ISSN 1216-8076

Egas-López, José Vicente and Balogh, Réka and Imre, Nóra and Tóth, László and Vincze, Veronika and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János and Hoffmann, Ildikó and Gosztolya, Gábor (2021) Enyhe kognitív zavar detektálása beszédhangból x-vektor reprezentáció használatával. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 147-156. ISBN 978-963-306-781-9

Egedi, Barbara (2009) Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). Mouton de Gruyter, Berlin – New York, pp. 103-132. ISBN 978-3-11-021480-2

Egedi, Barbara (2009) Attribution vs. possession in Coptic : The origin and development of an opposition. Lingua Aegyptia, 17. pp. 65-79. ISSN 0942-5659

Egedi, Barbara (2011) Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 35-47. ISBN 978-963-306-115-2

Egedi, Barbara (2012) Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 34-54. ISBN 978-963-308-076-4

Egedi, Barbara (2014) The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics (11). Oxford University Press, Oxford, pp. 56-82. ISBN 9780198709855

Egedi, Barbara (2014) Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 96-127. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2005) Genitive constructions in Coptic. In: Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Studies in Generative Grammar (83). Mouton de Gruyter, Berlin, New York, pp. 137-159. ISBN 978-3-11-018550-8

Egedi, Barbara (2013) Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series (133). John Benjamins, Amsterdam, pp. 367-390.

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi, Barbara (2015) Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 81-98. ISBN 9789632775456

Egedi, Barbara (2014) Határozottsági ciklus a magyarban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 2. PPKE BTK, Piliscsaba, pp. 63-83.

Egedi, Barbara (2010) Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. In: Nyelvelmélet és kontaktológia. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 33-48. ISBN 978-963-308-004-7

Egedi, Barbara (2011) Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 110-127. ISBN 978-606-8178-35-6

Egedi, Barbara (2010) Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 137. pp. 1-12. ISSN 0044-216X

Egedi, Barbara (2015) Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-132. ISSN 0569-1338

Egedi, Barbara (2018) Word order change at the left periphery of the Hungarian noun phrase. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 88-103. ISBN 978-0-1987-473-0-7

Egedi, Barbara (2014) A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 281-286. ISBN 9789630594561

Egedi, Barbara (2009) A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. SzTE Általános Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 67-85. ISBN 978-963-306-001-8

Ehmann, Bea and Erős, Ferenc and László, János and Pólya, Tibor (2009) A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban = Narrative Organization of Temporal Representation: Patterns of Psychological Time Experience in Spontaneous and Induced Autobiographical Episodes. Project Report. OTKA.

Ehmann, Bea and Lendvai, Piroska and Miháltz, Márton and Vincze, Orsolya and László, János (2013) Szemantikus szerepek a narratív kategoriális elemzés (NARRCAT) rendszerében. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 121-123. ISBN 978-963-306-189-3

Ekler, Péter (2014) Adatok Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életéhez I. In: Esemény és narratíva. Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban, 2013. január 21., Budapest, Hungary.

Ekler, Péter (2014) Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: Investigatio Fontium. Antiquitas - Byzantium - Renascentia (10). ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 159-169. ISBN 978-615-5371-33-2

Ekler, Péter (2006) Egy lakodalmi köszöntő magyar vonatkozása. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 122. pp. 491-496. ISSN 0025-0171

Ekler, Péter (2012) George of Trebizond’s grammar on the basis of Priscian’s Institutiones. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52. pp. 45-57. ISSN 0044-5975

Ekler, Péter (2006) Georgius Trapezuntius nyelvtani kompendiuma Priscianus Institutiones-e alapján. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 50. pp. 315-322. ISSN 0003-567X

Ekler, Péter (2011) "Margarita poetica". A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. Nemzeti Téka . Gondolat - Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978 963 693 315 9

Ekler, Péter (2009) Methodological Problems in 15th Century Latin Grammar Books Used in Hungary: saepes – faex – pecus. CAMOENAE HUNGARICAE, 4. pp. 65-78. ISSN 1786-5484

Ekler, Péter (2007) „Newe Zeitung auß Ungern…”. LYMBUS - MAGYARSÁGTUDOMÁNYI FORRÁSKÖZLEMÉNYEK, 5. pp. 7-19. ISSN 0865-0632

Ekler, Péter (2013) Papias’ Ars and George of Trebizond’s Compendium: Two Grammars Based on the Institutiones Grammaticae of Priscian. In: Byzanz und das Abendland. Antiquitas, Byzantium, Renascentia, 1 (5). Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 327-337. ISBN 978-615-5371-15-8

Ekler, Péter (2014) Péter Ekler: Classical Literature as a Model and Standard in the De Modo Epistolandi of Augustinus Moravus Olomucensis. In: 11. Magyar Ókortudományi Konferencia, 2014. május 24., Budapest.

Emberšič Škaper, Elizabeta and Dončec Merkli, Ibolya (2016) Kmetijsko izrazje na samooskrbovalni porabski kmetiji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 127-135. ISSN 1216-0016

Emonds, Joseph (2012) The single morpheme -ed/-en of the English past/passive. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 127-152. ISSN 1216-8076

Endriss, Cornelia and Hinterwimmer, Stefan (2008) Direct and indirect aboutness topics. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 297-307. ISSN 1216-8076

Endrédy, István (2015) Corpus based evaluation of stemmers. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 234-239. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István (2014) Hungarian-Somali-English Online Dictionary and Taxonomy. In: 2014 LREC Workshop: Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open Data Era (CCURL 2014). European Language Resources Association (ELRA), Lisszabon, pp. 38-43.

Endrédy, István (2015) Improving chunker performance using a web-based semi-automatic training data analysis tool. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 80-84. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Indig, Balázs (2015) HunTag3, a general-purpose, modular sequential tagger - chunking phrases in English and maximal NPs and NER for Hungarian. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 213-218. ISBN 978-83-932640-8-7

Endrédy, István and Novák, Attila (2015) Szótövesítők összehasonlítása és alkalmazásaik. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 7-27. ISSN 1587-1061

Endrédy, István and Prószéky, Gábor (2016) A Pázmány Korpusz. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 191-205. ISSN 0029-6791

Enguehard, Guillaume (2018) Strict CV without government. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 29-45. ISSN 2559-8201

Enguehard, Guillaume and Luo, Xiaoliang (2020) A note on the strength of vowels. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 109-120. ISSN 1216-8076

Erschler, David (2012) Suspended affixation in Ossetic and the structure of the syntax-morphology interface. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 153-175. ISSN 1216-8076

Esteban, Avelino (2014) An analysis of transitivity in Cheyenne. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 379-422. ISSN 1216-8076

Eszéki, Aliz (2018) A modális partikulák megjelenése és didaktizálása német nyelvkönyvekben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-21. ISSN 1587-1061

Evellei, Kata (2018) Főnév-melléknév konverzió magyar háziállatok megnevezésében = Noun-adjective conversion in Hungarian names of domestic animals. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 58-72. ISSN 0025-0236

Eőry, Vilma (2017) Navracsics Judit főszerk. Alkalmazott Nyelvtudomány. Az MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága. Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. 2001– : Az Alkalmazott Nyelvtudomány tizenhat évének áttekintése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 75-82. ISSN 2060-0623

F

Failasofah, Failasofah (2020) Indika Liyanage & Tony Walker (editors): Multilingual Education Yearbook. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Faluvégi, Katalin and Pléh, Csaba (2020) Thienemann és Fónagy: két magyar változat a tudattalan megtalálására a nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 299-324. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Falvay, Dávid (2007) Teorie contemporanee della memoria storica e gli studi medievali. Nuova Corvina, 19. pp. 69-77. ISSN 1218-9472

Falvay, Dávid and Tóth, Péter (2015) L'autore e la trasmissione delle Meditationes Vitae Christi in base a manoscritti volgari italiani. ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, 108. pp. 403-430. ISSN 0004-0665

Fancsaly, Éva and Gúti, Erika and Kontra, Miklós and Molnár Ljubić, Mónika and Oszkó, Beatrix and Siklósi, Beáta and Žagar Szentesi, Orsolya (2016) A magyar nyelv Horvátországban. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén, V . Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest - Eszék. ISBN 978 963 693 701 0

Fanselow, Gisbert (2008) In need of mediation: The relation between syntax and information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 397-413. ISSN 1216-8076

Farkas, Imola-Agnes (2019) Sóhajtott egyet, mélyet, hangosat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 173-198. ISSN 0029-6791

Farkas, Imola-Agnes and Kardos, Éva (2019) A végpontosság mint szituációs aspektuális jegy jelölése a magyar nyelvben. 1. rész. MAGYAR NYELV, 115 (2). pp. 176-185. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Farkas, Judit (2015) Esettanulmányok egy hatásláncok motiválta thematikus elméletben. In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei (IV). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-216. ISBN 9786067390230

Farkas, Judit and Alberti, Gábor (2013) The Finnish Voice Continuum. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Farkas, Judit and Alberti, Gábor and Szabó, Veronika (2020) Dilemmák az anyanyelvi nevelésben az igei, igenévi és főnévi szerkezetek tanítása kapcsán. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 55-68. ISBN 978-963-496-168-0

Farkas, Tamás (2015) Changing names as abolishing the difference. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 45 (3). pp. 27-39. ISSN 0350-4158

Farkas, Tamás (2015) Családnév és etnikum. In: A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI. Határtalan nyelvföldrajz. Savaria University Press, pp. 187-211.

Farkas, Tamás (2014) Családnév-történeti vizsgálatok. Névtani Értesítő, 36. pp. 201-204. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2014) Dimenzionális szemlélet a névkutatásban. Névtani Értesítő, 36. pp. 9-22. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2015) Hungarian Names by Tamás Farkas. In: The Oxford Handbook of Names and Naming. Oxford University Press. (In Press)

Farkas, Tamás (2014) In memoriam Hajdú Mihály (1933–2014). Névtani Értesítő, 36. pp. 313-320. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2019) Történelemkonstruálás – névkonstruálás. Névtani Értesítő (41). pp. 70-90. ISSN 0139-2190

Farkas, Tamás (2016) Végső búcsú Ördög Ferenctől. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 115-117. ISSN 0025-0228

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnevek változástipológiájáról. MAGYAR NYELV. ISSN 0025-0228 (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A magyar családnévanyag névtörténeti és névrendszertani vizsgálata. Kézirat. (Unpublished)

Farkas, Tamás (2015) The most frequent Hungarian surnames. In: Conventional / Unconventional in Onomastics. Editura Mega. (Submitted)

Farkas, Tamás (2015) A nemzetközi névkutatás és magyar kapcsolatai. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 23-47.

Farkas, Tamás (2015) A névtan a felsőoktatásban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, pp. 358-367.

Farkas, Tamás (2020) A tulajdonnevek szótári feldolgozásának alapkérdései = The Fundamental Questions of Processing Proper Names in Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 11-36. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Farkas, Tamás (2014) The typology of Changes in the History of Hungarian Surnames. In: Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ICOS. (In Press)

Farran, Bashar and Hortobágyi, Ildikó and Fábián, Gyöngyi (2020) Testing English as a Foreign Language in Palestine: A Case Study of INJAZ (GCSE) 2018 English Exam. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Faust, Noam (2020) The inflection of Tigre weak-final and strong verbs. Acta Linguistica Academica, 67 (1). pp. 135-154. ISSN 2559-8201

Fazakas, Noemi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2015) Born or Made? An Overview of the Social Status and Professional Training of Hungarian Interpreters in Romania. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7 (3). pp. 1-18. ISSN 2391-8179

Fazakas, Noémi (2014) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 113-121. ISSN 1216-8076

Fazakas, Noémi (2014) ÚJABB FEJLEMÉNYEK A NYELVI REVITALIZÁCIÓ KUTATÁSÁBAN. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVIII (2). pp. 155-164. ISSN 0567-6223

Fazakas, Noémi (2014) REVITALIZE OR NOT? MINORITY COMMUNITIES AND ENDANGERED LANGUAGES IN A GLOBALIZING WORLD. In: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI), 29-30 May 2014, Targu Mures.

Fazakas, Noémi and Bodó, Csanád and Nagy, Noémi and Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Borbély, Anna and Hatoss, Anikó and Bánfi, Mariann and Márku, Anita and Filipović, Jelena and Csernicskó, István and Baló, András Márton and Lakatos, Péter and Kovács, Magdolna and Takkinen, Ritva and Suni, Minna and Heltai, János Imre and Takács, Zsófia K. and Swart, Elise K. and Horváth, Csilla and Pachné Heltai, Borbála and Hargitai, Evelin Gabriella and Romanek, Péter Zalán (2017) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. - A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 28 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9861 3

Fazakas, Noémi and Sarosi-Mardirosz, Krisztina (2021) Bevezetés a tolmácsolás elméletébe. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-042-1

Federico, Martelli and Roberto, Navigli and Simon, Krek and Jelena, Kallas and Polona, Gantar and Lipp, Veronika and Váradi, Tamás and Győrffy, András and Simon, László (2021) Designing the ELEXIS Parallel Sense-Annotated Dataset in 10 European Languages. In: Electronic lexicography in the 21st century: post-editing lexicography. Lexical Computing, Brno, pp. 377-395.

Fedinec, Csilla (2000) Tömbösített Kárpátalja. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM, 3. pp. 259-272. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2021) The Informal Use of Time as a Component of Multicultural Regional Identity in Transcarpathia (Ukraine). EAST CENTRAL EUROPE / L'EUROPE DU CENTRE EST, 48 (1). pp. 73-102. ISSN 0094-3037

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2012) Nyelvtörvény Saga Ukrajnában : A lezáratlan 2012-es fejezet | The Saga of Language Law in Ukraine: the Unaccomplished : Chapter of the Year 2012. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21 (3). pp. 568-609. ISSN 1215-2684

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2019) The People of the “Five Hundred Villages”. In: Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Brill Academic Publishers, Leiden, pp. 160-195. ISBN 9789004407978

Fedinec, Csilla and Gönczi, Andrea (2010) Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén 1918-ig. In: Kárpátalja 1919 - 2009: történelem, politika, kultúra. Argumentum - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Budapest, pp. 563-571. ISBN 978-963-446-596-6

Fedor, Anna and Varga, Máté and Szathmáry, Eörs (2012) Semantics boosts syntax in artificial grammar learning tasks with recursion. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION, 38 (3). pp. 776-782. ISSN 0278-7393

Fedoszov, Oleg (2019) Földrajzi nevek és frazeológia. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 44-52. ISBN 9789634891628

Fedoszov, Oleg (2017) Szláv jövevényfrazémák Bárdosi Vilmos új szótárában (magyar-szláv frazeológiai párhuzamok). In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 47-63. ISBN 9789632849249

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik der Verständigung und Intersubjektivität im Systemansatz der Phänomenologie Hegels. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 237-249. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutik und praktische Philosophie. In: Constellations herméneutiques: interprétation et liberté. LIT-Verlag, Zürich; Berlin; Münster, pp. 61-80. ISBN 978-3-643-90585-7

Fehér, M. István (2014) Hermeneutika és humanizmus : Hermeneutika humanista és humanizmus hermeneutikai nézőpontból. TÖBBLET, VI (2014/1). pp. 10-109. ISSN 2067-2268

Fehér, M. István (2015) Hermeneutika és nyelvfilozófia – minden nyelvtudomány nyelvisége. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2015/2). pp. 191-200. ISSN 0025-0236

Fehér, M. István (2014) Kunst und Wahrheit bei Heidegger und Gadamer. PHILOBIBLON, XIX (Number). pp. 538-556. ISSN 1224-7448

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. VILÁGOSSÁG, 50 (2009 ő). pp. 63-93. ISSN 0505-5849

Fehér, M. István (2009) Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció: A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái. In: Filológia, interpretáció, médiatörténet. Filológia (1). Ráció, Budapest, pp. 56-151. ISBN 978-963-9605-83-1

Fehér, M. István (2013) »A szavak szeretete« – »a bölcsesség szeretete«. Filológia és filozófia hermeneutikai nézőpontból. VILÁGOSSÁG, LIV (2013 ő). pp. 3-23. ISSN 0505-5849

Fejes, L. (2018) Vowel harmony in the Volga–Kama region: an areal phenomenon? In: Языковые контакты народов Поволжья и Урала XI Международный симпозиум, Чебоксары, 21-24 мая 2018 г. : сборник статей Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образовани. Čuvašskij gosudarstvennyj universitet imeni I.N. Ul'janova, Ceboksary, pp. 16-28. ISBN 9785767726806

Fejes, László (2020) Кельмаков , В . К.: Образцы удмуртской речи 3. Южные говоры I. «Удмуртия», Ижевск [Kel'makov, V. K.: Obraztsy udmurtskoy rechi 3. Yuzhnyye govory I. «Udmurtiya», Izhevsk] 2015. 422 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 334-348. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2008) Az agglutinációról. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok (18). ELTE BTK Finnugor Tanszék; Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest, pp. 185-198. ISBN 978-963-463-962-6

Fejes, László (2004) “Compound verbs” in Komi: grammaticalisation without a grammatical morpheme? Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 5-43. ISSN 1216-8076

Fejes, László (2017) Dől a fa? MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 54. pp. 95-120. ISSN 0541-9298

Fejes, László (2019) Mari hatás a krasznoufimszki udmurt nyelvjárás magánhangzó-harmóniájában? In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest - Piliscsaba, pp. 167-187. ISBN 9789633083611

Fejes, László (2020) Усачёва М. Н. – Архангельский Т. А. – Бирюк О. Л. – Иванов В. А. – Идрисов Р. И.: Тезаурус бесермянского наречия. Имена и служебные части речи (говор деревни Шамардан) Издательские решения, Москва [Usachova M. N. – Arkhangel'skiy T. A. – Biryuk O. L. – Ivanov V. A. – Idrisov R. I.: Tezaurus besermyanskogo narechiya. Imena i sluzhebnyye chasti rechi (govor derevni Shamardan) Izdatel'skiye resheniya, Moskva], 2017. 532 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 349-356. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2020) Utalhatnak-e a permi–magyar tipológiai párhuzamok areális kapcsolatokra? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 71-95. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Fejes, László (2018) Utilization of Nganasan digital resources: a statistical approach to vowel harmony. In: Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg (PA), pp. 121-140.

Fejes, László and Ruttkay Miklián, Eszter and Sipos, Mária (2011) Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok = Ob-Ugric morphological analyzers and corpora. Project Report. OTKA.

Fekete, István (2013) Hungarian Gyerekestül versus Gyerekkel (‘with [the] kid’). AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION E-JOURNAL, 6. pp. 1-25. ISSN 1936-8879

Fekete, István and Babarczy, Anna (2013) Kognitív templátumok és a valóság illesztése környezeti hangokra utaló nyelvi megértés során. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXV. pp. 411-439. ISSN 0569-1338

Fekete, István and Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Logical and Pragmatic Meaning in the Interpretation of Connectives: Scalar Implicatures and “Shallow” Processing. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 171-180. ISBN 978-80-244-4060-6

Fekete, István and Pléh, Csaba (2011) Bidirectional and unidirectional comitative constructions in Hungarian: A psycholinguistic investigation at the interface of argument structure and semantics. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 3-23. ISSN 1216-8076

Feldmann, Ádám and Hajdu, Róbert and Indig, Balázs and Sass, Bálint and Makrai, Márton and Mittelholcz, Iván and Halász, Dávid and Yang, Zijian Győző and Váradi, Tamás (2021) HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 29-36. ISBN 978-963-306-781-9

Fellegi, Zsófia and Vadász, Noémi (2018) Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon. In: Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 168-180. ISBN 9789634890126

Ferenczi, Gábor (2020) A Müncheni kódex olvasata. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 234-237. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Ferenczi, Gábor (2020) A kukorica bajusza: az elnevezés területi változatainak kognitív szemantikai elemzése = A kukorica bajusza ‘corn tassel’: a cognitive semantic analysis of its territorial variability. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 82-91. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Ferenczi, Gábor and Pál, Helén (2020) Két sajátos(an nagy) tájszótárról. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 108-115. ISSN 0025-0228

Ferenczi, Zsanett and Mittelholcz, Iván and Simon, Eszter (2018) Automatic Generation of Wiktionary Entries for Finno-Ugric Minority Languages. In: Proceedings of the Fourth International Workshop on Computatinal Linguistics of Uralic Languages, 2018.01.08-2018.01.09, Helsinki.

Ferenczi, Zsanett and Mittelholcz, Iván and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2018) Evaluation of Dictionary Creating Methods for Finno-Ugric Minority Languages. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). European Language Resources Association (ELRA), Paris, pp. 1989-1994. ISBN 9791095546009

Fernández-Alcalde, Héctor (2014) Two types of datives in Spanish: Caused possession vs. possessor raising. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 69-90. ISSN 1216-8076

Flumbort, Ábel (2020) Bodó Csanád: Nyelvi ideológiák és különbségek. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Fodor, István (2017) Hajdú Péter őstörténeti munkássága. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 5-36. ISSN 0029-6791

Fodor, István and Forgács, Tamás and Moravcsik, Edith and Alekseevna Shipulina, Ludmila (2005) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 315-338. ISSN 1216-8076

Fodor, Krisztina (2009) Changes of the Latin Language in Aquitaine as Reflected by the Inscriptions. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 39-50. ISSN 0044-5975

Fogarasi, György (2018) Kísértet, elmélet : Coleridge és Luther. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (1). pp. 65-87. ISSN 0015-1785

Fogarasi, Katalin and Schneider, Philipp and Bajnóczky, István (2014) Helyes szakkifejezéseket tartalmazó látleletek jelentősége a büntetőeljárásban. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 78-81. ISSN 1588-3191

Forgács, Tamás (2020) Alaki hasonlóságon alapuló komponenscserék frazeológiai egységekben. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 462-466. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2018) Balázsi József Attila, Hasonlatszótár. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 227-236. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2004) Grammaticalisation and preverbs. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 45-84. ISSN 1216-8076

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Forgács, Tamás (2015) Még egyszer a dz fonémastátuszáról. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 421-432. ISSN 0025-0228

Forrai, Gábor and Ambrus, Gergely and Bognár, László and Farkas, Katalin and Gáspár, Csaba László and Huoranszki, Ferenc and Jacsóné Mészáros, Magdolna and Mezei, Balázs and Nyírő, Miklós and Schmal, Dániel and Schwendtner, Tibor and Szegedi, Nóra and Veres, Ildikó (2008) A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában = The Issue of Meaning and Understanding in Analytic Philosophy, Phenomenology and Hermeneutics. Project Report. OTKA.

Fradin, Bernard (2007) Three puzzles about denominal adjectives in- EUX. Acta Linguistica Hungarica, 54 (1). pp. 3-32. ISSN 1216-8076

Franco, Ludovico (2013) Before strikes back:An ABA constraint on temporal expressions. Acta Linguistica Hungarica, 60 (3). pp. 265-301. ISSN 1216-8076

Frang, Gizella (2020) Anyanyelvfejlesztés nyelvjárási háttérrel. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 18 (3-4). pp. 135-143. ISSN 1589-519X

Freytag, Georg Wilhelm Friedrich (1830) Georgii Wilhelmi Freytagii Lexicon Arabico-Latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operibus adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum. C. A. Schwetschkeet Tilim, Halis Saxonum.

Fried, Ilona (2007) Le „armi” del palcoscenico. Nuova Corvina, 19. pp. 183-206. ISSN 1218-9472

Fried, Ilona (2015) Una „vecchia vicenda della guerra fredda”. Nuova Corvina, 28. pp. 200-210. ISSN 1218-9472

Fröhlich, Ida (2015) "Rettegés","megrettenés" (pahad) az ókori zsidó szövegekben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 107-113. ISSN 1588-3191

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. (2016) On the relation between pointing gestures and speech production in German counting out rhymes. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, A. (2015) Changes in speech and breathing rate while speaking and biking. In: Proceedings of 18th ICPhS. University of Glasgow, Glasgow, pp. 1005-1009. ISBN 978-0-85261-942-1

Fuchs, S. and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, Amélie (2016) F0 declination and speech planning in face to face dialogues. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 145-152. ISBN 978-3-95908-040-8

Fuchs, S. and Savin, E. and Reichel, Uwe D. and Ebert, C. and Krifka, M. (2017) Letter replication as prosodic amplification in social media. In: Proceedings Phonetik und Phonologie im deutschsprachigen Raum, 2017.00.00, München.

Fuchs, Susanne and Reichel, Uwe D. and Rochet-Capellan, Amélie (2017) How different motions affect lexical access and linguistic structure in a spontaneous speech task. In: Proc. Abstraction, Diversity, and Speech Dynamics, 2017.05.03-2017.05.05, Herrsching am Ammersee.

Furkó, Bálint Péter (2020) Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd szerk., Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 366-369. ISSN 0025-0228

Furkó, Péter and Kertész, András and Abuczki, Ágnes (2018) Discourse Markers in Different Types of Reporting. In: Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (19). Springer, Cham, pp. 243-276. ISBN 978-3-319-78770-1 (print); 978-3-319-78771-8 (online)

Furuya, Kaori (2017) (Under)specification of the person feature in relative clauses. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 281-311. ISSN 1216-8076

Futász, Réka (2006) Analysis of theoretical research article introductions written by undergraduate students: a genre-based approach. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 97-116. ISSN 1216-8076

Fábián, Zsuzsanna (2012) Il Dizionario giuridico ungherese-italiano di Luigi Pauletig. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 47-58. ISSN 2064-1346

Fábián, Zsuzsanna (2020) Tulajdonnevek az olasz–magyar szótárakban = Proper Names in Italian-Hungarian Bilingual Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 95-107. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Féry, Caroline (2008) Information structural notions and the fallacy of invariant correlates. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 361-379. ISSN 1216-8076

Féry, Caroline and Fanselow, Gisbert and Krifka, Manfred (2008) Introduction. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 231-241. ISSN 1216-8076

Fóris, Ágota (2021) Alkalmazott nyelvészet, korpuszok és adatbázisok : A nyelvtechnológia és a korpusznyelvészet a terminológiaoktatásban. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 91-101. ISBN 9789639074903

Fóris, Ágota (2020) Alkalmazott nyelvészeti periodikumok (folyóiratok és kiadványsorozatok) Magyarországon – a tudományos dokumentáció aktuális kérdései. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Fóris, Ágota (2018) Tudományos kommunikáció a lézerfizikában : A nagy energiájú, atto-és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja = Scientific communication is laser physics. Terminology harmonization of high energy, atto- and femtosecond pulse lasers. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 187-205. ISSN 0025-0236

Földvári, Sándor (1997) Magyar és szláv hatások Lutskay Mihály életművében. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA, 4-5. pp. 71-76. ISSN 9013-8104

Földvári, Sándor (2005) Modus Obliquus -- areális nyelvészet és alapnyelvi rekontsrukció = «Modus Obliquus» - Areal Linguistics and Reconstruction of the Protolanguage. In: Észt-magyar összevetés 4. Savaria University Press, Szombathely, pp. 52-70. ISBN 963 9531 44 8

Földvári, Sándor (2000) The »Modus Obliquus« In The Baltic Language Union: A Review of The Literature on The Field. In: Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai III,. Klaipeda University, Klaipeda, pp. 10-13.

Földvári, Sándor (2006) Normann ‘piactér’ a svéd Segels torget-től a cseh Uhelný trh-ön át az illír Trieste-ig. In: Régészet, történelem, nyelvészet : A 75 éves Erdélyi István köszöntése. Őstörténeti füzetek (5). Magyar Tudomány a Világban Alapítvány, Göd, pp. 73-77. ISBN 963 210 3890

Földvári, Sándor (1997) Rot Sándor — Šandor Rot 1921 1996. SLAVICA, 28. pp. 225-226. ISSN 0583-5356

Földvári, Sándor (2007) A cirill betűs könyvek magyar tudósa : Ojtozi Eszter (1936-2006). SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE, 42 (1). pp. 105-109. ISSN 1216-092X

Förköli, Gábor (2020) Loci communes theologici : Egy melanchthoniánus modell interkonfesszionális használata? In: Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban. reciti, Budapest, pp. 87-103. ISBN 978-615-5478-97-0 (pdf)

Fülöp, Károly (2017) Esszészövegek grammatikai elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 32-46. ISSN 2060-0623

Fülöp, Károly (2017) Esszészövegek szerkezetének kvantitatív elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 28-38. ISSN 2060-0623

Fődi, Attila (2015) Farmakognózia az ősi Kínában gyógyszerkönyvi példák alapján. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 120-126. ISSN 1588-3191

G

Gaeta, Livio and Ricca, Davide (2003) Italian prefixes and productivity: a quantitative approach. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 93-112. ISSN 1216-8076

Gajdos, Srdan and Korpaš, Olivera (2020) Using multi-player computer/mobile games as a supplement to speaking and improving oral fluency – a short case study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Gajdos, Zsuzsanna (2019) Agócs Károly: Hablando en plata – Magyarán szólva. Spanyol-magyar kifejezés-, szólás- és közmondásszótár. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Galac, Ádám (2020) Semantischer Wandel von Wahrnehmungsverben: Eine Kontrastive Analyse. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 157-172. ISSN 2630-9513

Galuska László, Pál (2017) A Hős útjai. GRADUS, 4 (1). pp. 48-57. ISSN 2064-8014

Gawełko, Marek (2006) Remarques sur les constructions causatives du type faire + infinitif dans les langues romanes et quelques autres. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 117-138. ISSN 1216-8076

Gazda, István (2001) Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához. Főiskolai segédkönyv. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 46 . Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba.

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 1. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (11). pp. 379-382. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2014) A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745-1869. 2. rész. FIZIKAI SZEMLE, 64 (12). pp. 408-411. ISSN 0015-3257

Gazda, István (2012) A tudománytörténész id. Szily Kálmán. FIZIKAI SZEMLE, 62 (7-8). pp. 221-226. ISSN 0015-3257

Gazdag, Vilmos (2012) Використання мов (рідної та державної) угорськомовними учнями Закарпаття. In: Prolínání Slovanských Prostředí. Russia Altera, Prague, pp. 185-194. ISBN 978-80-7465-024-6

Gazdag, Vilmos (2013) Вплив української мови на лексичну систему закарпатських угорських говірок. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 2013. (4.). pp. 9-19.

Gazdag, Vilmos (2017) Фонетичні модифікації східнослов'янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах. In: Науковий вісник інноваційних технологій. "CP "Komprint" Ltd., Kiev, pp. 122-132. ISBN 978-966-929-509-5

Gazdag, Vilmos (2013) Az anyanyelv használati körének módosulásai Kárpátalján. In: Határhelyzetek IV. A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Kutatói Szakkollégiumának évkönyve. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 94-120. ISBN 978-963-87423-7-7

Gazdag, Vilmos (2011) Az ukrán tannyelvű iskolák magyar tanulóinak nyelvhasználata, különös tekintettel a keleti szláv kölcsönszavak fokozott használatára. In: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban : a 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 130. . Tinta Könyvkiadó : II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete, Beregszász ; Budapest, pp. 355-363. ISBN 978-963-9902-94-7

Gazdag, Vilmos (2017) Az államnyelvi hatás tükröződése a kárpátaljai magyar hírportálok nyelvhasználatában. In: Kölcsönös átszövődések, 2016.03.04-2016.03.04, Debrecen.

Gazdag, Vilmos (2012) A Beregszászi járás ukrán tannyelvű iskoláiban tanuló magyar diákok nyelvhasználati sajátosságai. HUNGARO-RUTHENICA, VI. pp. 77-91. ISSN 1586-0736

Gazdag, Vilmos (2013) Braun László, Csernicskó István és Molnár József: Magyar anyanyelvű cigányok/romák Kárpátalján. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 15. (1). pp. 154-157. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2015) Bárány Erzsébet–Csernicskó István (szerk.): Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність/Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Матеріали міжнародної наукової конференції/Nemzetközi tudományos konferencia előadásai. V. Pagyak Kiadója, Ungvár, 2014, 360 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 17 (2). pp. 176-179. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2019) Csernicskó István: Fények és árnyak. Kárpátalja nyelvi tájképéből. Ungvár, Autdor-Shark,2019, 240p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 21 (2). pp. 165-170. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867-2010). FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16. (1). pp. 188-192. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2020) Egy szovjetizmus története: kolhoz és származékai. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 473-480. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2012) Főhajtás Udvari István emléke előtt. KISEBBSÉGKUTATÁS, 21. (3). pp. 659-665. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2013) Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. KISEBBSÉGKUTATÁS, 22. év (2. szá). pp. 66-101. ISSN 1215-2684

Gazdag, Vilmos (2021) Magyar néprajz ukrán nyelven. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 2021 (4). pp. 63-67.

Gazdag, Vilmos (2021) Magyar-ukrán nyelvészeti szakszótár (Угорсько-український словник лінгвістичних термінів). II. RF KMF - "RIK-U" Kft., Beregszász-Ungvár. ISBN 9786177868964

Gazdag, Vilmos (2014) Márku Anita: „Po zákárpátszki” Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. „Líra” Poligráfcentrum, Ungvár, 2013, 244 p. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 16 (2). pp. 159-162. ISSN 1335-4361

Gazdag, Vilmos (2012) Másodnyelvi elemek a kárpátaljai Beregvidék magyar lakosságának nyelvhasználatában. In: A szótól a szövegig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (137). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 75-85. ISBN 978-615-5219-07-8

Gazdag, Vilmos (2018) Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban = Second-language homonyms in Transcarpathian Hungarian dialects. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 347-359. ISSN 0025-0228

Gazdag, Vilmos (2013) Nyelvhasználati sajátosságok a Beregszászi Járási Kórházban. In: Acta Academiae Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 229-238. ISBN 978-617-596-115-5

Gazdag, Vilmos (2013) Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtóban. In: Nyelvhasználat a médiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (155). Kodolányi János Főiskola ; Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár; Budapest, pp. 33-39. ISBN 978-615-5219-44-3

Gazdag, Vilmos (2020) Семантичні модифікації східнослов'янських лексичних елементів у закарпатських угорських говорах [Semantičnì modifìkacìï shìdnoslov'âns'kih leksičnih elementìv u zakarpats'kih ugors'kih govorah]. In: Ucrainica IX : Současná ukrajinistika problémy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, pp. 44-52. ISBN 978-80-244-5744-4 (print); 978-80-244-5745-1 (CD)

Gazdag, Vilmos (2021) Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban : Monográfia = Східнослов’янські Лексичні Елементи В Угорських Говірках Берегівського Району Закарпатської Області [Skhidnoslovyanski Leksychni Elementy v Uhorskykh Hovirkakh Berehivskoho Rayonu Zakarpatskoyi Oblasti]. Termini Egyesület, Törökbálint. ISBN 978-615-80914-9-7

Gazdag, Vilmos (2010) Szláv eredetű lexikai elemek a Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban (Kárpátalja, Ukrajna). In: Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig. Határhelyzetek (3). Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 124-160. ISBN 978-963-88739-4-1

Gazdag, Vilmos (2019) Ukrán kölcsönszavak a kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereken. In: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon = Україністика в Угорщині та поза її межами. RIK-U Kiadó, Nyíregyháza, pp. 47-54. ISBN 9786177692637

Gazdag, Vilmos (2021) A katonai szolgálat hatása a kárpátaljai magyar férfiak nyelvhasználatára. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 187-199. ISBN 9789635089680

Gazdag, Vilmos (2021) A katonai szolgálat során jelentkező államnyelvi hatás tükröződése Vári Fábián László Tábori posta című regényében. EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA (1). pp. 41-53.

Gazdag, Vilmos (2019) A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján. In: A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból (5). Autdor-Shark, Ungvár, pp. 54-64. ISBN 9786177132980

Gazdag, Vilmos (2015) A kárpátaljai magyar nyelvjárások orosz/ukrán kölcsönszavai. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 113-128. ISBN 978-617-7132-21-8

Gazdag, Vilmos (2014) A kárpátaljai magyar nyelvjárások sajátos lexikai elemei : Keleti szláv (orosz/ukrán) kölcsönszók. In: Élő tájnyelvek. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, pp. 77-85. ISBN 978 963 08 5642 3

Gazdag, Vilmos (2016) A kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészleti sokszínűségéről az ukrán/orosz kölcsönszavak és magyar nyelvi megfelelőik használata kapcsán. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 43-50. ISBN 978-617-7132-50-8

Gazdag, Vilmos and Kordonets, Oleksandr (2021) Російські лексичні елементи з військового побуту в романі «Табірна пошта» Ласло Варі-Фабіана [Rosiysʹki leksychni elementy z viysʹkovoho pobutu v romani «Tabirna poshta» Laslo Vari-Fabiana] = Russian lexical elements from military life in Lászlo Vári-Fábian’s novel «Camp Post». ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС [FILOLOHICHNYY CHASOPYS] = PHILOLOGICAL REVIEW, 17 (1). pp. 22-33. ISSN 2415-8828 (print); 2664-4495 (online)

Gaál, Csaba (2014) Hogyan nem szabad írni? MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 114-115. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) Nerriére J. P. - Hon D.: Globish az egész világ : Nyelvi gondolatok egy könyvértékelés kapcsán. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 14-15. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2014) További gondolatok a tudomány és a filozófia összefüggéséről. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 60-61. ISSN 1588-3191

Gaál, Csaba (2013) A magyar orvosi nyelv jelene. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 133-137. ISSN 1588-3191

Gaál, Péter (2020) Középiskolás tanulók szótárhasználati szokásai – egy vas megyei kérdőíves felmérés eredményei. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Geisler, Michael (2004) Can 'nothing' be grammaticalised? Comments on Permian vowel ~ zero alternations. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 85-94. ISSN 1216-8076

Gennari, Silvia P. (2018) Indexical time references and attitude reports. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 227-258. ISSN 2559-8201

Genzel, Susanne and Ishihara, Shinichiro and Surányi, Balázs (2015) The prosodic expression of focus, contrast and givenness: A production study of Hungarian. LINGUA (165). pp. 183-204. ISSN 0024-3841

Georgieva, Ekaterina (2016) The case-marking of subjects in Udmurt, Komi-Zyryan and Meadow Mari non-finites clauses. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 77-107. ISSN 0029-6791

Gercsák, Gábor (2015) Magyar tónevek angol fordítása. Névtani Értesítő, 37. pp. 77-81. ISSN 0139-2190

Gerstner, Károly (2012) Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen. In: Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 2012.03.25-2012.03.27, Berlin.

Gerstner, Károly (2018) Kemény Gábor 70 éves. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 250-254. ISSN 0025-0228

Gerstner, Károly (2014) Phraseme als Ausdrücke der volkstümlichen Denkweise im Neuen ungarischen Dialektwörterbuch. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 121-128. ISBN 978-963-236-885-6

Gerstner, Károly (2020) Tulajdonnevek a történeti és etimológiai szótárakban = Proper Names in Historical and Etymological Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 39-52. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Gervain, Judit (2003) Syntactic microvariation and methodology: problems and perspectives. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 405-434. ISSN 1216-8076

Gerőcs, Mátyás (2012) Book Review. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 487-495. ISSN 1216-8076

Gerőcs, Mátyás and Babarczy, Anna and Surányi, Balázs (2014) Exhaustivity in Focus: Experimental Evidence from Hungarian. In: Language Use and Linguistic Structure. Language Use and Linguistic Structure . Palackỳ University Press, Olomouc, pp. 181-195. ISBN 978-80-244-4060-6

Gerőcs, Mátyás and Pintér, Lilla (2015) A gyerekek mindig "pontosan" értik a számneveket? In: Lingdok 14. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 45-60.

Ghorbanpour, Amir and Kambuziya, Aliyeh K. Z. and Dabir-Moghaddam, Mohammad and Agha-Golzadeh, Ferdows (2019) Hiatus resolution in Persian: The case of [ɟ]-epenthesis. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 69-84. ISSN 2559-8201

Giannakidou, Anastasia (2018) A critical assessment of exhaustivity for Negative Polarity Items : The view from Greek, Korean, Mandarin, and English. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 503-545. ISSN 2559-8201

Glavor Petrović, Petra (2013) Analiza kulinarskog leksika u jeziku gradišćanskih Hrvata : Nazivi jela i slastica. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Gnitiev, Sergei (2019) Monika S. Schmid and Barbara Köpke (Eds.): The Oxford Handbook of Language Attrition. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Gocsál, Ákos (2017) Az artikulációs tempó és az átlagos alaphang szerepe a beszélő életkorának megbecslésében. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 151-167. ISSN 1218-8727

Gocsál, Ákos (2018) Speaker Age Estimation by Musicians and Non-musicians. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 185-205. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gocsál, Ákos (2019) A hangos olvasás időviszonyainak vizsgálata különböző életkorú férfi beszélőknél = The temporal structure of read speech of male speakers of different ages. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 259-271. ISSN 1218-8727

Gocsál, Ákos and Marusenko, Svetlana and Galambosné Tiszberger, Mónika (2019) Listener differences in speaker age estimation. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Goldziher, Ignác (1904) A. S. Yahuda [Dr.], Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Kitāb al-hidāja 'ila farā'iḍ al-qulūb (חובות הלבבות) von Bachja ibn Josef ibn Paqūda aus dem 'Andalus nebst einer grösseren Textbeilage. Darmstadt, Druck von C. F. Winter [1904]. VIII, 43u. 49 (arab.) S. 8°. Deutsche Literaturzeitung, 25 (31). pp. 1933-1935.

Goldziher, Ignác (1894) A. Seidel. Praktisches Handbuch der arabischen Umgangssprache ägyptischen Dialektes. Mit zahlreichen Übungsstücken und einem ausführlichen ägypto-arabisch-deutschen Wörterbuche. Berlin, Gergone [1894]. VI u. 310 S. 8°. Globus : illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, 66. p. 131.

Goldziher, Ignác (1915) Abū ǵād : (Zu ZA XXIX, S. 202, Anm. 4). Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 30. p. 106.

Goldziher, Ignác (1880) Adalékok a keleti tanúlmányok magyar bibliographiájához a múlt században. Egyetemes Philologiai Közlöny, 4. pp. 113-129.

Goldziher, Ignác (1911) Az X az algebrában. Magyar Nyelvőr, 40. pp. 45-46.

Goldziher, Ignác (1870) Berichtigung. Izraelita Közlöny, 7 (18). pp. 143-144.

Goldziher, Ignác (1899) Carra de Vaux, Le Mahométisme; le génie sémi­tique et le génie aryen dans l'Islam. Paris (Honoré Champion) 1898 ; 232 SS. in 8°. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 53. pp. 380-387.

Goldziher, Ignác (1874) Die Sprachwissenschaft. W. D. Whitney’s Vorlesungen über die Principien der Sprachforschung ; für das deutsche Publikum bearbeitet und erweitert von Dr. Julius Jolly. München, 1874. 80. XXIX. és 713. lap, ára 3 tallér 10 gar. Magyar Tanügy, 3. pp. 603-612.

Goldziher, Ignác (1880) Endogamy and Polygamy among the Arabs. The Academy (London), 18 (Július). p. 26.

Goldziher, Ignác (1877) George Smith : (Három közlemény). Egyetemes Philologiai Közlöny, 1.

Goldziher, Ignác (1898) Gri. Magyar Nyelvőr, 27. p. 321.

Goldziher, Ignác (1876) Grundriss der Sprachwissenschaft von Dr. Friedrich Müller I. Band. 1. Abtheilung : Einleitung in die Sprachwissenschaft. (Wien 1876, Alfr. Hölder,) VIII. és 177. lap. Ára 1 frt 80 kr. Magyar Tanügy, 5. pp. 130-133.

Goldziher, Ignác (1899) Hintó. Magyar Nyelvőr, 28. pp. 86-87.

Goldziher, Ignác (1892) Hyperbolische Typen im Arabischen. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, 7, 17.

Goldziher, Ignác (1869) Ismét a bibliaforditásról. Izraelita közlöny, 6 (24). p. 163.

Goldziher, Ignác (1916) Kitāb al-idāh fi-l-chejr almaḥid héber fordításának összehasonlítása az arab eredetivel. Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője. pp. 7-9.

Goldziher, Ignác (1880) Külföldi irodalom : Héber nyelvészeti újabb kézikönyvek. Egyetemes Philologiai Közlöny, 4.

Goldziher, Ignác (1884) Mecset-e vagy mosé? Magyar Nyelvőr, 13. pp. 22-24.

Goldziher, Ignác (1869) Mit nyertünk a beduin élet ismerete által az ó testamentum megértésére nézve? Protestáns Tudományos Szemle, 1. pp. 353-357.

Goldziher, Ignác (1877) Moabita régiségek. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1. pp. 219-221.

Goldziher, Ignác (1877) Mythologiai kézikönyvek. Magyar Tanügy, 6. pp. 44-53.

Goldziher, Ignác (1900) Müller Miksa. Nyelvtudományi Közlemények, 30. pp. 458-468.

Goldziher, Ignác (1885) Salavári. Magyar Nyelvőr, 14. pp. 130-131.

Goldziher, Ignác (1894) Szómagyarázatok : Díj, díja. Magyar Nyelvőr, 23. pp. 193-194.

Goldziher, Ignác (1884) Teleki Mihály erdélyi kanczellár és Leusden János utrechti tanár. Egyetemes Philologiai Közlöny, 8. pp. 666-667.

Goldziher, Ignác (1879) Ujabb mythologiai áramlatok. Egyetemes Philologiai Közlöny, 3.

Goldziher, Ignác (1885) Vendég. Magyar Nyelvőr, 14. pp. 241-246.

Goldziher, Ignác (1870) Zur Frage über den Sexualunterschied der Pflanzen. Izraelita Közlöny, 7 (9). p. 68.

Goldziher, Ignác (1907) Über Zahlenfiguren. (Zu Zeitschr. Bd. 61, S. 460, Z. 15 ff.), Nachtrag zu S. 757. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 61. 756, 951-757, 951.

Goldziher, Ignác (1883) A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban a XVII. században. Egyetemes Philologiai Közlöny, 7. pp. 42-44.

Goldziher, Ignác (1907) A nemzetközi segédnyelv kérdése. Akadémiai Értesítő, 19. pp. 334-335.

Gosztolya, Gábor (2019) Posterior-thresholding feature extraction for paralinguistic speech classification. KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 186. ISSN 0950-7051

Gosztolya, Gábor (2020) Using the Fisher Vector Representation for Audio-based Emotion Recognition. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 17 (6). pp. 7-23. ISSN 1785-8860

Gosztolya, Gábor and Bagi, Anita and Szalóki, Szilvia and Szendi, István and Hoffmann, Ildikó (2018) Identifying Schizophrenia Based on Temporal Parameters in Spontaneous Speech. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 3408-3412.

Gosztolya, Gábor and Beke, András and Neuberger, Tilda and Tóth, László (2016) Laughter Classification Using Deep Rectifier Neural Networks with a Minimal Feature Subset. ARCHIVES OF ACOUSTICS, 41 (4). pp. 669-682. ISSN 0137-5075

Gosztolya, Gábor and Grósz, Tamás and Tóth, László and Beke, András and Neuberger, Tilda (2017) Neurális hálók tanítása valószínűségi mintavételezéssel nevetések felismerésére. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 136-145. ISBN 978-963-306-518-1

Gosztolya, Gábor and Grósz, Tamás and Tóth, László and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2020) Applying DNN Adaptation to Reduce the Session Dependency of Ultrasound Tongue Imaging-based Silent Speech Interfaces. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 17 (7). pp. 109-128. ISSN 1785-8860

Gosztolya, Gábor and Hoffmann, Ildikó and Tóth, László and Vincze, Veronika and Pákáski, Magdolna (2018) Az enyhe kognitív zavar és korai Alzheimer-kór automatikus azonosítása spontán beszédből akusztikus jellemzők segítségével. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-230. ISBN 978-963-306-578-5

Gosztolya, Gábor and Pintér, Ádám and Tóth, László and Grósz, Tamás and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2019) Autoencoder-Based Articulatory-to-Acoustic Mapping for Ultrasound Silent Speech Interfaces. In: 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, Piscataway (NJ). ISBN 9781728119854

Gosztolya, Gábor and Tóth, László (2017) DNN-based Feature Extraction for Conflict Intensity Estimation from Speech. IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS, 24 (12). pp. 1837-1841. ISSN 1070-9908

Grabovac, Beata and Pléh, Csaba (2014) Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian-Serbian bilinguals from Serbia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 423-441. ISSN 1216-8076

Grabovac, Beáta and Pléh, Csaba (2014) Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian-Serbian bilinguals from Serbia. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 423-441. ISSN 1216-8076

Grezsa, István Bence (2016) Legújabb viták az altaji nyelvek rokonságáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 323-337. ISSN 0029-6791

Grund, Ágnes (2017) A tanulói portfólió mint motiváló eszköz az anyanyelvi nevelésben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 60-74. ISSN 2060-0623

Gráczi, Tekla Etelka (2013) Explozívák és affrikáták zöngésségének időviszonyai. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 94-120. ISSN 1218-8727

Gráczi, Tekla Etelka and Bata, Sarolta (2010) The effect of familiarization on temporal aspects of turn-taking: A pilot study. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 307-328. ISSN 1216-8076

Gráczi, Tekla Etelka and Bárkányi, Zsuzsanna (2013) Voiced fricatives in Hungarian. In: Grammatika és kontextus: Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III.

