REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DC France / Franciaország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | N | P | S | T | V | W
Number of items at this level: 111.

B

Balázs, István (2016) A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 57 (2). pp. 16-39. ISSN 0002-564X

Baranyi, Tamás Péter (2018) 1968 májusa Franciaországban és a nagyhatalmi erőegyensúly. VILÁGTÖRTÉNET, 8. (40 (4.). pp. 651-665. ISSN 0083-6265

Bene, Krisztián (2016) The Battles of the French NSKK unit in Hungary. In: Rencontres et conflits. Nouvelles tendances en études romanes. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, I. (I.). PTE BTK Francia Tanszék, Pécs, pp. 149-158. ISBN 978-963-429-071-1

Bene, Krisztián (2010) Collaboration militaire française pendant la seconde guerre mondiale: des volontaires français dans la Waffen-SS 1943-1945. VERBUM: ANALECTA NEOLATINA, 12 (2). pp. 407-420. ISSN 1585-079X

Bene, Krisztián (2015) Les atrocités commises par la LVF en URSS. In: Európa perifériáján. MOSZT Könyvek (8). PTE BTK TTI MOSZT, Pécs, pp. 435-446. ISBN 978-963-642-894-5

Bene, Krisztián (2016) Les combats de l'unité française du NSKK en Hongrie. In: Rencontres et conflits. Nouvelles tendances en études romanes. Acta Romanica Quinqueecclesiensis, I. (I.). PTE BTK Francia Tanszék, Pécs, pp. 21-30. ISBN 978-963-429-071-1

Bene, Krisztián (2016) A Nagy Károly hadosztály. A Waffen-SS francia önkénteseinek harcai a keleti hadszíntéren. MOSZT Könyvek (9). PTE BTK TTI MOSZT, Pécs. ISBN 978-963-429-084-1

Bene, Krisztián (2016) A Szabad Francia Erők 13. idegenlégiós könnyűdandárjában szolgáló magyar önkéntesek. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus, Budapest, pp. 79-88. ISBN 978-615-5680-08-3

Bene, Krisztián and Fejérdy, Gergely (2022) Hiánypótló mű a jelenkori Franciaországról. KÜLÜGYI SZEMLE, 21 (1). pp. 290-299. ISSN 1587-9089

Bárány, Attila (2015) „Les représentations de l’Ordre de Saint-Michel en Hongrie”. In: Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Lazi, Szeged, pp. 182-199. ISBN 978 963 267 270 0

Bárány, Attila Pál (2014) La Hongrie et la guerre de Bretagne (1488-1493). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK, XXII. pp. 38-64. ISSN 1217-4602

C

Csernus, Sándor (2015) Jean de Joinville: Szent Lajos élete és bölcs mondásai. A középkori francia történeti irodalom remekei, 2 . Balassi, Budapest. ISBN 978-963-506-963-7

D

Demeter, Gábor (2015) A Balkán-háborúk képe a francia szakirodalomban. VILÁGTÖRTÉNET, 37 (2). pp. 338-341. ISSN 0083-6265

Drimba, Péter and Balogh, Péter and Ertsey, Imre and Farkas, István and Fenyves, Veronika and Kovács, Sándor and Supp, György (2008) A francia és a magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerek segítségével = Comparison of the agriculture in Hungary and in France - multidimensional statistical methods. Project Report. OTKA.

F

Fejérdy, Gergely (2014) Auer Pál, az Árnyékember. A 20. századi magyar-francia kapcsolatok egy meghatározó szereplője. Kommentár (3). pp. 71-85. ISSN 1787-6974

Ferwagner, Péter Ákos (2019) Közel-keleti kihívások a francia hadsereg előtt, 1918-1927. In: A győzelem és a vereség arcai. A hadviselés és a fegyveres küzdelem történeti szálai. Fejezetek a hadtörténelemből (7). Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs; Budapest, pp. 45-77.

Ferwagner, Péter Ákos (2019) A "szíriai párt" Franciaországban a Nagy Háború előestéjén és első éveiben. In: Az Eiffel-torony árnyékában : Majoros István 70 éves. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, pp. 203-215. ISBN 978-963-489-167-3

Fodor, Gábor (2014) La Question Arménienne en France et en Hongrie au XXe siècle. In: Entre coopération et antagonismes. Éditions Codex; Université de Pécs, Talmont St. Hilaire, pp. 51-57. ISBN 978-2-918783-07-7

Forgács, Balázs (2016) Antoine Henri Jomini és a nemzeti háború. In: Magyarország Európában, Európa a világban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, pp. 35-43. ISBN 978-615-5680-08-3

