REAL

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú
Number of items at this level: 301.

A

Adamoviča, Signe and Amann, Sylvia and Aulake, Kimmo and Becuţ, Anda and Bengtsson, Tomas and Laki, Balázs (2016) Towards more efficient financial ecosystems : innovative instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS) : good practice report : open method of coordination (OMC) / Working Group of EU Member States Experts on Access to Finance for the Cultural and Creative Sectors. European Commission, Brussels. ISBN 978-92-79-54982-3

Artner, Annamária (2013) Az Európát feszítő ellentmondások természete. Eszmélet, 24 (98). pp. 178-190. ISSN 0865-2139

Artner, Annamária (2020) A radikális baloldal kibontakozási lehetőségei és a szocializmus perspektívái napjainkban. ESZMÉLET (125). pp. 66-72. ISSN 0865-2139

B

Balla, József and Szatmári, Adrienn and Kui, László (2020) Application of the Suitability Validation Results During Selection. MAGYAR RENDÉSZET, XIX (2-3). pp. 15-32. ISSN 1586-2895

Balogh-Békesi, Nóra and Balázs, István and Boros, Anita (2017) I. könyv: Általános rendelkezések. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 20-67. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online) (Unpublished)

Balázs, István (2015) AZ Európai Közigazgatási Térség változásairól. In: Gazdaság és közigazgatás. Bibliotheca Iuridica. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai. Libri Amicorum (44). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 99-107. ISBN 9789633122372

Balázs, István (2020) Az Európai Közigazgatási Tér és az európai közigazgatási jog. In: Közigazgatási jog. Szakigazgatásaink elmélete és működése. Wolters Kluwer, Budapest, pp. 70-90. ISBN 9789632959191

Balázs, István (2015) Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről. In: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei - Tanulmányok (31). Pázmány Press, Budapest, pp. 13-29. ISBN 978-963-308-246-1

Balázs, István (2016) A "jó közigazgatás" illúziója. In: Közjog és jogállam. PTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, pp. 31-43. ISBN 978-963-642-992-8

Balázs, István (2020) A közigazgatási jog fejlődésének sajátosságai, az európai közigazgatási jog problematikája. In: Közigazgatás-elmélet. Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen, pp. 82-94. ISBN 9789634901433

Balázs, István (2019) A magyar közigazgatás az "Európai Közigazgatási Térségben" = The Hungarian Public Administration in the “European Administrative Space. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 68-85. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Barabás, T. János (2020) A 2020. decemberi romániai parlamenti választások és a várható bukaresti politika = The Romanian Parliamentary Elections in December 2020 and the Assumed Policy of Bucharest. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Barabás, T. János (2020) A 2020. novemberi moldovai elnökválasztások értékelése = Evaluation of the November 2020 Presidential Elections in Moldova. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

Baranyi, Béla and Balcsók, István and Dancs, László and Kiss, Éva and Koncz, Gábor and Sallai, János and Szabó, Gyula (2008) A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán) = The Hungarian-Ukrainian border as the external border of the EU (The status and potentials of cross-border connections along the Hungarian-Ukrainian border after Schengen). Project Report. OTKA.

Bartha, Ildikó (2017) The External Side of Parliamentary Democracy. Comment on the Case C-658/11 European Parliament v Council of the European Union. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2016, 4. pp. 449-473. ISSN ISBN 978-9-46236-732-6

Bartha, Ildikó and Lovas, Dóra (2018) Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióban. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 10 (4). pp. 163-178. ISSN 2060-4580

Belényesi, Emese (2016) Alfavezetők a közigazgatásban? ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 9 (1). pp. 22-32. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2012) Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 5 (5). pp. 30-36. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2011) E-közigazgatás a hazai képzésben. VEZETÉSTUDOMÁNY, 42 (3). pp. 48-58. ISSN 0133-0179

Belényesi, Emese (2009) E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban és a továbbképzésben. E-Government tanulmányok, 26 . E-government Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-9753-14-3

Belényesi, Emese (2006) Felnőttoktatók képzése - a közigazgatás szempontjából. In: 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Konferenciakötet / MELLearN 2nd Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Proceedings. MELLearN Egyesület, Debrecen, pp. 228-235. ISBN 978-963-06-1427-6

Belényesi, Emese (2013) Karrier a közszektorban vs. szektorfüggő vezetői karrier? ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 6 (5). pp. 1-14. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2010) Kompetenciafejlesztés a közigazgatásban. JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK, 5 (1-2). pp. 95-100. ISSN 1788-7593

Belényesi, Emese (2011) Közigazgatási képzések, továbbképzések – oktatásmódszertani kérdések, lehetőségek. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 1 (3). pp. 75-89. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese (2014) Változásmenedzsment a közigazgatásban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 978-615-5491-09-2

Belényesi, Emese (2005) A képzés, továbbképzés szerepe a közigazgatási humánerőforrás fejlesztésében. In: MELLearN Egyesület Tanulmánykötet: Lifelong Learning és Kompetencia. Rexpo Kft., Debrecen, pp. 1-11. ISBN 963 218 247 2

Belényesi, Emese (2005) A képzés, továbbképzés szerepe a közigazgatási humánerőforrás fejlesztésében. In: 1. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia = 1st Hungarian National and International Lifelong Learning Conference: Proceedings. Rexpo Kft., Debrecen, pp. 58-70. ISBN 963-472-917-7

Belényesi, Emese (2011) A magyar közigazgatási képzések, továbbképzések intézménytörténete a XX. századtól napjainkig. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 4 (1). pp. 2-13. ISSN 2060-4599

Belényesi, Emese and Dobos, Ágota (2010) Közigazgatási továbbképzések – módszertani alternatívák egy empirikus vizsgálat tükrében. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS, 3 (11). pp. 19-26. ISSN 2060-4599

Bertus, Zoltán (2016) Minkenberg, M. (ed.): Transforming the Transformation? The East European radical right in the political process. London-New York, Routledge, 2015. 376 p. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-), 65 (1). pp. 81-83. ISSN 2064-5031

Bocskor, Ákos (2017) A bevándorláspolitikák kihívásai és újragondolási lehetőségei az Európai Unióban. EDUCATIO, 26 (3). pp. 497-501. ISSN 1216-3384

Bodzási, Balázs (2010) Az európai jelzálogpiac integrálása és az ehhez kapcsolódó nemzetközi magánjogi kérdések = The Integration of European mortgage markets and its question arising in private international law. KÜLGAZDASÁG, 54 (3-4). pp. 23-46. ISSN 0324-4202

Borbély-Pecze, Tibor Bors (2015) Lifelong Guidance in the EU Policy Agenda. In: A report on the work of the European Lifelong Guidance Policy Network 2007-2015. University of Jyväskylä, Faculty Of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyvaskyla, pp. 39-46. ISBN 9789513963361

Boros, Anita (2017) OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises from Hungarian State-Owned Enterprises’ Point of View. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 6-25. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Boros, Anita (2017) Zárszó : Az Európai Parlament 2016. június 9-ei állásfoglalása a nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 242-250. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Boros, Anita (2017) The current situation of the regulation of EU administrative procedure law in the light of European Parliament resolutions. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 4-17. ISSN 2063-9058

Botos, Attila (2018) Románia tudatos térségi szerepvállalása. Studia Mundi – Economica, 5 (4). pp. 14-28. ISSN 2415-9395

Bottoni, Stefano (2014) Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Böhlau Verlag, Köln; Weimar; Berlin, pp. 189-213. ISBN 978-3-412-22253-6

Bottoni, Stefano (2013) Népszolgálat és túlélés. MAGYAR KISEBBSÉG: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE, 67 (1-2). pp. 7-50. ISSN 1224-2292

Bottoni, Stefano (2015) Népszolgálat, túlélés, kollaboráció. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971. In: Népszolgálat. Regio könyvek . Kalligram, Pozsony, pp. 187-231. ISBN 978-80-8101-891-6

