REAL

Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben

Fleischer, Tamás (1990) Az infrastruktúráról, rendszerszemléletben. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 37 (2). pp. 216-221. ISSN 0023-4346

[img]
Preview
Text
fleischer_infrastrukturarol-rendszerszemleletben_kgszle90-2.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

About infrastructure — in a systems approach Inspired by the classification of systems by Boulding, the author describes the economy as an interlinked chain of activities taking place in three different subsystems of different time-cycles. In the case of every activity, the framework conditions of operation for a subsystem as a „dynamic" system are determined by a subsystem with a time cycle one stage longer — and „static" relative to the given subsystem, while the subsystem of one stage shorter appears as a „control" system. From this chain-like feedback interlinking of subsystems of different time-cycle there follow important conclusions for the interpretation of infrastructure as well as for the expedient way of interference with the operation of the economy. | Об инфраструктуре, в системном подходе По инспирации классификации систем Булдинга автор изображает хозяйство как цепь взаимосвязанных деятельностей происходящих в трёх-трёх подсистемах разного вре-менного цикла. В случае каждой деятельности для одной подсистемы как для «дина-мичной» системы, условия деятельности определяются подсистемой более долгой на фазис — являющейся «статичной» по сравнению с данной подсистемой —, а подсистема которая на фазис короче в своём временном цикле «управленческая» система. Из такого цепного построения с элементом обратной связи подсистем разного вре-менного цикла важные выводы получаются касательно толкования инфраструктуры и экстерналий, а также целесообразного способа внешнего вмешательства в функциони-рование хозяйства. | Bármely rendszer működésének peremfeltételeit olyan másik rendszer biztosítja, amelyik hozzá képest struktúrának, váznak, keretnek tekinthető, azaz amelyik stabilabb nála, működése, változása lassúbb. Másrészt viszont bármely rendszer számára csak egy gyorsabb, rövidebb időciklusú rendszer képes olyan jelzéseket szolgáltatni, amelyek a működését kontrollálhatják. Egyben általános evolúciós szabályként is megfogalmazható, hogy a gyorsabb ciklusú, mozgékonyabb rendszer alkalmazkodóképesebb, adaptívabb. E szabályoknak fontos szerepet kell — kellene — kapniuk a fejlesztési prioritások kijelölésében. Ezzel szemben az infrastruktúra sokat emlegetett (és gyakran pontatlanul értelmezett) ú.n. követő típusú fejlesztését éppen az jellemzi, hogy ott egy nála mozgékonyabb, adaptívabb rendszer struktúra meghatározóként lép fel: magához torzítja a működési környezetét alkotó lassúbb rendszer kiépülő elemeit. Ezzel a lassúbb rendszer belső összhangja megbomlik. Miután pedig gyors visszajelzésre e lassúbb rendszer nem képes, a torzulások az ellehetetlenülésig halmozódhatnak.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány > HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
Depositing User: Tamás Fleischer
Date Deposited: 15 Mar 2013 18:48
Last Modified: 15 Mar 2013 18:48
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/4406

Actions (login required)

Edit Item Edit Item