REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P140 Historical linguistics / nyelvtörténet, történeti nyelvtan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | É
Number of items at this level: 164.

A

Adamik, Béla (2016) Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age: Search and Charting Modules. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen, pp. 13-27. ISBN 978-963-284-796-2

Adamik, Béla (2017) First International Workshop on Computational Latin Dialectology, April 7–8, 2016, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 7-10. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2020) On the Loss of Final -m: Phonological or Morphosyntactic Change? Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 97-108. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) On the Role of Palatalization in the Vulgar Latin Sound Change /w/ > /β/. Proceedings of the 12th International Colloquium on Vulgar and Late Latin (Latin vulgaire – latin tardif XII). (Submitted)

Adamik, Béla (2017) Potential Greek influence on the Vulgar Latin sound change [b] > [β]: Dialectological evidence from inscriptions. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 11-33. ISSN 0044-5975

Adamik, Béla (2017) Second International Workshop on Computational Latin Dialectology. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 283-285. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2019) The Transformation of the Case System in African Latin as Evidenced in Inscriptions. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 13-36. ISSN 0418 – 453X

Adamik, Béla (2017) A palatalizáció szerepe a vulgáris latin [w] > [β] hangváltozásban. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3. Szt. István Társulat, Budapest – Piliscsaba, pp. 9-29. ISBN 978-963-308-299-7

Adamik, Béla (2017) The problem of the omission of word-final -s as evidenced in Latin inscriptions. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 5-21. ISSN 1803-7402

Adamik, Béla (2018) A szóvégi -s kiesésének problémája a latin feliratok tükrében. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 62 (1). pp. 31-53. ISSN 0003-567X

Adamik, Béla (2020) The transformation of the vowel system in African Latin with a focus on vowel mergers as evidenced in inscriptions and the problem of the dialectal positioning of Roman Africa. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 9-25. ISSN 0418-453X

Adamik, Béla (2016) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának esetleges görög hátteréhez: dialektológia a kontaktológia szolgálatában. In: Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Szent István Társulat. Budapest–Piliscsaba, Piliscsaba, pp. 11-24. ISBN 978 963 277 629 3

Adamik, Béla (2017) A vulgáris latin /b/ és /w/ fúziójának össze-függése a magánhangzóközi /w/ kiesésével a feliratos anyag tükrében. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 128-144. ISBN 978-963-473-962-3

Ajkay, Alinka (2017) „A’ Magyar Nyelvnek polgári nyelvvé emelése felől” : Kazinczy pályaművének kiadás-, kutatás- és recepciótörténete. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 133 (2). pp. 213-236. ISSN 0025-0171

Apatóczky, Ákos Bertalan (2017) Egy késő-Ming kétnyelvű glosszárium helyreállításának tanulságai. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2016 (1). pp. 1-14. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan (2020) Kitan szavak listája Ligeti Lajos MTA-ra hagyott jegyzeteiben – számnevek. TÁVOL-KELETI TANULMÁNYOK, 2019 (2). pp. 31-45. ISSN 2060-9655

Apatóczky, Ákos Bertalan and Róna-Tas, András (2019) A new comprehensive monograph on Khitan : Chinggeltei [Qingge’ertai] 清格尔泰, WU Yingzhe 吴英喆 and JIRUHE 吉如何:Qidan xiaozi zai yanjiu 契丹小字再研究 [Further research on Khitan Small Script]. Vols. I–III, Beijing, 2017, 2336+20 pp. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 72 (2). pp. 259-268. ISSN 0001-6446 (print); 1588-2667 (online)

B

Bakró-Nagy, Marianne (2010) Az adat a történeti nyelvészetben: megnyilatkozás, forrás, megbízhatóság. ARGUMENTUM, 6. pp. 124-167. ISSN 1787-3606

Bakró-Nagy, Marianne (2016) Mansi loanword phonology: Tipology of repair strategies - A historical approach. In: 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europeae, 2016.08.31-2016.09.03, Nápoly.

