REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú | Č | Ř | Š
Number of items at this level: 417.

A

Adamoviča, Signe and Amann, Sylvia and Aulake, Kimmo and Becuţ, Anda and Bengtsson, Tomas and Laki, Balázs (2016) Towards more efficient financial ecosystems : innovative instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS) : good practice report : open method of coordination (OMC) / Working Group of EU Member States Experts on Access to Finance for the Cultural and Creative Sectors. European Commission, Brussels. ISBN 978-92-79-54982-3

Ambrożej, Elżbieta Agnieszka (2018) Tax Ruling Regulations in Poland – Evolution of the Institution and Evaluation of the Regulations. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 5-15. ISSN 2498-6275

Artner, Annamária (2013) Az Európát feszítő ellentmondások természete. Eszmélet, 24 (98). pp. 178-190. ISSN 0865-2139

Artner, Annamária (2020) A radikális baloldal kibontakozási lehetőségei és a szocializmus perspektívái napjainkban. ESZMÉLET (125). pp. 66-72. ISSN 0865-2139

B

Balla, József and Szatmári, Adrienn and Kui, László (2020) Application of the Suitability Validation Results During Selection. MAGYAR RENDÉSZET, XIX (2-3). pp. 15-32. ISSN 1586-2895

Balla, Zoltán (2015) Az Európai Unió rendészeti jellegű intézményi fejlődéstörténetének egyes kérdései. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 63 (12). pp. 22-31. ISSN 2062-9494

Balogh-Békesi, Nóra and Balázs, István and Boros, Anita (2017) I. könyv: Általános rendelkezések. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 20-67. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online) (Unpublished)

Balázs, István (2015) AZ Európai Közigazgatási Térség változásairól. In: Gazdaság és közigazgatás. Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai. Libri Amicorum (44). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 99-107. ISBN 9789633122372

Balázs, István (2020) Az Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog. In: Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 70-90. ISBN 9789632959191

Balázs, István (2015) Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei - Tanulmányok (31). Pázmány Press, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-308-246-1

Balázs, István (2016) A "jó közigazgatás" illúziója. In: Közjog és jogállam. PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 31-43. ISBN 978-963-642-992-8

Balázs, István (2020) A közigazgatási jog fejlődésének sajátosságai, az európai közigazgatási jog problematikája. In: Közigazgatás-elmélet. Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen, pp. 82-94. ISBN 9789634901433

Balázs, István (2019) A magyar közigazgatás az "Európai Közigazgatási Térségben" = The Hungarian Public Administration in the “European Administrative Space. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 68-85. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Barabás, T. János (2020) A 2020. decemberi romániai parlamenti választások és a várható bukaresti politika = The Romanian Parliamentary Elections in December 2020 and the Assumed Policy of Bucharest. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Barabás, T. János (2020) A 2020. novemberi moldovai elnökválasztások értékelése = Evaluation of the November 2020 Presidential Elections in Moldova. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Barabás, T. János (2021) A Moldovai Köztársaság a 2021. július 11-i parlamenti választás előtt. KKI ELEMZÉSEK (28). ISSN 2416-0148

Baranyi, Béla and Balcsók, István and Dancs, László and Kiss, Éva and Koncz, Gábor and Sallai, János and Szabó, Gyula (2008) A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainian border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainian border after Schengen). Project Report. OTKA.

Bartha, Ildikó (2017) The External Side of Parliamentary Democracy. Comment on the Case C-658/11 European Parliament v Council of the European Union. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016, 4. pp. 449-473. ISSN ISBN 978-9-46236-732-6

Bartha, Ildikó (2020) Protected by Monopolies? Access to Services of General Interests on the EU Internal Market. PUBLIC GOODS & GOVERNANCE, 5 (1). pp. 37-58. ISSN 2732-2882 (print); 2498-6453 (online)

Bartha, Ildikó and Lovas, Dóra (2018) Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 10 (4). pp. 163-178. ISSN 2060-4580

Belényesi, Emese (2016) Alfavezetők a közigazgatásban? ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 9 (1). pp. 22-32. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2012) Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 5 (5). pp. 30-36. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2011) E-közigazgatás a hazai képzésben. VEZETÉSTUDOMÁNY, 42 (3). pp. 48-58. ISSN 0133-0179

Belényesi, Emese (2009) E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban és a továbbképzésben. E-Government tanulmányok, 26 . E-government Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-9753-14-3

Belényesi, Emese (2006) Felnőttoktatók képzése - a közigazgatás szempontjából. In: 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Konferenciakötet / MELLearN 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings. MELLearN Egyesület, Debrecen, pp. 228-235. ISBN 978-963-06-1427-6

Belényesi, Emese (2013) Karrier a közszektorban vs. szektorfüggő vezetői karrier? ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 6 (5). pp. 1-14. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2010) Kompetenciafejlesztés a közigazgatásban. JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 5 (1-2). pp. 95-100. ISSN 1788-7593

Belényesi, Emese (2011) Közigazgatási képzések, továbbképzések – oktatásmódszertani kérdések, lehetőségek. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 1 (3). pp. 75-89. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2014) Változásmenedzsment a közigazgatásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 978-615-5491-09-2

Belényesi, Emese (2005) A képzés, továbbképzés szerepe a közigazgatási humánerőforrás fejlesztésében. In: MELLearN Egyesület Tanulmánykötet: Lifelong Learning és Kompetencia. Rexpo Kft., Debrecen, pp. 1-11. ISBN 963 218 247 2

Belényesi, Emese (2005) A képzés, továbbképzés szerepe a közigazgatási humánerőforrás fejlesztésében. In: 1. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia = 1st Hungarian National and International Lifelong Learning Conference: Proceedings. Rexpo Kft., Debrecen, pp. 58-70. ISBN 963-472-917-7

Belényesi, Emese (2011) A magyar közigazgatási képzések, továbbképzések intézménytörténete a XX. századtól napjainkig. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 4 (1). pp. 2-13. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese and Dobos, Ágota (2010) Közigazgatási továbbképzések – módszertani alternatívák egy empirikus vizsgálat tükrében. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 3 (11). pp. 19-26. ISSN 2060-4599

Bertus, Zoltán (2016) Minkenberg, M. (ed.): Transforming the Transformation? The East European radical right in the political process. London-New York, Routledge, 2015. 376 p. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-), 65 (1). pp. 81-83. ISSN 2064-5031

Bihari, Rita (2019) Orosz hibrid módszerek a Nyugat-Balkánon = Russian Hybrid Methods in the Western Balkans. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (3). pp. 5-20. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Bischof, Péter (2021) A német civil hatalom sajátos megjelenési formája: a pártalapítvány = The Specific Presence of the German Civilian Power: the Political Foundation. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (1). pp. 91-120. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Bocskor, Ákos (2017) A bevándorláspolitikák kihívásai és újragondolási lehetőségei az Európai Unióban. EDUCATIO, 26 (3). pp. 497-501. ISSN 1216-3384

Bodzási, Balázs (2010) Az európai jelzálogpiac integrálása és az ehhez kapcsolódó nemzetközi magánjogi kérdések = The Integration of European mortgage markets and its question arising in private international law. KÜLGAZDASÁG, 54 (3-4). pp. 23-46. ISSN 0324-4202

Bogovac, Jasna and Soloveva, Natalia and Radvan, Michal and Marczak, Jarosław and Uvarova-Patenko, Natalia (2018) Tax Administration of Large Taxpayers in Some CEE and CIS Countries. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 5-27. ISSN 2498-6275

Bonk, František and Cakoci, Karin (2017) Statutory General Anti-Abuse Rule in the Slovak Tax Code : Some Expectations and the Reality of Its Implementation? PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 2 (1). pp. 5-16. ISSN 2498-6275

Borbély-Pecze, Tibor Bors (2015) Lifelong Guidance in the EU Policy Agenda. In: A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-2015. University of Jyväskylä, Faculty Of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyvaskyla, pp. 39-46. ISBN 9789513963361

Boros, Anikó Emese (2021) A nemzetközi átalakulásokhoz kapcsolódó adókötelezettségek és a letelepedés szabadságának összefüggései az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata alapján = Context on the taxation of cross-border mergers and the freedom of establishment according to the case-law of the European Court of Justice. KÜLÜGYI MŰHELY (1). pp. 32-56. ISSN 2677-0288

Boros, Anita (2017) OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises from Hungarian State-Owned Enterprises’ Point of View. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 6-25. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Boros, Anita (2017) Zárszó : Az Európai Parlament 2016. június 9-ei állásfoglalása a nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 242-250. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Boros, Anita (2017) The current situation of the regulation of EU administrative procedure law in the light of European Parliament resolutions. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 4-17. ISSN 2063-9058

Boros, Anita (2018) A közigazgatási eljárásjog az Európai Unióban. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-24. ISBN 978-963-308-307-9

Botos, Attila (2018) Románia tudatos térségi szerepvállalása. Studia Mundi – Economica, 5 (4). pp. 14-28. ISSN 2415-9395

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Bottoni, Stefano (2013) Népszolgálat és túlélés. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 67 (1-2). pp. 7-50. ISSN 1224-2292

Bottoni, Stefano (2015) Népszolgálat, túlélés, kollaboráció. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 187-231. ISBN 978-80-8101-891-6

Bozsik, Norbert and Magda, Róbert (2021) A magyar élelmiszerek versenypozíciójának alakulása az Európai Unió piacán = Development of Competitive Position of the Hungarian Agri-Food Products on the Market of the European Union. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 177-202. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Braun, András (2019) Divergencia vagy konvergencia? : Útmutató Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszereihez. Recenzió Dr. Ördögh Tibor a Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között című könyvéről = Divergence or Convergence? : Directory to the Political Systems of Serbia, Croatia and Slovenia. Book Review of The Comparative Analysis of the Political Systems of Serbia, Croatia and Slovenia between 1990 and 2016 by Tibor Ördögh, PhD. Európai Tükör : A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata, 22 (2). pp. 105-108. ISSN 1416-6151

