REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P140 Historical linguistics / nyelvtörténet, történeti nyelvtan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 174.

A

Adamik, Béla (2016) Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen, pp. 13-27. ISBN 978-963-284-796-2

Adamik, Béla (2017) First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7–8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 7-10. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2020) On the Loss of Final -m: Phonological or Morphosyntactic Change? Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 97-108. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/. Proceedings of the 12th International Colloquium on Vulgar and Late Latin (Latin vulgaire – latin tardif XII). (Submitted)

Adamik, Béla (2017) Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 11-33. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2019) The Transformation of the Case System in African Latin as Evidenced in Inscriptions. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 13-36. ISSN 0418 – 453X

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2020) The transformation of the vowel system in African Latin with a focus on vowel mergers as evidenced in inscriptions and the problem of the dialectal positioning of Roman Africa. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 9-25. ISSN 0418-453X

Adamik, Béla (2016) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: dialektológia a kontaktológia szolgálatában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat. Budapest–Piliscsaba, Piliscsaba, pp. 11-24. ISBN 978 963 277 629 3

Adamik, Béla (2017) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának össze-függése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 128-144. ISBN 978-963-473-962-3

Ajkay, Alinka (2017) „A’ Magyar Nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől” : Kazinczy pályaművének kiadás-, kutatás- és recepciótörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 213-236. ISSN 0025-0171

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) Egy késő-Ming kétnyelvű glosszárium helyreállításának tanulságai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2016 (1). pp. 1-14. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan (2020) Kitan szavak listája Ligeti Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2019 (2). pp. 31-45. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan and Róna-Tas, András (2019) A new comprehensive monograph on Khitan : Chinggeltei [Qingge’ertai] 清格尔泰, WU Yingzhe 吴英喆 and JIRUHE 吉如何:Qidan xiaozi zai yanjiu 契丹小字再研究 [Further research on Khitan Small Script]. Vols. I–III, Beijing, 2017, 2336+20 pp. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 72 (2). pp. 259-268. ISSN 0001-6446 (print); 1588-2667 (online)

Apatóczky, Ákos Bertalan and Szilágyi, Zsolt (2021) A magyarországi kitankutatás első százada. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 12. pp. 151-165. ISSN 2060-9655

B

Bakró-Nagy, Marianne (2010) Az adat a történeti nyelvészetben: megnyilatkozás, forrás, megbízhatóság. ARGUMENTUM, 6. pp. 124-167. ISSN 1787-3606

Bakró-Nagy, Marianne (2016) Mansi loanword phonology: Tipology of repair strategies - A historical approach. In: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europeae, 2016.08.31-2016.09.03, Nápoly.

Bakró-Nagy, Marianne (2001) Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 71-118. ISSN 0029-6791

Banai, Miklós and Lukács, Béla (2012) Az andronovói bronzkori civilizáció és a rovásírás keletkezése = The Andronovo Bronze Age civilization and the formation of the Rovash script. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Barta, Andrea (2015) Ito Pater, Eracura and the Messenger: A Preliminary Report on a New Curse Tablet from Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 51. pp. 101-113. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) Ito Pater, Eracvra és a kézbesitő: Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2017) A Letter to the Underworld: A Research Report on the Curse Tablet Aq-2. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 45-56. ISSN 0044-5975

Barta, Andrea (2017) Levél az alvilágba. Az Aq-2 átoktábla (Előzetes jelentés). In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 145-160. ISBN 978-963-473-962-3

Barta, Andrea (2019) Mala bestia foras dato. Spelling Mistakes and Loan Phrases as Means of Interpretation of a Latin Magical Text. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 37-48. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) New Remarks on the Latin Curse Tablet from Savaria. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies, 63-69 (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen. ISBN 978-963-284-796-2

Barta, Andrea (2020) Parallel phrases and interaction in Greek and Latin magical texts. The Pannonian set of curse tablets. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 27-36. ISSN 0418-453X

Barta, Andrea (2017) The Siscia curse tablet from a linguistic point of view : a new autopsy. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 23-41. ISSN 1803-7402

Barta, Andrea (2020) Some Remarks on the Latin Curse Tablets from Pannonia. Acta Antiqua, 59 (1-4). pp. 561-574. ISSN 0044-5975