Forgács, Balázs (2017) Reglamento de Partidas y Cuadrillas – Az első gerillaszabályzat : Reglamento de Partidas y Cuadrillas – The first Regulation for Guerrillas. HADTUDOMÁNYI SZEMLE, 10 (1). pp. 23-35. ISSN 2060-0437

Fábián, Laura (2017) Egy 14. századi új Salamon: V. (Bölcs) Károly francia király. In: Micae mediaevales VI. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák (11). ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Budapest, pp. 67-86. ISBN 978-963-284-826-6

Fábián, Laura (2017) L'image du roi sage en Occident au XIVe siècle et un exemple concernant la Hongrie à l'époque angevine: le Secretum secretorum de Louis le Grand de Hongrie. In: “M’en anei en Ongria”. Relations franco-hongroises au Moyen Âge II. Memoria Hungariae (4). MTA, Debrecen, pp. 83-103. ISBN 9789635088461

Förköli, Gábor (2016) Apprentissage galant, apprentissage politique :le cabinet d’écriture du secrétaire Le Masle. In: La sociabilité du solitaire: pratiques et discours de l'intimité, de l'exclusion et du secret à l'époque moderne. Hermann, Paris, pp. 137-153. ISBN 9782705692988

Förköli, Gábor (2023) Compétence d'auteur et accès aux secrets. Jean de Silhon comme secrètaire. In: Secrétaires à la Renaissance. Cahiers V.L. Saulnier (40). Sorbonne Université Presses, Paris, pp. 211-225. ISBN 9791023107487

G

Gausz, Ildikó (2019) Mozaikdarabok Mercoeur hercegének képéhez : Philippe-Emmanuel de Lorraine útja Székesfehérvárig (1582–1598) = Mosaics to the Image of Duke of Mercœur the Political Career of Philippe-Emmanuel de Lorraine, 1582–1598. VILÁGTÖRTÉNET, 9 (41) (2). pp. 235-251. ISSN 0083-6265

Gazda, István (1991) Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei. In: Széchenyi és kora. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (21). Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 963 555 810 4

Györkös, Attila (2014) Francia politikai törekvések a skizma idején és a konstanzi zsinaton. In: „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Printart-Press, Debrecen, pp. 60-69. ISBN ISBN 978-963-89963-3-6

Györkös, Attila (2021) Francia-magyar diplomáciai kapcsolatok (1499-1529) = French–Hungarian Diplomatic Relations (1499–1529). VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 11(43) (4). pp. 517-530. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Györkös, Attila (2022) Györkös, Attila: A Trója-motívum meg jelenése a késő középkori magyar–francia diplomáciában. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO HISTORIAE, 49 (1). pp. 99-108. ISSN 2560-2144

Györkös, Attila (2014) Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. NK, Budapest-Debrecen, pp. 543-550. ISBN ISBN 978-963-473-760-5ö

Györkös, Attila (2022) A Trója-motívum meg jelenése a késő középkori magyar–francia diplomáciában. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae (49). pp. 99-108. ISSN 25602144

H

Harangi-Tóth, Zoltán (2018) Hungarians fighting for France in Indochina. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 17 (3). pp. 63-70. ISSN 2498-5392

Horkay Hörcher, Ferenc (2017) Pierre Manent és az európai (város)állam nagy narratívája. KELLÉK (57). pp. 133-157. ISSN 1453-7400

J

J. Nagy, László and Ferwagner, Péter Ákos (2021) Az V. Köztársaság algériai és afrikai politikája. In: A jelenkori Franciaország II. L'Harmattan Könyvkiadó Kft., Budapest, pp. 212-232.

K

Kecskés, D. Gusztáv (2013) Magyar−francia kapcsolatok, 1945−1990. Források. Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak . MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-60-4

Kecskés, Gusztáv (2015) Anatomiâ popytok ustanovleniâ vliâniâ. ROSSIJSKIE I SLAVâNSKIE ISSLEDOVANIâ, 10. pp. 183-191. ISSN 1995-5634

Kecskés, Gusztáv (1999) De l’autre côté du ”rideau de fer”…La révolution hongroise de 1956 et la politique étrangère française à la lumière de quelques entretiens avec d’anciens diplomates. SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTO HISTORICO UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS DE IANO PANNONIO NOMINATAE, 15. pp. 155-171. ISSN 0238-4078

Kecskés, Gusztáv (2004) Franciaország Közép-Kelet-Európa politikája 1918-tól napjainkig. Grotius, Budapest.