Braun, András (2019) Divergencia vagy konvergencia? : Útmutató Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszereihez. Recenzió Dr. Ördögh Tibor a Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között című könyvéről = Divergence or Convergence? : Directory to the Political Systems of Serbia, Croatia and Slovenia. Book Review of The Comparative Analysis of the Political Systems of Serbia, Croatia and Slovenia between 1990 and 2016 by Tibor Ördögh, PhD. Európai Tükör : A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata, 22 (2). pp. 105-108. ISSN 1416-6151

Brenner, János (2017) Önkormányzati reform és a térbeli tervezés reformja Ukrajnában – ígéretes újrakezdés = Reform of the local governments and spatial planning in Ukraine - a promising resumption. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 130-136. ISSN 2062-9923

Budai, Balázs Benjámin (2017) Lean, Six Sigma és a Theory of Constraints a közigazgatás minőségi (értékalapú) újraszervezésében = The Role of Lean, Six Sigma and a Theory of Constraints in the Qualitative (Value-Based) Re-Organizing of Public Administration. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 222-236. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Bukovics, István (2013) Gondolatok a közigazgatás tudományos megalapozásáról. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 4-27. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Bíró-Nagy, András (2019) Az Európai Parlament. In: Az Európai Unió politikai rendszere. Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. – Ludovika Press, Budapest, pp. 99-123. ISBN 9789635310746; 9789635310753; 9789635310760

Bíró-Nagy, András (2019) The Career Paths of Central European MEPs : Political experience and career ambitions in the European Parliament. Romanian Journal of Political Science, 19 (1). pp. 88-114. ISSN 1582-456X

Bíró-Nagy, András and Laki, Gergely (2020) Európaizáció és a törvények minősége Magyarországon. In: A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények. Gondolat, Budapest. (In Press)

Bóka, János and Gombos, Katalin and Szegedi, László (2019) Az Európai Unió intézményrendszere. Scientia Rerum Politicarum . Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-6020-77-2 (nyomtatott); 978-615-6020-78-9 (pdf); 978-615-6020-79-6 (epub)

C

Chronowski, Nóra (2015) Alkotmányossági válság az európai alkotmányos térségben. KÖZJOGI SZEMLE, 8 (4). pp. 67-70. ISSN 1789-6991

Chronowski, Nóra (2014) A magyar alkotmánybíráskodás és a közös európai alkotmányos standardok. JURA, 2. pp. 26-38. ISSN 1218-0793

Csatlós, Erzsébet (2018) EU LAW INFLUENCE ON NATIONAL ADMINISTRATIVE LAW TO PROTECT EU CITIZENS ABROAD. In: Impacts of the EU law on national legislation = Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra, 2017.11.08-2017.11.10, Győr.

Csatlós, Erzsébet (2016) European Administration of the Danube in Hungary. ACTA IURIS STETINENSIS, 13. pp. 55-78. ISSN 2083-4373

Csepeli, György (2019) A vén Európa ifjúsága. EDUCATIO, 28 (1). pp. 34-41. ISSN 1216-3384

Csernicskó, István (2015) A (nyelvi) béke esélyei Ukrajnában (2015. június). MAGYAR TUDOMÁNY, 2015 (10). pp. 1253-1260. ISSN 0025-0325

Csiki, Tamás (2019) Rekordszinten az EU támogatottsága az EP-választás után. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2019 (2). pp. 2-3. ISSN 1789-5286

Csiki Varga, Tamás and Etl, Alex (2020) Németország stratégiai jövőképe és a Bundeswehr reformfolyamata. HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 148 (1). pp. 20-32. ISSN 2060-1506

Czakó, Erzsébet Hajnalka (2009) A lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség. In: Lisszaboni reformok - magyarországi megvalósítás. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest, pp. 209-220. ISBN 978-963-8451-23-1

Czékmann, Zsolt and Cseh, Gergely (2018) Az elektronikus közszolgáltatások megvalósulása napjainkban Magyarországon. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 36 (1). pp. 35-47. ISSN 0866-6032

Czékmann, Zsolt and Cseh, Gergely (2014) Elektronikus közszolgáltatások a SZEÜSZ-ök tükrében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 32. pp. 135-145. ISSN 0866-6032

D

Demeter, M. Attila (2016) Az Európai Unió és politikai közössége. In: Identitás, konfliktus és politikai közösség, 2015. október 24., Kolozsvár.

Dezsériné dr. Major, Mária and Botos, Balázs and Krassó, Adrienn and Trönnberg Révai, Adrienne (2006) Új prioritások a kibővülő Európa iparpolitikájában. (Közösségi és nemzeti politikák kapcsolata) = New Priorities of Industrial Policy in an Enlarged Europe. Project Report. OTKA.

Deák, András György and Szigetvári, Tamás and Rácz, András (2015) Hungary. In: EU-28 Watch. Institut für Europäische Politik, Berlin, pp. 1-6.

Deák, András György and Weiner, Csaba (2018) Hungary: Leveraging political influence. In: The Russian Economic Grip on Central and Eastern Europe. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series, 288 . Routledge, pp. 3-26. ISBN 9780815363422 (Submitted)

Deák, József and Gróf, Anikó (2020) Az Oroszországi Föderáció az Európaitól az Eurázsiai Unió felé. In: Közös kihívások – egykor és most : Tanulmánykötet. Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat, Budapest, pp. 54-69. ISBN 978-615-81441-1-7

Dobos, Edgár (2005) Északi változatok integrációs politikára: Svédország és Finnország szocializációja az Európai Unióban. KÜLÜGYI SZEMLE, 4 (3-4). pp. 39-88. ISSN 2060-4904

Dobos, Edgár and Vizi, Balázs (2018) How should neighbouring states cooperate in the management of diversity? In: Mobility and Inclusion in Multilingual Europe. MIME Project, Geneva, pp. 74-75. ISBN 978-2-839-924-02-3

E

Edmiston, Daniel and Aro, Jari and Havas, Attila and Molnár, György (2016) Public Policy, Social Innovation and Marginalisation in Europe. CRESSI Working Papers (N33/2016) . Oxford University Press, Oxford. ISBN 978-0-9955387-4-0

Eiler, Ferenc (2018) The Congress of European Nationalities and the International Protection of Minority Rights, 1925–1938. In: Populism, Memory and Minority Rights: Central and Eastern European Issues in Global Perspective. Brill Nijhoff, Leiden, Boston, pp. 235-280.

Erdősi, Péter Máté (2016) Electronic Signature Technology in Hungarian Governmental IT Projects in 2010-2015. In: 24th NISPAcee Annual Conference. NISPAcee Press; Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), Zágráb, pp. 1-6. ISBN 9788089013814

Etl, Alex (2015) Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának kontextusa és eredményei. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 8 (3). pp. 114-124. ISSN 1789-5286

Etl, Alex and Csiki, Tamás (2018) Pillanatkép a 2017-es német parlamenti választásról. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2017/4. 34.-46.. ISSN 1789-5286

F

Farkas, Beáta (1997) Az EU regionális politikája a gyakorlatban. Integrált fejlesztési program – Bradford. Tér és Társadalom, 11 (2). pp. 55-66. ISSN 0237-7683

Fazekas, Mihály and Tóth, István János (2017) Corruption in EU Funds? Europe-wide evidence of the corruption effect of EU-funded public contracting. In: EU Cohesion Policy. Routledge, London; New York, pp. 186-205. ISBN 9781138224643

Fazekas, Mihály and Tóth, István János and King, Lawrence Peter (2013) Anatomy of grand corruption. Working Paper (CRC-WP). Corruption Research Center Budapest, Budapest.

