REAL

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet > P40 Sociolinguistics / szociolingvisztika"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Ü
Number of items at this level: 203.

B

Bajzát, Tünde (2007) ESP and general English requirements and usage by engineers. In: Kalba ir kontekstai = Language in different context. Research papers (2). Vilniaus Pedagoginis Universitetas, Vilnius, pp. 390-399.

Bajzát, Tünde (2010) Interkulturális kompetencia elvárások és (kreatív) felkészítés a mérnökök körében. In: Kreativitás és a nyelv, 2009.09.23-2009.09.24, Budapest.

Bajzát, Tünde (2012) Munkahelyi nyelvhasználat az észak-magyországi régió vállalatainál = Communication at the workplace in North-Hungarian campanies. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (1). pp. 41-50. ISSN 1788-9979

Bajzát, Tünde (2012) What does intercultural competence mean for engineers and how can we develop it? In: Intercultural Horizons: Best practices in intercultural competence development. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 109-122. ISBN 978-1-4438-3964-8

Balogh, Andrea and Veszelszki, Ágnes (2019) Udvariasság és sértés a számítógépes játékokban − pragmatikai szempontból. MAGYAR NYELVŐR, 143 (1). pp. 88-116. ISSN 0025-0236

Balogh, Magdolna (2017) Krádez jazyka : Jazyka totalitarismus. In: Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitĕ. Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom, pp. 23-43. ISBN 978-963-89709-1-6

Balázs, Andrea and Krizsai, Fruzsina and Babarczy, Anna (2019) Beszédaktusok megértése óvodás korban. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 311-325. ISSN 0025-0236

Balázs, Géza (2016) Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben. MAGYAR NYELVŐR, 140 (2). pp. 255-257. ISSN 0025-0236

Baló, András Márton (2017) Oláh cigány dialektusok Magyarországon. In: Romológia „akkor és most”. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, pp. 1-8.

Bartha, Csilla (2015) Nyelvi hátrány, avagy a cigány gyermekek oktatásának elmulasztott lehetőségei. In: Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok (2). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, pp. 28-45. ISBN 978-963-284-615-6

Bartha, Csilla and Borbély, Anna (2006) Dimensions of Linguistic Otherness : Prospects of Minority Language Maintenance in Hungary. LANGUAGE POLICY, 5 (3). pp. 335-363. ISSN 1568-4555

Bartha, Csilla and Holecz, Margit (2017) Esélyteremtés, kölcsönös bevonódás és a jelnyelvi sztenderdizáció dilemmája: A JelEsély projektum céljai, módszerei és eredményei. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 205-212. ISBN 978-606-739-085-8

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Romanek, Péter Zalán (2016) Bimodális kétnyelvűség, nyelvi-szociokulturális változatosság és hozzáférés. In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 28. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 337-370. ISBN 978 963 05 9861 3

Bartha, Csilla and Holecz, Margit and Varjasi, Szabolcs (2016) The SIGNificant Chance Project and the Building of the First Hungarian Sign Language Corpus. In: 7th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Corpus Mining, 2016.05.28, Portoroz.

Bartha, Csilla and Márku, Anita (2016) Kreatív nyelvhasználat: a kárpátaljai magyarok digitális kommunikációjának néhány példája. In: Nyelvhasználat, kétnyelvűség. Autdor-Shark, Ungvár, pp. 61-77. ISBN 978-617-7132-49-2

Bartha, Csilla and Tima, Péter and Tücsök, Dorottya (2020) Cigány nyelvek, közösségek és kultúrák Magyarországon : Multidiszciplináris bibliográfia. Edulingua tematikus füzetek (5.). Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Holecz, Margit (2016) A magyar jelnyelvi korpusz létrehozásának és annotálásának kihívásai. In: XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2016). Szegedi Tudományegyetem, Szeged, pp. 207-219. ISBN 978-963-306-450-4

Bańczerowski, Janusz (2016) Néhány reflexió a hallgatás szemantikájáról. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 261-266. ISSN 0025-0236

Benyovszky, Krisztián (2018) Szerepjáték, álnévhasználat és irodalmi fikció = Role-playing games, the use of pseudonyms and literary fiction. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ, 40. pp. 119-127. ISSN 0139-2190 (nyomtatott); 2064-7484 (online)

Benő, Attila (2016) Relatív kontaktusjelenségek és szociológiai változók. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 83-90. ISSN 0025-0228

Beregszászi, Anikó and Csernicskó, István (2010) Róka fogta csuka? In: Utazás a magyar nyelv körül: írások Kontra Miklós tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (113). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 180-190. ISBN 978 963 9902 64 0

Bodó, Csanád (2019) Kinek a hangján? : A kisebbségi oktatás nyelvi dilemmái. MAGYAR NYELVŐR, 143 (3). pp. 269-280. ISSN 0025-0236

Bogárdi, Dóra and Lakatos, Péter (2017) „De nem lehet romaniul beszélni, mert a gázsók megszólják a romákat” – A nemzetiségi nyelv, mint közösség összetartó tényező. In: III. Fiatalok EUrópában Konferencia. Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 19-36. ISBN 978-615-80444-4-8

