REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HV Social pathology. Social and public welfare / szociálpatológia, segélyezés"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z
Number of items at this level: 66.

B

Bartal, Anna Mária and Matus, Ágnes and Sziklai, István and Tardos, Katalin (2006) Az aktív szociálpolitikai megoldások hatásai és eredményei a rurális térségekben - a szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete alapján = Effects and Results of the Active Policy in Hungarian Rural Areas - a Case Study on the Beneficiaries of Social Agriculrure Programmes. Project Report. OTKA.

Bauer, Zsófia and Husz, Ildikó and Szontágh, Éva (2015) Handling Long-standing Inequalities with Short-term Projects: Some Results and Challenges of the Implementation of the “Give Kids a Chance” Programme. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 5-29. ISSN 1216-2051

Bethlendi, András and Végh, Bernadett (2011) Termékfejlesztés a hazai életbiztosítási piacon = Life Insurance Product Innovation in Hungary in the Light of International Trends. GAZDASÁGI ÉLET ÉS TÁRSADALOM: A WEKERLE SÁNDOR ÜZLETI FŐISKOLA TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 2011 (I-II). pp. 25-40. ISSN 2060-7466

Bogdán, Péter (2011) Cigánygyerekek a Köznevelés című folyóirat tükrében (1978-1982). ISKOLAKULTÚRA, XXI (6-7). pp. 61-70. ISSN 1215-5233

Bogárdi, Tünde (2014) Dél-Heves egy speciális marginális térség szociális válságkezelési lehetőségei. In: Polarizáció - függőség - krízis: Eltérő térbeli válaszok, 2013. november, Békéscsaba.

Branyiczki, Réka (2015) In-work Poverty among Immigrants in the EU. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 86-106. ISSN 1216-2051

Bruder, Emese (2013) A jövedelmi szegénység és a nélkülözés kapcsolata = Income Poverty and Deprivation. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (4). pp. 97-108. ISSN 0865-7823

C

Csépe, Péter and Forrai, Judit and Solymossy, J. and Lökkös, A. (2007) Egészségügyi programok három dunántúli megye roma közösségeiben. In: Egyenlőség, egészség és a roma/cigány közösség. Fundación Secretariado Gitano, Madrid, pp. 77-81. ISBN 978 84 690 6450 4

D

Durst, Judit (2015) Juggling with Debts, Moneylenders and Local Petty Monarchs: Banking the Unbanked in ‘Shanty-villages’ in Hungary. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 30-57. ISSN 1216-2051

E

Ebimgbo, Samuel O. and Atama, Chiemezie S. and Onalu, Chinyere E. and Obasi-Igwe, Inyomoma A. and Aghedo, Gabriel U. (2021) Predictors of Loneliness among Older Adults in South-Eastern Nigeria : Implications for Social Workers. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH, 16 (1). pp. 3-19. ISSN 1788-4934 (print); 1788-7119 (online)

Erdős, Ákos (2021) Prekárius drog-klasszifikáció, avagy lehet-e egy drog „lágy” vagy „kemény”? Magyar Drogfigyelő, 1 (2). pp. 34-38. ISSN 2786-0906

Erdős, Ákos (2017) A Vám- és Pénzügyőrség kábítószer-ellenes tevékenysége a rendszerváltást követő első évtizedben. Rendvédelem-történeti Füzetek, 27 (54). pp. 15-24. ISSN 1216-6774

Erdős, Ákos (2021) Újszerű szerhasználati kockázatok a mai fiatalok körében: Generációs Addikciós Kockázatok (GAK). Interdiszciplináris Drogszemle, 2 (1). pp. 31-54.

Erdős, Ákos (2021) A pszichoaktív szerek fogyasztásának multikauzalitása– második rész = Multicausality of psychoactive substance use – Part II. Magyar Drogfigyelő, 1 (2). pp. 3-18. ISSN 2786-0906

F

Fejes, Zsolt and Mihók, Sándor (2019) A hadirokkant otthonok magyarországi története. Lélektan és hadviselés, 1 (1). pp. 59-72. ISSN 2676-9964

G

Gazda, István and Kapronczay, Károly and Szállási, Árpád (2003) Az orvos Batthyány-Strattmann László. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 39 . Magyar Tudománytörténeti Intézet - Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium - SOMKL, Budapest. ISBN 963 9276 29 4

Glatz, Ferenc (2003) September 11 and Science. A diagnosis must be offered. In: Europa, Ungarn - heute und morgen. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (19). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 135-149. ISBN 9789632106366

Győry, Csaba (2019) Büntetőpolitika. In: Itt van Amerika - Az amerikai politika hatása Magyarországon. Atheneum, Budapest, pp. 85-97.