Barta, Andrea (2020) Túlvilági praktikák a nyelvtörténet szolgálatában. Édes Anyanyelvünk, 42 (5). p. 17. ISSN 0139-0457

Bartók, István (2017) „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek” : Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (1). pp. 23-60. ISSN 0021-1486

Biró, Tamás (2018) A bibliai héber határozói accusativus és az -a directivus : Néhány gondolat nyelvtörténeti hipotézisekről és narratívákról. In: Tíz évhét : Tanulmánykötet Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, pp. 19-33. ISBN 978-963-277-748-1

Bollobás, Enikő (2019) Az első nyelvi fordulat Magyarországon. In: Elméletek vonzásában. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 113-155. ISBN 9789636937072

Büky, László (2018) Varancsica. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 463-467. ISSN 0025-0228

C

Csaplár-Degovics, Krisztián and Jusufi, Lumnije (2017) The Birth of the First Albanian-Hungarian Dictionary (1913). Relations between Albanians and Austro-Hungary (Austria) by mid XIX century to our days: Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë (Austrinë) nga mesi i shek. XIX deri në ditët tona.. pp. 87-102.

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2018) A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. In: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter" "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul". RIK-U Kiadó, Beregszász - Ungvár, pp. 141-182. ISBN 978-617-7692-17-0

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

Czifra, Mariann (2016) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. In: A két Kisfaludy - Tudományos és emlékkonferencia Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly munkásságáról, 2015. október 23-24., Balatonfüred. (In Press)

Czifra, Mariann (2015) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. TEMPEVÖLGY, 7 (4). pp. 82-90. ISSN 1789-9265

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás dokumentumai az interneten* http://deba.unideb.hu/deba/nyelvujitas. Múzsák Kertje, 4. (In Press)

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 307-314. ISSN 0025-0228

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus…-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). ISSN 0025-0228 (In Press)

D

Dudás, Előd (2012) Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa = Comparative historical development of Prekmurje spelling. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 18 (2). pp. 149-165. ISSN 0354-0448

Dömötör, Adrienne (2020) Előtagos és előtag nélküli vonatkozó névmások versengése a középmagyar kor első félévszázadában = Competing Relative Pronouns with and without a Prefix in the First Half Century of the Middle Hungarian Era. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 180-195. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2016) Jobbágylevelek a 16. századból. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0228

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2017) Jobbágylevelek a 16. századból 2. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 379-383. ISSN 0025-0228

E

Egedi, Barbara (2016) Az első névelő nyomában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 1-14. ISSN 0029-6791

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi-Kovács, Emese (2018) Prolégomènes à l’édition critique de la version grecque du manuscrit d’Iviron de Barlaam et Joasaph (cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta] (55). pp. 127-140. ISSN 0584-9888

F

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Földvári, Sándor (1996) Contributions to The Contacts Between Finno-Ugric and Slavic Linguistics in The Late 18th and Early 19th Century. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV. Sessiones sectionum. University of Jyväskylä, Jyväskylä, pp. 276-278. ISBN 9529073712

Förköli, Gábor (2020) Les théories de l’extrait dans la Hongrie prémoderne: du latin au vernaculaire. In: Journée d'étude - L'argument d'autorité, un aspect de la réception des Anciens à la Renaissance, 2020. március 5., Tours.

G

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gonda, Attila (2017) The Aquincum–Salona–Aquileia Triangle: Latin language in the Alps–Danube–Adria region. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 99-123. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2017) Az Aquincum–Aquileia–Salona három-szög: latin nyelv a római birodalom Alpok–Duna–Adria régiójában. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 161-195. ISBN 978-963-473-962-3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

Gonda, Attila (2020) Dialects of Vulgar Latin and the Dialectal Classification of the Alps-Danube-Adria Region. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 53-69. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2016) Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 93-107. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2020) Frameworks of reference in the identification of Latin dialects. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 73-97. ISSN 0418-453X

Gonda, Attila (2019) Phonetic Changes in the Latin of Noricum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 75-96. ISSN 0418 – 453X

