REAL

Items where Author is "Bóna, Judit"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Bóna, Judit (2017) Szántó Anna: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 10 (4). pp. 74-77. ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2017) A szupraszegmentális hangszerkezet szerepe az akcentus megítélésében. THL2 (1-2). pp. 217-225. ISSN 1787-1417

Bóna, Judit (2016) Nyelvtudományi Értekezések 167. - Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések , 167 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2

Bóna, Judit (2016) Characteristics of pausing in normal, fast, and cluttered speech. Clinical Linguistics and Phonetics. ISSN 0269-9206 (In Press)

Bunta, Ferenc and Bóna, Judit and Gósy, Mária (2016) HU-LARSP: Assessing Children's Language Skills in Hungarian. In: Profiling Grammar: More Languages of LARSP. Multilingual Matters Ltd, Bristol, pp. 80-98.

Bóna, Judit (2016) Hallásalapú és vizuális alapú közlések vizsgálata 3–7. osztályos korban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 9 (4). pp. 5-20. ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2016) Hiba típusú megakadások különböző életkorú felnőttek beszédében. In: Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban. Tinta Könyvkiadó. (In Press)

Bóna, Judit (2016) Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai. In: Generációk nyelve: Tanulmánykötet. Inter; Magyar Szemiotikai Társaság; ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, pp. 221-231.

Bóna, Judit (2016) Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében. Nyelvtudományi Értekezések, 166 . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9730 2 (In Press)

Bóna, Judit (2016) Temporális sajátosságok a beszédben. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 159-173.

Balázs, Boglárka and Bóna, Judit (2016) Életkori sajátosságok a beszédképzésben és a beszédfeldolgozásban. In: Fonetikai olvasókönyv. ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, pp. 7-18.

Bóna, Judit (2016) A zöngétlen explozívák zöngekezdési ideje különböző életkorú felnőttek beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 24. pp. 5-20. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2015) 6–13 éves iskolások megakadásai különböző beszédtípusokban. ANYANYELV-PEDAGÓGIA, 2015 (2). ISSN 2060-0623

Bóna, Judit (2015) BEA, GABI, TIMIT, TED. A beszédadatbázisok elnevezéséről. In: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, pp. 343-350.

Bóna, Judit (2015) Bizonytalansági megakadások különböző életkorú idősek beszédében. In: Nyelv, kultúra, társadalom. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 177. Kodolányi János Főiskola : Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár : Budapest, pp. 30-37.

Bóna, Judit (2015) Ismétlések mint megakadások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. In: Diszharmóniás jelenségek a beszédben. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9074-63-7

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2015) Különböző beszédtípusok temporális sajátosságai az életkor és a nem függvényében. MAGYAR NYELVŐR, 139 (2). pp. 201-213. ISSN 0025-0236

Bóna, Judit (2015) Nonverbális hangjelenségek fiatalok és idősek spontán beszédében. BESZÉDKUTATÁS, 23. pp. 106-119. ISSN 1218-8727

Jordanidisz, Ágnes and Auszmann, Anita and Bóna, Judit (2015) Voice onset time of the voiceless alveolar and velar stops in bilingual Hungarian-English children and their monolingual Hungarian peers. In: International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete.

Neuberger, Tilda and Bóna, Judit and Markó, Alexandra and Jordanidisz, Ágnes and Bunta, Ferenc (2015) Vowel duration contrast in three long-short pairs by Hungarian 5-, 6-, and 7-year-olds. In: ISMBS 2015, 2015. szeptember 7-10., Chania, Crete, Greece.

Bóna, Judit (2015) Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, 15 (1-2). pp. 149-161. ISSN 1587-1061

Bóna, Judit (2015) A kitöltött szünetek jellemzői különböző életkorú idősek és fiatalok beszédében. In: Első- és második nyelv: Interdiszciplináris megközelítések. First and second language: Interdisciplinary approaches. Tinta Könyvkiadó, pp. 239-251.