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Markó, Alexandra (2020) Az /s/ és /∫/ hangok akusztikai és artikulációs elkülönítése gyermekeknél: két longitudinális esettanulmány. In: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 45-66. ISBN 9789634892380

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Juhász, Kornélia and Markó, Alexandra (2021) Tongue root position in VC sequences with regard to the phonetic realization of obstruent voicing: A preliminary study on Hungarian. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 198-201.

Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Juhász, Kornélia and Markó, Alexandra (2020) A réshangok zöngésségével összefüggő nyelvpozíciós jellemzők a megelőző magánhangzóban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 155-190. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Gráczi, Tekla Etelka and Krepsz, Valéria (2018) Intervokális réshangok akusztikai szerkezete tinédzser- és felnőttkorban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-19. ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Krepsz, Valéria and Markó, Alexandra and Huszár, Anna and Száraz, Bettina (2019) Az f0-jellemzők felolvasásban és spontán beszédben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra (2018) Word-initial Glottal Marking in Hungarian as a Function of Articulation Rate and Word Class. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 75-98. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gráczi, Tekla Etelka and Markó, Alexandra and Takács, Karolina (2017) Az irreguláris zönge megjelenése mondatfelolvasásban: tizenéves és felnőtt beszélők adatainak összehasonlítása. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 17 (1). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Gráczi, Tekla Etelka and Siptár, Péter (2013) Degemináció? BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 7-25. ISSN 1218-8727

Gréczi-Zsoldos, Enikő (2018) Molnár Zoltán Miklós 70 éves. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 248-250. ISSN 0025-0228

Grósz, Tamás and Gosztolya, Gábor and Tóth, László (2017) Mély neuronhálós beszédfelismerők GMM-mentes tanítása. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 170-180. ISBN 9789633065181

Gugán, Katalin (2017) Diakrón rondó: tagadás -- hogy-törlés -- igemódosítók -- tagadás. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 71-80. ISBN 978-963-315-329-1

Gugán, Katalin (2002) Syntactic synonymy: a case study. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 23-49. ISSN 1216-8076

Gugán, Katalin (2005) The grammaticalization of temporal subordinating conjunctions in Surgut Ostyak. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 383-396. ISSN 1216-8076

Gulgowski, Piotr and Błaszczak, Joanna (2018) Stroop-like interference of grammatical and visual number : Experimental evidence from Polish speakers. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 259-291. ISSN 2559-8201

Gulyás, Judit (2019) Oral Tradition and Book Culture Edited by Pertti Anttonen, Cecilia af Forselles, Kirsti Salmi-Niklander Studia Fennica Folkloristica 24 (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/ Finnish Literature Society, 2018), 176 l. Doromb. pp. 471-482.

Gulyás, László Szabolcs (2015) A középkori magyar városfejlődés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. I. Személynévadás és migráció. Névtani Értesítő, 36. pp. 43-62. ISSN 0139-2190

Gumbrecht, Hans Ulrich (2014) 1926 – Élet az idő peremén. Figura . Kijárat, Budapest. ISBN 978-615-5160-34-9

Gunčaga, Ján and Kružliaková, Stanislava and Sztakovics, Erika and Tóth, Sándor János and Uhrinová-Hornoková, Alžbeta (2016) Lesnyánszky András (1795-1859) a jeho spôsob modelovania vo vyučovaní matematiky v komparácii s teóriou Víta a Milana Hejného. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba. ISBN 9786155330087

Gussenhoven, Carlos (2008) Notions and subnotions in information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 381-395. ISSN 1216-8076

Gyarmathy, Dorottya (2017) Anyanyelvi és idegennyelvi szünettartási stratégiák. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 17 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

Gyarmathy, Dorottya (2013) Hungarikum a nyelvben. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gyarmathy, Dorottya (2018) The functions of silent pauses in spontaneous Hungarian speech. PHONETICIAN, 115. pp. 53-71. ISSN 0741-6164

Gyarmathy, Dorottya (2017) A néma szünetek funkciói a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 67-92. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya (2020) A néma szünetek sajátosságai az életkor és a beszédtípus függvényében. Beszédtudomány - Speech Science. ISSN 1218-8727 (In Press)

Gyarmathy, Dorottya (2019) A néma szünetek és a hallható levegővétel viszonya a spontán beszédben = The relation of silent pauses and audible breathing in spontaneous speech. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 154-186. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya (2019) A néma szünetek és a hallható levegővételviszonya a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya and Auszmann, Anita and Neuberger, Tilda (2016) Az anyanyelvi és az idegen nyelvi spontán beszéd temporális jellemzői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 5-19. ISSN 2060-0623

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2019) Characteristics of silent pauses in the spontaneous speech of kindergarten and primary school children. In: A nyelv – tanítás, tanulás, reprezentáció, feldolgozás. = Language – teaching, learning, representation, processing. Pszicholingvisztikai tanulmányok = Studies in Psycholinguistics (6). Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Veszprém. (In Press)

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2019) Pausing strategies with regard to speech style. Proceedings of DiSS, 2019. pp. 27-30.

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A hallható levegővétel és a néma szünetek összefüggése gyermekek spontán beszédében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (4). ISSN 2060-0623

Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2018) A néma szünetek sajátosságai óvodások és kisiskolások spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 26 (1). pp. 134-155. ISSN 1218-8727

Gyarmathy, Dorottya and Huszár, Anna (2019) The realization of silent pauses with regard to age in conversations and narratives. In: Speech Research (SR 2019), 5–7 December 2019., Zagreb, Croatia.

Gyarmathy, Dorottya and Krepsz, Valéria and Huszár, Anna and Horváth, Viktória (2021) Dynamic changes of pausing in triadic conversations. Proceedings of DiSS 2021. pp. 105-110. (In Press)

Gyarmathy, Zsófia and Recski, Gábor (2009) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 56 (1). pp. 115-125. ISSN 1216-8076

Gyarmathy, Zsófia and Szalontai, Ádám (2011) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 467-480. ISSN 1216-8076

Gyuricza, Katalin (2016) Az intertextualitás vizsgálata nyelvészeti szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 140 (1). pp. 71-95. ISSN 0025-0236

Gyuris, Beáta (2021) Information Structure. In: The Wiley Blackwell Companion to Semantics. Wiley-Blackwell, [Hoboken, N.J.], pp. 1-48. ISBN 9781118788516

Gyuris, Beáta (2011) Interpretáció, diskurzusszerkezet és intonáció = Interpretation, discourse structure, and intonation. Project Report. OTKA.

Gyuris, Beáta (2013) Megjegyzések a pragmatika tárgyáról és hasznáról. MAGYAR NYELV, 109 (2). pp. 162-170. ISSN 0025-0228

Gyuris, Beáta (2017) New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian -e. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 9 (1). pp. 1-55. ISSN 1877-3095

Gyuris, Beáta (2017) Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 96. pp. 18-26. ISSN 0084-4144

Gyuris, Beáta (2018) Ugye in Hungarian: towards a unified analysis. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 199-212. ISBN 9783319907093

Gyuris, Beáta (2017) The interpretation of a "contrast-marking" particle. In: Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. Springer International Publishing, Berlin, pp. 83-100. ISBN 978-3-319-10106-4

Gyuris, Beáta and Jackson, Scott R (2018) Scope marking and prosody in Hungarian. GLOSSA: A JOURNAL OF GENERAL LINGUISTICS, 3 (1). pp. 1-32. ISSN 2397-1835

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta (2016) Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 179-198. ISBN 978-963-9074-64-4

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta and Mády, Katalin (2017) A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 53-75. ISBN 9789634540724

Gyói, Renáta (2017) Hendrik J. Kockaert – Frieda Steurs eds., Handbook of Terminology. Volume 1. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 485-489. ISSN 0025-0228

Györfi, Beáta (2016) Развитие синтаксического статуса местоимений это и то. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 155-162. ISSN 1216-0016

Győrffy, Alexandra (2020) A nyelvi humor szerepe a sport oktatásában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 369-377. ISBN 978-963-496-168-0

Győrffy, Erzsébet (2014) Beszámoló a XXV. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 491-492. ISSN 0025-0228

Győrffy, Erzsébet (2016) Mental mapping in socio-onomastics. Rivista Italiana di Onomastica, 22 (1). pp. 65-78.

Győrffy, Erzsébet (2015) The Toponymic Competence: A Case Study In The Hungarian Settlement Tépe. Voprosy onomastiki/Problems of Onomastics (19). pp. 83-100. ISSN 1994-2400

Győrffy, Erzsébet (2015) Tépe helynevei. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 131-144. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A helynévismeretről. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK (53). pp. 5-33. ISSN 0541-9298

Győrffy, Erzsébet (2015) A mentális térképezés helynév-szociológiai alkalmazásáról. Névtani Értesítő, 37. pp. 99-117. ISSN 0139-2190

Győrffy, Erzsébet (2015) The role of the mental map in socio-onomastic research. In: Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”.

Győrfi, Lívia (2005) A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig : Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Győri, Gábor (2005) The adaptive nature of "meaning as understanding". Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 199-220. ISSN 1216-8076

Győry, Hedvig (2013) Az Ebers papirusz r3-jb könyve és az esettanulmányok (šsȜw) műfaja. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 16-25. ISSN 1588-3191

Győry, Hedvig (2015) Óegyiptomi szemészeti receptek. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 99-106. ISSN 1588-3191

Gárdos, Bálint and Komáromy, Zsolt and Péti, Miklós and Timár, Andrea (2017) Szerzői körök Az angol irodalom magyar történetében. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 78-81. ISSN 0015-1785

Gärtner, Hans-Martin (2013) The Biolinguistic Enterprise. THE QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY, 88 (4). pp. 343-344. ISSN 0033-5770

Gärtner, Hans-Martin (2016) A Note on the Rich Agreement Hypothesis and Varieties of "Embedded V2". Working papers in Scandinavian syntax, 97. pp. 1-13. ISSN 1100-097X

Gärtner, Hans-Martin (2015) On Infinitivals Hosting Logophors: The Case of Icelandic. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS, 38. pp. 365-370. ISSN 0332-5865

Gärtner, Hans-Martin (2019) On the Rich Agreement Hypothesis and Varieties of Embedded V2. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS, 42 (2). pp. 209-225. ISSN 0332-5865

Gärtner, Hans-Martin (2017) Root Infinitivals and Modal Particles. In: Discourse Particles. De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 115-143. ISBN 978-3-11-049715-1

Gärtner, Hans-Martin (2014) Strange Loops: Phrase-Linking Grammar Meets Kaynean Pronominalization. LINGUISTISCHE BERICHTE, 239. pp. 1-13. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin (2014) Überlegungen zur versteckten Modalität infiniter Hauptsatzstrukturen. LINGUISTISCHE BERICHTE, 237. pp. 81-92. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin and Eyþórsson, Þórhallur (2020) Varieties of Dependent V2 and Verbal Mood: A View from Icelandic. In: Rethinking Verb Second. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-34. ISBN 9780198844303

Gärtner, Hans-Martin and Gyuris, Beáta (2017) On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. LINGUISTISCHE BERICHTE, 251. pp. 293-315. ISSN 0024-3930

Gärtner, Hans-Martin and Gyuris, Beáta (2012) Pragmatic markers in Hungarian: Some introductory remarks. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 387-426. ISSN 1216-8076

Gärtner, Hans-Martin and Michaelis, Jens (2014) In Defense of Generalized Wh-Clustering. In: CLS 46, 2013.04.18-2013.04.20, Chicago.

Gärtner, Hans-Martin and Michaelis, Jens (2020) V2-Declaratives, Assertion, and Disjunction Revisited. In: Rethinking Verb Second. Oxford University Press, Oxford, pp. 1-16. ISBN 9780198844303

Gärtner, Hans-Martin and Steinbach, Markus (2018) Szkeptikus megjegyzések a beszédaktusok és a nézőpont szintaxisához. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 45-59. ISSN 0029-6791

Gärtner, Hans-Martin and Steinbach, Markus (2019) Zum Verhältnis von Satztyp- und Illokutionstypinventaren. In: 50 Jahre Speech Acts. Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 227-247. ISBN 9783823383475

Gécseg, Zsuzsanna (2006) Topic, logical subject and sentence structure in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 139-174. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2017) Anyanyelv-elsajátítás: kutatási irányok, módszerek, lehetőségek. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 9-33. ISBN 978-963-284-002-4

Gósy, Mária (2002) Guest editor's note. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 253-255. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2010) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 165-166. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2018) Hiátusos kontextusok temporális mintázata gyermekek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 110-133. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária (2017) Morfémaidőzítési sajátosságok az anyanyelv-elsajátításban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 141-167. ISBN 978 963 284 002 4

Gósy, Mária (2019) Narratívák temporális mintázata tinédzserkortól időskorig = Temporal patterns of narratives across the lifespan. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 105-133. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária (2002) Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 363-383. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2019) Szabályok és érvényesülésük a magánhangzók kapcsolódásaiban = Rules and realizations in hiatus resolution in spontaneous Hungarian speech. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 383-394. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Gósy, Mária (2020) Szótagszám és szóhosszúság gyermekek mondatismétlésében = The number of syllables and duration of words in childrens’s sentence repetitions. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634545378

Gósy, Mária (2020) Temporal and disfluency patterns of narratives in old age. In: Text Sentence Word: Studies in English Linguistics IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 51-61. ISBN 9788379968398

Gósy, Mária (2013) Vannak-e reáliák a spontán beszédben? In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig: Értelmezések és fordítási kérdések. AZ MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai, 2012.06.20-2012.06.21., Budapest.

Gósy, Mária (2010) Variability in the articulation and perception of a word. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 239-267. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária (2020) A kitöltött szünetek és a töltelékszók használatának összefüggései kétnyelvűeknél. In: Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus / Bilingualism: Hungarian and non-Hungarian context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 91-102. ISBN 9789633961490

Gósy, Mária (2008) Önellenőrzési folyamatok a beszédben. MAGYAR NYELV, 104 (4). pp. 402-426. ISSN 0025-0228

Gósy, Mária (2014) A palatális közelítőhang kétféle funkcióban. BESZÉDKUTATÁS, 22. pp. 17-40. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bahr, Ruth and Gyarmathy, Dorottya and Beke, András (2018) Dichotic listening and sentence repetition performance in children with reading difficulties. Clinical Linguistics and Phonetics, 32 (9). pp. 787-803. ISSN 0269-9206

Gósy, Mária and Beke, András and Gyarmathy, Dorottya and Neuberger, Tilda and Auszmann, Anita (2016) Magánhangzók (a, e, u, i) mintázata elsődleges progresszív afáziában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 325-332. ISBN 978-963-9074-64-4

Gósy, Mária and Beke, András and Vago, Robert M. (2010) Anticipatory coarticulation in Hungarian VnC sequences. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 189-209. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 5–8. May 2014., Köln, Németország.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Eklund, Robert (2018) Language-specific patterns of segment prolongation in Hungarian. PHONETICIAN, 115. pp. 36-52. ISSN 0741-6164

Gósy, Mária and Eklund, Robert (2017) Segment Prolongation in Hungarian. In: DiSS 2017, 2017.08.18-2017.08.19, Stockholm.

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2017) A BEA beszélt nyelvi adatbázis tízéves fejlesztése és kutatási eredményei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 70-82. ISSN 0025-0236

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2018) A beszédindulás késésének hatása a beszédfeldolgozásra. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 186-219. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2013) A progresszív afázia akusztikai-fonetikai vonatkozásai (esettanulmány). BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 173-193. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Beke, András (2017) Phonetic analysis of filled pauses based on a Hungarian-English learner corpus. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNER CORPUS RESEARCH, 3 (2). pp. 151-176. ISSN 2215-1478

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2012) Impromper activation and monitoring failures in speech planning. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU. ISSN 0352-7565

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2013) Mondatismétlés, felolvasás és spontán beszéd progresszív afáziában. Alkalmazott nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 91-121. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória and Gráczi, Tekla Etelka and Beke, András and Neuberger, Tilda and Nikléczy, Péter (2012) BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó.

Gósy, Mária and Horváth, Viktória (2015) Speech processing in children with functional articulation disorders. Clinical Linguistics & Phonetics.

Gósy, Mária and Kovács, Magdolna (2002) The mental lexicon: Results of some word association experiments. Acta Linguistica Hungarica, 49 (2). pp. 179-224. ISSN 1216-8076

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2018) Dichotic word recognition across ages. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU, 35 (1). pp. 3-26. ISSN 0352-7565

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2018) Phrase-final Lengthening of Phonemically Short and Long Vowels in Hungarian Spontaneous Speech Across Ages. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 99-126. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Gósy, Mária and Krepsz, Valéria (2019) Stem and suffix durations in words of increasing length across the lifespan. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 1-23. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Pregitzer, Márta (2019) Ikergyermekek beszédfeldolgozási folyamatairól. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 72-87. ISSN 0025-0236

Götz, Andrea (2020) Diskurzusjelölők és kötőelemek a magyar szinkrontolmácsolt és eredeti diskurzusban. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 329-350. ISBN 978-615-00-7338-5

H

H. Tomesz, Tímea (2020) Sportnyelven mondva. A szaknyelvismeret és szaknyelv-elsajátítás jellemzői a sportoktatásban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 359-367. ISBN 978-963-496-168-0

H. Tóth, István (2017) Daniss Győző: Mit jelent? Diákszótár. Nyakhegedű, göreb, ösztöke. 3200 szó magyarázata 40 tematikus csoportban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 64-68. ISSN 2060-0623

H. Varga, Márta (2015) Singulare tantum és plurale tantum. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 185-209. ISSN 0029-6791

H. Varga, Márta (2016) A „nem” (sexus, genus) fogalma néhány európai nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 299-322. ISSN 0029-6791

H. Varga, Márta and Klettenberg, Reet (2015) A reduplikáció funkciói a magyar és az észt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 407-425. ISSN 0029-6791

Haader, Lea (2002) Mikrodiachronie und Sprachwandel in den zusammengesetzten Sätzen. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 51-83. ISSN 1216-8076

Hajdú, Anna (2015) Névtan, fordítás és terminológia. Névtani Értesítő, 37. pp. 245-248. ISSN 0139-2190

Hajnóczi, Kristóf (2017) Színjáték újra. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 139-142. ISSN 0015-1785

Hajszan Panonski, Robert (2013) Jezična obilježja u „gradišćanskohrvatskim pričama” Antona Leopolda. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 211-215. ISSN 1216-0016

Halm, Tamás (2019) The semantics of weak imperatives revisited: Evidence from free-choice item licensing. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 445-489. ISSN 2559-8201

Halm, Tamás (2016) The syntactic position and quantificational force of FCIs in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 241-276. ISSN 1216-8076

Halm, Tamás András (2018) From possessive suffix to affective demonstrative suffix in Hungarian: a grammaticalization analysis. MORPHOLOGY, 28 (4). pp. 359-396. ISSN 1871-5621

Ham, Sanda (2016) Sklonidba brojeva u jeziku Josipa Kozarca. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 168-178. ISSN 1216-0016

Haniczko, Anna (2017) Nyelvjárási jelenségek hatása általános iskolai tanulók írásgyakorlatára Tornalján. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 479-484. ISSN 0025-0228

Hantó, Réka (2020) Bóna Judit – Krepsz Valéria (szerk.): Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Hantó, Réka (2017) Gyorsított és normál tempójú szövegek megértése látássérülteknél. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 92-101. ISSN 0025-0236

Hardi, Judit (2020) Anyanyelvhasználat idegennyelv-órán. GRADUS, 7 (3). pp. 71-78. ISSN 2064-8014

Hardi-Magyar, Tamara (2017) Ferenc pápa beszédeinek nyelvészeti bemutatása: a politikai, egyházpolitikai nyelvhasználat lenyomata = The linguistic presentation of Pope Francis’s speeches, the reflection of the ecclesiastical language use. GRADUS, 5 (1). pp. 50-57. ISSN 2064-8014

Harsányi, Mihály (2020) Deonymische Wortbildungskonstruktionen auf -fritze im Deutschen Referenzkorpus. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 131-155. ISSN 2630-9513

Hartmann, Jutta M. (2011) Predicate inversion and English there-sentences. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 221-240. ISSN 1216-8076

Hartmann, Jutta M. and Hegedűs, Veronika and Surányi, Balázs (2013) Pseudoclefts in Hungarian. In: Approaches to Hungarian Volume 13: Papers from the 2011 Lund conference. John Banjamins, Amsterdam, pp. 67-96. ISBN 978-90-272-0483-7

Hartmann, Katharina (2008) Focus and tone. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 415-426. ISSN 1216-8076

Haser, Verena and Auer, Anita and Botma, Bert and Elenbaas, Marion and Gyuris, Beáta (2014) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 93 (1). pp. 1-174. ISSN 0084-4144

Haugh, Michael and Kádár, Zoltán Dániel (2017) Intercultural (im)politeness. In: The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 601-632. ISBN 978-1-137-37507-0

Havas, Ferenc (2004) Objective conjugation and medialisation. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 95-141. ISSN 1216-8076

Haverling, Gerd (2003) On prefixes and actionality in Classical and Late Latin. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 113-135. ISSN 1216-8076

Hegedüs, Béla (2018) (Anya)nyelvelmélet és tudománytörténet : Aranka György a nyelvről. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, 2017.05.18-2017.05.20, Kolozsvár.

Hegedüs, Béla (2012) Ein poetologischer Vergleich von drei Mikes-Werken. In: Literaturtransfer und Interkultralität im Exil - Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile - Transmission de la littérature et interculturalité en exil. Peter Lang Verlag, Bern, pp. 364-374. ISBN 978-3-0343-12178-9

Hegedüs, Béla (2011) Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás = Works of George Kalmár: a digital critical edition. Project Report. OTKA.

Hegedüs, Béla (2015) A megértés metaforái : kép és pecsét az elmében. kézirat. (Unpublished)

Hegedüs, Béla (2015) Érzékeny érzékenység. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 119 (2). pp. 181-196. ISSN 0021-1486

Hegedüs, Béla (2015) A szimbolikus gondolkodás és az irodalom születése. In: Stephanus noster. Reciti Kiadó, Budapest, pp. 383-393. ISBN 978-615-5478-16-1

Hegedűs, Attila (2002) Zur Wandlung des Systems der kurzen Vokale des Ungarischen in der urungarischen und der altungarischen Zeit. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 85-94. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Attila (2020) feʒe. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 204-207. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hegedűs, Gabriella (2020) Contemporary language motivation theory – 60 years since Gardner and Lambert (1959). Hungarian Educational Research Journal, 10 (2). pp. 176-179. ISSN 2064-2199

Hegedűs, Irén (2020) Számnévi osztályozószók a nurisztáni nyelvekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 221-261. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Hegedűs, József (2008) Johannes Sylvester’s Grammatical legacy (1539) and its European background. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 41-57. ISSN 1216-8076

Hegedűs, József (2014) Nyelvrokonságunk felismerésének útvesztői. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 358-366. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Rita (2016) Auf der Suche nach dem tertium comparationis : Reminiszenzen einer Konferenz über kleine Sprachen, Ziele und Methoden ihres Unterrichts. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 19. pp. 164-173. ISSN 0238-2156

Hegedűs, Rita Mária (2018) Tradíció és modernség az Ungarische Jahrbücher nyelvészeti írásaiban. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 77-86. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2015) Book review [Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. Warsaw/ Berlin: De Gruyter Open, 2014, pp. 200.]. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 353-360. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2015) Book review of Gábor Zólyomi: Copular clauses and focus marking in Sumerian. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA. pp. 353-361. ISSN 1216-8076

Hegedűs, Veronika (2014) The Cyclical Development of Ps in Hungarian. In: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 122-147.

Hegedűs, Veronika (2015) The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Syntax over Time. Oxford University Press, Oxford, pp. 72-85. ISBN 9780199687923 (In Press)

Hegedűs, Veronika (2014) A névutós kifejezések grammatikalizációja és belső szerkezeti változásai. In: Magyar generatív történeti mondattan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 154-176.

Hegedűs, Veronika (2015) A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. pp. 179-200. ISSN 0569-1338

Hegedűs, Veronika and Dékány, Éva Katalin (2017) Two positions for verbal modifiers. In: Approaches to Hungarian 15: Papers from the 2015 Leiden Conference. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 10.1075/atoh.15.03heg. ISBN 9789027204851

Heltai, János Imre (2020) Dinamika és komplexitás romák etnikai és nyelvi (ön)definícióiban 1. rész. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 49-54. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Heltai, János Imre (2020) Dinamika és komplexitás romák etnikai és nyelvi (ön)definícióiban 2. rész = Dynamics and Complexity in the Linguistic and Ethnic Self-Identification of the Roma. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 166-179. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Heltai, János Imre (2014) Nyelvcsere és a nyelvi tervezés lehetőségei Moldvában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (242). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-04-2

Heltai, Pál and Bártfainé dr. Károly, Krisztina and Dróth, Julianna (2009) Szakfordítás angolról magyarra: jellegzetes műveletek, a fordított szövegek jellemzői és értékelése = English-Hungarian technical translation: characteristic operations, translated text, evaluation. Project Report. OTKA.

Heltainé Nagy, Erzsébet (2021) Nyelvművelés és nyelvi tanácsadás : Vázlatos áttekintés a hetvenes évek közepétől máig. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 23-34. ISBN 9789639074903

Heltainé Nagy, Erzsébet (2013) Vélemény Albert Nagy Ákos beszédéről. In: Az egyházi retorika: "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai és a tizenegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.

Hesz, Ágnes (2005) Halotti rítusok és társadalom Gyimesben. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Hetényi, Zsuzsa (2018) Két sima, egy fordított. A fordító Nabokov, az önfordító Nabokov és a Nabokovot fordít paradoxonai. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, LXIV (1). pp. 25-34. ISSN 0015-1785

Hidas, Gergely (2008) A Nagyszerű Amulett, a Varázsigék Nagy Királynője : Megjegyzések a Pancsaraksá egyik szövegének készülő kritikai kiadásához. In: Orientalista Nap 2005, 2007. MTA Orientalisztikai Bizottság; ELTE Távol-keleti Intézet, Budapest, pp. 59-65. ISBN 9789632840048

Hlavacska, András and Krizsai, Fruzsina (2018) A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében = The genre of diary in Bram Stoker’s Dracula. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 45-57. ISSN 0025-0236

Hodeib, Christina (2020) On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Hoffmann, Ildikó (2011) Demencia és nyelv - az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei = Dementia and Language - Prosodic features of speech in Alzheimer’s disease (Theoretical and diagnostic aspects). Project Report. OTKA.

Hoffmann, Ildikó (2015) A tudatelmélet korlátozódása Alzheimer-kórban – esettanulmány. In: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, 2015. április 17., Szeged SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék - Pragmatika Centrum. (Unpublished)

Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Kálmán, János (2016) Mit jelez a nyelvi képességek változása Alzheimer-kórban? In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 165-178. ISBN 978-963-9074-64-4

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Bánréti, Zoltán and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Szatlóczki, Gréta and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) An internet-based screening test for Mild Cognitive Impairment (MCI) from spontaneous speech. Current Alzheimer Research. ISSN 1567-2050 (Unpublished)

Hoffmann, István (2020) Adat és elmélet a Kárpát-medence korai ómagyar kori nyelvi viszonyainak vizsgálatában. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 385-401. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2016) A Kiss Lajos - díj 2016. évi nyertese: dr. Póczos Rita. Névtani Értesítő, 38. pp. 209-210. ISSN 0139-2190

Hoffmann, István (2018) Könyv a magyar nyelv jelenéről és jövőjéről. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 129-134. ISSN 0025-0228

Hoffmann, István (2014) Nyirkos István (1933–2013). MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 119-121. ISSN 0025-0228

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) A MAGYAR JELNYELVI KORPUSZ: A (SZOCIOLINGVISZTIKAI) KUTATÁSOK ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 241-251. ISBN 978-606-739-085-8

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) Vizuális fonológia: Jelnyelvek fonológiája és a vizuális annotáció támogatása. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 205-221. ISSN 1218-8727

Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs (2016) Új paradigma vagy térfoglalás? – Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 73-90. ISBN 978 963 05 9861 3

Hollós, Zita (2009) NÉMET SZÓkapcsolatTÁR: újtípusú didaktikus szótár elmélete és gyakorlata = German collocation dictionary: theory and carrying out of a new learner's dictionary. Project Report. OTKA.

Honbolygó, Ferenc and Kóbor, Andrea and Csépe, Valéria (2019) Cognitive components of foreign word stress processing difficulty in speakers of a native language with non-contrastive stress. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM, 23 (2). pp. 366-380. ISSN 1367-0069 (nyomtatott); 1756-6878 (online)

Honbolygó, Ferenc and Kóbor, Andrea and German, Borbála and Csépe, Valéria (2020) Word stress representations are language‐specific: Evidence from event‐related brain potentials. PSYCHOPHYSIOLOGY, 57 (5). pp. 1-12. ISSN 0048-5772 (print); 1469-8986 (online)

Honti, László (2013) Comments on Uralic historical phonology. Acta Linguistica Hungarica, 60 (1). pp. 1-68. ISSN 1216-8076

Honti, László (2008) József Szinnyei (1857–1943). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 81-99. ISSN 1216-8076

Honti, László (2020) Látlak, nézlek – minek nevezzelek? MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 402-416. ISSN 0025-0228

Honti, László (2006) On the historical background of habitive and izafet constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 41-51. ISSN 1216-8076

Honti, László (2008) Zsigmond Simonyi (1853–1919). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 59-79. ISSN 1216-8076

Honti, László (2020) A magyar nyelv 3. személyeket jelölő morfémái. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 7-69. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Honti, László (2017) A magyar és a nyugati ótörök szókészlet kapcsolatairól. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (196). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-114-1

Hordós, Marianna and Newson, Mark and Szécsényi, Krisztina (2017) Guest Editors’ Note. Acta Linguistica Academica, 64 (2). p. 167. ISSN 1216-8076

Hornyákné Huber, Ágnes (2014) Gombocz, Eszter, Kontrastive Wortfamilienanalyse Deutsch–Ungarisch. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 111-113. ISSN 0025-0228

Horváth, Csaba (2017) Politeness in oral interviews of the “Progetto di Pavia” database. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 14. pp. 1-17. ISSN 2064-1346

Horváth, Csilla (2016) Hanti-manszijszki nyelvi tájkép. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 69-85. ISSN 0239-1953

Horváth, Csilla (2018) Schmidt Éva terepmunka-módszertanának tanulságai a nyugat-szibériai városi nyelvészeti kutatásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. ISSN 0029-6791

Horváth, Ildikó (2017) Hivatásos két- és többnyelvűség. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 102-112. ISSN 0025-0236

Horváth, Katalin (2020) Lizanec Péter 90 éves. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 243-246. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Horváth, Lilla (2020) Eva Vetter and Ulrike Jessner (eds.): International Research on Multilingualism: Breaking with the Monolingual Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Horváth, Lilla (2020) Philip Herdina, Elisabeth Allgäuer-Hackl, and Emese Malzer Papp (eds.) Mehrsprachensensibel? Monolinguale Sprachpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis; Multilingual sensibility? Monolingual policies meet multilingual practice. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Horváth, László (2020) A Toldi tőkészletének eredetéről. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 417-428. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2015) A két seb ügyében. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 458-464. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2012) Összes, többi, némely, csupa: számhasználati diakrón korpuszvizsgálat. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., 2012. március 29-30., Szeged.

Horváth, László (2019) Óvodások beszéde etimológiai megközelítésben = Nursery-school children’s speech in an etymological perspective. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 299-310. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Horváth, Péter (2019) Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.). Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 378-380. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2017) Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai . Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2016. 274 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 384-386. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2020) Nyelvtudományi Értekezések 168. - A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. Nyelvtudományi Értekezések (168). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 594 1

Horváth, Péter (2016) A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 230-247. ISSN 0025-0236

Horváth, Péter (2017) A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. ÖSVÉNYEK, 2017 (1). pp. 76-79.

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR (138/1). pp. 68-82. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2014) Beszédtervezési és önellenőrzési folyamatok kilencéves gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 68-83. ISSN 0025-0236

Horváth, Viktória (2010) Filled pauses in Hungarian: Their phonetic form and function. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 288-306. ISSN 1216-8076

Horváth, Viktória (2014) Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. Beszéd - Kutatás - Alkalmazás (3). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-312-205-1

Horváth, Viktória (2016) Kisiskolás gyermekek spontán beszédének jellemzői. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 16 (1). pp. 1-14. ISSN 1587-1061

Horváth, Viktória (2017) Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

Horváth, Viktória (2017) Megakadásjelenségek és időzítési sajátosságaik 6–9 éves gyermekek spontán narratíváiban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 97-120. ISBN 978 963 284 002 4

Horváth, Viktória (2014) Szóidőtartamok gyermekek és felnőttek spontán narratíváiban. BESZÉDKUTATÁS. pp. 87-97. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2013) Temporális szerveződés kilencévesek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS. pp. 144-159. ISSN 1218-8727

Horváth, Viktória (2016) A hallássérülés hatása a beszédre. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE BTK Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 105-118. ISBN 978-963-284-668-2

Horváth, Viktória (2012) A hezitációs jelenségek percepciós szempontból. In: Beszédtudomány. ELTE BTK; MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 158-170. ISBN 978-963-284-235-6

Horváth, Viktória (2014) A hezitációs jelenségek vizsgálata kisiskolás gyermekek spontán beszédében. In: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 67-76. ISBN 978 963 312 205 1

Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya (2012) Téves kezdések magyarázó elvei a spontán beszédben. In: Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 138-153. ISBN 978 963 05 9295 6

Horváth, Viktória and Gyarmathy, Dorottya and Krepsz, Valéria and Hámori, Ágnes (2020) A társalgások szünetezése – különböző funkciók és realizációk. Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák. pp. 99-114.

Horváth, Viktória and Gósy, Mária (2012) Születési rizikótényező hatása az anyanyelv-elsajátításra. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE. ISSN 0133-1108

Horváth, Viktória and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Hámori, Ágnes and Bóna, Judit and Dér, Csilla Ilona and Weidl, Zsófia (2019) Háromfős társalgások annotálása a BEA-adatbázisban: elvek és kihívások. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 255-274. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Horváth, Vivien (2015) A személy- és állatnevek rendszere, funkciója és fordíthatósága A tűz és jég dala című fantasyciklusban. Névtani Értesítő, 37. pp. 49-66. ISSN 0139-2190

Hosszú, Gábor and Zelliger, Erzsébet (2020) Kiegészítés a Bodrog-alsóbűi székely-magyar rovás írásemlék átírásához. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 61-63. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hosszú, Gábor László (2013) A grafémák leszármazási elemzése. In: ASZPK 2012, Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Hosszú, Gábor László and Zelliger, Erzsébet (2014) Többnyelvű feliratok a Nagyszentmiklósi aranykincsen. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 177-195. ISSN 0025-0228

House, Juliane and Kádár, Dániel Z. (2020) T/V pronouns in global communication practices: The case of IKEA catalogues across linguacultures. JOURNAL OF PRAGMATICS, 161. pp. 1-15. ISSN 0378-2166

Hoványi, Márton (2013) Egy fogalom határátlépései: a parabasis. In: "Visszhangot ver az időben". Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Kalligram Kiadó, Pozsony, pp. 502-509. ISBN 978-80-8101-724-7

Hoványi, Márton (2014) Ki a barbár? VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, & (3-4). pp. 137-146. ISSN 1786-4062

Hoványi, Márton and Nagy, Fruzsina (2014) Olvasható kapcsolat. Avilai Szent Teréz levelei. In: Avilai Szent Teréz Levelei I. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány, Székesfehérvár, pp. 4-11. ISBN 9786155218019

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and T Litovkina, Anna and Vargha, Katalin and Aleksa Varga, Melita and Keglević, Ana (2018) Aki másnak vermet ás…. In: Humorstílusok és -stratégiák. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 262-286. ISBN 9789634091691

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and T. Litovkina, Anna and Barta, Péter and Vargha, Katalin (2018) A közmondásferdítések ma. UNSPECIFIED. ISBN 9789634091493

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina and Varga, Melita Aleksa and T. Litovkina, Anna and Vargha, Katalin (2020) The visual representations of a Biblical proverb and its modifications in the Internet space. EUROPEAN JOURNAL OF HUMOUR RESEARCH, 8. (2.). pp. 87-112. ISSN 2307-700X

Huber, Dániel and Balogné Bérces, Katalin (2010) [voice] And/versus [spread glottis] in the modified Leiden model. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 444-457. ISSN 1216-8076

Huhmarniemi, Saara (2019) The movement to SpecFinP in Finnish. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 85-113. ISSN 2559-8201

Huhmarniemi, Saara and Brattico, Pauli (2013) On primary and secondary movement. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 173-216. ISSN 1216-8076

Huntley Bahr, Ruth and Gier, Terry and Conover, Laura (2018) Covert Contrast in the Early Development of Speech Sounds in Children using Cochlear Implants. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 139-156. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Hunyadi, L. and Váradi, T. and Kovács, Gy. and Szekrényes, I. and Kiss, H. and Takács, K. (2018) Human-human, human-machine communication: on the HuComTech multimodal corpus. In: CLARIN Annual Conference 2018, 2018.10.08-2018.10.10., Pisa, Italy.

Hunyadi, László and Bánréti, Zoltán and Bódog, Alexa and Csépe, Valéria and Honbolygó, Ferenc and Jolsvai, Hajnal and Mészáros, Éva and Tóth, Enikő (2012) A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben = An interdisciplinary study of recursion in language. Project Report. OTKA.

Hunyadi, László and Szekrényes, István (2021) Hangok, hangulatok, gesztusok: magyar nyelvű dialógusok multimodális vizsgálata. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 81-89. ISBN 9789639074903

Hunyadi, László and Váradi, Tamás and Szekrényes, István (2016) Language technology tools and resources for the analysis of multimodal communication. In: Proceedings of the Workshop on Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH 2016). University of Tübingen, Tübingen, pp. 117-124. ISBN 978-4-87974-708-2

Huszár, Anna and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2021) Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 93-112. ISSN 1587-1061

Huszár, Anna and Krepsz, Valéria and Gyarmathy, Dorottya and Horváth, Viktória (2021) Beszédjellemzők és időzítés háromfős társalgások beszélőváltásaiban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 21 (1). pp. 93-112. ISSN 1587-1061

Hámori, Ágnes (2017) Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A "vicc" műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakcióban. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 311-329. ISSN 0025-0228

Hámori, Ágnes (2010) Illocutionary force, salience and attention management—a social cognitive pragmatic perspective. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 53-74. ISSN 1216-8076

Hámori, Ágnes (2020) "Mi lehet az oka ennek, mit gondoltok?” A metakognitív nyelvhasználat elemzése az osztálytermi diskurzusban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 273-295. ISBN 978-963-496-168-0

Hámori, Ágnes and Horváth, Viktória (2019) Társalgás, beszélőváltás és diskurzusszerveződés új megközelítésben – fonetikai jellemzők és pragmatikai tényezők összefüggései magyar társalgásokban = Conversation, turn-taking and discourse organization: new insights on the interface of phonetics and pragmatics in a Hungarian conversation. A pilot study. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 134-153. ISSN 1218-8727

Hámori, Ágnes and Nagyné Kiss, Anna and Romanek, Péter Zalán and Tarr, Zoltán and Tücsök, Dorottya (2017) JELNYELVI HOZZÁFÉRÉS ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG: A JELESÉLY SZÓTÁR ÉS JELKINCSTÁR TARTALMI JELLEMZŐI ÉS TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA – KÉPEKKEL. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 226-240.

Házas, Nikoletta (2019) Érosz/Mítosz/Logosz. In: A szöveg kijáratai. Kijárat Kiadó, Budapest, pp. 249-264.

Héja, Enikő (2021) Az EFNILEX első szakasza. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 51-58. ISBN 9789639074903

Héja, Enikő and Takács, Dávid (2013) Automatikusan generált online szótárak. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 59-61. ISBN 978-963-306-189-3

I

Iancu, Laura (2015) Ki lehet a Religio és Nevelés-ben megjelent (1844–45) moldvai vonatkozású cikkek szerzője? MOLDVAI MAGYARSÁG, XXV. (1). pp. 1-5. ISSN 1222-3794 (Unpublished)

Ihász, Petra (2019) Chie Muramatsu: Portraits of Second Language Learners – An L2 Learner Agency Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Ihász, Petra (2020) John W. Schwieter: The Handbook of the Neuroscience of Multilingualism. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Ihász, Petra (2020) Monica Karlsson: Idiomatic Mastery in a First and Second Language. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Imre, Attila (2011) A Cognitive Approach to the Romanian “deasupra”. In: Constructions of Identity (VI). Publishing House NAPOCA STAR, Cluj-Napoca, pp. 45-52. ISBN 978-973-647-809-3

Imre, Attila (2012) Communication through translation. In: Communication, Context, Interdisciplinarity. Communication, Context, Interdisciplinarity (2). Petru Maior University, Târgu-Mureş, pp. 1051-1055.

Imre, Attila (2015) Contact Ethics for Translators. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 6. pp. 119-124.

Imre, Attila (2015) Cultural and specialized skills of a subtitler. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 7 (3). pp. 109-118. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) Difficulties of creating a legal term base. In: Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue: Section Language and Discourse. Editura Arhipelag XXI, Marosvásárhely, pp. 276-284. ISBN 978-606-93691-9-7

Imre, Attila (2014) Fordítások menedzsmentje vagy fordításmenedzsment. In: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (159). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 65-72. ISBN 978-615-5219-63-4

Imre, Attila (2014) How (Not) to Fail as a Multimedia Translator. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 6 (2). pp. 249-259. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2014) Jogi szakszövegek és terminológiai adatbázisok. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 2014 (4). pp. 13-23. ISSN 0350-2430

Imre, Attila (2014) Kommunikáció a fordító segítségével. In: Új média-terek: Konferencia. Új média . Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 119-132. ISBN 978-973-1970-67-7

Imre, Attila (2013) Machine Translation Reloaded. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 135-154.

Imre, Attila (2015) Machine Translation and CAT-tools. In: Nyelvi sokszínűség Európában. Scientia Könyvkiadó, Kolozsvár, pp. 187-203. ISBN 978-973-1970-87-5

Imre, Attila (2009) Metaforikus keresztül-viszonyok. NYELV INFÓ - A NYELVTANÁROK LAPJA, 1. pp. 21-35. ISSN 1216-9641

Imre, Attila (2009) Metaphorical Expressions with peste. In: The Proceedings of the International Conference "European Integration between Tradition and Modernity" 3, 2009.10.22-2009.10.23, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Metaphorical Expressions with “prin”. In: Challenges in Translation. Editura Universitatii de Vest, Timisoara, pp. 83-96. ISBN 978-973-125-294-0

Imre, Attila (2010) Metaphors in Cognitive Linguistics. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, X. pp. 71-82. ISSN 1786-5638

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék adatbázisa. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (149). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 239-246. ISBN 978 615 5219 32 0

Imre, Attila (2013) Módbeli segédigék fordítása. NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, LVII (1). pp. 65-72. ISSN 0567-6223

Imre, Attila (2014) Módbeli segédigék fordításának perspektívái. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 503-508. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Imre, Attila (2012) The Never-ending Story of Bible and Qur'an Translations. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 13. pp. 293-302. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2011) Possibilities for should in Translation Environments. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 10. pp. 215-221. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2011) A Practical Approach to Translating Modal Verbs. The Case of need. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 235-244. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2015) Quality translations with the help of term bases. In: Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication. Editura Arhipelag XXI, Tirgu-Mures, pp. 82-93. ISBN 978-606-8624-21-1

Imre, Attila (2012) Space in Cognitive Linguistics. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE, PHILOLOGICA, 4 (2). pp. 247-260. ISSN 2067-5151

Imre, Attila (2011) Szótárszerkesztés és terminológiai adatbázisok. In: Terminology and translation studies. Scientia Publishing House, Kolozsvár, pp. 153-160. ISBN 978-973-1970-63-9

Imre, Attila (2011) Term Base for Modal Verbs in Translation Environments. In: Term Base for Modal Verbs in Translation Environments, 2011.10.27-2011.10.29, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2013) Term Bases Reloaded. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 2013 (14). pp. 204-210. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2013) Terms and Technology. In: Specialized Languages and Conceptualization. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp. 123-134.

Imre, Attila (2010) Translating Modal Verbs with Translation Environment. Should and ought to. In: Research, Education, Development. International Symposium Târgu-Mureș, 2010.10.29-2010.10.30, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) Translating Subtitles with Translation Environment. In: Language, Culture and Change, 2010.04.06-2010.04.08, Iasi.

Imre, Attila (2012) Translating the English could. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 12. pp. 141-148. ISSN 1582-9960

Imre, Attila (2015) Trends in dealing with term bases. In: Proceedings of the 2nd CommScie International Conference “Challenges for Sciences and Society in Digital Era”, 2015.12.04-2015.12.05, Iasi.

Imre, Attila (2014) Ways to enhance legal dictionaries. In: COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY, 2014.10.23-2014.10.24, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2010) The above-over meanings of the Romanian deasupra. In: Communication, Context, Interdisciplinarity, 2010.11.19-2010.11.20, Marosvásárhely.

Imre, Attila (2013) A cognitive approach to the Hungarian preverb végig. In: „…hogy legyen a víznek lefolyása…”. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-198. ISBN 978-606-8178-72-1

Imre, Attila (2015) The efficiency of a professional translator. JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, 7. pp. 175-182.

Imre, Attila (2014) A fordító újabb kihívásai. In: Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában - Összefoglalók. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, pp. 188-194. ISBN 978 606 739 019 3

Imre, Attila (2015) The future of dictionaries and term bases. BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV : SERIES IV: PHILOLOGY CULTURAL STUDIES, 8(57) (2). pp. 15-24. ISSN 2066-768X

Imre, Attila (2013) A túl viszony jelentésszerkezete. In: Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig. Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság, Kolozsvár, pp. 169-182. ISBN 978-606-8145-41-9

Imre, Attila and Barabás, Blanka (2015) Legalese term base. STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR. PHILOLOGIA, 18. pp. 68-73. ISSN 1582-9960

Imre, Attila and Benő, Attila (2012) Translating modal verbs with the help of translation environment. In: Kommunikációs kultúra és transzlingvisztika Európában. Scientia Kiadó, Kolozsvár, pp. 373-381. ISBN 978-973-1970-69-1

Imreh, Réka (2015) A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban II. Névtani Értesítő, 37. pp. 119-136. ISSN 0139-2190

Imreh, Réka (2017) A laikus nyelvrokonítási kísérletekkel kapcsolatos oktatásmódszertani kérdések. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 22-33. ISSN 2060-0623

Imreh, Réka (2019) A modern tudomány előtti és azon kívüli név- és szófejtések alkalmazott vonatkozásai. Névtani Értesítő, 41. pp. 51-47. ISSN 0139-2190

Imrényi, András (2019) Brassai, Elekfi és a mondat dimenziói = Brassai, Elekfi and the multidimensional analysis of sentences. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 395-404. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Imrényi, András (2009) Toward a unified functional account of structural focus and negation in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 341-374. ISSN 1216-8076

Imrényi, András (2021) Versengő metaforák: a mondat forrástartományai. ARGUMENTUM, 2021. ISSN 1787-3606 (In Press)

Indig, Balázs (2018) Közös crawlnak is egy korpusz a vége - Korpuszépítés a CommonCrawl .hu domainjából. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 125-134. ISBN 978-963-306-578-5

Indig, Balázs (2017) Less is More, More or Less... Finding the Optimal Threshold for Lexicalization in Chunking. COMPUTACION Y SISTEMAS, 21 (4). pp. 637-646. ISSN 1405-5546; e-ISSN: 2007-9737

Indig, Balázs (2017) Mosaic n-grams: Avoiding combinatorial explosion in corpus pattern mining for agglutinative languages. In: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Adam Mickiewicz University, Poznan, pp. 147-151. ISBN 978-83-64864-94-0

Indig, Balázs (2013) PureToken: egy új tokenizáló eszköz. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 305-309. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs (2015) Towards recognizing thematic roles for verbal frames by linking two independent language resources for a parser based on the supply and demand paradigm. PHD PROCEEDINGS ANNUAL ISSUES OF THE DOCTORAL SCHOOL FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND BIONICS, 10. pp. 159-161. ISSN 2064-7271

Indig, Balázs and Laki, László János and Prószéky, Gábor (2016) Mozaik nyelvmodell az AnaGramma elemzőhöz. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 260-270. ISBN 978-963-306-450-4

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2015) Exploiting Linked Linguistic Resources for Semantic Role Labeling. In: 7th Language & Technology Conference. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznan, pp. 140-144. ISBN 978-83-932640-8-7

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2016) Mapping Ontologies Using Ontologies: Cross-lingual Semantic Role Information Transfer. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2425-2430. ISBN 978-2-9517408-9-1

Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Simonyi, András (2018) Methods of Linking Linguistic Resources for Semantic Role Labeling. In: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science (10930). Springer International Publishing, Cham, pp. 183-197. ISBN 978-3-319-93781-6

Indig, Balázs and Prószéky, Gábor (2013) Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal. In: IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Ninth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 310-317. ISBN 978-963-306-189-3

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Mittelholcz, Iván (2020) The xtsv Framework and the Twelve Virtues of Pipelines. In: Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020). European Language Resources Association (ELRA), Párizs, pp. 7044-7052. ISBN 9791095546344

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Mittelholcz, Iván and Kundráth, Péter and Vadász, Noémi (2019) emtsv – Egy formátum mind felett. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet, Szeged, pp. 235-247. ISBN 9789633153932

Indig, Balázs and Sass, Bálint and Simon, Eszter and Mittelholcz, Iván and Vadász, Noémi and Makrai, Márton (2019) One format to rule them all – The emtsv pipeline for Hungarian. In: The 13th Linguistic Annotation Workshop, 2019.08.01, Florence, Italy.