Bonyai, Gábor (2017) Müller Márta "Ein unermäβliches Land von Begriffen" : Dialektlexikographische Konzeptionen im Vergleich. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

Borbély, Anna (2017) Bilingvismul în decursul vieţii: acceptarea diversităţii lingvistice. In: Simpozion. Institutul de Cercetari al Romanilor din Ungaria, Gyula, pp. 197-209. ISBN 978-615-5369-12-4

Borbély, Anna (2016) Fenntartható kétnyelvűség. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 63-73. ISSN 0025-0228

Borbély, Anna (2017) Fenntartható kétnyelvűség magyarországi közösségekben. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 27-37. ISBN 978-606-739-085-8

Borbély, Anna (2016) Pozitív nyelvészet és nyelvi változatosság : Esettanulmány az élethosszig tartó tévhitekről és ezek nyelvhasználati következményeiről. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 67-87. ISBN 978 615 5428 52 4

Borbély, Anna (2016) Sustainable bilingualism and language shift : Longitudinal research in Romanian– Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary). Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 23-61. ISSN 1216-8076

Bárth M., János (2018) Névföldrajzi térképlapok Erdélyből : A helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. ISBN 978-615-5061-18-9

Bárányné Komári, Erzsébet (2016) Іштван Ковтюк як діалектолог. In: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць. Випуск 21. Uzhgorodskij Nacionalnyj Universitet, Uzhgorod, pp. 29-34.

Bárányné Komári, Erzsébet (2010) Угорсько-українська міжмовна інтерференція на Закарпатті (гунгаризми у творах закарпатський українських письменників). In: Діалектологічні студії 9. Institut ukrainoznavstva im. I. Kripakevica NAN Ukraini, Lviv, pp. 59-67.

Bárányné Komári, Erzsébet (2018) Мельник Світлана, Черничко Степан: Етнічне та мовне розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 211-213. ISBN 9786177404841

Bárányné Komári, Erzsébet (2012) Социально-исторические предпосылки развития восточнославянских и венгерских межъязыковых контактов. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY (2). pp. 18-24.

Bátyi, Szilvia (2019) Tódor-Erika Mária – Tankó Enikő – Dégi Zuzsanna (szerk.): Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség I–II. (Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2018.). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 2019 (2). ISSN 1587-1061

Bíró, Bernadett (2018) A terepmunka hozadéka 2. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 133-142. ISSN 0029-6791

C

Csata, Zsombor (2016) A nyelvhasználat gazdasági vonatkozásai kisebbségben. In: Nyelvében él a nemzet – Konferenciakötet. ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány, Budapest, pp. 120-128. (In Press)

Csata, Zsombor and Marácz, László (2018) Regulatory Environment, Linguistic Inequalities, and New Opportunities for Hungarian Minority Interest Representation in Romania. In: Language Policy and Linguistic Justice. Economic, Philosophical and Sociolinguistic Approaches. Spinger, Cham, pp. 393-430. ISBN 978-3-319-75261-7

Csernicskó, István (2018) Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? STRATEHICNI PRIORYETY (KIEV), 46 (1). pp. 97-101. ISSN 2306-5664

Csernicskó, István (2016) A dinamikusan változó nyelvi tájkép: Kárpátalja példája. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 3 (3). pp. 91-105. ISSN 0866-6628

Csernicskó, István (2016) A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 50-62. ISSN 0025-0228

Csernicskó, István and Fenyvesi, Anna (2012) Sociolinguistic and Contact-induced Variation in Hungarian Language Use in Subcarpathia, Ukraine. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES, 5. p. 33. ISSN 2471-965X

Csernicskó, István and Márku, Anita (2020) Minority language rights in Ukraine from the point of view of application of the European Charter for Regional or Minority Languages. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). pp. 1-18. ISSN 1587-1061

D

Deli, Zsolt Pál (2020) Analytical structures in the language use of Hungarians in the United Kingdomand Ireland. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Deme, Andrea and Gugán, Katalin and Sass, Bálint and Mády, Katalin (2017) Towards capturing implicit innovative language attitude using an auditory Implicit Association Test. FINNO-UGRIC LANGAUGES AND LINGUISTICS, 6 (1). pp. 3-40. ISSN 2063-8825

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2020) Az életkori szerepek diszkurzív alakítása a hallgató–oktató e-mailezés gyakorlatában. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). pp. 1-25. ISSN 1587-1061

Domonkosi, Ágnes and Ludányi, Zsófia (2018) Írásbeli kapcsolattartás a hallgató-oktató viszonyban: szokásrendek és problémák a nyelvi reflexiók tükrében. ACTA ACADEMIAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XLIV. SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (44). pp. 89-107. ISSN 1785-6906

Dormán, András (2016) A Franciaországon kívüli európai frankofón államok. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (1). pp. 73-79. ISSN 2060-0623

Duray, Zsuzsanna and Horváth, Csilla and Várnai, Zsuzsa (2017) Visual multilingualism in the Arctic minority context of indigenous urban communities (Enontekiö, Dudinka and Khanty-Mansiysk). JOURNAL DE LA SOCIETE FINNO OUGRIENNE, 96. pp. 21-54. ISSN 0355-0214

E

E. Nagy, Katalin (2020) Névszociológiai analízis Szentpéterszeg helynevei alapján 2. rész = A Sociological Analysis based on the Toponyms of Szentpéterszeg. MAGYAR NYELV, 116 (2). pp. 213-225. ISSN 0025–0228 (nyomtatott); 1588-1210 (online)

Egedi, Barbara (2015) Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists. Orientalia Lovaniensia Analecta (241). Peeters, Leuven, pp. 1333-1344. ISBN 978-90-429-2550-2.