Fedinec, Csilla (2012) A 2012-es parlamenti választások Ukrajnában. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, XXV (4). pp. 27-39. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2007) Hatalmi játszmák Ukrajnában. KOMMENTÁR (3). pp. 90-103. ISSN 1787-6974

Fedinec, Csilla (2007) Integrális nacionalizmus: Ukrajna. EGYENLITŐ, 11. pp. 28-31. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2010) Made in állampolgárság a keleti szomszédságban. EGYENLITŐ, 8 (7-8). pp. 38-41. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2007) Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között = Hungarian Parties in Sub−Carpathia between the Two World Wars. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA, 9 (1). pp. 83-110. ISSN 1335-4361

Fedinec, Csilla (2015) Nyugat-Ukrajnában a helyzet rossz, de békés. ÚJ EGYENLÍTŐ, - (10). pp. 24-28. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (2015) Some Aspects of Hungarian-Ukrainian Relations in Our Time. In: A jubilee collection: essays in honor of professor Paul Robert Magocsi on his 70th Birthday. Valerii Padiak Publishers, Uzhhorod; Prešov; New York, pp. 185-194. ISBN 978-966-387-102-8

Fedinec, Csilla (2010) Ukrajnai államfőválasztás 2010: merre visz az út? EGYENLITŐ, 8 (3). pp. 27-31. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2004) Ungvár és vonzáskörzete betagozódása a csehszlovák államba 1918-1928. LIMES - TUDOMÁNYOS SZEMLE, 3. pp. 101-112. ISSN 0238-9266

Fedinec, Csilla (2008) Uzkokolejka : az ukrajnai előrehozott választások mérlege. EGYENLITŐ, 4. pp. 20-24. ISSN 1589-6714

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai autonómia kérdése. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 172-175. ISBN 978 963 693 082 0

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2018) Hány az óra, Vekker úr? : Időzónák és politika Kárpátalján. In: "Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit" : Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről. Károli Könyvek - Magyarnyelv-tanári segédkönyvek . Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar; L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 12-39. ISBN 978-963-9808-92-8

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2015) Poznámky na margo jedného úradného vestníka: Kárpátaljai Közlöny - Подкарпатский Вђстникъ (1939 – 1944). DEJINY (1). pp. 80-96. ISSN 1337-0707

Felber, Zsófia (2014) Útban az interoperabilitás felé. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 157-164. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Fiziker, Róbert (2019) Frau Kuk halálától a k. u. k. Monarchia összeomlásáig. Az Első Osztrák Köztársaság születésének mítoszai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 60 (3). pp. 18-31. ISSN 0002-564X

Fleischer, Tamás (2005) Конкурирующие коридоры или общеевропейская транспортная система? In: Вызовы евроинтеграции в венгерско–украинских экономических отношениях, 2005. május 26-27., Budapest.

Fleischer, Tamás (2005) Competing Corridors or Common European Transport System? In: Eurointegration Challenges in the Hungarian-Ukrainian Economic Relations. Conference volume. Institute for World Economics of the HAS, Budapest, pp. 309-327.

Fleischer, Tamás (2003) Infrastructure Networks in Central Europe and EU Enlargement. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Fleischer, Tamás (2011) Közlekedés és fenntarthatóság - különös tekintettel az EU 2011-es közlekedési fehér könyvére. EURÓPAI TÜKÖR, 16 (5). pp. 23-38. ISSN 1416-6151

Fleischer, Tamás (2008) Közlekedéspolitika az Európai Unióban: az unió alkalmazkodása a globális folyamatokhoz. KÖZ-GAZDASÁG, 3 (4). pp. 95-106. ISSN 1788-0696

Fleischer, Tamás (2011) Sustainable mobility at the EU level - and the new transport White Paper. In: Transport and the environment, Sustainable transport, Green corridors: Eighth SoNorA University Think Tank Conference, 16th of June 2011, Szczecin, Poland.

Fleischer, Tamás (2009) Transport Policy in the European Union from an Eastern Perspective. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Fleischer, Tamás (2011) Transport and sustainability, with special regard to the EU Transport White Paper of 2011. Documentation. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest.

Fleischer, Tamás (1999) A magyar közlekedés hálózatai és az európai csatlakozás. In: Magyarország csatlakozása az EU-hoz: Tendenciák, fejlesztési és finanszírozási gondok az infrastruktúra néhány ágazatában I. Európai Tükör műhelytanulmányok, ISSN 1416-7484, 52 . Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportja, Budapest, pp. 93-122. ISBN 963-9284-00-9

Fleischer, Tamás (1998) A magyarországi infrastruktúra és az európai csatlakozás: Helyzetértékelés. EURÓPA FÓRUM, 8 (1). pp. 3-20. ISSN 1215-4504

Fleischer, Tamás and Futó, Péter (2005) EU Integration Mechanisms Affecting Hungarian Public Policies in the Case of Waste Management. Project Report. Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Science, Budapest.

Franczel, Richárd (2013) Az Egyesült Királyság miniszterelnöki intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 48-68. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Franczel, Richárd (2014) Franciaország miniszterelnöki intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 69-96. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Franczel, Richárd (2014) Németország kormányfői intézménye. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 88-119. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Frenyó, Zoltán (2019) Európa és Magyarország új korszakának lehetősége és realitása. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 62 (6). pp. 1-10. ISSN 0324-7228

Fricz, Tamás and Csizmadia, Ervin and Simon, János (2009) Magyarország az Európai Parlamentben = Hungary in the European Parliament. Project Report. OTKA.

Futó, Péter and Fleischer, Tamás (2004) Regionális hulladék-gazdálkodási stratégiák nemzetközi összehasonlítása: kialakulásuk és az uniós alkalmazkodásban betöltött szerepük a kohéziós és a csatlakozó országokban. EURÓPA 2002, 5 (3). pp. 44-57. ISSN 1585-9096

Futó, Péter and Fleischer, Tamás (2004) A közpolitikákra ható EU-integrációs mechanizmusok – a hulladékgazdálkodás példáján = EU integration mechanisms affecting public policies in the case of waste management. EURÓPAI TÜKÖR, 9 (4-5). pp. 61-87. ISSN 1416-6151

Fábián, Attila (2002) A piaci liberalizáció feltételei Kelet- és Délkelet-Európában. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2002 (1). pp. 114-125. ISSN 0865-7823

Fáth, János (1997) Kelet-Ausztria az új Közép-Európában – a jövőkép és az intézményrendszer kérdései. Tér és Társadalom, 11 (1). pp. 271-281. ISSN 0237-7683

G

Gajduschek, György (2015) Measuring Cross-Sectorial Law Enforcement Capacity of Regulatory Agencies in Hungary. TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, 11 (44). pp. 108-125. ISSN 1842-2845

Gazdag, Ferenc (2019) A Monnet-kód csapdája. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (1). pp. 89-92. ISSN 1416-6151

Gerdesics, Viktória (2016) Az európaiság-balkániság megjelenése Horvátország belső imázsában az EU-csatlakozáskor = The appearance of Europeanness-Balkanness in Croatia’s self-image during the EU-accession. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 3-18. ISSN 2062-9923

Glatz, Ferenc (2001) Az Európai Unió jövőjéről. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (4). pp. 24-31. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Az Európai Unió jövőjéről. In: Európa határok nélkül. Az unió Nizza után. Begegnungen - Crossroad. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (13). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-25.

Glatz, Ferenc (2001) Az Európai Unió és a nyelvek. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (2). pp. 22-27. ISSN 1417-8826

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen (Weltsprachen, regionale Linguae francae, Muttersprachen und die deutsche Sprache). In: Die deutsche Sprache und die EU aus ungarischer Sicht. Begegnungen (14). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-20.

Glatz, Ferenc (2002) Die Europaische Union und die Sprachen. Weltsprachen, regionale Lingua franca, Muttersprachen und die deutsche Sprache. In: „und Thut ein Gnügen Seinem Ambt”. Budapester Beiträge zur Germanistik (39). ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest, pp. 513-522. ISBN 963-463-554-7

Glatz, Ferenc (2001) Europa, europäische Identität, die Europäische Union: Neujahrsetüden. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (11). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 15-22. ISBN 963-00-7315-3

Glatz, Ferenc (2004) Europe’s Future and the Future of National Minorities. In: Innerhalb der Europäischen Union. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (22). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 61-70.