Indig, Balázs and Vadász, Noémi and Kalivoda, Ágnes (2016) Decreasing Entropy : How Wide to Open the Window? In: Theory and Practice of Natural Computing. Lecture Notes in Computer Science, 1 (10071). Springer International Publishing, Cham (Svájc), pp. 137-148. ISBN 978-3-319-49000-7

Ismail, Anna and Navracsics, Judit (2019) The case of Jasmin. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

István, Anna (2017) Jozef Ignác Bajza és Faludi Ferenc. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 65-76. ISBN 9789632849249

István, Anna (2021) Ján Kollár első útirajzának magyar vonatkozásai. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 55-65. ISBN 9789634893875

István, Anna (2019) Régi magyar képversek szlovák vonatkozásai. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 53-64. ISBN 9789634891628

Istók, Béla (2017) Dürscheid, Christa – Frick, Karina 2016. Digitális írás. Az internet hatása a mindennapi kommunikációra [Schreiben digital. Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert] (Einsichten 3). Alfred Kröner Verlag, Stuttgart. 156 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 262-267. ISSN 0025-0236

Istók, Béla (2017) Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. L’Harmattan, Buda - pest, 2017, 385 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 509-512. ISSN 0025-0236

Ittzés, Gábor (2013) A Commentariustól a Liberig: Melanchthon a lélek halhatatlanságáról. Egyháztörténeti Szemle, 14 (1.). pp. 46-67. ISSN 1585-7476

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2017) Funkcióigés szerkezetek és nyelvészeti rekonstrukció. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 111-146. ISSN 0029-6791

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

Ittzés, Nóra (2019) Az eltűnt szakmaiság nyomában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 503-513. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Ittzés, Nóra (2017) Az igekötői szófaj nagyszótári feldolgozásáról, különös tekintettel az el igekötőre. In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 81-93. ISBN 978-963-315-329-1

Ittzés, Nóra (2019) Igék és igei szerkezetek ábrázolása A magyar nyelv nagyszótárában = The representation of verbs and verbal constructions in the Comprehensive Dictionary of Hungarian. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 450-460. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Iványi, Márton (2016) Máltai nyelv: arab nyelvjárás és/vagy "nyelvötvözet"? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 339-363. ISSN 0029-6791

J

Jakab, Albert Zsolt (2007) Firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron. In: Csoportok és kultúrák. Kriza Könyvek (29). Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, pp. 161-193. ISBN 9789738439313

Jakovljević, Dragan (2021) Székesfehérvár jelentősége a szerb kultúrában. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 67-79. ISBN 9789634893875

Jakovljević, Dragan (2019) Univerzalna dimenzija humora Branislava Nušića. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 66-75. ISBN 978-963-489-163-5

Jakovljević, Dragan (2019) A szerb irodalomkritika kialakulása és sajátosságai a Habsburg Monarchia korában. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 65-77. ISBN 9789634891628

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2019) Az alkotói folyamat önreflexiója Karel Čapek válogatott műveiben. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 78-90. ISBN 9789634891628

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2019) O tym, co niezbyt istnieje. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 164-174.

Janiec-Nyitrai, Agnieszka Joanna (2017) A mindennapok csapdájában. Egzisztenciális elemek Karel Čapek és Milan Kundera válogatott elbeszéleseiben. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 77-87. ISBN 9789632849249

Jankovics, Julianna (2019) Alaphangjellemzők vizsgálata enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő felnőttek beszédében = Fundamental frequency characteristics of mild and moderate intellectual disabled adults’ speech. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 314-330. ISSN 1218-8727

Jankovics, Mária (2013) Новые переводческие концепции в первой половине 19 века = Novye perevodčeskie koncepcii v pervoj polovine 19 veka. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 1-2. pp. 219-226. ISSN 1216-0016

Jaszai, László (2016) О роли суффиксов -к(а) и -ик в образовании имен существительных. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 203-210. ISSN 1216-0016

Jekl, Ágnes (2018) Cambiamenti fonetici del latino nella provincia della Scythia Minor. In: Classical Languages and linguistics. Collección de Estudios . UAM Ediciones, Madrid, pp. 33-41. ISBN 978-84-8344-631-7

Jekl, Ágnes (2014) Cambiamenti fonetici nel latino della provincia della Moesia Inferior. In: LATIN VULGAIRE LATIN TARDIF X: Actes du X e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Bergamo, 5-9 septembre 2012. Universita degli Studi di Bergamo, Bergamo, pp. 63-78. ISBN 978-88-6642-160-3

Jelencsik-Mátyus, Kinga (2021) A CLARIN és a HunCLARIN. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 109-114. ISBN 9789639074903

Jeremiás, Éva M. (2008) Zsigmond Telegdi (1909–1994). Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 101-120. ISSN 1216-8076

Jesenšek, Marko (2013) Kardošev pomen za ohranitev prekmurskego jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 237-243. ISSN 1216-0016

Jhean-Larose, Sandra and Lecoutre, Bruno and Denhière, Guy (2011) From production to selection of interpretations for novel conceptual combinations: A developmental approach. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 391-416. ISSN 1216-8076

Jian, Hua-Li (2015) Prosodic challenges faced by English speakers reading Mandarin. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 35-62. ISSN 1216-8076

Jiménez-Fernández, Ángel L. and Rozwadowska, Bożena (2017) On subject properties of datives in psych predicates: A comparative approach. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 233-256. ISSN 1216-8076

Jobbágy, Zoltán (2021) Adaptáció és ami mögötte van... = Adaptation and what is beyond... HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 31 (1). pp. 75-86. ISSN 1215-4121

Jordanidisz, Ágnes (2017) Beszámoló az International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech című konferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 90-93. ISSN 2060-0623

Jordanidisz, Ágnes and Auszmann, Anita and Bóna, Judit (2015) Voice onset time of the voiceless alveolar and velar stops in bilingual Hungarian-English children and their monolingual Hungarian peers. In: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete.

Josić, Ljubica (2016) Poetizmi u jednojezičnim općeleksičkim rječnicima hrvatskoga jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 221-227. ISSN 1216-0016

Josić, Ljubica (2013) Propitivanje održivosti trovrsnih kriterija lingvostilističke analize književnoga teksta. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 244-248. ISSN 1216-0016

Juhász, Dezső (2016) Erdélyi magyar nyelvészek. Egy új tudománytörténeti sorozat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 277-284. ISSN 0029-6791

Juhász, Dezső (2017) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 112. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 114-118. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2018) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 113. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 115-122. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2020) A Magyar Nyelvtudományi Társaság 115. közgyűlése. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 116-121. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Juhász, Dezső (2020) Tulajdonnevek a tájszótárakban = Proper Names in Hungarian Dialect Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Juhász, Kornélia (2020) A mandarin illabiális veláris magánhangzó [ɤ], illetve az alveoláris [ɹ] és posztalveoláris [ɻ] approximánsok produkciója kínaiul tanuló magyarok körében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Juhász, Valéria and Kálló, Veronika (2017) A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 34-48. ISSN 2060-0623

Juhász, Zoltán (2013) A gyökrendszer számítógépes vizsgálata. In: II. Czuczor - Fogarasi Konferencia, 2012.01.06-2012.01.06, Budapest.

Jujukin, Makszim Anatoljevics (2016) Этимология топонима Череповец. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 239-243. ISSN 1216-0016

Jung, Dagmar and Klessa, Katarzyna and Duray, Zsuzsanna and Oszkó, Beatrix and Sipos, Mária and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa and Váradi, Tamás (2014) Languagesindanger.eu - Including Multimedia Language Resources to disseminate Knowledge and Create Educational Material on less-Resourced Languages. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 530-535. ISBN 978-2-9517408-8-4

Jánk, István (2019) Lingvicizmus a Kárpát-medence négy országának gyakorló és leendő magyartanárainál = Linguistic discrimination among practising Hungarian teachers and teacher trainees of four countries in the Carpathian Basin. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 31-46. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Jánk, István (2020) Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvi ideológiái. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 137-146. ISBN 978-963-496-168-0

Jánk, István (2018) A nyelvi alapú diszkrimináció vizsgálatának módszertani korlátai és lehetőségei = Limits and possibilities of investigating linguistic discrimination. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 150-169. ISSN 0025-0236

Jászay, László (2013) Nyelvészeti szempontú megjegyzések a vid-használat tanításának kérdéséhez (К лингвистическим основам преподавания глагольного вида). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 224-236. ISSN 1216-0016

Jászay, László (2020) Zoltán András 70 éves. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 250-253. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Jászó, Anna (2018) Balázs Géza: Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 102-105. ISSN 0025-0236

Józsa, György Zoltán (2019) Концепция Горького о разрушении индивида и судьба «лишнего человека». In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 175-187.

K

K. Németh, András (2013) Regenkes vel Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 9. pp. 31-41. ISSN 1789-0128

K. Németh, András (2013) Ráctemplom, Pusztaszentegyház, Templomhely. Elpusztult középkori templomok emléke földrajzi neveinkben – különös tekintettel Tolna megyére. In: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége - Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 159-171. ISBN 978-615-5219-37-5

Kaivapalu, Annekatrin and Martin, Maisa (2007) Morphology in transition: Plural inflection of Finnish nouns by Estonian and Russian learners. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 129-156. ISSN 1216-8076

Kalcsó, Gyula (2016) Bíró Ferenc 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 117-119. ISSN 0025-0228

Kalivoda, Ágnes (2017) Az igekötők gépi annotálásának problémái. In: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 100-108. ISBN 978-963-9074-70-5

Kalivoda, Ágnes (2018) Hilde Hasselgård – Jarle Ebeling – Signe Oksefjell Ebeling (szerk.): Corpus Perspectives on Patterns of Lexis. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-9. ISSN 1587-1061

Kalivoda, Ágnes (2019) Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 331-344. ISBN 9789633153932

Kalivoda, Ágnes and Vadász, Noémi and Indig, Balázs (2018) Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian. In: Text, Speech, and Dialogue. Lecture Notes in Computer Science (11107). Springer Nature, Cham (Svájc), pp. 135-143. ISBN 978-3-030-00793-5

Kallulli, Dalina and Trommer, Jochen (2011) Closest c-command, agree and impoverishment: The morphosyntax of non-active voice in Albanian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 277-296. ISSN 1216-8076

Kanizsai, Mária (2016) A zalai kaj-horvát ragadványnevek (Kutatási téma ismertetése). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 252-257. ISSN 1216-0016

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor (2015) Az ember és a táj szemiotikája. In: Tájszemiotika. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, pp. 11-32. ISBN 978-615-5597-00-8

Kappanyos, András (2021) Denaturált beszéd: Tézisek a versfordításról. In: A műfordítás-oktatás kérdései. Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez . Kontraszt Plusz Kft., Pécs, pp. 175-205. ISBN 978-615-80252-9-4

Kappanyos, András (2021) Fordítás és recepció. In: Klasszikus művek újrafordítása. Károli könyvek - Tanulmánykötetek . L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-414-773-2

Kappanyos, András (2015) Kontextusok között. In: Átmenetdiskurzusok. RHT Kiadó, Bukarest; Sepsiszentgyörgy, pp. 117-122. ISBN 978-606-93872-3-8

Kapronczay, Katalin (2015) Földi János és a természettudományi szaknyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 29-34. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2013) Magyary-Kossa Gyula (1865-1944) és a régi magyar orvosi nyelv. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 26-29. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Katalin (2014) Zsoldos János, Veszprém megye főorvosa és a nyelvészet. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 82-86. ISSN 1588-3191

Kapronczay, Károly (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 101-103. ISSN 1588-3191

Kara, György (2020) Az új Etimológiai szótár néhány létező és hiányzó szócikkéről. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 207-212. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kardos, Tamás (2019) Nyelvi közönségszolgálat, nyelvművelés az MTA Nyelvtudományi Intézetében. In: Nyelvhasználati változások napjainkban. The Linguistic Association for the Hungarian Language “Szarvas Gabor”, Ada, pp. 11-13.

Kardos, Éva (2019) Situation aspectual properties of creation/consumption predicates. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 491-525. ISSN 2559-8201

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 9-12. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2014) Bugát Pál orvosi szavai II. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 71-77. ISSN 1588-3191

Kardosné Balogh, Judit (2018) C. Vladár Zsuzsa, A korai magyar grammatikák. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 236-238. ISSN 0025-0228

Karmacsi, Zoltán (2005) Etnikailag vegyes házasság — „vegyes” nyelvhasználat? ACTA BEREGSASIENSIS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA ÉVKÖNYVE, 4 (4). pp. 127-152. ISSN 2310-1954

Karmacsi, Zoltán (2012) Hasznos nyelvészet?! Hogyan lehet hasznos az egyszerű ember számára a nyelvészet? (Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. p. 235.). KÖZOKTATÁS: A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA, 1-2.. p. 33.

Karmacsi, Zoltán (2006) Interferenciajelenségek az etnikailag vegyes házasságokban nevelkedő gyermekek beszédében. In: Nyelvi közösségek - nyelvi jogok. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai (3). Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, pp. 166-176. ISBN 9789738514266

Karáth, Tamás (2017) Középkori angol dráma és színház. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 26-53. ISSN 0015-1785

Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2013) Focus sensitivity in Hungarian adults and children. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 217-245. ISSN 1216-8076

Kas, Bence and Lukács, Ágnes and Szentkuti-Kiss, Katalin (2016) A szórend és az esetjelölés szerepe specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek mondatfeldolgozásában. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 367-381. ISBN 978-963-9074-64-4

Kas, Bence and Lőrik, József and Bertalan, Regina Frida (2017) A korai nyelvi ‐ kommunikációs fejlettség új mérőeszköze, a MacArthur ‐ Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár 3. (KOFA–3) alapjai és gyakorlati alkalmazási lehetőségei. LOGOPÉDIA, 2 (1). pp. 41-56. ISSN 2498-8960

Kashkin, Egor (2019) Book Review. Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 137-148. ISSN 2559-8201

Kashkin, Egor and Nikiforova, Sofya (2015) Verbs of sound in the Moksha language: a typological account. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 341-362. ISSN 0029-6791

Kasza, Péter (2018) Lazius-kéziratok : Filológiai alapvetés egy kritikai kiadás elé = Les manuscrits Lazius : Éclaircissements philologiques précédant l’édition critique. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 148-169. ISSN 0025-0171

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2018) Bősze Péter (szerk.): Magyar orvosi nyelv. Helyesírási útmutató. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. 256 lap. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 398-399. ISSN 0025-0236

Kaán Miklósné Keszler, Borbála (2013) Magyar orvosi nyelv a XVII. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 95-100. ISSN 1588-3191

Kecskeméti, Gábor (2014) Electronic Textual Criticism : A Challenge to the Editor and to the Publisher. In: New Publication Cultures in the Humanities. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 91-98. ISBN 978 90 8964 5647

Kecskeméti, Gábor (2019) A humán tudományok alapkérdései. MAGYAR TUDOMÁNY, 180 (3). pp. 355-362. ISSN 0025-0325

Kecskeméti, Gábor and Szilágyi, Márton and Debreczeni, Attila and Bodrogi, Ferenc Máté and Czifra, Mariann and Granasztói, Olga and Orbán, László and S. Varga, Pál and Hajdu, Péter and Orosz, Beáta and Labádi, Gergely and Porkoláb, Tibor and Gábori Kovács, József and Steinmacher, Kornélia and Balogh, Piroska and Bátori, Anna and Völgyesi, Orsolya and Biró, Annamária and Csonki, Árpád and Doncsecz, Etelka and Hermann, Zoltán (2014) Textológia – filológia – értelmezés Klasszikus magyar irodalom. Csokonai Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium), 55 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Kecskeméti, Judit (1999) Viri humanissimi. Lectura (4). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-61-0

Kecskes, Istvan (2004) The role of salience in processing pragmatic units. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 309-324. ISSN 1216-8076

Kelemen, János (2008) Prohibition, Bounderies and Excludion in the Divine Comedy. DANTE FÜZETEK, 3 (3). pp. 3-17. ISSN 1787-6907

Kelemen, János (2009) A filozófus Chomsky. MAGYAR TUDOMÁNY, 170 (9). pp. 1082-1086. ISSN 0025-0325

Kelemen, János and Nagy, József and Mátyus, Norbert and Hoffmann, Béla and Draskóczy, Eszter and Tóth, Tihamér and Berényi, Márk (2019) Dante Alighieri: Komédia I. Pokol. Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó, ELTE BTK, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-489-156-7

Kelemen, Pál and Niebisch, Arndt and L. Varga, László and Horn, Éva and Süess, Martina and Mezei, Gábor and Tóth-Czifra, Júlia and Vehlken, Sebastian and Smid, Róbert and Vásári, Melinda (2014) Kittler-blokk. In: Partitúra: Irodalomtudományi folyóirat. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 3-57.

Kemény, Gábor (2014) Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 257-265. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2020) Az irodalmi impresszionizmus nyelvi sajátosságai és Krúdy Gyula stílusának impresszionista jellege. In: Bonarum Cultores Artium. Miskolci Egyetem BTK ATTI, Miskolc, pp. 305-314.

Kemény, Gábor (2020) Linguistic Characteristics of Literary Impressionism and the Impressionistic Character of Gyula Krúdy’s Style. In: BONARUM CULTORES ARTIUM RESEARCH ALMANAC. University of Miskolc, Miskolc, pp. 287-296.

Kemény, Gábor (2019) Stilisztika és nyelvművelés Elekfi László munkásságában = Stylistics and language cultivation in László Elekfi’s work. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 418-428. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kemény, Gábor (2015) Újabb törekvések a nyelvi kép fajtáinak csoportosítására. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 409-420. ISSN 0025-0228

Kemény, Gábor (2014) A rajongók – Rajongók. MAGYAR NYELVŐR, 138 (2). pp. 140-167. ISSN 0025-0236

Kenesei, István (2017) Főnév vagy igenév? Egy újabb adalék a vitához. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest. ISBN 978-963-9074-73-6

Kenesei, István (2019) Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 7-25. ISBN 978-963-693-924-3

Kenesei, István (2014) On a multifunctional derivational affix : Its use in relational adjectives or nominal modification and phrasal affixation in Hungarian. WORD STRUCTURE, 7 (2). pp. 214-239. ISSN 1750-1245

Kenesei, István (2007) Semiwords and affixoids: The territory between word and affix. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 263-293. ISSN 1216-8076

Kenesei, István (2000) Szavak, szófajok, toldalékok. In: Strukturális magyar nyelvtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 75-136. ISBN 963-05-7737-2

Kenesei, István (2013) A kreativitás mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme. In: A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok (25). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 17-42. ISBN 978-963-05-9427-1

Kenesei, István (2020) A magyar mondattan 50 éve. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 1-18. ISSN 0025-0228

Kenesei, István (2017) A mondattól a szóig. MAGYAR TUDOMÁNY, 178 (6). pp. 708-722. ISSN 0025-0325

Kenesei, István (2013) The role of creativity in the cognitive turn in linguistics. INTERNATIONAL REVIEW OF PRAGMATICS, 5. pp. 270-291. ISSN 1877-3095

Kenesei, István (2016) A szófaj fogalmáról és meghatározásáról. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 81-92. ISBN 9789639074644

Kenesei, István and Lipták, Anikó (2016) K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. LANGUAGE, 92 (4). pp. 997-1000. ISSN 0097-8507

Keresztes, László and Bartos, Huba (2003) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 245-262. ISSN 1216-8076

Kerner, Anna (2017) Helyesírási történet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 110-114. ISSN 2060-0623

Kertész, András (2012) Die Parakonsistenz Deutscher Grammatiken. In: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik, 15 . Peter Lang, Frankfurt am Main etc., pp. 173-178. ISBN ISBN 978-3-631-63215-4 (geb.) ISBN 978-3-653-02608-5 (eBook)

Kertész, András (2010) From 'scientific revolution' to 'unscientific revolution': an analysis of approaches to the history of generative linguistics. Language Sciences, 32 (5). pp. 520-527. ISSN 0388-0001

Kertész, András (2012) The ‘Galilean Style in Science’ and the Inconsistency of Linguistic Theorising. Foundations of Science, 17 (1). pp. 91-108. ISSN 1233-1821 (Print), 1572-8471 (Online)

Kertész, András (2012) Inconsistency and the dilemma of intuitionistic research in generative syntax. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 157-175. ISSN 1218-5736

Kertész, András (2015) Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Elméleti és kísérleti nyelvészet, 6 . Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978-963-318-518-6

Kertész, András (2020) Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634544654

Kertész, András (2016) Poor vs. Good Thought Experiments in Pragmatics: A Case Study. In: Pragmemes and Theories of Language Use. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (9). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, pp. 643-677. ISBN 978-3-319-43490-2

Kertész, András (2014) The Puzzle of Thought Experiments in Conceptual Metaphor Research. Foundations of Science. ISSN 1233-1821, 1572-8471 (online)

Kertész, András (2012) Strategien zur Abgrenzung von Konsistenz, Parakonsistenz und Inkonsistenz in deutschen Grammatiken. In: Deutsch – grenzenlos. Budapester Beiträge zur Germanistik (58). ELTE Germanistisches Institut, Budapest, pp. 200-215. ISBN 9632842448, 9789632842448

Kertész, András (2010) Two Notions of ‘research program’ and the Historiography of Generative Linguistics. Historiographia Linguistica, 37 (1-2). pp. 165-191. ISSN ISSN 0302-5160, Online ISSN: 1569-9781

Kertész, András and Bódog, Alexa and Csatár, Péter and Jámbor, Ágnes and Lakatos, Dániel and Nagy, Katalin and Pelyvás-Ferenczik, Péter and Rákosi, Csilla and Schwarz-Friesel, Monika and Tóth, Enikő and Vecsey, Zoltán (2011) Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben = Data structure in cognitive semantic theories. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Darai, Zsuzsanna and Rákosi, Csilla (2009) Plauzíbilis érvelés a nyelvészetben = Plausible reasoning in linguistics. Project Report. OTKA.

Kertész, András and Kiefer, Ferenc (2013) From thought experiments to real experiments in pragmatics. In: Perspectives on Philosophy and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology (1). Springer, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 53-86. ISBN 978-3-319-01010-6 (Print) 978-3-319-01011-3 (Online)

Kertész, András and Pelyvás, Péter (2005) Guest editors' note. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 129-133. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2020) ADATOK ÉS PLAUZIBILIS ÉRVELÉS A NYELVÉSZETBEN. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634544647

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Az adattípusok integrációjának tudománymódszertani problémái az elméleti nyelvészetben. In: A megismerés és az értelmezés konstrukciói. Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (157). Tinta Kiadó, Budapest, pp. 63-74. ISBN 978-615-521-953-5

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Conclusions. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) (153). Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 309-313. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2019) Conclusions: On the use of the comparison of syntactic theories. In: Current Approaches to Syntax : A Comparative Handbook. Comparative Handbooks of Linguistics (3). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston, pp. 573-581. ISBN 978-3-11-053821-2; 978-3-11-054025-3 (pdf); 978-3-11-053837-3 (epub)

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2015) Gondolatkísérletek és valódi kísérletek a pragmatikában: két esettanulmány. In: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. Pragmatika (4). Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 81-122. ISBN 978-963-89655-3-0

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Introduction. The state of the art and the structure of the book. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS) . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 1-12. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2011) Konstruktív ellentmondások a generatív szintaxisban. In: A szaván fogott gondolat. Printart Press, Debrecen, pp. 299-318. ISBN 978-963-08-3047-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2020) Megjegyzések a generatív szintaxis parakonzisztenciájához. In: Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 137-153. ISBN 9789634545927

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2016) On the Inferential Structure of Indirect Reports. In: Indirect Reports and Pragmatics. Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology, 5 (5). Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht and London, pp. 435-470. ISBN 978-3-319-21394-1, 978-3-319-21395-8

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2013) Paraconsistency and Plausible Argumentation in Generative Grammar: A Case Study. Journal of Logic, Language and Information, 22 (2). pp. 195-230. ISSN 0925-8531

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2005) Remarks on the cognitive base of pragmatic principles. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 5-40. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) Thought experiments and real experiments as converging data sources in pragmatics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 221-269. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2005) Whole-part and part-whole inferences in generative and cognitive linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 221-280. ISSN 1216-8076

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2014) The p-model of data and evidence in linguistics. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 15-48. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Kertész, András and Rákosi, Csilla (2019) The uncertainty of syntactic theorizing. In: Current Approaches to Syntax : A Comparative Handbook. Comparative Handbooks of Linguistics (3). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston, pp. 469-492. ISBN 978-3-11-053821-2; 978-3-11-054025-3 (pdf); 978-3-11-053837-3 (epub)

Kertész, András and Rákosi, Csilla and Csatár, Péter (2012) Data, problems, heuristics and results in cognitive metaphor research. Language Sciences, 34 (6). pp. 715-727. ISSN 0388-0001

Kertész, András and Schwarz-Friesel, Monika and Consten, Manfred (2012) Introduction: converging data sources in cognitive linguistics. Language Sciences, 34 (6). pp. 651-655. ISSN 0388-0001

Keszler, Borbála (2016) Hőnyi Ede 80 éves. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 119-120. ISSN 0025-0228

Khalykov, Kabyl (2016) Communication and dialogue of the art texts as the philosophical problem. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 258-265. ISSN 1216-0016

Khan, Abdul Qadir (2017) The tonal system of Pahari. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 313-324. ISSN 1216-8076

Khanina, Olesya (2017) Digital resources for Enets : A descriptive linguist’s view. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 417-433. ISSN 2559-8201

Kicsi, András and Pusztai, Péter and Szabó, Endre and Vidács, László (2020) Szaknyelvi annotációk javításának statisztikai alapú támogatása. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 115-127. ISBN 9789633067192

Kicsi, András and Szabó Ledenyi, Klaudia and Németh, Péter and Pusztai, Péter and Vidács, László and Gyimóthy, Tibor (2020) Elírások automatikus detektálása és javítása radiológiai leletek szövegében. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 191-204. ISBN 9789633067192

Kicsi, András and Szabó Ledenyi, Klaudia and Pusztai, Péter and Németh, Péter and Vidács, László (2020) Entitások azonosítása és szemantikai kapcsolatok feltárása radiológiai leletekben. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 15-27. ISBN 9789633067192

Kicsi, Sándor András (2014) Antal László a szófajok kontinuumáról. MAGYAR NYELV, 110 (4). pp. 465-471. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2014) Jakabb Oszkár, Madárnévkalauz. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 241-243. ISSN 0025-0228

Kicsi, Sándor András (2018) Keresztnévből származó madárnevek és a rejtett hangutánzás. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 208-215. ISSN 0025-0228

Kiefer, Ferenc (2010) Areal-typological aspects of word-formation. In: Variation and Change in Morphology. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series IV, Current issues in linguistic theory, ISSN 0304-0763 (310). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 145-163. ISBN 978-90-272-4826-8

Kiefer, Ferenc (2008) Gyula Laziczius: A Hungarian structuralist. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 121-130. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2004) Morphopragmatic phenomena in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 325-349. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2003) Preface. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 1-6. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2012) Some observations on the Hungarian adverbial particle majd. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 427-438. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2009) Types of temporal adverbials and the fine structure of events. In: Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations (20). De Gruyter, Berlin, pp. 241-262. ISBN 978-3-11-021480-2

Kiefer, Ferenc (2002) Wolfgang U. Dressler–Oskar E. Pfeiffer–Markus Pöchträger–John R. Rennison (eds): Morphological analysis in comparison. Current Issues in Linguistic Theory Vol. 201. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 125-129. ISSN 1216-8076

Kiefer, Ferenc (2019) A hatvanas évek magyar nyelvtudománya : Az elméleti nyitás korszaka. In: Elméletek vonzásában : A „határtalan tudomány” kezdetei a hatvanas-hetvenes évek humán és társadalomtudományi kutatásaiban. A humán tudományok alapkérdései (5). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-693-707-2

Kiefer, Ferenc and Honti, László (2003) Verbal 'prefixation' in the Uralic languages. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 137-153. ISSN 1216-8076

Kincer, Szilvia and Simon, Szabolcs (2017) A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén működő variológiai kutatócsoport VII. tankönyvkutató szimpóziuma. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). =685. ISSN 2060-0623

Kincses-Nagy, Éva (2020) Nine Gifts. In: Ottomans - Crimea - Jochids. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged, pp. 215-227. ISBN 9789633067475; 9789633067482

Kirchknopf, Andrea (2017) A kortárs történelmi regény : A neoviktoriánus irodalom. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 116-131. ISSN 0015-1785

Kirchmeier, Sabine (2021) Tamás Váradi and META-NET. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 43-49. ISBN 9789639074903

Kirkham, Victoria and Maggi, Armando (2018) Petrarca – Kalauz az életműhöz. Kortárs Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-435-033-0

Király, Flóra (2017) A tanári kérdezési stratégiák egyéni sajátosságai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 19-31. ISSN 2060-0623

Kis, Balázs and Moirón, Begona Villada and Biró, Tamás and Bouma, Gosse and Pohl, Gábor and Ugray, Gábor and Nerbonne, John (2004) Methods for the Extraction of Hungarian Multi-Word Lexemes. In: Computational Linguistics in the Netherlands 2003. Universiteit Antwerpen, Antwerpen, pp. 47-61.

Kisdi, Klára (2003) Virgilius Maro Grammaticus: Opera omnia. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 43 (3-4). pp. 497-500. ISSN 0044-5975

Kisler, T. and Reichel, Uwe D. and Schiel, F. and Draxler, C. and Jackl, B. (2016) BAS Speech Science Web Services - an Update of Current Developments. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 3880-3885. ISBN 978-2-9517408-9-1

Kisler, T. and Schiel, F. and Reichel, Uwe D. and Draxler, C. (2015) Phonetic/linguistic Web Services at BAS. In: Interspeech 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Kisler, Thomas and Reichel,, Uwe D. and Schiel, Florian (2017) Multilingual processing of speech via web services. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, 45 (326). pp. 326-347. ISSN 0885-2308

Kiss, Farkas Gábor (2018) A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis = Joannes Baptista Novosoliensis, the second philologist in Hungary. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 134 (2). pp. 136-147. ISSN 0025-0171

Kiss, Farkas Gábor (2018) A második magyar filológus, Joannes Baptista Novosoliensis. In: /HI70/Tanítványok. Q. E. D. Kiadó, Budapest, pp. 1-70. ISBN 978-615-80924-8-7

Kiss, Jenő (2020) Búcsú Balogh Lajostól (1933–2020). MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 241-243. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kiss, Jenő (2014) Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867─2010). Gondolat Kiadó, Budapest, 2013. ISBN 978 963 693 253 4. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 230-231. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) Emlékezés a 80 évvel ezelőtt elhunyt Gombocz Zoltánra. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 465-473. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2019) Emlékező szavak Elekfi Lászlóról. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). p. 382. ISSN 0025-0236

Kiss, Jenő (2018) Honti László, A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2020) Megjelent a cívis lexikon. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 225-228. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kiss, Jenő (2020) Pusztai Ferenc 80 éves. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 498-500. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) Új szaknyelvi folyóirat: Magyar Jogi Nyelv. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 501-502. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2015) A magyar dialektológiáról tudományszociológiai megközelítésben. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 385-394. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2013) A magyar orvosi nyelv a XIX. században. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 125-127. ISSN 1588-3191

Kiss, Jenő (2018) Ősmagyar kori latin és (elő)újlatin jövevényszavak a magyar nyelvben? MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 201-208. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő and Bősze, Péter (2014) Lőrincze-díj 2013.: Bősze Péter nyelvészkitüntetése. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). p. 68. ISSN 1588-3191

Kiss, Katalin (2008) Topic and focus: Two structural positions associated with logical functions in the left periphery of the Hungarian sentence. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 287-296. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin (2014) Ways of licensing Hungarian external possessors. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 45-68. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin (2008) A pioneering theory of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 23-40. ISSN 1216-8076

Kiss, Katalin and Gerőcs, Mátyás and Zétényi, Tamás (2013) Preschoolers’ interpretation of doubly quantified sentences. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 143-171. ISSN 1216-8076

Kiss, László (2014) Horvát József (1794-1849), az első vidéki orvos akadémikus hozzájárulása a Tudós Társaság nyelvművelő céljának eléréséhez. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 87-90. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2015) Markusovszky Lajos és az Orvosi Hetilap szerepe a magyar orvosi szaknyelv megteremtésében. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 35-38. ISSN 1588-3191

Kiss, László (2014) Wertner Mór (1849-1921) - a magyar nemzetségek és a magyar nyelv kutatásának napszámosa. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 33-37. ISSN 1588-3191

Kiss, Margit (2017) Hitetlenek: mi köze a gyaur-nak a kaffer-hez? MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 80-87. ISSN 0025-0228

Kiss, Renáta and Mokri, Dóra and Csapó, Benő (2019) A fonológiai tudatosság online mérése óvodás gyermekek körében = Online Assessment of Phonological Awareness from Kindergartener. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA, 19 (4). pp. 35-54. ISSN 1419-872X

Kiss, Sándor (2009) Tendances évolutives du latin tardif dans la Britannia romaine (d’après les inscriptions). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 49 (1). pp. 69-75. ISSN 0044-5975

Kiss, Zoltán and Bárkányi, Zsuzsanna (2006) A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (2-3). pp. 175-226. ISSN 1216-8076

Kiss, Zoltán G. and Szigetvári, Péter (2017) Guest editors’ note. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 475-476. ISSN 2559-8201

Kiss Farkas, Gábor (2016) Latin és népnyelv a késő-középkori magyarországi domonkos kolostorokban. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 120 (2). pp. 225-247. ISSN 0021-1486

Kiss Szemán, Róbert (2019) Eszmei koncepciók alakváltozatai Ján Kollár gondolkodásában. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 209-218.

Kiss Szemán, Róbert (2019) Régiségek és hamisítások a 19. század eleji szláv kultúrákban. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 91-104. ISBN 9789634891628

Kiss Szemán, Róbert (2019) A humor a szláv nemzeti emblematizmus eszköztárában Ján Kollár szláv paradicsomának példái alapján. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 87-101. ISBN 978-963-489-163-5

Kiss Szemán, Róbert (2021) A magyar, szlovák, szlovén és horvát vidék és város térpoétikai megjelenítése Kollár Útirajzában. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 81-95. ISBN 9789634893875

Kitao, Yasuyuki (2011) The presence of head-raising and resumptive-stranding in Japanese relative clauses. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 313-335. ISSN 1216-8076

Klaudy, K. (2020) Közös nyelvet beszélünk? Ami a 123 fordítástudományi terminusból kimaradt. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben I.: Terminológia, lexikográfia, fordítás. A MANYE Kongresszusok Előadásai (12/1). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 1-16. ISBN 978-963-454-535-4

Klaudy, K. (2019) A társadalmi megrendelés szerepe a fordítástudomány fejlődésében: Az OFFI és a fordítóképzés kapcsolatának kezdetei. In: Az állami fordítószolgálat 150 éve. OFFI Zrt., Budapest, pp. 1-15. ISBN 978-615-00-4774-4

Klaudy, Kinga (2004) Az EU-szakszövegek fordításának oktatása. In: Miskolci Nyelvi Mozaik. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, pp. 11-23. ISBN 963-9316-90-3

Klaudy, Kinga (2005) Az EU-szövegek "kemény" és "rugalmas" részei. In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát medence régióiban: A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai 1-2. Bessenyei György Könyvkiadó; MANYE, Pécs, Nyíregyháza, pp. 244-250. ISBN 9637336141; 963733615X

Klaudy, Kinga (2001) Az aszimmetria hipotézis. In: A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Kodolányi János Főiskola (KJF), Székesfehérvár, pp. 371-378. ISBN 9630064006

Klaudy, Kinga (2018) Az aszimmetria hipotézis kiterjesztése a honosítás/idegenítés dichotómiára. In: Aszimmetrikus kommunikáció - aszimmetrikus viszonyok. SZAK Kiadó, Bicske, pp. 448-463. ISBN 9789639863576

Klaudy, Kinga (1999) Az explicitációs hipotézisről. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 1 (2). pp. 5-18. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (2004) Az implicitációról. In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Generalia Kiadó, Szeged, Veszprém, pp. 70-74. ISBN 963-9167-90-8

Klaudy, Kinga (2018) Az átváltási műveletek rendszere. MODERN NYELVOKTATÁS, 24 (2-3). pp. 1-10. ISSN 1219-638X

Klaudy, Kinga (1996) Back-Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in Translation. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, pp. 1-16. ISBN 9638528125

Klaudy, Kinga (1997) Barátságtalan nyelvpárok : A jelzős főnévi csoport viselkedése a fordításban. In: Könyv Dezső Lászlónak. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 87-105.

Klaudy, Kinga (2018) Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789634541943

Klaudy, Kinga (2008) Compensation in Translation. In: "... mit den beiden Lungenflügeln atmen". Zu Ehren von János Kohn : Jahrbuch der ungarischen Germanistik. LINCOM GmbH, München, pp. 1-15. ISBN 9783895861482

Klaudy, Kinga (2003) Dinamikus kontrasztok. In: Fordítás és tolmácsolás az ezredfordulón : 30 éves az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központja. Jubileumi évkönyv. Scholastica, Budapest, pp. 11-22. ISBN 9638614137

Klaudy, Kinga (2019) Dr. Zeyk Adéle Agatha Christie fordítója. In: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései : Tiszteletkötet Papp Andrea emlékére. Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 1-8. ISBN 9789635089109

Klaudy, Kinga (2017) Egyirányú interdiszciplinaritás: a fordítástudomány kapcsolata a terminológiával és a pragmatikával. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 19 (1). pp. 5-20. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (1992) Empirical Research in Translation Studies. In: 8th International Congress on Translation and Interpreting, 1992.10.20.-1992.10.22., Praha.

Klaudy, Kinga (2012) Empirikus kutatások a fordító láthatatlanságáról. In: Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE), Budapest, Sopron, Szombathely, pp. 137-141. ISBN 9789633340523

Klaudy, Kinga (2018) Eredeti magyar szakszöveg vs. fordított magyar szakszöveg. In: Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (202). Tinta Kiadó; Magyar Nyelvstratégiai Intézet; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, Budapest, pp. 1-12. ISBN 9789634091486

Klaudy, Kinga (2000) Explicitation Strategies within Lexical and Grammatical Translational Operations. APPLIED RUSSIAN STUDIES IN HUNGARY, 1. pp. 101-112. ISSN 1586-3735

Klaudy, Kinga (1994) Fordítás és nyelvi norma. In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 57-61. ISBN 9638461721

Klaudy, Kinga (1999) Fordítóképzés és fordítástudomány Magyarországon az ezredfordulón. In: A magyarországi fordító- és tolmácsképzés 25 éve. Scholastica, Budapest, pp. 9-22. ISBN 9638591250

Klaudy, Kinga (2001) Grammatical Specification and Generalisation in Translation. In: Színes eszmék nem alszanak….Szépe György 70. születésnapjára. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 679-690. ISBN 9636418152; 9636418187; 9636418195

Klaudy, Kinga (2007) Hipotézisalkotás a fordítástudományban. In: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia. SZIE; MANYE, Pécs, Gödöllő, pp. 173-181. ISBN 9789639483781

Klaudy, Kinga (2020) Jelentések és jelenségek a magyar fordítástudományi terminológiában. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-508-924-6

Klaudy, Kinga (1996) Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvű szótárakban. In: Nyelv, nyelvész, társadalom. Keraban Kiadó, Budapest, pp. 146-158. ISBN 9638146427

Klaudy, Kinga (2003) Languages in translation. Scholastica, Budapest. ISBN 963-8591-27-7

Klaudy, Kinga (2006) Mi történik a mondatkezdő tematikus alannyal a fordításban? In: Tanulmánykötet a nyolcvanéves Hegedűs József születésnapjának tiszteletére. Budapesti Corvinus Egyetem, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont, Budapest, pp. 39-47.

Klaudy, Kinga (2014) Milyen értelemben alkalmazott nyelvészet a fordítástudomány? In: Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 297-303. ISBN 9786155219641

Klaudy, Kinga (2001) Mindennapos nyelvi közvetítés. NYELVI MÉRCE: NYELVVIZSGÁZTATÓK ÉS NYELVTANÁROK LAPJA, 1 (1-2). pp. 20-24. ISSN 1589-2573

Klaudy, Kinga (2001) Mit tehet a fordítástudomány a magyar nyelv „korszerűsítéséért”? MAGYAR NYELVŐR, 125 (2). pp. 1-13. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2013) Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában. In: Reáliák - A lexikológiától a frazeológiáig. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 85-92. ISBN 9786155219320; 615521932X

Klaudy, Kinga (1993) On explicitation hypothesis. In: Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory : In honour of György Radó on his 80th birthday. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, pp. 1-5. ISBN 9637173811

Klaudy, Kinga (2010) Optional Word-Order Shifts in Translation into and from Hungarian. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 55 (2). pp. 307-318. ISSN 0039-3363

Klaudy, Kinga (1993) Optional additions in translation. In: Translation the vital link. Institute of translation and interpreting, London, pp. 373-381. ISBN 9780952205623

Klaudy, Kinga (2011) Papp Ferenc fordítással kapcsolatos gondolatainak utóélete. In: Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció : MANYE XX. University of Debrecen; MANYE, Budapest, Debrecen, pp. 248-253. ISBN 9786155075094

Klaudy, Kinga (2005) Párhuzamos korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: Nyelvészetről – változatosan. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Dunaszerdahely, pp. 153-183. ISBN 8096955608

Klaudy, Kinga (2012) Szószintű műveletek szövegszintű hatása a fordításban. In: A szótól a szövegig. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 153-160. ISBN 9786155219078

Klaudy, Kinga (2006) Szövegszintű műveletek a fordításban. In: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. SZEK JGYF Kiadó, Szeged, pp. 204-211. ISBN 9637356266

Klaudy, Kinga (1999) The Theory of Dynamic Contrasts. Translational Behaviour of Languages. Friendly and Unfriendly Language-Pairs. In: Proceedings of the Vigo Conference I. University of Vigo, Vigo, pp. 1-10. ISBN 9788481581393

Klaudy, Kinga (2007) Tizenöt tézis a fordítástudományról. In: Kommunikáció az információs technológia korszakában. Kodolányi János Főiskola (KJF), Pécs, Székesfehérvár, pp. 41-49. ISBN 9789630645126

Klaudy, Kinga (2020) Visszatekintés egy korai korpuszelemzésre. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 25-54. ISBN 978-615-00-7338-5

Klaudy, Kinga (2000) A fordítás oktatásának elvi kérdései, 25 év után. In: Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 87-93. ISBN 963472440X

Klaudy, Kinga (2005) A fordítási hibák értékelése az életben, a képzésben és a vizsgán. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 7 (1). pp. 76-84. ISSN 1419-7480

Klaudy, Kinga (2002) A fordítási univerzálékról. In: A nyelv nevelő szerepe: a XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 481-485. ISBN 9789636418731

Klaudy, Kinga (2009) A fordításkutatásról egyes szám első személyben. In: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, pp. 121-137. ISBN 9789634829423

Klaudy, Kinga (2021) A fordításspecifikus explicitációról húsz év után. In: Tudományterületek találkozása : Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, pp. 1-11. ISBN 978-963-429-642-3

Klaudy, Kinga (2014) A fordítástudomány neve, természete és terminológiája. In: Transzdiszciplináris üdvözletek. Gondolat Publishers, Budapest, Veszprém, pp. 9-19. ISBN 9789636935412

Klaudy, Kinga (2013) A fordítástudományi doktori program tíz éve. In: Fordítás és tolmácsolás a harmadik évezred elején. ELTE Eötvös József Kiadó, Budapest, pp. 19-30. ISBN 9789633121641

Klaudy, Kinga (1988) A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. MAGYAR NYELVŐR, 112 (3). pp. 305-314. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2014) Újabb kutatások az aszimmetria hipotézis bizonyítására. In: Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 113-120. ISBN 9786155219634

Klaudy, Kinga (2004) A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben. MAGYAR NYELVŐR, 128 (4). pp. 389-407. ISSN 0025-0236

Klaudy, Kinga (2005) Általános fordítástechnika idegen nyelvről magyarra : Módszertani útmutató a tantárgy oktatásához. MODERN NYELVOKTATÁS, 11 (1). pp. 57-64. ISSN 1219-638X

Klaudy, Kinga (2005) A műveleti aszimmetria fogalma a fordításkutatásban. In: A világ nyelvei és a nyelvek világa: Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. Miskolci Egyetem; MANYE, Pécs, Miskolc, pp. 414-419. ISBN 9636616973

Klaudy, Kinga (2015) A nyelvi és kulturális aszimmetria hatása a fordításra. In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó; Szegedi Egyetemi Kiadó; MANYE, Szeged, pp. 70-77. ISBN 9786155455278

Klaudy, Kinga and Gulyás, Róbert (2014) Terminusok és reáliák az európai uniós kommunikációban. In: Transfert nec mergitur. Albert Sándor 65. születésnapjának tiszteletére. JATEPress Kiadó, Szeged, pp. 75-84. ISBN 9789633151778

Klaudy, Kinga and Heltai, Pál (2020) Re-domestication, repatriation, and additional domestication in cultural back translation. ACROSS LANGUAGES AND CULTURES, 21 (1). pp. 43-65. ISSN 1585-1923

Klaudy, Kinga and Kovács, Marietta (2016) Frazeologizmusok a szótárban és a fordításban - a fordítói kreativitásról. In: Frazeológia. Az emberi világkép tükrözője. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 119-128. ISBN 9789634090557

Klaudy, Kinga and Károly, Krisztina (2005) Implicitation in translation. ACROSS LANGUAGES AND CULTURES, 6 (1). pp. 13-28. ISSN 1585-1923

Klaudy, Kinga and Károly, Krisztina (2002) A lexikai ismétlés szövegalkotó szerepe a fordításban. In: Szöveg az egész világ: Petőfi S. János 70. születésnapjára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 318-328. ISBN 9639372307

Klenk, Márk (2020) Claudio Fantinuoli és Federico Zanettin (eds.): New directions in corpus-based translation studies (Berlin: Language Science Press. 2015. 175 pp. ISBN: 978-3-944675-83-1). In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 359-365. ISBN 978-615-00-7338-5

Klima, László (2020) Pusztay János 70 éves. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 121-123. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Klimek-Jankowska, Dorota and Czypionka, Anna and Witkowski, Wojciech and Błaszczak, Joanna (2018) The time course of processing perfective and imperfective aspect in Polish : Evidence from self-paced reading and eye-tracking experiments. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 293-351. ISSN 2559-8201

Klinčić, Ivana and Rezo, Vladimira (2013) Posmrtni govori na hrvatskom kajkavskom književnom jeziku. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 280-285. ISSN 1216-0016

Klivényi, Péter and Németh, Dezső and Sefcsik, Tamás and Janacsek, Karolina and Hoffmann, Ildikó and Háden, Gábor and Londe, Zsuzsa and Vécsei, László (2012) Cognitive Functions in Ataxia with Oculomotor Apraxia Type 2. FRONTIERS IN NEUROLOGY, 3. p. 125. ISSN 1664-2295

Klumpp, Gerson (2005) Aspect markers grammaticalized from verbs in Kamas. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 397-409. ISSN 1216-8076

Knapp, Éva (1981) A Czech-kódex zsoltárfordításai. VIGILIA, 46. pp. 262-264. ISSN 0042-6024

Knapp, Éva (2007) Mátyás király "firenzei oroszlánjai" Janus Pannonius négy epigrammájának 18. századi kiadástörténetéhez. IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 210-218.