F

Failasofah, Failasofah (2019) Wang, Danping: Multilingualism and Translanguaging in Chinese Language Classrooms. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Falyuna, Nóra (2016) Az arcvédő hazugság : A szívességkérés elutasításában megjelenő hazugság vizsgálata. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT, 3. pp. 21-48. ISSN 2064-9940

Fazakas, Noémi (2016) Erdélyi magyar egyetemisták nyelvi és nyelvhasználati attitűdjei. In: Sztenderd – nem sztenderd. Variációk egy nyelv változataira. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 55-64.

Fazakas, Noémi (2017) Nyelvjárások fordítása és tolmácsolása. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, pp. 89-99. ISBN 978-606-739-085-8

Fazakas, Noémi and Bodó, Csanád and Nagy, Noémi and Holecz, Margit and Bartha, Csilla and Varjasi, Szabolcs and Borbély, Anna and Hatoss, Anikó and Bánfi, Mariann and Márku, Anita and Filipović, Jelena and Csernicskó, István and Baló, András Márton and Lakatos, Péter and Kovács, Magdolna and Takkinen, Ritva and Suni, Minna and Heltai, János Imre and Takács, Zsófia K. and Swart, Elise K. and Horváth, Csilla and Pachné Heltai, Borbála and Hargitai, Evelin Gabriella and Romanek, Péter Zalán (2017) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. - A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 28 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9861 3

Fedinec, Csilla (2018) Az őslakos státusz Ukrajnában. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 20 (2). pp. 75-86. ISSN 1335-4361

Fábián, Beáta (2015) A legnépszerűbb internetes közösségi oldalról gyűjtött írások nyelvhasználati szempontú elemzése. In: Nyelv és művészet 2. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, pp. 9-22. ISBN 978-80-558-0787-4

Földvári, Sándor (1996) A Baltikum nyelveinek areális (és tipológiai) kapcsolatairól. In: Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, pp. 193-198. ISBN 963 7170 86 3

G

Galántai, Júlia and Pápay, Boróka and Kubik, Bálint György and Szabó, Martina Katalin and Takács, Károly (2018) A pletyka a társas rend szolgálatában - Az informális kommunikáció struktúrájának mélyebb megértéséért a computational social science eszközeivel. MAGYAR TUDOMÁNY, 179 (7). pp. 964-976. ISSN 0025-0325

Gazdag, Vilmos (2018) A kárpátaljai magyar nyelvjárások keleti szláv kölcsönszavainak szemantikai változásairól. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 132-138. ISBN 978-617-7404-84-1

Gazdag, Vilmos (2019) A kárpátaljai magyar nyelvjárások különfejlődéséről az államnyelvi kölcsönszavak fényében. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 57. pp. 101-121. ISSN 0541-9298

Gazdag, Vilmos (2018) A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak létrejöttéről. HUNGARO-RUTHENICA, 2018 (8). pp. 69-77. ISSN 1586-0736

Gábrity, Eszter (2013) A vajdasági magyar ingázók nyelvi identitása és ideológiái. Tér és Társadalom, 27 (2). pp. 118-130. ISSN 0237-7683

Gärtner, Hans-Martin (2017) Root Infinitivals and Modal Particles. In: Discourse Particles. De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 115-143. ISBN 978-3-11-049715-1

Gósy, Mária (2020) A kitöltött szünetek és a töltelékszók használatának összefüggései kétnyelvűeknél. In: Kétnyelvűség: magyar és nem magyar kontextus / Bilingualism: Hungarian and non-Hungarian context. Pannon Egyetem, Veszprém, pp. 91-102. ISBN 9789633961490

Gósy, Mária and Gyarmathy, Dorottya (2017) A BEA beszélt nyelvi adatbázis tízéves fejlesztése és kutatási eredményei. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 70-82. ISSN 0025-0236

H

Heltainé Nagy, Erzsébet (2016) A nyelvi tanácsadás mint az anyanyelvi nevelés és közművelődés lehetősége. In: "Szavad ne feledd!". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, pp. 247-256. ISBN 9789639074644

Hires-László, Kornélia (2017) Etnikai kategóriák a beregszásziak mindennapi diskurzusaiban. In: Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 121-136. ISBN 978-617-7404-27-8

Hodeib, Christina (2020) On the discursive expression of politeness in Syrian Arabic: The case of apologies. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Holecz, Margit and Bartha, Csilla (2017) A MAGYAR JELNYELVI KORPUSZ: A (SZOCIOLINGVISZTIKAI) KUTATÁSOK ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI. In: Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), Kolozsvár, pp. 241-251. ISBN 978-606-739-085-8

