REAL

Items where Subject is "M Music and Books on Music / zene, szövegkönyvek, kották > M1 Music / zene > M11 Kinds of music / zenei műfajok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Ć
Number of items at this level: 57.

A

A. Gergely, András (2020) Povedák Kinga: Gitáros apostolok. A keresztény könnyűzene vallástudományi vizsgálata. Szeged, MTA – SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2019. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 141-146. ISSN 1786-4062

B

Baranyiné Kóczy, Judit (2018) Kulturális metaforák és sémák a magyar népdalok FOLYÓ-reprezentációiban: 2. rész. MAGYAR NYELV, 114 (3). pp. 320-329. ISSN 0025-0228

Biró, Viola (2022) “…to reflect the spirit of peasant music” The Dance Music of Bihor in Bartók’s Compositions. REVUE BELGE DE MUSICOLOGIE = BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR MUZIEKWETENSCHAP, 76. pp. 119-132. ISSN 0771-6788 (print); 2034-1938 (online) (In Press)

Blüml, Jan and Ignácz, Ádám (2022) Dějiny výzkumu populární hudby v českých zemích a Maďarsku: souvislosti, paralely, vzájemné vztahy / History of Popular Music Research in the Czech Lands and Hungary: Contexts, Parallels, Interrelations (1918–1998). HUDEBNI VEDA, 59 (2-3). pp. 149-213. ISSN 0018-7003

Békéssy, Lili Veronika (2022) „…hazánkfia, becses lapotok pártfogását kéri.” id. Ábrányi Kornél kapcsolati hálózata. Documentation. UNSPECIFIED.

F

Ferenczi, Ilona (2022) Huszár Gál énekeskönyveinek nyoma az első kéziratos graduálban. In: Cantio optima : Emlékkönyv Hubert Gabriellának. Luther Kiadó, Evangélikus Országos Gyűjtemény, Budapest, pp. 178-187. ISBN 9786150154862

G

Grosz, Sára Aksza (2022) Id. Ábrányi Kornél életrajza. Documentation. UNSPECIFIED.

Grosz, Sára Aksza (2022) Álnévtől hírnévig. Dupin Amantine vs Katona Clementine. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2022) „Életem s csekély munkaerőm javát vette igénybe.” id. Ábrányi Kornél és a magyarországi dalármozgalom kapcsolata. Documentation. UNSPECIFIED.

Gusztin, Rudolf (2020) A soproni Dalfüzér / Liederkranz fellépései 1859–1867 között. Documentation. UNSPECIFIED.

H

Harangozó, Imre and Kővári, Réka (2022) Magyar isteni szolgálat... Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós. ISBN 978-615-81020-2-5

Havasréti, József (2020) Időrablók : A space rock mint a hetvenes évek magyar pop/rock zenéjének egyik meghatározó paradigmája. REPLIKA (115-16). pp. 205-222. ISSN 0865-8188

Horváth, Pál (2022) „Intendáns vagy bérlő?” A magyar nyelvű operajátszás ügye a 19. században. Documentation. UNSPECIFIED.

I

Ignácz, Ádám (2018) Als populäre Musik zum Gegenstand akademischer Forschung in Ungarn wurde. Das Werk von János Maróthy. In: Darüber hinaus … Populäre Musik und Überschreitung(en). BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, pp. 251-260. ISBN 978-3-8142-2371-1

Ignácz, Ádám (2016) Strains of Classical Music in Hungarian Beat and Rock of the 1960s and 1970s. HUNGARIAN QUARTERLY, LV (210). pp. 115-127. ISSN 1217-2545

Illés, Szabolcs (2022) Revival of Haydn oratorios : The first „historical concerts” in Hungary from 1872. Documentation. UNSPECIFIED.

Illés, Szabolcs (2022) A Teremtéstől Krisztusig: Haydn oratóriumai Ábrányi és Liszt korában. Az első hazai „régizenei” koncertek. Documentation. UNSPECIFIED.

J

Juhász, Zoltán (2016) A zenei kultúrkörök és a magyar népzene Eurázsia és Amerika zenei térképén. In: Magyarok IX. Világkongresszusa, 2016.08.15-2016.08.20, Budapest.

K

Kaczmarczyk, Adrienne (2022) Liszt, Ábrányi és a magyar nemzeti stílus: cigány skála, magyar skála. Documentation. UNSPECIFIED.