Knapp, Éva (1986) Remete szent Pál csodái: A budaszentlőrinci ereklyéhez kapcsolódó mirákulumfeljegyzések elemzése. In: Tüskés Gábor (szerk.): "Mert ezt Isten hagyta ...": Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető, Budapest, pp. 117-188.

Kochovska, Slavica (2011) Clitics and direct objects in Macedonian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 241-260. ISSN 1216-8076

Kocsis, Mihály (2013) Harkov és az ukrán helyesírás-történet. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 286-293. ISSN 1216-0016

Kocsis, Mihály (2016) Megjegyzések a modern ukrán helyesírás születéséhez. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 266-273. ISSN 1216-0016

Kocsis, Réka (2018) „Tekintsétek az égi mennyei repöső madarakat…”. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 215-222. ISSN 0025-0228

Kocsis, Zsuzsanna (2014) Bene Annamária szerk., A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban I–III. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 378-383. ISSN 0025-0228

Koeva, Svetla (2021) Serving Multilingual Europe. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 59-65. ISBN 9789639074903

Kohári, Anna (2018) Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Beszéd • Kutatás • Alkalmazás (8). ELTE Eötvös Kiadó - MTA, Budapest. ISBN 978-963-312-295-2

Kohári, Anna (2017) A magánhangzók és a mássalhangzók időtartamának egyensúlya. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 119-134. ISSN 1218-8727

Kohári, Anna and Deme, Andrea and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2019) A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben = The temporal characteristics of motherese directed to 4 and 8 month old children. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 243-258. ISSN 1218-8727

Kohári, Anna and Deme, Andrea and Reichel,, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin (2020) A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben. In: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 195-208. ISBN 9789634892380

Koleva-Zlateva, Zsivka (2016) Об одной группе славянских названий картофеля. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 274-281. ISSN 1216-0016

Kolláth, Anna (2013) Többnyelvűség és munkaerőpiac. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 295-304. ISSN 1216-0016

Koltay, Tibor (2021) Referátumkészítés: egy elfelejtett készségegyüttes? OXIPO : INTERDISZCIPLINÁRIS E-FOLYÓIRAT, 3 (3). pp. 9-16. ISSN 2676-8771

Kolyvek, Léna (2014) Makuka. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 209-212. ISSN 0025-0228

Komlósiné Knipf, Erzsébet and Müller, Márta (2018) LexikoNet 2017. Diatopikus német tájszótárműhelyek találkozója. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 245-247. ISSN 0025-0228

Komári, Elizaveta (2012) Дослідження Шандора Моканя в галузі українського мовознавства [Doslìdžennâ Šandora Mokanâ v galuzì ukraïns'kogo movoznavstva]. In: Hungaro-Ruthenica VI. Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 43-53.

Komári, Erzsébet (2010) A magyar jövevényszavak morfológiai adaptációja a ruszinban : Lexikográfiai munkák és szépirodalmi művek tükrében = Morphological adaptation of Hungarian loanwords in Ruthenian. MAGYAR NYELV, 106 (2). pp. 182-196. ISSN 0025-0228

Kontra, Miklós (2018) A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 1-22. ISSN 0025-0228

Kontra, Miklós and Bartha, Csilla and Borbély, Anna and Hattyár, Helga and Váradi, Tamás (2011) Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok = The study of spoken language in Budapest. Project Report. OTKA.

Kormos, Judit (2006) The structure of self-repairs in the speech of Hungarian learners of English. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 53-76. ISSN 1216-8076

Kornai, András (2019) Az ellenforradalmár. In: Nyelv, biológia, szabadság : A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. A humán tudományok alapkérdései (6). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 1-10. ISBN 978-963-693-924-3

Korompay, Klára (2020) 125 éve született Bárczi Géza. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 351-362. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015). MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 113-115. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Szathmári István, A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005). MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 368-370. ISSN 0025-0236

Korondi, Ágnes (2020) Mária kis zsolozsmájának népnyelvi fordításai és a Festetics-kódex. In: „Mestereknek gyengyének". Országos Széchényi Könyvtár (OSZK); Szent István Társulat, Budapest, pp. 259-284. ISBN 9789632778662

Kostadinova, Viktorija and Yáñez-Bouza, Nuria and Dreschler, Gea and Gregersen, Sune and Gyuris, Beáta (2019) I English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 98 (1). pp. 1-166. ISSN 0084-4144

Kostadinova, Viktorija and Yáñez-Bouza, Nuria and Wiemann, Marco and Dreschler, Gea and Gregersen, Sune and Gyuris, Beáta (2020) English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES, 99 (1). pp. 1-155. ISSN 0084-4144 (print); 1471-6801 (online)

Kovács, Alexandra Kitti (2020) Sjak Kroon & Jos Swanenberg (eds.): Language and Culture on the Margins. Global/Local Interactions. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Kovács, György and Tóth, László (2017) Mély neuronhálóba integrált spektro-temporális jellemzőkinyerési módszer optimalizálása. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 158-169. ISBN 978-963-306-518-1

Kovács, György and Váradi, Tamás (2017) A különböző modalitások hozzájárulásának vizsgálata a témairányítás eseteinek osztályozásához a HuComTech korpuszon. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 193-204. ISBN 978-963-306-518-1

Kovács, Gábor (2014) Idegennyelv-elsajátítás. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 593-674. ISBN 978 963 05 9499 8

Kovács, Kálmán and Bitskey, István and Kemper, Hans Georg and Lichtmann, Tamás and Szendi, Zoltán and Walter, Erhart (2007) Az irodalmi formák ideológiája = Ideology of the Literary Forms. Project Report. OTKA.

Kovács, László (2019) Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban = Brands in the mental lexicon: brand names evoked by phonetic similarities in word association databases. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 344-360. ISSN 1218-8727

Kovács, László and Dragaschnig, Edina and Hutterer, Claus Michael (2020) Egy csoportos fordítási projekt tapasztalatai. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-10610

Kovács, Réka (2013) Rikaichan. MAGYAR TERMINOLÓGIA, 6 (1). pp. 129-132. ISSN 1789-9486

Kovács, Árpád (2017) A prózanyelvi identitás Turgenyev antropológiájában : Egy felesleges ember naplója. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (4). pp. 30-64. ISSN 0015-1785

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kozar-Mukič, Marija (2013) Prevzete besede v porabskih ljudskih pesmih. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 378-381. ISSN 1216-0016

Kozmács, István (2019) A magyar bemegy és az udmurt pšršnš ’bemegy/bejön’ igék tipológiai tanulsága = The typological lesson of Hungarian bemegy ‘enter’ and Udmurt pšršnš ‘enter/exit’. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 117-123. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Kozmács, István (2016) A magyar nyelv többközpontúsága = The pluricentrismus of the hungarian language. GRADUS, 3 (1). pp. 85-91. ISSN 2064-8014

Košinaga, Jelena (2020) Innovations and Challenges in Language Learning Motivation. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 20. pp. 117-120. ISSN 1786-5638 (print); 2060-9159 (online)

Krause, Stephan (2017) A kortárs líra testpoétikájáról : Ranga-Drawert-Somogyi. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (3). pp. 52-67. ISSN 0015-1785

Krekić, Tomislav (2016) Bunjevačke fraze i poslovice u Gari. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 292-296. ISSN 1216-0016

Krekić, Tomislav (2013) Preporodni pokušaji bačkih i gradišćanskih Hrvata u drugoj polovici 19. stoljeća. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 323-326. ISSN 1216-0016

Krepsz, Valéria (2019) Frázisok időzítési sajátosságai az életkor függvényében = Timing characteristics of spontaneous speech across lifespan. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 87-104. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria (2017) Morfémák időzítési mintázatai tizenévesek és felnőtt beszélők megnyilatkozásaiban. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 37-53. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria and Gósy, Mária (2018) A dichotikus szóészlelés életkorspecifikus jellemzői. BESZÉDKUTATÁS, 26. pp. 156-185. ISSN 1218-8727

Krepsz, Valéria and Horváth, Viktória and Gósy, Mária and Huszár, Anna (2018) Magánhangzók temporális mintázata az anyanyelv-elsajátításban. In: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó. (Submitted)

Kresztyankó, Annamária (2017) Cigány tanulók és tanáraik nyelvi attitűdjei. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 49-59. ISSN 2060-0623

Krifka, Manfred (2008) Basic notions of information structure. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 243-276. ISSN 1216-8076

Kristó, Gyuláné (2006) A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón = The Characteristics of Language Use in Szeged at the Millennium. Project Report. OTKA.

Kruk, Mariusz and Mahmoodzadeh, Masoud (2018) Motivational dynamics of language learning in retrospect: Results of a study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). ISSN 1587-1061

Kruzslicz, Tamás (2018) Konstrukciós nyelvtani leírás a be- igekötős igék kapcsán - a magyar mint idegen nyelv szempontjából. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 370-381. ISSN 0025-0236

Kruzslicz, Tamás (2018) Netnyelvészet és digilektus. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 110-115. ISSN 0025-0228

Kubitsch, Rebeka (2019) Az evidencialitás és az első személy kapcsolata az udmurt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 85-108. ISSN 0029-6791

Kubitsch, Rebeka (2020) A létige múlt idejű alakjai mint modális partikulák az udmurt nyelvben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 97-137. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Kugler, Nóra (2015) Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (179). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978 963 409 037 3

Kugler, Nóra (2010) Modal adverbs in Hungarian (The case of talán ‘perhaps’). Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 75-98. ISSN 1216-8076

Kugler, Nóra (2020) Szükséges-e mérni a modális erőt, és ha igen, hogyan? MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 429-441. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra and Modrián Horváth, Bernadett (2018) Péteri, Attila, Satzmodusmarkierung im europäischen Sprachvergleich. Interrogativsätze im Deutschen und im Ungarischen mit einem typologischen Ausblick auf andere europäische Sprachen. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 95-102. ISSN 0025-0228

Kugler, Nóra and Modrián-Horváth, Bernadett (2009) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 469-480. ISSN 1216-8076

Kugler, Nóra and Tolcsvai Nagy, Gábor and Imrényi, András and Kocsis, Ágnes and Kodácsi, Boglárka and Palágyi, László (2021) A funkcionális kognitív nyelvszemlélet érvényesítése (digitális) nyelvtanórán. In: A PeLi II. oktatásnyelvészeti konferenciája – PeLiKon 2020 A digitális oktatás nyelvi dimenziói, 2020. november 6–7., Eszterházy Károly Egyetem, Eger. (online videókonferencia). (Submitted)

Kuna, Ágnes (2016) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 385-400. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes (2014) "Húzza össze a görcs!", avagy a "Pickwick-szindróma szálljon rá!": A régi és a modern betegségneveink jellegzetességei. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 91-94. ISSN 1588-3191

Kuna, Ágnes (2019) Nyelv, meggyőzés, gyógyítás : A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (210). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-207-0

Kuna, Ágnes (2016) Személydeixis és önreprezentáció az orvos-beteg találkozáson. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 316-332. ISSN 0025-0236

Kuna, Ágnes (2020) Változás az orvos-beteg kommunikációban. Változó szemlélet, módszer és gyakorlat. Magyar Nyelvőr, 144 (3). pp. 280-303. ISSN 1585-4515

Kuna, Ágnes and Domonkosi, Ágnes (2020) Social meanings of the Hungarian politeness marker tetszik in doctor-patient communication. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 12 (3). pp. 88-104. ISSN 2067-5151 (print); 2068-2956 (online)

Kuna, Ágnes and Mány, Dániel (2021) „Rák, tumor, NPL”. A betegtájékoztató szövegtípusának terminológiai kérdései. In: Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 361-386.

Kuna, Ágnes and Simon, Gábor (2017) Műfaj, szövegtípus, szövegfajta. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 257-275. ISSN 0025-0228

Kustár, Zoltán (2015) A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb protestáns bibliafordításainkra. Névtani Értesítő, 37. pp. 25-32. ISSN 0139-2190

Kuznetsova, Nadežda and Usenkova, Eleonora (2014) Comparative constructions of similarity in Northern Samoyedic languages. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 177-223. ISSN 1216-8076

Kádár, Dániel Z. (2019) Introduction: Advancing linguistic politeness theory by using Chinese data. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 149-164. ISSN 2559-8201

Kádár, Dániel Z. and Ning, Puyu (2019) Ritual public humiliation. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 189-208. ISSN 2559-8201

Kádár, Dániel Z. and Szalai, Andrea (2020) The socialisation of interactional rituals : A case study of ritual cursing as a form of teasing in Romani. PRAGMATICS, 30 (1). pp. 1-25. ISSN 1018-2101 (print); 2406-4238 (online)

Kádár, Dániel Z. and Zhang, Sen (2019) (Im)politeness and alignment. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 229-249. ISSN 2559-8201

Kádár, Edith (2011) Environmental copula constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 417-447. ISSN 1216-8076

Kádár, Edith and Peredy, Márta (2014) Discourse meets grammar : The case of Hungarian verbal particles. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 153-176. ISSN 1216-8076

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Historical intercultural socio-pragmatics: A study on ritualisation. JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS, 16. ISSN 1566-5852

Kádár, Zoltán Dániel (2015) Pre-modern Chinese terms of address. In: Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics. Brill.

Kádár, Zoltán Dániel (2012) A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása = The Collapse and Birth of Linguistic Politeness Systems - Research of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Chinese Politeness. Project Report. OTKA.

Kádár, Zoltán Dániel and De La Cruz, Melvin (2016) Rituals of outspokenness and verbal conflict. PRAGMATICS AND SOCIETY, 7. ISSN 1878-9714 (In Press)

Kádár, Zoltán Dániel and Haugh, Michael (2015) Understandings of politeness. In: Linguistic Politeness and Language Education. Foreign Language Teaching and Research Press, pp. 667-684.

Kádár, Zoltán Dániel and Marquez Reiter, Rosina (2015) Im)politeness and (im)morality: Insights from intervention. JOURNAL OF POLITENESS RESEARCH-LANGUAGE BEHAVIOUR CULTURE, 11. ISSN 1612-5681

Kádár, Zoltán Dániel and Robinson Davies, Sian (2015) Ritual, aggression and participatory ambiguity : A case study of heckling. JOURNAL OF LANGUAGE AGGRESSION AND CONFLICT, 3. ISSN 2213-1272

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2018) Linguistic exhaustivity inference is context dependent : A visual-world eye-tracking study on Hungarian focus. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 547-595. ISSN 2559-8201

Káldi, Tamás and Babarczy, Anna (2016) A magyar fókusz és a skaláris implikatúrák : egy szemmozgás-követéses kutatás eredményei. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 333-346. ISBN 978-963-9074-64-4

Kállay, Géza (2006) Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere = The philosophical basic of literature - the literary roots of philosophy. Project Report. OTKA.

Kálmán, László (2017) Az összetett szavak és a nyelvelmélet. In: Összetételek és nyelvleírási modellek. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 1-8. ISBN 978-606-739-080-3

Kálmán, László (2016) Bővítménykeretek mint konstrukciók. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 61-72. ISBN 9789639074644

Kálmán, László (2016) Metaforák, intuíciók, jelenségek. In: Metafora, relevancia, jelentés. Pragmatika (3). Loisir Kiadó, Budapest, pp. 135-148. ISBN 978-963-89655-4-7

Kálmán, László (2017) Nyelvi nevelés – másképp. MAGISZTER (CSÍKSZEREDA), 15 (3). pp. 97-100. ISSN 1583-6436

Kálmán, László (2007) Word order in neutral sentences. In: KB 120 - A titkos kötet : Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (60). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 13-23. ISBN 9637094598

Kálmán, László and Kornai, András (1985) Pattern matching: a finite-state approach to generation and parsing. In: Salzburg Generative Grammar Fiesta, 1985.00.00, Salzburg.

Kántor, Gergely (2008) On Hungarian Relative Operators. EVEN YEARBOOK, 8. pp. 1-12. ISSN 1218-8808

Kántor, Gergely (2008) A Phase-based Approach to Rightward Movement in Comparatives. NEWCASTLE WORKING PAPERS IN LINGUISTICS, 14. pp. 81-99. ISSN 2041-1057

Kántás, Balázs (2021) Border–Crossing : Three Essays on Literary Translation. Society for Research of the Horthy Era = Horthy-korszak Történetének Kutatásáért Társaság, Budapest. ISBN 978-615-6250-26-1

Károly, Krisztina (2009) Author identity in English academic discourse: A comparison of expert and Hungarian EFL student writing. Acta Linguistica Hungarica, 56 (1). pp. 1-22. ISSN 1216-8076

Károly, Krisztina (2014) A retorikai szerkezet újrateremtése a magyar–angol sajtófordításban.1. rész. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 17-29. ISSN 0025-0228

Károly, Krisztina (2015) A retorikaistruktúra-elmélet a kontrasztív retorikai vizsgálatokban és a fordításkutatásban. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 290-299. ISSN 0025-0228

Károly, Krisztina and Ábrányi, Henrietta and Kovalik Deák, Szilvia and Laszkács, Ágnes and Mészáros, Andrea Éva and Seresi, Márta (2013) Cohesion and news translation: An exploratory study of shifts of cohesion in the Hungarian–English translation of news stories. Acta Linguistica Hungarica, 60 (4). pp. 365-407. ISSN 1216-8076

Kékesi, Balázs and Farkas, Attila Márton (2018) A siket jelnyelv jelentősége a kommunikációs kultúra átalakulásának tükrében. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 18 (2). pp. 7-27. ISSN 1587-8694

Körtvélyessy, Lívia (2014) Az evaluatív morfológia értékelése – több nyelv vizsgálatára alapozott elemzés *. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 293-304. ISSN 0025-0228

Kövecses, Zoltán (1997) Harré "emocionológiája" és a kognitív nyelvészet érzelemfelfogása. REPLIKA (25). pp. 163-174. ISSN 0865-8188

Kövecses, Zoltán (2021) Testesültség (embodiment) a nyelvben és gondolkodásban – kognitív nyelvészeti megközelítés. REPLIKA (121). pp. 49-61. ISSN 0865-8188

Kövecses, Zoltán (2005) A broad view of cognitive linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 135-172. ISSN 1216-8076

L

Laczházi, Aranka (2020) Magyar eredetű szavak a litván nyelvben 2. rész = Words of Hungarian origin in Lithuanian. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 32-39. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Laczkó, Krisztina (2010) Demonstrative pronouns in spatial deixis, discourse deixis, and anaphora. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 99-118. ISSN 1216-8076

Laczkó, Krisztina (2013) Helyesírás a magyar orvosi nyelvben: múlt és jelen. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 128-132. ISSN 1588-3191

Laczkó, Krisztina (2018) Körkép a magyar helyesírásról - áttekintés a 12. kiadás után = A panorama of Hungarian orthography after the publication of the 12th edition. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 136-149. ISSN 0025-0236

Laczkó, Krisztina (2019) A Magyar ragozási szótár alkalmazásának tanulságai = Lessons drawn from the use of the Hungarian Dictionary of Inflectional Paradigms. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 429-449. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Laczkó, Krisztina and Tátrai, Szilárd (2017) „Minél nagyobb az égés, annál jobb a sztori!”. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 50-61. ISSN 0025-0236

Laczkó, Mária (2018) Grammatikai hibák mintázata az élőbeszédben az anyanyelv-elsajátítás egyes szakaszaiban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-21. ISSN 1587-1061

Laczkó, Mária (2017) Szabó G. Ferenc A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája. Szaktárnet-könyvek 38. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 64-67. ISSN 2060-0623

Laczkó, Mária (2020) A beszéd jellemzői spontán társalgásban és tanórai megnyilatkozásokban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 297-310. ISBN 978-963-496-168-0

Laczkó, Mária (2016) Önjavítási stratégiák tizenévesek spontán beszédében. GRADUS, 3 (1). pp. 92-101. ISSN 2064-8014

Laczkó, Mária (2016) A nyelv szerepe az oktatásban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 107-113. ISSN 2060-0623

Laczkó, Tibor (2009) On the -Ás suffix: Word formation in the syntax? Acta Linguistica Hungarica, 56 (1). pp. 23-114. ISSN 1216-8076

Laczkó, Tibor and Kardos, Éva (2014) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 245-246. ISSN 1216-8076

Laczkó, Tibor and Rákosi, György (2019) Pronominal Possessors and Syntactic Functions in the Hungarian Possessive Noun Phrase. In: Proceedings of the LFG'19 Conference. LFG Online Proceedings (19). Australian National University, Canberra, pp. 149-169.

Ladányi, Enikő (2016) Nyelvi nehézségek és végrehajtó funkciók Broca-területen sérült afáziásoknál. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 257-266. ISBN 978-963-9074-64-4

Ladányi, Enikő and Kas, Bence and Lukács, Ágnes (2017) The role of cognitive control in anaphor resolution in children with specific language impairment. APPLIED PSYCHOLINGUISTICS, 38 (5). pp. 1173-1199. ISSN 0142-7164

Ladányi, Mária (2014) Imrényi András, A magyar mondat viszonyhálózati modellje. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 373-377. ISSN 0025-0228

Ladányi, Mária (2009) Loan affixes in Hungarian word formation: Regularity, productivity, rivalry. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 375-404. ISSN 1216-8076

Laihonen, Petteri (2005) Multilingualism and Language Ideologies in the Rumanian Bánát : Development Towards the Interactional Analysis of Interviews. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Lainio, Jarmo and van der Meer, Cor and Huizinga, Jorrit and Jones, Elin H. G. and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs (2016) The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity. Fryske Akademy, Leeuwarden.

Langó-Tóth, Ágnes (2018) Eve V. Clark: Language in Children (Routledge Guides to Linguistics). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-7. ISSN 1587-1061

Lantay, Gyula (2020) Analógia a jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő, idegen eredetű főnevek tárgyesetében. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 299-308. ISSN 0025-0228

Lantay, Gyula (2017) Idegen eredetű, jelölt mássalhangzó-kapcsolatra végződő tövek tárgyesete a magyar nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 478-489. ISSN 0025-0236

Lasserre, Marine (2015) What are you afraid of? The construction of meaning in X-(o)phobie lexemes. Acta Linguistica Hungarica, 62 (4). pp. 477-495. ISSN 1216-8076

Lavidas, Nikolaos (2013) Null and cognate objects and changes in (in)transitivity: Evidence from the history of English. Acta Linguistica Hungarica, 60 (1). pp. 69-106. ISSN 1216-8076

Lebovics, Viktória (2019) A ukrán szak újraindítása az ELTÉ-n a XX. század 60-as éveiben. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 55-65.

Lee, Cher Leng (2019) Classical Chinese pronouns: Pragmatic implications and politeness. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 271-288. ISSN 2559-8201

Lencsés, Ákos and Kristóf, Ibolya (2017) Fényes Elek levelei. STATISZTIKAI SZEMLE, 95 (8-9). pp. 901-908. ISSN 0039-0690

Lendvai, Piroska and Reichel, Uwe D. (2016) Contradiction Detection for Rumorous Claims. In: Extra-Propositional Aspects of Meaning in Computational Linguistics. National Science Foundation, Osaka, pp. 31-40. ISBN 978-4-87974-718-1

Lendvai, Piroska and Reichel, Uwe D. and Declerck, T. (2016) Factuality drift assessment by lexical markers in resolved rumors. In: SuCCESS’16. ACM Press, New York, pp. 1-7. ISBN 978-1-4503-2138-9

Lengyel, Klára (2017) Kísérleti tankönyveinkről. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 6-8. ISSN 0025-0236

Lengyel, Réka (2018) Anyanyelv vagy „konyhadeákság”? : A latin nyelv szerepéről a XVIII–XIX. századi erdélyi és magyarországi művelődésben. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA. pp. 52-56. ISSN 2064-3799

Lengyel, Réka (2019) „Mesélő tükrök”. Az ifjabb Hatvani István állatmeséinek forrásai. In: Nagy az Isten állatkertje...: Állatságok a magyar irodalomban. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, pp. 79-96.

Lengyel, Réka (2017) The Sources of Ferenc Verseghy’s Handbook of Aesthetics (Usus aestheticus linguae hungaricae, 1817). In: Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750−1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750−1850. Bochumer Quellen und Forschungen zum achtzehnten Jahrhundert . Wehrhahn Verlag, pp. 1-14.

Lengyel, Réka (2018) Verseghy Usus aestheticus linguae hungaricae című kézikönyvének forrásai. In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok. ISBN 978-963-7613-63-0

Lengyel, Réka (2017) A polihisztor tudományosság utolsó nagy korszaka: Hatvani István munkássága és az Introductio ad principia philosophiae. In: Scientiarum miscellanea. Latin nyelvű tudományos irodalom. Magyarországon a 15–18. században. Convivia Neolatina Hungarica (2). Lazi Könyvkiadó, pp. 125-132. ISBN 978–963–267–324–0

Lengyel, Réka and Ertl, Péter (2019) Petrarca a hét főbűnről: De remediis utriusque fortune, II 104–110. ANTIKVITÁS ÉS RENESZÁNSZ. pp. 145-182. ISSN 2560-2659

Lengyel, Zsolt (2018) Lexikai csoportképzés a mentális lexikonban: generációs és kronológiai szempontok. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-25. ISSN 1587-1061

Lengyel, Zsófia (2019) Marie Delaney: Special Educational Needs. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Lengyel, Zsófia (2017) Simone E. Pfenninger – Navracsics Judit (szerk.) Future Research Directions for Applied Linguistics. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 87-89. ISSN 2060-0623

Lengyel, Zsófia (2018) Tammy Gregersen, Peter MacIntyre: Optimizing Language Learners’ Nonverbal Behavior (Bristol: Multilingual Matters. 2017. 374 p.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

Lerch, Ágnes (2005) The concept of preference and its manifestation in Hungarian verbal conflict sequences. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 41-75. ISSN 1216-8076

Libárdi, Péter (2017) Bóna Judit szerk. Fonetikai olvasókönyv. E-jegyzet. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 83-86. ISSN 2060-0623

Ligeti-Nagy, Noémi and Dömötör, Andrea and Vadász, Noémi (2019) What does the Nom say? An algorithm for case disambiguation in Hungarian. In: Proceedings of the fifth Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. University of Tartu, Tartu, pp. 27-41. ISBN 9781948087926

Ligeti-Nagy, Noémi and Vadász, Noémi and Dömötör, Andrea and Indig, Balázs (2018) Nulla vagy semmi? Esetegyértelműsítés az ablakban. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 25-37. ISBN 978-963-306-578-5

Lightfoot, David W. (2019) Chomsky's I-languages: Rethinking catastrophic changes. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 349-369. ISSN 2559-8201

Lipa, Tímea (2005) A gyorsírás hozadéka napjainkban – Szabó Lőrinc drámafordítása gyorsírásban : rezümé. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Lipp, Veronika (2018) Comprehensive Dictionary of Hungarian. In: Między teoria a praktyka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 145-149.

Lipp, Veronika (2021) Tamás Váradi and the International Lexicography. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 115-117. ISBN 9789639074903

Lipták, Anikó (2012) Correlative topicalization. Acta Linguistica Hungarica, 59 (3). pp. 245-302. ISSN 1216-8076

Lipták, Anikó (2006) Word order in Hungarian exclamatives. Acta Linguistica Hungarica, 53 (4). pp. 343-391. ISSN 1216-8076

Lipták, Anikó and Kenesei, István (2017) Passive potential affixation: syntax or lexicon? Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 45-77. ISSN 2559-8201

Lipták, Anikó and Saab, Andrés (2019) Hungarian particle reduplication as local doubling. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 527-574. ISSN 2559-8201

Liu, Fengguang and Shi, Wenrui (2019) Political ‘advice’ in Chinese public discourse (s). Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 209-228. ISSN 2559-8201

Long, Hai-Ping (2013) On the formation of Mandarin VdeO focus clefts. Acta Linguistica Hungarica, 60 (4). pp. 409-456. ISSN 1216-8076

Ludányi, Zsófia (2017) Beszámoló a XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciáról. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 17 (1). pp. 1-7. ISSN 1587-1061

Ludányi, Zsófia (2017) Korpuszneveink helyesírásáról. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 502-508. ISSN 0025-0236

Ludányi, Zsófia (2019) Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs (szerk.): A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. A Variológiai Kutatócsoport 8. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Ludányi, Zsófia (2020) Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Ludányi, Zsófia (2017) Nyelvi ideológiák és napjaink nyelvhasználati kérdései a nyelvi tanácsadó szolgálat tükrében = Language Ideologies and Current Questions of Language Usage as Reflected in the Activities of the Linguistic Consultancy Service. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, 12 (2). pp. 32-48. ISSN 1788-9979

Ludányi, Zsófia (2017) Online segédeszközök a helyesírás tanításának szolgálatában. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Film-Virage Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 105-119. ISBN 978-963-429-143-5

Ludányi, Zsófia (2013) Többszörös (?) összetételek a magyar orvosi nyelvben. MAGYAR ORVOSI NYELV, 11 (1). pp. 30-36. ISSN 1588-3191

Ludányi, Zsófia and Domonkosi, Ágnes (2020) A tanár- és a diákszerep megalkotása a pedagógusképzés e-mailezési gyakorlatában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 311-334. ISBN 978-963-496-168-0

Ludányi, Zsófia and Kádár, Balázs (2014) Ajánlott helyesírási elvek és szabályok. In: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban. TrustAir Kft, Budapest, pp. 553-557. ISBN 978-963-08-8286-6

Ludányi, Zsófia and Miháltz, Márton and Pintér, Tibor and Takács, Dávid (2014) helyesiras.mta.hu – Az intelligens helyesíróportál. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 800-806. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Lukács, István (2019) Mesenovella a századelőn - Ivan Cankar és Balázs Béla. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 105-113. ISBN 9789634891628

Lukács, István (2021) A vasút heterotópiája Prešerennél és Petőfinél. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 97-107. ISBN 9789634893875

Lukács, Ágnes and Leonard, Laurence B. and Kas, Bence (2011) “The dog chase the cat”: Grammaticality judgments by Hungarian-speaking children with language impairment. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 24-38. ISSN 1216-8076

Lukácsné Bajzek, Mária (2019) Kossics József a muravidéki szlovén nyelvtani terminológia megteremtője. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 66-75.

Lukácsné Bajzek, Mária (2019) A felsőszölnöki nyelvjárás szókincse. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 114-126. ISBN 9789634891628

Lukácsné Bajzek, Mária (2021) A szó elszáll, az írás megmarad. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 109-131. ISBN 9789634893875

Luo, Xiaoliang and Enguehard, Guillaume (2019) Strength is length. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 575-600. ISSN 2559-8201

Luschützky, Hans and Tátrai, Szilárd and Szigetvári, Péter and Károly, Krisztina and Schmidt, Erika (2011) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 157-192. ISSN 1216-8076

Láng, Miklós (2015) Magyar szavakkal - magyaros fogalmazással. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). p. 75. ISSN 1588-3191

Lőkös, Péter and Jónácsik, László and Vizkelety, András (2008) Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században = Text and Picture in the ""Album Amicorum"" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries. Project Report. OTKA.

Lőrincz, Gábor (2020) A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 225-242. ISBN 978-963-496-168-0

Lőrinczi, Réka (2009) On some Hungarian and general aspects of an 18th-century Romanian grammar written in Latin. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 169-200. ISSN 1216-8076

M

M. Nagy, Ilona and Boda, István Károly (2015) A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektívái. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 338-346. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and N. Horváth, Margit (2020) Hugo a Sancto Caro bibliakommentárjának részlete a Domonkos-kódexben. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 466-472. ISSN 0025-0228

M. Pintér, Tibor (2020) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Bóna Judit – Gráczi Tekla Etelka – Markó Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás III. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Fonetika). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

MacDonald, Jonathan E. (2011) The phrase structure of phase verbs: An initial contrastive analysis of English and Russian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 261-276. ISSN 1216-8076

MacDonald, Jonathan E. and Ürögdi, Barbara (2011) Against stativizing negation, expletive negation and NPI-until. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 203-220. ISSN 1216-8076

Maczák, Ibolya (2013) Szent Mise: Kompilációs kérdések Kelemen Didák 1737-ben kiadott prédikációjában. In: Szín – játék – költészet: Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Partium, Budapest, Nagyvárad, pp. 53-60.

Maczák, Ibolya (2019) Ugyanaz – de más Roland Barthes és a kompilációkutatás új irányai. In: „A szöveg kijáratai" Tanulmányok Roland Barthes-ról. Kijárat, pp. 91-99.

Madas, Edit (2014) Les ordres mendiants en Hongrie et la littérature médiévale en langue vernaculaire (XIIIe-XVe siècle). In: Enre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants. Bibliologia (37). Brepols, Turnhout, pp. 367-374. ISBN 978-2-503-55019-0 (Unpublished)

Mady, Katalin and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Kohári, Anna and Deme, Andrea (2018) Prosodic characteristics of infant-directed speech as a function of maternal parity. In: 9th International Conference on Speech Prosody 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 294-298.

Magyar, Lilla and Sutter, Regula (2011) Book Reviews. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 337-348. ISSN 1216-8076

Magyar, László András (2013) Az orvosi nyelv a XVI. században, Európában. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 78-81. ISSN 1588-3191

Magyar, László András (2015) Ádámcsutka. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 39-41. ISSN 1588-3191

Maillard, Jean-François (2000) Transmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siècle. Lectura (7). Scriptum, Szeged. ISBN 963-8335-73-4

Majer, Zsuzsa and Teleki, Krisztina (2010) Mongol-tibeti hálaadó áldozat (Danrag) a haragvó istenségeknek. In: Védelmező istenségek és démonok Mongóliában és Tibetben. Őseink nyomában Belső-Ázsiában (4). L'Harmattan, Budapest, pp. 39-63.

Major, Hajnalka (2017) Az Eötvös-szónokverseny beszédeinek retorikai elemzése. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

Makrai, Márton (2021) Az EFNILEX és egy fiatal kutató. Hat év magyar szóbeágyazásokkal. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 103-107. ISBN 9789639074903

Makrai, Márton (2017) Do multi-sense word embeddings learn more senses? In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-8. ISBN 978-963-9074-73-6

Makrai, Márton (2016) Filtering Wiktionary Triangles by Linear Mbetween Distributed Word Models. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2766-2770. ISBN 978-2-9517408-9-1

Makrai, Márton (2015) Mélyesetek a 4lang fogalmi szótárban. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 50-57. ISBN 978-963-306-359-0

Makrai, Márton and Sass, Bálint (2018) A szöveg mint skálafüggetlen hálózat. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 352-359. ISBN 978-963-306-578-5

Malaczkov, Szilvia (2020) A vonatkozó névmások használata a feliratokban: TED-előadások magyar nyelvű összehasonlítható korpuszának vizsgálata. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 261-290. ISBN 978-615-00-7338-5

Manherz, Károly (2014) A magyarországi német dialektológiáról. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 1-16. ISSN 0025-0228

Mann, Jolán (2021) Koronázó városok: Székesfehérvár és Tengerfehérvár. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 133-141. ISBN 9789634893875

Mann, Jolán (2019) "Repülünk Pannónia fölött". In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 127-137. ISBN 9789634891628

Manzini, M. Rita and Savoia, Leonardo M. and Franco, Ludovico (2015) Ergative case, aspect and person splits: Two case studies. Acta Linguistica Hungarica, 62 (3). pp. 297-351. ISSN 1216-8076

Marino, Caterina and Gervain, Judit (2019) The impact of generative linguistics on psychology: Language acquisition, a paradigm example. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 371-396. ISSN 2559-8201

Markus, Frank and Simon, Zsolt (2018) The Digital Philological-Etymological Dictionary of the Minor Ancient Anatolian Languages and Its Contribution to the Advancement of Digital Online Encyclopaedias. In: Formal Representation and the Digital Humanities. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp. 13-31. ISBN 978-1-5275-0803-3

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi Értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789630596657

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka (2020) Mondatkezdő helyzetű topik és fókusz: a magánhangzó akusztikai és artikulációs elemzése. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 11-17. ISBN 9789634545378

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka (2019) The effect of focal accent on vowels in Hungarian: articulatory and acoustic data. In: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences. Australasian Speech Science and Technology Association Inc., Melbourne, pp. 2715-2719. ISBN 9780646800691

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2019) Articulatory Analysis of Transparent Vowel /iː/ in Harmonic and Antiharmonic Hungarian Stems: Is There a Difference? In: The 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). ISCA-INT SPEECH COMMUNICATION ASSOC, Graz, pp. 3327-3331. ISBN 9781510896833

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2019) Az /iː/ artikulációs és akusztikai sajátosságai harmonikusan és antiharmonikusan toldalékolódó tövekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 233-254. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2020) Az elölségi harmónia a magyarban – artikulációs szempontok. Nyelvtan, diskurzus, megismerés. pp. 379-394.

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2021) Subsegmental differences between accented and unaccented vowels in Hungarian. Proceedings of the 12th International Seminar on Speech Production. pp. 84-87.

Markó, Alexandra and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea and Csapó, Tamás Gábor (2018) Prominence Effects on Hungarian Vowels: A Pilot Study. In: 9th International Conference on Speech Prosody 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 868-872.

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Bartók, Márton and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka (2020) Magyar gyermekek artikulációs vizsgálatának lehetőségei: miért és hogyan? In: Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 23-44. ISBN 9789634892380

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea (2020) ARTICULATORY STUDIES IN HUNGARY – PAST, PRESENT AND FUTURE. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA, 32. pp. 41-53.

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka (2020) A beszéd jellemzése az artikulációs vizsgálatok tapasztalatainak tükrében. Logopédia, 4. pp. 19-26.

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka (2020) A magánhangzók lingvális képzési jegyeinek tanítása az artikulációs tapasztalat, a kutatási eredmények és az elméleti kategóriák tükrében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 71-82. ISBN 978-963-496-168-0

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Bartók, Márton (2019) Gyermekek lingvális artikulációjának variabilitása magánhangzós nyelvkontúrok alapján. In: Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 165-190. ISBN 9789633123102

Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor and Deme, Andrea and Gráczi, Tekla Etelka and Varjasi, Gergely (2017) A gyermeki artikuláció vizsgálata – Új lehetőségek a hazai kutatásban. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 65-95. ISBN 978 963 284 002 4

Markó, Alexandra and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor (2018) Speech Rate and Vowel Quality Effects on Vowel-related Word-initial Irregular Phonation in Hungarian. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 49-74. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Markó, Alexandra and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Gráczi, Tekla Etelka and Csapó, Tamás Gábor (2018) Word-Initial Irregular Phonation as a Function of Speech Rate and Vowel Quality in Hungarian. In: Studies on Speech Production. Springer, New York, London, Dordrecht, Heidelberg, pp. 134-145. ISBN 9783030001254

Markó, Alexandra and Gráczi, Tekla Etelka and Bóna, Judit (2010) The realisation of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 210-238. ISSN 1216-8076

Markó, Alexandra and Gráczi, Tekla Etelka and Deme, Andrea and Bartók, Márton and Csapó, Tamás Gábor (2019) Megnyilatkozáskezdő magánhangzók glottális jelöltsége a szintaktikai pozíció és a magánhangzó-minőség függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 30-53. ISSN 1218-8727

Markó, Alexandra and Kohári, Anna (2015) Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: reading aloud vs. spontaneous speech. In: Proceedings of 18th ICPhS. University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-942-1

Marosán, Lajos (2007) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 469-479. ISSN 1216-8076

Marsden, Liz and Kádár, Zoltán Dániel (2017) The pragmatics of mimesis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF INTERCULTURAL THEORY AND PRACTICE, 4 (1). https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/2434. ISSN 1894-5988

Marton, Klara and Campanelli, Luca and Farkas, Lajos (2011) Grammatical sensitivity and working memory in children with language impairment. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). pp. 448-466. ISSN 1216-8076

Marvin, Tatjana and Stegovec, Adrian (2012) On the syntax of ditransitive sentences in Slovenian. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 177-203. ISSN 1216-8076

Maróthy, Szilvia (2017) Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban. TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS, 64 (6). pp. 298-309. ISSN 0041-3917

Maróthy, Szilvia (2018) Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo, eds., Digital Scholarly Editing: Theories and Practices (2016). DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET, 1. pp. 219-222. ISSN 2630-9696

Maróthy, Szilvia (2020) Számszimbolika és tipográfia. Adalék a Syrena-kötethez. In: Imitáció és parafrázis : Szövegváltozatok a magyar régiségben. Tudományos konferencia Pécs, 2019. május 23–25. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, pp. 243-248. ISBN 978-963-429-062-9

Maticsák, Sándor (2020) Csúcs Sándor: Miért finnugor nyelv a magyar? Reguly Társaság – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019. 136 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 325-333. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Matuska, Ágnes (2015) "Idézlek, Hamlet!”: a játék arcai Shakespeare Hamletjében és Arany Hamlet-fordításában. In: Arany János: Hamlet-fordítása. Reciti, Budapest. (Submitted)

Maxwell, Alexander (2020) Language Diversity in the Late Habsburg Empire. By Markian Prokopovych, Carl Bethke, and Tamara Scheer. Leiden: Brill, 2020. 268 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 739-742. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Mazzaggio, Greta and Surian, Luca (2018) A diminished propensity to compute scalar implicatures is linked to autistic traits. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 651-668. ISSN 2559-8201

Mekis, János and H. Nagy, Péter and Sári, László and Varga, Zoltán (2006) Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban = Written and read identity in the autobiographical genres. Project Report. OTKA.

Melissaropoulou, Dimitra and Ralli, Angela (2008) Headedness in diminutive formation: Evidence from Modern Greek and its dialectal variation. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 183-204. ISSN 1216-8076

Mendoza, Martha (2007) Derivational resources in P’urhepecha: Morphological complexity and verb formation. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 157-172. ISSN 1216-8076

Menyhárt, Krisztina (2019) Illés próféta kultusza a bolgárok, a magyarok és a bolgárkertészek körében. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 76-88.

Menyhárt, Krisztina (2019) Szűz Mária kultusza a bolgár és a magyar néphitben. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 138-151. ISBN 9789634891628

Menyhárt, Krisztina (2017) "Zöldségeket beszél". A zöldségek a magyar és a bolgár közmondásokban. In: Nexus Linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 231-242. ISBN 978-963-284-859-4

Menyhárt, Krisztina (2017) A bolgár nemzetiségi nyelv helyzete és a demográfiai és a nyelvészeti kutatások tükrében. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 127-144. ISBN 978-963-284-924-9

Menyhárt, Krisztina (2002) The temporal organisation of speech in monolingual and bilingual children. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 347-362. ISSN 1216-8076

Meršić, Žuža and Njari, Denis (2016) Prezimena u Vladislavcima u 19. stoljeću. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 307-316. ISSN 1216-0016

Meršić, Žuža and Vegh, Ivona (2013) Mađarska gramatika međimurskoga jezika. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 344-353. ISSN 1216-0016

Mester, Béla (2020) Filozófia és nyelv – a filozófia nyelve : Két reformkori magyar filozófus nyelvszemlélete (Erdélyi János és Szontagh Gusztáv) = Philosophy and Language – the Language of Philosophy. The Language Ideologies of Two Reform-era Hungarian Philosophers (János Erdélyi and Gusztáv Szontagh). FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 22 (3). pp. 35-53. ISSN 1335-4361

Mezei, Gábor (2016) Fordítás és anyagiság: Az írás mint kultúrtechnika az Örök barátainkban. Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 9786155047947

Mihajlik, Péter and Révész, Tibor and Tatai, Péter (2002) Phonetic transcription in automatic speech recognition. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 407-425. ISSN 1216-8076

Miháltz, Márton (2013) OpinHuBank. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 343-345. ISBN 978-963-306-189-3

Miháltz, Márton and Hussami, Péter and Ludányi, Zsófia and Mittelholtz, Iván and Nagy, Ágoston and Oravecz, Csaba and Pintér, Tibor and Takács, Dávid (2013) Helyesírás.hu. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 135-147. ISBN 978-963-306-189-3

Miháltz, Márton and Sass, Bálint and Indig, Balázs (2013) What Do We Drink? Automatically Extending Hungarian WordNet With Selectional Preference Relations. In: Proceedings of the Joint Symposium on Semantic Processing, 2013.11.20-2013.11.22, Trento.

Miháltz, Márton and Váradi, Tamás (2015) TrendMiner : large-scale analysis of political attitudes in public facebook messages. In: CogInfoCom 2015. IEEE Hungary Section, Győr, pp. 265-266. ISBN 978-1-4673-8128-4

Mikó, Árpád (2013) Ritoókné Szalay Ágnes: Kutak. Tanulmányok a 15–16. századi magyarországi művelődés történetéből. Balassi Kiadó, Budapest 2012. 398 lap, képmelléklettel. [recenzió]. Művészettörténeti Értesítő, 61 (1). pp. 125-128. ISSN 0027-5247

Mildner, Vesna (2018) Aspects of Coarticulation. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 27-48. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Milin, Petar and Keuleers, Emmanuel and Đurđević, Dušica Filipović (2011) Allomorphic responses in Serbian pseudo-nouns as a result of analogical learning. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 65-84. ISSN 1216-8076

Milićev, Tanja and Milićević, Nataša (2012) Leftward movement with discontinuous appositive constructions. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 205-220. ISSN 1216-8076

Milićević, Nataša (2011) Structure sharing—The case of free relatives in Serbian. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 297-312. ISSN 1216-8076

Minya, Károly (2014) Orvos nyelvészek vagy nyelvész orvosok? Almási Balogh Pál vitája Bugát Pállal. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 44-49. ISSN 1588-3191

Misad, Katalin (2020) A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 251-260. ISBN 978-963-496-168-0

Mithun, Marianne (2003) Why prefixes? Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 155-185. ISSN 1216-8076

Mittelhammer, Katharina and Reichel, Uwe D. (2016) Characterization and prediction of dialogue acts using prosodic features. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 160-167. ISBN 978-3-95908-040-8

Mittelholtz, Iván (2017) emToken: Unicode-képes tokenizáló magyar nyelvre. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 61-69. ISBN 978-963-306-518-1

Modrián-Horváth, Bernadett (2009) Gesichtspunkte zu Einer Funktionalen Typologie der Ungarischen Infinitiv Regierenden Hilfsverben. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 405-439. ISSN 1216-8076

Moevs, Christian (2017) Az Isteni Színjáték metafizikája. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 44-70. ISSN 0015-1785

Moiszejenko, Viktor Jefimovics (2016) Из истории одного восточнославянского выражения. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 317-323. ISSN 1216-0016

Molnár, Cecília Sarolta (2017) Ugye (nem) utókérdés? In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest. ISBN 978-963-9074-73-6

Molnár, Claudia (2019) Are our learners ready for the autonomy approach? ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Molnár, Csilla (2018) A meggyőző beszéd a retorikában és a mesében. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (1). pp. 17-24. ISSN 1589-519X

Molnár, László (2014) Az oktatási nyelv a pesti orvoskaron. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 50-52. ISSN 1588-3191

Molnár, Mária (2020) „Ne beszéljünk suksük, szukszük nyelven…!” Tiltás és következetlenség 21. századi anyanyelvi nevelésünk oktatási gyakorlatában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 147-157. ISBN 978-963-496-168-0

Monok, István (1994) Bogdán István: Kézművesek mestersége. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, XIII. . p. 169. ISSN 0209-4800

Monok, István (1996) Egy botanikai szótársorozatról. ISKOLAKULTÚRA, 6 (9). pp. 101-102. ISSN 1215-5233

Monok, István (1983) Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566–1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ, 5 (3-4). pp. 98-100. ISSN 0209-4800

Monok, István (2017) Paracelsus, és a tokaji bor : Néprajzzá váló filológiai tévedés. In: Agria L. Annales Musei Agriensis . UNSPECIFIED, Eger, pp. 77-80.