H

H Bottyánfy, Éva (2016) Az Apor-kódex töredéklapjai. 15.század első fele/15. század vége. Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest. ISBN 978 615 5061 09 7

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Havasi, Zsuzsanna (2018) Olvasói elvárások és nyelvi adatok ütközése történeti szövegek elemzésekor : Felvetések Grice maximáinak alkalmazásához – diakrón szempontból. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 428-446. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Andrea (2016) Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 163-171. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 74-80. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria, Régi magyar helynévadás : A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 229-234. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hegedűs, Attila (2018) Módszertani megjegyzések. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 330-333. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2018) Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 107-122. ISBN 9780198747307

Hegedűs, Veronika (2018) The Rise of the modifier Suffix -i with PPs. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (94). Springer, Cham, pp. 107-122. ISBN 9783319907093

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Honti, László (2018) Ősmagyar hangtörténeti talányok 2. : U/FU/Ug *-t- ősm. *-δ- á *-z- > m. -d(-) ~ -z(-). MAGYAR NYELV, 114. pp. 23-43. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2018) Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Huszthy, Bálint (2017) Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Pécs, pp. 82-91. ISBN 978-963-88289-3-4

I

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2016) Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben. Other thesis, ELTE BTK.

Ittzés, Máté (2015) The Interpretation of práti … mucāte in R̥gveda 10,27,11c. Indo-Iranian Journal, 58 (3). pp. 203-215. ISSN 0019-7246

Ittzés, Máté (2013) Light Verb Constructions vs. Simple Verbs in Vedic: vimócanam krṇute (RV 3,30,12d). In: CEENIS Current Research Series. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, pp. 107-123.

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

J

Juhász, Dezső (2020) Tulajdonnevek a tájszótárakban = Proper Names in Hungarian Dialect Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Juhász, Dezső (2016) A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar történeti dialektológia korszakai. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 17-31. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső and Terbe, Erika (2018) 16. századi magyar nyelvű folyamodványok a Pozsonyi Kamara levéltárából. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 372-383. ISSN 0025-0228

K

Kara, György (2018) Emészt és enyészik. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 467-470. ISSN 0025-0228

Kelényi, Borbála (2013) Magyar kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 181-217. ISBN 978-963-284-365-0

Keszler, Borbála (2016) A régi magyar (15–17. századi) orvosi szavakat és kifejezéseket tartalmazó források és olvasóközönségük. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 305-316. ISSN 0025-0236

Kiss, Jenő (2016) Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken [Szerk. Biró Annamária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. I.: 404 lap, II.: 348 lap]. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A magyar nyelvtörténeti korszakolás kérdésköréhez. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 129-145. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit (2020) Egy nyelvújítási szó rejtőzködő élete: a burkony. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 329-336. ISSN 0025-0228

Klaudy, Kinga (1991) Magyar fordítástudomány a XIX. században : Brassai Sámuel nézetei a fordításról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből : [a Magyar Nyelvészek V. Nemzetközi Kongresszusának előadásai]. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 387-394. ISBN 9630559242

Kocsis, Mihály (2020) Kocsis Mihály írja. MAGYAR NYELV, 116 (2). p. 254. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kocsis, Réka (2017) Marginálistípusok az ómagyar nyelvemlékkódexekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 42-58. ISSN 0025-0228

Kocán, Béla (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018. 542 o. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 116. pp. 357-371. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Korompay, Klára (2016) Haader Lea 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0228

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kuna, Ágnes (2017) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16-17. században 2. rész. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 27-41. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes and Kocsis, Zsuzsanna and Ludányi, Zsófia (2017) A Magyar orvosi nyelvi korpusz 16-17. századi alkorpusza. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 239-253. ISBN 978-963-306-545-7

M

M. Nagy, Ilona (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 120-126. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2016) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 500-511. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 3. rész. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 248-254. ISSN 0025-0228

Maticsák, Sándor (2015) Az erza-mordvin absztrakt főnévképzők történeti produktivitása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 87-112. ISSN 0029-6791

N

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-167.

N. Fodor, János (2012) A magyar magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. Az északkeleti nyitódó kettőshangzók kialakulásának lehetséges módjáról. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 136-153. ISBN 978-963-308-076-4

N. Fodor, János (2020) A történeti személynévszótárak. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 145-164.

Nagy, Levente (2017) Túlvilágjárás a Syrena-kötetben. In: Határok fölött :tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 461-475.