Gábos, András and Kopasz, Marianna and Limani, Donika (2020) Európai gyermekszegénység: a szülői háttér és a családpolitika szerepe a gazdasági válságot követő időszakban. In: Társadalmi Riport 2020. TÁRKI, Budapest, pp. 309-331. ISBN 9771216656206

H

Hoffman, István (2020) Структура системы социального обслуживания в Венгрии [Struktura sistemy sotsial'nogo obsluzhivaniya v Vengrii] = Structure of the Personal Social Services in Hungary. Теоретическая и прикладная юриспруденция [Teoreticheskaya i prikladnaya yurisprudentsiya], 2 (3). pp. 6-18. ISSN 2686-7834

Hoffman, István (2013) A területi szociális közszolgáltatások igazgatása - nemzetközi kitekintéssel, a közelmúlt és a jelen magyar szabályozásának tükrében. ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 51-72. ISSN 0865-0810

Hohmann, Balázs (2016) A túlfogyasztás jelensége középiskolás diákok körében. Öt pécsi középiskolában végzett kérdőíves vizsgálat eredményei (Overconsumption among secondary school students. Results of a survey performed in five secondary schools in Pécs). Szociális Szemle, 9 (1-2). pp. 129-142. ISSN 1789-6983

Hossain, A N M Zakir (2020) The Future of Refugee and Displaced People: A Post Covid-19 Perspective. Asian Social Science, 17 (1). pp. 21-33. ISSN 1911-2025

Huseynov, Ragif (2020) Estimation of Food and Nutritional Security in Azerbaijan: A Case Study of the Ganja-Gazakh Region. Studia Mundi – Economica, 7 (1). pp. 59-68. ISSN 2415-9395

Háberman, Zoltán (2012) צדקה és társadalometika. PhD thesis, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

J

Jackovics, Péter (2012) HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek megalakítása. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 19 (2). pp. 53-56. ISSN 1218-2958

Jackovics, Péter (2012) Japán útinapló - földrengés, szökőár, reaktorbaleset. VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, 19 (2). pp. 57-60. ISSN 1218-2958

Jackovics, Péter (2016) Robbanás a londoni metróban - EUR gyakorlaton a HUNOR Mentőszervezet. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 35-39. ISSN 2064-1559

Jackovics, Péter (2016) Standard of operation for cave rescue in Hungary. INTERNATIONAL FIRE FIGHTER, 2016 (9). pp. 84-86. ISSN 1744-5841

Jackovics, Péter and Herbák, Dóra (2016) Erős vár - sikeresek az önkéntes mentőszervezetek. VÉDELEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMLE, 2016 (3). pp. 23-25. ISSN 2064-1559

K

Kecskés D., Gusztáv (2020) Humanitárius akció globális méretekben. A Nemzetközi Vöröskereszt és az 1956-os magyar menekültek. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, [Budapest]. ISBN 978-963-416-228-5

Kopasz, Marianna and Gábos, András (2018) A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására. In: Társadalmi Riport 2018. Társadalmi Riport . TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., Budapest, pp. 328-349. ISBN 5999033935777

Kristó, Katalin (2015) A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT (1789-0446 ): 9 2 pp 1-22 (2015), 9 (2). pp. 1-22. ISSN 1789-0446

L

Lengyel, Imre (1991) A házépítések (anti)szociális támogatásának krónikája. Tér és Társadalom, 5 (1). pp. 1-22. ISSN 0237-7683

Lindner, Attila and Reizer, Balázs (2016) Frontloading the unemployment benefit : An Empirical Assessment. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP – 2016/27) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-66-3

M

Makkos, Nándor (2020) Instruction in a holistic approach to discrimination. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 68 (1 SPEC). pp. 79-93. ISSN 2062-9494

Mihók, Sándor (2019) A szegények gondozása („hadigondozás”) az ókori Hellászban és a Római Birodalomban = Caring for the Poor (Military Solicitude) in Ancient Hellas and in the Roman Empire. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (3). pp. 113-134. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Mihók, Sándor and Fejes, Zsolt and Helyes, Marcell (2020) Mária Terézia pátensei a hadirokkant ellátásról – 1. rész. Lélektan és hadviselés, 2 (2). pp. 73-87. ISSN 2676-9964

Molnár, György (2016) Anyagi ösztönzés versus belső késztetés : A szegénységből kivezető utak lehetőségei egy szociális mikrohitelprogram példáján. In: Simonovits 70. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, pp. 279-301. ISBN 978-615-5594-72-4

Molnár, György (2014) A szociális mikrohitelezés hatása a szegénység csökkentésére és a versenyre. VERSENYTÜKÖR, 10 (1). pp. 91-98. ISSN 1787-5196

Molnár, György and Kapitány, Zsuzsa (2013) Miért elégedetlenek annyira a magyarok az életükkel?: a szubjektív jóllétet befolyásoló tényezők mikroszintű összehasonlító elemzése magyar és osztrák adatokon. Műhelytanulmányok = Discussion Papers; 2013/47 . MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-5447-08-2

N

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

O

Orosz, Ágnes (2014) Szociális kiadások alakulása az egyes jóléti modellekben és szerepük a válságkezelésben. VGI Műhelytanulmányok (102). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-607-7

P

Papp Z., Attila and Szepessy, Péter Donát (2015) A projekt eredményeinek időközi visszacsatolása. SZELLEM ÉS TUDOMÁNY (3-4). pp. 193-224. ISSN 2062-204X