Moravcsik, Edith and Bárány, András (2014) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 61 (2). pp. 225-243. ISSN 1216-8076

Muischnek, Kadri and Müürisep, Kaili and Puolakainen, Tiina (2017) Parsing and beyond : Tools and resources for Estonian. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 347-367. ISSN 2559-8201

Murányi, Sarolta (2019) A gyermekkori narratív készségek vizsgálata – Az ENNI módszertanának alkalmazása magyar nyelven. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Mus, Nikolett and Sipos, Mária (2016) Az obi-ugor kérdőszók jelentéstani kategóriáinak tipológiai vizsgálata. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 109-131. ISSN 0029-6791

Mycock, Louise (2013) Book Review. Acta Linguistica Hungarica, 60 (1). pp. 107-121. ISSN 1216-8076

Mycock, Louise (2010) Multiple-clause constituent questions: intonation and variation in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 268-287. ISSN 1216-8076

Mády, Katalin (2010) Hungarian vowel quantity neutralisation as a potential social marker. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 167-188. ISSN 1216-8076

Mády, Katalin (2015) Prosodic (non-)realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Mády, Katalin (2013) A beszédpercepció helye a teljes megértési folyamatban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 25. ISSN 0569-1338

Mády, Katalin and Bárkányi, Zsuzsanna Judit (2015) Voicing assimilation at accentual phrase boundaries in Hungarian. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 1-5. ISBN 978-0-85261-941-4

Mády, Katalin and Gyuris, Beáta and Szalontai, Ádám (2013) Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: 5th International Conference Prosody-Discourse Interface (IDP 2013), 2013. szeptember 11-13., Leuven, Belgium.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám (2016) The interplay of prominence and boundary strength: a comparative study. In: Proceedings Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Mády, Katalin and Kleber, Felicitas and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Kohári, Anna and Deme, Andrea (2016) Prominence-lending boundaries : pauses and their magnifying power. In: Proceedings TIE, 2016.00.00, Canterbury.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. (2017) Analogy by frequency: a possible reason for the vowel length neutralisation process? In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-12. ISBN 978-963-9074-73-6

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. (2016) How to distinguish between self- and other-directed wh-questions? In: Proceedings Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Beňuš, Štefan (2014) Accentual phrases in Slovak and Hungarian. In: 7th International Conference on Speech Prosody, SP 2014, 2014.05.20-2014.05.23, Dublin.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Gyuris, Beáta and Gärtner,, Hans-Martin (2017) The impact of syntax and pragmatics on the prosody of dialogue acts. In: Challenges in analysis and processing of spontaneous speech, 2017.05.14-2017.05.17, Budapest.

Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám (2017) A prozódiai prominencia (nem-)jelölése a németben és a magyarban. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 77-98. ISBN 9789634540724

Mády, Katalin and Rácz, Péter (2013) Attitude as a dimension of sound change. In: Proceedings of the 6th Phonetics and Phonology in Iberia, 2013.06.24-2013.06.24, Lisbon.

Mány, Dániel (2020) Idegen szavak félautomatikus elemzése autentikus és fordított orvosi szövegekben: fordítási stratégiák angolról franciára és magyarra fordított betegtájékoztatók tükrében. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 123-176. ISBN 978-615-00-7338-5

Márku, Anita (2016) Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya: A magyar nyelv Horvátországban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 407-414. ISSN 0029-6791

Márku, Anita (2013) „Po zákárpátszki” : Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Rákóczi-füzetek, 92 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961193

Márku, Anita and Bartha, Csilla (2019) Multimodalitás és transzlingvális gyakorlatok a kárpátaljai internetezők nyelvhasználatában. In: A nyelvészet műhelyeiből : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 13-28. ISBN 978-617-7132-98-0

Márku, Anita and Bartha, Csilla (2015) Researching the internet language use as a modern trend in applied linguistics. In: Modern trends in foreign language teaching and applied linguistics. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, pp. 156-167. ISBN 9789662303179

Mártonfi, Attila (2020) Tulajdonnevek a helyesírási szótárakban = Proper Names in Hungarian Spelling Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 63-91. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Mártonfi, Attila (2018) Tájékoztató bibliográfia "A helyesírás kézikönyvei" témában. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 230-234. ISSN 0025-0236

Mátyus, Kinga (2013) Anonimizálási gyakorlat? In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 338-342. ISBN 978-963-306-189-3

Mátyus, Kinga (2014) Stílus a gyermeknyelvben. In: NYELV – TÁRSADALOM – KULTÚRA. Tinta Könyvkiadó - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 203-208. ISBN 978-615-5219-66-5

Mátyus, Kinga (2013) The (bVn) variable in the speech of five- and ten-year-old Hungarian children. In: Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pp. 1-6.

Mátyus, Norbert (2015) Babits és Dante : Filológiai közelítés Babits Mihály Pokol-fordításáho. Szent István Társulat, Budapest. ISBN 9789632775470

Mátyus, Norbert (2017) "Gondold át ezt a kis kóstolót" Olasz-magyar filológia. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-456-010-4

Mátyás, Dénes (2009) Il linguaggio di "Treno di panna". NUOVA CORVINA RIVISTA DI ITALIANISTICA, 21. pp. 82-86. ISSN 1218-9472

Máté, Réka (2020) Kontra Miklós: Felelős nyelvészet. Gondolat Kiadó, Budapest, 2019. 264 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 372-375. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Mészáros, Henrietta Flóra (2020) François Grosjean and Krista Byers-Heinlein: The Listening Bilingual: speech perception, comprehension and bilingualism. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Mészáros, Henrietta Flóra (2020) Piotr Romanowski & Małgorzata: Current Research in Bilingualism and Bilingual Education, Volume 26 of Multilingual Education. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Mészáros, Ágnes (2015) Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (1). pp. 42-46. ISSN 1588-3191

Mészáros, Ágnes (2014) Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete : I. rész. A pénzügyi alapokat kifejező szakkifejezések kialakulása. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 95-98. ISSN 1588-3191

Mészáros, Ágnes (2014) Szótörténeti adatok az egészség-gazdaságtan témaköréből. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 38-43. ISSN 1588-3191

Mészáros, Éva (2011) Selective tense deficit in Hungarian agrammatic aphasia. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 39-64. ISSN 1216-8076

Mózes, Dorottya Katalin (2018) Metrolingvisztika, kreol stilizálás és performancia Sam Selvon The Lonely Londoners című regényében. MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 479-504. ISSN 0025-0236

N

N. Fodor, János (2016) Nyelvészeti módszerek a magyar népiségtörténeti kutatásokban. In: VI. Dialektológiai Szimpozion. Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ; Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Szombathely; Nyitra, pp. 231-243. ISBN 978 80 558 1186 4

N. Fodor, János (2017) Posgay Ildikó 70 éves. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 506-509. ISSN 0025-0228

Nagano, Akiko (2007) Marchand’s analysis of back-formation revisited: Back-formation as a type of conversion. Acta Linguistica Hungarica, 54 (1). pp. 33-72. ISSN 1216-8076

Nagy, Annamária Lilla (2020) A szógyakoriság gépi vizsgálata műszaki szövegeken: terminusok és műszaki formulaszerű elemek. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 199-228. ISBN 978-615-00-7338-5

Nagy, Erzsébet (2020) "Csak stilisztikai különbség"? - Változási tendenciák a mai nyelvhasználatban. In: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül : Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 168-179. ISBN 9789639074866

Nagy, Erzsébet (2019) „Mégis megtartódat benne becsüld, magyarság” – Reformáció és anyanyelv: templom és erős vár. In: Protestantizmus, identitás és hagyomány a nyelvben. Károli Könyvek . Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 43-62. ISBN 9789634145394

Nagy, György (2021) Towards Intercultural Competence: Fostering ESOL Learners’ Cultural Awareness in Ireland through Learning Materials. In: Studia Doctorandorum Alumnae II. (2021). Association of Hungarian PHD and DLA Students, Budapest, pp. 265-632.

Nagy, Imola Katalin (2020) Introducere în traductologie sau noţiuni şi concepte fundamentale în teoria şi practica traducerii = Bevezetés a fordítástudományba. A fordítás elméletének és gyakorlatának alapfogalmai. Manuale Sapientia - Lingvistică Aplicată . Editura Scientia, Cluj Napoca. ISBN 978-606-975-040-7

Nagy, Imola Katalin (2017) An Introduction to Lexical Semantics for Students of Translation Studies = Bevezetés a jelentéstanba fordító szakos hallgatók számára. Sapientia Books - Humanities . Scientia Publishing House, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-975-003-2

Nagy, Imola Katalin (2015) An Introduction to the Study of Pragmatics = Bevezetés a pragmatikába. Lecture Notes . Scientia Publishing House, Cluj-Napoca. ISBN 978-973-1970-93-6

Nagy, Irma (2020) Az összehasonlító stíluselemzés. Kosztolányi Dezső Ha negyvenéves elmúltál és Tóth Krisztina Delta című versének összevetése. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 183-191. ISBN 978-963-496-168-0

Nagy, József (2014) Dante eterodosso ed ortodosso. Nuova Corvina (26). pp. 142-145.

Nagy, József (2018) Elementi autoriflessivi in Inferno XI. DANTE FÜZETEK. ISSN 1787-6907

Nagy, Károly Zsolt (2018) Interaktív etnográfia. In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 92-126. ISBN 978 963 693 870 3

Nagy, L. János (2014) Verses-zenés jubileumok. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 343-350. ISSN 0025-0228

Nagy, Levente (2015) Újabb erdélyi román személy- és helynévtörténeti kutatások. Névtani Értesítő, 37. pp. 221-237. ISSN 0139-2190

Nagy, Natália (2017) A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kárpátaljai megyei döntője. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 68-73. ISSN 2060-0623

Nagy, Noémi (2017) „Digitális tér”. Digitális Konferencia 2017. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 96-101. ISSN 2060-0623

Nagy, Tünde (2016) On Aspectualizers in English. A Corpus-Based Approach = Az angol aspektuális igék szemantikájának vizsgálata korpusznyelveszéti módszerekkel. Sapientia Books - Humanities (88). Scientia Publishing House; Transylvanian Museum Society, Cluj-Napoca. ISBN 978-973-1970-97-4; 978-606-739-048-3

Nagy C., Katalin (2015) Adatok és érvelés a történeti pragmatikában. Pragmatika, 2 . Loisir Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN 978-963-89655-2-3

Nagy C., Katalin (2019) Data and Argumentation in Historical Pragmatics: Grammaticalization of a Catalan Motion Verb Construction. Pragmatic Interfaces . Equinox Publishing Ltd., Sheffield; Bristol. ISBN 978-1-78179-746-4 (hardback); 978-1-78179-747-1 (ePDF)

Nagy C., Katalin (2014) Methods and argumentation in historical linguistics: A case study. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 (153). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 71-102. ISBN 978-90-272-5918-9

Nagy L., János (2020) Bóbita varázskönyvéről. Weöres az óvodától az egyetemig. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 261-269. ISBN 978-963-496-168-0

Nagy L., János (2014) Rozgonyiné Molnár Emma 80 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 250-252. ISSN 0025-0228

Nakamura, Masanori (2016) Null operators, ellipsis, and scrambling. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 169-196. ISSN 1216-8076

Nasukawa, Kuniya (2020) Lexicalising phonological structure in morphemes. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 29-38. ISSN 1216-8076

Navracsics, Judit (2002) Bilingual semantic representation and lexical access. Acta Linguistica Hungarica, 49 (2). pp. 225-247. ISSN 1216-8076

Nemes, Csaba (2014) A reanimáció történeti szótára és nosologiája. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 62-63. ISSN 1588-3191

Nemesi, Attila L. (2004) What discourse goals can be accomplished by the use of hyperbole? Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 351-378. ISSN 1216-8076

Nemesi, Attila László (2019) Az irónia lényegi jegyének keresése az elméleti pragmatikában = Seeking the sine qua non of irony in theoretical pragmatics. MAGYAR NYELV, 115 (2). pp. 145-163. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Nemesi, Attila László (2015) Vele, nélküle vagy ellene? A kortárs pragmatika és a klasszikus retorika viszonyáról a nyelvhasználat leírásában. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 300-310. ISSN 0025-0228

Neuberger, Tilda (2013) Analógiás jelenségek hat- és hétévesek spontán beszédében. In: Analógia és modern nyelvleírás. EME, Kolozsvár, pp. 200-221. ISBN 978-606-8178-74-5

Neuberger, Tilda (2017) A szókincs alakulása a beszédfejlődésben. In: Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 121-140. ISBN 978 963 284 002 4

Neuberger, Tilda and Beke, András (2013) Automatic laughter detection in spontaneous speech using GMM–SVM method. In: Text, Speech, and Dialogue, September 1-5, 2013, Pilsen.

Neuberger, Tilda and Beke, András (2017) A zárfelpattanás spektrális jegyei a hosszúsági oppozíció függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 25. pp. 7-23. ISSN 1218-8727

Neuberger, Tilda and Bóna, Judit and Markó, Alexandra and Jordanidisz, Ágnes and Bunta, Ferenc (2015) Vowel duration contrast in three long-short pairs by Hungarian 5-, 6-, and 7-year-olds. In: ISMBS 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete, Greece.

Neuberger, Tilda and Gráczi, Tekla Etelka (2013) Az alveoláris zöngétlen explozíva variabilitása. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 160-172. ISSN 1218-8727

Neuberger, Tilda and Gyarmathy, Dorottya and Gráczi, Tekla Etelka and Horváth, Viktória and Gósy, Mária and Beke, András (2014) Development of a large spontaneous speech database of agglutinative Hungarian language. In: 17th International Conference, TSD 2014, September 8-12, 2014., Brno.

Neumer, Katalin (2014) Nemzeti és nemzetközi fájdalmak. Töprengések Wittgenstein privátnyelvkritikájának magyar és az orosz fordítása kapcsán. In: Túl a nyelvfilozófián. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, XXVI . Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 105-132. ISBN 978-963-05-9549-0

Neumer, Katalin (2013) Wittgenstein mozizik. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, LXVII (3). pp. 112-126. ISSN 0133-1167

Neumer, Katalin and Ambrus, Gergely and Huoranszki, Ferenc and Kelemen, János and Laki, János and Lehmann, Miklós (2008) Nyelvfilozófia-történeti tanulmányok (Monográfia-sorozat) = Historical Studies in the Philosophy of Language (Monographies). Project Report. OTKA.

Novák, Attila (2015) Making morphologies the 'easy' way. In: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Lecture Notes in Computer Science, 1. (9041). Springer International Publishing, Berlin; Heidelberg, pp. 127-138. ISBN 978-3-319-18110-3

Novák, Attila (2014) A New Form of Humor? Mapping Constraint-Based Computational Morphologies to a Finite-State Representation. In: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). ELRA, Reykjavik, pp. 1068-1073.

Novák, Attila (2015) "Olcsó" morfológia. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 145-157. ISBN 978-963-306-359-0

Novák, Attila (2014) Vocabulary extension by paradigm prediction. PHD PROCEEDINGS ANNUAL ISSUES OF THE DOCTORAL SCHOOL FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND BIONICS, 2014. pp. 145-148. ISSN 2064-7271

Novák, Attila and Gugán, Katalin and Varga, Mónika and Dömötör, Adrienne (2017) Creation of an annotated corpus of Old and Middle Hungarian court records and private correspondence. LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION, 51. pp. 1-28. ISSN 1574-020X

Novák, Attila and Orosz, György and Indig, Balázs (2011) Javában taggelünk. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 336-340. ISBN 978-963-306-121-3

Novák, Attila and Rebrus, Péter and Ludányi, Zsófia (2017) Az emMorph morfológiai elemző annotációs formalizmusa. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 70-78. ISBN 978-963-306-518-1

Novák, Attila and Tihanyi, László and Prószéky, Gábor (2008) The MetaMorpho translation system. In: Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation at ACL 2008, 2008.09.19, Columbus (OH).

Nowicki, Stefan (2016) Sargon of Akkade and his god. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (1). pp. 63-82. ISSN 0001-6446

Nshiwi, Darin (2020) Anas Hajar: International Students' Challenges, Strategies and Future Vision: A Socio-Dynamic Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Nshiwi, Darin (2020) Hans-Jörg Schmid: The Dynamics of the Linguistic System Usage, Conventionalization, and Entrenchment. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Nshiwi, Darin (2019) Miho Inaba: Second Language Literacy Practices and Language Learning Outside the Classroom. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Nyomárkay, István (2013) Egy nyelvteremtő praktika : a tükörszóalkotás. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 382-387. ISSN 1216-0016

Nyomárkay, István (2019) Mađarski jezični utjecaji u hrvatskom prijevodu Verbecijeva Tripartituma. In: Nomadi Margine : Međunarodni znanstveni skup Budimpešta, 24. ožujak 2010. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 309-317. ISBN 978-963-489-082-9

Nyomárkay, István (2016) Nyelvi világkép, tükörszavak és etimológia. MAGYAR NYELVŐR, 140 (4). pp. 377-386. ISSN 0025-0236

Nyusztay, Iván (2010) Az önazonosság konfigurációi az abszurd színházban és a modern tragikomédiában = Configurations of Identity in the Theatre of the Absurd and Modern Tragicomedy. Project Report. OTKA.

Németh, Boglárka (2012) An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica, 59 (3). pp. 303-338. ISSN 1216-8076

Németh, Dezső and Ivády, Rozália Eszter and Guida, Alessandro and Miháltz, Márton and Peckham, Donald and Krajcsi, Attila and Pléh, Csaba (2011) The effect of morphological complexity on short-term memory capacity. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 85-107. ISSN 1216-8076

Németh, Dóra Katalin (2018) Bóna Judit (szerk.) „Friss térképpel a gyermeki beszéd világában”. Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (2). pp. 231-233. ISSN 1589-519X

Németh, György (2015) Frenetikus - Mivel gondolkozunk, mivel érzünk? MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 117-119. ISSN 1588-3191

Németh, Géza and Zainkó, Csaba (2002) Multilingual statistical text analysis, Zipf's law and Hungarian speech generation. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 385-405. ISSN 1216-8076

Németh, Lenke Mária (2018) Magyar múlt idézése egy amerikai drámában. Maria Irene Fornes: A Duna. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64. (4.). pp. 55-72. ISSN 0015-1785

Németh, Michał (2014) Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben? 1. rész. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 160-168. ISSN 0025-0228

Németh, Michał (2014) Hány etimológiai megfelelője van a bánt igének a lengyelben? 2. rész. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 47-55. ISSN 0025-0228

Németh, Zsuzsanna (2017) The interactional functions of four repair operations in Hungarian. In: Pragmatics at its Interfaces. Mouton Series in Pragmatics (17). De Gruyter Mouton, Boston, Berlin, pp. 279-310. ISBN 978-1-5015-1430-2

Németh T., Enikő (2013) Intenciók és nézőpontok a nyelvhasználatban. In: A megismerés és az értelmezés konstrukciói: Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 112-126. ISBN 9786155219535

Németh T., Enikő (2012) Lexical-semantic properties and contextual factors in the use of verbs of work with implicit subject arguments in Hungarian. Intercultural Pragmatics, 9 (4). pp. 453-477. ISSN 1612-295X

Németh T., Enikő (2004) The principles of communicative language use. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 379-418. ISSN 1216-8076

Németh T., Enikő and Bibok, Károly (2004) Guest editors' note. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 227-229. ISSN 1216-8076

Németh T., Enikő and Bibok, Károly (2005) Guest editors' note. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 1-3. ISSN 1216-8076

Némethné Gradvohl, Edina (2015) Delphys. hystera, métra. MAGYAR ORVOSI NYELV, 15 (2). pp. 114-116. ISSN 1588-3191

O

Offner, Robert (2014) A XVI. századi erdélyi szász orvosok nyelve és Paulus Kyr egészségtankönyve (Brassó 1551). MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 99-106. ISSN 1588-3191

Olach, Zsuzsanna (2015) Debated issues in Karaim Hebrew orthography. ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 68 (2). pp. 183-197. ISSN 0001-6446 (Unpublished)

Olach, Zsuzsanna (2015) Emergence of a new written culture: the use of Hebrew script among the Krimchaks and the Karaim. Acta Orientalia Vilnensia. (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2014) Judaizmus a török népeknél. Szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai. Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből. SZTE Altajisztikai Tanszék, Szeged, pp. 211-232. ISBN 978-963-306-342-2

Olach, Zsuzsanna (2015) A South-Karaim morning prayer. Tehlikedeki Diller Dergisi. ISSN 2148-130X (In Press)

Olach, Zsuzsanna (2014) Translational methods used for rendering special characteristics of Hebrew interrogatives in Karaim Bible translations. Turkic Languages , 18 (1-2). pp. 207-229.

Olach, Zsuzsanna (2014) A comparative study of two evening prayers written in Karaim. In: Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Hacettepe University, Ankara, pp. 313-326. ISBN 978-975-491-367-5

Olach, Zsuzsanna (2015) The role of written languages in language documentation : The case of Karaim. In: Linguistic Approaches to Endangered Languages: Theory and Description, 2015. július 28-30., Bogazici Egyetem, Isztambul, Törökország.

Olach, Zsuzsanna Brigitta (2019) Bibliai héber hatások a karaim nyelvű bibliafordításokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 275-292. ISSN 0029-6791

Olach, Zsuzsanna Brigitta (2016) KARAIM TRANSLATIONS OF THE SONG OF MOSES AS SOURCES OF KARAITE RELIGIOUS CONCEPTS. In: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ROLE OF RELIGIONS IN THE TURKIC CULTURE, 2015. szeptember 9-11., Budapest. (In Press)

Olaszy, Gábor (2002) Predicting Hungarian sound durations for continuous speech. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 321-345. ISSN 1216-8076

Olaszy, Gábor (2002) The most important prosodic patterns of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 277-306. ISSN 1216-8076

Olay, Csaba (2015) Rorty and Shusterman on Popular Art. Pragmatism Today, 6 (1). pp. 28-44. ISSN 1338-2799

Olay, Csaba (2015) Traduction, langage et compréhension chez Gadamer. In: Transferts linguistiques, hybridations cultuterelles. Éditions et Presses universitaires de Reims, Reims, pp. 31-51. ISBN 978-2-915271-99-7

Onder, Csaba (2021) Természetesen egy kézirat : Kölcsey Ferenc nyelvtudományi értekezésének eltűnéséről = A Manuscript, Naturally: On the Disappearance of Ferenc Kölcsey’s Theoretical Work in Linguistics. LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 47 (1). pp. 82-95. ISSN 0133-2368

Oravecz, Csaba (2021) A Magyar nemzeti szövegtár. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 35-42. ISBN 9789639074903

Oravecz, Csaba and Sass, Bálint and Sárközy, Csongor (2015) Ontology-based Recommendation from Natural Language User Descriptions. In: Proceedings of the International Conference on Semantic Web Business and Innovation, 2015.10.07-2015.10.09, Sierre.

Oravecz, Csaba and Sárközy, Csongor and Mittelholtz, Iván (2015) Tudásalapú ajánlórendszer adatszegény környezetben. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 309-316. ISBN 978-963-306-359-0

Oravecz, Csaba and Váradi, Tamás and Sass, Bálint (2014) The Hungarian Gigaword Corpus. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 1719-1723. ISBN 978-2-9517408-8-4

Orosz, Magdolna and Hárs, Endre and Kerekes, Amália and Rácz, Gabriella and Teller, Katalin (2007) Narratív modellek és stratégiák, nyelvi reflexió és interkulturalitás a 'klasszikus modernség' német nyelvű és magyar irodalmában = Narrative models and strategies, language reflection and interculturality in the German speaking and Hungarian Literature in the age of 'Classical Modernism'. Project Report. OTKA.

Osborne, Timothy and Reeve, Matthew (2018) Scope domains Toward a Dependency Grammar account of the syntactic distribution of negative polarity items. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 119-167. ISSN 2559-8201

Oszkó, Beatrix (2017) A Nyelvészeti Diákolimpiáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 96-102. ISSN 2060-0623

Oszkó, Beatrix and Raátz, Judit (2013) Nyelvtörténeti ismeretek a gyakorlatban. In: Találkozások az anyanyelvi jelentésben.

P

P. Márkus, Katalin (2021) Szótárdidaktika a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Nyelvészeti Tanszékén = Teaching Dictionary Use at Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 19 (1-2). pp. 107-120. ISSN 1589-519X (nyomtatott); 2064-4027 (elektronikus)

Padraginé Csaba, Mercédesz and Domján-Koncz, Eszter (2017) Munkamemória és helyesírás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 16-27. ISSN 2060-0623

Pajkossy, Katalin Anna and Zséder, Attila (2016) The hunvec framework for NN-CRF-based sequential tagging. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 4278-4281. ISBN 978-2-9517408-9-1

Pajzs, Júlia (2016) Egy “nyelvészbarát” szövegfeldolgozó eszköz: a NooJ. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 93-102. ISBN 978-963-9074-644

Pajzs, Júlia (2014) Nyelvtechnológia a lexikográfia szolgálatában. In: Das Wort - ein weites Feld. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 61-75. ISBN 978 963 236 885 6

Pajzs, Júlia (2015) Szótár és enciklopédia az online világban. In: Szótár, lexikon, enciklopédia. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (172). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 120-126. ISBN 978-963-409-009-0

Pajzs, Júlia and Steinberger, R. and Ehrmann, M. and Ebrahim, M. and Della Rocca, L. and Simon, Eszter and Váradi, Tamás (2014) Media monitoring and information extraction for the highly inflected agglutinative language Hungarian. In: LREC 2014 Proceedings. ELRA, Reykjavik, pp. 2049-2056. ISBN 978-2-9517408-8-4

Palatinus, Levente Dávid (2005) Nyelv után a vízözön - egy történet demitologizálása (Mészöly Miklós: Családáradás). In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Palmović, Marijan and Jušić, Ines Galić (2011) Anticipatory gaze and argument structure building in children with specific language impairment. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 108-119. ISSN 1216-8076

Paládi-Kovács, Attila (2016) Bolhád, Erdőhát, Barkóság. Tájnevek északon. TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 4 (1). pp. 47-56. ISSN 2064-390X

Palágyi, László (2018) Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 172-186. ISSN 0029-6791

Palágyi, László (2016) A magyar főnév és melléknév kognitív szerveződésének alapjai és konverziós viszonyai. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 207-241. ISSN 0029-6791

Palágyi, László (2016) A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezés. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 332-346. ISSN 0025-0236

Panaitescu, Mara (2018) Two types of free choice universality across languages. Acta Linguistica Academica, 65 (4). pp. 669-701. ISSN 2559-8201

Pap, Melinda and Torma, Katalin (2016) Reviews. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (4). pp. 479-484. ISSN 0001-6446

Papp, István Gergely (2017) Kreativitás és nyelvi tudatosság. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 90-95. ISSN 2060-0623

Papp, Kornélia (2010) A conceptual integration approach to the property word nagy ‘big’. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 119-142. ISSN 1216-8076

Papp, Zsuzsanna (2002) Normative Bestrebungen im Altungarischen im Spiegel der beigeordneten Konstruktionen. Acta Linguistica Hungarica, 49 (1). pp. 107-123. ISSN 1216-8076

Paraizs, Júlia (2014) A többes szerzőség poétikája: Petőfi Coriolanus-fordítása. In: Ki vagyok én? Nem mondom meg. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, pp. 58-102. ISBN 978-963-9401-97-6

Parapatics, Andrea (2020) Charles Boberg, John Nerbonne, and Dominic Watt (Eds.): The Handbook of Dialectology. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Parapatics, Andrea (2020) On Dialect Awareness in the Middle Transdanubian Region of Hungary. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). pp. 1-19. ISSN 1587-1061

Passino, Diana (2020) Positional factors in syllabification. Acta Linguistica Academica, 67 (1). pp. 91-108. ISSN 2559-8201

Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.

Patay, Fanni Zsófia and Benkő, Ágnes and Lukács, Ágnes and Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2020) Testing variability effects in Hungarian vowel harmony. In: Approaches to Hungarian 16. J. Benjamins, Amsterdam, pp. 98-113. ISBN 9789027204905; 9789027261601

Paternoster, Annick and Kádár, Z. Dániel (2015) On The Role of Historical Analysis in Metapragmatics. A Study on ‘Discernment’. PRAGMATICS. ISSN 1018-2101 (In Press)

Paulus, Nóra (2020) A study on the weakening of the word final –s compared to –m in the epigraphic corpus. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 125-143. ISSN 0418-453X

Pavičić, Mladen (2019) Dominik Smole Fekete napok és egy fehér nap című regényéről. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 152-163. ISBN 9789634891628

Pavičić, Mladen (2021) Ferdo Godina Bele tulpike című regényéről. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 159-172. ISBN 9789634893875

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Pelczéder, Katalin (2014) Helyre utaló gyümölcsfajtanevek az ó- és középmagyar korban. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 203-209. ISSN 0025-0228

Pelczéder, Katalin (2020) Koppány birtok 11. századi helynevei. 2. rész. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 500-508. ISSN 0025-0228

Pelle, Veronika (2017) Aczél Petra: Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 61-63. ISSN 2060-0623

Penke, Olga (2007) A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában = The evolution of prose genres in the age of the Enlightenment. Project Report. OTKA.

Pesti, János (2014) Borhűtő szavunk jelentéséről és Vörösmarty Mihály aforizmáiról. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 352-357. ISSN 0025-0228

Pesti, János (2014) A tök jó nyelvi szerkezet előzményeiről. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 100-105. ISSN 0025-0236

Pethő, Gergely (2005) On intuitions about proper names. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 281-301. ISSN 1216-8076

Pethő, József (2018) Metafora és poétikusság. In: Nyelv, poétika, kogníció : Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Líceum Kiadó, Eger, pp. 51-63. ISBN 978-963-496-023-2

Pethő, József (2017) Szikszainé Nagy Irma: Költészet és játék. A játékosság stíluslehetőségei a magyar költészetben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 513-514. ISSN 0025-0236

Petrusinec, András (2020) Benefits of Technology in Vocabulary Acquisition. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ВИРОБНИЦТВА: МІЖГАЛУЗЕВІ ДИСПУТИ : МАТЕРІАЛИ X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ. pp. 691-698. ISSN 2708-1257

Petrusinec, András (2021) The Role of the Translator in the Paradigm of Translation. In: XIV. Всеукраїнська Наукова Конференція Студентів Та Молодих Науковців “Наука. Освіта. Молодь”, 2021.04.28., online.

Petrusinec, András (2021) Translation and Relevance from the Perspective of the Target Audience. In: «ІНОЗЕМНА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ» : МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. Кам’янець-Подільський Національний Університет Імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, pp. 195-198.

Petykó, Márton (2013) Az internetes troll mint identitás kialakítása politikai blogok diskurzusaiban. MAGYAR NYELVŐR, 137 (3). pp. 274-314. ISSN 0025-0236

Pintér, Lilla (2018) The acquisition of asserted, presupposed, and pragmatically implied exhaustivity in Hungarian. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 353-383. ISSN 2559-8201

Pintér, Lilla (2016) A kontextuális tényezők szerepe a szerkezeti fókusz óvodáskori értelmezésében. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 365-387. ISSN 0029-6791

Pintér, Lilla (2016) A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. MAGYAR TUDOMÁNY, 177 (7). pp. 790-797. ISSN 0025-0325

Pintér, Lilla (2016) A magyar szerkezeti fókusz kimerítő értelmezésének kísérletes vizsgálata. In: Studia Varia – Tanulmánykötet. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, pp. 191-212.

Pintér, Tibor (2013) Nyelvtechnológiai segédletek a magyarnyelv-oktatásban. In: Digitális tananyagok : oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben. L' Harmattan, Budapest, pp. 88-90.

Pintér, Tibor (2013) Viacjazykovosť cez jazykovú technológiu. Výskumy jazykovej technológie v Jazykovednom ústave Maďarskej Akadémie Vied. In: Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca (7.). Veda, Bratislava, pp. 284-290.

Pintér, Ádám and Tóth, László and Gosztolya, Gábor (2020) Mély neuronhálós akusztikus modellek súlyinicializálásának vizsgálata. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 313-321. ISBN 9789633067192

Pirinen, Tommi A. and Tyers, Francis M. and Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2017) Guest editors’ note. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 325-326. ISSN 2559-8201

Pleshak, Polina (2015) Semantics and morphosyntax of Moksha possessive constructions. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 379-393. ISSN 0029-6791

Pléh, Csaba (2019) The inspirational role of Chomsky in the cognitive turn of psychology. Acta Linguistica Academica, 66 (3). pp. 397-428. ISSN 2559-8201

Pléh, Csaba and Lukács, Ágnes (2011) Erratum. Acta Linguistica Hungarica, 58 (4). p. 481. ISSN 1216-8076

Pléh, Csaba and Lukács, Ágnes (2011) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Pléh, Csaba and Sinkovics, Balázs (2011) Word order and focusing effects in the memory representation of Hungarian sentences. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 120-133. ISSN 1216-8076

Pokoly, Béla and Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2015) Examples of exonym use in Hungary = [Exonimák használata Magyarországon]. In: Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14–16 May 2015. Verlag Dr. Kovač. (Unpublished)

Pokoly, Béla and Bölcskei, Andrea and Mikesy, Gábor (2015) The endonym/exonym divide: Examples highlighting different aspects for defining the terms [Az exonima/endonima felosztás: példák a terminusok definíciója különböző aspektusainak megvilágítására]. In: Confirmation of the Definitions. Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Hermagor, 5–7 June 2014. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp. 155-168. ISBN 978-3-8300-8422-8

Polgárdi, Krisztina (2014) Alan C. L. Yu (ed.): Origins of Sound Change. Approaches to Phonologization. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 473-481. ISSN 1216-8076

Polgárdi, Krisztina (2014) Origins of sound change: Approaches to phonologization. Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 473-481. ISSN 1216-8076

Polgárdi, Krisztina (2015) Syncope, syllabic consonant formation, and the distribution of stressed vowels in English. Journal of Linguistics, 51 (2). pp. 383-423. ISSN 0022-2267, ESSN: 1469-7742

Polgárdi, Krisztina (2015) Typology of weak disharmony: representations versus the frontness/backness scale. Theoretical Linguistics, 41 (1-2). pp. 89-96. ISSN 0301-4428, ESSN: 1613-4060

Polgárdi, Krisztina (2015) Vowels, glides, off-glides and on-glides in English: A Loose CV analysis. LINGUA, 158. pp. 9-34. ISSN 0024-3841

Pomázi, Bence (2019) A névutóvá válás vizsgálata a köszönhetően, betudhatóan és a megfelelően lexémák esetében = Examining the process of three lexemes becoming postpositions: köszönhetően ’thanks to sg’, betudhatóan ’imputable to sg’, and megfelelően ’according to sg’. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 248-260. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Pons Moll, Clàudia (2007) “The true mystery of the world is the visible, not the invisible”: Some reflections on the verbal morphophonology of Balearic Catalan. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 295-339. ISSN 1216-8076

Pozsgai, István (2016) Употребление дательного самостоятельного в «Слове о законе и благодати» Илариона по списку первой редакции. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 354-361. ISSN 1216-0016

Pozsgai, István (2013) Употребление причастий в Финляндском отрывке № 22. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 388-398. ISSN 1216-0016

Pozsgai, István (2016) Употребление релятивных причастий в «Слове о законе и благодати» Илариона по списку первой редакции = Use of the relative participles in the copy of the first edition of Hilarion's Slovo o zakone i blagodati (Sermon on Law and Grace). STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS / FILOLOGICESKI PROUCVANIA NA VELIKOTRNOVSKIA UNIVERSITET SV SV KIRIL I METODIJ , 35. pp. 135-157. ISSN 2534-918X

Presinszky, Károly (2020) Digital methods in researching Slovakia Hungarian regional dialects. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 98-107. ISSN 0236-6568

Prószéky, Gábor (2017) Előszó. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2017 (Klsz). pp. 1-2. ISSN 1587-1061

Prószéky, Gábor (2013) How „Truly Electronic Dictionaries” of the 21st Century Should Look Like? In: Lexical Challenges in a Multilingual Europe. Peter Lang Academic Publishers, Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, pp. 51-60. ISBN 978-3-631-64394-5

Prószéky, Gábor (1999) Language Technology Tools in the Translator’s Practice. CIT JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY, 7 (3). pp. 221-227. ISSN 1330-1136 (print); 1846-3908 (online)

Prószéky, Gábor (2018) Supporting the Hungarian Language both inside and outside Hungary. In: National language institutions and national languages. Contributions to the EFNIL Conference 2017 in Mannheim. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, pp. 107-112.

Prószéky, Gábor (2006) Translating While Parsing. In: A Man of Measure (Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday). Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Vol. 1 . The Linguistic Association of Finland, Turku, pp. 449-459.

Prószéky, Gábor (2021) A gépi fordítás hetvenéves története. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig : Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 141-156. ISBN 9789639074903

Prószéky, Gábor (2018) A nyelvtudomány találkozásai a gépi intelligenciával. In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 17-32. ISBN 978-963-6938-70-3

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs (2015) Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 29-44. ISSN 1587-1061

Prószéky, Gábor and Indig, Balázs and Miháltz, Márton and Sass, Bálint (2014) Egy pszicholingvisztikai indíttatású számítógépes nyelvfeldolgozási modell felé. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 79-87. ISBN 978-963-306-246-3

Prószéky, Gábor and Kis, Balázs (2002) Context-Sensitive Electronic Dictionaries. In: Conference on Computational Linguistics. Morgan Kaufmann, San Francisco (CA), pp. 1268-1272. ISBN 1558608966

Prószéky, Gábor and Kis, Balázs (1999) A Unification-based Approach to Morpho-syntactic Parsing of Agglutinative and Other (Highly) Inflectional Languages. In: 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Morgan Kaufmann, Maryland, pp. 261-268. ISBN 1-55860-609-2

Prószéky, Gábor and Merényi, Csaba (2012) Language Technology Methods Inspired by an Agglutinative, Free Phrase-Order Language. In: Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 182-206.

Prószéky, Gábor and Miháltz, Márton and Kuti, Judit (2013) Lexikális szemantika : a számítógépes nyelvészet és a pszicholingvisztika határán. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXV. Akadémiai Kiadó, pp. 143-172.

Prószéky, Gábor and Naszódi, Mátyás and Kis, Balázs (2002) Recognition Assistance. In: Conference on Computational Linguistics. Morgan Kaufmann, San Francisco (CA), pp. 1263-1267. ISBN 1558608966

Prószéky, Gábor and Novák, Attila (2005) Computational Morphologies for Small Uralic Languages. In: Inquiries into Word, Constraints and Contexts.(Festschrift in the Honour of Kimmo Koskenniemi on his 60th Birthday). CSLI Publications, Stanford (CA), pp. 150-157.

Prószéky, Gábor and Pál, Miklós and Tihanyi, László (1994) Humor-based Applications. In: Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics (COLING), 1994.08.01, Kyoto.

Prószéky, Gábor and Tihanyi, László (2002) MetaMorpho: A Pattern-Based Machine Translation System. In: Proceedings of the 24th 'Translating and the Computer' Conference, 2002.11.21-2002.11.22, London.

Prószéky, Gábor and Tihanyi, László and Ugray, Gábor (2004) Moose: a robust high-performance parser and generator. In: Proceedings of the 9th Workshop of the European Association for Machine Translation, 2004.01.01, La Valletta.

Prćić, Tvrtko (2007) Headhood of suffixes and final combining forms in english word formation. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 381-392. ISSN 1216-8076

Pusztay, János (2016) Terminológia és nyelvmegőrzés. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 248-251. ISSN 0025-0236

Pusztay, János and Balaskó, Mária and Balázs, Géza and Csire, Márta and Ilves, Marju and Kovács, László (2008) Közép- és kelet-európai nyelvek korpuszalapú többnyelvű terminológiai adatbázisai = Central- and East-European corpus-based multilingual terminological databases. Project Report. OTKA.

Puzder, Zsófia and Száraz, Bettina and Mrázik, István and Horváth, Donát and Turcsányi, Ivett and Weidl, Zsófia and Bartók, Márton and Deme, Andrea (2020) Az alapfrekvencia változása udvarláskor. In: Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 16-21. ISBN 9789634545378

Páji, Gréta (2018) Megszólítások és említőformák pragmatikai szempontú megközelítése Kosztolányi Dezső szépprózai szövegeiben az Aranysárkány és novellák alapján = Pragmatic approaches to the forms of address and mentions in Dezső Kosztolányi’s prose works, based on the texts of The Golden Dragon and short stories. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 22-44. ISSN 0025-0236

Pállné dr. Lakatos, Ilona and Tukacsné dr. Károlyi, Margit (2012) Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása = Multidimensional Geolinguistical Representation of Computer Based Corpus. Project Report. OTKA.

Pálvölgyi, Kata (2020) Análisis prosódico de la hesitación en los dialectos septentrionales y meridionales del español = Prosodic Analysis of Hesitation Phenomena in the Northern and Southern Dialects of Spanish. ETUDES ROMANES DE BRNO, 41 (2). pp. 85-107. ISSN 1803-7399 (print); 2336-4416 (online)

Pálvölgyi, Kata (2020) Patrones de titubeo en el habla espontánea de estudiantes de ELE húngaros: la influencia de la inmersión en el país meta = Hesitation patterns in the spontaneous speech of Hungarian learners of Spanish: the influence of immersion in the target country. Horizontes de Linguística Aplicada, 19 (1). pp. 145-158. ISSN 1677-9770 (print); 2237-0951 (online)

Pálvölgyi, Kata (2021) Rasgos del perfil melódico del español hablado por húngaros. In: Entonaciones del español : Acentos dialectales y acentos extranjeros. Editorial Octaedro, Barcelona, pp. 149-166. ISBN 9788418615894 (print); 9788418615900 (online)

Pálvölgyi, Kata (2021) Rasgos prelingüísticos en la entonación de la interlengua húngaro-española. In: Ventanas al mundo húngaro : IX Jornadas Húngaras en la UCM 23-25 de Noviembre de 2020. Universidad Eötvös Loránd de Budapest; Universidad Complutense de Madrid, Budapest; Madrid, pp. 90-105. ISBN 978-963-489-362-2

Pálvölgyi, Kata (2020) The intonation of lengthenings in northern and southern dialects of Spanish. BESZÉDTUDOMÁNY-SPEECH SCIENCE (1). pp. 99-123. ISSN 2732-3773

Pálvölgyi, Kata (2020) The prosodic correlates of stress in European and Argentinian ‘Porteño’ Spanish. In: Beszédkutatás Konferencia, 2020.12.14. - 2020.12.15., Budapest.

Pápai, Vilma (2020) Explicitáció – a fordítás univerzális jellemzője? In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 95-122. ISBN 978-615-00-7338-5

Pápista, Zsolt (2019) Dichotomous Structures: The Metaphors Knowledge is Light and Ignorance is Darkness in English and Serbian = Dichotome Strukturen: Die Metaphern Wissen ist Licht und Unwissenheit ist Dunkelheit im Englischen und Serbischen. In: Languages and Cultures in Time and Space. Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, pp. 125-141. ISBN 9788660655426

Pápista, Zsolt (2018) Feledésbe merült kutyák : A magyar kutya vezérszavú frazémák archaikus rétege kognitív nyelvészeti megközelítésben = Forgotten dogs : A cognitive linguistic approach to archaic Hungarian idioms with the component kutya (’dog’). TANULMÁNYOK (2). pp. 133-150. ISSN 0354-9690

Pápista, Zsolt (2016) A fordítás fordítása : A német fordítás hatása a magyar visszafordítások kommunikatív dinamizmusára = Translated Translation : The Effect of a German Translation on the Communicative Dynamism of Hungarian Back-Translations. TANULMÁNYOK (2). pp. 25-50. ISSN 0354-9690

Pápista, Zsolt (2017) A fény konceptualizációja a magyar és a német frazémákban. In: Ingenia Hungarica III. : Tanulmányok a III. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 167-192. ISBN 978-615-5371-79-0

Pápista, Zsolt A. (2016) Brennende Gefühle: Die Strukturmetapher Emotion ist Feuer in Deutschen, Serbischen und Ungarischen Phraseologismen = Burning Emotions: The Structural Metaphor Emotion is Fire in German, Serbian and Hungarian Idioms. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu = The Journal for Languages and Literatures of the Faculty of Philosophy in Novi Sad. pp. 193-211. ISSN 2217-7221

Pásztor, Enikő (2018) Erscheinungsformen von Fremdsprachen in den Kindergärten heute in Ungarn. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE, 16 (3). pp. 75-85. ISSN 1589-519X

Pásztor-Kicsi, Mária (2018) Az újvidéki 25. Egyetemi Nyelvészeti Napok – Az alkalmazott nyelvészet jelene és jövője című nemzetközi tanácskozás. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 83-92. ISSN 2060-0623

Pátrovics, Péter (2018) НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЛАГОЛЬНОМ ВИДЕ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ. ВОПРОС ДВУВИДОВОСТИ И ИТЕРАТИВНОСТИ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA (1-2). pp. 170-178. ISSN 1216-0016

Pátrovics, Péter (2015) Nyelvi időkép és idő-attitűdök. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 433-448. ISSN 0025-0228

Pátrovics, Péter (2019) A lengyel kosárlabda szaknyelvének néhány kifejezéséről. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 242-249. ISBN 978-963-489-163-5

Pátrovics, Péter (2019) A prefixumok szerepéről a lengyel aspektus- és aktionsartképzésben. Az aspektuális homonímia problémája. In: Király Péter 100 : Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 68-78. ISBN 978-963-489-066-9

Péch, Olívia (2009) Analysing lexical cohesion in translation research using corpus linguistic methods. In: Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia előadásaiból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-14. ISBN 9789639074484

Péch, Olívia (2007) A lexikai kohézió vizsgálata a fordításkutatásban egy korpusznyelvészeti eszközzel végzett kutatás tükrében. In: I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 1-14. ISBN 978-963-90794-44-6

Péntek, János (2020) Szabó T. Attila-díj 2020. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 237-238. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Péntek, János (2020) Típusok, csoportok, tájak a moldvai magyarban. Egy régi kérdés újragondolása = Types, Groups, and Landscapes in Moldavian Hungarian. Reconsidering an Old Question. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 129-138. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Pénzes, Dávid (2009) Félelem és reszketés Muravidéken. PANNON TÜKÖR, 2009 (6). pp. 70-73. ISSN 1219-6886

Péter, Alexa (2016) Comparison of two Tibetan compendiums on Buddhist cosmology dating from the 13th and 19th centuries. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 69 (4). pp. 441-456. ISSN 0001-6446

Péter, Mihály and Péter, Mária (2013) Marosvásárhelyi szerzők azon munkáinak jegyzéke, amelyekkel hozzájárultak Lencsés György Ars Medica című kötetének ismertetéséhez. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 92-94. ISSN 1588-3191

Péteri, Attila (2012) The Hungarian imperative particle hadd. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 439-463. ISSN 1216-8076

Péteri, Attila (2015) A valószínűleg mondathatározó szemantikája és szintaxisa kontrasztív kitekintéssel. MAGYAR NYELV, 111 (2). pp. 204-218. ISSN 0025-0228

Péteri, Attila and Brdarné Dr. Szabó, Rita and Horváth, Katalin and Kukorelli, Eszter and Nagy, Gizella Mária (2009) Mondatfajták és mondatmodalitás nyelvtipológiai szempontból = Sentence types and modality from a typological perspective. Project Report. OTKA.

Pólya, Tibor (2017) A kognitív disszonancia hatása a termékleírások narratív konstrukciójára. In: Bontakozó jelentés. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, pp. 223-232. ISBN 978-615-5443-63-3

Pólya, Tibor (2017) A kognitív disszonancia narratív markereinek azonosítása termékleírásokban. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-227. ISBN 978-963-306-518-1

Pöchtrager, Markus A. (2018) Sawing off the branch you are sitting on. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 47-68. ISSN 2559-8201

Pöchtrager, Markus A. (2020) Tense? (Re)lax! A new formalisation for a controversial contrast. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 53-71. ISSN 1216-8076

Pöchtrager, Markus Alexander (2010) Does Turkish diss harmony? Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 458-473. ISSN 1216-8076

Pölcz, Ádám (2020) Voigt Vilmos, A jelek valóságáról – a valóság jeleiről. Válogatott tanulmányok. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 102-108. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Q

Qiuyue, Ye and Bartos, Huba (2017) The comparison of Hungarian and Chinese phonological systems: A pedagogical perspective. In: Explorations into Chinese as a Second Language. Educational Linguistics (31). Springer International Publishing, Dordrecht, pp. 31-63. ISBN 9783319540269

R

Rab, Irén (2016) "Hungarus-tudat - a Magyarországon élő népcsoportok kulturális identitása a 18. században" = ’Hungarus’ Consciousness ‒ The Cultural Identity of Ethnicities Living in Hungary in the 18th Century. Kaleidoscope history, 7 (12). pp. 34-43. ISSN 20622597

Radvánszky, Anikó (2005) A nyelvi- és kulturális identitás kérdése Jacques Derrida életművében. In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Rakić, Stanimir (2007) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 54 (1). pp. 105-116. ISSN 1216-8076

Raátz, Judit (2015) Retorika és az üzleti kommunikáció. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 319-327. ISSN 0025-0228

Raátz, Judit (2012) The giving and usage of first names in Hungary. ONOMA, 47. pp. 13-34. ISSN 0078-463X

Rebrus, Péter (2019) A magyar névszói inflexiós rendszer a szó és paradigma modellben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 109-147. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Rebrus, Péter and Kornai, András and Vajda, Péter (2006) The Annotation system of HunMorph. In: Média és társadalom. Média és társadalom . Műegyetemi Kiadó, Budapest, pp. 291-303. ISBN 978-963-420-889-1

Rebrus, Péter and Szigetvári, Péter (2016) Diminutives : Exceptions to Harmonic Uniformity. CATALAN JOURNAL OF LINGUISTICS, 15. pp. 101-119. ISSN 1695-6885 ; ESSN 2014-9719

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2017) Gradient harmonicity in compounds. In: Proceeding of the 2016 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Monotonicity and the limits of disharmony. In: Proceedings of the 2014 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2015) Monotonicity and the typology of front/back harmony. THEORETICAL LINGUISTICS, 41 (1-2). pp. 1-61. ISSN 0301-4428

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) A Non-cumulative Pattern in Vowel Harmony : a Frequency-Based Account. In: Proceedings of the 2015 Annual Meeting on Phonology. Linguistic Society of America (LSA), Washington, pp. 1-12.

Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2016) Types and degrees of vowel neutrality. LINGUISTICA, 56 (1). pp. 239-252. ISSN 1132-0214, ESSN: 2350-420X

Recski, Gábor András (2016) Building Concept Graphs from Monolingual Dictionary Entries. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2620-2624. ISBN 978-2-9517408-9-1

Recski, Gábor András and Bolevácz, Attila and Borbély, Gábor (2016) Building definition graphs using monolingual dictionaries of Hungarian. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 15-26. ISBN 978-963-306-450-4

Recski, Gábor András and Iklódi, Eszter and Pajkossy, Katalin Anna and Kornai, András (2016) Measuring Semantic Similarity of Words Using Concept Networks. In: Proceedings of the 1st Workshop on Representation Learning for NLP. Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 193-200. ISBN 978-1-945626-04-3

Reichel, Isabella K. and Ademola-Sokoya, Grace and Bakhtiar, Mehdi and Barrett, Helen and Bóna, Judit (2014) Frontiers of Cluttering Across Continents : Research, Clinical Practices, Self-Help, and Professional Preparation. PERSPECTIVES ON GLOBAL ISSUES IN COMMUNICATION SCIENCES AND RELATED DISORDERS (SIG17), 4. pp. 42-50.

Reichel, Uwe (2015) Personality prediction based on intonation stylization. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Department of Management, University of Glasgow, Glasgow, pp. 616-620. ISBN 978-0-85261-941-4

Reichel, Uwe and Mády, Katalin and Beňuš, Štefan (2015) Parameterization of prosodic headedness. In: Interspeech 2015 - Proceedings of the 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Reichel, Uwe and Salveste, N. (2015) Pitch elbow detection. In: Elektronische Sprachverarbeitung. Studientexte zur Sprachkommunikation (78). TUDpress, Dresden, pp. 143-149.

Reichel, Uwe D. (2016) Entrainment analysis of categorical intonation representations. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016., München.

Reichel, Uwe D. (2017) Unsupervised extraction of prosodic structure. In: Proc. Elektronische Sprachverarbeitung, 2017.00.00, Saarbrücken.

Reichel, Uwe D. and Lendvai, Piroska (2016) Veracity Computing from Lexical Cues and Perceived Certainty Trends. In: Proceedings of the 2nd Workshop on Noisy User-generated Text. Curran Associates, Inc., Red Hook NY, pp. 33-42. ISBN 978-4-87974-707-5

Reichel, Uwe D. and Mády, Katalin and Kleber, Felicitas (2016) How prominence and prosodic phrasing interact. In: Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2016. Studientexte zur Sprachkommunikation (81). TUDpress, Dresden, pp. 153-159. ISBN 978-3-95908-040-8

Reichel, Uwe D. and Pörner, N. and Nowack, D. and Cole, J. (2015) Analysis and classification of cooperative and competitive dialogs. In: Interspeech 2015 - 16th Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2015.09.06-2015.09.10, Drezda.

Reichel, Uwe D. and Schiel, F. and Kisler, T. and Draxler, C. and Pörner, N. (2016) The BAS speech data repository. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 786-791. ISBN 978-2-9517408-9-1

Reichel,, Uwe D. and Mády, Katalin and Benus, Stefan (2018) Acoustic profiles for prosodic headedness and constituency. In: 9th International Conference on Speech Prosody 2018. International Speech Communication Association (ISCA), Dublin, pp. 699-703.

Ren, Wei (2019) Emancipating (im)politeness research and increasing its impact. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 289-298. ISSN 2559-8201

Reszegi, Katalin (2018) Helynevek – térszemlélet – mentális térkép. A nyelv, a helynevek és a tér összefüggései. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 169-184. ISSN 0025-0228

Reszegi, Katalin (2020) Kognitív szemléletű névtudományi vizsgálatok. Other thesis, Debreceni Egyetem.

Reszegi, Katalin (2021) Metonimikus helynévadás. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 43. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online) (In Press)

Reszegi, Katalin (2019) Name – Culture – Identity. In: Naming, Identity and Tourism. Cambridge Scholars Publishing. (In Press)

Reszegi, Katalin (2017) Pszicholingvisztika, neurolingvisztika és névkutatás. Névtani Értesítő, 39. pp. 13-32. ISSN 0139-2190

Reszegi, Katalin (2008) A hegynév terminus definiálása. In: Név és valóság. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai (1). Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, pp. 240-246. ISBN 978-963-9808-12-6

Reszegi, Katalin (2019) A kognitív térkép és a névhasználat. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online) (In Press)

Reszegi, Katalin (2015) A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban. Névtani Értesítő, 37. pp. 83-97. ISSN 0139-2190

Reszegi, Katalin (2018) A tulajdonnevek jelentésszerkezete funkcionális kognitív keretben. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 56. pp. 5-23. ISSN 0541-9298

Ringen, Catherine O. (2005) Book review. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 427-434. ISSN 1216-8076

Robin, Edina and Seidl-Péch, Olívia (2020) Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon : Bevezetés. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 9-25. ISBN 978-615-00-7338-5

Roger, Coralie (2003) Derived change-of-state verbs in French: a case of semantic equivalence between prefixes and suffixes. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 187-199. ISSN 1216-8076

Romanek, Péter Zalán (2017) Néhány gondolat a jelnyelv helyzetéről és elsajátításának különböző útjairól. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 103-106. ISSN 2060-0623

Rooth, Mats (2008) Notions of focus anaphoricity. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 277-285. ISSN 1216-8076

Rosenberg, Maria (2007) Classification, headedness and pluralization: Corpus evidence from French compounds. Acta Linguistica Hungarica, 54 (3). pp. 341-360. ISSN 1216-8076

Rosenberg, Mátyás (2020) A beás létige dialektális alakjai. In: LINGDOK 19. : Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. LingDok (19). Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 91-107.

Rosenberg (Arató), Mátyás (2020) Ortografii practice pentru graiurile băieșe din Ungaria. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 21 (1-2). pp. 309-331. ISSN 1585-079X

Rosenberg (Arató), Mátyás (2013) A beás nyelvjáráskutatás előzetes tapasztalatai. In: Romológia "akkor és most" II. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 47-65. ISBN 9789636425661

Rozgonyiné Molnár, Emma (2014) A stilisztikai retorikai alakzatok szöveg és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. 207 lap. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 114-121. ISSN 0025-0236

Ruttkay-Miklián, Eszter (2013) A tisztátalanság eredete: Az állatok szerepe a hanti tisztaság-koncepcióban. In: Obi-ugor és szamojéd kutatások, magyar őstörténet Hajdú Péter és Schmidt Éva emlékkonferencia 2012, 2012, Pécs.

Rácz, János (2014) Erdei gyümölcsök II/1. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 101-106. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2014) A cápaharcsa vagy panga nevei. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 212-216. ISSN 0025-0228

Rácz, János (2014) A magyar orvosi nyelv akkor és most. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (1). pp. 64-65. ISSN 1588-3191

Rácz, János (2018) A paduc és a pikó neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 220-229. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2018) A süllőnevek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 206-2019. ISSN 0025-0236

Rácz, Péter (2019) Frequency and prototypicality determine variation in the Hungarian verbal 1 SG.INDEF. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 601-620. ISSN 2559-8201

Rácz, Péter and Rebrus, Péter and Törkenczy, Miklós (2018) Attractors of variation in Hungarian inflectional morphology. CORPUS LINGUISTICS AND LINGUISTIC THEORY. ISSN 1613-7027

Rácz, Péter and Shepácz, András (2013) The perception of high frequency sibilants in Hungarian male speech. Acta Linguistica Hungarica, 60 (4). pp. 457-468. ISSN 1216-8076

Ráduly, Zsuzsanna (2013) Az emberi külső ábrázolása a magyar és a lengyel frazeológiában (a növény- és állatvilág tükrében). STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 399-405. ISSN 1216-0016

Ráduly, Zsuzsanna (2016) Az eponimák fonológiai és morfológiai adaptációja a magyar, a lengyel és a horvát nyelvben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 362-369. ISSN 1216-0016

Ráduly, Zsuzsanna (2017) Eponimák a lengyel és a magyar egyházi terminológiában. In: Nexus Linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 323-333. ISBN 978-963-284-859-4

Rágyanszki, György (2019) „Ich taufe dich des Sohnes und des Heiligen Geistes”. A nyelvi kódváltás mámoros forrásai. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 132-143. ISBN 978-963-489-163-5

Rágyanszki, György (2020) Slovenská jazyková pamiatka z času cholery. In: Slovenské inšpirácie z Čívu. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békešská Čaba, pp. 257-290. ISBN 9786155330186

Rágyanszki, György (2019) A biblikus cseh nyelvű liturgia mítosza a magyarországi szlovák evangélikus gyülekezetekben. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 164-174. ISBN 9789634891628

Rágyanszki, György (2021) „Ő egyáltaljában nem szláv hajlamból beszélt tótul". In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 173-183. ISBN 9789634893875

Rákosi, Csilla (2014) Data and the resolution of inconsistency in Optimality Theory. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 . Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 271-307. ISBN ISBN 9789027259189, ISBN 9789027270559

Rákosi, Csilla (2018) Dealing with the Conflicting Results of Psycholinguistic Experiments: How to Resolve Them with the Help of Statistical Meta-analysis. JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH, 47 (4). pp. 777-801. ISSN 0090-6905

Rákosi, Csilla (2014) Inconsistency in two approaches to German affricates. Part 1: The Basic Inconsistency of German Affricates in Wurzel's approach. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 24 (1). pp. 77-105. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2014) Inconsistency in two approaches to German affricates. Part 2: The Basic Inconsistency of German Affricates in Prinz & Wiese’s approach. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 24 (2). pp. 151-182. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2012) On current views on exceptions in linguistics. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 22 (2). pp. 177-193. ISSN 1218-5736

Rákosi, Csilla (2020) On the Impact of Aptness, Conventionality and Familiarity on Metaphor Processing from a Meta-analytical Point of View. JOURNAL OF RESEARCH DESIGN AND STATISTICS IN LINGUISTICS AND COMMUNICATION SCIENCE, 6 (1). pp. 55-106. ISSN 2052-417X

Rákosi, Csilla (2014) On the rhetoricity of psycholinguistic experiments. ARGUMENTUM, 10. pp. 533-547. ISSN 1787-3606

Rákosi, Csilla (2017) Replication of Psycholinguistic Experiments and the Resolution of Inconsistencies. Journal of Psycholinguistic Research, 46 (5). pp. 1249-1271. ISSN 0090-6905

Rákosi, Csilla (2012) The fabulous engine: strengths and flaws of psycholinguistic experiments. Language Sciences, 34 (6). pp. 682-701. ISSN 0388-0001

Rákosi, Csilla (2012) The fabulous engine: strengths and flaws of psycholinguistic experiments. Language Sciences, 34 (6). pp. 682-701. ISSN 0388-0001

Rákosi, György (2013) Complex possessive reflexives in Hungarian. In: SLE2013 Book of Abstracts, 2013.09.18-2013.09.21, Split.

Rákosi, György (2014) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Rákosi, György (2014) On dative causers in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 61 (1). pp. 91-111. ISSN 1216-8076

Rákosi, György (2021) PPs used as arguments. In: Syntax of Hungarian : Postpositions and Postpositional Phrases. Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 285-354. ISBN 9789463725910

Rákosi, György (2014) Possessed by something out there: On anaphoric possessors in Hungarian. ARGUMENTUM, 10. pp. 548-559. ISSN 1787-3606

Rákosi, György (2013) Psych predicates, anaphors and the configurationality issue in Hungarian. In: 11th International Conference on the Structure of Hungarian, 2013.08.29-2013.08.31, Piliscsaba.

Rákosi, György (2014) Sightseeing around our own possessive adjectives in Hungarian. ARGUMENTUM, 10. pp. 645-658. ISSN 1787-3606

Rákosi, György (2014) Why you do not adore you in Hungarian. In: Proceedings of the International Conference Constructions of Identity (VII). Casa Cartii de Stiinta, Cluj, pp. 371-380.

Rákosi, György (2020) With or without the definite article : On the syntax of anaphoric possessor strategies in Hungarian. In: Approaches to Hungarian : Papers from the 2017 Budapest Conference. Approaches to Hungarian (16). John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 116-136. ISBN 9789027204905 (print); 9789027261601 (online)

Rákosi, György (2017) The definite article and anaphoric possessors in Hungarian. LINGUISTICA BRUNENSIA, 65 (2). pp. 21-33. ISSN 1803-7410

Ránki, Sára (2019) Bevezetés az igazságügyi nyelvészetbe. Belügyi Szemle, 67 (3). pp. 76-90. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Rási, Szilvia (2020) A cím és a kulcsfogalom tudományos szövegalkotásban betöltött szerepe. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 393-402. ISBN 978-963-496-168-0

Révay, Valéria and Bogár, Edit and Hári, Gyula and Pelczéder, Katalin and S. Novotny, Júlia and Szabó, József (2011) A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében = Survey on the regional use of language in Veszprém country. Project Report. OTKA.

Róna-Tas, András (2011) Obituary. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 349-352. ISSN 1216-8076

Rózsa, Katinka (2020) Wortbildung mit Negationsbedeutung im Deutschen. Zur Definition von Negation. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 115-130. ISSN 2630-9513

S

Salvi, Giampaolo (2010) Come Sopravvivere alle Catastrofi: Il Passivo nelle Lingue Romanze. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 183-193. ISBN 978-963-284-025-3

Salvi, Giampaolo (2007) Coordinazioni asimmetriche in italiano antico. Nuova Corvina, 19. pp. 30-36. ISSN 1218-9472

Salvi, Giampaolo (2018) Il Lessico del Ladino. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 15. pp. 195-205. ISSN 2064-1346

Salvi, Giampaolo (2014) La classificazione delle parti del discorso. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 8. pp. 55-74. ISSN 2064-1346

Salvi, Giampaolo (2012) La struttura argomentale dei verbi. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 4. pp. 59-71. ISSN 2064-1346

Santagata, Marco (2017) A szereplő stílusai. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (1). pp. 71-86. ISSN 0015-1785

Santana, Arthur Pereira (2018) The role of phonological processes in determining the vowel inventory of Brazilian Portuguese. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 69-86. ISSN 2559-8201

Sass, Bálint (2018) Az igei szerkezetek algebrai struktúrája, avagy a duplakocka modell. ARGUMENTUM, 14. pp. 12-44. ISSN 1787-3606

Sass, Bálint (2013) Az új magyar Braille-rövidírás korpuszvezérelt kialakításának lehetőségei. In: MSZNY 2013. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 348-350. ISBN 978-963-306-189-3

Sass, Bálint (2019) The "Jump and Stay" Method to Discover Proper Verb Centered Constructions in Corpus Lattices. In: Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing. Research Group in Computational Linguistics, Wolverhampton, pp. 1076-1084. ISBN 9789544520557

Sass, Bálint (2019) Keresés korpuszban 2: így kerestek ti. In: Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért. SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 21-30. ISBN 9786155455933

Sass, Bálint (2017) Keresés korpuszban: a kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 267-277. ISBN 978-963-306-545-7

Sass, Bálint (2018) A Lattice Based Algebraic Model for Verb Centered Constructions. In: Text, Speech, and Dialogue. Springer Nature, Cham (Svájc), pp. 231-238. ISBN 9783030007935

Sass, Bálint (2018) Mazsola - mindenkinek. In: XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 16-24. ISBN 978-963-306-578-5

Sass, Bálint (2020) A duplakocka modell és az igei szerkezeteket kinyerő "ugrik és marad" módszer nyelvfüggetlensége, valamint néhány megjegyzés az UD annotáció univerzalitásáról. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 399-407. ISBN 9789633067192

Sass, Bálint (2014) A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 208-223. ISBN 978-963-306-246-3

Sass, Bálint and Miháltz, Márton and Kundráth, Péter (2017) Az e-magyar rendszer GATE környezetbe integrált magyar szövegfeldolgozó eszközlánca. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 79-90. ISBN 978-963-306-518-1

Sass, Bálint and Mittelholcz, Iván and Halász, Dávid and Lipp, Veronika and Kalivoda, Ágnes (2021) Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet, Szeged, pp. 39-51. ISBN 978-963-306-781-9

Sass, Bálint and Raátz, Judit (2014) Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. In: X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Tenth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 325-326. ISBN 978-963-306-246-3

Savelieva, Elena (2018) ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 204-213. ISSN 1216-0016

Saïd, Samir Ben Si (2010) Association sous Contrôle grammatical: Le cas du a du pluriel externe en Kabyle. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 432-443. ISSN 1216-8076

Schandl, Veronika (2009) Shakespeare az Ac(z)élfüggöny mögött - Shakespeare a Kádár-rendszer magyar színpadain = Shakespeare Behind the Iron Curtain - Shakespeare on the Stages of the Hungarian Kádár-regime. Project Report. OTKA.

Schauer, Hilda (2017) „Köztes landolás egy köztes országban” : Identitáskeresés Léda Forgó Vom Ausbleiben der Schönheit című regényében. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (3). pp. 28-38. ISSN 0015-1785

Scheer, Tobias and Ziková, Markéta (2010) The Coda Mirror V2. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 411-431. ISSN 1216-8076

Schirm, Anita (2018) Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Schirm, Anita (2019) „Hát-tal, és-sel, kötőszóval nem kezdünk mondatot!” vagy Hát mégis? : A diskurzusjelölőkhöz kötődő nyelvi babonák internetes szövegtípusokban = "Don't Start a Sentence with »Hát« or »És«! Or Should We? : Linguistic Superstitions in Internet Based Texts. JEL-KÉP: KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVÉLEMÉNY MÉDIA (2). pp. 93-100. ISSN 0209-584X

Schirm, Anita (2018) (Nem) mindennapi metaforák nyomában : Avagy miért nem tud kilépni a nyelvészet az elefántcsonttoronyból? In: A magyar mint anyanyelv, kisebbségi és idegen nyelv oktatási kérdései és oktatási segédletei. Selye János Egyetem, Komárno, pp. 82-100. ISBN 978-80-8122-278-8

Schirm, Anita (2019) A diskurzusjelölő-használat életkori sajátosságai a nyelvi interjú szövegtípusában = Effects of age on the use of discourse markers in sociolinguistic interviews. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 187-205. ISSN 1218-8727

Schirm, Anita (2017) A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 55. pp. 5-23. ISSN 0541-9298

Schirm, Anita (2017) A diskurzusjelölők és a szövegtípusok viszonyáról. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 330-341. ISSN 0025-0228

Schnell, Zsuzsanna (2007) Metaphor processing and the acquisition of idioms: A mentalistic model. Acta Linguistica Hungarica, 54 (1). pp. 73-104. ISSN 1216-8076

Schwartz, Geoff (2010) Auditory representations and the structures of GP 2.0. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 381-397. ISSN 1216-8076

Schwindt, Luiz Carlos (2007) Paradigmatic correspondences in the Brazilian Portuguese verbal vowel system. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 393-407. ISSN 1216-8076

Sebestyén, Zsolt (2014) Egy sajátos ungi névcsalád: Pásztély. LIMES: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, 1 (1). pp. 74-80.

Sebestyén, Zsolt (2015) Kárpátalja víznevei: Nagy-ág. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás: tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Fiőskola, Nyíregyháza, pp. 67-74. ISBN 9786155545047

Sebestyén, Zsolt (2020) Magyar tulajdonnevek az ukrán névszótárakban = Hungarian Proper Names in Ukrainian Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 209-219. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Sebestyén, Zsolt (2015) Máramaros megye ómagyar kori folyóvíznevei. Acta Beregsasiensis, 14 (1). pp. 64-76.

Sebestyén, Zsolt (2015) Szláv helynévképzők kárpátaljai helységnevekben. In: Korszerű tudomány, korszerű közoktatás: tanulmányok a nyelv- és irodalomtudományok köréből. Nyíregyházi Fiőskola, Nyíregyháza, pp. 75-89. ISBN 9786155545047

Sebestyén, Zsolt (2014) Többnevűség és névosztódás Ung vármegye korai helységneveiben. Névtani Értesítő, 36. pp. 121-132. ISSN 0139-2190

Sebők, Szilárd (2020) Perspektívák különbözősége a nyelvleírásban. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 41-54. ISBN 978-963-496-168-0

Seidl-Péch, Olívia (2021) Hogyan segítheti a szaknyelvek oktatása a terminológiai konzisztencia tudatosítását? In: Tudományterületek találkozása. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), Pécs, pp. 140-150. ISBN 9789634296423

Seidl-Péch, Olívia (2009) Kimutatható-e eltolódás a fordítások kohéziós eszközhasználatában? In: A magyar mint európai és világnyelv. Balassi Intézet; MANYE, Budapest, pp. 635-640. ISBN 9789638786654

Seidl-Péch, Olívia (2020) Korpuszalapú fordításkutatás: lehetőségek és nehézségek. Fókuszban a korpuszépítés és a korpuszalapú elemzés. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 79-94. ISBN 978-615-00-7338-5

Seidl-Péch, Olívia (2010) Korpusznyelvészeti módszer a fordításkutatásban. In: A tudomány nyelve, a nyelv tudománya : alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében. EKF; MANYE, Eger, Székesfehérvár, pp. 208-216. ISBN 9789639894549

Seidl-Péch, Olívia (2018) Melyek a (szak)fordító és a fordításkutató munkáját segítő legfontosabb nyelvi korpuszok? In: Fordítástudomány ma és holnap. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, pp. 175-191. ISBN 9789634144038

Seidl-Péch, Olívia (2018) Milyen alapelvek mentén oktassuk a terminológiai ismereteket a szakfordítóképzésben? Porta Lingua. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. pp. 153-163. ISSN 1785-2420

Seidl-Péch, Olívia (2009) Miért érdekes a lexikai kohéziós eszközhasználat vizsgálata a forditáskutatás számára? In: Forditás − kétnyelvűség. Nyelvészeti tanulmányok a forditás elméletéről és gyakorlatáról . Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra, pp. 27-38.

Seidl-Péch, Olívia (2016) Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens I. : Verwendbarkeit von Textkorpora für das Fachübersetzen und für die Übersetzungswissenschaft. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 8 (3). pp. 127-136. ISSN 2067-5151 (print); 2068-2956 (online)

Seidl-Péch, Olívia (2017) Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens II. : Sprachkorpora im Dienste der kulturellen Vielfalt. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA, 9 (3). pp. 135-144. ISSN 2067-5151 (print); 2068-2956 (online)

Seidl-Péch, Olívia (2007) A lexikai kohézió vizsgálata a fordításkutatásban - új távlatok a korpusznyelvészeti módszernek köszönhetően. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 9 (1). pp. 79-96. ISSN 1419-7480

Seidl-Péch, Olívia (2020) A műszaki szaklexikográfia Magyarországon. In: Magyar szaklexikográfia. Tinta Kiadó; Tinta, Budapest, pp. 273-301. ISBN 9789638562272

Seidl-Péch, Olívia and Pálinkás, Magdolna (2015) Lépést tud-e tartani a műszaki szaklexikográfia a technikai fejlődéssel? In: Porta Lingua 2015 : A XXI. századi szakmai, szaknyelvi kommunikáció kihívásai: tanári és tanulói kompetenciák : cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete (SZOKOE), Budapest, pp. 145-157.

Seidl-Péch, Olívia and Robin, Edina (2019) Alkalmas-e a korpuszalapú módszer a terminuskezelési stratégiák kutatására? In: Korpusz és kontrasztivitás a szakfordítás oktatásában és gyakorlatában. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, pp. 93-104. ISBN 9789634146063

Selkirk, Elisabeth (2008) Contrastive focus, givenness and the unmarked status of “discourse-new”. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 331-346. ISSN 1216-8076

Selmeczi, János (2017) Senilia: az önértelmező írás műfaja : Turgenyev: Költemények prózában. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (4). pp. 109-123. ISSN 0015-1785

Seláf, Levente (2021) The Image of East Central Europe in Medieval European Literature. In: Oxford Handbook of Medieval East Central Europe. Oxford University Press. (In Press)

Seláf, Levente (2009) Középkori francia nemlírai strofikus versek repertóriuma = The New Naetebus. Repertory of the Medieval French Non-lyrical Strophic Verse. Project Report. OTKA.

Semeráth, Oszkár (2016) Formal Validation and Model Synthesis for Domain-specific Languages by Logic Solvers. In: ACM Student Research Competition at MODELS 2016, 2016.10.03-2016.10.04, Saint Malo.

Sherwood, Peter (2021) Tamás Váradi at seventy: the London years. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 11-13. ISBN 9789639074903

Siklósi, Borbála and Novák, Attila (2015) Nem felügyelt módszerek alkalmazása releváns kifejezések azonosítására és csoportosítására klinikai dokumentumokban. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 237-248. ISBN 978-963-306-359-0

Siklósi, Borbála and Novák, Attila (2015) Restoring the intended structure of Hungarian ophthalmology documents. In: Proceedings of the BioNLP 2015 Workshop on Biomedical Natural Language Processing. ACL, Beijing, pp. 152-157. ISBN 978-1-932432-66-4

Simai, Mihály (2013) A szuverenitás a XXI. század formálódó multilaterális rendszerében. MAGYAR TUDOMÁNY, 174 (4). pp. 459-467. ISSN 0025-0325

Simon, Eszter (2014) Corpus building from Old Hungarian codices. In: The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 224-236. ISBN 978-0-19-870985-5

Simon, Eszter (2017) The Definition of Named Entities. In: K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), Budapest, pp. 1-18. ISBN 978-963-9074-73-6

Simon, Eszter (2017) Négy hatás alatt álló nyelv - Korpuszépítés kis uráli nyelvekre. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 263-274. ISBN 978-963-306-518-1

Simon, Eszter and Indig, Balázs and Kalivoda, Ágnes and Mittelholcz, Iván and Sass, Bálint and Vadász, Noémi (2020) Újabb fejlemények az e-magyar háza táján. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 29-42. ISBN 9789633067192

Simon, Eszter and Mittelholtz, Iván (2017) Evaluation of Dictionary Creating Methods for Under-Resourced Languages. In: Text, Speech and Dialogue. Lecture Notes in Computer Science (10415). Springer, Cham, pp. 246-254. ISBN 978-3-319-64205-5

Simon, Gabriella (2012) Egynyelvűek kommunikációja a nemek tükrében. In: Tavaszi Szél 2012 : Tanulmánykötet = Spring Wind 2012. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 1-12. ISBN 9789638956002

Simon, Gabriella (2020) Egynyelvűek és görög-magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében. In: Studia Doctorandorum Alumnae 2. : Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 341-623.

Simon, Gabriella (2014) Gender, szubkultúrák és genderpragmatika. In: Transzdiszciplináris üdvözletek Lengyel Zsolt számára. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 210-218. ISBN 9789636935412

Simon, Gabriella (2018) Gendernyelvészet a kultúrális antropológia és a lingvisztikai szintek tükrében. In: Szakmaiság, szerénység, szorgalom : Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 637-645. ISBN 9786155889516

Simon, Gabriella (2019) Gendernyelvészet az érák, a kultúrantropológia és a lingvisztikai szintek tükrében = Genderlinguistics in the Framework of Eras, Cultural Anthropology and the Linguistic Levels. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (4). pp. 105-118. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Simon, Gabriella (2012) Hungarian-Greek Communicative Strategies in Respect of Gender. In: Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban : Pszicholingvisztikai tanulmányok III. = Mental Procedures in Language Processing : Studies in Psycholinguistics 3. Pszicholingvisztikai tanulmányok; Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (3; 140). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 280-290. ISBN 978-615-5219-17-7

Simon, Gabriella (2021) Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében = Multicolour Language Use Around Countries and Worldwide in the Framework of Bilingualism and Multilingualism. MAGYAR RENDÉSZET, 21 (3). pp. 99-112. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (elektronikus)

Simon, Gabriella (2010) A nemek közötti lingvisztikai különbségek. RENDVÉDELMI FÜZETEK. pp. 176-184. ISSN 1585-1249

Simon, Gábor (2016) Bevezetés a kognitív lírapoétikába. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához, 194 . TINTA Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-075-5

Simon, Gábor (2016) Bevezetés a kognitív lírapoétikába: A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (194). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-075-5

Simon, Gábor (2020) Egy sajátos Menón-paradoxon az anyanyelvoktatásban, avagy a stilisztika mint figyelmi tréning. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-171. ISBN 978-963-496-168-0

Simon, Gábor (2016) A metaforikus jelentés nyelvtanvezérelt megközelítése. MAGYAR NYELVŐR, 140. (2.). pp. 178-199. ISSN 0025-0236

Simon, Gábor (2017) A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930−1999) tiszteletére. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 489-494. ISSN 0025-0228

Simon, Gábor and Bajzát, Tímea and Ballagó, Júlia and Havasi, Zsuzsanna and Roskó, Mira and Szlávich, Eszter (2019) Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben: egy módszer adaptálásáról = Metaphor identification in Hungarian texts: a methodological adaptation. MAGYAR NYELVŐR, 143 (2). pp. 223-247. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Simon, Zsolt (2019) Aramaean Borders: the Hieroglyphic Luwian Evidence. In: Aramaean Borders : Defining Aramaean Territories in the 10th–8th Centuries B.C.E. Culture and history of the ancient Near East (101). Koninklijke Brill NV, Leiden, pp. 127-148. ISBN 978-90-04-39852-8 (print) 978-90-04-39853-5 (online)

Simon, Zsolt (2014) Awarikus und Warikas. Zwei Könige von Hiyawa. ZEITSCHRIFT FUR ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE ARCHAOLOGIE, 104. pp. 91-103. ISSN 0084-5299

Simon, Zsolt (2016) Bemerkungen zu den karischen Personnamen aus Borsippa. Res Antiquae, 13. pp. 273-280. ISSN 1781-1317

Simon, Zsolt (2021) Brutes: zur Herkunft eines germanischen Lehnwortes in den lateinischen Inschriften. Glotta, 97. pp. 309-320. ISSN 0017-1298 (print); 2196–9043 (online)

Simon, Zsolt (2014) Das Fragment einer hieroglyphen-luwischen Inschrift (KÂHTA 1). Mit einem Exkurs zu der kommagenischen Herrscherliste. In: Kult und Herrschaft am Euphrat. Asia-Minor-Studien (73). Rudolf Habelt Verlag, Bonn, pp. 247-254. ISBN 978-3-7749-3890-8

Simon, Zsolt (2014) Das Fragment einer syro-hethitischen Votivstele vom Dülük Baba Tepesi I. Die Inschrift (DÜLÜK BABA TEPESİ 1). In: Kult und Herrschaft am Euphrat. Asia-Minor-Studien (73). Rudolf Habelt Verlag, Bonn, pp. 17-22. ISBN 978-3-7749-3890-8

Simon, Zsolt (2017) H. Marquardt – S. Reichmuth – J. V. García Trabazo (szerk.): Anatolica et Indogermanica. Studia linguistica in honorem Johannis Tischler septuagenarii dedicata. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 74. pp. 383-390. ISSN 0006-1913

Simon, Zsolt (2014) Hattusa végnapjai - avagy hogyan lesz egy fővárosból falu? ÓKOR : FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 13 (1). pp. 13-17. ISSN 1589-2700

Simon, Zsolt (2014) Itamar Singer: The Calm before the Storm. Selected Writings of Itamar Singer on the End of the Late Bronze Age in Anatolia and the Levant. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 71. pp. 208-211. ISSN 0006-1913

Simon, Zsolt (2020) Latin sāpō ‘hair-dye, soap’, the Germanic Words for Soap, and the Common Substrate of Celtic and Germanic. AMSTERDAMER BEITRAGE ZUR ALTEREN GERMANISTIK, 80 (4). pp. 391-400. ISSN 0165-7305

Simon, Zsolt (2014) Megjegyzések Imbros pregörög istenségeinek eredetéhez. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 10 (1-2). pp. 59-65. ISSN 1786-4062

Simon, Zsolt (2018) Mirjo Salvini – Ilse Wegner: Einführung in die urartäische Sprache. ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG, 113 (3). pp. 221-224. ISSN 0030-5383

Simon, Zsolt (2013) Once again on the Hieroglyphic Luwian sign *19 <á>. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 118. pp. 1-21. ISSN 0019-7262

Simon, Zsolt (2014) Per Roberto Gusmani. Studi in ricordo. 1. Linguaggi, culture, letterature. 2/1-2. Linguistica storica e teorica, a cura di Giampaolo Borghello, Vincenzo Orioles, Udine, Forum, 2012, pp. xliv + 516, lii + 460 und viii + 432. INCONTRI LINGUISTICI, 37. pp. 183-188. ISSN 0390-2412

Simon, Zsolt (2017) Philologische und geographische Bemerkungen zu den Toponymen der KULULU-Bleistreifen. Colloquium Anatolicum, 16. pp. 163-178. ISSN 1303-8486

Simon, Zsolt (2018) Sapaziti, Sapalulme und die Suppiluliumas von W/Pal(a)stin(a/i). ALTORIENTALISCHE FORSCHUNGEN, 45 (1). pp. 122-132. ISSN 0232-8461

Simon, Zsolt (2014) Tabal und die Tibarener. ALTORIENTALISCHE FORSCHUNGEN, 41. pp. 125-134. ISSN 0232-8461

Simon, Zsolt (2018) Zentralanatolische Toponyme auf °šna und ein hattisches Suffix: Zum ursprünglichen Verbreitungsgebiet des Hattischen. ALTORIENTALISCHE FORSCHUNGEN, 45 (2). pp. 258-268. ISSN 0232-8461

Simon, Zsolt (2019) Zu den karisch-griechischen Lehnbeziehungen. Glotta, 95. pp. 295-308. ISSN 0017-1298 (print); 2196–9043 (online)

Simon, Zsolt (2015) Zur vorgriechischen Geschichte von Imbros aus philologischer Sicht. ANCIENT WEST AND EAST, 14. pp. 1-21. ISSN 1783-8363

Simon, Zsolt (2013) A hettiták Szíriában: a régészeti és az írott források ellentmondásai. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 57. pp. 197-208. ISSN 0003-567X

Simon, Zsolt (2016) A király beszéde : II. Muršili hettita nagykirály „afáziája”. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 199-206. ISBN 978-963-9074-64-4

Simon, Zsolt (2017) δέπας und die anderen: Spuren eines verschollenen luw(o)iden Dialekts? Wékwos. Revue d’études indoeuropéennes, 3. pp. 245-259. ISSN 2426-5349

Simonović, Marko (2012) The emergence of postcyclic prosody in loanword integration: Toneless Latinate adjectives in Serbo-Croatian. Acta Linguistica Hungarica, 59 (1-2). pp. 221-243. ISSN 1216-8076

Sinkovics, Balázs (2015) International Conference on Language Variation in Europe 8. MAGYAR NYELV, 111 (4). pp. 491-493. ISSN 0025-0228

Sipos, Mária (2019) Belső fejlemény vagy orosz hatás? A kazimi hanti sit névmás újabb funkciójáról. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest - Piliscsaba, pp. 103-126. ISBN 9789633083611

Sipos, Mária (2018) Bevezető (Válogatott tanulmányok a Schmidt Éva születésének 70. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésről). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 61-64. ISSN 0029-6791

Sipos, Mária (2017) Egy hanti nominalizátor funkciói és sajátosságai : A tăχa grammatikalizációjáról. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 4. pp. 81-99. ISSN 2064-9940

Sipos, Mária (2015) Időhatározói összetett mondatok serkáli hanti szövegekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 131-148. ISSN 0029-6791

Sipos, Mária (2018) A TAHI nominalizátor néhány északi hanti nyelvjárásban. In: Языки и культура народов Арктики как полиэтнического региона в условиях глобализаци. Югорский государственный университет, Hanti-Manszijszk, pp. 76-86. ISBN 9785961101454

Siptár, Péter (2013) Andrew Nevins: Locality in vowel harmony. PHONETICIAN, 105/10. pp. 127-132. ISSN 0741-6164

Siptár, Péter (2014) Fonológiai ábrázolás és fonetikai megvalósítás: a magyar /aː/ esete *. MAGYAR NYELV, 110 (3). -342. ISSN 0025-0228

Siptár, Péter (2019) Harry van der Hulst: Asymmetries in vowel harmony: A representational account. With assistance from Jeroen van de Weijer. Acta Linguistica Academica, 66 (4). pp. 621-629. ISSN 2559-8201

Siptár, Péter (2005) Hungarian books on linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 339-340. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter (2006) Hungarian books on linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 95-96. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter (2006) Hungarian books on linguistics. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 341-342. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter (2003) Hungarian yod. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 457-473. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter (2015) Neutrality and variation: what are they? Theoretical Linguistics, 41 (1-2). pp. 97-103. ISSN 0301-4428, ESSN: 1613-4060

Siptár, Péter (2013) Palatal controversies. In: VLLXX: Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday. ELTE, Budapest, pp. 395-408. ISBN 978-963-284-315-5

Siptár, Péter (2017) Ungrounded phonology. In: 70 snippets to mark Ádám Nádasdy’s 70th birthday. Eötvös Loránd Tudományegyetem Angol–Amerikai Intézet, Budapest, pp. 1-7. ISBN 978-963-284-850-1

Siptár, Péter (2014) A fonológiai elméletek történetéből. In: Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Eötvös József Collegium, Budapest, pp. 341-357. ISBN 978-615-5371-21-9

Siptár, Péter and Gráczi, Tekla Etelka (2014) Degemination in Hungarian: Phonology or phonetics? Acta Linguistica Hungarica, 61 (4). pp. 443-471. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter and Gráczi, Tekla Etelka (2014) Degemination in Hungarian: phonology or phonetics? ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (4). pp. 443-471. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter and Keszler, Borbála and Tóth, Etelka (2016) Kis magyar helyesírás. 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9728 9

Siptár, Péter and Szentgyörgyi, Szilárd (2002) H as in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 427-456. ISSN 1216-8076

Siptár, Péter and Szentgyörgyi, Szilárd (2013) Optimális esszék a magyar fonológiáról. Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Veszprém. ISBN 978-615-5044-75-5

Sipőcz, Katalin (2005) Spatial orientation and grammaticalization. Acta Linguistica Hungarica, 52 (4). pp. 411-425. ISSN 1216-8076

Slíz, Mariann (2014) Вопросы Ономастики 14–15. (2013). Névtani Értesítő, 36. pp. 303-305. ISSN 0139-2190

Slíz, Mariann (2015) Occupational Names in the Hungarian Family Name System. In: Third International Conference on Onomastics "Name and Naming". Conventional / Unconventional in Onomastics, 2015. szeptember 1-3., Nagybánya, Románia. (Submitted)

Slíz, Mariann (2015) Personal Names in Medieval Hungary. Beiträge zur Lexikographie und Namenforschung, 9 . Baar-Verlag, Hamburg. ISBN 978-3-935536-09-7

Slíz, Mariann (2014) Személynevek fordítása kései ómagyar kori okleveleinkben. Magyar Nyelvjárások , 52. pp. 73-88. ISSN 0541-9298

Slíz, Mariann (2015) Személynévadás és névhasználat a 13–14. században. Project Report. ELTE. (Unpublished)

Slíz, Mariann (2020) A laikus keresztnévszótárak = Non-Professional Given Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 165-184. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Slíz, Mariann (2015) Általános névtani kérdések. In: Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, pp. 93-114. ISBN 978-615-5061-07-3

Slíz, Marianna Ilona (2015) Anjou-kori személynévtár (1343-1359). Other. -. (Unpublished)

Slíz, Marianna Ilona (2015) Bizánci hatás az Árpád-ház névadására. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE BTK, Budapest. ISBN 978 963 284 732 0

Slíz, Marianna Ilona (2014) Formai szempontok alkalmazhatósága a történeti családnevek vizsgálatában. MAGYAR NYELV, 110 (3). pp. 285-292. ISSN 0025-0228

Slíz, Marianna Ilona (2014) Personal Names Originating from Literature or Motion Picture in the Hungarian Name Stock – A Historical Survey. In: XXV International Congress of Onomastic Sciences. Names and their Enviroment, 2014. 08. 25-29., Glasgow, Egyesült Királyság. (Submitted)

Slíz, Marianna Ilona (2015) Social classes, etnicity, and mobility in Medieval Hungary – an onomastic survey. Onoma, Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 50. ISSN 0078-463X, eISSN 1783 -1644 (Submitted)

Slíz, Marianna Ilona (2015) A személyneveket érintő kontaktushatások tipológiája. Ómagyar kori oklevelek tanúságtétele. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, 11. ISSN 1789-0128 (Submitted)

Slíz, Marianna Ilona (2019) A tulajdonnevek fordítása – funkcionális, névelméleti megközelítésben I. Névtani Értesítő (41). pp. 13-38. ISSN 0139-2190

Smajić, Dubravka (2016) Mirko Divković – ravnatelj zagrebačke gimnazije i hrvatski gramatičar na prijelomu hrvatske jezične norme. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2016 (1-2). pp. 386-396. ISSN 1216-0016

Smari, Ibtissem and Navracsics, Judit (2019) Multilingualism and its impact on identity: Tunisian case study. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Soare, Elena (2007) Morphosyntactic mismatches revisited: The case of the Romanian supine. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 173-192. ISSN 1216-8076

Sohár, Anikó (2015) Fordítsam vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerülő műfordítói dilemmákról a fantasztikus irodalom esetében. Névtani Értesítő, 37. pp. 33-47. ISSN 0139-2190

Sorace, Antonella and Ladd, Bob and Nagy, Orsolya (2018) Kétnyelvű gyermekek nevelése = Raising Bilingual Children. Különleges Bánásmód, 4 (1). pp. 59-63. ISSN 2498-5368

Souza, Paulo Chagas de (2007) Athematic participles in Brazilian Portuguese: A syncretism in the making. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 119-128. ISSN 1216-8076

Speshilova, Yulia (2019) Egy feltételezett morfológiai változó a mai udmurt nyelvben. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 4. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest - Piliscsaba, pp. 147-165. ISBN 9789633083611

Stanković, Branimir (2017) DP and mandatory determiners in article-less Serbo-Croatian. Acta Linguistica Academica, 64 (2). pp. 257-279. ISSN 1216-8076

Stateva, Penka and Stepanov, Arthur (2017) Two “many”-words in Slovenian. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 435-473. ISSN 2559-8201

Steller, Lea-Katharina (2003) Hogyan súg a retorika: avagy a hangsúlyozás szerepe az innovációban. In: Nyelv, megértés, interpretáció - A nyelv, mint a kortárs filozófiai áramlatok közös problémája, 2003.10.02-2003.10.04, Budapest.

Stump, Gregory (2017) Rule conflation in an inferential-realizational theory of morphotactics. Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 79-124. ISSN 2559-8201

Sturcz, Zoltán (2020) Szakmai anyanyelv, szakképzés a közoktatásban, nyelvpedagógiai összefüggések. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 379-392. ISBN 978-963-496-168-0

Suba, László (2021) Nyelvhelyesség a közszférában: Létkérdés vagy úri huncutság? In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 143-152. ISBN 978-615-81879-0-9

Suni, Minna (2007) Awareness of second language inflectional morphology: A case study on Finnish as a second language. Acta Linguistica Hungarica, 54 (2). pp. 217-235. ISSN 1216-8076

Surányi, Balázs (2016) Discourse Configurationality. In: The Oxford Handbook of Information Structure. Oxford University Press, Oxford, pp. 422-440.

Surányi, Balázs (2016) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 63 (2). pp. 121-124. ISSN 1216-8076

Surányi, Balázs (2011) Guest editor’s note. Acta Linguistica Hungarica, 58 (3). pp. 197-201. ISSN 1216-8076

Surányi, Balázs (2006) Scrambling in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (4). pp. 393-432. ISSN 1216-8076

Surányi, Balázs (2009) Verbal particles inside and outside vP. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 201-249. ISSN 1216-8076

Surányi, Balázs (2017) A nyelvi nativizmus határai. In: A határok átlépése. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 145-170.

Surányi, Balázs and Abrusán, Márta and Bartos, Huba and Bende Farkas, Ágnes and Ishihara, Shinichiro and MacDonald, Jonathan and Márkus, Andrea and Olsvay, Csaba and Radó, Janina and Schubö, Fabian and Szalontai, Ádám and Szécsényi, Krisztina and Ürögdi, Barbara (2012) A Szintaktikai Lokalitás Minimalista Megközelítése: A szintaktikai lokalitási feltételekért felelős nyelvi alrendszerek munkamegosztásának vizsgálata = A Minimalist Approach to Syntactic Locality: A study of the division of labour of linguistic subsystems underlying syntactic locality effects. Project Report. OTKA.