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2018) Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2017. 179 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0228

Németh, Miklós (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 385-391. ISSN 0025-0228

P

Paulus, Nóra (2020) Libertae isdem coniugi T. Licinius Il problema della fossilizzazione del pronome idem. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 241-251. ISSN 0044-5975

Paulus, Nóra (2019) The Vivo Suo Formula, as a Possible Manifestation of the Interconnection of the Greek and Latin Languages in Moesia Inferior. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 113-126. ISSN 0418 – 453X

Paulus, Nóra (2020) A study on the weakening of the word final –s compared to –m in the epigraphic corpus. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 125-143. ISSN 0418-453X

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Pelczéder, Katalin (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve (szerk. Kiss Jenő – Pusztai Ferenc). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

Pozsgai, István (2016) Употребление дательного самостоятельного в Зографском Евангелии. DIALOGUL SLAVISTILOR LA INCEPUTUL SECOLULUI AL 21-LEA: LUCRAARILE SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL, 2016 (1). pp. 36-50. ISSN 2284-9270

Pozsgai, István (2018) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМ В УПОТРЕБЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В СОЧЕТАНИИ С ОТНОСЯЩИМИСЯ К НИМ СЛОВАМИ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ КОДЕКСАХ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 184-195. ISSN 1216-0016

Pusztay, János (2020) A magyar nyelv néhány jegyének eredetéről = On the Origin of Some Features of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 196-204. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

R

Rumi, Tamás (2012) A latin betűs írás hatása a székely-magyar rovásra = Influence of the Latin script on the Székely-Hungarian Rovas. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Rácz, János (2018) A csukák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 382-397. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2019) A tokfélék neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 359-372. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Rágyanszki, György (2018) A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 117-128. ISBN 978-963-489-061-4

Révay, Valéria (2018) Az északkeleti nyelvjárási régió kései középmagyar kori hangállapotáról Barkóczy Krisztina levelei alapján. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 59-67. ISSN 0025-0228

Révész, Béla (2020) Draft for Understanding the Historical Background of Changes in the Ideological Language and Communication of Secret Services in 20th Century’s Hungary. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW - REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE, 33. pp. 855-898. ISSN 0952-8059 (print); 1572-8722 (online)

S

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. 2. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 183-205. ISSN 0025-0228

Sherwood, Peter (2020) Kossuth Lajos és az angol solidarity szó története. SZÁZADOK, 154 (2). pp. 379-398. ISSN 0039-8098

Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2016) Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016). Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 118-127. ISBN 978-1-945626-09-8

Simon, Zsolt (2016) Zur Bedeutung von karisch eri. MUNCHENER STUDIEN ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 70 (2). pp. 259-264. ISSN 0077-1910

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 369-374. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2017) Fazakas Emese, A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 227-234. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szilárdi, Réka (2018) Feltalált hagyomány - használható múlt : A nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus reprezentációi. In: Okok és okozat : A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. A humán tudományok alapkérdései (10). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 111-138.

Sándor, Klára (2016) A honfoglalók nyelve. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet (4). Helikon; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 145-148. ISBN 9789632277554

Sándor, Klára (2017) Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme. In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 103-113. ISBN 978-975-16-3268-5

Sárközy, Miklós (2020) A magyarországi jászok nyelvemlékei – források, problémák, új adatok. KELETKUTATÁS, 2020 (tavasz). pp. 89-110. ISSN 0133-4778

T

Tamás Gáborné Póczos, Rita (2018) Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 392-410. ISSN 0025-0228

Tantimonaco, Silvia (2020) Consonantal Degemination in Latin Inscriptions of the Roman Empire: A Dialectological and Sociolinguistic Perspective. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 165-178. ISSN 0418-453X

Tantimonaco, Silvia (2019) The Role if Archaisms in the Latin Inscriptions of the Roman Empire: Some New Considerations in Light of Computerized Dialectology. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 147-169. ISSN 0418 – 453X