Holecz, Margit and Ökrös, Ferenc and Bartha, Csilla (2017) A siketek és nagyothallók munkaerőpiaci és személyes sikerének nyelvi és nyelvi szocializációs tényezői. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (3). pp. 5-21. ISSN 2060-0623

Horváth, Csilla (2018) Schmidt Éva terepmunka-módszertanának tanulságai a nyugat-szibériai városi nyelvészeti kutatásokban. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. ISSN 0029-6791

Horváth, Lilla (2020) Eva Vetter and Ulrike Jessner (eds.): International Research on Multilingualism: Breaking with the Monolingual Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Horváth, László (2018) Egy nyelvjárástörténeti elemzés margójára. MAGYAR NYELV, 114 (4). pp. 460-462. ISSN 0025-0228

Horváth, Viktória (2017) Közlések grammatikai szerkesztettsége 6–9 éves gyermekek narratíváiban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 5-18. ISSN 2060-0623

I

Istók, Béla (2017) Veszelszki Ágnes: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. L’Harmattan, Buda - pest, 2017, 385 oldal. MAGYAR NYELVŐR, 141 (4). pp. 509-512. ISSN 0025-0236

K

Karmacsi, Zoltán (2015) Мовна соціалізація в етнічно змішаних сім’ях. FILOLOGICHNYI VISNYK UMANSKOGO DERZHAVNOGO PEDAGOGICHNOGO UNIVERSITETY IMENI PAVLA TICHINY, 1. pp. 67-75. ISSN 2415-8828

Karmacsi, Zoltán (2014) Мовна соціалізація в етнічно гетерогенному родинному середовищі. In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2, 2014.04.10-2014.04.11, Ungvár.

Karmacsi, Zoltán (2016) Az etnikailag heterogén családok nyelvi szocializációja a tannyelv-választás tekintetében. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 4 (1). pp. 212-221. ISSN 2063-9945

Karmacsi, Zoltán (2016) Etnikailag vegyes házasságban nevelkedő óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának jellemzői Nyitra és Párkány környékén. In: Standard - nem standard. Antológia Kiadó, Lakitelek, pp. 89-101. ISBN 978 615 5428 52 4

Karmacsi, Zoltán (2012) Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 1-2. pp. 33-41. ISSN 1587-1061

Karmacsi, Zoltán (2012) Nyelvi szocializáció és a gyermeki nyelvhasználat etnikailag heterogén családokban. Acta Beregsasiensis : a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve, 1. pp. 69-79.

Karmacsi, Zoltán (2014) Ukrajnai és szlovákiai szláv-magyar etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermek nyelvhasználatának jellemzői. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK), 45/15 (4). pp. 90-101. ISSN 0350-2430

Karmacsi, Zoltán (2016) Zápszony és Mezőkaszony nyelvi tájképének változása. In: Студії з філології та журналістики. Збірник наукових праць з філології та журналістики (4). Grazhda, Ungvár, pp. 239-241. ISBN 978-966-176-094-2

Kiss, Jenő (2016) Standarddeutsch im 21. Jahrhundert a lexandra n. l enz , M anfred M. G launinGer Hg. Vienna University Press, Göttingen, 2015. Wiener Arbeiten zur Linguistik. Band 1. 250 lap. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 227-229. ISSN 0025-0228

Klaudy, Kinga (2007) Sociolinguistics of Translation. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 52 (1-2). pp. 229-234. ISSN 0039-3363

Kocsis, Zsuzsanna (2017) Fancsaly Éva – Gúti Erika – Kontra Miklós – Molnár Ljubić Mónika – Oszkó Beatrix – Siklósi Beáta – Žagar Szentesi Orsolya, A magyar nyelv Horvátországban. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 238-243. ISSN 0025-0228

Konczosné Szombathelyi, Márta (2003) Globális világ, nyelvi és kulturális hatások. Tér és Társadalom, 17 (1). pp. 117-129. ISSN 0237-7683

Kontra, Miklós (2017) A vernakuláris nyelvváltozat tisztelete. MAGYAR NYELV, 113 (1). pp. 100-107. ISSN 0025-0228

Korvin, Gábor (2018) Nyelvcsúfoló – egy Kmoskó-idézet ürügyén. KELETKUTATÁS, 2018 (tavasz). pp. 141-146. ISSN 0133-4778

Kovács, Alexandra Kitti (2020) Sjak Kroon & Jos Swanenberg (eds.): Language and Culture on the Margins. Global/Local Interactions. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Kovács, László (2019) Márkák, asszociációk és fogyasztás – változások a társadalom átalakulásának tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Kuna, Ágnes and Hámori, Ágnes (2019) „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban. In: Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Eötvös Collegium, Budapest, pp. 215-239.

Kádár, Zoltán Dániel (2016) The role of ideology in evaluations of (in)appropriate behaviour in student-teacher relationships in China. PRAGMATICS, 2017 (1). &. ISSN 1018-2101

Kádár, Zoltán Dániel and Ning, Puyu and Ran, Yongping (2018) Public ritual apology – A case study of Chinese. DISCOURSE CONTEXT & MEDIA, 26. pp. 21-31. ISSN 2211-6958

Kádár, Zoltán Dániel and Terkourafi, Marina (2016) Convention and Ritual (Im)politeness. In: The Palgrave Handbook of Linguistic Politeness. Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 183-202.