Brenner, János (2021) A Területi Agenda 2030 és az Új Lipcsei Karta – az európai terület- és településfejlesztési politika új dokumentumairól = The Territorial Agenda 2030 and the New Leipzig Charter – on the new documents of the European spatial and urban development policy. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 35 (1). pp. 158-166. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Brenner, János (2017) Önkormányzati reform és a térbeli tervezés reformja Ukrajnában – ígéretes újrakezdés = Reform of the local governments and spatial planning in Ukraine - a promising resumption. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 130-136. ISSN 2062-9923

Budai, Balázs Benjámin (2017) Lean, Six Sigma és a Theory of Constraints a közigazgatás minőségi (értékalapú) újraszervezésében = The Role of Lean, Six Sigma and a Theory of Constraints in the Qualitative (Value-Based) Re-Organizing of Public Administration. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 222-236. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Bukovics, István (2013) Gondolatok a közigazgatás tudományos megalapozásáról. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 4-27. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Buleca, Szibilla and Csepisz, Oleszja and Revucka, Irina (2020) Biztosítási megállapodás mint az önkéntes biztosítási kötelezettségek keletkezésének alapja Ukrajnában. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 204-215. ISSN 2677-0288

Bíró-Nagy, András (2019) Az Európai Parlament. In: Az Európai Unió politikai rendszere. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. – Ludovika Press, Budapest, pp. 99-123. ISBN 9789635310746; 9789635310753; 9789635310760

Bíró-Nagy, András (2019) The Career Paths of Central European MEPs : Political experience and career ambitions in the European Parliament. Romanian Journal of Political Science, 19 (1). pp. 88-114. ISSN 1582-456X

Bíró-Nagy, András and Laki, Gergely (2020) Európaizáció és a törvények minősége Magyarországon. In: A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Gondolat, Budapest. (In Press)

Bóka, János and Gombos, Katalin and Szegedi, László (2019) Az Európai Unió intézményrendszere. Scientia Rerum Politicarum . Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6020-77-2 (nyomtatott); 978-615-6020-78-9 (pdf); 978-615-6020-79-6 (epub)

C

Chronowski, Nóra (2015) Alkotmányossági válság az európai alkotmányos térségben. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 67-70. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2014) A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok. JURA, 2. pp. 26-38. ISSN 1218-0793

Csatlós, Erzsébet (2018) EU LAW INFLUENCE ON NATIONAL ADMINISTRATIVE LAW TO PROTECT EU CITIZENS ABROAD. In: Impacts of the EU law on national legislation = Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra, 2017.11.08-2017.11.10, Győr.

Csatlós, Erzsébet (2016) European Administration of the Danube in Hungary. ACTA IURIS STETINENSIS, 13. pp. 55-78. ISSN 2083-4373

Csepeli, György (2019) A vén Európa ifjúsága. EDUCATIO, 28 (1). pp. 34-41. ISSN 1216-3384

Csernicskó, István (2015) A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június). MAGYAR TUDOMÁNY, 2015 (10). pp. 1253-1260. ISSN 0025-0325

Csiki, Tamás (2019) Rekordszinten az EU támogatottsága az EP-választás után. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2019 (2). pp. 2-3. ISSN 1789-5286

Csiki Varga, Tamás and Etl, Alex (2020) Németország stratégiai jövőképe és a Bundeswehr reformfolyamata. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 148 (1). pp. 20-32. ISSN 2060-1506

Csoba, Judit (2020) A szociális gazdaságtól a szolidáris gazdaságig – a helyi gazdaságfejlesztési modell átalakulása = From social economy to solidarity economy - Model change in the development of the local economy. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (4). pp. 71-99. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Czakó, Erzsébet Hajnalka (2009) A lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség. In: Lisszaboni reformok - magyarországi megvalósítás. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, pp. 209-220. ISBN 978-963-8451-23-1

Czékmann, Zsolt and Cseh, Gergely (2018) Az elektronikus közszolgáltatások megvalósulása napjainkban Magyarországon. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 36 (1). pp. 35-47. ISSN 0866-6032

Czékmann, Zsolt and Cseh, Gergely (2014) Elektronikus közszolgáltatások a SZEÜSZ-ök tükrében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 32. pp. 135-145. ISSN 0866-6032

D

Datinský, Pavel (2020) European Legal Regulation of Cryptocurrencies through the AML Scope. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 5 (1). pp. 38-47. ISSN 2498-6275

Demeter, M. Attila (2016) Az Európai Unió és politikai közössége. In: Identitás, konfliktus és politikai közösség, 2015. október 24., Kolozsvár.

Dezsériné dr. Major, Mária and Botos, Balázs and Krassó, Adrienn and Trönnberg Révai, Adrienne (2006) Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata) = New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe. Project Report. OTKA.

Deák, András György and Szigetvári, Tamás and Rácz, András (2015) Hungary. In: EU-28 Watch. Institut für Europäische Politik, Berlin, pp. 1-6.

Deák, András György and Weiner, Csaba (2018) Hungary: Leveraging political influence. In: The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series, 288 . Routledge, pp. 3-26. ISBN 9780815363422 (Submitted)

Deák, Dániel (2018) Adószabályok a közös tőkepiacon. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-20. ISBN 978-963-308-307-9

Deák, József and Gróf, Anikó (2020) Az Oroszországi Föderáció az Európaitól az Eurázsiai Unió felé. In: Közös kihívások – egykor és most : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 54-69. ISBN 978-615-81441-1-7

Dobos, Edgár (2005) Északi változatok integrációs politikára: Svédország és Finnország szocializációja az Európai Unióban. KÜLÜGYI SZEMLE, 4 (3-4). pp. 39-88. ISSN 2060-4904

Dobos, Edgár and Vizi, Balázs (2018) How should neighbouring states cooperate in the management of diversity? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 74-75. ISBN 978-2-839-924-02-3

Drobny, Wojciech (2018) The Civil Service Law System in Poland – Selected Issues. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 16-25. ISSN 2498-6275

Dyčka, Lukáš (2019) The Development of the Czech Defence Policy in 2017-2018. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 12 (4). pp. 82-97. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

E

Eck, Bence (2021) Az országmárkázás lehetőségei nemzetközi szervezetekben az Európa Tanács magyar elnöksége kapcsán. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 81-98. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Edmiston, Daniel and Aro, Jari and Havas, Attila and Molnár, György (2016) Public Policy, Social Innovation and Marginalisation in Europe. CRESSI Working Papers (N33/2016) . Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0-9955387-4-0

Egry, Gábor (2020) Zárványok, hagyományok, szakemberek : A magyar közigazgatás és Nagy-Románia működése. In: Trianon és a magyar közigazgatás. Magyar Kormánytisztviselői Kar; Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, pp. 131-150. ISBN 978-963-631-296-1

Eiler, Ferenc (2018) The Congress of European Nationalities and the International Protection of Minority Rights, 1925–1938. In: Populism, Memory and Minority Rights: Central and Eastern European Issues in Global Perspective. Brill Nijhoff, Leiden, Boston, pp. 235-280.

Erdősi, Péter Máté (2016) Electronic Signature Technology in Hungarian Governmental IT Projects in 2010-2015. In: 24th NISPAcee Annual Conference. NISPAcee Press; Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), Zágráb, pp. 1-6. ISBN 9788089013814

Erdősová, Andrea (2019) The Right to Informational Self-Determination in the Context of Selected Judicial Decisions and Practical Background. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 16-29. ISSN 2498-6275

Etel, Leonard and Popławski, Mariusz (2016) The Assumptions of a New Tax Ordinance in Poland. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (1). pp. 30-48. ISSN 2498-6275

Etel, Leonard and Popławski, Mariusz (2018) Simplified Tax Procedures in the New Tax Ordinance Act in Poland. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 26-33. ISSN 2498-6275

Etl, Alex (2015) Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának kontextusa és eredményei. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 8 (3). pp. 114-124. ISSN 1789-5286

Etl, Alex and Csiki, Tamás (2018) Pillanatkép a 2017-es német parlamenti választásról. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2017/4. 34.-46.. ISSN 1789-5286

F

Farkas, Beáta (1997) Az EU regionális politikája a gyakorlatban. Integrált fejlesztési program – Bradford. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 55-66. ISSN 0237-7683

Fazekas, Mihály and Tóth, István János (2017) Corruption in EU Funds? Europe-wide evidence of the corruption effect of EU-funded public contracting. In: EU Cohesion Policy. Routledge, London; New York, pp. 186-205. ISBN 9781138224643

Fazekas, Mihály and Tóth, István János and King, Lawrence Peter (2013) Anatomy of grand corruption. Working Paper (CRC-WP). Corruption Research Center Budapest, Budapest.

Fedinec, Csilla (2012) A 2012-es parlamenti választások Ukrajnában. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, XXV (4). pp. 27-39. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2007) Hatalmi játszmák Ukrajnában. KOMMENTÁR (3). pp. 90-103. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla (2007) Integrális nacionalizmus: Ukrajna. EGYENLITŐ, 11. pp. 28-31. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2010) Made in állampolgárság a keleti szomszédságban. EGYENLITŐ, 8 (7-8). pp. 38-41. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2007) Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között = Hungarian Parties in Sub−Carpathia between the Two World Wars. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 83-110. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2015) Nyugat-Ukrajnában a helyzet rossz, de békés. ÚJ EGYENLÍTŐ, - (10). pp. 24-28. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (2015) Some Aspects of Hungarian-Ukrainian Relations in Our Time. In: A jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi on his 70th Birthday. Valerii Padiak Publishers, Uzhhorod; Prešov; New York, pp. 185-194. ISBN 978-966-387-102-8

Fedinec, Csilla (2010) Ukrajnai államfőválasztás 2010: merre visz az út? EGYENLITŐ, 8 (3). pp. 27-31. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2004) Ungvár és vonzáskörzete betagozódása a csehszlovák államba 1918-1928. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 3. pp. 101-112. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2008) Uzkokolejka : az ukrajnai előrehozott választások mérlege. EGYENLITŐ, 4. pp. 20-24. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai autonómia kérdése. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 172-175. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2018) Hány az óra, Vekker úr? : Időzónák és politika Kárpátalján. In: "Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit" : Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről. Károli Könyvek - Magyarnyelv-tanári segédkönyvek . Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 12-39. ISBN 978-963-9808-92-8