Glatz, Ferenc (2001) Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről. MAGYAR TUDOMÁNY, 46 (7). pp. 853-860. ISSN 0025-0325

Glatz, Ferenc (2001) Újévi etűdök : Európáról, az Európai Unióról, európaiságunkról. EZREDFORDULÓ: STRATÉGIAI KUTATÁSOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN (1). pp. 5-9. ISSN 1417-8826

Gombos, Katalin and Szűcs, Anikó Edit (2019) Review of the European Union’s Regulation Regarding Defence Procurement. ECONOMICS AND MANAGEMENT (1). pp. 28-34. ISSN 1802-3975

Gregor, Anikó and Pallai, Katalin (2017) Kormánytisztviselői integritástréningek hatásosságának elemzése – 2. rész: A módszerben rejlő további lehetőségek = Analysis of Effectiveness of Integrity Trainings for Civil Servants: Part 2: Learning Points Beyond the Validation. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 70-88. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Grúber, Károly (2000) Románia a régiók Európájában. Van-e esélye a romániai devolúciónak illetve az erdélyi regionális kormányzati szervezetek létrehozásának? Tér és Társadalom, 14 (1). pp. 145-162. ISSN 0237-7683

Gyarmati, Enikő (2015) A svájci Esküszövetség képviseleti intézménye európai összehasonlításban 1470 és 1798 között. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT, 24 (4). pp. 62-67. ISSN 1216-2965

Gyeney, Laura and Molnár, Tamás (2016) The Immigration and Asylum Policy of the European Union. In: Union Policies. Eleven International Publishing, The Hague, pp. 183-249. ISBN 978-94-6236-720-3

Gyurgyák, János (2019) Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában = Twilight of Europe? Ways and Wrong Ways in the European History and Politics. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 22 (2). pp. 89-103. ISSN 1416-6151

H

Hajdú, Zoltán and Rácz, Szilárd (2020) Államhatár-politikák az Európai Unióban és Magyarországon a globális koronavírus-válság kezdeti időszakában = Border Policies in the European Union and Hungary in the Initial Period of the Global COVID-19 Crisis. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (2). pp. 202-210. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

Hamberger, Judit (2011) A visegrádi együttműködés múltja, jelene, buktatói és perspektívái = Past, present, perspectives and fails of Visegrad Cooperation. Project Report. OTKA.

Hautzinger, Zoltán (2014) A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 69-78. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Hegedős, Soma (2020) A jogállamiság fogalmának teoretikai problémái az Európai Unió jogfelfogásának vonatkozásában = Theoretical Problems of the Rule of Law in Relation to the Legal Conception of the European Union. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (2). pp. 5-24. ISSN 2677-0288

Hervainé Szabó, Gyöngyvér (1998) A regionális és helyi politika lehetőségei az EU intézményrendszerében. Tér és Társadalom, 12 (1-2). pp. 95-110. ISSN 0237-7683

Hoffman, István (2018) Some Thoughts on the Administration of the Regional Development in the Member States of the EU - In the Light of the Role of the Municipal Bodies. INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, 16 (1). pp. 7-29. ISSN 2335-3414

Hoffmann, Tamás (2019) The Relationship between the European Union and the United Nations. In: Regional and Bilateral Relations of the European Union. Nordex Non-Profit Ltd.; Dialóg Campus Publishing, Budapest, pp. 227-240. ISBN 978-615-5945-51-9 (print); 978-615-5945-52-6 (e-book)

Hohmann, Balázs (2019) Integrity Advisors and the Development of Administrative Communication Culture. European Journal of Multidisciplinary Studies, 4 (1). pp. 29-36. ISSN 2414-8377 (print); 2414-8385 (online)

Horváth, Anett (2014) Pártfinanszírozás története Európában - a brit és a német minta. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (4). pp. 105-109. ISSN 2063-9058

Horváth, Attila and Erdősi, Péter Máté (2016) Rosszindulatú számítógépes fertőződés vizsgálatának lehetséges kérdései és indokai a közigazgatásban. In: IT ÉS HÁLÓZATI SÉRÜLÉKENYSÉGEK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAI. Információs Társadalomért Alapítvány, Budapest, pp. 31-48. ISBN 9786158006156

Horváth, Gyula (1989) A regionális politika központi irányítása Európában. Tér és Társadalom, 3 (2). pp. 112-120. ISSN 0237-7683

Horváth M., Tamás (2015) Megszabva. Városi kormányzás másutt és itthon. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 43-66. ISSN 2062-9923

Huszka, Beáta and Körtvélyesi, Zsolt (2017) Human Rights in the EU’s Conditionality Policy Towards Enlargement Countries in the Western Balkans. Intersections : East European Journal of Society and Politics, 3 (2). pp. 4-7. ISSN 2416-089X

Hutkai, Zsuzsanna (2013) Az uniós források felhasználásának gyakorlata, szabályozási háttere. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 53-74. ISSN 2063-9058

Hárs, Ágnes (2019) Migráció és munkapiac : Az EU-tagság 15 éve. EDUCATIO, 28 (1). pp. 42-57. ISSN 1216-3384

Hörcher, Ferenc (2018) The Future of Conservative Politics in Europe : A Central-European Perspective. In: UNDERSTANDING CONSERVATISM. New Direction - The Foundation for European Reform, Bruxelles, pp. 38-58.

I

Illéssy, Miklós and Nemeslaki, András and Som, Zoltán (2014) Elektronikus információbiztonság - tudatosság a magyar közigazgatásban. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 14 (1). pp. 52-73. ISSN 1587-8694

Inotai, András (2015) Das ungarische "Wirtschaftswunder" ist nicht nachhaltig. Europaische Rundschau, 43 (3). pp. 59-66. ISSN 0304-2782

Inotai, András (2018) Unchanged and Unanswered Challenges ahead of Stormy Period. In: Papers from the Fifth International Scientific Conference of the European Studies Department. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 249-265. ISBN 9789540745688

Iván, Dániel (2017) Egy összegző közigazgatás-tudományi alapmunka – gondolatok Koi Gyula könyvéről = A Reference Monograph on Administrative Science – Thoughts on Gyula Koi’s Book. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 238-246. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

J

Jakab, András (2016) Az európai alkotmányjog nyelve. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. ISBN 9786155527654

Jakab, András (2016) European Constitutional Language. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 9781316532324

K

Kaiser, Tamás (2018) Az „összkormányzati kormányzat” (whole of government) koncepció megvalósulása a skandináv országokban. GLOSSA IURIDICA JOGI SZAKMAI FOLYÓIRAT, 5 (3-4). pp. 153-172. ISSN 2064-6887

Kecskés, Gusztáv (2015) Anatomiâ popytok ustanovleniâ vliâniâ. ROSSIJSKIE I SLAVâNSKIE ISSLEDOVANIâ, 10. pp. 183-191. ISSN 1995-5634

Kengyel, Ákos (2019) Európa választása. A Centre for European Policy Studies Europe’s Choice címen megrendezett, 2019. évi Ideas Lab konferenciája. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 66 (4). pp. 459-466. ISSN 0023-4346

Kis, Norbert (2013) Tapasztalatok és tanulságok a kormánytisztviselői döntőbizottság működésének első éveiről. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 16-24. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Kisling, Zénó (2020) A bécsi diplomataképzés történetének rövid összefoglalása = A Brief History of Diplomatic Training in Vienna. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (2). pp. 199-213. ISSN 2677-0288

Kiss, Gábor Dávid and Csiki, Máté and Varga, János Zoltán (2019) Az IMF és az ESM összehasonlítása, az euróövezet kötvénypiaci felárainak példáján. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (2). pp. 281-296. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Kiss, Miklós and Muha, Lajos (2018) The Cybersecurity Capability Aspects of Smart Government and Industry 4.0 Programmes. INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS, 16 (3). pp. 313-319. ISSN 1334-4684

Kiss, Éva (1990) A regionális politika válaszúton (Európai perspektívák). Tér és Társadalom, 4 (3-4). pp. 194-197. ISSN 0237-7683

Kiszl, Péter (2018) A magyar nyelvű hajózási szakirodalom rekonstrukciója az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának tükrében. KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE, 68 (3). pp. 46-53. ISSN 0023-4362

Kocsis, Károly and Michalkó, Gábor and Szabó, Balázs and Balizs, Dániel and Varga, György (2016) Az Európát érintő közelmúltbeli vándorlások területi jellemzői. In: A változó világ XXI. századi kihívásai. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, pp. 267-276. ISBN 978-615-5545-63-4

Koi, Gyula (2020) A 18–19. századi kontinentális közigazgatás-tudomány szerepe a járványkezelésben. In: Jogi diagnózisok: a COVID-19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. L'Harmattan Kiadó, Budapest.