L

Liu, Amy H. and Shair-Rosenfield, Sarah and Vance, Lindsey and Csata, Zsombor (2018) Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 32 (1). pp. 82-108. ISSN 0891-2432

Ludányi, Zsófia (2020) Misad Katalin: Nyelvhasználat kétnyelvű környezetben. Tanulmányok a magyar–szlovák nyelvi kapcsolódások köréből. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Ludányi, Zsófia (2018) A hallgató-oktató írásbeli kapcsolattartás nyelvi problémái internetes fórumok metadiskurzusaiban : Language problems in written student-teacher interaction in meta-discourses on online forums. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 13 (2). pp. 76-97. ISSN 1788-9979

M

M. Pintér, Tibor (2020) Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Bóna Judit – Gráczi Tekla Etelka – Markó Alexandra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás III. (Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. Fonetika). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (2). ISSN 1587-1061

Marsden, Liz and Kádár, Zoltán Dániel (2017) The pragmatics of mimesis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF INTERCULTURAL THEORY AND PRACTICE, 4 (1). https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/2434. ISSN 1894-5988

Misad, Katalin (2020) The use of Hungarian as a minority language in municipal offices in Southern Slovakia. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 133-146. ISSN 0236-6568

Morauszki, András and Letenyei, László (2020) Who Reaps The Benefits Of Permeable Borders? : Mental Maps, Networks And Language Skills In The Hungarian-Slovakian Border-Region. In: Mental Mapping. Schenk Verlag, Passau, pp. 71-92. ISBN 783944850788

Mácsai, Boglárka (2017) Létezik-e városkutatás az uralisztikában? FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 91-114. ISSN 0239-1953

Mády, Katalin (2015) A fogadodban sok a vendég : hosszú magánhangzók egy mezőségi nyelvjárásban. In: Nyelvelmélet és dialektológia 3. Szent István Társulat, Budapest, pp. 196-210. ISBN 978-963-277-545-6

Mády, Katalin and Beňuš, Štefan (2018) Entrainment profiles: Comparison by gender, role, and feature set. SPEECH COMMUNICATION, 100. pp. 46-57. ISSN 0167-6393

Márku, Anita (2019) Outi Tánczos, Magdolna Kovács & Ulriikka Puura (Eds.): Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Márku, Anita (2014) "Po násomu" Szolidaritás és kizárás: a kódváltás mint nyelvi játszma. In: Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején : Írások Kolláth Anna tiszteletére. Tinta könyvkiadó; UMIZ, Imre Samu Nyelvi Intézet, Budapest, pp. 225-235.

Máté, Réka (2014) The language repertoire of Transcarpathian Hungarian teenagers. In: LIMES. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Ungvár, pp. 45-55. ISBN 978-966-387-090-8

Mészáros, Henrietta Flóra (2020) François Grosjean and Krista Byers-Heinlein: The Listening Bilingual: speech perception, comprehension and bilingualism. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

N

Nemes, Gyöngyi (2016) A nyelvi hátrányos helyzet és az anyanyelvi olvasás diagnosztikus értékelése – elméletek, módszerek. Iskolakultúra, 26 (7-8). pp. 47-53. ISSN 1215-5233

Nemesi, Attila László (2018) Kontra Miklós et al.: Szeged nyelve a 21. század elején. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 166-172. ISSN 0029-6791

Nemesi, Attila László (2015) A nyelv a nyilvánosságban: versengő és társdiskurzusok. REPLIKA (95). pp. 97-111. ISSN 0865-8188

Nshiwi, Darin (2020) Anas Hajar: International Students' Challenges, Strategies and Future Vision: A Socio-Dynamic Perspective. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 20 (1). ISSN 1587-1061

Németh, Dániel (2016) Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. MAGYAR NYELV, 112 (4). pp. 478-484. ISSN 0025-0228

O

Oszkó, Beatrix and Ponomareva, Larisza (2017) Kudymkar nyelvi tájképe. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 147-162. ISSN 0239-1953

P

P. Kocsis, Réka (2017) Benő Attila – T. Szabó Csilla szerk., Az ember és a nyelv – térben és időben. Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. MAGYAR NYELV, 113 (2). pp. 243-246. ISSN 0025-0228

Pachné Heltai, Borbála (2017) Multilingualism and Seasonal Migration : Linguistic Practices of Finnish House Owners in a German Minority Village in Southern Hungary. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA, 24. pp. 163-178. ISSN 0239-1953

Parapatics, Andrea (2021) Az óceán feneke. Szitakötő (53). ISSN 1789-4972

Parapatics, Andrea (2020) Balaton vidéki fiatalok tájszókészletéről egy kérdőíves vizsgálat tükrében. MAGYAR NYELV, 116 (3). pp. 337-351. ISSN 0025-0228

Parapatics, Andrea (2021) Mindennapi nyelvjárásunk. Magyaróra, III (3). pp. 96-102. ISSN 2676-976X

Parapatics, Andrea (2021) Nyelvi hasonmások. Szitakötő (55). ISSN 1789-4972

Parapatics, Andrea (2020) Nyelvi-nyelvjárási tudat és regionális nyelvhasználat Magyarországon: Élőnyelvi kutatások és tanulságaik. Habilitációs tézisek. Other thesis, Pannon Egyetem.