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2015) Poznámky na margo jedného úradného vestníka: Kárpátaljai Közlöny - Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944). DEJINY (1). pp. 80-96. ISSN 1337-0707

Fejes, Erzsébet and Futó, Iván (2021) Artificial Intelligence in Public Administration – Supporting Administrative Decisions. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 66 (Specia). pp. 23-51. ISSN 0031-496X

Fejes, Erzsébet and Futó, Iván (2021) Mesterséges intelligencia a közigazgatásban - az érdemi ügyintézés támogatása. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 66 (Specia). pp. 24-51. ISSN 0031-496X

Fekete, Sára (2019) A kiküldetés adminisztratív követelményeinek gyakorlati érvényesülése a Čepelnik-ügy prizmáján keresztül = The Practical Functionality of Administrative Requirements of Posting through the Aspects of the Čepelnik Case. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (3). pp. 93-111. ISSN 1416-6151

Felber, Zsófia (2014) Útban az interoperabilitás felé. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 157-164. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Fiziker, Róbert (2019) Frau Kuk halálától a k. u. k. Monarchia összeomlásáig. Az Első Osztrák Köztársaság születésének mítoszai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (3). pp. 18-31. ISSN 0002-564X

Fleischer, Tamás (2005) Конкурирующие коридоры или общеевропейская транспортная система? In: Вызовы евроинтеграции в венгерско–украинских экономических отношениях, 2005. május 26-27., Budapest.

Fleischer, Tamás (2005) Competing Corridors or Common European Transport System? In: Eurointegration Challenges in the Hungarian-Ukrainian Economic Relations. Conference volume. Institute for World Economics of the HAS, Budapest, pp. 309-327.

Fleischer, Tamás (2003) Infrastructure Networks in Central Europe and EU Enlargement. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Fleischer, Tamás (2011) Közlekedés és fenntarthatóság - különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére. EURÓPAI TÜKÖR, 16 (5). pp. 23-38. ISSN 1416-6151

Fleischer, Tamás (2008) Közlekedéspolitika az Európai Unióban: az unió alkalmazkodása a globális folyamatokhoz. KÖZ-GAZDASÁG, 3 (4). pp. 95-106. ISSN 1788-0696

Fleischer, Tamás (2011) Sustainable mobility at the EU level - and the new transport White Paper. In: Transport and the environment, Sustainable transport, Green corridors: Eighth SoNorA University Think Tank Conference, 16th of June 2011, Szczecin, Poland.

Fleischer, Tamás (2009) Transport Policy in the European Union from an Eastern Perspective. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Fleischer, Tamás (2011) Transport and sustainability, with special regard to the EU Transport White Paper of 2011. Documentation. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Fleischer, Tamás (1999) A magyar közlekedés hálózatai és az európai csatlakozás. In: Magyarország csatlakozása az EU-hoz: Tendenciák, fejlesztési és finanszírozási gondok az infrastruktúra néhány ágazatában I. Európai Tükör műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484, 52 . Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja, Budapest, pp. 93-122. ISBN 963-9284-00-9

Fleischer, Tamás (1998) A magyarországi infrastruktúra és az európai csatlakozás: Helyzetértékelés. EURÓPA FÓRUM, 8 (1). pp. 3-20. ISSN 1215-4504

Fleischer, Tamás and Futó, Péter (2005) EU Integration Mechanisms Affecting Hungarian Public Policies in the Case of Waste Management. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Franczel, Richárd (2013) Az Egyesült Királyság miniszterelnöki intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 48-68. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Franczel, Richárd (2014) Franciaország miniszterelnöki intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 69-96. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Franczel, Richárd (2014) Németország kormányfői intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 88-119. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Frenyó, Zoltán (2019) Európa és Magyarország új korszakának lehetősége és realitása. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 62 (6). pp. 1-10. ISSN 0324-7228

Fricz, Tamás and Csizmadia, Ervin and Simon, János (2009) Magyarország az Európai Parlamentben = Hungary in the European Parliament. Project Report. OTKA.

Futó, Péter and Fleischer, Tamás (2004) Regionális hulladék-gazdálkodási stratégiák nemzetközi összehasonlítása: kialakulásuk és az uniós alkalmazkodásban betöltött szerepük a kohéziós és a csatlakozó országokban. EURÓPA 2002, 5 (3). pp. 44-57. ISSN 1585-9096

Futó, Péter and Fleischer, Tamás (2004) A közpolitikákra ható EU-integrációs mechanizmusok – a hulladékgazdálkodás példáján = EU integration mechanisms affecting public policies in the case of waste management. EURÓPAI TÜKÖR, 9 (4-5). pp. 61-87. ISSN 1416-6151

Fábián, Attila (2002) A piaci liberalizáció feltételei Kelet- és Délkelet-Európában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2002 (1). pp. 114-125. ISSN 0865-7823

Fáth, János (1997) Kelet-Ausztria az új Közép-Európában – a jövőkép és az intézményrendszer kérdései. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 271-281. ISSN 0237-7683

Fórizs, Sándor (2015) Gondolatok Németország rendőrségi rendszeréről. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 63 (10). pp. 47-64. ISSN 2062-9494

G

Gajduschek, György (2015) Measuring Cross-Sectorial Law Enforcement Capacity of Regulatory Agencies in Hungary. TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 11 (44). pp. 108-125. ISSN 1842-2845

Garai, Nikolett (2021) A 2021-es cseh képviselőházi választások legfontosabb kérdései. KKI ELEMZÉSEK (45). pp. 1-8. ISSN 2416-0148

Gazdag, Ferenc (2019) A Monnet-kód csapdája. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (1). pp. 89-92. ISSN 1416-6151

Gerdesics, Viktória (2016) Az európaiság-balkániság megjelenése Horvátország belső imázsában az EU-csatlakozáskor = The appearance of Europeanness-Balkanness in Croatia’s self-image during the EU-accession. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 3-18. ISSN 2062-9923

Glatz, Ferenc (2001) Az Európai Unió jövőjéről. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (4). pp. 24-31. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Az Európai Unió jövőjéről. In: Európa határok nélkül. Az unió Nizza után. Begegnungen - Crossroad. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (13). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-25.

Glatz, Ferenc (2001) Az Európai Unió és a nyelvek. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 22-27. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen (Weltsprachen, regionale Linguae francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache). In: Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht. Begegnungen (14). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-20.

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen. Weltsprachen, regionale Lingua franca, Muttersprachen und die deutsche Sprache. In: „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Budapester Beiträge zur Germanistik (39). ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, pp. 513-522. ISBN 963-463-554-7

Glatz, Ferenc (2001) Europa, europäische Identität, die Europäische Union: Neujahrsetüden. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (11). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 15-22. ISBN 963-00-7315-3

Glatz, Ferenc (2004) Europe’s Future and the Future of National Minorities. In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (22). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 61-70.

Glatz, Ferenc (2001) Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről. MAGYAR TUDOMÁNY, 46 (7). pp. 853-860. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2001) Újévi etűdök : Európáról, az Európai Unióról, európaiságunkról. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (1). pp. 5-9. ISSN 1417-8826

Gombos, Katalin and Szűcs, Anikó Edit (2019) Review of the European Union’s Regulation Regarding Defence Procurement. ECONOMICS AND MANAGEMENT (1). pp. 28-34. ISSN 1802-3975

Gonda, Éva (2021) Az Europol hospitáció hasznosítása a pénzügyi nyomozók képzése terén. In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 31-42. ISBN 978-615-81879-0-9

Gregor, Anikó and Pallai, Katalin (2017) Kormánytisztviselői integritástréningek hatásosságának elemzése – 2. rész: A módszerben rejlő további lehetőségek = Analysis of Effectiveness of Integrity Trainings for Civil Servants: Part 2: Learning Points Beyond the Validation. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 70-88. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Grúber, Károly (2000) Románia a régiók Európájában. Van-e esélye a romániai devolúciónak illetve az erdélyi regionális kormányzati szervezetek létrehozásának? Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 145-162. ISSN 0237-7683

Gyarmati, Enikő (2015) A svájci Esküszövetség képviseleti intézménye európai összehasonlításban 1470 és 1798 között. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 62-67. ISSN 1216-2965

Gyeney, Laura and Molnár, Tamás (2016) The Immigration and Asylum Policy of the European Union. In: Union Policies. Eleven International Publishing, The Hague, pp. 183-249. ISBN 978-94-6236-720-3

Gyurgyák, János (2019) Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában = Twilight of Europe? Ways and Wrong Ways in the European History and Politics. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (2). pp. 89-103. ISSN 1416-6151

Győrffy, Dóra (2020) Korunk mozaikja és az életöröm tanúsága. Recenzió Berend T. Iván: Élj érdekes időkben! (Éghajlat Könyvkiadó, 2020, Budapest, 598 oldal) című könyvéről = A Mosaic of Our Age and the Zest for Life A review of Iván T. Berend: Live in an interesting time! KÜLGAZDASÁG, 64 (11-12). pp. 70-78. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

H

Hajdú, András (2020) Szintlépés vagy átmenet? Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport az Európai Parlamentben = Levelling or Transition? The Identity and Democracy Group in the European Parliament. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (3). pp. 3-18. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Hajdú, Zoltán and Rácz, Szilárd (2020) Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális koronavírus-válság kezdeti időszakában = Border Policies in the European Union and Hungary in the Initial Period of the Global COVID-19 Crisis. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 202-210. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Halasi, Nóra (2021) Feltáró kutatás a hivatástudat és motiváció jelentőségének vizsgálatára, a Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság személyi állományának összefüggésében. In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 251-265. ISBN 978-615-81879-0-9

Hamberger, Judit (2011) A visegrádi együttműködés múltja, jelene, buktatói és perspektívái = Past, present, perspectives and fails of Visegrad Cooperation. Project Report. OTKA.