Komáromi, Nándor and Mihály, Nikolett (2017) PENSION POLICY CHALLENGES AND COMMUNICATION POSSIBILITIES - EMPIRICAL STUDY OF HUNGARIAN UNIVERSITY STUDENTS = NYUGDÍJPOLITIKAI KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK - MAGYAR EGYETEMI HALLGATÓK EMPÍRIKUS VIZSGÁLATA. Studia Mundi – Economica, 4 (5). pp. 31-43. ISSN 2415-9395

Kopátsy, Sándor (2017) Az Európai Unió jövője = Future of the European Union. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 13 (4-6). pp. 399-404. ISSN 1786-6553

Korhecz, Tamás (2019) Közigazgatási per és közigazgatási bíráskodás Szerbiában. ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS, 7 (1). pp. 55-76. ISSN 0866-6628

Kovács, Gábor and Pesti, Tünde and Tőzsér, Erzsébet (2019) A hallgatói magatartásformák megjelenése és változásának folyamata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Vírus 2019” Közös Közszolgálati Gyakorlatán. MAGYAR RENDÉSZET, XIX (2-3). pp. 115-142. ISSN 1586-2895

Kovács, László Imre and Fábián, György and Fejes, Zsuzsanna (2006) Választások az Európai Parlamentbe az Európai Unióban - és Magyarországon = Elections on the European Parliament in the EU - and in Hungary. Project Report. OTKA.

Kovács, Teréz (1991) Események és változások. A helyi átmeneti szakasz első lépései Kelet-Közép-Európában. Tér és Társadalom, 5 (4). pp. 105-108. ISSN 0237-7683

Kovács, Teréz (1991) A szerbiai parlamenti választások eredményei. Tér és Társadalom, 5 (2-3). pp. 95-103. ISSN 0237-7683

Krajkó, Gyula (1989) A gazdasági térszerkezetek és a közigazgatás összefüggése. Tér és Társadalom, 3 (3). pp. 53-69. ISSN 0237-7683

Kruppa, Tamás (2014) A kereszt, a sas és a sárkányfog : kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korszakban : 1578-1597 = The cross, the eagle and the dragon's tooth : plans for an anti-Ottoman league and battles against the Ottomans in the Báthory era : 1578-1597. Collectanea Vaticana Hungariae. Classis, 2 (5). Gondolat; PPKE Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest, Roma. ISBN 978-963-308-208-9

Kukoda, Andrea (2013) Miért éppen a közigazgatás? : Az igazgatásszervezői szakma választásának motivációi (kérdőíves felmérés a Közigazgatás-tudományi Kar hallgatói körében). Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 65-73. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Kulcsár, László (2012) Minél jobban közeledünk feléje, annál inkább távolodik: Svájc és Magyarország esete. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2012 (1-2). pp. 117-118. ISSN 0865-7823

Kóczy, Á. László (2016) How Brexit affects European Union power distribution. Műhelytanulmányok = Discussion Papers (MT-DP-2016/11) . Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-615-5594-44-1

Körösényi, András (2012) A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben = The concept of political leadership in democratic and political theory. Project Report. OTKA.

L

Laposa, Tamás (2019) Az eCohesion-koncepció: szolgáltatáshatékonyság mérése érettségi modellel = The eCohesion concept: Measurement of Online Service Efficiency via Maturity Model. Európai Tükör : A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata, 22 (1). pp. 23-44. ISSN 1416-6151

Laposa, Tamás (2019) Digital Service Maturity: Development of an e-Cohesion-Specific Model. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (3). pp. 81-96. ISSN 2498-5392

Losoncz, Miklós (2019) Magyarország 15 éve az Unióban : Múlt, jelen, jövő, kényszerek és realitások. EDUCATIO, 28 (1). pp. 21-33. ISSN 1216-3384

Ludvig, Zsuzsa (2006) Az Európai Unió és Oroszország energiadialógusa. Műhelytanulmányok (75). Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest.

Ludányi, Dávid (2017) Közszolgálati rendszerek a konvergencia és az empirikus adatok összefüggésében. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 2017 (2). pp. 98-118. ISSN 2063-9058

Lux, Gábor and Faragó, László (2016) Conclusion: An evolutionary look at new development paths. In: The Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, pp. 1-13. (In Press)

Lévai, Imre (2006) Regionalitás, modernitás és komplexitás: Magyarország európai uniós csatlakozásának rendszerszemléletű megközelítése = Regionality, Modernity and Complexity: A Systems Perspective of Hungary's Accession to the European Union. Project Report. OTKA.

M

Major, Iván (2019) Will Central and Eastern European Countries Dismantle the European Union? Contrasting European Developments to Current Trends in the US. JOURNAL OF ECONOMICS AND PUBLIC FINANCE, 5 (2). pp. 234-260. ISSN 2377-1038 (print); 2377-1046 (online)

Makó, Csaba and Illéssy, Miklós and Kirov, Vassil and Stoeve, Svetla (2007) Labour Relations, Collective Bargaining and Employee Voice in SMEs in Central and Eastern Europe. TRANSFER-EUROPEAN REVIEW OF LABOUR AND RESEARCH, 13. pp. 94-114. ISSN 1024-2589

Marján, Attila (2013) Az európai politikai geometria átalakulása és egyes tagállamok Európa-politikája. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 4-15. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Marján, Attila (2013) A föderalizmus fogalmának európai kontextusban való értelmezhetőségéről és néhány ezzel kapcsolatos intézményi kérdésről. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 23-41. ISSN 2063-9058

Marján, Attila and Buda, Lorina (2014) Az Európai Unió válságkezelésének kritikai értékelése. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 21-30. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Martus, Bettina (2020) Recenzió az Ellenőrzés – a fenntartható jó kormányzás eszköze című könyvről = Review of the Book Entitled Audit as a Means of Maintaining Good Governance. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 406-408. ISSN 1786-6553

Medve-Bálint, Gergő (2018) The Cohesion Policy on the EU’s Eastern and Southern Periphery: Misallocated Funds? STUDIES IN COMPARATIVE INTERNATIONAL DEVELOPMENT, 53 (2). pp. 218-238. ISSN 0039-3606

Medve-Bálint, Gergő (2017) Funds for the wealthy and the politically loyal? How EU funds may contribute to increasing regional disparities in East Central Europe. In: EU Cohesion Policy. Routledge, London; New York, pp. 220-240. ISBN 9781138224643

Mihalovics, Árpád and Ablonczyné dr. Mihályka, Lívia and Cowderoy, Natália and Cowderoy, Andrew Blair and Laczik, Mária and Ortutay, Katalin and Pápai, Vilma and Révay, Valéria and Szabolcsi, Zsuzsanna Judit (2009) Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban = Language of politics and economy in the EU. Project Report. OTKA.