Parapatics, Andrea (2021) Pannon Egyetemen tanuló hallgatók nyelvi-nyelvjárási tudata. In: Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Parapatics, Andrea (2020) Szó szót követ: Nyelvjárás az iskolában. Édes Anyanyelvünk, 43 (5). p. 8. ISSN 0139-0457

Parapatics, Andrea (2019) Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség. Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar iskolákban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (2). ISSN 1587-1061

Parapatics, Andrea (2016) A magyar nyelvjárásokról a XXI. században. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 88-92. ISSN 2060-0623

Parapatics, Andrea and Lengyel, Zsófia (2021) A regionális nyelvi háttér és a második nyelv elsajátításával kapcsolatos motivációk vizsgálata: egy kísérlet tanulságaiból. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, XIV (1). ISSN 2060-0623

Pecsuk, Ottó (2019) Egy ökumenikus bibliafordítás felé. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai 1950. után. Other thesis, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar.

Poreisz, Veronika and Szabó, Piroska Gabriella and Ürmösné Simon, Gabriella (2020) Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak doktori munkáiból II. Studia Doctorandorum Alumnae . Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, p. 6.

Porkoláb, Ádám (2015) Az iskolában elsajátított írott nyelvi norma presztízse az internetes kommunikációban. ISKOLAKULTÚRA, 11. pp. 75-89. ISSN 1215-5233

Presinszky, Károly (2018) Vargha Fruzsina Sára, A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatai : Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 363-366. ISSN 0025-0228

Pállné Lakatos, Ilona (2018) Két könyv Szeged nyelvéről. MAGYAR NYELV, 114 (1). pp. 102-110. ISSN 0025-0228

Pápay, Boróka and Kubik, Bálint György and Galántai, Júlia (2018) Gossip is more than just story telling : Topic modeling and quantitative analysis on a spontaneous speech corpus. In: Text2Story. CEUR-WS.org, Grenoble, pp. 33-40.

Pávai, Gyopár and Rakitai, Réka (2017) Anyanyelvünk megélése Manchesterben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (1). pp. 80-88. ISSN 2060-0623

R

Romanek, Péter Zalán (2017) A prelingvális siketek nyelvelsajátítása – kitekintés. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (2). pp. 5-15. ISSN 2060-0623

Rosenberg, Mátyás (2019) The Language of Bayash Communities in Central and Eastern Hungary. Documentation. Brill, Hollandia. (Submitted)

Rosenberg (Arató), Mátyás (2020) Romani eredetű szavak a magyar anyanyelvű fiatalok nyelvhasználatában. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Lingua Franca Csoport, Pécs, pp. 123-136. ISBN 9789634295341

Rosenberg (Arató), Mátyás (2015) A héber nyelv vizsgálata egy budapesti zsidó gimnáziumban. In: Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. Hagyomány és modernitás. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; Film-Virage Egyesület, Pécs, pp. 30-36. ISBN 9789636427634

Rákosi, György and Tóth, Enikő (2016) The pronoun interpretation problem in child Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 63 (1). pp. 63-96. ISSN 1216-8076

S

Schirm, Anita (2018) Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (1). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Schirm, Anita (2017) A diskurzusjelölők vizsgálata a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK, 55. pp. 5-23. ISSN 0541-9298

Siklósi, Beáta (2018) Kozmács István – Vančo Ildikó szerk., Sztenderd – nem sztenderd. Standard – nem standard. Variációk egy nyelv változataira. Válogatás a 18. Élőnyelvi Konferencia – Nyitra, 2014. szeptember 18–20. – előadásaiból. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 366-371. ISSN 0025-0228

Simon, Gabriella (2011) A nemek közötti lingvisztikai különbségek. In: Tavaszi Szél 2011 : Tanulmánykötet = Spring Wind 2011. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Pécs, pp. 347-352. ISBN 9786155001338

Sinkovics, Balázs (2018) Sándor Klára: Nyelv és társadalom. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 61-63. ISSN 2060-0623

Sipos, Mária (2018) Bilingualism and text edition. VESTNIK UGROVEDENIA, 8 (1). pp. 86-97. ISSN 2220-4156

Sipőcz, Katalin (2018) A terepmunka hozadéka 1. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 114. pp. 123-132. ISSN 0029-6791

Skaperné Embersics, Erzsébet and Merkliné Doncsecz, Ibolya (2018) PRIMERJALNI GLAGOLSKI FRAZEMI V PORABSKEM GOVORU. STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA, 2018 (1-2). pp. 79-91. ISSN 1216-0016

Somfalvi, Zita (2020) The impact of social and cultural capital on the success of language exams. Hungarian Educational Research Journal, 10 (1). pp. 66-73. ISSN 2064-2199

Szabó, József (2016) A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 7. rész. MAGYAR NYELVŐR, 140 (3). pp. 279-302. ISSN 0025-0236

Szabó, Martina Katalin and Vincze, Veronika and Ring, Orsolya and Üveges, István and Vit, Eszter and Samu, Flóra and Gulyás, Attila Elemér and Galántai, Júlia and Szvetelszky, Zsuzsanna and Bodor-Eranus, Eliza Hajnalka and Takács, Károly (2021) StaffTalk: magyar nyelvű spontán beszélgetések korpusza. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2021. január 28-29., Szeged.