Hamza, Gábor (2019) The Political and Intellectual Legacy of Robert Schuman, the “Father” of European Integration – with an Outlook on His Relations with Hungary. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (Specia). pp. 5-12. ISSN 1786-6553

Hautzinger, Zoltán (2014) A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 69-78. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Havelková, Mária (2018) The Amendment of the Religious Registration Law and Its Impact on Freedom of Religion in the Slovak Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 36-45. ISSN 2498-6275

Hegedős, Soma (2020) A jogállamiság fogalmának teoretikai problémái az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában = Theoretical Problems of the Rule of Law in Relation to the Legal Conception of the European Union. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (2). pp. 5-24. ISSN 2677-0288

Hervainé Szabó, Gyöngyvér (1998) A regionális és helyi politika lehetőségei az EU intézményrendszerében. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Hoffman, István (2018) Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member States of the EU - In the Light of the Role of the Municipal Bodies. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 16 (1). pp. 7-29. ISSN 2335-3414

Hoffmann, Tamás (2019) The Relationship between the European Union and the United Nations. In: Regional and Bilateral Relations of the European Union. Nordex Non-Profit Ltd.; Dialóg Campus Publishing, Budapest, pp. 227-240. ISBN 978-615-5945-51-9 (print); 978-615-5945-52-6 (e-book)

Hohmann, Balázs (2019) Integrity Advisors and the Development of Administrative Communication Culture. European Journal of Multidisciplinary Studies, 4 (1). pp. 29-36. ISSN 2414-8377 (print); 2414-8385 (online)

Horváth, Anett (2014) Pártfinanszírozás története Európában - a brit és a német minta. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4). pp. 105-109. ISSN 2063-9058

Horváth, Attila and Erdősi, Péter Máté (2016) Rosszindulatú számítógépes fertőződés vizsgálatának lehetséges kérdései és indokai a közigazgatásban. In: IT ÉS HÁLÓZATI SÉRÜLÉKENYSÉGEK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAI. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest, pp. 31-48. ISBN 9786158006156

Horváth, Gyula (1989) A regionális politika központi irányítása Európában. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 112-120. ISSN 0237-7683

Horváth, Valéria (2021) The Right to Seek Asylum of ‘Climate Refugees’. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 9 (1). pp. 119-136. ISSN 0866-6628

Horváth M., Tamás (2015) Megszabva. Városi kormányzás másutt és itthon. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 43-66. ISSN 2062-9923

Horváthy, Balázs (2020) Francis B. Jacobs: The EU after Brexit. Institutional and Policy Implications. KÜLGAZDASÁG, 64 (3-4). pp. 42-54. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Huchla, Andrzej (2016) Case Studies : Subject of waste management fee in Poland. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (2). pp. 44-46. ISSN 2498-6275

Huszka, Beáta and Körtvélyesi, Zsolt (2017) Human Rights in the EU’s Conditionality Policy Towards Enlargement Countries in the Western Balkans. Intersections : East European Journal of Society and Politics, 3 (2). pp. 4-7. ISSN 2416-089X

Hutkai, Zsuzsanna (2013) Az uniós források felhasználásának gyakorlata, szabályozási háttere. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 53-74. ISSN 2063-9058

Hárs, Ágnes (2019) Migráció és munkapiac : Az EU-tagság 15 éve. EDUCATIO, 28 (1). pp. 42-57. ISSN 1216-3384

Hörcher, Ferenc (2018) The Future of Conservative Politics in Europe : A Central-European Perspective. In: UNDERSTANDING CONSERVATISM. New Direction - The Foundation for European Reform, Bruxelles, pp. 38-58.

I

Illéssy, Miklós and Nemeslaki, András and Som, Zoltán (2014) Elektronikus információbiztonság - tudatosság a magyar közigazgatásban. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 14 (1). pp. 52-73. ISSN 1587-8694

Inotai, András (2015) Das ungarische "Wirtschaftswunder" ist nicht nachhaltig. Europaische Rundschau, 43 (3). pp. 59-66. ISSN 0304-2782

Inotai, András (2018) Unchanged and Unanswered Challenges ahead of Stormy Period. In: Papers from the Fifth International Scientific Conference of the European Studies Department. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 249-265. ISBN 9789540745688

Iván, Dániel (2017) Egy összegző közigazgatás-tudományi alapmunka – gondolatok Koi Gyula könyvéről = A Reference Monograph on Administrative Science – Thoughts on Gyula Koi’s Book. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 238-246. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 9786155527654

Jakab, András (2016) European Constitutional Language. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 9781316532324

Jakab, Radomír (2020) The Influence of EU Law on Public Administration in New Member States. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 5 (1). pp. 48-61. ISSN 2498-6275

Janovec, Michal (2017) Public Administration on the Financial Market in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 2 (2). pp. 30-41. ISSN 2498-6275

Jelinek, Csaba and Pósfai, Zsuzsanna (2020) A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon. Periféria Tanulmányok, 1 . Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 978-615-00-7740-6

K

Kaiser, Tamás (2018) Az „összkormányzati kormányzat” (whole of government) koncepció megvalósulása a skandináv országokban. GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT, 5 (3-4). pp. 153-172. ISSN 2064-6887

Kalas, Vivien (2021) Olaszország migrációs politikája a 2014-es válság után = Italy’s Migration Policy After the 2014 Crisis. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 96-116. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Karfíková, Marie and Boháč, Radim (2017) Tax Procedure Code in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 2 (1). pp. 17-24. ISSN 2498-6275

Karfíková, Marie and Vojtěch, Jakub (2019) Measuring Success of the Czech Financial Administration before the Supreme Administrative Court: Partial Results of a Quantitative Research of Court Proceedings. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (1). pp. 5-18. ISSN 2498-6275

Karyotakis, Minos-Athanasios and Antonopoulos, Nikos and Saridou, Theodora (2019) A case study in news articles, users comments and a Facebook group for Article 3 of the Greek Constitution. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 7 (2). pp. 37-56. ISSN 2063-7330

Kecskés, Gusztáv (2015) Anatomiâ popytok ustanovleniâ vliâniâ. ROSSIJSKIE I SLAVâNSKIE ISSLEDOVANIâ, 10. pp. 183-191. ISSN 1995-5634

Kecsmár, Krisztián (2020) A jogállamiság fogalma az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában, avagy a jog került a politika vagy a politika a jog csapdájába? = The Notion of Rule of Law in Light of the European Court of Justice’s Case Law: Is Law Trapped by Politics or Politics by Law? EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (2). pp. 31-51. ISSN 1416-6151

Keller, Judit (2020) "Csepp a tengerben” - Gyerekesély program az Encsi kistérségben/járásban, avagy a helyi adottságokra építő fejlesztések lehetőségei = ’Drop in the sea’ - Give Kids a Chance program in the district of Encs or chances of place-based development interventions. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (4). pp. 45-70. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Kemény, László (2020) A Szovjetunió politikai rendszere – 1. rész. Lélektan és hadviselés, 2 (1). pp. 9-30. ISSN 2676-9964

Kemény, László (2020) A Szovjetunió politikai rendszere – 2. rész. Lélektan és hadviselés, 2 (2). pp. 23-41. ISSN 2676-9964

Kengyel, Ákos (2019) Európa választása. A Centre for European Policy Studies Europe’s Choice címen megrendezett, 2019. évi Ideas Lab konferenciája. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (4). pp. 459-466. ISSN 0023-4346

Kireeva, Elena (2018) Concept of Good Governance in Jurisprudence: The Russian Experience and Practice. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 34-45. ISSN 2498-6275

Kis, Norbert (2013) Tapasztalatok és tanulságok a kormánytisztviselői döntőbizottság működésének első éveiről. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 16-24. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Kisling, Zénó (2020) A bécsi diplomataképzés történetének rövid összefoglalása = A Brief History of Diplomatic Training in Vienna. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (2). pp. 199-213. ISSN 2677-0288

Kiss, Gábor Dávid and Csiki, Máté and Varga, János Zoltán (2019) Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (2). pp. 281-296. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Kiss, Gábor Dávid and Csiki, Máté and Varga, János Zoltán (2019) Comparing the IMF and the ESM Through Bond Market Premia in the Eurozone. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (2). pp. 277-293. ISSN 0031-496X (print); 2064-8278 (online)

Kiss, Miklós and Muha, Lajos (2018) The Cybersecurity Capability Aspects of Smart Government and Industry 4.0 Programmes. INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS, 16 (3). pp. 313-319. ISSN 1334-4684

Kiss, Álmos Péter and Kiss, Roland and Vecsey, Mariann (2021) Az Oroszországi Föderáció baltikumi A2/AD képességeinek és a NATO válaszlépéseinek elemzése I. rész. HADITECHNIKA, 55 (4). pp. 27-32. ISSN 0230-6891

Kiss, Éva (1990) A regionális politika válaszúton (Európai perspektívák). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0237-7683

Kiszl, Péter (2018) A magyar nyelvű hajózási szakirodalom rekonstrukciója az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának tükrében. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 46-53. ISSN 0023-4362

Klicsu, László (2018) Költségvetési jog. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-16. ISBN 978-963-308-307-9

Kocsis, Gergő (2021) Az Európa Tanács monitoringmechanizmusai és azok aktuális kihívásai. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 59-80. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Kocsis, Károly and Michalkó, Gábor and Szabó, Balázs and Balizs, Dániel and Varga, György (2016) Az Európát érintő közelmúltbeli vándorlások területi jellemzői. In: A változó világ XXI. századi kihívásai. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 267-276. ISBN 978-615-5545-63-4

Kohajda, Michael and Moravec, Jiri (2019) Judicial Review of Municipal Legislation on Hazard Games in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (1). pp. 50-57. ISSN 2498-6275

Koi, Gyula (2020) A 18–19. századi kontinentális közigazgatás-tudomány szerepe a járványkezelésben. In: Jogi diagnózisok: a COVID-19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. L'Harmattan Kiadó, Budapest.