Bakró-Nagy, Marianne (2001) Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 98. pp. 71-118. ISSN 0029-6791

Banai, Miklós and Lukács, Béla (2012) Az andronovói bronzkori civilizáció és a rovásírás keletkezése = The Andronovo Bronze Age civilization and the formation of the Rovash script. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Barta, Andrea (2015) Ito Pater, Eracura and the Messenger: A Preliminary Report on a New Curse Tablet from Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 51. pp. 101-113. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) Ito Pater, Eracvra és a kézbesitő: Előzetes jelentés egy újabb aquincumi átoktábláról. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 81-91. ISSN 0003-567X

Barta, Andrea (2017) A Letter to the Underworld: A Research Report on the Curse Tablet Aq-2. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 45-56. ISSN 0044-5975

Barta, Andrea (2017) Levél az alvilágba. Az Aq-2 átoktábla (Előzetes jelentés). In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 145-160. ISBN 978-963-473-962-3

Barta, Andrea (2019) Mala bestia foras dato. Spelling Mistakes and Loan Phrases as Means of Interpretation of a Latin Magical Text. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 37-48. ISSN 0418 – 453X

Barta, Andrea (2016) New Remarks on the Latin Curse Tablet from Savaria. In: From Polites to Magos: Studia György Németh Sexagenario Dedicata. Hungarian Polis Studies, 63-69 (22). University of Debrecen Dept. of Ancient History and Class. Phil., Budapest - Debrecen. ISBN 978-963-284-796-2

Barta, Andrea (2020) Parallel phrases and interaction in Greek and Latin magical texts. The Pannonian set of curse tablets. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS, 56. pp. 27-36. ISSN 0418-453X

Barta, Andrea (2017) The Siscia curse tablet from a linguistic point of view : a new autopsy. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 23-41. ISSN 1803-7402

Barta, Andrea (2020) Some Remarks on the Latin Curse Tablets from Pannonia. Acta Antiqua, 59 (1-4). pp. 561-574. ISSN 0044-5975

Bartók, István (2017) „Patvaros philosophusok, viszzalkodo, maguk hanio böltsek” : Adalékok az 1530–1580 között keletkezett magyarországi glosszák, szójegyzékek és szótártöredékek kritikatörténeti vonatkozásaihoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 121 (1). pp. 23-60. ISSN 0021-1486

Biró, Tamás (2018) A bibliai héber határozói accusativus és az -a directivus : Néhány gondolat nyelvtörténeti hipotézisekről és narratívákról. In: Tíz évhét : Tanulmánykötet Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, pp. 19-33. ISBN 978-963-277-748-1

Bollobás, Enikő (2019) Az első nyelvi fordulat Magyarországon. In: Elméletek vonzásában. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 113-155. ISBN 9789636937072

Büky, László (2018) Varancsica. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 463-467. ISSN 0025-0228

C

Csaplár-Degovics, Krisztián and Jusufi, Lumnije (2017) The Birth of the First Albanian-Hungarian Dictionary (1913). Relations between Albanians and Austro-Hungary (Austria) by mid XIX century to our days: Marrëdhëniet e popullit shqiptar me Austro-Hungarinë (Austrinë) nga mesi i shek. XIX deri në ditët tona.. pp. 87-102.

Csepregi, Zoltán (2013) A reformáció nyelve. Humanizmus és Reformáció (34). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-729-9

Csernicskó, István and Fedinec, Csilla (2018) A mai Kárpátalja területének történeti-nyelvi viszonyai a 19-20. század fordulóján, kitekintéssel a mára. In: "Indivisibiliter ac Inseparabiliter" "Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul". RIK-U Kiadó, Beregszász - Ungvár, pp. 141-182. ISBN 978-617-7692-17-0

Csernák-Szuhánszky, Debóra and Haader, Lea and Kocsis, Réka and Korompay, Klára and Madas, Edit and Mohay, Zsuzsanna and Szentgyörgyi, Rudolf and Tóth, Zsuzsanna and Zelliger, Erzsébet (2014) Az Apor-kódex (Bevezetés). In: Az Apor-kódex, 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint a kódex digitalizált változata DVD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (33). Országos Széchényi Könyvtár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, pp. 7-102. ISBN 978-963-200-633-8

Csiszár, Zoltán (2016) A középkori hóstátok. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 365-366. ISSN 0025-0236

Czifra, Mariann (2016) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. In: A két Kisfaludy - Tudományos és emlékkonferencia Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly munkásságáról, 2015. október 23-24., Balatonfüred. (In Press)