Surányi, Balázs and Fekete, István (2019) Logical and pragmatic meaning in the interpretation of disjunction: Contextual relevance and scalar implicatures. In: Experiments in Focus : Information Structure and Semantic Processing. Linguistische Arbeiten (571). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; New York, pp. 251-278. ISBN 978-3-11-062309-3

Surányi, Balázs and Madarász, Levente (2016) Az információs szerkezet és a kollektív-disztributív többértelműség kapcsolatáról. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 285-296. ISBN 9789639074644

Surányi, Balázs and Madarász, Levente (2017) Az információszerkezet hatása a disztributív-kollektív többértelműség feloldására. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 23-51. ISBN 9789634540724

Surányi, Balázs and Madarász, Levente and Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta and Mády, Katalin and Reichel, Uwe D. and Szalontai, Ádám and Káldi, Tamás and Babarczy, Anna and Bíró, Tamás and Hunyadi, László and Varga, Vera and Perlusz, Andrea and Csépe, Valéria and Gervain, Judit and Winkler, István and Lukács, Ágnes and Tauzin, Tibor and Gergely, György and Pintér, Lilla and Bánréti, Zoltán and Pajkossy, Péter and Kemény, Ferenc and Zimmer, Márta and Kas, Bence and Józsa, Fruzsina and Hoffmann, Ildikó and Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Szatlóczki, Gréta and Vincze, Veronika and Kárpáti, Eszter and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János and Mészáros, Éva (2017) Általános nyelvészeti tanulmányok XXIX. - Kísérletes nyelvészet. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 29. . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 45 4072 4

Surányi, Balázs and Pintér, Lilla (2020) The Acquisition of Prosodic Focus-Identification: The Role of Variation in Focus-Marking. In: Proceedings of the 44th annual Boston University Conference on Language Development. Annual Boston University Conference on Language Development (44). Cascadilla Press, Somerville (MA), pp. 648-661. ISBN 978-1-57473-057-9

Surányi, Balázs and Turi, Gergő (2016) Az információs szerkezet szerepe a kvantorok hatókör-értelmezésében. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 233-245. ISBN 978-963-9074-64-4

Surányi, Balázs and Turi, Gergő (2017) Focus and quantifier scope: An experimental study of Hungarian. In: Approaches to Hungarian 15: Papers from the 2015 Leiden Conference. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, pp. 209-238. ISBN 9789027204851

Surányi, Balázs and Turi, Gergő (2018) Freezing, Topic Opacity and Phase-based Cyclicity in Subject Islands – Evidence from Hungarian. In: Freezing. Theoretical Approaches and Empirical Domains. De Gruyter Mouton, Berlin, Boston, pp. 317-350. ISBN 9781501504266

Surányi, Balázs and Turi, Gergő (2018) Quantifier scope in sentence prosody? : A view from production. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 385-416. ISSN 2559-8201

Suszczyńska, Małgorzata (2005) Apology routine formulae in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 52 (1). pp. 77-116. ISSN 1216-8076

Svindt, Veronika (2017) A nézőpontviszonyok és a nézőpontváltás képességének fejlődése óvodás gyermekeknél. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 61-74. ISSN 0025-0236

Svindt, Veronika and Tátrai, Szilárd (2019) Mitől jó az irónia? : A humorérzék szerepe az irónia létrehozásában és megértésében = What makes a good piece of irony? : The role of sense of humor in producing and comprehending irony. MAGYAR NYELV, 115. (2.). pp. 129-144. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Szabó, Csilla and Seidl-Péch, Olívia and Ugrin, Zsuzsanna (2018) Magyarországi fordítóképző intézmények SWOT-elemzése. In: Fókuszban a fordítás értékelése : Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29–30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegen Nyelvi Központ, Budapest, pp. 5-54. ISBN 9789633133019

Szabó, Erzsébet (2009) Das Phänomen der Ambivalenz aus Sicht der Theorie möglicher Welten und der klassischen Narratologie. In: Ambivalenz und Kohärenz. Untersuchungen zur narrativen Sinnbildung. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier, pp. 15-29. ISBN 978-3868211382

Szabó, Erzsébet (2015) Why do we accept a narrative discourse ascribed to a "third-person narrator" as true? The classical, and a cognitive approach. SEMIOTICA: REVUE PUBLIÉE PAR L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SEMIOTIQUE = JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SEMIOTIC STUDIES, 203 (1). pp. 123-136. ISSN 0037-1998

Szabó, Erzsébet (2006) A jelentés fregeánus és kripkeánus aspektusának összefüggéseiről. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, 3. pp. 237-242. ISSN 0017-999X

Szabó, Gergely (2018) A migráció és a többnyelvűség narratívái amerikai magyarok körében = Migration and multilingualism: narratives of Hungarian Americans. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 1-21. ISSN 0025-0236

Szabó, Gergely and Bodó, Csanád (2021) „Peccsdzsem maszlinás borkányban”. REPLIKA (119-12). pp. 121-132. ISSN 0865-8188

Szabó, Judit and Fenyves, Miklós (2015) Menschenfunde. In: Ende einer Ära. Praesens Verlag, Wien, pp. 64-81. ISBN 9783706908290

Szabó, József (2014) A dél dunántúli német betelepülések néprajzi és nyelvi nyomai a földrajzi nevekben 4. rész *. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 17-39. ISSN 0025-0236

Szabó, József (2018) Írások vásárhelyi nyelvön. A kötetet szerkesztette: Benkő László, Földesi Ferenc, Fülöpné Rákos Éva. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 243-252. ISSN 0025-0236

Szabó, Martina Katalin (2013) Контрастивный анализ анафорических местоимений в венгерских и русских сложных предложениях [Anaforikus névmásokat tartalmazó magyar és orosz összetett mondatok összevető vizsgálata]. DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 30. pp. 125-150. ISSN 0237-9554

Szabó, Martina Katalin (2009) Критический анализ художественного перевода «Egy családregény vége» («Конец семейного романа») с венгерского на русский язык [Az „Egy családregény vége” orosz nyelvű műfordításának kritikai szempontú vizsgálata]. DISSERTATIONES SLAVICAE - SECTIO LINGUISTICA, 28. pp. 87-98. ISSN 0237-9554

Szabó, Martina Katalin (2015) A polaritásváltás problémája a szentimentelemzés szempontjából. In: IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 51-61. ISBN 978-963-9074-62-0

Szabó, Martina Katalin and Schmalcz, András and Nagy, T. István and Vincze, Veronika (2011) A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz. In: VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Hungarian Conference on Computational Linguistics]. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 341-347. ISBN 9789633061213

Szabó, Martina Katalin and Szvetelszky, Zsuzsanna (2019) Részlegesen spontán körülmények között keletkezett pletykaszövegek pragmatikai szempontú vizsgálata. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 317-343. ISSN 0029-6791

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika (2015) Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 219-226. ISBN 978-963-306-359-0

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Hangya, Viktor (2016) Aspektusszintű annotáció és szentimentet módosító elemek egy magyar nyelvű szentimentkorpuszban. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 174-182. ISBN 978-963-306-450-4

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Nagy, T. István (2012) HunOr: A Hungarian-Russian Parallel Corpus. In: Proceedings of the Eigth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). European Language Resources Association (ELRA), Istanbul, pp. 2453-2458. ISBN 978-2-9517408-7-7

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Simkó, Katalin Ilona and Varga, Viktor and Hangya, Viktor (2016) A Hungarian Sentiment Corpus Manually Annotated at Aspect Level. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). European Language Resources Association (ELRA), Portoroz, pp. 2873-2878. ISBN 978-2-9517408-9-1

Szabó, Panna (2019) Névterekkel az egységes névkezelés felé. Névtani Értesítő (41). pp. 165-176. ISSN 0139-2190

Szabó, Tamás Péter (2014) Rutinná vált hagyomány. In: Nyelv, társadalom, kultúra : interkulturális és multikulturális perpektívák I-II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1-2). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 209-214. ISBN 978-615-5219-66-5; 978-615-5219-67-2

Szabó, Tamás Péter (2013) A corpus-based analysis of language ideologies in Hungarian school metalanguage. RESEARCH IN CORPUS LINGUISTICS, 2013 (1). pp. 65-79. ISSN 2243-4712

Szabó, Ágnes (2016) Hallássérült középiskolások szóértésének vizsgálata. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 34-44. ISSN 2060-0623

Szabó M., Helga and Csernyák, Hajnalka (2016) Jelösszetétel-elemzés-adalék. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 297-312. ISBN 978-963-9074-644

Szabó T., Attila (2013) 450 éve hunyt el Szegedi Kőrös Gáspár (1525 k. - 1563), az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (1). pp. 36-42. ISSN 1588-3191

Szabó T., Attila (2013) Bevezetés : Az tudós mesternek, azaz Magistro docto... MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). p. 60. ISSN 1588-3191

Szabó T., Attila (2013) Váradi Lencsés György (1530-1593) és a magyar orvosi-élettudományi szaknyelv a XVI. században : az Egész orvosságról való könyv, azaz Ars Medica (1577 k.) tükrében. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). pp. 82-91. ISSN 1588-3191

Szalai, Andrea (2014) Az átokhasználat pragmatikája. In: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban., 2014. április 11., Szeged SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék - Pragmatika Centrum.

Szalai, Andrea (2014) Diminutive forms, gender and relational work in the ideologies of conditional curses among Gabor Roma = Diminutív formák, társadalmi nem és kapcsolati munka a gábor romák átokhasználattal kapcsolatos nyelvi ideológiájában. In: III. Romológus Konferencia., 2014. április 25–26., Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs,.

Szalai, Andrea (2013) Egy kultúraspecifikus illokúcióserő-módosító pragmatikája: a feltételes átok szerepe a gábor romani diskurzusban. In: MANYE XIII. Nyelv-Társadalom-Kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Az előadások összefoglalói, 2013. március 26-28., Budapest ELTE BTK.

Szalai, Andrea (2014) Ideologies of social differentiation among Transylvanian Gabor Roma. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (1). pp. 85-112. ISSN 1216-9803

Szalai, Andrea (2014) Pragmatikai érték és társadalmi nem. Átok és eskü erdélyi gábor roma közösségek nyelvi ideológiájában és nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. (Unpublished)

Szalai, Andrea (2015) Szennyező szavak és társalgási jóvátevés: Testkép, tisztátalanság és társadalmi nem gábor roma közösségekben. In: UNSPECIFIED UNSPECIFIED. (Unpublished)

Szalai, Andrea (2015) A cigány kisebbség nyelvei: Szociolingvisztikai aspektusok. In: A romológia alapjai. Pécsi Tudámányegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék., Pécs, pp. 117-150.

Szalai, Andrea (2014) A kicsinyítőképző-használat társadalmi jelentése a gábor romák feltételes átokkal kapcsolatos nyelvi ideológiájában. In: III, Romológus Konferencia. Nemzetközi Konferencia. Konferenciakötet. 2014. április 25-26. Gypsy Studies - Cigány Tanulmányok, 33 (33). Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 254-278. ISBN 978-963-642-734-4, ISSN 1586-6262

Szalai, Andrea (2013) A kínálás pragmatikája. In: "...Hogy legyen a víznek lefolyása..." Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 461-473. ISBN 978-606-8178-72-1

Szalai, Andrea (2013) Átok és kontextualizáció a romani gondozói beszédben. Nyelvtudomány (Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica), 8-9. pp. 165-209. ISSN 2061-4470 (on-line), 1786-7428 (nyomtatott)

Szalai, Andrea and Kádár, Zoltán Dániel (2020) A vendéglátás interakciós rítusa roma közösségekben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 263-298. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Szalai, Ákos (2014) Recenzió / Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 55 (4). pp. 106-114. ISSN 0002-564X

Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Deme, Andrea and Kohári, Anna (2018) Prosodic boundaries in Hungarian infant-directed speech. In: Experimental and Theoretical Advances in Prosody (ETAP) 4, 2018.10.11-2018.10.12, Massachusets.

Szalontai, Ádám and Surányi, Balázs (2020) Word order effects of givenness in Hungarian: syntax or prosody? In: Approaches to Hungarian 16. J. Benjamins, Amsterdam, pp. 137-164. ISBN 9789027204905; 9789027261601

Szalontai, Ádám and Wagner, Petra and Mády, Katalin and Windmann, A. (2016) Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German. In: Proc. Phonetik und Phonologie, 2016.00.00, München.

Szanto, Ivan (2017) A Kashmiri Manuscript of the Shahnama of Ferdowsi in Budapest. In: Proceedings of International Conference "Persian Manuscripts in the Balkans and Central Europe". Allameh Tabataba’i University, Tehran, pp. 249-261.

Szanyi, Szabolcs (2014) A magyar rovartani szaknyelv kialakulása. MAGYAR ORVOSI NYELV, 14 (2). pp. 107-113. ISSN 1588-3191

Szaszák, György and Beke, András (2017) An empirical approach for comparing syntax and pros ody driven prominence marking. PHONETICIAN, 114 (1). pp. 46-57. ISSN 0741-6164

Szaszák, György and Beke, András and Olaszy, Gábor and Tóth, Bálint Pál (2016) Gépi beszéd természetességének növelése automatikus, beszédjel alapú hangsúlycímkéző algoritmussal. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 144-153. ISBN 978-963-306-450-4

Szathmári, István (2019) Dayka Gábor Grammatikai feljegyzések című, kéziratban fennmaradt, magyar nyelvű, nyelvészeti jellegű írásáról. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 47-57. ISSN 0025-0236

Szathmári, István (2018) Dayka Gábornak Aorthographia címet kapott, kéziratban fennmaradt magyar nyelvű, nyelvészeti jellegű írásáról = On Gábor Dayka’ unpublished paper Aorthographia. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 125-135. ISSN 0025-0236

Szathmári, István (2017) Rövid vissza- és előretekintés nyelvtudományunkban konferenciánk kapcsán. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 1-5. ISSN 0025-0236

Szathmári, István (2014) Végső búcsú Hegedűs Józseftől. MAGYAR NYELV, 110 (2). p. 244. ISSN 0025-0228

Szatlóczki, Gréta and Hoffmann, Ildikó and Vincze, Veronika and Kálmán, János and Pákáski, Magdolna (2015) Speaking in Alzheimer’s disease, is that an early sign? Importance of changes in language abilities in Alzheimer’s Disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 7. p. 195. ISSN 1663-4365, ESSN: 1663-4365

Szebelédi, Zsolt (2015) Rejtélyes holttest a Csele-patak közelében. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 413-424. ISSN 0025-0171

Szegh, Henriett (2020) Harmadik kód a tolmácsolásban: létezik tolmácsolási szöveg? Intermodális korpuszok és esettanulmány. In: Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg : Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon. Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről (1). Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Program; Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, pp. 291-328. ISBN 978-615-00-7338-5

Szekrényes, István and Kovács, György (2017) Classification of Formal and Informal Dialogues Based on Turn-Taking and Intonation Using Deep Neural Networks. In: Speech and Computer. Springer International Publishing, Cham, pp. 233-243. ISBN 978-3-319-66428-6

Szelestei Nagy, László (2015) Horányi Elek, a lexikonszerző. VIGILIA, 2015 (1). pp. 20-25. ISSN 0042-6024

Szende, Tamás (2008) Iván Fónagy (1920–2005) leitmotifs in his œuvre. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 131-143. ISSN 1216-8076

Szendrői, Kriszta (2006) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 53 (3). pp. 333-339. ISSN 1216-8076

Szentgyörgyi, Rudolf (2016) A Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár (Kiadványok) négy kötete. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 470-478. ISSN 0025-0228

Szerbhorváth, György (2015) Language politics and language rights in the territory of the former Yugoslavia and the today's Serbia/Vojvodina. ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE EUROPEAN AND REGIONAL STUDIES, - (8). pp. 1-12. ISSN 2066-639X

Szerbhorváth, György (2015) A kisebbségi nyelvi jogok a Vajdaságban. PRO MINORITATE (3). pp. 118-143. ISSN 1216-9927

Szeteli, Anna and Gocsál, Ákos and Alberti, Gábor (2019) Szemafor hát! JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 6 (1). pp. 33-63. ISSN 2064-9940

Szeverényi, Sándor (2015) Ariadna Ivanovna Kuznecova (1932–2015). Nyelvtudományi Közlemények. ISSN 0029-6791 (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2015) Color terms in Nganasan. In: Color Language and Color Categorization. Cambridge Scholar. (Submitted)

Szeverényi, Sándor (2014) Cлово в Cибири. NAUCHNYI VESTNIK NORILSKOGO INDUSTRIALNOGO INSTITUTA, 15. pp. 64-67. ISSN 2074-2509

Szeverényi, Sándor (2014) Derivational suffixes as/or classifiers? – the word-formation of the Nganasan adjectives. Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology, 4 (4). pp. 49-58. ISSN 2307–6119

Szeverényi, Sándor (2014) Hiányosan dokumentált nyelvek relevanciája a lexikai szemantikai kutatásokban, avagy meddig ér a nganaszan takaró? Jelentés és nyelvhasználat, 1 (1). pp. 55-65. ISSN 2064-9940

Szeverényi, Sándor (2015) Rendkívül rövid bevezetés a dokumentációs nyelvészetbe. In: Érdekes nyelvészet. JATEPress, Szeged, pp. 145-156.

Szeverényi, Sándor (2015) A finnugor "mítosz". In: Hubbes László - Povedák István (szerk.): Új magyar mitológia. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged. (Submitted)

Szigeti, Csaba (2013) A belső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 11. pp. 1-14. ISSN 2063-8442

Szigeti, Csaba (2014) A külső fordításról. KURÁZSI FOLYÓIRAT: IRODALMI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 2. pp. 1-13. ISSN 2063-8442

Szigetvári, Péter (2017) Az angol magánhangzó-rendszer egyszerűbb, mint gondolnánk. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 167-191. ISSN 0029-6791

Szigetvári, Péter (2020) Emancipating lenes : A reanalysis of English obstruent clusters. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 39-52. ISSN 1216-8076

Szigetvári, Péter (2019) Van-e az angolban mellékhangsúly? NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 293-315. ISSN 0029-6791

Szigetvári, Péter (2006) The markedness of the unmarked. Acta Linguistica Hungarica, 53 (4). pp. 433-447. ISSN 1216-8076

Szikszainé dr. Nagy, Irma and Boda, István Károly and Boda, Istvánné and Csűry, Andrea (2006) Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram = A polyglot research program in textology/text linguistics. Project Report. OTKA.

Szili, Katalin (2016) Az érzelmeket kifejező igékről, különös tekintettel aspektuális jellemzőikre. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 214-229. ISSN 0025-0236

Szili, Katalin (2020) Búcsú Éder Zoltántól (1931–2020). MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 238-241. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Szili, Katalin (2019) A beszélői szándékok és a szintaktikai szerkezetek viszonya a függő beszédben : A hogy-os mondatok kérdéséhez pragmatikai aspektusból. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 281-297. ISSN 0025-0236

Szili, Katalin (2016) A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének számítógép-alapú mérését lehetővé tevő tesztrendszer kidolgozása. ISKOLAKULTÚRA, 26 (2). pp. 31-50. ISSN 1215-5233

Szili, Katalin (2018) A meg- igekötő funkcióiról másképpen I. : A meg- mint lexikaiaspektus-képző = The function of the Hungarian preverb meg- as a marker of lexical aspect. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 170-186. ISSN 0025-0236

Szili, Katalin (2018) A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 428-451. ISSN 0025-0236

Szilágyi, Emőke Rita (2012) Antikvitás egy korai humanista műben. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL, 11 (2). pp. 37-43. ISSN 1589-2700

Szilágyi, Emőke Rita (2019) Editorial Procedures and Types of Censorship : On the Upcoming Critical Edition of Nicolaus Olahus’ Correspondence. In: Nicolaus Olahus 450 : Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus’ Death = Nicolaus Olahus 450 : Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien (17). Institut für Ungarische Geschichtsforschung; Balassi Institut – Collegium Hungaricum; Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, pp. 193-203. ISBN 978-963-631-280-0

Szilágyi, Emőke Rita (2019) Egy humanista arcai. Az Oláh Miklós-levelezés kritikai kiadásának tanulságai. IRODALOMISMERET: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS MUZEOLÓGIAI FOLYÓIRAT. pp. 104-109. ISSN 0865-6886 (print); 2063-0719 (online)

Szilágyi, Emőke Rita (2012) Johannes de Kupferberg, az Academia Istropolitana tanára. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 128 (3). pp. 375-380. ISSN 0025-0171

Szilágyi, Imre (2018) Elementi di Sintassi del Parlato ne "La ciociara" di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 16. pp. 1-11. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Imre (2017) La Sintassi dei Verbi Fattitivi e Percettivi in base al Romanzo Agostino di Alberto Moravia. ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT, 14. pp. 1-9. ISSN 2064-1346

Szilágyi, Zsófia (2015) Fivér a fronton - a testvéri lelkiismeret-furdalás kötete? : Kosztolányi Dezső: Öcsém 1914-1915. ALFÖLD : IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT, 66 (9). pp. 105-113. ISSN 0401-3174

Szilágyi, Zsófia (2015) Gombhoz a kabátot, címhez a regényt: Kosztolányi Dezső az alföldi porról. KALLIGRAM: MŰVÉSZET ÉS GONDOLAT, 24 (7-8). pp. 140-146. ISSN 1335-1826

Szilágyi, Zsófia (2015) Inkább szellőztessünk : Kosztolányi Dezső: Istenítélet. PARTITÚRA, 10 (2). pp. 3-21. ISSN 1336-7307

Szilágyi, Zsófia (2015) Zene i rijeci: Dezső Kosztolányi: Volim te, Siva glorija, Erzsébet [= Asszonyok és szavak. Kosztolányi Dezső: Szeretlek, Szürke glória, Erzsébet]. Književna smotra, 47 (3). pp. 49-54. ISSN 0455-0463

Szilágyi-Kósa, Anikó (2020) Tulajdonnevek a kulturális szótárakban = Proper Names in Cultural Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 109-130. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Szilágyi-Varga, Zsuzsa (2018) Magyari Sára - Bartha Krisztina szerk. Nyelv - közösség - perspektíva. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2017, 146 lap. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 105-108. ISSN 0025-0236

Szinger, Veronika (2017) PISA-konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 79-86. ISSN 2060-0623

Szirmai, Judit (2014) Vilmos Bárdosi – María Isabel González Rey: Dictionnaire phraséologique thématique français– espagnol. Diccionario fraseológico temático francés–español. Lugo, Editorial Axac, 2012. 364 lap. MAGYAR NYELVŐR, 138 (1). pp. 126-128. ISSN 0025-0236

Szkárosi, Endre (2010) Plurilinguismo nella Poesia Italiana del Secondo Novecento. In: Tradizione e modernità nella cultura italiana contemporanea : Italia e Europa. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Ponte Alapítvány, Budapest, pp. 351-357. ISBN 978-963-284-025-3

Szkárosi, Endre (2007) Riconsiderare la poesia : in base a un nuovo antologia cd-rom delle poesie italiane del Secondo Novecento. Nuova Corvina, 19. pp. 144-149. ISSN 1218-9472

Szlukovényi, Katalin (2017) Angol holokausztköltészet. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 112-115. ISSN 0015-1785

Szlukovényi, Katalin (2017) Kétkedők : Irónia, önirónia és humor a huszadik századi zsidó amerikai prózában. Modern Filológiai Füzetek (64). Ráció Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5675-14-0

Szolláth, Dávid (2014) Csökkentett üzemmódú emberek. MŰÚT, 2014 (43). pp. 84-87. ISSN 1789-1965

Szolláth, Dávid (2014) Felfedezések könyve. LITERATURA, 40 (4). pp. 395-407. ISSN 0133-2368

Szolláth, Dávid and Havasréti, József (2014) "A játékot komolyan kell venni". JELENKOR - IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT, 57. pp. 888-895. ISSN 0447-6425

Szécsi, Gábor (2013) Community and Language in the Information Age. SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY, 1 (2). pp. 52-58.

Szécsi, Gábor (2007) Kommunikáció és gondolkodás. Tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról. Áron Kiadó, Budapest. ISBN 9639210547

Szécsi, Gábor (2013) Language, Media and Community in the Information Age. SANTALKA: FILOSOFIJA KOMUNIKACIJA / COACTIVITY: PHILOSOPHY, COMMUNICATION, 21 (2). pp. 119-127. ISSN 2029-6320

Szécsi, Gábor (2012) Mediated Communities in the Age of Electronic Communication. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 1 (1). pp. 46-53. ISSN 2063-7330

Szécsi, Gábor (2015) Nyelv, kommunikáció, közösség a hálózati társadalomban = Language, Communication, Community in the Network Society. GRADUS, 2 (1). pp. 101-111. ISSN 2064-8014

Szécsi, Gábor (2009) Politikai kommunikáció az átalakuló médiatérben. VILÁGOSSÁG, 49 (11-12). pp. 97-101. ISSN 0505-5849

Szénási, Zoltán (2019) "Hogyan is, hogyan is lehet ez papirosból!". MŰHELY: KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 43 (5-6). pp. 199-202. ISSN 0138-922X

Szép, Beáta (2020) Über die Übersetzung von Dialekten. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 189-211. ISSN 2630-9315

Szívós, István (2020) Vorüberlegungen zu Einem Diskurslinguistischen, Computergestützten Analysemodell für die Analyse der Identität der Ungarndeutschen in den Deutschsprachigen Printmedien Ungarns. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae: Germanistische Studien, 12. pp. 173-187. ISSN 2630-9513

Szörényi, László (2016) „Fő a gyönyör meg a gyomor,/ Persze, lett is szörnyű nyomor.”. In: Prózától a líráig. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 156-160. ISBN 978-615-5455-60-5

Szőke, Bernadett (2017) Mi fán terem a szoros értelmező? In: Stratégiák és struktúrák. JATEPress Kiadó, Szeged, http://nydi.szte.hu/ki70/KI70-SzokeB.pdf. ISBN 978-963-315-329-1

Szőke, Dávid (2020) Children’s Literature Beyond Place and Space. EGER JOURNAL OF ENGLISH STUDIES, 20. pp. 113-116. ISSN 1786-5638 (print); 2060-9159 (online)

Szőke, Melinda (2019) Szent István Pécsváradi oklevelének Sorlogys helynevéről és ami körülötte lehetett = The place name Sorlogys in St. Stephen’s Charter of Pécsvárad and its context. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 41. pp. 91-106. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Szőnyi-Sándor, Klára (1990) A székely rovásírás. NÉPRAJZ ÉS NYELVTUDOMÁNY, 33. pp. 65-79. ISSN 0586-3716

Szűts, Zoltán (2018) Irodalmi Nobel-díjas mesterséges intelligencia? : A gépversektől a Big Data rövid történetekig. In: A humán tudományok és a gépi intelligencia. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 184-194. ISBN 9789636938703

Sáfrányné Molnár, Mónika (2016) A verbális tanári instrukciók az osztálytermi diskurzusban II. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 18-33. ISSN 2060-0623

Sándor, Anna (2020) The present and future of Hungarian regional dialects in Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 85-97. ISSN 0236-6568

Sándor, Klára (1993) A 6. Élőnyelvi Konferencia. REGIO, 4 (4). pp. 204-205. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára (2021) Alma – and the Rest. In: Altaic and Chagatay Lectures : Studies in Honour of Éva Kincses-Nagy. University of Szeged, Department of Altaic Studies, Szeged, pp. 339-351. ISBN 978-963-306-793-2 (printed); 978-963-306-794-9 (pdf)

Sándor, Klára (1998) Amiért a szinkrón elemzés foszladozik. In: Nyelvi változó - nyelvi változás. JGYTF Kiadó, Szeged, pp. 57-84. ISBN 963 7171 97 5

Sándor, Klára (1995) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 1995 (4). pp. 121-148. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára (1998) Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. In: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó, Budapest, pp. 368-394. ISBN 963379482X

Sándor, Klára (2007) Back to Natural. In: Mobile studies. Passagen Verlag, Wien, pp. 71-80. ISBN 978-3-86165-803-3

Sándor, Klára (1999) Békés Vera: A hiányzó paradigma. MAGYAR TUDOMÁNY, 44 (11). pp. 1387-1392. ISSN 0025-0325

Sándor, Klára (1999) Contempt for Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church. In: Language : a right and a resource : approaches to linguistics human rights. CEU Press, Budapest, pp. 317-331. ISBN 9639116637

Sándor, Klára (2012) Discourses on discourses: can we understand each other? In: Language Use, Attitudes, Strategies. The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, pp. 139-167. ISBN 978-606-8377-01-8

Sándor, Klára (2013) Európai magyarság. In: Párbeszéd nemzetről, nemzetköziségről. Komp-Press - Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, pp. 151-177. ISBN 978-973-1960-59-3

Sándor, Klára (2020) Filozófia, irodalom és nyelv – családi hasonlóságok = Literature, Philosophy and Language – Family Resemblances. In: Filozófia és irodalom. Magyar Tudományos Akadémia; Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Budapest; Somorja, pp. 68-91. ISBN 978-963-508-943-7

Sándor, Klára (2002) Globalizáció, regionalitás és nyelv. VILÁGOSSÁG, 2002 (8-9). pp. 32-37. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára (2014) Határtalan nyelv. Szak Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9863-37-8

Sándor, Klára (1996) Hevesiné vacsorája. KATEDRA (DUNAJSKA STREDA), 96/97 (12). pp. 14-15. ISSN 1335-6445

Sándor, Klára (2002) „Hivatalok, információs technológiák” – a nyelvi kérdőív adatainak első elemzése. In: Információs technológia és szolgáltató közigazgatás : kutatási eredmények, Kaposvári kistérség. BKÁE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Budapest, pp. 57-74.

Sándor, Klára (1994) Iráni jövevényszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 285. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (2017) A Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményét? In: Az Alföld a 9. században II. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről (4). SZTE BTK, Szeged, pp. 181-207. ISBN 978-963-306-555-6

Sándor, Klára (2003) Lehet-e valóságos a virtuális közösség? Társas kapcsolathálózatok kiépülése a Westel WAP-társalgójában. VILÁGOSSÁG (1-2). pp. 131-140. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára (1993) A Marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok. In: Régi és új peregrináció : magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon [3 kötet]. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság; Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 322-331. ISBN 963-8335-00-9

Sándor, Klára (2013) Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? In: Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 34-52. ISBN 978 963 693 495 8

Sándor, Klára (2001) Mobiltársadalom és nyelvhasználat. In: Mobil információs társadalom. Tanulmányok. A 21. század kommunikációja . MTA Filozófiai Kutatóintézet - Westel, Budapest, pp. 83-93. ISBN 963-00-6841-9

Sándor, Klára (2002) Nyelvművelés nálunk és más nemzeteknél – egy nemzetközi kutatás tanulságai. TÁRSADALOMKUTATÁS, 20. pp. 121-149. ISSN 0231-2522

Sándor, Klára (2011) Nyelvrokonság és hunhagyomány: rénszarvas vagy csodaszarvas?: nyelvtörténet és művelődéstörténet. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-279-573-7

Sándor, Klára (1994) Német jövevényszavak. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 485. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (2005) Politikailag korrekt nyelvhasználat. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 4 (2). pp. 95-97. ISSN 1587-1061

Sándor, Klára (1998) Secular linguistics and education: questions of minority bilingualism. REGIO: KISEBBSÉGTUDOMÁNYI SZEMLE, 1998. pp. 141-174. ISSN 0865-557X

Sándor, Klára (1992) Some Graphotactical Correspondences of the Székely and Eastern Turkic runic script. In: Altaic Religious Beliefs and Practices. Research Group for Altaic Studies, HAS, ELTE, Budapest, pp. 295-299. ISBN 963 04 2583 1

Sándor, Klára (1999) Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. A pedagógus-továbbképzés kiskönyvtára (2). JGYF Kiadó, Szeged, pp. 133-171. ISBN 963-9167-24-X

Sándor, Klára (2007) Vissza a természeteshez. In: Mobiltársadalomkutatás. A 21. század kommunikációja . MTA - T-Mobile, Budapest, pp. 63-71. ISBN 978- 963-06-1979-0

Sándor, Klára (2007) Vissza a természeteshez. VILÁGOSSÁG, 2007 (9). pp. 47-54. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára (2014) Vámbéry Ármin és a török–magyar nyelvcsere. ISKOLAKULTÚRA, 14 (2). pp. 77-86. ISSN 1215-5233

Sándor, Klára (2011) Védelem a kiszolgáltatottság ellen. EGYENLITŐ, 10 (4). ISSN 1589-6714

Sándor, Klára (2016) Új hullám a nyelvészetben. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE, 28. pp. 44-52. ISSN 0865-4247

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv jövevényszavai. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 428. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (1994) A magyar nyelv története. In: Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 425-427. ISBN 963 05 6722 9

Sándor, Klára (2001) A nyelv „gyenge pontjai”. In: Néptörténet - Nyelvtörténet. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 119-135. ISBN 963-482-550-8

Sándor, Klára (1998) A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál. In: A magyar művelődés és a kereszténység : A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum, Budapest; Szeged, pp. 1130-1150. ISBN 963-8335-53-X

Sándor, Klára (2002) A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: Mobilközösség - mobilmegismerés. A 21. század kommunikációja . MTA Filozófiai Kutatóintézet, Budapest, pp. 67-77. ISBN 963-7065-36-9

Sándor, Klára (2001) „A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”. REPLIKA, 2001 (11). pp. 241-259. ISSN 0865-8188

Sándor, Klára (2001) Írás Kosztolányi nyelvszemléletéről. ÜZENET, 31 (1). pp. 197-205. ISSN 0350-493X

Sándor, Klára (1992) A székely rovásírás átvételének lehetséges útjai. In: Rovásírás a Kárpát-medencében. József Attila Tudományegyetem Magyar Őstörténeti Kutatócsoport, Szeged, pp. 79-91.

Sándor, Klára (2010) A székely rovásírás. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Balassi Kiadó, Budapest, pp. 167-169. ISBN 978-963-506-827-2

Sándor, Klára (2014) A székely írás eredetéről dióhéjban. MAGYAR TUDOMÁNY, 14 (5). pp. 572-575. ISSN 0025-0325

Sándor, Klára (2014) A székely írás nyomában. Typotex Kiadó, Budapest.

Sándor, Klára (2004) A zsebben hordott mentális biztonság. VILÁGOSSÁG, 2004 (7). pp. 13-22. ISSN 0505-5849

Sándor, Klára and Pléh, Csaba and Langman, Juliet (1998) Egy magyarországi „ügynökvizsgálat” tanulságai. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 1998 (8). pp. 27-40. ISSN 0324-7228

Sárosi, Zsófia (2003) Historical sociopragmatics: a new approach to the study of the history of Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 50 (3-4). pp. 435-456. ISSN 1216-8076

Sólyom, Réka (2020) Egyetemisták nyelvészeti ismereteinek megjelenése a neologizmusok témakörében. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 173-181. ISBN 978-963-496-168-0

Sólyom, Réka (2019) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2019. 228 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 373-375. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Sólyom, Réka (2016) Nyelvtanulás – nyelvtanítás. Fókuszban az államnyelv oktatása kisebbségek számára. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 80-83. ISSN 2060-0623

Sólyom, Réka (2014) A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi értekezések, 165 . Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN 978 963 05 9548 3

Sőreg, Norbert (2014) A realitás, a kibertér és a spiritualitás kapcsolódási pontjai. GRADUS, 1 (1). pp. 34-40. ISSN 2064-8014

T

T. Szabó, Levente (2020) Frédéric Mistral és az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. KORUNK (KOLOZSVÁR), 2019 (11). pp. 3-11. ISSN 1222-8338

T. Szabó, Levente (2021) "Kritikai komolysággal tapsol." Gyulai Pál, a színházi kihívások és a színházi hivatásosodás fordulata. VERSO: IRODALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 2021 (2). ISSN 2630-8479 (In Press)

Tadić, Marko (2021) MORENA – a project never realized (so far). In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 119-125. ISBN 9789639074903

Takács, Gábor (2015) Aegyptio-Afroasiatica XXVII. Journal of Language Relationship, 13 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Gyöketimológiák az óegyiptomiban. In: Antiqua & Orientalia 5. Aegyptiaca et Assyriaca. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. .

Takács, Gábor (2015) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon I. Rocznik Orientalistyczny, 68 (1). pp. 85-139.

Takács, Gábor (2016) Layers of the Oldest Egyptian Lexicon II. Rocznik Orientalistyczny, 69 (1). (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Layers of the oldest Egyptian lexicon VI: Numerals. Folia Orientalia. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Questions of Egyptian Historical Phonology and Afro-Asiatic. BIBLIOTHECA ORIENTALIS, 72 (5-6). ISSN 0006-1913 (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Review of Ritter, H.: Wörterbuch zur Sprache und Kultur der Twareg I-II. Orientalistische Literaturzeitung, 110 (3). pp. 258-262.

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XI. Folia Orientalia , 52. (Submitted)

Takács, Gábor (2015) Some Berber Etymologies XII. Studi Africanistici: Cahiers d’études berbères et libyco-berbères dédiés à Francesco Beguinot. Quaderni di Studi berberi e libico-berberi , 3. (Submitted)

Takács, Judit (2020) Köznevesült tulajdonnevek szótárainkban = Common Nouns Derived from Proper Names in Hungarian Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 231-240. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Takács, Judit (2018) Szveta és a karjalai pirog. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-12. ISSN 1587-1061

Takács, László (2015) Kosztolányi és a császárok. In: Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914-1918). MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest, pp. 214-231. ISBN 978-963-508-814-0

Takács, László (2015) Mítosz két keréken : Kosztolányi Dezső: Kifelé, avagy Károly apja. Studia Litteraria, 54 (1-2). pp. 138-147. ISSN 0562-2867

Takács, László (2015) Szent Imre himnuszok. Kritikai kiadás / fordította Kosztolányi Dezső. Kosztolányi Dezső Összes Művei . Kalligram, Pozsony. ISBN 978-615-5603-08-2

Takács, Melinda (2020) Megjegyzések az első csuvas grammatika keletkezéstörténetéhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 191-220. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Takács, Péter (2015) Az államok nevéről. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (1). pp. 44-74. ISSN 0002-564X

Tamm, Anne (2011) Cross-Categorial Case = Cross-Categorial Case. Project Report. OTKA.

Tamm, Anne (2004) On the grammaticalization of the Estonian perfective particles. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 143-169. ISSN 1216-8076

Tamás, I. (2018) Revitalization of the stigmatized roots : How sami yoik and shamanistic symbols appear in christian discourses from the early modern age. EZHEGODNIK FINNO-UGORSKIKH ISSLEDOVANII / YEARBOOK OF FINNO-UGRIC STUDIES, 12 (2). pp. 28-42. ISSN 2224-9443

Tamás, Ildikó (2014) "Balanga janegol". NAPÚT: IRODALOM MŰVÉSZET KÖRNYEZET, XVI. é (6). pp. 85-91. ISSN 1419-4082

Tamás, Ildikó (2015) "Mondja már meg nekem valaki, hogy ki az a Szárnyati Géza!" Nyelvi játékok és halandzsák a folklórban. MAGYAR MŰVÉSZET: A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA ELMÉLETI FOLYÓIRATA, 3. évf (2015/2). pp. 59-66. ISSN 2064-3799

Tamás, Ildikó (2018) Nem jársz át az eszemen : Humor a diákfolklórban. In: Humorstílusok és-stratégiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (204). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 312-323. ISBN 9789634091691

Tamás, Ildikó (2012) Nyelvészeti módszerek alkalmazási lehetőségei a szövegfolklorisztikában és a prozódiai kutatásokban. Számi jojkaszöveg-elemzések. Nyelvtudományi Közlemények, 108. pp. 269-284. ISSN 0029-6791

Tamás, Ildikó (2018) Régi dallamok – új módszerek. Számi jojkaarchívum interdiszciplináris feldolgozással. In: Folia Uralica Debreceniensia 25. Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, pp. 261-276.

Tamás, Ildikó (2018) "Számi 100" A számi nemzeti identitás építésének évszázada: 1917-2017. FINNUGOR VILÁG, 23 (3). pp. 24-28. ISSN 1416-776X

Tamás, Ildikó (2015) "Szárnyati / Gézamalacra". A halandzsa természetéről. In: Kőrösi Csoma Sándor – Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor (21). Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, pp. 165-175.

Tamás, Ildikó (2016) "Tallót subál, polyót vet" - A halandzsa mint nyelvi humor. In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 42-50. ISBN 978-963-409-061-8

Tamás, Ildikó (2014) A nyelvhasonlítás elő- és tudománytörténete. In: Körösi Csoma Sándor : Mi a magyar? Körösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület - T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 110-117.

Tamás, Ábel (2017) Mit csinál a kommentár a szöveggel? In: Megértés és megértetés. A humán tudományok alapkérdései (1). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 63-75. ISBN 9789636938086

Tamás, Ágnes (2018) Kultikus figurák karikatúrákon. In: Humorstílusok és -stratégiák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (204). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 137-148. ISBN 9789634091691

Tash, Ahmatjan and Sugar, Alexander (2018) Resultative constructions in Uyghur as verbal adjunction. Acta Linguistica Academica, 65 (1). pp. 169-195. ISSN 2559-8201

Taylan, Eser and Öztürk, Balkız (2014) Transitivity in Pazar Laz. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 271-296. ISSN 1216-8076

Teleki, Krisztina (2011) A Dambadarjaa kolostor. In: Tanulmányok a tibeti és mongol buddhizmus köréből. Szerb János-emlékkötet. L'Harmattan, Budapest, pp. 157-181.

Teleki, Krisztina (2013) The Khüree-Tsam and its relations with the Tsam Figures of the Leder Collections. In: The Mongolian collections. Retracing Hans Leder. Verlag der ÖAW, Wien, pp. 76-83. ISBN 9783700175209

Teleki, Krisztina (2013) Shine jiliin achlakh takhil [Újévi hálaadó áldozat]. In: Filosofi, shashin sudlal, erdem shinjilgeenii bichig. Lodoi, G. (szerk.), XIV. (385). pp. 267-280. ISSN 2220-959X

Teleki, Krisztina (2013) Significant Monasteries in Mongolia Specified in Zawa lam Damdin’s Golden Annals. Zentralasiatische Studien (42). pp. 135-158. ISSN 0514-857X

Tellinger, Dušan (2013) Orosz–magyar vonatkozások a Popovič-féle fordításelméletben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 446-455. ISSN 1216-0016

Terbe, Erika (2010) Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei 1538-1575. Régi Magyar Levéltár (3). Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-7530-97-5

Terbe, Erika (1998) A Batthyány család jogi irataiból. MAGYAR NYELV, XCIV (3). pp. 380-383. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2009) Egy 16. századi levelezés feldolgozásának tanulságai. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 229). Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest, pp. 132-139.

Terbe, Erika (2015) Fej és írás. Az írnokkezek identifikálásáról. In: A nyelv dimenziói. Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 117-124. ISBN 9789632847320

Terbe, Erika (1997) Gyulainé Lamberg Kunigunda magyar nyelvű levelei. MAGYAR NYELV, XCIII (4). pp. 508-512. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2017) Hangjelölési kérdések Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya levelezésében. In: Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében. Termini Egyesület, Törökbálint, pp. 85-95. ISBN 9786158091411

Terbe, Erika (2014) Műveltség, életmód, nyelvhasználat a Batthyány-udvarban. In: Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság; ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Kolozsvár, Budapest, pp. 176-185. ISBN 9789632845296

Thibault, Mattia (2016) Notes on the Narratolological Approach to Board Games. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 4 (2). pp. 74-81. ISSN 2063-7330

Thibault, Mattia (2015) Semiotics and Cartomancy: Tartu-Moscow Semiotic School Legacy. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 3 (2). pp. 1-9. ISSN 2063-7330

Timcke, Scott (2016) Communication Studies, Normative Justice, and Amalgamating Traditions of Inquiry. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 4 (1). pp. 20-35. ISSN 2063-7330

Timár, Andrea (2017) Az angol nemzeti irodalom kialakulása. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (2). pp. 82-90. ISSN 0015-1785

Tolcsvai Nagy, Gábor (2015) Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (181). Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-963-409-040-3

Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól. MAGYAR NYELVŐR, 142 (4). pp. 401-414. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Kisebbségiek államnyelvoktatása: amit a nyelvtudomány tehet. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 324-339. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2011) Kognitív szemantika. Europica varietas . Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nyitra. ISBN 978-80-8094-965-5

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Prototípuselv és kategóriaszerkezet a szövegtipológiában. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 276-289. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Személyjelölés a személytelenítő lírában. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 280-297. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Tervezés, (ön)értelmezés, fenntartás. A magyar nyelvstratégia lehetőségei és kötelességei. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 487-507. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) Thass-Thienemann Tivadar, A nyelv interpretációja: I. A nyelv szimbolikus jelentése. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 491-494. ISSN 0025-0228

Tolcsvai Nagy, Gábor (2010) The auxiliary + infinitive construction in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 143-164. ISSN 1216-8076

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A határon túliak államnyelvoktatásáról. Az államnyelv oktatása a határon túli magyar régiókban. Nyelvpedagógiai elemzés. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 269-271. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2016) A mozgást jelentő magyar igék szemantikája. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 263-275. ISSN 0029-6791

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A nyelv kulturális, ideológiai értelmezése. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 32-45. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti megalapozása. In: A stílus szociokulturális tényezői. ELTE, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-284-304-9

Tolcsvai Nagy, Gábor (2018) A személyjelölés poétikája. Egy kutatás bevezető tanulmányai. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 257-259. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2019) A szimulációs (szubjektív) temporalitás a magyar igekötőben. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 58-71. ISSN 0025-0236

Tolcsvai Nagy, Gábor (2020) Átadás vagy közös értelemképzés. Két kommunikációs modell az iskolában és a kultúrában. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 13-26. ISBN 978-963-496-168-0

Tolcsvai Nagy, Gábor and Andó, Éva and Czetter, Ibolya and Dobi, Edit and Fehér, Erzsébet and Gáspári, László and Kocsány, Piroska and Pintér Miklósné dr. Eory, Vilma and Tátrai, Szilárd (2008) Szövegtipológiai kutatás = Theoretical and empirical questions of text types. Project Report. OTKA.

Tolcsvai Nagy, Gábor and Csontos, Nóra and Dér, Csilla Ilona and Hámori, Ágnes and Imrényi, András and Konczné Domonkosi, Ágnes and Kothencz, Gabriella and Kugler, Nóra and Laczkó, Krisztina Renáta and Ladányi, Mária and Modrián-Horváth, Bernadett and Papp, Kornélia and Schultz, Judit and Tanos, Bálint and Tátrai, Szilárd (2012) Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás = Functional cognitive linguistics research. Project Report. OTKA.

Tolcsvai Nagy, Gábor and Ladányi, Mária (2009) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 337-339. ISSN 1216-8076

Tolcsvai Nagy, Gábor and Ladányi, Mária (2010) Guest editors’ note. Acta Linguistica Hungarica, 57 (1). pp. 1-2. ISSN 1216-8076

Tolnai Varga, Piroska (2018) Diskurzusszervező elemek a diákesszékben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 28-39. ISSN 2060-0623

Tomaszewicz, Barbara (2018) Focus effects on quantifier domains in a visual verification task. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 417-442. ISSN 2559-8201

Tomioka, Satoshi (2008) Information structure as information-based partition. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 309-317. ISSN 1216-8076

Toporov, Vlagyimir (2017) A tenger archetípusa : A „tengeri” szindróma. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 63 (4). pp. 5-29. ISSN 0015-1785

Tremmel, Flórián (2015) A régi-új retorika és a törvényszéki szónoklás. MAGYAR NYELV, 111 (3). pp. 278-289. ISSN 0025-0228

Tufiș, Dan and Păiș, Vasile and Barbu Mititelu, Verginica and Ion, Radu and Irimia, Elena and Avram, Andrei and Curea, Eric (2021) MARCELL – A project to remember: hard work of a friendly consortium under wise coordination. In: A korpusznyelvészettől a neurális hálókig. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 127-140. ISBN 9789639074903

Tuomainen, Outi and Hazan, Valerie (2018) Investigating Clear Speech Adaptations in Spontaneous Speech Produced in Communcative Settings. In: CHALLENGES IN ANALYSIS AND PROCESSING OF SPONTANEOUS SPEECH. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 9-25. ISBN 978-963-9074-75-0 (nyomtatott), 978-963-9074-76-7 (online)

Turunen, Rigina (2009) A typology of non-verbal predication in Erzya. Acta Linguistica Hungarica, 56 (2-3). pp. 251-313. ISSN 1216-8076

Tutek, Anđelka (2013) Dramsko putovanje Ane Šoretić. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 456-464. ISSN 1216-0016

Tánczikné Varga, Szilvia (2017) Reading Models in L1 and L2. GRADUS, 4 (1). pp. 144-156. ISSN 2064-8014

Tánczos, Orsolya (2013) Hogy … hogy?: Kettős kötőszók az udmurt mondatban. In: Nyelvelmélet és Kontaktológia 2, 2012. november 13-14, Piliscsaba, Magyarország.

Tánczos, Orsolya (2014) Towards an analysis of the causative/non-causative alternation in Udmurt. Acta Linguistica Hungarica, 61 (3). pp. 297-315. ISSN 1216-8076

Tátrai, Szilárd (2017) Bódog Alexa-Csatár Péter-Németh T. Enikő-Vecsey Zoltán szerk., Használat és hatás. Újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 362-365. ISSN 0025-0228

Tátrai, Szilárd (2017) Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 290-301. ISSN 0025-0228

Tátrai, Szilárd (2018) Hárman egy ladikban. Kontextualizáció, perspektiválás és személyjelölés a dalszövegekben. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 310-327. ISSN 0025-0236

Tátrai, Szilárd (2018) Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 194-198. ISSN 0029-6791

Tátrai, Szilárd and Csontos, Nóra (2009) Perspectivization and modes of quoting in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 56 (4). pp. 441-468. ISSN 1216-8076

Tódor, Erika-Mária (2020) Predarea-învăţarea limbii române ca limbă nematernă : O alternativă a lingvisticii aplicate. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-032-2

Tódor, Erika-Mária and Dégi, Zsuzsanna and Tankó, Enikő (2017) Beszámoló a csíkszeredai Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség című műhelykonferenciáról. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 78-83. ISSN 2060-0623

Tóth, Alinka (2018) Az afáziák definíciójának változása az idegtudományi eredmények tükrében. ARGUMENTUM, 14. pp. 97-109. ISSN 1787-3606

Tóth, Enikő (2015) A 2012-es nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása: Mezőgecse példája. In: Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 186-205. ISBN 978-617-7132-21-8

Tóth, Enikő (2016) A Beregszászi járás közigazgatási egységeinek internetes kommunikációja. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 163-170. ISBN 978-617-7132-49-2

Tóth, Enikő (2014) Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. In: «Актуальні проблеми філології та журналістики» , 2014.04.10-2014.04.11, Ungvár.

Tóth, Enikő (2016) Nyelvek a virtuális térben: kárpátaljai magyarlakta települések hivatalos honlapjainak nyelvhasználata. In: Értékek és kihívások. I. kötet: Nyelvtudomány. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 230-238. ISBN 978-617-7132-50-8

Tóth, Enikő (2014) Nyelvhasználati útmutató a kárpátaljai magyaroknak (recenzió). EGYÜTT: A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KÁRPÁTALJAI ÍRÓCSOPORTJÁNAK FOLYÓIRATA, 5. pp. 54-56.