Kappanyos, András (2017) Az ellenkultúra domesztikálása. In: Populáris zene és államhatalom. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, pp. 64-81. ISBN 9786155062346

Kaskötő, Marietta (2022) „Az egyházi és a magyar zene”. id. Ábrányi Kornél 19. századi egyházzene-történeti korrajza. Documentation. UNSPECIFIED.

Kim Szacsvai, Katalin (2022) „A döntő szó úgy is mindig és mindenben az idő jogához tartozik.” id. Ábrányi Kornél és a magyar zenetörténetírás. Documentation. UNSPECIFIED.

Kisantal, Tamás (2016) A jazzdobos tanulóévei. Örkény István: Bubi. In: Hamlet felnevet: Írások P. Müller Péter hatvanadik születésnapjára. Kronosz, Pécs, pp. 200-205. ISBN 978-615-5497-79-7

Korondi, Ágnes (2019) Hungarian Psalm Translations and Their Uses in Late Medieval Hungary. In: Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities : The Romanian Case. museikon (1). DARK Publishing, București, pp. 64-72. ISBN 978-606-94751-5-7

Kovács, Andrea and Fazekas, Gergely and Eckhardt, Mária and Domokos, Zsuzsanna and Enyedi, Pál and Kaczmarczyk, Adrienne and Nakahara, Yusuke and Vikárius, László and Komlós, Katalin and Péteri, Lóránt and Kerékfy, Márton (2015) Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére. Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN 978-615-80071-8-4

Kővári, Réka (2016) Kájoni énekeskönyv. In: Égi múzsa – Isten-élmény és Isten-hiány az irodalomban. Volkra Ottó János–Magyar Múzsa Alapítvány, Budapest, pp. 180-195. ISBN 9789638854216

Kővári, Réka (2019) Népénekek és népének-feldolgozások az Oltáriszentségről. In: Agnus Dei : Az Oltáriszentség tisztelete Magyarországon. Keresztény Múzeum, Esztergom, pp. 72-83.

M

Milián, Orsolya (2018) "Here she comes, surreal in her crown". Szarajevó ostroma és a Miss Sarajevo klipváltozatai. APERTÚRA: FILMELMÉLETI ÉS FILMTÖRTÉNETI ONLINE SZAKFOLYÓIRAT, 13 (4). pp. 1-14. ISSN 1787-7245

Murvai-Bőke, Gabriella (2022) „A magyar művészet töretlen lelkű apostola”. id. Ábrányi Kornél emlékezete a 20. század elején. Documentation. UNSPECIFIED.

N

Németh, G. Béla (1967) Arany és Ábrányi Kornél vitája Wagner operareformjáról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 71 (5-6). pp. 638-646. ISSN 0021-1486

P

Papp, Ágnes (2016) Der Tonus peregrinus in der Theorie und Praxis. Eine Gegenüberstellung von spätmittelalterlicher musiktheoretischer Kompendien und Choralhandschriften = The Tonus peregrinus in Theory and Praxis. Comparing Evidences of Late Medieval Theoretical Treatises and Chant Books. Musicologica Brunensia, 51 (1). pp. 113-132. ISSN 1212-0391

Papp, Ágnes (2022) A régi magyar zene krónikásai. Documentation. UNSPECIFIED.

Patakfalvi-Czirják, Ágnes and Barna, Róza Emília (2022) „Dühöng a fősodor” Az Orbán-rendszer populista diskurzusai a populáris zenében. FORDULAT (30). pp. 181-213. ISSN 1585-0560

Povedák, Kinga (2017) A kétszeresen alternatív zenei szubkultúra. In: Populáris zene és államhatalom. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, pp. 92-115. ISBN 978-615-5062-34-6

Péntek, Dániel (2020) David Willgren: The Formation of the ‘Book’ of Psalms. Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies. Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (1). pp. 111-114. ISSN 1786-4062

R

Richter, Pál (2013) Nekrológ egy „közepesen tehetséges” zenészért. Muzsika, 56 (9). pp. 24-25. ISSN 0027-5336

Riskó, Kata (2022) Magyar tánc és európai zenekultúra. In: A magyar fuvolázás elmúlt kétszáz éve és európai beágyazódása. Papageno Consulting Kft., pp. 248-289. ISBN 978-615-81973-3-5