Komáromi, Nándor and Mihály, Nikolett (2017) PENSION POLICY CHALLENGES AND COMMUNICATION POSSIBILITIES - EMPIRICAL STUDY OF HUNGARIAN UNIVERSITY STUDENTS = NYUGDÍJPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK - MAGYAR EGYETEMI HALLGATÓK EMPÍRIKUS VIZSGÁLATA. Studia Mundi – Economica, 4 (5). pp. 31-43. ISSN 2415-9395

Kopátsy, Sándor (2017) Az Európai Unió jövője = Future of the European Union. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 399-404. ISSN 1786-6553

Kordík, Marek and Kurilovská, Lucia (2018) European Investigation Order and the “Brussels” Bureaucracy. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 99-109. ISSN 2498-6275

Korhecz, Tamás (2019) Közigazgatási per és közigazgatási bíráskodás Szerbiában. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 7 (1). pp. 55-76. ISSN 0866-6628

Kovács, Gábor and Pesti, Tünde and Tőzsér, Erzsébet (2019) A hallgatói magatartásformák megjelenése és változásának folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Vírus 2019” Közös Közszolgálati Gyakorlatán. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (2-3). pp. 115-142. ISSN 1586-2895

Kovács, László Imre and Fábián, György and Fejes, Zsuzsanna (2006) Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban - és Magyarországon = Elections on the European Parliament in the EU - and in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovács, Teréz (1991) Események és változások. A helyi átmeneti szakasz első lépései Kelet-Közép-Európában. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 105-108. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1991) A szerbiai parlamenti választások eredményei. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 95-103. ISSN 0237-7683

Krajkó, Gyula (1989) A gazdasági térszerkezetek és a közigazgatás összefüggése. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 53-69. ISSN 0237-7683

Kruppa, Tamás (2014) A kereszt, a sas és a sárkányfog : kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban : 1578-1597 = The cross, the eagle and the dragon's tooth : plans for an anti-Ottoman league and battles against the Ottomans in the Báthory era : 1578-1597. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (5). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-208-9

Kukoda, Andrea (2013) Miért éppen a közigazgatás? : Az igazgatásszervezői szakma választásának motivációi (kérdőíves felmérés a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatói körében). Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 65-73. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Kulcsár, László (2012) Minél jobban közeledünk feléje, annál inkább távolodik: Svájc és Magyarország esete. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 117-118. ISSN 0865-7823

Kulikowska-Kulesza, Justyna and Kościuk, Dominik (2020) The Rules of Medical Experimentation on People in the Light of the Polish Law and Administrative Solutions. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 5 (2). pp. 32-44. ISSN 2498-6275

Kurilovská, Lucia and Kordík, Marek (2016) The absence of the financial investigation in the Slovak Republic and its consequences. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (1). pp. 49-61. ISSN 2498-6275

Kóczy, László Á. (2021) Brexit and Power in the Council of the European Union. GAMES, 12 (2). pp. 1-10. ISSN 2073-4336

Kóczy, Á. László (2016) How Brexit affects European Union power distribution. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP-2016/11) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-44-1

Körösényi, András (2012) A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben = The concept of political leadership in democratic and political theory. Project Report. OTKA.

L

Laposa, Tamás (2019) Az eCohesion-koncepció: szolgáltatáshatékonyság mérése érettségi modellel = The eCohesion concept: Measurement of Online Service Efficiency via Maturity Model. Európai Tükör : A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata, 22 (1). pp. 23-44. ISSN 1416-6151

Laposa, Tamás (2019) Digital Service Maturity: Development of an e-Cohesion-Specific Model. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (3). pp. 81-96. ISSN 2498-5392

Losoncz, Miklós (2019) Magyarország 15 éve az Unióban : Múlt, jelen, jövő, kényszerek és realitások. EDUCATIO, 28 (1). pp. 21-33. ISSN 1216-3384

Ludvig, Zsuzsa (2006) Az Európai Unió és Oroszország energiadialógusa. Műhelytanulmányok (75). Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest.

Ludányi, Dávid (2017) Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok összefüggésében. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2017 (2). pp. 98-118. ISSN 2063-9058

Lux, Gábor and Faragó, László (2016) Conclusion: An evolutionary look at new development paths. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-13. (In Press)

Lévai, Imre (2006) Regionalitás, modernitás és komplexitás: Magyarország európai uniós csatlakozásának rendszerszemléletű megközelítése = Regionality, Modernity and Complexity: A Systems Perspective of Hungary's Accession to the European Union. Project Report. OTKA.

M

Major, Iván (2019) Will Central and Eastern European Countries Dismantle the European Union? Contrasting European Developments to Current Trends in the US. JOURNAL OF ECONOMICS AND PUBLIC FINANCE, 5 (2). pp. 234-260. ISSN 2377-1038 (print); 2377-1046 (online)

Majorosi, Ádám (2019) Olaszországi muszlim szervezetek = Italian Muslim Organisations. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 12 (3). pp. 61-75. ISSN 2676-9816 (nyomtatott); 2060-0437 (online)

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Kirov, Vassil and Stoeve, Svetla (2007) Labour Relations, Collective Bargaining and Employee Voice in SMEs in Central and Eastern Europe. TRANSFER-EUROPEAN REVIEW OF LABOUR AND RESEARCH, 13. pp. 94-114. ISSN 1024-2589

Marján, Attila (2013) Az európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 4-15. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Marján, Attila (2013) A föderalizmus fogalmának európai kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 23-41. ISSN 2063-9058

Marján, Attila and Buda, Lorina (2014) Az Európai Unió válságkezelésének kritikai értékelése. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 21-30. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Martus, Bettina (2020) Recenzió az Ellenőrzés – a fenntartható jó kormányzás eszköze című könyvről = Review of the Book Entitled Audit as a Means of Maintaining Good Governance. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 406-408. ISSN 1786-6553

Maslen, Michal (2016) Legislative Changes in the Environmental Impact Assessment act in the Slovak Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (2). pp. 47-49. ISSN 2498-6275

Mayer, Balázs (2021) “7-es cikk” a horizonton? – egy új típusú monitoring eljárás evolúciója. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 231-247. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Medve-Bálint, Gergő (2018) The Cohesion Policy on the EU’s Eastern and Southern Periphery: Misallocated Funds? STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 53 (2). pp. 218-238. ISSN 0039-3606

Medve-Bálint, Gergő (2017) Funds for the wealthy and the politically loyal? How EU funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe. In: EU Cohesion Policy. Routledge, London; New York, pp. 220-240. ISBN 9781138224643

Michalak, Magdalena (2017) Book Reviews : Challenges of Good Governance in the European Union. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 2 (2). pp. 67-70. ISSN 2498-6275

Mihalovics, Árpád and Ablonczyné dr. Mihályka, Lívia and Cowderoy, Natália and Cowderoy, Andrew Blair and Laczik, Mária and Ortutay, Katalin and Pápai, Vilma and Révay, Valéria and Szabolcsi, Zsuzsanna Judit (2009) Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban = Language of politics and economy in the EU. Project Report. OTKA.

Mitrovits, Miklós (2019) Polski wpływ na proces kształtowania się opozycyjnych partii politycznych na Węgrzech (1981–1989). Pamiec i Sprawiedliwosc, 33 (1). pp. 181-210. ISSN 1427-7476

Mogyoródi, Gergely (2019) Európai rendőrségek bemeneti követelményei a szervezeti és képzési jegyek tükrében : Csehország és Málta esete = The selection of police in Europe in consideration of organizational and training attributes : The case study of the Czech Republic and Malta. Belügyi Szemle, 67 (7-8). pp. 133-146. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Mogyoródi, Gergely (2021) Tanulmány a Ciprusi Köztársaság Rendőrségének kiválasztási rendszeréről = Study about the selection system of the Police of the Republic of Cyprus. BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 69 (4). pp. 667-681. ISSN 2062-9494

Molnár, Katalin (2019) A Police Café hatása a rendőrség és a közösségek kapcsolatára – 2. rész, interjúelemzés. MAGYAR RENDÉSZET, 19 (2-3). pp. 163-205. ISSN 1586-2895

Molnár, Tamás Levente (2021) A 2021-es német választási év jelentősége = The Relevance of the 2021 German Election Year. KKI ELEMZÉSEK, E-2021. ISSN 2416-0148

Molnár, Tamás Levente and Csiki, Tamás and Etl, Alex and Varga, Gergely (2020) Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (2.) = Towards a More Effective European Foreign Policy? Evaluating the Proposals on Qualified Majority Voting and the European Security Council (2). KKI ELEMZÉSEK, 2020 (18). pp. 1-10. ISSN 2416-0148

Molnár, Tamás Levente and Csiki, Tamás and Fejérdy, Gergely (2020) Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (1.) = Towards a More Effective European Foreign Policy? Evaluating the Proposals on Qualified Majority Voting and the European Security Council (1). KKI ELEMZÉSEK, 2020 (17). pp. 1-12. ISSN 2416-0148

Mudrecki, Artur (2018) Impact of the Principle of Proportionality in Tax Law on the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in Poland. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 46-56. ISSN 2498-6275

Murádin, János Kristóf (2020) Az európai integráció története és elméletei = History and Theories of the European Integration. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-039-1

N

Nagy, Andrea Magda and Konka, Boglárka (2015) VOC modellek és társadalomtudományos teljesítmény az Európai Unióban. In: Tavaszi Szél 2015 / Spring Wind 2015, 2015.04.10-2015.04.12, Eger.

Nagy, Csongor István (2015) The European Collective Redress Debate after the European Commission’s Recommendation: One Step Forward, Two Steps Back? MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 9 (4). pp. 530-552. ISSN 1023-263X

Nagy, Marianna and Hoffman, István and Papp, Dorottya and Burján, Evelin and Cseh, Kristóf B. (2019) A Comparative Research on Municipal Voluntary Tasks of Three Hungarian and Slovenian Municipalities. CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR), 17 (1). pp. 165-197. ISSN 2591-2240

Nagy, Sándor (2020) Az Európai Unió Szomáliai Kiképző Missziója 2010-2019 között = The European Union Training Mission in Somalia (EUTM-S) between 2010 and 2019. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (3). pp. 54-71. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

Naszádos, Zsófia (2018) Jamaikától Berlinig: a német kormányalakítási tárgyalások elhúzódásának okai és következményei. Kihívások = Challenges (227). MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, Budapest.