Mitrovits, Miklós (2019) Polski wpływ na proces kształtowania się opozycyjnych partii politycznych na Węgrzech (1981–1989). Pamiec i Sprawiedliwosc, 33 (1). pp. 181-210. ISSN 1427-7476

Molnár, Katalin (2019) A Police Café hatása a rendőrség és a közösségek kapcsolatára – 2. rész, interjúelemzés. MAGYAR RENDÉSZET, XIX (2-3). pp. 163-205. ISSN 1586-2895

Molnár, Tamás Levente (2021) A 2021-es német választási év jelentősége = The Relevance of the 2021 German Election Year. KKI ELEMZÉSEK, E-2021. ISSN 2416-0148

Molnár, Tamás Levente and Csiki, Tamás and Etl, Alex and Varga, Gergely (2020) Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (2.) = Towards a More Effective European Foreign Policy? Evaluating the Proposals on Qualified Majority Voting and the European Security Council (2). KKI ELEMZÉSEK, 2020 (18). pp. 1-10. ISSN 2416-0148

Molnár, Tamás Levente and Csiki, Tamás and Fejérdy, Gergely (2020) Egy hatékonyabb európai külpolitika felé? A minősített többségi szavazásról és az Európai Biztonsági Tanácsról szóló javaslatok értékelése (1.) = Towards a More Effective European Foreign Policy? Evaluating the Proposals on Qualified Majority Voting and the European Security Council (1). KKI ELEMZÉSEK, 2020 (17). pp. 1-12. ISSN 2416-0148

Murádin, János Kristóf (2020) Az európai integráció története és elméletei = History and Theories of the European Integration. Jegyzet . Scientia Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-975-039-1

N

Nagy, Andrea Magda and Konka, Boglárka (2015) VOC modellek és társadalomtudományos teljesítmény az Európai Unióban. In: Tavaszi Szél 2015 / Spring Wind 2015, 2015.04.10-2015.04.12, Eger.

Nagy, Csongor István (2015) The European Collective Redress Debate after the European Commission’s Recommendation: One Step Forward, Two Steps Back? MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE LAW, 9 (4). pp. 530-552. ISSN 1023-263X

Nagy, Marianna and Hoffman, István and Papp, Dorottya and Burján, Evelin and Cseh, Kristóf B. (2019) A Comparative Research on Municipal Voluntary Tasks of Three Hungarian and Slovenian Municipalities. CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW (CEPAR), 17 (1). pp. 165-197. ISSN 2591-2240

Nagy, Veronika (2016) The Welfare Ban-opticon. Financial Sorting of Low-Income Migrants from Central and Eastern Europe. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26 (4). pp. 74-94. ISSN 1216-2051

Naszádos, Zsófia (2018) Jamaikától Berlinig: a német kormányalakítási tárgyalások elhúzódásának okai és következményei. Kihívások = Challenges (227). MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, Budapest.

Navracsics, Tibor (2020) A csúcsjelölti rendszer rövid élete és furcsa halála. EURÓPAI TÜKÖR: AZ INTEGRÁCIÓS STRATÉGIAI MUNKACSOPORT KÉTHAVONTA MEGJELENŐ FOLYÓIRATA, 23 (1). pp. 7-28. ISSN 1416-6151

Neumann, László and Tóth, András (2018) Hungarian unions under political and economic pressure. In: Rough waters. European trade unions in a time of crises. European Trade Union Institute (ETUI), Brussels, pp. 135-159. ISBN 978-2-87452-496-7 (print); 978-2-87452-497-4 (electronic)

Novák, Tamás (2014) The Central European predicament. The Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series (Vol. 1). Miami - Florida European Unio n Center/Jean Monnet Chair, Coral Gables.

Novák, Zsuzsanna and Varga, József (2019) Losoncz Miklós: Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (1). pp. 161-165. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Nyikos, Györgyi (2011) Aktualitások a fejlesztéspolitika területéről. Kondicionalitás és eredményorientáltság, illetve kohéziós politika versus területfejlesztés. TERÜLETI STATISZTIKA, 14 (1). pp. 38-51. ISSN 0018-7828

Nyikos, Györgyi (2013) Development policy in the age of austerity - result-orientation, effectiveness and sustainability. In: 21st NISPAcee Annual Conference, 2013.05.16-2013.05.18, Belgrád.

Nyikos, Györgyi (2014) Institution-system in transition (Cohesion Policy in Poland and Hungary). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 41-52. ISSN 2063-9058

Nyikos, Györgyi (2014) Institution-system in transition. Cohesion Policy in Poland and Hungary. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 3. pp. 41-52. ISSN 2063-9058

Nyikos, Györgyi (2014) New Territorial Development Tools in the Cohesion Policy 2014-2020. DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT, 6 (3). pp. 40-53. ISSN 1821-2506

Nyikos, Györgyi (2011) Területi tervezés és területi szempontok a fejlesztéspolitikában. FALU VÁROS RÉGIÓ, 18 (2). pp. 35-41. ISSN 1218-2613

Nyikos, Györgyi (2013) A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára. PÉNZÜGYI SZEMLE = PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 2. pp. 165-185. ISSN 0031-496X

Nyikos, Györgyi and Drahos, Zsuzsanna (2011) A területi szempont hangsúlyos megjelenése a fejlesztéspolitikában – átlakuló struktúra? (az elmúlt időszak eseményei és a TA2020). FALU VÁROS RÉGIÓ, 18 (1). pp. 5-16. ISSN 1218-2613

Nyikos, Györgyi and Szabó, Szandra (2019) Szabálytalanságok az Európai Unió kohéziós politikájában – magyar tapasztalatok és tanulságok = Irregularities in the European Union Cohesion Policy – Hungarian Experiences and Lessons Learned. EURÓPAI TÜKÖR (1). pp. 67-87. ISSN 1416-6151

Nyikos, Györgyi and Tátrai, Tünde (2012) Public Procurement and Cohesion Policy. In: 5th International Public Procurement Conference, 2012.08.17, Seattle (WA).

Nádudvari, Anna and Etl, Alex and Bereczky, Nikolett (2020) Quo vadis, PESCO? An analysis of cooperative networks and capability development priorities. STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT (ELEMZÉSEK) / CENTER FOR STRATEGIC AND DEFENSE STUDIES ANALYSES (15). pp. 1-27. ISSN 2063-4862

Németh, Erzsébet and Martus, Bettina Szandra and Vargha, Bálint Tamás and Teski, Norbert (2019) A közszféra integritásának elemzése új módszertan alapján 2018. Állami Számvevőszék, Budapest. ISBN 978-615-5222-19-1

Németh, Ferenc (2020) A Koszovói Különleges Törvényszék = The Kosovo Specialist Chambers. KKI ELEMZÉSEK, E-2020. ISSN 2416-0148

O

Orbán, Anna (2018) Az e-közigazgatás hatékonysága = Effectiveness of E-Government. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM, 20 (2). pp. 137-146. ISSN 1417-7293

Orbán, Anna and Beláz, Annamária (2017) eIdentification - Renewavle Regulated Electronic Administration Services. In: Central and Eastern European eIDem and eIGov Days 2017 : Digital Divide in the Danube Region: Is it stil significant in explaining ICT adoption in eDemocracy and eGovernment? Austrian Computer Society, Wien, pp. 463-475. ISBN 978-3-903035-14-0

P

Palágyi, Menyhért (2017) Észlelés és fantázia. ergo . Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2

Pap, András László and Fiala-Butora, János (2017) Illiberal relations: The individual, the state and the dignity of communities under the Hungarian and Slovak constitutions. ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY SRODKOWO-WSCHODNIEJ / YEARBOOK OF THE INSTITUTE OF EAST-CENTRAL EUROPE, 15 (2). pp. 57-77. ISSN 1732-1395

Papp, Tekla (2012) Connection between the economic crisis and contractual circumstances in Hungary and in the European Union. JURIDICAL TRIBUNE, 2 (2). pp. 114-120. ISSN 2247-7195

Papp, Tekla and Auer, Ádám (2016) Corporate governance in state-owned companies in Hungary. JURIDICAL TRIBUNE, 6 (2). pp. 22-39. ISSN 2247-7195

Papp, Zsófia (2019) Votes, money can buy. The conditional effect of EU Structural Funds on government MPs’ electoral performance. EUROPEAN UNION POLITICS, 20 (4). pp. 543-561. ISSN 1465-1165 (print); 1741-2757 (online)

Paál, Vince (2017) Az 1914. évi sajtótörvény-javaslat képviselőházi vitája. In Medias Res, 6 (1). pp. 1-47. ISSN 2063-6253