Czifra, Mariann (2015) KISFALUDY SÁNDOR ÉS A NYELVÚJÍTÁS: AVAGY KÖZELÍTÉSEK A XIX. SZÁZAD ELEJÉNEK NYELVI MOZGALMÁHOZ. TEMPEVÖLGY, 7 (4). pp. 82-90. ISSN 1789-9265

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás dokumentumai az interneten* http://deba.unideb.hu/deba/nyelvujitas. Múzsák Kertje, 4. (In Press)

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus...-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 307-314. ISSN 0025-0228

Czifra, Mariann (2016) A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologus…-a. MAGYAR NYELV, 112 (3). ISSN 0025-0228 (In Press)

D

Dudás, Előd (2012) Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa = Comparative historical development of Prekmurje spelling. JEZIKOSLOVNI ZAPISKI, 18 (2). pp. 149-165. ISSN 0354-0448

Dömötör, Adrienne (2020) Előtagos és előtag nélküli vonatkozó névmások versengése a középmagyar kor első félévszázadában = Competing Relative Pronouns with and without a Prefix in the First Half Century of the Middle Hungarian Era. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 180-195. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2016) Jobbágylevelek a 16. századból. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 375-381. ISSN 0025-0228

Dömötör, Adrienne and Varga, Mónika (2017) Jobbágylevelek a 16. századból 2. MAGYAR NYELV, 113 (3). pp. 379-383. ISSN 0025-0228

E

Egedi, Barbara (2016) Az első névelő nyomában. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 1-14. ISSN 0029-6791

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

Egedi-Kovács, Emese (2018) Prolégomènes à l’édition critique de la version grecque du manuscrit d’Iviron de Barlaam et Joasaph (cod. athon. Iviron 463). Зборник радова Византолошког института [Zbornik radova Vizantološkog instituta] (55). pp. 127-140. ISSN 0584-9888

F

Forgács, Tamás (2020) Késsás vagy Kéffás? Öröklődő szövegromlás legrégibb csízióinkban. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 309-315. ISSN 0025-0228

Földvári, Sándor (1996) Contributions to The Contacts Between Finno-Ugric and Slavic Linguistics in The Late 18th and Early 19th Century. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars IV. Sessiones sectionum. University of Jyväskylä, Jyväskylä, pp. 276-278. ISBN 9529073712

G

Gazda, István (2016) A Magyar Tudós Társaság elveszettnek hitt 1848-as magyar nyelvtankönyvei. In: Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei (8). Argumentum, Budapest, pp. 161-167. ISBN 978-963-446-781-6

Gonda, Attila (2017) The Aquincum–Salona–Aquileia Triangle: Latin language in the Alps–Danube–Adria region. Acta Antiqua, 57 (1). pp. 99-123. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2017) Az Aquincum–Aquileia–Salona három-szög: latin nyelv a római birodalom Alpok–Duna–Adria régiójában. In: Scientia et ethica. Hereditas graeco-latinitatis (4). Debreceni Egyetem Klasszika-Filológia Tanszék, Debrecen, pp. 161-195. ISBN 978-963-473-962-3

Gonda, Attila (2017) Changes in the consonant system of Pannonia Inferior, Dalmatia and Venetia et Histria. GRAECO-LATINA BRUNENSIA, 22 (2). pp. 165-181. ISSN 1803-7402

Gonda, Attila (2020) Dialects of Vulgar Latin and the Dialectal Classification of the Alps-Danube-Adria Region. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 53-69. ISSN 0044-5975

Gonda, Attila (2016) Fehér Bence: Pannonia latin nyelvtörténete. Budapest 2007. ANTIK TANULMÁNYOK - STUDIA ANTIQUA, 60. pp. 93-107. ISSN 0003-567X

Gonda, Attila (2020) Frameworks of reference in the identification of Latin dialects. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 73-97. ISSN 0418-453X

Gonda, Attila (2019) Phonetic Changes in the Latin of Noricum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 75-96. ISSN 0418 – 453X

H

H Bottyánfy, Éva (2016) Az Apor-kódex töredéklapjai. 15.század első fele/15. század vége. Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), Budapest. ISBN 978 615 5061 09 7

