REAL

Items where Author is "Varga, Sándor"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Article

Varga, Sándor (2017) A táncos vendéglátás szokásai az erdélyi Mezőségen. ETHNOGRAPHIA, 128 (2017/2). pp. 287-301. ISSN 0014-1798

Varga, Sándor (2016) Borsod és környékének tánckultúrájáról. HONISMERET, 44 (4). pp. 34-36. ISSN 0324-7627

Varga, Sándor (2016) Gondolatok Kavecsánszki Máté Tánc és közösség című könyvéhez. TÁNCTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 8 (1). pp. 85-89. ISSN 2060-7148

Varga, Sándor (2016) The Influence of Dance-House Tourism on the Social Relationships and Traditions of a Village in Transylvania. ETHNOMUSICOLOGY TRANSLATIONS (4). pp. 1-17. ISSN 2473-6422

Hartyánszky, István and Varga, Sándor and Csepregi, László and Babik, Barna and Simon, Judit and Havasi, Kálmán and Kalapos, Anita and Bogáts, Gábor (2016) Veleszületett szívhibák sebészi kezelése 60 éves kor felett. Orvosi Hetilap, 157 (21). pp. 820-824. ISSN 0030-6002

Hartyánszky, István and Katona, Márta and Kádár, Krisztina and Apor, Asztrid and Varga, Sándor and Simon, Judit and Tóth, Attila and Karácsony, Tünde and Bogáts, Gábor (2015) Aorta–bal kamra tunnel sikeres sebészi kezelése modern noninvazív képalkotó diagnosztika alapján. Orvosi Hetilap, 156 (28). pp. 1140-1143. ISSN 0030-6002

Felföldi, László and Varga, Sándor (2015) Foreword. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 1-7. ISSN 1216-9803

Kovács, Dóra and Szőnyi, Vivien and Gatti, Beáta and Horváth-Bálint, Petra and Czövek, Judit and Fenyves, Katalin and Ildikó, Tamás and Varga, Sándor and Vargyas, Gábor (2015) Reviews [KÖNCZEI, Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón I. [Hungarian Dance and Dance Studies in Transylvania at the Turn of the Millennium I]. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2010. 131 pp. KÖNCZEI, Csongor (szerk.): Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón II. [Hungarian Dance and Dance Studies in Transylvania at the Turn of the Millennium II]. Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2014. 195 pp.]. Acta Ethnographica Hungarica, 60 (1). pp. 239-258. ISSN 1216-9803

Varga, Sándor (2015) Tüzet viszek. Tánctudományi Közlemények, 7 (2). pp. 85-89. ISSN 2060-7148

Varga, Sándor (2014) Az ugrós. Régi magyar táncstílus antológia. ETHNOGRAPHIA, 125 (4). pp. 632-634. ISSN 0014-1798

Csíki, Tamás and Juhász, Katalin and Máté, Zsuzsanna and Farkas, Judit and Báti, Anikó and Iancu, Laura and Kovács, Orsolya and Varga, Sándor (2014) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 59 (2). pp. 473-491. ISSN 1216-9803

Varga, Sándor (2013) A nemesi kultúra hatásai a mezőségi paraszti műveltségre táncban és zenében. ETHNOGRAPHIA, 124 (4). pp. 471-484. ISSN 0014-1798

Szakács, Béla Zsolt and Bodosi-Kocsis, Nóra and Varga, Sándor and Voigt, Vilmos (2012) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 57 (2). pp. 461-476. ISSN 1216-9803

Varga, Sándor (2011) Az erdélyi Mezőség a középkortól napjainkig : Történeti áttekintés Visáról és környékéről. BELVEDERE MERIDIONALE, 18 (1). pp. 10-31. ISSN 1419-0222

Paksa, Katalin and Tari, Lujza and Gyöngyössy, Orsolya and Domokos, Mária and Voigt, Vilmos and Varga, Sándor (2010) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 55 (1). pp. 261-277. ISSN 1216-9803

Varga, Sándor (2008) Adatok a dualizmus kori, székelyföldi arányosítás és kivándorlás kérdéséhez. BELVEDERE MERIDIONALE, 20 (3-4). pp. 73-87. ISSN 1419-0222

Varga, Sándor (2007) Gondolatok a dualizmus kori székelyföldi arányosítás és kivándorlás témakörében. KORUNK (KOLOZSVÁR), 3 (6). pp. 70-76. ISSN 1222-8338

Gál, Tünde and Sütő Egeressy, Zsuzsa and Bárth, Dániel and Erostyák, Zoltán and Nagy, Imre and Bornitz-Papp, Bernadette and Varga, Sándor and Sági, Norberta (2007) Reviews. Acta Ethnographica Hungarica, 52 (2). pp. 455-468. ISSN 1216-9803

Book Section

Varga, Sándor (2017) Use of Space in the Dance-House in the Mezőség Region. In: Dance, Senses, Urban Contexts. Shaker Verlag, Herzogenrath, pp. 104-112. ISBN 978-384-4053-37-7

Varga, Sándor (2016) Táncszervező kezesek az erdélyi Mezőségen. In: Szokásjog és jogszokás I-II. Jogi kultúrtörténeti, Jogi Néprajzi Kiskönyvtár (2). PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, pp. 355-376. ISBN 978-963-429-080-3

Varga, Sándor (2015) Térhasználat a mezőségi táncos házban. In: Ház és ember. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, pp. 87-100.