Parádi, Ákos (2016) A CSERBA. (Csendőrlegénységi Ellátásban Részesülők Betegsegélyző Alapja). Rendvédelem-történeti Füzetek (52). pp. 61-70. ISSN 1216-6774

Pásztor, Szabolcs (2019) Gondolatok a fejlesztési segélyek negatív hatásairól P. T. Bauer szellemi örökségének tükrében. Közgazdasági Szemle, 66 (10). pp. 1093-1120. ISSN 0023-4346

R

Resperger, Richárd (2013) A helyi szociális ellátórendszer. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2013 (2-3). pp. 127-132. ISSN 0865-7823

Resperger, Richárd (2011) A pénzbeli családtámogatás főbb formái Magyarországon = Family Aid, Work & Family, Main Forms of Family Cash Benefits in Hungary. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (3-4). pp. 166-184. ISSN 0865-7823

Rácz, Andrea (2017) Közösségi megközelítések gyermekvédelmi gyakorlatban való érvényesítése – nemzetközi trendek. Metszetek (3). pp. 70-86. ISSN 2063-6415

S

Sik, Domonkos (2018) A szenvedés határállapotai : egy kritikai hálózatelmélet vázlata. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-284-957-7

Simonovits, András (2014) Optimal child allowances with heterogeneous fertilities. Műhelytanulmányok = Discussion Papers, 2014 (1). Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5447-09-9

Simonovits, András (2020) A magyar nyugdíjrendszer középtávú feszültségei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (5). pp. 456-473. ISSN 0023-4346

Szamosi, Barna (2019) Public Health Concerns Regarding Reproduction Structured by Race/ Ethnicity and Class during State Socialism in Hungary. Pro&Contra, 3 (1). pp. 47-66. ISSN 2630-8916

Szpirulisz, Ildikó and Szőgyi, Lenke and Bőhm, Antal (1992) Rákosmente lakóinak szociális helyzete, állampolgári közérzete. Tér és Társadalom, 6 (3-4). pp. 163-177. ISSN 0237-7683

Szűcs, Róbert Sándor (2012) Regulation of “unhealthy food” advertisements according to health-care workers. JOURNAL ON LEGAL AND ECONOMIC ISSUES OF CENTRAL EUROPE, 3 (2). pp. 51-56. ISSN 2043-085X

Szűcs, Róbert Sándor (2013) A gyermekkori elhízás gazdasági és marketing aspektusai az egészségügyi szakemberek szerint | THE ECONOMIC AND MARKETING ASPECTS OF CHILDHOOD OBESITY ACCORDING TO HEALTH CARE EXPERTS. ÉLELMISZER, TÁPLÁLKOZÁS ÉS MARKETING, 9 (2/2013). pp. 9-15. ISSN 1786-3422

Szűcs, Róbert Sándor (2010) A gyermekkori elhízás és élelmiszercímke összefüggéseinek marketing szempontú vizsgálata. GAZDÁLKODÁS, 54 (7). pp. 773-777. ISSN 0046-5518

Szűcs, Róbert Sándor (2011) The “invisible hand” in case of foods with high level of fat, sugar and/or salt importance of fat tax. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 24. pp. 49-67. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

Szűcs, Róbert Sándor and Csapó, Zsolt (2010) Reducing Consumption Of Food With High Level Of Fat, Sugar And/Or Salt Among Young Generation. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE, 4 (1-2). pp. 85-91. ISSN 1789-221X

Szűcs, Róbert Sándor and Pólya, Éva (2011) Economic risk of childhood obesity. EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL, 15. pp. 25-37. ISSN 1857-7881, ESSN: 1857-7431

T

Tausz, Katalin and Darvas, Ágnes and Juhász, Gábor (2009) A helyi szociálpolitika működése = The functioning of local social policy. Project Report. OTKA.

V

Vajda, Júlia and Kovai, Melinda (2006) Skizofrén narratívák = Shizophrenic narratives. Project Report. OTKA.

Vardanyan, Yevgine (2020) Theoretical Analysis of the Social Protection and Related Concepts. Acta Carolus Robertus : Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, 10 (1). pp. 159-166. ISSN 2062-8269 (nyomtatott) ; 2498-9312 (online)

Vincze, Enikő (2015) Precarization of Working Class Roma through Spatial Deprivation, Labor Destitution and Racialization. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 25 (4). pp. 58-85. ISSN 1216-2051

Y

Yarmaloyan, Marine (2020) The Social Protection System in Post-Soviet Armenia: Main Issues and Possible Solutions. Acta Carolus Robertus : Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának tudományos közleményei, 10 (1). pp. 203-210. ISSN 2062-8269 (nyomtatott) ; 2498-9312 (online)

Z

Závecz, Szilvia (2012) Gazdasági válságból szociális válság? – Új kihívások és megoldásra váró kérdések a szociális ellátások területén = From Economic Crisis into Social Crisis? – New Challenges and Issues to be Resolved in the Field of Social Services. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (különs). pp. 99-117. ISSN 0865-7823

This list was generated on Sat Oct 23 12:58:54 2021 CEST.