Tantimonaco, Silvia and Gaspar, Catarina (2020) Relative Pronouns in Light of Epigraphic Evidence:The Province of Lusitania. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 189-198. ISSN 0044-5975

Terbe, Erika (2018) Fejezetek a 19. századi nyelvemlékkiadás történetéből. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 471-482. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 140-150. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 191-200. ISBN 978-606-739-047-6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A múltak átalakulása : Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 10-26. ISSN 0025-0228

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Tverdota, György (2018) „egy, kit a szó nevén szólít”. József Attila névvarázs-elmélete és névtani ihlete. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 257-277. ISSN 0025-0228

V

Varga, Mónika (2018) „Egyik sem jár az ördögséggel, édes jó Uraim” – Boszorkány-kihallgatások kommunikációs kontextusáról. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 411-427. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2019) Feltételes jelentéstartalmú határozói igeneves szerkezetek történeti–társadalmi kontextusáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 149-172. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Varga, Mónika (2017) Feltételes jelentéstartalmú mondatszerkezetek alakulásáról középmagyar szövegekben. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 137-162. ISBN 978-963-308-299-7

Varga, Mónika (2020) Rontás van a szövegen? : A lejegyzési gyakorlatról boszorkányperekben. In: Fideliter servanda : II. Scriptorium konferencia, Pannonhalma, 2018. május 7-8. Szent István Társulat, Budapest, pp. 283-301. ISBN 9789632778617

Varga, Mónika (2019) Tudományos asszonyok, kanboszorkányok és módszertani szempontok a boszorkányperek pragmatikai vizsgálatában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 326-358. ISSN 0025-0236

Varga, Mónika (2017) A grammatikalizáció néhány esetéről boszorkányperekben. In: LingDok 16. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 101-120.

Varga, Mónika (2016) „Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel”. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 347-352. ISSN 0025-0228

Vargha, Fruzsina Sára (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 151-162. ISSN 0025-0228

Vig, István (2018) Nyelvhasználat a 16. századi Dalmáciában. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 15-27. ISBN 978-963-489-061-4

Vig, István (2017) Pünkösd, barát, mise, ádvent. Megjegyzések a magyar keresztény terminológia néhány szavának eredetével kapcsolatban. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 177-188. ISBN 978-963-284-924-9

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini eius. A Celtic deity and the Vulgar Latin in Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 179-193. ISSN 0418-453X

Vígh-Szabó, Melinda (2020) Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Z

Zelliger, Erzsébet (2019) Módszertani kérdések a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai kapcsán. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Zelliger, Erzsébet (2016) Nyelvjárásgyűjtő tanulmányutak az ELTE magyar nyelvtörténeti tanszékén. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 110-115. ISSN 2060-0623

Zelliger, Erzsébet (2012) Írásrendszerek, hangrendszerek = Writing systems – Phonetic structures. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Zoltán, András (2020) Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 159-171.

Zoltán, András (2019) A Kárpát-medencei szlávok nyelve a honfoglalás korában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 978-963-693-792-8

Zoltán, András (1998) “Régi” szavak új szótárakban : A keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága. HUNGARO-RUTHENICA, 1. pp. 163-168. ISSN 1586-0736

Zoltán, András (2015) Szláv–magyar nyelvi kapcsolatok a 11. században. HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK (11). pp. 35-44. ISSN 1789-0128 (nyomtatott); 1417-958X (elektronikus)

Zoltán, András (2018) Westrussisch-großrussicher Sprachkontakt im 15. Jahrhundert. In: Linguistik als diskursive Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt. Studienreihe Schriften zur Slavistik (42). Dr Kovac, Hamburg, pp. 87-102. ISBN 978-3-8300-9459-3

Zoltán, András (1996) A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. ÉLETÜNK, 1996 (6-7). pp. 634-648. ISSN 0133-4751

Zoltán, András (2016) A szláv–magyar nyelvi kapcsolatok korai szakasza. KISEBBSÉGKUTATÁS, 25 (4). pp. 110-125. ISSN 1215-2684

É

É. Kiss, Katalin (2017) Az -ik kiemelőjel eredetéről. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 75-90. ISBN 978-963-308-299-7

This list was generated on Wed Oct 27 12:06:42 2021 CEST.