REAL

Energiaellátás-biztonság és gázdiverzifikáció Magyarországon: elmélet és gyakorlat = Energy supply security and gas diversification