Tóth, Enikő (2016) A beregszászi Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 15 éve. RUSZIN VILÁG, 121 (Mellék). pp. 5-8. ISSN 1785-1149

Tóth, Etelka (2018) Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága 2016. évi tevékenysége. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 117-124. ISSN 0025-0236

Tóth, Etelka (2018) Hőnyi Ede 1935-2017. MAGYAR NYELVŐR, 142 (1). pp. 115-116. ISSN 0025-0236

Tóth, Ferenc (2020) Entre science et littérature: un philologue hongrois au service la France au début du XIXe siècle. In: Science et littérature. Editions Le Manuscrit, Paris, pp. 41-62. ISBN 978-2-3040-4880-3

Tóth, Ferenc (2019) „…megérdemli, hogy elfoglalja méltó helyét az Irodalom Köztársaságában…” : Újabb adalékok Ógyallai Besse János Károly kalandor filológus életéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 123 (4). pp. 490-506. ISSN 0021-1486

Tóth, Ildikó and Szilárd, Balázs and Kenesei, István (2006) Book reviews. Acta Linguistica Hungarica, 53 (1). pp. 77-94. ISSN 1216-8076

Tóth, Klára (1997) Vivien Law: Wisdom, Authority and Grammar in the seventh Century. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 41 (1-2). pp. 214-215. ISSN 0003-567X

Tóth, Loránd and Pardede, Raymond Eliza Ivan and Hosszú, Gábor László (2013) Grafémák kanonikus összetevőkre bontása. In: ASZPK 2012, Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Tóth, László and Gosztolya, Gábor and Grósz, Tamás and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2018) Multi-Task Learning of Speech Recognition and Speech Synthesis Parameters for Ultrasound-based Silent Speech Interfaces. In: Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2018, 2018.09.02-2018.09.06, Hyderabad.

Tóth, László and Honarmandi Shandiz, Amin and Gosztolya, Gábor and Zainkó, Csaba and Markó, Alexandra and Csapó, Tamás Gábor (2021) 3D konvolúciós neuronhálón és neurális vokóderen alapuló némabeszéd-interfész. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 123-137. ISBN 978-963-306-781-9

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2013) Научно-практический комментарий Закона Украины об основах государственной языковой политики (с приложениями). VOO Pravozashhitnoe obshhestvennoe dvizhenie «Russkojazychnaja Ukraina», Kiev. ISBN 978-966-2246-34-6

Tóth, Réka (2011) „Könyörgés Pope után”: Egy Kazinczy-szöveg eredetijének nyomában. In: Ritka Művészet / Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére / Writings in Honour of Ágnes Péter. ELTE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, Budapest, pp. 278-286. ISBN 978-963-284-204-2

Tóth, Sándor János (2017) Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe. Monographiae Comaromienses, 19 . Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárno. ISBN 9788081222207

Tóth, Sándor János (2017) Cudzosť slovenského a maďarského jazyka na morfologickej rovine. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava, pp. 581-590. ISBN 9788022344227

Tóth, Sándor János (2017) Fixátory dependencie v slovenčine a v maďarčine. Eruditio - Educatio, 12 (2). pp. 5-23. ISSN 1336-8893

Tóth, Sándor János (2011) Germanizmy v maďarsko-česko-slovenských súvislostiach. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Tribun EU, Brno, pp. 53-62. ISBN 9788073997694

Tóth, Sándor János (2012) Germanizmy v slovenčine - sociolingvistický výskum v Ružomberku. In: Brněnská hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské vztahy. Gerhardus, Szeged, pp. 141-157. ISBN 9786155256011

Tóth, Sándor János (2018) The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories. EZHEGODNIK FINNO-UGORSKIKH ISSLEDOVANII / YEARBOOK OF FINNO-UGRIC STUDIES, 12 (4). pp. 15-26. ISSN 2224-9443

Tóth, Sándor János (2009) Intergration der Germanismen in das Slowakische. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 14. pp. 41-48. ISSN 1219-5448

Tóth, Sándor János (2016) Internacionalizcia v slovenčine a v maďarčine. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Banská Bystrica, pp. 250-258. ISBN 9788055711652

Tóth, Sándor János (2015) Jazykový relativizmus pri vyučovaní slovakistických lingvistických disciplín. In: Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov. Katedra Slovenského Jazyka FF UKF v Nitre, Nyitra, pp. 337-350. ISBN 9788055809595

Tóth, Sándor János (2010) Koncepcia výskumu slovenských priezvísk v Maďarsku. In: Kontexty identity : jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej = Az identitás összefüggései : köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére. Országos Szlovák Önkormányzat, Békéscsaba, pp. 290-297. ISBN 9789638858306

Tóth, Sándor János (2015) LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN THE TEXTBOKS OF SLOVAK AND HUNGARIAN AS FOREIGN LANGUAGES. In: Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch. Sociolinguistica Slovaca (8). Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA), Bratislava, pp. 161-176. ISBN 9788022414180

Tóth, Sándor János (2013) Menej zdôrazňované pohľady Eugena Paulinyho pri skúmaní dejín spisovnej slovenčiny. In: Philologica LXXII. Slovo a tvar v štruktúre a v komunikácii. Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava, pp. 211-223. ISBN 9788022335621

Tóth, Sándor János (2015) Nemecká, česká (slovenská) a maďarská verzia Weberovho Amuleta (1644 - 1645) v jazykovom porovnaní. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA), Bratislava, pp. 521-528. ISBN 9788022414944

Tóth, Sándor János (2012) Német-szlovák-magyar nyelvi összefüggések. Gerhardus, Szeged. ISBN 9786155256080

Tóth, Sándor János (2015) Relatívne voľný slovosled slovenčiny a maďarčiny. Eruditio - Educatio, 10 (2). pp. 64-71. ISSN 1336-8893

Tóth, Sándor János (2013) Sprachliche Attitüden der Slowaken in Südostungarn – Einfluss zum Schulwesen. In: New Challenges in Education. Verbum Publishing House, Ruzomberok, pp. 232-259. ISBN 9788056100653

Tóth, Sándor János (2011) Ungarische, deutsche und slowakische Eisenbahnterminologie 1919-1924. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 16 (3). pp. 317-326. ISSN 1219-5448

Tóth, Sándor János (2016) Vlastné mená ako príklady odlišnosti jazykového obrazu sveta. In: Science for Education - Education for Science, Veda Pre Vzdelanie - Vzdelanie Pre Vedu, Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért. Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Nitra, pp. 197-208. ISBN 9788055811550

Tóth, Sándor János (2017) Vplyv jazykových kontaktov na jazykový obraz sveta. ROMANOSLAVICA, 53 (1). pp. 107-123. ISSN 0557-272X

Tóth, Sándor János (2009) Vplyv zmien hraníc Slovenska na železničnú sieť. In: Z dejín vedy a techniky stredosloveského regiónu. Univerzita Mateja Bela (UMB), Banská Bystrica, pp. 171-175. ISBN 9788080838799

Tóth, Sándor János (2014) Využitie areálových a kontaktových javov vo vyučovaní cudzieho jazyka. In: Oktatás és tudomány a XXI. század elején: A komáromi Selye János Egyetem 2014-es Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete [Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho – 201. Univerzita J. Selyeho, Komárno, pp. 184-190. ISBN 9788081221040

Tóth, Sándor János (2013) Z funkčno-pragmatických aspektov kontaktovej a areálovej lingvistiky. Verbum, publisher of the Catholic universtity in Ruzomberok, Ruzomberok. ISBN 9788056100783

Tóth, Sándor János (2010) Zipser Identität in den Lokalzeitungen des 19. Jahrhunderts. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SECTIO PHILOSOPHICA, 15. pp. 349-360. ISSN 1219-5448

Tóth, Sándor János (2019) The dominant language of bilingual speakers in South Slovakia. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE, 20. pp. 25-39. ISSN 0238-2156

Tóth, Sándor János (2020) The impact of Hungarian on Slovak language use in bilingual milieu. EZHEGODNIK FINNO-UGORSKIKH ISSLEDOVANII / YEARBOOK OF FINNO-UGRIC STUDIES, 14 (2). pp. 227-235. ISSN 2224-9443

Tóth, Sándor János (2017) Číslo a počet v slovenčine a v maďarčine. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA), Bratislava, pp. 480-493. ISBN 9788022416054

Tóth, Sándor János (2017) A szlovák nyelvészet egyetemi tankönyvei magyar összefüggésben. In: A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései. Selye János Egyetem, Komárom, pp. 336-352. ISBN 9788081222306

Tóth, Sándor János (2016) A szlovák–magyar világ nyelvi képéről Käfer István nyelvészeti munkássága kapcsán. Magyar Sion, 10 (1). pp. 123-133. ISSN 1337-2491

Tóth, Sándor János (2019) A világ nyelvi képe a morfológiában. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 112-129. ISBN 9789634890669

Tóth, Sándor János and Hornokné Uhrin, Erzsébet (2009) A nyelvtanulás motivációja a szlovák nyelvi kurzusokon. In: Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gramma Nyelvi Iroda; MTA Nyelvtudományi Intézet; Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Budapest, Dunaszerdahely, Nyitra, pp. 175-180. ISBN 9789639074514

Tóth, Sándor János and Istók, Béla (2020) Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In: Od textu k prekladu XIV. Jednota tlumočníků a překladatelů, Praha, pp. 17-24. ISBN 9788073741293

Tóth, Sándor János and Tuska, Tünde and Uhrin, Erzsébet and Zsilák, Mária (2010) A nyelvi másság dimenziói Tótkomlóson. In: Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Editura Kriterion; Kriterion Kiadó; Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 109-147. ISBN 9786069251218; 9789732610121

Tóth, Valéria (2017) A 26. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról. MAGYAR NYELV, 113 (4). pp. 502-504. ISSN 0025-0228

Tóth, Zsombor (2005) Műfaj vs. íráshasználat? Történeti antropológiai megjegyzések a XVII. századi emlékirat-irodalomhoz: Cserei Mihály kalendáriumai (esettanulmány). In: „A MAGYARSÁGTUDOMÁNY MŰHELYEI”, 2005. augusztus 24-25., Budapest.

Tóth M., Zsombor (2014) Péter Mihály, A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012. 168 lap. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 102-107. ISSN 0025-0228

Tölgyesi, Beatrix (2012) Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvéban. In: Nyelv és kutúra - kulturális nyelvészet, 2010. 11. 23-24, ELTE BTK.

Tölgyesi, Tamás (2009) Vojenské výrazy přejaté z němčiny v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: Varia XVI. OFPRINT, Bratislava, pp. 500-506. ISBN 80-89037-04-6

Tölgyesi, Tamás (2008) A cseh, a szlovák és a magyar nyelvbe a latinból, ill. görögből német közvetítéssel átvett vallási terminológia. In: Tavaszi Szél. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, pp. 129-133. ISBN 978-963-87569-2-3

Török, Ervin (2015) Elmozdult képek. Nyelvi kép és megértés Heinrich von Kleist műveiben. Modern Filológiai Füzetek (62). Ráció Kiadó, Budapest.

Török, Zsuzsa (2017) Voinovich Géza védelmében? : Textológiatörténet és az újrakiadás módszertana. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (4). pp. 499-510. ISSN 0021-1486

Túri, Zsolt and Németh, Dezső and Hoffmann, Ildikó (2014) Nyelv és emlékezet. In: Pszicholingvisztika 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 743-776. ISBN 978-963-05-9499-8

Tüskés, Gábor and Knapp, Éva (2006) History of the Neo-Latin Studies in 18th-Century Hungary. In: Prismes irisés. Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses soixante années. Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 185-200. ISBN 963-86996-1-2

Tőke-Farkas, Vanda (2016) Gósy Mária (szerk.) 2015. Diszharmoniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 261 lap. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 370-372. ISSN 0025-0236

U

Uckelman, Sara L. and Slíz, Marianna Ilona (2015) Többnyelvű névtani lexikográfia: a Dictionary of Medieval Names from European Sources elnevezésű nemzetközi szótári projekt. Névtani Értesítő (37). pp. 203-220. ISSN 0139-2190

Udvardi, Anna (2017) A hatékony kommunikáció szerepe az egészségügyi ellátásban – az adherencia problémája és megoldási lehetőségei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (1). pp. 75-91. ISSN 0025-0236

Ulfsbjorninn, Shanti (2010) C-command, projections and melody: Micro-parameters of the Han-template. Acta Linguistica Hungarica, 57 (4). pp. 398-410. ISSN 1216-8076

Ulfsbjorninn, Shanti (2020) Segment–zero alternations in Galician definite article allomorphy : Floating consonants at the left-edge of morphemes. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA / ACTA LINGUISTICA ACADEMICA, 67 (1). pp. 155-170. ISSN 1216-8076

Urbán, Bálint (2020) Modernidades alternativas. Da crise do pós-modernismo até à transmodernidade de Enrique Dussel. Lampejo. Revista eletrônica de filosofia e cultura, 1 (9). pp. 24-47. ISSN 2238-5274

Uricska, Erna (2015) Examining the Phenomenon of Code Switching in the Language of Recidivists = A regiszterváltás jelenségének vizsgálata a visszaeső bűnözők nyelvhasználatában. MAGYAR RENDÉSZET, 15 (1). pp. 159-164. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

Uricska, Erna (2020) Proper interactive communication of the police as a(n e-)trust-building strategy. Introducing the term policing digilect. Košická Bezpečnostná Revue, 10 (2). pp. 185-195. ISSN 1338-4880 (print); 1338-6956 (online)

Uricska, Erna (2014) A regiszterváltás jelenségének vizsgálata a visszaeső bűnözők nyelvhasználatában. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 2 (2). pp. 28-34. ISSN 2064-3756

Urkom, Aleksander (2019) Mennyire humoros a humor? A pejor minősítés vizsgálata az új magyar-szerb szótárban. In: Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica . ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 157-170. ISBN 978-963-489-163-5

Urkom, Aleksander (2017) Modern technológiák az idegen nyelv oktatásában. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 163-175. ISBN 9789632849249

Urkom, Aleksander (2021) Történelmi események jelölése a lexikográfiában. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 185-196. ISBN 9789634893875

Urkom, Aleksander (2019) Uporedna analiza strukture odrednica mađarsko-srpkih dvojezičnih rečnika. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 247-262.

Ursini, Francesco-Alessio (2015) On the syntax and semantics of Italian spatial Ps. Acta Linguistica Hungarica, 62 (1). pp. 63-110. ISSN 1216-8076

Usenkova, Eleonora (2015) Evidentiality in the Samoyedic languages: A study of the auditive forms. Acta Linguistica Hungarica, 62 (2). pp. 171-217. ISSN 1216-8076

V

V. Raisz, Rózsa (2018) Két kötet bibliai eredetű közmondásokról : Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul. Biblical Phrases and Sayings in Hungarian and in English. T. Litovkina Anna: Aki keres, az talál. Bibliai közmondások szótára.. MAGYAR NYELVŐR, 142 (2). pp. 235-238. ISSN 0025-0236

Vaderna, Gábor (2019) Macro, Close and Distant : History and Philology After the Digital Revolution. In: Philology in the making. Transcript Verlag, Bielefeld, pp. 269-285. ISBN 9783837647709

Vadász, Noémi and Indig, Balázs (2018) A birtokos esete az ablakkal. LINGDOK: NYELVÉSZ-DOKTORANDUSZOK DOLGOZATAI, 17 (1). pp. 85-99. ISSN 1587-3226

Vadász, Noémi and Kalivoda, Ágnes and Indig, Balázs (2017) Ablak által világosan : Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével. In: XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 3-12. ISBN 978-963-306-518-1

Vadász, Noémi and Simon, Eszter (2019) Konverterek magyar morfológiai címkekészletek között. In: XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 99-111. ISBN 9789633153932

Vainio, Seppo and Bertram, Raymond and Pajunen, Anneli and Hyönä, Jukka (2011) Processing modifier-head agreement in long Finnish words: Evidence from eye movements. Acta Linguistica Hungarica, 58 (1-2). pp. 134-156. ISSN 1216-8076

Vakula, Tímea and Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek 90 évesek spontán beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XIV (1-2). pp. 67-78. ISSN 1587-1061

Varasdi, Károly (2006) On the role of verbal particles in the progressive in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 53 (4). pp. 449-466. ISSN 1216-8076

Varasdi, Károly (2013) A nyelvi időkezelés és intenzionalitás nem-modális megközelítése = A non-modal approach to temporality and intensionality. Project Report. OTKA.

Varga, László (2002) The intonation of monosyllabic Hungarian yes-no questions. Acta Linguistica Hungarica, 49 (3-4). pp. 307-320. ISSN 1216-8076

Varga, Marianna (2020) The Role of Linguistic Impression Management. CORPUS PRAGMATICS : INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS AND PRAGMATICS, 4. pp. 381-400. ISSN 2509-9507

Varga, Mónika (2020) Az ellentétes mellérendelésről 16–17. századi bibliafordítások nyomán: variáció és változás = On adversative coordination based on translations of the Bible from the 16–17th centuries: variation and change. MAGYAR NYELVŐR, 144 (1). pp. 67-86. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Varga, Mónika (2017) „Az hol az haragrúl írsz” – Szöveg- és személyközi kapcsolatok jelzéseiről középmagyar levelekben. MAGYAR NYELVŐR, 141 (3). pp. 350-367. ISSN 0025-0236

Varga, Mónika (2018) Boszorkányperek lejegyzési és kommunikációs stratégiái – Módszer, párhuzam, problémák. MAGYAR NYELV, 114 (2). pp. 185-200. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2020) Következmény, okság és szintaktikai variánsok a közép-magyar kortól napjainkig – ezzel tanúsítva az innovációt(?). In: Nyelvelmélet és diakrónia 4. PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tanszék - Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest; Piliscsaba, pp. 169-196. ISBN 978-963-308-389-5

Varga, Mónika (2014) Másnapra kelvén – tudniillik az idő *. MAGYAR NYELV, 110 (1). pp. 73-85. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2020) Történeti korpusz, funkcionális leírás: a hanem esete a kizárástól a témaváltásig. In: Nyelvtan, diskurzus, megismerés. DiAGram (2). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 419-438. ISBN 978-963-489-231-1; 978-963-489-232-8 (pdf)

Varga, Noémi (2016) Szövegértés a matematikaórán. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 36-49. ISSN 2060-0623

Varga, Szilvia (2017) Factors Affecting Reading Comprehension. GRADUS, 4 (2). pp. 41-47. ISSN 2064-8014

Varga, Szilvia (2021) The Relationship Between Reading Skills and Metalinguistic Awareness. GRADUS, 8 (1). pp. 52-57. ISSN 2064-8014

Varga, Vera and Perlusz, Andrea and Csépe, Valéria (2017) A hangzó nyelv és a jelnyelv univerzális és specifikus jegyeinek empirikus feltárása a hazai és nemzetközi kutatások tükrében. In: Általános nyelvészeti tanulmányok 29. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 183-215. ISBN 9789634540724

Vargha, András and Borbély, Anna (2017) Application of modern classification methods in the study of bilingualism. Glottotheory, 8 (2). pp. 203-216. ISSN 2196-6907

Vargha, Fruzsina Sára (2020) Magánhangzó-minőségek meghatározása nyelvatlaszadatok alapján. MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 442-461. ISSN 0025-0228

Vargha, Katalin (2018) Creativity and Humor in the Online Folklore of the 2014 Elections in Hungary. FOLKLORE (ESTONIA), 74. pp. 7-24. ISSN 1406-0949

Vargha, Katalin (2018) Miért harapott Ádám az almába? Tréfás bibliai tudáspróbák a magyar történeti találós korpuszban. In: Humorstílusok és -stratégiák. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 324-338. ISBN 9789634091691

Vargha, Katalin (2013) Nyelvi humor a szemantika szintjén a magyar találósokban. In: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 212-223.

Vargha, Katalin and T. Litovkina, Anna and Barta, Péter and Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina (2013) Nyelvi humor a közmondásferdítésben magyar, angol, német, francia és orosz példákkal. In: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 243-268.

Vargha, Katalin and Tóthné Litovkina, Anna (2007) „Hallgatni Arany, beszélni Petőfi”. A magyar antiproverbiumok ferdítési módjai (formai változatok és nyelvi humor). MAGYAR NYELV, 13 (2). pp. 179-199. ISSN 0025-0228

Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2007) A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei = The Stylistic Possibilities of Microstructure of Text. Project Report. OTKA.

Vaskó, Ildikó (2012) Pragmatic particles indicating expectation—The case of Persze. Acta Linguistica Hungarica, 59 (4). pp. 465-486. ISSN 1216-8076

Vecsey, Zoltán (2018) Bibok Károly: Szójelentéstan. A lexikai szemantikától a lexikai pragmatika felé. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 199-202. ISSN 0029-6791

Vecsey, Zoltán (2013) Epistemic modals : A cross-theoretical approach. Language and Dialogue, 3 (3). pp. 422-436. ISSN 22104119

Vecsey, Zoltán (2015) Fiction and Representation. SATS, 16 (2). pp. 202-215. ISSN 1600-1974

Vecsey, Zoltán (2019) Fiction and Representation. Meinong Studies (9). Walter de Gruyter GmbH, Berlin; Boston. ISBN 978-3-11-064822-5

Vecsey, Zoltán (2015) Indexicals, fiction, and perspective. Semiotica, 2015 (203). pp. 109-122. ISSN 0037-1998

Vecsey, Zoltán (2015) Introduction: Linguistic and literary aspects of perspectivity. Semiotica, 2015 (203). pp. 1-8. ISSN 0037-1998

Vecsey, Zoltán (2018) Is there a uniform explanation for Strawsonian contrast cases? FILOZOFIA NAUKI, 26 (4). pp. 29-47. ISSN 1230-6894

Vecsey, Zoltán (2014) Linguistic data and fictional characters. Linguistic and Philosophical Investigations, 13. pp. 140-151. ISSN 1841-2394

Vecsey, Zoltán (2018) Negative existentials: a problem still unsolved. PRAGMATICS, 28 (4). pp. 599-616. ISSN 1018-2101

Vecsey, Zoltán (2013) Perspectival Indexicality in Fiction. Journal of Philosophical Research, 38. pp. 367-376. ISSN 1053-8364

Vecsey, Zoltán (2005) The Semantic Content of Partially Descriptive Names. Acta Linguistica Hungarica, 52 (2-3). pp. 303-314. ISSN 1216-8076

Vecsey, Zoltán (2017) A note on the artefactualist theory of fictional objects. Communication & Cognition, 50 (3-4). pp. 71-92. ISSN 0378-0880

Vecsey, Zoltán (2014) A plausibility-based model of shifted indexicals. In: The Evidential Basis of Linguistic Argumentation. Studies in Language Companion Series (SLCS), 153 (153). John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, pp. 199-218. ISBN 978-90-272-5918-9

Vecsey, Zoltán (2015) A representational account of fictional characters. Analysis and Metaphysics, 14. pp. 68-79. ISSN 1584-0778

Vekerdi, László (2016) "Az ember - gondolkodó nádszál". A magyar művelődéstörténet országútján. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 83 . Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, Budapest. (Submitted)

Veres-Guśpiel, Agnieszka (2017) A kontextuális tényezők hatása a virtuális használatú többes szám első személyű formák referenciális értelmezésére. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 490-501. ISSN 0025-0236

Vermes, Albert (2015) A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában. Névtani Értesítő, 37. pp. 9-24. ISSN 0139-2190

Veszelszki, Ágnes (2017) Kulcs az érveléshez – kulcs a meggyőzéshez. MAGYAR NYELVŐR, 141 (2). pp. 250-251. ISSN 0025-0236

Veszelszki, Ágnes and Veszelszkiné Huszárik, Ildikó (2017) Egy blended learning típusú oktatási rendszer tanulságai. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 39-48. ISSN 2060-0623

Vetráb, Mercedes and Gosztolya, Gábor (2020) Az akusztikus szózsák eljárás korpuszfüggetlenségének vizsgálata. In: XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, pp. 219-231. ISBN 9789633067192

Vicsi, Klára and Gordos, Géza and Naszódi, Mátyás and Tatai, Péter (2007) Magyar nyelvű kötött, közép szótáras, folyamatos beszédfelismerő rendszer megvalósítási megoldásainak kutatása = Research on the construction of continuous speech recognizer for a Hungarian middle sized vocabulary. Project Report. OTKA.

Viczai, Péter (2013) A nyelvoktatás múltja, jelene és jövője Ghánában. Viszockij helye az orosz nyelvi képzésben. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 465-472. ISSN 1216-0016

Vidmarović, Natalija and Pleše, Dubravka (2013) Hagiografska tradicija u žitiju protopopa Avvakuma. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 473-478. ISSN 1216-0016

Vig, István (2021) Nem minden fehér, ami annak látszik. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 197-208. ISBN 9789634893875

Vig, István (2017) Prebacivanje kodova u djelu "Az török áfium ellen való orvosság" 'Lijek protiv turskoga opijuma') Nikole Zrinskog. In: Nexus Linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 365-376. ISBN 978-963-284-859-4

Vincze, Veronika (2014) Uncertainty Detection in Hungarian Texts. In: Proceedings of COLING 2014. ACL, Dublin, pp. 1844-1853. ISBN 978-1-937284-96-1

Vincze, Veronika and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta (2016) Detecting Mild Cognitive Impairment by Exploiting Linguistic Information from Transcripts. In: Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 181-187. ISBN 978-1-945626-01-2

Vincze, Veronika and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Bíró, Edit and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2015) Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján. In: XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, Szeged, pp. 249-256. ISBN 978-963-306-359-0

Vincze, Veronika and Hoffmann, Ildikó and Szatlóczki, Gréta and Bíró, Edit and Gosztolya, Gábor and Tóth, László and Pákáski, Magdolna and Kálmán, János (2014) Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia.

Vincze, Veronika and Simkó, Katalin Ilona and Varga, Viktor (2014) Annotating Uncertainty in Hungarian Webtext. In: Proceedings of LAW VIII. ACL, Cambridge MA, pp. 64-69. ISBN 978-1-941643-29-7

Vincze, Veronika and Zsibrita, János and Durst, Péter and Szabó, Martina Katalin (2014) Automatic Error Detection concerning the Definite and Indefinite Conjugation in the HunLearner Corpus. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014). ELRA, Párizs, 3958-3962.. ISBN 978-2-9517408-8-4

Virág, Ágnes (2017) A kortárs képelemzés kognitív szempontú megközelítése. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 5 (1). pp. 123-142.

Virágh, András (2019) Hálózatos magyar irodalom a századfordulón : Barangolás a vidéki szövegközlések labirintusában. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT, 20 (4). pp. 51-62. ISSN 1586-8389

Vitányi, Borbála (2020) Játékossággal a Z generáció anyanyelvi műveltségéért. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 335-348. ISBN 978-963-496-168-0

Vizi, E. Szilveszter (2013) Megnyitó. MAGYAR ORVOSI NYELV, 13 (2). p. 61. ISSN 1588-3191

Vladár, Zsuzsa (2008) Sajnovics’s Demonstratio and Gyarmathi’s Affinitas : Terminology and methodology. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 145-181. ISSN 1216-8076

Vodopija, Irena and Smajić, Dubravka (2013) Stari iločki kulinarski leksik. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 479-488. ISSN 1216-0016

Vogel, Carl and Esposito, Anna (2020) Interaction Analysis and Cognitive Infocommunications. INFOCOMMUNICATIONS JOURNAL, 12 (1). pp. 2-9. ISSN 2061-2079

Vogel, Irene (2008) The morphology-phonology interface: Isolating to polysynthetic languages. Acta Linguistica Hungarica, 55 (1-2). pp. 205-226. ISSN 1216-8076

Vrabel, T. T. (2009) Lectures in theoretical phonetics of the english language and method-guides for seminars. Rákóczi-füzetek, 71 . PoliPrint, Ungvár. ISBN 9789667966881

Vágási, Tünde (2020) The Sociolinguistic Research of the Cult of Jupiter Dolichenus. Acta Antiqua, 59 (1-4). pp. 537-546. ISSN 0044-5975

Vámos, Ágnes (2001) A metafora felhasználása pedagógiai fogalmak tartalmának vizsgálatában. MAGYAR PEDAGÓGIA, 2001 (1). pp. 85-106. ISSN 0025-0260

Váradi, Tamás (2006) Multiword Units in an MT Lexicon. In: EACL Workshop on Multi-Word Expressions in a Multilingual Contexts, 2006. 04. 03., Trento, Italy.

Váradi, Tamás and Koeva, Svetla and Yalamov, Martin and Tadić, Marko and Sass, Bálint and Nitoń, Bartłomiej (2020) The MARCELL Legislative Corpus. In: Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020). European Language Resources Association (ELRA), Párizs, pp. 3761-3768. ISBN 9791095546344

Váradi, Tamás and Ludányi, Zsófia and Kovács, Réka (2014) Géppel segített helyesírás. A helyesírás.mta.hu készítéséről. MODERN NYELVOKTATÁS, 20 (1–2). pp. 43-58. ISSN 1219-638X

Váradi, Tamás and Tadić, Marko and Gulyás, András and Niculescu, Mihai (2015) Language Technology in the Service of Intelligent Transport Systems. In: Proceedings of the 22nd ITS World Congress, 2015.10.05-2015.10.09, Bordeaux.

Váradi, Tamás and Tadić, Marko and Gulyás, András and Niculescu, Mihai (2015) When Will ITS Speak Your Language? In: Proceedings of the 22nd ITS World Congress, 2015.10.05-2015.10.09, Bordeaux.

Váradi, Viola and Beke, András (2013) Az artikulációs tempó variabilitása a felolvasásban. BESZÉDKUTATÁS, 21. pp. 26-42. ISSN 1218-8727

Várnai, Dorota (2019) Polacy na Węgrzech. In: Király Péter 100. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 136-142.

Várnai, Zsuzsa (2013) Этническая идентичность и Этнолингвистическая витальность коренных народов Таймыра: методогические подходы к пилотному исследованию. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa (2016) Az őslakos kisebbségi identitás vizuális megjelenése egy arktikus szibériai városban. A nyelvi tájkép vizsgálata Dugyinkában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 23. pp. 275-292. ISSN 0239-1953

Várnai, Zsuzsa (2012) Consonant clusters in four Samoyedic languages. In: Consonant Clusters and Structural Compexity. Interface Explorations (26). Mouton de Guyter, Berlin, pp. 119-154. ISBN 978-1-61451-077-2

Várnai, Zsuzsa (2010) Hangváltozások – óraterv uráli nyelvi adatokkal általános nyelvtörténeti bevezető kurzushoz. Közös jövőnk a nyelv Nyelvtudomány és pedagógia, II. pp. 223-234.

Várnai, Zsuzsa (2019) „Identitásjáték”. Az etnikus identitás összetevőinek vizsgálata arktikus népeknél. In: A nyelv közösségi perspektívája IV., 2019. június 28-29., Nagyvárad. (Submitted)

Várnai, Zsuzsa (2010) Quasi-Consonantal Stems in Nganasan – a Possible Analysis. In: Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Helmut Buske Verlag, Hamburg, pp. 607-619.

Várnai, Zsuzsa (2000) A nganaszan nyelv orosz jövevényszavainak vizsgálata fonológiai automatával. Nyelvtudományi Közlemények, 96. pp. 170-192. ISSN 0029-6791

Várnai, Zsuzsa and Dobzsanszkaja, O. E. (2013) Современная социолингвистическая ситуация у малочисленных наподов. In: Социально-Экономические и этнокултурные проблемы Севера и Сибири как объект изучения современной науки, 2013, Noril'sk.

Várnai, Zsuzsa and Sipos, Mária and Oszkó, Beatrix (2010) Uralonet. Közös vövőnk a nyelv Nyelvtudomány és Pedagógia, II..

Várnai, Zsuzsa and Szeverényi, Sándor and Wagner-Nagy, Beáta (2010) A nganszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése = Computational Morphological Analyser of Nganasan. Project Report. OTKA.

Várnai, Zsuzsa and Wagner-Nagy, Beáta (2003) Magánhangzó-harmónia a nganaszanban : A PS magánhangzó-harmónia a nganaszan harmónia tükrében, avagy a nganaszan magánhangzó-harmónia történeti előzményei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 100. pp. 321-338. ISSN 0029-6791

Vörös, Ferenc (2019) Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia (szerk.): Szabályzat, oktatás, gyakorlat: helyesírásról sokszínűen. A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger, Líceum Kiadó, 2019, 288 lap. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 495-499. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Vörös, István (2018) Játék a kompromisszum nevű hangszeren. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (1). pp. 5-16. ISSN 0015-1785

van de Weijer, Jeroen (2017) Emergent phonological constraints. Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 153-165. ISSN 2559-8201

van de Weijer, Jeroen (2019) Where now with Optimality Theory? Acta Linguistica Academica, 66 (1). pp. 115-135. ISSN 2559-8201

van den Berg, Helma (2003) Spatial prefixes in Dargi (East Caucasian). Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 201-225. ISSN 1216-8076

W

Watanabe, Akira (2017) Natural language and set-theoretic conception of natural number. Acta Linguistica Academica, 64 (1). pp. 125-151. ISSN 2559-8201

Weiland-Breckle, Hanna and Schumacher, Petra B. (2018) A direct comparison of metonymic and metaphoric relations in adjective–noun pairs. Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 443-472. ISSN 2559-8201

Wellwood, Alexis and Hespos, Susan J. and Rips, Lance (2018) How similar are objects and events? Acta Linguistica Academica, 65 (2-3). pp. 473-501. ISSN 2559-8201

White, James and Chiu, Faith (2017) Disentangling phonological well-formedness and attestedness. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 513-537. ISSN 2559-8201

White, James and Kager, René and Linzen, Tal and Markopoulos, Giorgos and Martin, Alexander and Nevins, Andrew and Peperkamp, Sharon and Polgárdi, Krisztina and Topintzi, Nina and van de Vijver, Ruben (2018) Preference for locality is affected by the prefix/suffix asymmetry: Evidence from artificial language learning. In: NELS 48: Proceedings of the Forty-Eighth Annual Meeting of the North East Linguistic Society : Volume 3. Graduate Linguistics Student Association, Amherst, MA, USA, pp. 207-220. ISBN 978-1-72760-582-2

White, Laurence and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2020) Are initial-consonant lengthening and final-vowel lengthening both universal word segmentation cues? JOURNAL OF PHONETICS, 81. pp. 1-14. ISSN 0095-4470

White, Laurence and Mattys, Sven and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2014) Are there universal prosodic cues to speech structure? In: Proc. 20th Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLaP) Conference, 2014.09.03-2014.09.06, Edinburgh.

White, Laurence and Snell, Annabel and Young, Craig and Benavides-Varela, Silvia and Mády, Katalin (2014) Is word-initial consonant lengthening a universal speech segmentation cue? In: Meeting of the Experimental Psychology Society, Kent, April 2014, 2014.04.15-2014.04.17, Kent.

Windmann, A. and Szalontai, Ádám and Mády, Katalin and Wagner, Petra (2016) Teasing apart lexical and phrasal stress in Hungarian and German. In: Proc. TIE, 2016., Canterbury.

Wisiorek, Axel and Schön, Zsófia (2017) Ob-Ugric database : Corpus and lexicon databases of Khanty and Mansi dialects. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 383-396. ISSN 2559-8201

Y

Yang, Henrietta (2007) A note on Mandarin Chinese wordhood. Acta Linguistica Hungarica, 54 (4). pp. 409-467. ISSN 1216-8076

Yeh, Shih-chi Stella (2017) Quantity-sensitive stress and syllable weight in Paiwan. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 539-562. ISSN 2559-8201

Yoshimoto, Keisuke (2012) The left periphery of CP phases in Japanese. Acta Linguistica Hungarica, 59 (3). pp. 339-384. ISSN 1216-8076

Z

Z. Varga, Zoltán (2019) Description Degree Zero and the Un-Reality Effect: Roland Barthes on Description. PRIMERJALNA KNJIZEVNOST, 42 (2). pp. 91-104. ISSN 0351-1189

Z. Varga, Zoltán (2013) Szöveg - mű, Olvasás - írás. Roland Barthes szövegelmélete negyven év múltán. LITERATURA, 39 (3). pp. 273-280. ISSN 0133-2368

Zaicz, Gábor (2016) Maticsák Sándor: Gerhard Friedrich Müller és Johann Eberhard Fischer 18. századi szójegyzékeinek mordvin anyaga. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 403-407. ISSN 0029-6791

Zaicz, Gábor (2015) Suomalais-volgalaisten kielten balttilaiskontakteista = On the Baltic connections of the Finno-Volgaic languages. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 427-435. ISSN 0029-6791

Zayzon, Réka (2004) Funktionswandel deiktischer Stämme im Nganasanischen: Grammatikalisierung, Lexikalisierung, Pragmatikalisierung. Acta Linguistica Hungarica, 51 (1-2). pp. 171-198. ISSN 1216-8076

Zdziebko, Sławomir (2017) On the structure and interpretation of Polish passives. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 563-617. ISSN 2559-8201

Zeller, Jochen (2003) Word-level and phrase-level prefixes in Zulu. Acta Linguistica Hungarica, 50 (1-2). pp. 227-244. ISSN 1216-8076

Zelliger, Erzsébet (2014) Balogh Lajos 80 éves. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 252-254. ISSN 0025-0228

Zelliger, Erzsébet (2020) Búcsú D. Mátai Máriától (1945–2020). MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 494-495. ISSN 0025-0228

Zemplén, Gábor Á. (2020) Profiling Dialogues: Multi-trait Mapping of Televised Argumentative Exchanges. In: Reason to Dissent : Proceedings of the 3rd European Conference on Argumentation I. Studies in Logic and Argumentation (85). College Publications, Rickmansworth, pp. 531-554. ISBN 978-1-84890-331-9

Zhao, Lu and Czap, László (2019) A nyelvkontúr automatikus követése ultrahangos felvételeken. BESZÉDKUTATÁS, 27. pp. 331-343. ISSN 1218-8727

Zhu, Weihua (2019) The practice and perception of unexpected topic switching in Mandarin Chinese. Acta Linguistica Academica, 66 (2). pp. 165-188. ISSN 2559-8201

Zimmermann, Eva (2017) An argument for sub-tonal features: Floating tones in two Otomanguean languages. Acta Linguistica Academica, 64 (4). pp. 619-656. ISSN 2559-8201

Zimmermann, Malte (2008) Contrastive focus and emphasis. Acta Linguistica Hungarica, 55 (3-4). pp. 347-360. ISSN 1216-8076

Zimányi, Árpád (2014) Adamikné Jászó Anna, Klasszikus magyar retorika. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 238-241. ISSN 0025-0228

Zimányi, Árpád (2020) V. Raisz Rózsa 80 éves. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 246-250. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Zoltán, András (2014) Откуда был родом «неизвестный суздалец», автор «Хожения на флорентийский собор»? In: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання російської філології: Теорія, методика, переклад", 2014.04.10-2014.04.10, Kiev.

Zoltán, András (2014) Западнорусский вклад в великорусскую юридическую терминологию. In: Четвертые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения, 2014.02.17-2014.02.22, Roma; Bari.

Zoltán, András (2014) Межславянские языковые контакты. In: Миграция людей, текстов, слов в конфессиональной и секулярной культуре, 2014.11.03-2014.11.06, Vilnius.

Zoltán, András (1979) К истории слова пуля в русском языке. STUDIA RUSSICA, 2. pp. 20-30. ISSN 0139-0287

Zoltán, András (2018) Ранний славяноболгарский вклад в венгерский язы. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 63 (1). pp. 171-180. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (2008) ASZIMMETRIKUS SZÓLÁSOK - SZABADON BOCSÁT/ENGED : RABUL/FOGLYUL EJT. HUNGARO-RUTHENICA, 4. pp. 239-245. ISSN 1586-0736

Zoltán, András (2015) Alsószorb és felsőszorb — veszélyeztetett vagy kihalófélben lévő nyelvek? KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (2). pp. 183-186. ISSN 1215-2684

Zoltán, András (2002) “Athila” M. Oláha w przekładzie polskim i białoruskim. In: Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Studia Slawistyczne (3). Libra, Bialystok, pp. 15-19. ISBN 83-88463-18-7

Zoltán, András (1978) Az idegen hatások nyelvhelyességi megítélése a mai lengyel nyelvművelésben. In: A lengyel nyelvoktatás Magyarországon - 2, 1978.04.20-1978.04.21, Budapest.

Zoltán, András (2017) Az ómagyar szerencs ‘útonálló’ nyoma a kárpátukránban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 206-210. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2015) Византийская миссия у венгров в Х в. = The Byzantine mission of Hungarians in the 10th century. Issues of the Slavic linguistic negotiation. In: Cyril and Methodius: Byzantium and the world of the Slavs. Dimos Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 658-663. ISBN 978-618-81018-1-4

Zoltán, András (2020) Búcsú Nyomárkay Istvántól (1937–2020). MAGYAR NYELV, 116 (4). pp. 491-493. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2020) Hungarian and Slavic. In: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics. Brill Academic Publishers, Leiden.

Zoltán, András (2014) К вопросу об авторстве древнерусской Повести о Дракуле [K voprosu ob avtorstve drevnerusskoj Povesti o Drakule]. In: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «ДИАЛОГ СЛАВИСТОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА» (Mezhdunarodnyi nauchnyi simpozium "Dialog Slavistov v nachale XXI veka), 2014.05.22-2014.05.24, Cluj-Napoca.

Zoltán, András (1978) Lengyel nyelvművelő könyv az idegen szavakról. MAGYAR NYELVŐR, 102. pp. 409-412. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (2006) Magyar szavak az ófehéroroszban. In: 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 495-500. ISBN 963-446-359-2

Zoltán, András (2017) Mely szláv nyelvből jött zabrál szavunk? MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 225-227. ISSN 0025-0228

Zoltán, András (2016) Orosz пачкун, magyar pancser. In: Omnis amor incipit ab aspectu. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 265-278.

Zoltán, András (2021) Slovanske izposojenke v madžarščini. In: Slovenski jezik med slovanskimi jeziki. Zbornik Slavističnega društva Slovenije (31). Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, pp. 415-429. ISBN 978-961-6715-39-3 (print); 978-961-6715-40-9 (PDF)

Zoltán, András (1999) Sonkoly Pál és Oláh Miklós Athilájának ófehérorosz fordítása. In: Ötvenéves a szegedi szlavisztika - Пятьдесят лет сегедской славистике. JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged, pp. 277-288. ISBN 9634823653

Zoltán, András (2021) Varia etymologica. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései : Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 486-495. ISBN 978-963-508-968-0

Zoltán, András (2018) Vengerskoe složnoe buduŝee v areal'nom aspekte [Венгерское сложное будущее в ареальном аспекте]. In: Голоса русской филологии из Будапешта [Golosa russkoj filologii iz Budapešta]. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 61-66. ISBN 978-963-489-009-6

Zoltán, András (2005) Węgiersko-polsko-białoruskie związki językowe i kulturalne za czasów Stefana Batorego. In: Acta Albaruthenica. Prava i ekanomika, Minsk, pp. 279-283. ISBN 985-442-207-0

Zoltán, András (2005) Węgiersko-polsko-białoruskie związki językowe i kulturalne za czasów Stefana Batorego. In: Acta Albaruthenica. Prava i ekanomika, Minsk, pp. 279-283. ISBN 985-442-207-0

Zoltán, András (1979) A cirillbetűs átírás szabályozásának időszerű kérdései. MAGYAR NYELVŐR, 103. pp. 287-299. ISSN 0025-0236

Zoltán, András (2020) A magyar keresztény terminológia bizánci rítusú szláv elemei = Slavic Elements of Byzantine Rite in the Hungarian Christian Terminology. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 275-285. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Zoltán, András (2015) A montenegrói nyelv létrehozása. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (2). pp. 179-182. ISSN 1215-2684

Zoltán, András (2020) A szláv nyelvfejlődés Trubeckoj-féle korszakolása és a magyar szlavisztika = Trubetzkoy’s periodization of the development of Slavic languages and Slavic studies in Hungary. MAGYAR NYELV, 116 (1). pp. 92-96. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Zorko, Zinka (2013) Glasoslovje v govorih štajerskih slovencev v Avstriji. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2013 (1-2). pp. 498-506. ISSN 1216-0016

Zs. Sejtes, Györgyi (2020) Bottom-up/Top-down?/Bottom-up és top-down! Az olvasás-szövegértés pszicholingvisztikai megközelítése, lehetséges hatásai a fejlesztésre. In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból. EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 83-95. ISBN 978-963-496-168-0

Zsilák, Mária (2017) Az alföldi szlovákság szerb kapcsolatai. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 189-202. ISBN 978-963-284-924-9

Zsilák, Mária (2021) Csák Máté alakja, konfliktusos viszonya Károly Róberthez és helye a szlovák nemzeti mítoszokban. In: A magyar királyok városának emlékezete a szláv irodalmakban, nyelvekben és kultúrákban. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, pp. 209-216. ISBN 9789634893875

Zsilák, Mária (2013) Slovenska medicinska terminologija na koncu 18. in v prevem četrtletju 9. stoletja. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 1-2. pp. 507-512. ISSN 1216-0016

Zsilák, Mária (2017) A budai Egyetemi nyomda szlovák kiadványainak nyelvváltozatai az egységes modern irodalmi nyelv kialakulása tükrében. In: Nexus Linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 385-394. ISBN 978-963-284-859-4

Zuckermann, Ghil'ad (2006) Direct and indirect speech in straight-talking Israeli. Acta Linguistica Hungarica, 53 (4). pp. 467-481. ISSN 1216-8076

Zvolenszky, Zsófia (2002) Is a Possible-worlds Semantics of Modality Possible?: A Problem for Kratzer’s Semantics. In: Proceedings of Semantics and Linguistic Theory XII. Cornell University, Ithaca, pp. 339-358.

Á

Ács, Judit (2014) Pivot-based multilingual dictionary building using Wiktionary. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2014), 2014.05.26-2014.05.31, Reykjavik.

Ács, Judit and Pajkossy, Katalin and Kornai, András (2017) Digital vitality of Uralic languages. Acta Linguistica Academica, 64 (3). pp. 327-345. ISSN 2559-8201

Ács, Pál (2015) Csepregi Zoltán, A reformáció nyelve, Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Budapest, Balassi Kiadó, 2013 (Humanizmus és reformáció, 34). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (2). pp. 232-237. ISSN 0025-0171

Ács, Péter and Manherz, Károly (2016) A magyarországi skandináv nyelvészetről. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 91-99. ISSN 0025-0228

Ádám, Anikó and Józan, Ildikó and Kiss, Kornélia (2018) Műfordítás - Újrafordítás. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 64 (1). pp. 43-53. ISSN 0015-1785

Árvay, Anett (2004) Pragmatic aspects of persuasion and manipulation in written advertisements. Acta Linguistica Hungarica, 51 (3-4). pp. 231-263. ISSN 1216-8076

É

É. Kiss, Katalin (2017) Deriving the Properties of Structural Focus. In: Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. Springer International Publishing, Berlin, pp. 47-61. ISBN 978-3-319-10106-4

É. Kiss, Katalin (2013) From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. DIACHRONICA, 30. pp. 202-231. ISSN 0176-4225

É. Kiss, Katalin (2019) Fused grammatical and discourse functions in Ob-Ugric. In: Proceedings of the Workshop Clause Typing and the Syntax-to Discourse Relation in Head-Final Languages. Universität Konstanz, Konstanz, pp. 163-174.

É. Kiss, Katalin (2013) The Inverse Agreement Constraint in Uralic languages. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 2 (1). pp. 2-21. ISSN 2063-8825

É. Kiss, Katalin (2015) Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 52. pp. 43-57. ISSN 0541-9298

É. Kiss, Katalin (2015) Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 27. pp. 107-125. ISSN 0569-1338

É. Kiss, Katalin (2011) Negation in Hungarian. In: Negation in Uralic Languages. John Benjamins, Amsterdam, pp. 219-238. ISBN 9789027206893

É. Kiss, Katalin (2020) Nem-részvétel vagy nemlét: Két abesszívuszi névutó a magyarban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 139-153. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

É. Kiss, Katalin (2017) The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same Inverse Topicality Constraint. LINGUISTIC REVIEW, 34 (2). pp. 365-395. ISSN 0167-6318

É. Kiss, Katalin (2014) Ways of licensing Hungarian external possessors. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA, 61 (1). pp. 45-68. ISSN 1216-8076

É. Kiss, Katalin (2019) A mutató, személyes és rejtett névmások megoszlásáról – Elekfi László megállapításai nyomán = On the distribution of demonstratives, personal pronouns and pro. MAGYAR NYELVŐR, 143 (4). pp. 405-417. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

É. Kiss, Katalin (2015) A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian. In: Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford University Press, Oxford, pp. 86-101. ISBN 9780199687923

É. Kiss, Katalin (2016) The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford University Press, Oxford, pp. 61-75. ISBN 9780198747840

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba.

É. Kiss, Katalin and Gerstner, Károly and Hegedűs, Attila (2013) Fejezetek a magyar nyelv történetéből : Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. PPKE BTK, Pil