Szabó, Panna (2016) A keleti és nyugati régiók nyelvföldrajzi összehasonlítási lehetőségeiről a nyelvatlaszok alapján. MAGYAR NYELV, 112 (2). pp. 172-182. ISSN 0025-0228

Szabó, Ágnes (2016) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MAGYAR NYELV, 112 (1). pp. 110-112. ISSN 0025-0228

Szczygłowska, Tatiana (2018) Gender and learning target-language culture: A study with Polish students of English. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 18 (2). pp. 1-16. ISSN 1587-1061

Szczygłowska, Tatiana (2019) Piotr Romanowski, Małgorzata Jedynak (Eds.): Current Research in Bilingualism and Bilingual Education. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 19 (1). ISSN 1587-1061

Szeverényi, Sándor (2020) Mi az, hogy "arktikus" és mi az, hogy "sarkvidéki"? Őshonos és egyéb szempontok. Documentation. Nyelvtudományi Intézet. (Unpublished)

Szili, Katalin (2016) Szívderítő utazás a 17. század végi beszélgetések világába (Warmer Kristóf tíznyelvű Gazophylacium-áról). MAGYAR NYELV, 112 (3). pp. 325-332. ISSN 0025-0228

Szilágyi, Levente (2016) Nyelvi tájkép a magyar-román-ukrán hármas határ térségben. SATU MARE STUDII SI COMUNICARI, XXXII (II). pp. 331-339. ISSN 2067-6948

Sándor, Klára (2015) Diktatúra a nyelvben. In: Nyelvészet, művészet, hatalom. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, pp. 263-275. ISBN 978-615-5455-27-8

Sándor, Klára (2016) Szöllősy, Éva. 2015. A férfiak és a nők képe modern értelmező szótárainkban ('The Image of Men and Women in Modern Hungarian Dictionaries'). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kiadó. 201 pp. HUNGARIAN CULTURAL STUDIES: E-JOURNAL OF THE AMERICAN HUNGARIAN EDUCATORS ASSOCIATION, 9. pp. 308-311.

Sándor, Klára (2008) Vissza természeteshez. In: "Apró cseppekből lesz a zápor". Habent sua fata libelli (4). Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, pp. 117-127. ISBN 978 963 7356 77 3

Sándor, Klára (2016) A soha meg nem hallott ima : A katolikus egyház szerepe a csángók nyelvcseréjében. FOLKMAGAZIN, 23 (1). pp. 8-13. ISSN 1218-912X

T

Tamás, Ildikó (2016) "Tallót subál, polyót vet" - A halandzsa mint nyelvi humor. In: A humor nagyítón keresztül. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (188). Tinta Könyvkiadó; Selye János Egyetem; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 42-50. ISBN 978-963-409-061-8

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Az anyaország és a külső régiók, a határtalanítás. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 150-163. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) Bevezetés : A jelen tapasztalati tere: nyelv és nyelvközösség. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 19-31. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2020) Postcolonialism in Central Europe : (A linguistic perspective). HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 47-59. ISSN 0236-6568

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelv és nyelvközösség Európában. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 49-63. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar nyelvközösség kommunikációs rendszere 1945 után. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 137-149. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyar standard helyzete. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 222-238. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2017) A magyarországi helyzet. In: A magyar nyelv jelene és jövője. Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 164-178. ISBN 978 963 693 824 6

Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezőinek kognitív nyelvészeti megalapozása. In: A stílus szociokulturális tényezői. ELTE, Budapest, pp. 19-49. ISBN 978-963-284-304-9

Tolnai Varga, Piroska (2018) Diskurzusszervező elemek a diákesszékben. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 11 (1). pp. 28-39. ISSN 2060-0623

Tátrai, Patrik (2011) Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján. Tér és Társadalom, 25 (2). pp. 48-68. ISSN 0237-7683

Tátrai, Szilárd and Tolcsvai Nagy, Gábor (2012) A stílus szociokulturális tényezői : Kognitív stilisztikai tanulmányok. ELTE, Budapest. ISBN 978-963-284-30-4-9

Tóth, Enikő (2014) Borbély Anna: Kétnyelvűség. Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 1-2. pp. 128-132. ISSN 1587-1061

Tóth, Enikő (2018) Egy Beregszászi járási település, Csoma nyelvi tájképe. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 165-173. ISBN 978-617-7404-84-1

Tóth, Enikő (2017) Katona Hajnal Tünde: Nyelvi attitűd és jogismeret erdélyi magyar közösségekben. Szociolingvisztikai vizsgálat. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 113. pp. 205-209. ISSN 0029-6791

Tóth, Enikő (2014) Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. In: «Актуальні проблеми філології та журналістики» , 2014.04.10-2014.04.11, Ungvár.