Navracsics, Tibor (2020) A csúcsjelölti rendszer rövid élete és furcsa halála. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (1). pp. 7-28. ISSN 1416-6151

Neumann, László and Tóth, András (2018) Hungarian unions under political and economic pressure. In: Rough waters. European trade unions in a time of crises. European Trade Union Institute (ETUI), Brussels, pp. 135-159. ISBN 978-2-87452-496-7 (print); 978-2-87452-497-4 (electronic)

Novák, Tamás (2014) The Central European predicament. The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series (Vol. 1). Miami - Florida European Unio n Center/Jean Monnet Chair, Coral Gables.

Novák, Zsuzsanna and Varga, József (2019) Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (1). pp. 161-165. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Nyikos, Györgyi (2011) Aktualitások a fejlesztéspolitika területéről. Kondicionalitás és eredményorientáltság, illetve kohéziós politika versus területfejlesztés. TERÜLETI STATISZTIKA, 14 (1). pp. 38-51. ISSN 0018-7828

Nyikos, Györgyi (2013) Development policy in the age of austerity - result-orientation, effectiveness and sustainability. In: 21st NISPAcee Annual Conference, 2013.05.16-2013.05.18, Belgrád.

Nyikos, Györgyi (2014) Institution-system in transition (Cohesion Policy in Poland and Hungary). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 41-52. ISSN 2063-9058

Nyikos, Györgyi (2014) Institution-system in transition. Cohesion Policy in Poland and Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3. pp. 41-52. ISSN 2063-9058

Nyikos, Györgyi (2014) New Territorial Development Tools in the Cohesion Policy 2014-2020. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 6 (3). pp. 40-53. ISSN 1821-2506

Nyikos, Györgyi (2011) Területi tervezés és területi szempontok a fejlesztéspolitikában. FALU VÁROS RÉGIÓ, 18 (2). pp. 35-41. ISSN 1218-2613

Nyikos, Györgyi (2013) A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára. PÉNZÜGYI SZEMLE = PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 2. pp. 165-185. ISSN 0031-496X

Nyikos, Györgyi and Drahos, Zsuzsanna (2011) A területi szempont hangsúlyos megjelenése a fejlesztéspolitikában – átlakuló struktúra? (az elmúlt időszak eseményei és a TA2020). FALU VÁROS RÉGIÓ, 18 (1). pp. 5-16. ISSN 1218-2613

Nyikos, Györgyi and Ermasova, Natalia (2021) Public Capital Infrastructure Management: Cases of Germany, Hungary and the USA. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION. ISSN 0190-0692 (print); 1532-4265 (online)

Nyikos, Györgyi and Szabó, Szandra (2019) Szabálytalanságok az Európai Unió kohéziós politikájában – magyar tapasztalatok és tanulságok = Irregularities in the European Union Cohesion Policy – Hungarian Experiences and Lessons Learned. EURÓPAI TÜKÖR (1). pp. 67-87. ISSN 1416-6151

Nyikos, Györgyi and Tátrai, Tünde (2012) Public Procurement and Cohesion Policy. In: 5th International Public Procurement Conference, 2012.08.17, Seattle (WA).

Nádudvari, Anna and Etl, Alex and Bereczky, Nikolett (2020) Quo vadis, PESCO? An analysis of cooperative networks and capability development priorities. STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT (ELEMZÉSEK) / CENTER FOR STRATEGIC AND DEFENSE STUDIES ANALYSES (15). pp. 1-27. ISSN 2063-4862

Németh, Erzsébet and Martus, Bettina Szandra and Vargha, Bálint Tamás and Teski, Norbert (2019) A közszféra integritásának elemzése új módszertan alapján 2018. Állami Számvevőszék, Budapest. ISBN 978-615-5222-19-1

Németh, Ferenc (2021) Albánia választott: harmadszor is Rama = Albania has chosen: Rama for the third time. KKI ELEMZÉSEK (21). ISSN 2416-0148

Németh, Ferenc (2020) A Koszovói Különleges Törvényszék = The Kosovo Specialist Chambers. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Németh, Krisztián (2019) Ötéves a Bankunió : Politikai célok, közgazdasági elméletek, gyakorlati eredmények. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 6 (2). pp. 136-153. ISSN 2415-8909

Németh, Zsolt (2021) A magyar külpolitika irányai a koronavírus utáni világban. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 129-154. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

O

Ofiarska, Małgorzata (2018) The Scope of Public Services Performed by Municipal Local Governments in the Republic of Poland Through Budgetary Establishments. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 46-57. ISSN 2498-6275

Ofiarski, Zbigniew (2018) Designated Income Accounts in Budgetary Units of Municipalities as a Form of Partially Decentralised Redistribution of Public Finance Resources Allocated to Educational Services in Poland. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (2). pp. 58-69. ISSN 2498-6275

Orbán, Anna (2018) Az e-közigazgatás hatékonysága = Effectiveness of E-Government. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM, 20 (2). pp. 137-146. ISSN 1417-7293

Orbán, Anna and Beláz, Annamária (2017) eIdentification - Renewavle Regulated Electronic Administration Services. In: Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017 : Digital Divide in the Danube Region: Is it stil significant in explaining ICT adoption in eDemocracy and eGovernment? Austrian Computer Society, Wien, pp. 463-475. ISBN 978-3-903035-14-0

Orosz, Sándor (2019) A 2019-es ukrán elnökválasztás biztonságpolitikai vonzatai. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 12 (2). pp. 64-79. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

P

Pajor, Andrea (2021) Adóigazgatási tisztviselők képzése. In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 115-128. ISBN 978-615-81879-0-9

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Pap, András László and Fiala-Butora, János (2017) Illiberal relations: The individual, the state and the dignity of communities under the Hungarian and Slovak constitutions. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE, 15 (2). pp. 57-77. ISSN 1732-1395

Papp, Tekla (2012) Connection between the economic crisis and contractual circumstances in Hungary and in the European Union. JURIDICAL TRIBUNE, 2 (2). pp. 114-120. ISSN 2247-7195

Papp, Tekla and Auer, Ádám (2016) Corporate governance in state-owned companies in Hungary. JURIDICAL TRIBUNE, 6 (2). pp. 22-39. ISSN 2247-7195

Papp, Zsófia (2019) Votes, money can buy. The conditional effect of EU Structural Funds on government MPs’ electoral performance. EUROPEAN UNION POLITICS, 20 (4). pp. 543-561. ISSN 1465-1165 (print); 1741-2757 (online)

Paál, Vince (2017) Az 1914. évi sajtótörvény-javaslat képviselőházi vitája. In Medias Res, 6 (1). pp. 1-47. ISSN 2063-6253

Pařízková, Ivana (2019) Budget Allocation of Taxes to Territorial Budgets. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 78-85. ISSN 2498-6275

Pelle, Anita and Végh, Marcell Zoltán (2019) Hogyan változott az euróövezet a kezdetek óta? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (1). pp. 127-145. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Pelle, Anita and Végh, Marcell Zoltán (2019) How Has the Eurozone Changed Since Its Inception? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (1). pp. 128-148. ISSN 0031-496X (print); 2064-8278 (online)

Pfeil, Edit (2020) A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogén erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon = Conditions and tools of the catching up process of rural areas from European aspect – Return from an endogenous resource mobilising development approach to the redistributive subsidy policy in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (4). pp. 18-44. ISSN 0237-7683 (nyomtatott); 2062-9923 (online)

Pongrácz, Alex (2019) Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918–1938. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (7). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Popławski, Mariusz and Charkiewicz, Mariusz (2020) Prolonging Payment Deadlines of Real Estate Tax Instalments to Entrepreneurs in Connection with Covid-19 in Poland: Basic Rules, Consequences of the Application of the Mechanism and Selected Disadvantages of Tax Resolutions. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 5 (2). pp. 58-69. ISSN 2498-6275

Portmann, Wolfgang and Holenstein, Andreas (2020) Das öffentliche Personalrecht der Schweiz : Eine Darstellung aufgrund des Bundespersonalrechts = A svájci közszolgálati jog bemutatása a szövetségi személyügyi jog alapján. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 8 (2). pp. 138-161. ISSN 2063-9058

Potasch, Peter (2018) Abusus Iuris and the Protection of Public Interest by Administrative Authorities and (Administrative) Courts in Slovakia. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 57-71. ISSN 2498-6275

Potešil, Lukáš (2016) System of Regular Remedial Measures in the Administrative Procedure in the Czech Republic and Other Countries of the So-Called V4. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (2). pp. 32-43. ISSN 2498-6275

Pálmai, Gergely and Csernyák, Szabolcs and Erdélyi, Zoltán (2021) Authentic and Reliable Data in the Service of National Public Data Asset. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 66 (Specia). pp. 52-67. ISSN 0031-496X

Pálmai, Gergely and Csernyák, Szabolcs and Erdélyi, Zoltán (2021) Hiteles és megbízható adatok a nemzeti adatvagyon szolgálatában. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 66 (Specia). pp. 52-66. ISSN 0031-496X

Pénzváltó, Nikolett (2019) Is Turkey Still a Reliable Ally? The Case of the Black Sea. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (2). pp. 87-100. ISSN 2498-5392

Pénzváltó, Nikolett (2020) Törökország információs befolyása az Európai Unió államaiban: a puha hatalomtól a fortélyos hatalomig? = The Information Influence of Turkey in the States of the European Union: From Soft Power to Sharp Power? NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (2). pp. 66-79. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Pérez Curiel, Concha (2020) Political influencers/leaders on Twitter. An analysis of the Spanish digital and media agendas in the context of the Catalan elections of 21 December 2017. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY, 8 (2). pp. 88-108. ISSN 2063-7330

R

Remek, Éva (2017) Az EBESZ I. Világrend, biztonság, nemzetközi szervezetek, elméletek. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X. (2.). pp. 126-142.

Remek, Éva (2017) Az EBESZ II. Története, helye, szerepe és jellemzői a nemzetközi szervezetek rendszerében. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X. (2.). pp. 143-162.