Bóna, Judit (2015) A lexikális hozzáférés nehézsége a spontán beszédben fiatal és idős korban. In: Nyelv - rendszer, használat, alkalmazás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 5 (168). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 109-124. ISBN 978-963-409-002-1

Bóna, Judit (2014) Voice onset time and speakers’ age: Data from Hungarian. Clinical Linguistics and Phonetics, 28 (5). pp. 366-372. ISSN 0269-9206

Bóna, Judit (2014) Az életkor, a nem és a beszédtípus hatása a diskurzusjelölők használatára. In: Nyelvben a világ: Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához (160). Tinta Könyvkiadó, Budapest, pp. 388-397. ISBN 9786155219641

Reichel, Isabella K. and Ademola-Sokoya, Grace and Bakhtiar, Mehdi and Barrett, Helen and Bóna, Judit (2014) Frontiers of Cluttering Across Continents : Research, Clinical Practices, Self-Help, and Professional Preparation. PERSPECTIVES ON GLOBAL ISSUES IN COMMUNICATION SCIENCES AND RELATED DISORDERS (SIG17), 4. pp. 42-50.

Bóna, Judit and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Váradi, Viola and Gósy, Mária (2014) GABI – Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 246-251. ISSN 1218-8727

Bóna, Judit (2014) Kisiskolások spontán beszédének temporális sajátosságai különböző beszédtípusokban. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 79-89. ISBN 978-963-693-540-5

Gósy, Mária and Bóna, Judit (2014) Magánhangzók ejtése fiatalok és idősek spontán beszédében. MAGYAR NYELV, 110 (2). pp. 129-143. ISSN 0025-0228

Vakula, Tímea and Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek 90 évesek spontán beszédében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY, XIV (1-2). pp. 67-78. ISSN 1587-1061

Bóna, Judit (2014) Megakadásjelenségek az életkor, a nem és a beszédtípus függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2014. pp. 123-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 5–8. May 2014., Köln, Németország.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2014) Phonetic characteristics of filled pauses: the effects of speakers’ age. In: 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), 2014. május 5–8., Cologne.

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) Source language-related erroneous stress placement in the target language output of simultaneous interpreters. Interpreting, 16 (1). pp. 34-48. ISSN 1384-6647

Bóna, Judit (2014) Temporal characteristics of speech: The effect of age and speech style. Journal of the Acoustical Society of America, 136 (2). EL116-EL121. ISSN 0001-4966

Bóna, Judit and Auszmann, Anita (2014) Voice onset time in language acquisition: Data from Hungarian. In: 10th International Seminar on Speech Production, 5–8. May 2014, Köln, Németország.

Bóna, Judit and Bakti, Mária (2014) A beszédtervezés és -kivitelezés temporális sajátosságai szinkrontolmácsok beszédprodukcióiban. FORDÍTÁSTUDOMÁNY, 41 (1). pp. 16-28. ISSN 1419-7480

Bakti, Mária and Bóna, Judit (2014) The effect of source language disfluencies on the target language output of simultaneous interpreters. In: Nyelvelsajátítási-, nyelvtanulási- és beszédkutatások. Pszicholingvisztikai tanulmányok IV. Gondolat Kiadó - Pannon Egyetem MFTK, Budapest - Veszprém, pp. 121-129. ISBN 978-963-693-540-5

Bóna, Judit (2013) Narrative recall in the elderly: Content, fluency and speech errors in the narrative speech of young, young-old and old-old speakers. Acta Linguistica Hungarica, 60 (2). pp. 123-142. ISSN 1216-8076

Bóna, Judit and Vakula, Tímea (2013) Temporális sajátosságok 90 évesek spontán beszédében. Alkalmazott Nyelvtudomány, 13 (1-2). pp. 1-15. ISSN 1587-1061

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Beke, András and Horváth, Viktória (2013) A kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai az életkor függvényében. BESZÉDKUTATÁS, 2013. pp. 121-143. ISSN 1218-8727

Markó, Alexandra and Gráczi, Tekla Etelka and Bóna, Judit (2010) The realisation of voicing assimilation rules in Hungarian spontaneous and read speech: Case studies. Acta Linguistica Hungarica, 57 (2-3). pp. 210-238. ISSN 1216-8076

Balázs Józsefné dr. Fodor, Katalin and Bóna, Judit and Gósy, Mária and Imre, Angéla and Markó, Alexandra and Radványi, Péter (2008) A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata = The analysis of the phonetic structures of spontaneous speech. Project Report. OTKA.

Gósy, Mária and Bóna, Judit and Imre, Angéla and Kovács, Magdolna and Siptár, Péter (2008) Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban = Various phonetic and phonological decoding processes in first language acquisition. Project Report. OTKA.

This list was generated on Mon May 28 09:54:43 2018 CEST.