Haader, Lea and Madas, Edit (2012) Érsekújvári-kódex (Bevezetés). In: Érsekújvári Kódex 1529–1531: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD mellékletként. Régi Magyar Kódexek (32). MTA Nyelvtudományi Intézet; Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 7-59. ISBN 9786155219238

Havasi, Zsuzsanna (2018) Olvasói elvárások és nyelvi adatok ütközése történeti szövegek elemzésekor : Felvetések Grice maximáinak alkalmazásához – diakrón szempontból. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 428-446. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Andrea (2016) Egy romániai magyar virtuális nyelvatlasz címszó-egyesítési kérdéseiről. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 163-171. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2016) Az összetett múlt idők és használatuk a kései ómagyar korban. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 74-80. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Attila (2020) Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria, Régi magyar helynévadás : A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 229-234. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Hegedűs, Attila (2018) Módszertani megjegyzések. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 330-333. ISSN 0025-0228

Hegedűs, Veronika (2018) Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates. In: Word Order Change. Oxford University Press, Oxford, pp. 107-122. ISBN 9780198747307

Hegedűs, Veronika (2018) The Rise of the modifier Suffix -i with PPs. In: Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Studies in Natural Language and Linguistic Theory (94). Springer, Cham, pp. 107-122. ISBN 9783319907093

Honti, László (2016) A Halotti beszéd isa szavának kutatástörténete és etimológiája. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 269-283. ISSN 0025-0228

Honti, László (2016) Uráli etimológiai és hangtörténeti jegyzetek. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 112. pp. 7-75. ISSN 0029-6791

Honti, László (2018) Ősmagyar hangtörténeti talányok 2. : U/FU/Ug *-t- ősm. *-δ- á *-z- > m. -d(-) ~ -z(-). MAGYAR NYELV, 114. pp. 23-43. ISSN 0025-0228

Horváth, László (2018) Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Huszthy, Bálint (2017) Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, Pécs, pp. 82-91. ISBN 978-963-88289-3-4

I

Ittzés, Máté (2015) Funkcióigés szerkezetek a kar- 'csinál' igével a Rgveda 7. könyvében. In: Studia Classica. Tanulmányok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókortudományi Intézetéből. ELTE Eötvös Kiadó – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 339-350.

Ittzés, Máté (2016) Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben. Other thesis, ELTE BTK.

Ittzés, Máté (2015) The Interpretation of práti … mucāte in R̥gveda 10,27,11c. Indo-Iranian Journal, 58 (3). pp. 203-215. ISSN 0019-7246

Ittzés, Máté (2013) Light Verb Constructions vs. Simple Verbs in Vedic: vimócanam krṇute (RV 3,30,12d). In: CEENIS Current Research Series. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, pp. 107-123.

Ittzés, Máté (2015) On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin. Indogermanische Forschungen, 120 (1). pp. 329-342. ISSN 1613-0405

Ittzés, Máté (2014) The augment of vowel-initial roots and vrddhi-derivation in the Indo-Iranian languages. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN, 119. pp. 355-375. ISSN 0019-7262

J

Juhász, Dezső (2020) Tulajdonnevek a tájszótárakban = Proper Names in Hungarian Dialect Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 53-62. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Juhász, Dezső (2016) A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 257-268. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A magyar történeti dialektológia korszakai. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 17-31. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza kiadás- és recepciótörténetéhez. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 129-139. ISSN 0025-0228

Juhász, Dezső and Terbe, Erika (2018) 16. századi magyar nyelvű folyamodványok a Pozsonyi Kamara levéltárából. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 372-383. ISSN 0025-0228

K

Kara, György (2018) Emészt és enyészik. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 467-470. ISSN 0025-0228

Kelényi, Borbála (2013) Magyar kifejezések késő középkori női nemesi végrendeletekben. In: Micae mediaevales III. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Tanulmányok - Konferenciák (6). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 181-217. ISBN 978-963-284-365-0

Keszler, Borbála (2016) A régi magyar (15–17. századi) orvosi szavakat és kifejezéseket tartalmazó források és olvasóközönségük. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 305-316. ISSN 0025-0236

Kiss, Jenő (2016) Péntek János, Történések a nyelvben a keleti végeken [Szerk. Biró Annamária. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. I.: 404 lap, II.: 348 lap]. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 462-463. ISSN 0025-0228