Remek, Éva (2017) Az EBESZ válságkezelő tevékenysége (intézmények, működési elv, eredmények) ‒ különös tekintettel a válságkezelés elméleti és fogalmi hátterére. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X (4). pp. 214-234.

Reynolds, David (2020) The Price of Illusion and the Power of Meaning: Helsinki, Hungary, and the Holy Crown. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (Spec.). pp. 235-246. ISSN 1786-6553

Rokolya, Gábor (2018) Közjegyzőség. In: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 1-21. ISBN 978-963-308-307-9

Románová, Anna and Červená, Karolína (2019) Computerisation of Public Administration in Slovakia : Impact on (the Fiscal Position of ) Municipalities. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (1). pp. 26-43. ISSN 2498-6275

Rácz, Lajos and Antalóczi, Péter and Basa, Ildikó and Kisteleki, Károly and Lövétei, István and Máthé, Gábor and Nagyné dr. Szegvári, Katalin and Pomogyi, László and Schweitzer, Gábor and Takács, Albert (2007) Kormányzás és kodifikáció a polgári kori Európában. Project Report. OTKA.

Révész, Balázs (2013) Adatvédelmi kérdések a választási eljárás során. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 75-83. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Rózsa, Péter and Teperics, Károly (2004) Az EU bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 135-148. ISSN 0237-7683

S

Sasvári, Péter László and Rauch, Wolf (2014) Austria and Hungary: different stages of readiness to create added value ​by using business information systems. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 169-178. ISSN 2063-9058

Sebők, Miklós (2017) "Privatizálni a privatizációt" : Az organikus közgazdászok és a gazdasági rendszerváltás ideológiája. SZÁZADVÉG (3). pp. 31-66. ISSN 0237-5206

Sebők, Miklós (2012) Válság táplálta delegálás Magyarországon a pénzügy-politikai jogalkotásban (2006-2010). In: Van irány? : Trendek a magyar politikában. MTA TK Politikatudományi Intézet; Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp. 214-240. ISBN 978-963-287-056-4

Sebők, Miklós (2008) A bürokrácia legitimációja az Egyesült Államokban és az Európai Unióban - Egy elméleti áttekintés. DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 1789-0446

Sebők, Miklós and Attila, Horváth and M. Balázs, Ágnes (2018) Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH, 58 (2). pp. 741-768. ISSN 0304-4130 (print); 1475-6765 (online)

Sebők, Miklós and Kozák, Sándor (2020) From State Capture to ‘Pariah’ Status? The Preference Attainment of the Hungarian Banking Association (2006-14). BUSINESS AND POLITICS. pp. 1-23. ISSN 1369-5258 (print); 1469-3569 (online)

Sebők, Miklós and Kubik, Bálint György and Molnár, Csaba and Szendi, Gábor (2018) Miért kérdeznek a képviselők? : Az interpellációk benyújtásának tényezői Magyarországon, 1990 és 2014 között. In: A magyar közpolitikai napirend : Elméleti alapok, empirikus eredmények. Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 184-203. ISBN 978-963-418-018-0

Sejkora, Tomáš (2019) Declaration of Tax Information in Constitutional Court Cases in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (1). pp. 58-70. ISSN 2498-6275

Sik, Domonkos (2017) A politikai kultúra mintázatai Európában. EDUCATIO, 26 (1). pp. 49-62. ISSN 1216-3384

Som, Zoltán (2014) Interoperabilitási kérdések és informatikai biztonsági tükrében a közigazgatásban. In: Az 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötetei. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 470-480. ISBN 978-615-5460-38-8

Speck, Gyula (2021) A Bundeswehr humán stratégiája 2016 után = The Bundeswehr’s Personnel Strategy after 2016. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (4). pp. 59-79. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Stein-Zalai, Juliane (2015) Review of "Democratic Politics in a European Union under Stress", edited by Olaf Cramme and Sara B. Hobolt. Oxford: Oxford University Press, 2015. Intersections East European Journal of Society and Politics, 1 (3). pp. 158-161. ISSN 2416-089X

Stöcker, Otmar (2021) A fedezett kötvények európai uniós jogharmonizációja. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 8 (1). pp. 26-59. ISSN 2415-8909

Suba, László (2021) Nyelvhelyesség a közszférában: Létkérdés vagy úri huncutság? In: „Tehetség, szorgalom, hivatás” : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 143-152. ISBN 978-615-81879-0-9

Sulyok, Gábor (2018) Humanitárius intervenció az ezredforduló után. In: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából. Studia Europaea . PTE ÁJK Európa Központ; Publikon Kiadó, Pécs, pp. 85-118. ISBN 978-615-5457-85-2

Sz. Nagy, Gábor (2018) A sajtót érintő viták a parlamentben 1945 és 1949 között. In Medias Res, 7 (1). pp. 143-176. ISSN 2063-6253

Szabados, Tamás (2019) Az Európai Bíróság CETA-véleménye és a beruházásvédelmi bíráskodás jövője. KÜLGAZDASÁG, 63 (9-10). pp. 89-101. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Szabolcs, Laura (2020) Európai stratégiai autonómia – A közös védelem alapjai és korlátjai = European Strategic Autonomy – The Foundations and Limits of Cooperation. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (3). pp. 15-35. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Szabó, Andrea and Oross, Dániel and Papházi, Viktor and Pokornyi, Zsanett and Sebestyén, Annamária (2021) A magyar társadalom politikai értékei, identitásmintázatai, 2020 : A magyar társadalom politikai percepciója, értékrendszere, politikai gondolkodásmódja és részvétele 2020 decemberében. Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Budapest. ISBN 978-963-418-043-2

Szabó, Gabriella (2017) Nemzeti radikálisok, 1997 – 2006. In: A polarizáció évei. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 1-63.

Szabó, László András (2017) A migráció hatása a közigazgatásra. MAGYAR RENDÉSZET, 17 (1). pp. 159-175. ISSN 1586-2895

Szabó, Máté (2015) Rendőrség a demokráciában – demokrácia a rendőrségben? BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-), 63 (10). pp. 116-128. ISSN 2062-9494

Szabó, Tibor and Fricz, Tamás and Karikó, Sándor and Kiszelly, Zoltán and Molnár, Anikó and Nagy, Miklós and Simon, János (2006) Radikális pártok Európában = Radical parties in Europe. Project Report. OTKA.

Szakál, Imre (2009) Podkarpatszka Rusz jelentősebb pártjainak szereplése a nemzetgyűlési és tartományi választásokon 1924 és 1938 között. ACTA BEREGSASIENSIS, 8 (1). pp. 37-54.

Szarka, László and Kántor, Zoltán and Salat, Levente and Tóth, Norbert and Vizi, Balázs (2013) Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában = Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe. Project Report. OTKA.

Szemlér, Tamás (2009) Future prospects of the European Union. REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL, 2009 (22). pp. 127-138. ISSN 1576-0162

Szentgáli-Tóth, Boldizsár (2020) Organic laws and the Principle of Democracy in France and Spain. In: Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española : Volumen IV.: Sistema de fuentes, Justicia constitucional y Organización territorial. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 61-75. ISBN 978-84-340-2602-5

Szentgáli-Tóth, Boldizsár and Tóth, Manó Gábor (2018) Az állam felelőssége a természet által előidézett katasztrófák idején = Nature-lnduced Disasters and the Responsibility of the State. KÖZJOGI SZEMLE, 11 (2). pp. 15-24. ISSN 1789-6991

Szerencsés, László (2019) Current Defence Policy and Modernisation Goals of the Croatian Armed Forces. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 12 (4). pp. 98-107. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Szigetvári, Tamás (2019) Az EU szabadkereskedelmi egyezményei és a déli Mediterráneum : Esélyek és kihívások. Műhelytanulmányok (132). Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-686-2

Szikra, Dorottya (2018) Ideológia vagy pragmatizmus? Családpolitika az orbáni illiberális demokráciában. In: Lépték és irónia. L'Harmattan; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 219-240. ISBN 9789634143963

Szili, Katalin and Kalmár, Ferenc (2021) A nemzeti kisebbségvédelem javasolt alapelvei Európában : Az Európa Tanács szerepének erősítése a nemzeti kisebbségvédelem területén. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 14-26. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Szilvásy, György Péter (2017) Commentaries on reneual model rules on EU administrative procedure (Book IV – contracts; chapter 3 – execution and validity of EU contracts). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 40-59. ISSN 2063-9058

Szilágyi, Emese (2020) A párt- és kampányfinanszírozás európai modellje: egyenlő pályák, egyenlő esélyek. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (10). pp. 2-30. ISSN 2064-4515

Szilágyi, Imre (2010) Tranzíciós folyamatok Horvátországban és Szlovéniában = Transition processes in Croatia and Slovenia. Project Report. OTKA.