Felföldi, László and Karácsony, Zoltán and Varga, Sándor and Dóka, Krisztina and Fügedi, János (2014) Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma. In: Zenetudományi Dolgozatok 1978-2012. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 195-210.

Varga, Sándor (2014) Bevezető. Szociokulturális változások egy erdélyi faluban. In: Széki lakodalom. Hagyományok Háza, Budapest, pp. 7-12. ISBN 978-963-7363-76-4

Varga, Sándor (2014) A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való viszonyára. In: Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, pp. 105-128. ISBN 978-606-8377-25-4

Varga, Sándor (2013) Formai változások az erdélyi Belső-Mezőség tánckészletében a 20. század folyamán. In: Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Táncművészet és Tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata / sorozatszerk. Bolvári-Takács Gábor (V). Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, pp. 212-227. ISBN 978-963-85144-6-2

Varga, Sándor (2012) Symbolic use of space in the dance events of Visa/Vişea village. In: From field to Text & Dance and Space. ICTM Study Group on Ethnochoreology, Cluj-Napoca, p. 231.

Varga, Sándor (2011) A tánctanulás és annak társadalmi háttere egy mezőségi faluban. In: Párbeszéd a hagyománnyal: A néprajzi kutatás múltja és jelene. Studia Ethnologica Hungarica (13). L'Harmattan ; PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest, pp. 201-213. ISBN 978-963-236-469-8

Varga, Sándor (2010) Botos táncok az erdélyi Mezőségen. In: OLVASÓ : Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár (26). Gerhardus - SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 678-687. ISBN 978-963-88914-2-6

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2010) Kiáltott rigmusok egy erdélyi, mezőségi faluban. In: Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 81-101. ISBN 9789638845146

Varga, Sándor (2010) Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére. In: Mezőség. Művelődés, Kolozsvár, pp. 147-159. ISBN 978-973-9935-0-2

Varga, Sándor (2010) A hagyományőrző munka feladatai : Tervezés, módszerek, források, gyakorlatok. In: Táncos örökségünk. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem . Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Budapest, pp. 28-51. ISBN 978-063-88844-0-4

Varga, Sándor (2008) A nemzeti tánctípusok hatásai és az etnikus jegyek változásai egy mezőségi falu tánckészletében. In: Európa Identitátilor. Colectia minoritati (9). Complexul Muzeul Arad, Arad, pp. 161-180. ISBN 978-973-0-05705-8

Varga, Sándor (2007) Táncosok és zenészek közötti kapcsolat a Mezőségen. In: Tánchagyomány: átadás és átvétel. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, pp. 83-99. ISBN 9789634828495

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés : Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó.

Békési, Tímea and Varga, Sándor (2006) Táncszók használata egy mezőségi faluban. In: Teremtés. Studia Ethnologica Hungarica 7. . PTE Néprajz - Kulturális Antropológiai Tanszék, L' Harmattan Kiadó, Pécs ; Budapest, pp. 291-310. ISBN 963 734351 2

Varga, Sándor (2001) Ifj. Fekete János. In: A népművészet táncos mesterei. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 56-58. ISBN 963 00 5106 0

Monograph

Muszbek, László and Bagoly, Zsuzsa and Bereczky, Zsuzsanna and Boda, Zoltán and Fazakas, Ferenc and Hársfalvi, Jolán and Hevessy, Zsuzsa and Katona, Éva and Kiss, Csongor and Komáromi, István and Losonczy, Gergely and Pfliegler, György and Schlammadinger, Ágota and Tóth, Judit and Varga, Sándor (2009) Ritka öröklött és szerzett haemorrhagiás diathesisek molekuláris elemzése, a rendellenességek strukturális és funkcionális következményei = Molecular evaluation of rare inherited and acquired bleeding diatheses, structural and functional consequences of the disorders. Project Report. OTKA.

Book

Fügedi, János and Varga, Sándor (2014) Régi tánckultúra egy baranyai faluban. Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák . L'Harmattan Kiadó; MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 978 963 236 871 9

This list was generated on Thu Jun 21 23:43:22 2018 CEST.