REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD2 Land use / földhasználat > HD24 Trade in land / földforgalom, ingatlenforgalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | H | K | L | N | O | S | T | U | V
Number of items at this level: 20.

A

Andréka, Tamás and Olajos, István (2017) A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése. MAGYAR JOG, 2017 (7-8). pp. 410-424. ISSN 0025-0147

B

Bartha, Ildikó (2017) Földindulás. A földforgalom-szabályozás tagállami és uniós joga. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 72 (9). pp. 409-413. ISSN 0021-7166

Bodzási, Balázs (2016) Entwicklung der Regelungen zum ungarischen Pfandrecht unter besonderer Berücksichtigung des nicht akzessorischen Pfandrechts. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 24 (1). pp. 215-241. ISSN 0943-3929

H

Hornyák, Zsófia (2019) A mezőgazdasági földek öröklése. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 978-615-5536-67-0

K

Károlyi, Bálint (2020) A birtokelkobzások végrehajtásának gyakorlata a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Trencsén vármegyei példák alapján. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 135-145. ISBN 978-963-496-172-7

L

Laki, Mihály (2000) Elhúzódó privatizációk (A tulajdonviszonyok fokozatos átalakulásáról) = Postponed Privatisation (On the Gradual Change of the Ownership Structure). Műhelytanulmányok (KTK/IE 2000/7) . MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest.

N

Nagy, Adrienn (2018) Changes in judicial practice related to the land transaction act after reforms of procedural acts = Változások a földforgalmi törvényhez kapcsolódó bírósági joggyakorlatban az elárásjogi törvények reformja után. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 132-156. ISSN 1788-6171

Naárné Tóth, Zsuzsanna and Varga, Júlia (2017) AZ ANGLIAI ÉS A MAGYARORSZÁGI FÖLDMINŐSÍTÉSI MÓDOZATOK ÉS FÖLDÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE = COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARABLE LAND ASSESSMENT SYSTEMS AND LAND PRICES OF ENGLAND AND HUNGARY. Studia Mundi – Economica, 4 (3). pp. 67-77. ISSN 2415-9395

O

Olajos, István (2018) A földforgalmi jog felelősségi rendszere. In: Magyarázat a kártérítési jogról. Wolters Kluwer (Budapest), Budapest, pp. 563-589.

Olajos, István (2017) A földforgalomhoz kapcsolódó szerződések anyagi és eljárási kérdései. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 2017 (35). pp. 381-392. ISSN 0866-6032

Olajos, István (2018) The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in connection with the management of state-owned areas = A természeti védettség alatt álló területek speciális kezelői joga, és a visszalépés tilalmának elve, valamint a tulajdonosi joggyakorlás jogának ütközése az állami tulajdonú területek kezelése kapcsán. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 157-189. ISSN 1788-6171

S

Szilágyi, Ferenc (2018) Grundzüge des ungarischen Immobilienregisterrechts. Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht, 5. pp. 86-140. ISSN 2060-5153

Szilágyi, János Ede (2018) The international investment treaties and the Hungarian land transfer law = A nemzetközi beruházási megállapodások és a magyar földforgalmi jog. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (24). pp. 194-222. ISSN 1788-6171

Szilágyi, János Ede (2018) A vidéki közösség koncepciójának változó kategóriája és jelentősége a föld mint természeti erőforrás viszonyában. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA, 36 (2). pp. 485-502. ISSN 0866-6032

T

Tamáska, Máté (2020) Keller Márkus (2017): Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon (L’Harmattan, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 252 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 164-166. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

U

Udvarhelyi, Bence (2018) Unlawful acquisition of agricultural and forestry land in the criminal law = A mezőgazdasági földek jogellenes megszerzésének büntetőjogi megítélése. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 294-320. ISSN 1788-6171

V

Varga, Márk (2020) Fenntartható közigazgatás - Az elektronizáció szerepe az ingatlanok nyilvántartása kapcsán = Sustainable Public Administration – The Role of Electronisation in Real Estate Registration. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 110-137. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9058 (online)

Veres, Pál and Golovics, József (2019) Az ingatlantulajdont érő negatív externáliák problémája a jogosultságok specifikációja és a tranzakciós költségek tükrében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 120-131. ISSN 1786-6553

Veress, Emőd (2020) Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére. PRO MINORITATE (2). pp. 76-94. ISSN 1216-9927

Voszka, Éva (2020) Állami vagy magántulajdon? : Adalékok egy dichotómia értelmezéséhez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (12). pp. 1193-1216. ISSN 0023-4346 (print); 1588-113X (online)

This list was generated on Sun Oct 24 10:58:07 2021 CEST.