Pelle, Anita and Végh, Marcell Zoltán (2019) Hogyan változott az euróövezet a kezdetek óta? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 64 (1). pp. 127-145. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)

Pongrácz, Alex (2019) Szlovák és magyar autonómiatörekvések a történelmi Felvidék területén, 1918–1938. MTA LAW WORKING PAPERS, 6 (7). pp. 1-20. ISSN 2064-4515

Pénzváltó, Nikolett (2019) Is Turkey Still a Reliable Ally? The Case of the Black Sea. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 18 (2). pp. 87-100. ISSN 2498-5392

Pénzváltó, Nikolett (2020) Törökország információs befolyása az Európai Unió államaiban: a puha hatalomtól a fortélyos hatalomig? = The Information Influence of Turkey in the States of the European Union: From Soft Power to Sharp Power? NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 13 (2). pp. 66-79. ISSN 1789-5286 (nyomtatott); 2559-8651 (online)

Pérez Curiel, Concha (2020) Political influencers/leaders on Twitter. An analysis of the Spanish digital and media agendas in the context of the Catalan elections of 21 December 2017. KOME: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE COMMUNICATION INQUIRY. pp. 1-21. ISSN 2063-7330

R

Remek, Éva (2017) Az EBESZ I. Világrend, biztonság, nemzetközi szervezetek, elméletek. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X. (2.). pp. 126-142.

Remek, Éva (2017) Az EBESZ II. Története, helye, szerepe és jellemzői a nemzetközi szervezetek rendszerében. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X. (2.). pp. 143-162.

Remek, Éva (2017) Az EBESZ válságkezelő tevékenysége (intézmények, működési elv, eredmények) ‒ különös tekintettel a válságkezelés elméleti és fogalmi hátterére. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, X (4). pp. 214-234.

Rácz, Lajos and Antalóczi, Péter and Basa, Ildikó and Kisteleki, Károly and Lövétei, István and Máthé, Gábor and Nagyné dr. Szegvári, Katalin and Pomogyi, László and Schweitzer, Gábor and Takács, Albert (2007) Kormányzás és kodifikáció a polgári kori Európában. Project Report. OTKA.

Révész, Balázs (2013) Adatvédelmi kérdések a választási eljárás során. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (4). pp. 75-83. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Rózsa, Péter and Teperics, Károly (2004) Az EU bővítése és a csatlakozni vágyók szándékai a népszavazások tükrében. Tér és Társadalom, 18 (4). pp. 135-148. ISSN 0237-7683

S

Sasvári, Péter László and Rauch, Wolf (2014) Austria and Hungary: different stages of readiness to create added value ​by using business information systems. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 169-178. ISSN 2063-9058

Sik, Domonkos (2017) A politikai kultúra mintázatai Európában. EDUCATIO, 26 (1). pp. 49-62. ISSN 1216-3384

Som, Zoltán (2014) Interoperabilitási kérdések és informatikai biztonsági tükrében a közigazgatásban. In: Az 5. Báthory-Brassai Konferencia tanulmánykötetei. Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 470-480. ISBN 978-615-5460-38-8

Stein-Zalai, Juliane (2015) Review of "Democratic Politics in a European Union under Stress", edited by Olaf Cramme and Sara B. Hobolt. Oxford: Oxford University Press, 2015. Intersections East European Journal of Society and Politics, 1 (3). pp. 158-161. ISSN 2416-089X

Sulyok, Gábor (2018) Humanitárius intervenció az ezredforduló után. In: Emlékkötet Herczegh Géza születésének 90. évfordulója alkalmából. Studia Europaea . PTE ÁJK Európa Központ; Publikon Kiadó, Pécs, pp. 85-118. ISBN 978-615-5457-85-2

Sz. Nagy, Gábor (2018) A sajtót érintő viták a parlamentben 1945 és 1949 között. In Medias Res, 7 (1). pp. 143-176. ISSN 2063-6253

Szabó, Gabriella (2017) Nemzeti radikálisok, 1997 – 2006. In: A polarizáció évei. MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest, pp. 1-63.

Szabó, László András (2017) A migráció hatása a közigazgatásra. MAGYAR RENDÉSZET, 17 (1). pp. 159-175. ISSN 1586-2895

Szabó, Tibor and Fricz, Tamás and Karikó, Sándor and Kiszelly, Zoltán and Molnár, Anikó and Nagy, Miklós and Simon, János (2006) Radikális pártok Európában = Radical parties in Europe. Project Report. OTKA.

Szakál, Imre (2009) Podkarpatszka Rusz jelentősebb pártjainak szereplése a nemzetgyűlési és tartományi választásokon 1924 és 1938 között. ACTA BEREGSASIENSIS, 8 (1). pp. 37-54.

Szarka, László and Kántor, Zoltán and Salat, Levente and Tóth, Norbert and Vizi, Balázs (2013) Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában = Governmental structures and ethnic minority party representation in Central and Eastern-Europe. Project Report. OTKA.

Szemlér, Tamás (2009) Future prospects of the European Union. REVISTA DE ECONOMIA MUNDIAL, 2009 (22). pp. 127-138. ISSN 1576-0162

Szentgáli-Tóth, Boldizsár (2020) Organic laws and the Principle of Democracy in France and Spain. In: Setenta años de Constitución Italiana y cuarenta años de Constitución Española : Volumen IV.: Sistema de fuentes, Justicia constitucional y Organización territorial. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 61-75. ISBN 978-84-340-2602-5

Szentgáli-Tóth, Boldizsár and Tóth, Manó Gábor (2018) Az állam felelőssége a természet által előidézett katasztrófák idején = Nature-lnduced Disasters and the Responsibility of the State. KÖZJOGI SZEMLE, 11 (2). pp. 15-24. ISSN 1789-6991

Szigetvári, Tamás (2019) Az EU szabadkereskedelmi egyezményei és a déli Mediterráneum : Esélyek és kihívások. Műhelytanulmányok (132). Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-686-2

Szikra, Dorottya (2018) Ideológia vagy pragmatizmus? Családpolitika az orbáni illiberális demokráciában. In: Lépték és irónia. L'Harmattan; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, pp. 219-240. ISBN 9789634143963

Szilvásy, György Péter (2017) Commentaries on reneual model rules on EU administrative procedure (Book IV – contracts; chapter 3 – execution and validity of EU contracts). PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA (3). pp. 40-59. ISSN 2063-9058

Szilágyi, Emese (2020) A párt- és kampányfinanszírozás európai modellje: egyenlő pályák, egyenlő esélyek. MTA LAW WORKING PAPERS, 7 (10). pp. 2-30. ISSN 2064-4515

Szilágyi, Imre (2010) Tranzíciós folyamatok Horvátországban és Szlovéniában = Transition processes in Croatia and Slovenia. Project Report. OTKA.

Szilágyi, István (2019) Nemzetközi rendszer és geopolitikai modellek közép-európai perspektívából = International System and Geopolitical Models from Central-European Viewpoint. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK (1). pp. 61-87. ISSN 2630-886X

Szilágyiné Fülöp, Erika (2016) A kamarák vállalkozásfejlesztési szerepének kialakulása Európában. In: Társadalom, kulturális háttér, gazdaság. International Research Institute, Komárno, pp. 433-438. ISBN 978-80-89691-33-3

Szádeczky, Tamás (2018) Cybersecurity authorities and related policies in the EU and Hungary. In: Central and Eastern European e|Dem˛and e|Gov Days 2018. CEEeGov Days (331). Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, pp. 287-299. ISBN 978-3-7089-1737-5; 978-3-903035-20-1

Szép, Viktor (2019) New intergovernmentalism meets EU sanctions policy: the European Council orchestrates the restrictive measures imposed against Russia. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337

Särav, Sandra and Kerikmäe, Tanel and Kasper, Ágnes (2016) Az e-polgárság mint a virtuális migráció eszköze Észtországban. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 16 (2). pp. 8-31. ISSN 1587-8694