Kiss, Jenő (2017) A magyar nyelvtörténeti korszakolás kérdésköréhez. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 129-145. ISSN 0025-0228

Kiss, Margit (2020) Egy nyelvújítási szó rejtőzködő élete: a burkony. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 329-336. ISSN 0025-0228

Kocsis, Mihály (2020) Kocsis Mihály írja. MAGYAR NYELV, 116 (2). p. 254. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Kocsis, Réka (2017) Marginálistípusok az ómagyar nyelvemlékkódexekben. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 42-58. ISSN 0025-0228

Korompay, Klára (2016) Haader Lea 70 éves. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 372-374. ISSN 0025-0228

Kovács, Éva (2020) A történeti helynévszótárak = Historical Place Name Dictionaries. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 133-144. ISBN 978-­963­-489-­236-­6 (nyomtatott); 978­-963-­489­-237­-3 (elektronikus)

Kuna, Ágnes (2017) Az orvosi recept mint szövegtípus a 16-17. században 2. rész. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 27-41. ISSN 0025-0228

Kuna, Ágnes and Kocsis, Zsuzsanna and Ludányi, Zsófia (2017) A Magyar orvosi nyelvi korpusz 16-17. századi alkorpusza. In: A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, pp. 239-253. ISBN 978-963-306-545-7

M

M. Nagy, Ilona (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 120-126. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2016) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 500-511. ISSN 0025-0228

M. Nagy, Ilona and Bényei, Ágnes (2017) Szótörténeti adatok és kommentárok a Margit-legendából. 3. rész. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 248-254. ISSN 0025-0228

Maticsák, Sándor (2015) Az erza-mordvin absztrakt főnévképzők történeti produktivitása. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 111. pp. 87-112. ISSN 0029-6791

N

N. Fodor, János (2015) Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. EKF Líceum Kiadó, Eger, pp. 159-167.

N. Fodor, János (2012) A magyar magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. Az északkeleti nyitódó kettőshangzók kialakulásának lehetséges módjáról. In: Nyelvelmélet és dialektológia 2. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, pp. 136-153. ISBN 978-963-308-076-4

N. Fodor, János (2020) A történeti személynévszótárak. In: Tulajdonnevek és szótárak. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 145-164.

Nagy, Levente (2017) Túlvilágjárás a Syrena-kötetben. In: Határok fölött :tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 461-475.

Németh, Dániel (2018) Adalékok a Σάβαρτοι ̓άσφαλοι szintagma kutatástörténetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 87-94. ISSN 0025-0228

Németh, Dániel (2018) Slíz Mariann, Személynévtörténeti vizsgálatok a középkori Magyarországról Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2017. 179 lap. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 499-503. ISSN 0025-0228

Németh, Miklós (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 385-391. ISSN 0025-0228

P

Paulus, Nóra (2020) Libertae isdem coniugi T. Licinius Il problema della fossilizzazione del pronome idem. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 241-251. ISSN 0044-5975

Paulus, Nóra (2019) The Vivo Suo Formula, as a Possible Manifestation of the Interconnection of the Greek and Latin Languages in Moesia Inferior. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 113-126. ISSN 0418 – 453X

Paulus, Nóra (2020) A study on the weakening of the word final –s compared to –m in the epigraphic corpus. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 125-143. ISSN 0418-453X

Pecsuk, Ottó (2018) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950 után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem és Magyar Bibliatársulat Alapítvány.

Pelczéder, Katalin (2018) A magyar nyelvtörténet kézikönyve (szerk. Kiss Jenő – Pusztai Ferenc). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-4. ISSN 1587-1061

Pozsgai, István (2016) Употребление дательного самостоятельного в Зографском Евангелии. DIALOGUL SLAVISTILOR LA INCEPUTUL SECOLULUI AL 21-LEA: LUCRAARILE SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL, 2016 (1). pp. 36-50. ISSN 2284-9270

Pozsgai, István (2018) ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМ В УПОТРЕБЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В СОЧЕТАНИИ С ОТНОСЯЩИМИСЯ К НИМ СЛОВАМИ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ И ДРЕВНЕРУССКИХ КОДЕКСАХ. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 184-195. ISSN 1216-0016