Riskó, Kata (2014) Városi cigányzenekarok hangfelvételei a 20. század elejéről. MAGYAR ZENE, 52 (1). pp. 28-42. ISSN 0025-0384

Riskó, Kata (2015) A cigányzenei előadásmód változásai egy étterem-monográfia alapján. In: Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, pp. 57-73. ISBN 9786158007146

Rudolf, Krisztina (2012) Többszólamú olvasmányok a liturgiában. MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE, LITURGIKA, ORGANOLÓGIA, XX. (1.). pp. 67-82. ISSN 1217-7768

S

Simény, Beáta (2022) A magyar zenekritika-érem két oldala: id. Ábrányi Kornél és Brassai Sámuel. Documentation. UNSPECIFIED.

Sipos, János (2018) From the spiritual to the profane and back : Religious melodies and folksongs of Turkic peoples. In: Turkic Soundscapes : From Shamanic Voices to Hip-Hop. SOAS Musicology Series . Routledge, London, pp. 133-152. ISBN 9781138062405

Szabó, Ferenc János (2020) Keresztény egyházzenei hangfelvételek Magyarországon (1920–1948). MAGYAR EGYHÁZZENE: EGYHÁZZENE LITURGIKA ORGANOLÓGIA, 24 (4). pp. 361-384. ISSN 1217-7768

Szabó, Ferenc János (2015) Valójában milyen is a "könnyed operett-stílus"? In: Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről. Rózsavölgyi és Társa, Budapest, pp. 41-56. ISBN 978-615-80071-4-6

Szabó, Ferenc János (2019) "A modern magyar opera - kemény dió": Kálmán Imre kritikái a századelő magyar operáiról (1904-1909). ZENETUDOMÁNYI DOLGOZATOK, 2017 (2). pp. 337-350. ISSN 0139-0732

Szerző, Katalin (2022) Égi és földi csillagok erőterében. Ábrányi Kornél Lisztportréja 1873-ból. Documentation. UNSPECIFIED.

Szádoczki, Vera (2018) Oltáriszentségi énekek a 18. században. In: Eucharisztia és Úrvacsora a 16-18. századi Magyarországon. Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok (21). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, pp. 255-264. ISBN 978-963-508-898-0

T

Tari, Lujza (2015) Results of Researching Individuality in Hungarian Instrumental Folk Music. In: Multipart Music. MTA BTK Zenetudományi Intézet., Budapest, pp. 75-93. ISBN 978-963-416-016-8

Tatai, Nóra (2022) A románc műfaj szerepe Rahmanyinov életművében. DELIBERATIONES, 15 (2). pp. 232-244. ISSN 1789-8919

Tófalvy, Tamás (2008) Extrém zenei műfajok és online közösségi média: a szubkultúráktól a műfaji színterekig. REPLIKA (64-65). pp. 135-149. ISSN 0865-8188

Tóth, Emese (2022) „General Bumbum.” A Borsszem Jankó Ábrányi-portréja. Documentation. UNSPECIFIED.

Tüskés, Anna (2015) Yossi Maurey: Medieval Music, Legend, and the Cult of St. Martin (The Local Foundations of a Universal Saint) Cambridge University Press, 2014, 298 p., $110.00, ISBN 978-1-107-06095-1. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1190-1192. ISSN 0017-6540

V

V. Szűcs, Imola (2022) id. Ábrányi Kornél népzene felfogása. A népzene jelentősége id. Ábrányi Kornél A magyar zene a XIX. században c. művében. Documentation. UNSPECIFIED.

Vikár, László (2021) Bartók’s Hungarian Musical Avant-Gardism. THEATRON, 15 (4). pp. 54-61. ISSN 1418-9941

Vikárius, László (2022) „Szeretetét kiterjesztette a szomszédos népekre és sorsukra is". Documentation. UNSPECIFIED.

Vizinger, Zsolt (2022) Komponálás tetszetős modorban. id. Ábrányi Kornél zeneművei. Documentation. UNSPECIFIED.

Ć

Ćurković, Ivan (2022) Attilio Ariosti as a Composer of Vocal Duets. STUDIA MUSICOLOGICA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MUSICOLOGY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, 63 (1-2). pp. 131-150. ISSN 1788-6244 (print); 1789-2422 (online)

This list was generated on Mon Dec 11 10:19:22 2023 CET.