T

Takács, Péter (2020) Renaming States – A Case Study: Changing the Name of the Hungarian State in 2011.: Its Background, Reasons, and Aftermath. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SÉMIOTIQUE JURIDIQUE. ISSN 0952-8059

Tamás, András (2013) A közigazgatás-tudomány helye és szerepe a tudományokon belül. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (2). pp. 28-34. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tanács-Mandák, Fanni and Nuber, István (2017) Az olasz képviseleti demokrácia. Dialóg Campus Kiadó; Nordex Kft., Budapest. ISBN 978-615-5845-32-1

Tarrósy, István and Vörös, Zoltán (2020) Hungary’s Pragmatic Foreign Policy in a Post‐American World. POLITICS IN CENTRAL EUROPE, 16. pp. 113-134. ISSN 1801-3422

Tebeli, Izabella (2014) A hatékony állam kapcsolata a civil szervezetekkel, kiemelt figyelemmel a pénzügyi fogyasztóvédelemre. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás (1). pp. 194-203. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9066 (online)

Tilki, Katalin (2017) Természetvédelem nemzetközi szinten és az Európai Unióban. Belügyi Szemle, 65 (5). pp. 87-104. ISSN 2062-9494 (nyomtatott); 2677-1632 (online)

Tóth, András (2018) A Momentum és Magyarország válaszutjai. In: Mozgalmi társadalom. Noran Libro Kiadó, Budapest, pp. 243-278. ISBN 978-615-57-6150-8

Tóth, Enikő (2015) A magyar nyelvű ügyintézés lehetősége a Beregszászi járás önkormányzataiban (2015-ös felmérés alapján). In: Terek, intézmények, átmenetek. Határhelyzetek (VIII). Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest, pp. 249-270. ISBN 978-615-5389-55-9

Tóth, László (2020) A stabil kormányzás feltételeinek alapvető változása a 2010-es években Spanyolországban = The Fundamental Changes of the Conditions of the Government Stability in the 2010s in Spain. KÜLÜGYI MŰHELY, 2 (1). pp. 251-272. ISSN 2677-0288

Tóth, Mihály and Csernicskó, István (2014) Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. Kárpátaljai Magyar Könyvek (234). Intermix Kiadó, Ungvár; Budapest. ISBN 978 963 9814 65 3

Tóvári, Judit (2001) Az Európai Unió információs rendszere. Dialógus, Nyíregyháza.

Török, Ádám (2015) Assessing the Role of R&D in International Competitiveness: Some Conceptual and Methodological Problems. In: 4th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI), 2013. június 16-19., Budapest.

U

Udvarhelyi, Bence (2019) Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után. Patrocinium Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-413-258-5

V

Vadál, Ildikó (2012) Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Tér és Társadalom, 26 (3). pp. 133-137. ISSN 0237-7683

Varga, Csaba (2020) Kultúrdiplomáciai program és kudarca az Antall-kormány idején : Hungarian Reference Library (CD-ROM Hungary) = A Project in Cultural Diplomacy and its Failure During the Antall Government : Hungarian Reference Library (CD-ROM Hungary). POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 16 (1-3). pp. 314-332. ISSN 1786-6553

Varga, Árpád (2018) Smuk Péter: Magyar és európai pártjog. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL, 7 (2). pp. 387-391. ISSN 2063-6253

Vida, Krisztina (2013) EU governance trends - dilemmas and recommendations for the Visegrad countries. IWE Working Papers (204). Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-301-602-2

Vizi, Balázs (2015) Kisebbségek politikai szerepe és a nemzetközi szervezetek Európában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 24 (4). pp. 124-141. ISSN 1215-2684

Vizi, Balázs (2015) Political Participation of Minorities in the International Arena: Opportunities and Procedures in a European Context. In: Thucydides vs. Kant in our time : reconsidering the concepts of war and piece: essays in honor of Professor Dr. Gáspár Bíró. University American College, Skopje, pp. 111-130. ISBN 9786084607335

Vértesy, László (2010) Az Európai Unió bővülésének lehetőségei = Enlargement of the European Union: Future Possibilities. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 129-139. ISSN 0865-7823

W

Weiner, Csaba (2018) Energiaellátás-biztonság és gázdiverzifikáció Magyarországon: elmélet és gyakorlat = Energy supply security and gas diversification. KÖZ-GAZDASÁG, 14 (1). pp. 168-189. ISSN 1788-0696 (Submitted)

Z

Zachar, Péter Krisztián (2017) The organisations of business interests in Europe. In: Security & sovereignty in the 21st century. Conference proceedings. Institute for Cultural Relations Policy, Budapest, pp. 70-79. ISBN 978-963-12-7822-4

Zsugyel, János (2000) Az európai integráció és intézményeinek története. Bíbor Kiadó, Miskolc.

Zsugyel, János (2008) The Political and Economic Development in the East Central European and Balkan Countries: A Comparative View. In: New perspectives for the EU team presidencies : new members, new candidates and new neighbours. Together for Europe Research Center and Foundation, Budapest, pp. 443-460. ISBN 978 963 06 5779 2

Zán, Krisztina (2004) Az Európai Unió biztonság és védelempolitikája. HATÁRRENDÉSZETI TANULMÁNYOK, 2004 (2). pp. 99-117. ISSN 1786-2345

Á

Ádám, Antal (1999) A közigazgatás értékkötöttsége az alkotmányos jogállamban. Tér és Társadalom, 13 (3). pp. 19-36. ISSN 0237-7683

Ö

Ördögh, Tibor (2014) A 2014. évi rendkívüli választások Szerbiában. In: Politikatudományi Tanulmányok. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 98-112. ISBN 2064-9851

Ördögh, Tibor (2013) Alkotmánybíróságok a posztjugoszláv térségben. In: Tudományos próbapálya. PEME, Budapest, pp. 418-425. ISBN 979-963-88433-8-8

Ördögh, Tibor (2017) Demokrácia a Nyugat-Balkánon. In: Tudomány és erő. VMAT, Újvidék, pp. 48-55. ISBN 978-86-89095-11-1

Ördögh, Tibor (2016) Győztesek és nyertesek. A 2016. évi szerbiai választások elemzése. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK), 46 (4). pp. 9-24. ISSN 0350-4158

Ördögh, Tibor (2016) Húsz éve szabadon. KÜLÜGYI SZEMLE (3). pp. 121-125. ISSN 2060-4904

Ördögh, Tibor (2019) Létezik-e közös külpolitika az Európai Unióban? EURÓPAI TÜKÖR, 2018 (3). ISSN 1416-6151

Ördögh, Tibor (2012) Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok a Balkánon, különös tekintettel Szerbia, Horvátország és Szlovénia intézményrendszerére. In: Nemzedékek együttműködése a tudományban. PEME, Budapest, pp. 32-42. ISBN 978-963-88433-7-1

Ördögh, Tibor (2017) Serbia: A Consolidated Democracy? International Relations and Diplomacy, 5 (7). pp. 426-440. ISSN 2328-2134

Ördögh, Tibor (2012) Szerbia ombudsmani rendszere. In: Politikatudományi Tanulmányok. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 79-93. ISBN 1417-2488

Ördögh, Tibor (2014) Szerbia pártrendszerének változása, 1990-2014. In: Tudástérkép. VMAT, Újvidék, pp. 178-193. ISBN 978-86-89095-06-7

Ördögh, Tibor (2012) Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összehasonlítása. Grotius E-Könyvtár (58). Grotius, Budapest.

Ördögh, Tibor (2018) Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-5889-72-1

Ördögh, Tibor (2017) Szerbia, mint konszolidált demokrácia? MEDITERRÁN ÉS BALKÁN FÓRUM, 10 (1-2). pp. 23-40. ISSN 1788-8026

Ördögh, Tibor (2012) A válság hatása az Európai Unió nemzeti kormányaira. THEMIS: AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATA. ISSN 2064-0900

Ú

Újlaki, Anna (2019) Rögös úton : Az Európai Unió a válságok korában. EDUCATIO, 28 (1). pp. 183-186. ISSN 1216-3384

This list was generated on Wed Mar 3 03:50:52 2021 CET.