Pusztay, János (2020) A magyar nyelv néhány jegyének eredetéről = On the Origin of Some Features of the Hungarian Language. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 196-204. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

R

Rumi, Tamás (2012) A latin betűs írás hatása a székely-magyar rovásra = Influence of the Latin script on the Székely-Hungarian Rovas. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Rácz, János (2018) A csukák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 142 (3). pp. 382-397. ISSN 0025-0236

Rácz, János (2019) A tokfélék neveinek történeti-etimológiai vizsgálata. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 359-372. ISSN 0025-0236 (print); 1585-4515 (online)

Rágyanszki, György (2018) A Düsevni Liszt (1922-1941) mint a muravidéki evangélikus nyelvtervezés forrása. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 117-128. ISBN 978-963-489-061-4

Révay, Valéria (2018) Az északkeleti nyelvjárási régió kései középmagyar kori hangállapotáról Barkóczy Krisztina levelei alapján. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 59-67. ISSN 0025-0228

S

Senga, Toru (2016) „Benedikt Bor”, Benedek és Bankó Halicsban 1210 körül. 2. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 183-205. ISSN 0025-0228

Sherwood, Peter (2020) Kossuth Lajos és az angol solidarity szó története. SZÁZADOK, 154 (2). pp. 379-398. ISSN 0039-8098

Simon, Eszter and Vincze, Veronika (2016) Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2016). Association for Computational Linguistics, Berlin, pp. 118-127. ISBN 978-1-945626-09-8

Simon, Zsolt (2016) Zur Bedeutung von karisch eri. MUNCHENER STUDIEN ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 70 (2). pp. 259-264. ISSN 0077-1910

Slíz, Mariann (2018) Tulajdonnév-történet. In: A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, pp. 284-307. ISBN 9789634091189

Szentgyörgyi, Rudolf (2017) Szőke Melinda, A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata. MAGYAR NYELV, 2017 (3). pp. 369-374. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2017) Fazakas Emese, A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 227-234. ISSN 0025-0228

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szilárdi, Réka (2018) Feltalált hagyomány - használható múlt : A nyelvtörténet és eredetmítosz polemikus reprezentációi. In: Okok és okozat : A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. A humán tudományok alapkérdései (10). Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 111-138.

Sándor, Klára (2016) A honfoglalók nyelve. In: Honfoglalás és megtelepedés. Magyar őstörténet (4). Helikon; MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest, pp. 145-148. ISBN 9789632277554

Sándor, Klára (2017) Ármin Vámbéry ve Türkçeden Macarcaya Dil Değiştirme. In: Ölümünün 100. Yılında Ármin Vámbéry Anma Toplantısı Bilidrileri. Türk Dil Kurumu, Ankara, pp. 103-113. ISBN 978-975-16-3268-5

T

Tamás Gáborné Póczos, Rita (2018) Szent István kori szórványok névtani vizsgálata. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 392-410. ISSN 0025-0228

Tantimonaco, Silvia (2020) Consonantal Degemination in Latin Inscriptions of the Roman Empire: A Dialectological and Sociolinguistic Perspective. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 165-178. ISSN 0418-453X

Tantimonaco, Silvia (2019) The Role if Archaisms in the Latin Inscriptions of the Roman Empire: Some New Considerations in Light of Computerized Dialectology. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 55. pp. 147-169. ISSN 0418 – 453X

Tantimonaco, Silvia and Gaspar, Catarina (2020) Relative Pronouns in Light of Epigraphic Evidence:The Province of Lusitania. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 59 (1-4). pp. 189-198. ISSN 0044-5975

Terbe, Erika (2018) Fejezetek a 19. századi nyelvemlékkiadás történetéből. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 471-482. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) Szó- és jelentéstörténeti vizsgálatok A romániai magyar nyelvjárások atlasza alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 140-150. ISSN 0025-0228

Terbe, Erika (2016) A misszilisek a magyar nyelvtörténeti kutatásokban. In: Az ember és a nyelv - térben és időben. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 191-200. ISBN 978-606-739-047-6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A múltak átalakulása : Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 10-26. ISSN 0025-0228

Toru, Senga (2018) Achilles alkancellár Halicsban 1246-ban : Adalék a magyar vice szó történetéhez. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 44-58. ISSN 0025-0228

