REAL

Connections between sociodemographic characteristics and attitudes towards employees with disabilities = Szociodemográfiai jellemzők és a fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos attitűdök összefüggései

Balázs-Földi, Emese (2019) Connections between sociodemographic characteristics and attitudes towards employees with disabilities = Szociodemográfiai jellemzők és a fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos attitűdök összefüggései. Különleges Bánásmód, 5 (1). pp. 7-17. ISSN 2498-5368

[img]
Preview
Text
BalázsFöldi201901.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (623kB) | Preview

Abstract

Since the annexation to the European Union exceptional attention has been directed to equal opportunities and equal treatment of disadvantaged social groups in Hungary too. The Hungarian state tries to ensure them first and foremost with legal tools. It is, however, not enough to result in lasting changes in the attitude of the society. Personal experiences, as well as, positive messages transmitted by others can produce a positive effect on the development of inclusive approaches. With respect to sociodemographic characteristics (e.g. gender, age, school qualification) investigations into this field suggest different research results. The questionnaire data collection took place in three districts of Hungary. The research was aimed at questioning two test groups, on one hand the employees of social institutions who mainly deal with disadvantaged persons, on the other hand the residents of the given districts, who have the knowledge and approach of an average citizen. The ingenuity of the research is put down to the fact that in Hungary there had never been a research to explore the attitudes of social employees. A total of 747 persons filled in the questionnaires, out of which 408 employees in social institutions and 339 district residents. This present study discloses the deeper connections of the research results which are observable between the two test groups’ attitudes to persons with disabilities and sociodemographic characteristics. Its significance is crucial in identifying the characteristics of the colleague playing an actual role in the integration who, as a reference person, with his own personal involvement can promote the integration of disabled persons into workplace communities. In the research of attitudes three well-distinguished clusters were outlined, which were named as followings: accepting, uncertain/indifferent, rejecting. The study investigates what kind of sociodemographic characteristics the residents, and social workers who belong to the three clusters have. Do people who belong to the same cluster posses similar attributes in both test samples? What kind of attributes have the residents and social workers got who show a higher level of acceptance? According to the findings of the research the attitudes of the district residents differ in age, school qualification and personal experience, whereas in case of the social workers the difference in attitudes depends on age and school qualification. Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta kiemelt figyelem irányul Magyarországon is a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségére, egyenlő bánásmódjára. A magyar állam ezek érvényesülését elsősorban jogi eszközök segítségével igyekszik biztosítani. Ezek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy a társadalom szemléletében tartósan változásokat eredményezzenek. A befogadó attitűdök kialakulására pozitívan hatást gyakorolhatnak a személyes tapasztalatok, illetve a mások által közvetített pozitív üzenetek. Szociodemográfiai jellemzők (pl. nem, életkor, iskolai végzettség) tekintetében e tárgykörben született vizsgálatok eltérő kutatási eredményekről számolnak be. A kérdőíves felmérés adatgyűjtése Magyarország három járásában valósult meg. A kutatás két csoport megkérdezésére irányult, egyrészt az elsősorban hátrányos helyzetű személyek nehézségeivel foglalkozó szociális intézmények munkavállalóira, másrészt a járásokban élő lakosokra, akik a társadalom átlagpolgárainak tájékozottságával, szemléletével rendelkeznek. A kutatás egyedisége, hogy hazánkban nem irányult még vizsgálat a szociális munkások attitűdjeinek feltárására. A kérdőíves kutatás válaszadóinak összlétszáma 747 fő, ebből 408 fő szociális intézményi dolgozó és 339 fő járási lakos. Jelen tanulmány a kutatás azokat a mélyebb összefüggéseket feltáró eredményeit mutatja be, amelyek e két vizsgálati csoport fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdjei és szociodemográfiai sajátosságai között megfigyelhetők. Ennek jelentősége a beillesztésben ténylegesen szerepet vállaló munkatárs jellemzőinek beazonosítása szempontjából lényeges, aki mint referenciaszemély személyes szerepvállalásával elősegítheti a fogyatékos ember munkahelyi közösségekbe történő integrációját. A kutatásban az attitűdök kapcsán három, jól elkülöníthető klaszter rajzolódott ki, melyek a következő elnevezéseket kapták: elfogadó, bizonytalan/közömbös, elutasító. A tanulmány arra keresi a választ, hogy milyen szociodemográfiai jellemzőkkel rendelkeznek e három klaszterbe tartozó lakosok, illetve szociális munkások? Mindkét vizsgálati mintában hasonló jellegzetességekkel rendelkeznek-e az egy klaszterbe tartozók? Milyen sajátosságokkal rendelkeznek a magasabb szintű befogadást mutató lakosok és szociális munkások? A kutatás eredményei szerint a járási állampolgárok esetében az attitűdök az életkor, az iskolai végzettség, és a személyes tapasztalatok alapján is eltéréseket mutatnak, míg a szociális munkásoknál csak az életkor és az iskolai végzettség szerint jelentkezik attitűdbeli különbség.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: employee with disabilities, social worker, inclusive approach, labour market, employment, fogyatékos munkavállaló, szociális munkás, befogadó szemlélet, munkaerőpiac, foglalkoztatás
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD3 Labor / munkaügy > HD31 Employment / munkaerőpiac
H Social Sciences / társadalomtudományok > HN Social history and conditions. / társadalomtörténet > HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
Depositing User: Láda Tünde
Date Deposited: 06 Aug 2019 06:48
Last Modified: 05 Apr 2023 08:06
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/94893

Actions (login required)

Edit Item Edit Item