Tóth, Enikő (2013) Márku Anita: Beszél Ön "kárpátaljai magyarul"? KISEBBSÉGKUTATÁS, 22 (4). pp. 194-197. ISSN 1215-2684

Tóth, Sándor János (2008) Germanizmy v slovenčine v Maďarsku. In: Slovenčina v menšinovom prostredí 2. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 189-195. ISBN 9789638734259

Tóth, Sándor János (2005) O slovenskom jazyku v školách v Békešskej župe. In: Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 182-202. ISBN 9638657332

Tóth, Sándor János (2003) Osud germanizmov v slovenčine. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CHATHOLICAE IN RUZOMBEROK, 3 (4). pp. 60-78. ISSN 1335-9185

Tóth, Sándor János (2004) Pitvaroš, Albert, Ambróz - školstvo a cirkev. In: Slovenčina v menšinovom prostredí. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 103-110. ISBN 9638657324

Tóth, Sándor János (2007) Postoj k dvojjazyčnosti v Slovenskom Komlóši. In: Aktuálne problémy slovakistiky. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, pp. 166-171. ISBN 9789634639367

Tóth, Sándor János (2005) Slovenčina v cirkvi v Békešskej župe. In: Používanie slovenského jazyka v Békešskej župe. Vyskumny ústav Slovákov v Madarsku (VÚSM), Békéscsaba, pp. 168-182. ISBN 9638657332

Tóth, Sándor János (2008) Szlovák nyelvhasználat az iskolákban. In: Slovensky jazyk v Madarsku: Bibliografia a štúdie 1. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, pp. 244-262. ISBN 9789638734242

Tóth, Sándor János (2004) Vplyv slovenskej školy na identitu absolventa. In: Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách. UCM v Trnave, Trnava, pp. 117-123. ISBN 8089034519

Tóth, Sándor János (2009) Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD. In: Varia XVIII. Prešovská Univerzita, Presov, pp. 670-675. ISBN 9788055500836

Tóth, Sándor János (2008) A magyarországi szlovák nyelv kutatásának elméleti és módszertani alapjai = Teoretické a metodické východiská výskumu slovenského jazyka v Maďarsku. In: Slovensky jazyk v Madarsku: Bibliografia a štúdie I. Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, pp. 17-30. ISBN 9789638734242

Tóth, Sándor János (2007) A szlovák nyelv használata a Pilis hegység iskoláiban. In: Nyelvi modernizáció: Szaknyelv, fordítás, terminológia. SZIE; MANYE, Pécs, Gödöllő, pp. 539-545. ISBN 9789639483781

Tölgyesi, Beatrix (2012) Lexikai russzicizmusok a litván internetes fórumok nyelvéban. In: Nyelv és kutúra - kulturális nyelvészet, 2010. 11. 23-24, ELTE BTK.

Tücsök, Dorottya (2016) Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében. In: Anyanyelvünk évszázadai 2. Studia Iuvenum Chronolinguistica (2). ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék, Budapest, pp. 165-172. ISBN 978 963 284 765 8

V

Vančo, Ildikó (2020) The “we” vs. “they” distinction in Slovakia Hungarians' discourse. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE, 34 (1). pp. 73-84. ISSN 0236-6568

Vargha, András and Borbély, Anna (2017) Application of modern classification methods in the study of bilingualism. Glottotheory, 8 (2). pp. 203-216. ISSN 2196-6907

Vincze, Veronika and Üveges, István and Szabó, Martina Katalin and Takács, Károly (2021) A magyar beszélt és írott nyelv különböző korpuszainak morfológiai és szófaji vizsgálata. In: XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 2021. január 28-29., Szeged.

Várnai, Zsuzsa (2020) Who am I?” Indigenous identity in arctic urban communities. Sociolinguistic interviews in Dudinka. In: Minority languages in the process of urbanization: A comparative study of urban multilingualism in Arctic indigenous communities. Nyelvtudományi Intézet, pp. 1-20. (Unpublished)

Várnai, Zsuzsa (2020) The place of the research: Dudinka. Documentation. Nyelvtudományi Intézet. (Unpublished)

Ü

Ürmösné Simon, Gabriella (2010) Bodnár Ildikó-Simigné Fenyő Sarolta-Kegyesné Szekeres Erika : Sokszínű nyelvészet : Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 10 (1-2). pp. 176-179. ISSN 1587-1061

Ürmösné Simon, Gabriella (2017) A Case Study Based on a Spontaneous Discourse of Greek–Hungarian Bilinguals in Respect of Interjections, Swear Words and Syntactical Mistakes, as Regards Gender. MAGYAR RENDÉSZET, 17 (4). pp. 193-210. ISSN 1586-2895

Ürmösné Simon, Gabriella (2012) Társadalmi nem és nyelvhasználat. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK, 7 (2). pp. 107-117. ISSN 1788-9979

Ürmösné Simon, Gabriella (2014) A bilingvizmus pszicho- és neurolingvisztikai aspektusai, határtudományai és oktatáspolitikai szerepe. MAGYAR RENDÉSZET, 14 (2). pp. 117-125. ISSN 1586-2895

Ürmösné Simon, Gabriella (2015) Érák, szubkultúrák, szocializáció, férfi-kontra női agy a gendernyelvészet tükrében. MAGYAR RENDÉSZET, 15 (2). pp. 151-161. ISSN 1586-2895

This list was generated on Wed Oct 20 13:18:54 2021 CEST.