Tverdota, György (2018) „egy, kit a szó nevén szólít”. József Attila névvarázs-elmélete és névtani ihlete. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 257-277. ISSN 0025-0228

V

Varga, Mónika (2018) „Egyik sem jár az ördögséggel, édes jó Uraim” – Boszorkány-kihallgatások kommunikációs kontextusáról. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 411-427. ISSN 0025-0228

Varga, Mónika (2019) Feltételes jelentéstartalmú határozói igeneves szerkezetek történeti–társadalmi kontextusáról. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 115. pp. 149-172. ISSN 0029-6791 (print); 2060-7644 (online)

Varga, Mónika (2017) Feltételes jelentéstartalmú mondatszerkezetek alakulásáról középmagyar szövegekben. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 137-162. ISBN 978-963-308-299-7

Varga, Mónika (2019) Tudományos asszonyok, kanboszorkányok és módszertani szempontok a boszorkányperek pragmatikai vizsgálatában. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 326-358. ISSN 0025-0236

Varga, Mónika (2017) A grammatikalizáció néhány esetéről boszorkányperekben. In: LingDok 16. Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, pp. 101-120.

Varga, Mónika (2016) „Érsekújvári Kódex. 1529–1531. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel”. MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 347-352. ISSN 0025-0228

Vargha, Fruzsina Sára (2016) A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 151-162. ISSN 0025-0228

Vig, István (2018) Nyelvhasználat a 16. századi Dalmáciában. In: Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : Tanulmánykötet. Opera Slavica Budapestinensia Symposia Slavica (8). ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 15-27. ISBN 978-963-489-061-4

Vig, István (2017) Pünkösd, barát, mise, ádvent. Megjegyzések a magyar keresztény terminológia néhány szavának eredetével kapcsolatban. In: Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : Tanulmánykötet. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, pp. 177-188. ISBN 978-963-284-924-9

Vágási, Tünde (2017) Iupiter Dulcenus. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE, 13 (4). pp. 95-111. ISSN 1786-4062

Vágási, Tünde (2020) Minitrae et Numini eius. A Celtic deity and the Vulgar Latin in Aquincum. Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis, 56. pp. 179-193. ISSN 0418-453X

Z

Zelliger, Erzsébet (2019) Módszertani kérdések a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai kapcsán. In: Rovás kerekasztal-konferencia, 2018. január 25., MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Zelliger, Erzsébet (2016) Nyelvjárásgyűjtő tanulmányutak az ELTE magyar nyelvtörténeti tanszékén. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (3). pp. 110-115. ISSN 2060-0623

Zelliger, Erzsébet (2012) Írásrendszerek, hangrendszerek = Writing systems – Phonetic structures. In: I. Alkalmazott Számítógépes Paleográfiai Konferencia, 2012.12.01, Budapest.

Zoltán, András (2020) Egy kérdéses ősszláv rekonstrukció: *starati sę. In: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, pp. 159-171.

Zoltán, András (2019) A Kárpát-medencei szlávok nyelve a honfoglalás korában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” : Népismereti olvasókönyv. Charta XXI Egyesület; Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 27-40. ISBN 978-963-693-792-8

Zoltán, András (1998) “Régi” szavak új szótárakban : A keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága. HUNGARO-RUTHENICA, 1. pp. 163-168. ISSN 1586-0736

Zoltán, András (2018) Westrussisch-großrussicher Sprachkontakt im 15. Jahrhundert. In: Linguistik als diskursive Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Konflikt. Studienreihe Schriften zur Slavistik (42). Dr Kovac, Hamburg, pp. 87-102. ISBN 978-3-8300-9459-3

Zoltán, András (1996) A magyar–szláv érintkezések kezdetei és fázisai. ÉLETÜNK, 1996 (6-7). pp. 634-648. ISSN 0133-4751

Zoltán, András (2016) A szláv–magyar nyelvi kapcsolatok korai szakasza. KISEBBSÉGKUTATÁS, 25 (4). pp. 110-125. ISSN 1215-2684

É

É. Kiss, Katalin (2017) Az -ik kiemelőjel eredetéről. In: Nyelvelmélet és diakrónia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba, pp. 75-90. ISBN 978-963-308-299-7

This list was generated on Sat Dec 5 18:55:06 2020 CET.