Szilágyi, István (2019) Nemzetközi rendszer és geopolitikai modellek közép-európai perspektívából = International System and Geopolitical Models from Central-European Viewpoint. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (1). pp. 61-87. ISSN 2630-886X

Szilágyiné Fülöp, Erika (2016) A kamarák vállalkozásfejlesztési szerepének kialakulása Európában. In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. International Research Institute, Komárno, pp. 433-438. ISBN 978-80-89691-33-3

Szádeczky, Tamás (2018) Cybersecurity authorities and related policies in the EU and Hungary. In: Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018. CEEeGov Days (331). Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, pp. 287-299. ISBN 978-3-7089-1737-5; 978-3-903035-20-1

Szép, Viktor (2019) New intergovernmentalism meets EU sanctions policy: the European Council orchestrates the restrictive measures imposed against Russia. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337

Särav, Sandra and Kerikmäe, Tanel and Kasper, Ágnes (2016) Az e-polgárság mint a virtuális migráció eszköze Észtországban. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 8-31. ISSN 1587-8694

T

Takács, Péter (2020) Renaming States – A Case Study: Changing the Name of the Hungarian State in 2011.: Its Background, Reasons, and Aftermath. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE. ISSN 0952-8059

Tamás, András (2013) A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a tudományokon belül. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 28-34. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tanács-Mandák, Fanni and Nuber, István (2017) Az olasz képviseleti demokrácia. Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., Budapest. ISBN 978-615-5845-32-1

Tarrósy, István and Vörös, Zoltán (2020) Hungary’s Pragmatic Foreign Policy in a Post‐American World. POLITICS IN CENTRAL EUROPE, 16. pp. 113-134. ISSN 1801-3422

Tebeli, Izabella (2014) A hatékony állam kapcsolata a civil szervezetekkel, kiemelt figyelemmel a pénzügyi fogyasztóvédelemre. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 194-203. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tilki, Katalin (2017) Természetvédelem nemzetközi szinten és az Európai Unióban. Belügyi Szemle, 65 (5). pp. 87-104. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Tomášková, Eva (2019) The Efficiency of Tax Collection in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 86-94. ISSN 2498-6275

Trupia, Francesco (2021) Debating (Post-)Coloniality in Southeast Europe : A Minority Oriented Perspective in Bulgaria. ACTA HUMANA, 9 (1). pp. 89-103. ISSN 0866-6628

Turbék, Zoltán (2021) Nemzetközi szervezetek a mesterséges intelligencia korában : Az Európa Tanács szabályozási törekvései és lehetőségei. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 99-128. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Tóth, András (2018) A Momentum és Magyarország válaszutjai. In: Mozgalmi társadalom. Noran Libro Kiadó, Budapest, pp. 243-278. ISBN 978-615-57-6150-8

Tóth, Enikő (2015) A magyar nyelvű ügyintézés lehetősége a Beregszászi járás önkormányzataiban (2015-ös felmérés alapján). In: Terek, intézmények, átmenetek. Határhelyzetek (VIII). Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 249-270. ISBN 978-615-5389-55-9

Tóth, László (2020) A stabil kormányzás feltételeinek alapvető változása a 2010-es években Spanyolországban = The Fundamental Changes of the Conditions of the Government Stability in the 2010s in Spain. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 251-272. ISSN 2677-0288

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2014) Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Kárpátaljai Magyar Könyvek (234). Intermix Kiadó, Ungvár; Budapest. ISBN 978 963 9814 65 3

Tóth, Zoltán (2019) Németország brit szemmel : Recenzió Paul Lever: Berlin Rules – Europe and the German Way című könyvéről = Germany from a British Perspective. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (4). pp. 91-97. ISSN 1416-6151

Tóth-Ferenci, Adrienn (2021) Az Európa Tanács szerepe Kelet-Közép-Európa demokratikus átalakulásában : Az Európai Unió előszobája. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (KSZ). pp. 27-58. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Tóvári, Judit (2001) Az Európai Unió információs rendszere. Dialógus, Nyíregyháza.

Török, Ádám (2015) Assessing the Role of R&D in International Competitiveness: Some Conceptual and Methodological Problems. In: 4th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI), 2013. június 16-19., Budapest.

U

Udvarhelyi, Bence (2019) Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után. Patrocinium Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-413-258-5

Ugrósdy, Márton (2021) Európai kórkép. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 219-224. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (elektronikus)

Urbanovics, Anna and Sasvári, Péter (2021) The Status of e-Government Research from a Bibliometric Aspect. In: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2021 : Conference Proceedings. Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days (346). Facultas Verlags- und Buchhandels AG (Österreichische Computer Gesellschaft), Wien, pp. 75-88. ISBN 978-3-7089-2121-1 (facultas Verlag); 978-3-903035-30-0 (Österreichische Computer Gesellschaft)

V

Vadál, Ildikó (2012) Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 133-137. ISSN 0237-7683

Varga, Csaba (2020) Kultúrdiplomáciai program és kudarca az Antall-kormány idején : Hungarian Reference Library (CD-ROM Hungary) = A Project in Cultural Diplomacy and its Failure During the Antall Government : Hungarian Reference Library (CD-ROM Hungary). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 314-332. ISSN 1786-6553

Varga, Árpád (2018) Smuk Péter: Magyar és európai pártjog. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 7 (2). pp. 387-391. ISSN 2063-6253

Vačok, Juraj (2019) New Legal Regulation of the Administrative Justice in the Slovak Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 4 (2). pp. 95-100. ISSN 2498-6275

Vida, Krisztina (2013) EU governance trends - dilemmas and recommendations for the Visegrad countries. IWE Working Papers (204). Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-301-602-2

Vizi, Balázs (2015) Kisebbségek politikai szerepe és a nemzetközi szervezetek Európában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (4). pp. 124-141. ISSN 1215-2684

Vizi, Balázs (2015) Political Participation of Minorities in the International Arena: Opportunities and Procedures in a European Context. In: Thucydides vs. Kant in our time : reconsidering the concepts of war and piece: essays in honor of Professor Dr. Gáspár Bíró. University American College, Skopje, pp. 111-130. ISBN 9786084607335

Vértesy, László (2010) Az Európai Unió bővülésének lehetőségei = Enlargement of the European Union: Future Possibilities. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 129-139. ISSN 0865-7823

Vít, Michal and Kemény, Gábor (2020) Contradictions in Frontex Operations: the Push-back = Ellentmondások a Frontex műveletekben: a push-back (Visszaszorítás). MAGYAR RENDÉSZET, 20 (4). pp. 85-92. ISSN 1586-2895 (nyomtatott); 1787-050X (online)

W

Weiner, Csaba (2018) Energiaellátás-biztonság és gázdiverzifikáció Magyarországon: elmélet és gyakorlat = Energy supply security and gas diversification. KÖZ-GAZDASÁG, 14 (1). pp. 168-189. ISSN 1788-0696 (Submitted)

Wiszt, Diana (2021) Franciaország vagy függetlenség? : Új-Kaledónia és a függetlenségi népszavazás = France or Independence? : The New Caledonian Independence Referendum. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 73-95. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

Z

Zachar, Péter Krisztián (2017) The organisations of business interests in Europe. In: Security & sovereignty in the 21st century. Conference proceedings. Institute for Cultural Relations Policy, Budapest, pp. 70-79. ISBN 978-963-12-7822-4

Zsugyel, János (2000) Az európai integráció és intézményeinek története. Bíbor Kiadó, Miskolc.

Zsugyel, János (2008) The Political and Economic Development in the East Central European and Balkan Countries: A Comparative View. In: New perspectives for the EU team presidencies : new members, new candidates and new neighbours. Together for Europe Research Center and Foundation, Budapest, pp. 443-460. ISBN 978 963 06 5779 2

Zán, Krisztina (2004) Az Európai Unió biztonság és védelempolitikája. HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK, 2004 (2). pp. 99-117. ISSN 1786-2345

Á

Ádám, Antal (1999) A közigazgatás értékkötöttsége az alkotmányos jogállamban. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 19-36. ISSN 0237-7683

Ármás, Julianna and Németh, Ferenc (2021) Nyugat-balkáni politikai-gazdasági körkép és a magyar gazdasági jelenlét = Political and Economic Overview of the Western Balkans and the Hungarian Economic. KKI ELEMZÉSEK (41). ISSN 2416-0148

Ö

Ördögh, Tibor (2014) A 2014. évi rendkívüli választások Szerbiában. In: Politikatudományi Tanulmányok. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 98-112. ISBN 2064-9851

Ördögh, Tibor (2013) Alkotmánybíróságok a posztjugoszláv térségben. In: Tudományos próbapálya. PEME, Budapest, pp. 418-425. ISBN 979-963-88433-8-8

Ördögh, Tibor (2017) Demokrácia a Nyugat-Balkánon. In: Tudomány és erő. VMAT, Újvidék, pp. 48-55. ISBN 978-86-89095-11-1

Ördögh, Tibor (2016) Győztesek és nyertesek. A 2016. évi szerbiai választások elemzése. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 46 (4). pp. 9-24. ISSN 0350-4158

Ördögh, Tibor (2016) Húsz éve szabadon. KÜLÜGYI SZEMLE (3). pp. 121-125. ISSN 2060-4904

Ördögh, Tibor (2019) Létezik-e közös külpolitika az Európai Unióban? EURÓPAI TÜKÖR, 2018 (3). ISSN 1416-6151

Ördögh, Tibor (2012) Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok a Balkánon, különös tekintettel Szerbia, Horvátország és Szlovénia intézményrendszerére. In: Nemzedékek együttműködése a tudományban. PEME, Budapest, pp. 32-42. ISBN 978-963-88433-7-1

Ördögh, Tibor (2017) Serbia: A Consolidated Democracy? International Relations and Diplomacy, 5 (7). pp. 426-440. ISSN 2328-2134

Ördögh, Tibor (2012) Szerbia ombudsmani rendszere. In: Politikatudományi Tanulmányok. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 79-93. ISBN 1417-2488

Ördögh, Tibor (2014) Szerbia pártrendszerének változása, 1990-2014. In: Tudástérkép. VMAT, Újvidék, pp. 178-193. ISBN 978-86-89095-06-7

Ördögh, Tibor (2012) Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összehasonlítása. Grotius E-Könyvtár (58). Grotius, Budapest.

Ördögh, Tibor (2018) Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5889-72-1

Ördögh, Tibor (2017) Szerbia, mint konszolidált demokrácia? MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 10 (1-2). pp. 23-40. ISSN 1788-8026

Ördögh, Tibor (2012) A válság hatása az Európai Unió nemzeti kormányaira. THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA. ISSN 2064-0900

Ú

Újlaki, Anna (2019) Rögös úton : Az Európai Unió a válságok korában. EDUCATIO, 28 (1). pp. 183-186. ISSN 1216-3384

Č

Čejková, Tereza and Nevečeřalová, Nikol (2018) Practical Issues in Tax Proceedings in the Czech Republic. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 109-114. ISSN 2498-6275

Ř

Řezníčková, Kristýna (2018) Structure of Revenues and Impact Thereof on the Rate of Indebtedness of Municipalities. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 3 (1). pp. 72-81. ISSN 2498-6275

Š

Šramková, Dana (2016) Book Reviews : Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. PUBLIC GOVERNANCE ADMINISTRATION AND FINANCE LAW REVIEW IN THE EUROPEAN UNION AND CENTRAL EASTERN EUROPE, 1 (2). pp. 50-51. ISSN 2498-6275

This list was generated on Wed Oct 20 11:52:29 2021 CEST.