REAL

A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése az angol mint idegen nyelvben = A corpus-based and computerised analysis of discourse competence in text produced by Hungarian learners of English

Bártfainé dr. Károly, Krisztina and Tankó, Gyula (2009) A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése az angol mint idegen nyelvben = A corpus-based and computerised analysis of discourse competence in text produced by Hungarian learners of English. Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
47017_ZJ1.pdf

Download (123kB)

Abstract

A kutatási program egyik fő eredménye a közel 2,4 millió szavas Magyarországi angolnyelv-tanulói szövegtár létrehozása. A szövegtár két alkorpuszból áll: az Érvelő esszé alkorpuszból (544.473 szó), amelynek egy része az International Corpus of Learner English része, és a Szakdolgozat alkorpuszból (1.814.772 szó). A kutatás másik eredménye, hogy elméleti és empirikus vizsgálatai révén új ismeretekkel gazdagítja a hazai és nemzetközi szakirodalmat a diskurzuselemzés, a kontrasztív retorika és a szaknyelv-oktatás területén. Kidolgoztuk az érvelő esszék és a tudományos dolgozatok (szakdolgozatok) strukturális/retorikai elemzésének ún. mozzanat-struktúra modelljeit. E modellek lehetővé teszik magyar anyanyelvűek angolul írt érvelő és tudományos szövegeinek elemzését, valamint a szövegek korpuszban történő funkcionális kódolását. Korpusz-alapú vizsgálataink leírják az angolt idegen nyelvként tanuló magyar egyetemi hallgatók érvelő esszékben és szakdolgozatokban alkalmazott fontosabb szövegszerkesztési stratégiáit (pl. érvelő fókuszmondatok, mozzanat-struktúra, szerzői jelenlét) és rámutatnak arra, hogy a hallgatók szövegei miben térnek el leginkább az anyanyelvi beszélők írásaitól. Az eredmények számos alapvető különbségre hívják fel a figyelmet anyanyelvi és nem anyanyelvi írók között, amelyek ismerete elengedhetetlen feltétele a hatékony és sikeres angol tudományos szaknyelvi oktatásnak. Közleményeink részletesen foglalkoznak a kutatás pedagógiai implikációival is. | One of the main outcomes of this research is the almost 2.4 million-word Hungarian Corpus of Learner English (HuCLE). The corpus contains two sub-corpora: the Argumentative Essay Sub-corpus (544,473 words), part of which constitutes the Hungarian sub-corpus of the International Corpus of Learner English, and the Thesis Sub-corpus (1,814,772 words). Another important outcome is that considerable amount of new knowledge has been produced in the fields of discourse analysis, contrastive rhetoric, and the teaching of English for academic purposes. We have devised new move-structure models for the structural/rhetorical analysis of argumentative essays and research papers (theses). These models allow for the study of Hungarian EFL speakers argumentative and academic discourse, as well as for the functional coding of the texts of the corpus. Our corpus-based investigations describe the most important discourse strategies of Hungarian EFL learners in argumentation and academic writing (e.g., argumentative thesis statements, move structure, authorial identity) and pinpoint the differences between native speaker?s and EFL learners? texts. The results show a number of discrepancies between the discourse strategies of English L1 and EFL speakers: therefore it is argued that the identification of the differences is crucial in designing efficient English academic writing courses. Our publications also report on the pedagogical implications of the research.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Szövegnyelvészet, diskurzuselemzés, kontrasztív retorika
Subjects: P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PE English / anglisztika
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 08 May 2009 11:00
Last Modified: 30 Nov 2010 16:51
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/1666

Actions (login required)

Edit Item Edit Item