Kecskés, Gusztáv (2000) Franciaország politikája az ENSZ-ben a „magyar ügy” kapcsán: 1956-1963. SZÁZADOK, 132 (5). pp. 1171-1194. ISSN 0039-8098

Kecskés, Gusztáv (2005) Franciaország állami és nemzeti szimbólumai. In: Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (24). Europa Institut Budapest, MTA TTI, Budapest, pp. 103-118. ISBN 963-218-512-9

Kecskés, Gusztáv (2009) Franciaország és Kelet-Közép-Európa kapcsolata De Gaulle elnöksége idején (1958-1969). VILÁGTÖRTÉNET, 31 (3-4). pp. 22-35. ISSN 0083-6265

Kecskés, Gusztáv (2006) Franciaország: tartózkodó szolidaritás. História, 28 (10). pp. 26-28. ISSN 0139-2409

Kecskés, Gusztáv (2017) François/Ferenc Fejtő comme médiateur de l’Europe centrale en France. In: Exils d’Europe médiane en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Institut d'études slaves (IES), Paris, pp. 79-88. ISBN 978-2-7204-0552-5

Kecskés, Gusztáv (2006) La politique étrangere de la France envers l'Europe centrale et orientale de 1945 a 1956. Le cas hongrois. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 4. pp. 35-45. ISSN 1589-3839

Kecskés, Gusztáv (2002) A francia diplomácia és az 1956-os magyar forradalom. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 44 (1-2). pp. 99-114. ISSN 0040-9634

Kecskés, Gusztáv (2006) A francia közvélemény reakciója (1956. október-december). KOMMENTÁR, 1 (5). pp. 16-23. ISSN 1787-6974

Kecskés, Gusztáv (2006) A francia politikai pártok állásfoglalásai az 1956-os magyar forradalom kapcsán: a magyar kérdés a francia nemzetgyűlésben. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 21 (1). pp. 5-18. ISSN 0237-7934

Kecskés D., Gusztáv (2007) Franciaország és a magyar forradalom, 1956. História Könyvtár, Monográfiák, 22 . MTA Történettudományi Intézet, Budapest.

Kecskés D., Gusztáv (2011) Franciaország, Közép-Kelet-Európa és Magyarország Georges Pompidou elnöksége idején, 1969–1974. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 56 (3). pp. 129-136. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2016) French Foreign policy and the 1956 Hungarian revolution. CORVINUS JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS (COJOURN), 1 (3). pp. 98-110. ISSN 2498-5570

Kecskés D., Gusztáv (2005) La diplomatie française et la révolution hongroise de 1956. Dissertationes (3). Institut hongrois de Paris, Paris, Budapest, Szeged. ISBN 963-865-213-6

Kecskés D., Gusztáv (2009) Les relations entre la France et l’Europe centrale et orientale des années 1860 à nos jours. ÖT KONTINENS: AZ ÚJ- ÉS JELENKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI, 7. pp. 39-43. ISSN 1589-3839

Kecskés D., Gusztáv (2014) Paradigmaváltás Párizsban. Franciaország Kelet-Közép-Európa politikájának átalakulása az első világháború idején. In: Az első világháború, 1914−1918. Tanulmányok és dokumentumok. L’Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 187-207. ISBN 978-963-236-836-8

Kecskés D., Gusztáv (2015) A frankofon Európa és Magyarország a hidegháború kezdetén. VILÁGTÖRTÉNET, 5(37) (4). pp. 675-680. ISSN 0083-6265

Kecskés D., Gusztáv (2013) A kelet-közép-európai rendszerváltás és a francia külpolitika. In: Megroppan a világrend, 1989−1991. Célok, szereplők, következmények. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 73-100. ISBN 978-963-446-685-7

Kecskés D., Gusztáv (2010) A trianoni békeszerződés kelet-közép-európai háttere a francia külpolitika perspektívájában. KISEBBSÉGKUTATÁS, 19 (2). pp. 195-210. ISSN 1215-2684

Kevevári, István (2022) Zsarnokölés és királyi felelősség a francia vallásháborúk idején = Tyrannicide and the King’s Status During the French Wars of Religion. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 82-91. ISSN 2063-9058

Kincses, Katalin Mária (2013) 1813 - csatatér Lipcsénél. Kiállítás a berlini Német Történeti Múzeumban. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1215-1219. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Ferenc Tóth (éd.: La correspondance consulaire crimee du Baron De Tott (1767-1770)). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 266-268. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2013) Ferencz Tóth: Correspondance diplomatique rélatíve a la guerre d' indépendance du prince Francois II Rákóczi (1703-1711). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (1). pp. 262-264. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Hadtörténeti kiállítás - képzőművészeti eszközökkel: "Európa Bécsben. A bécsi kongresszus, 1814/1815". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1207-1211. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) La Correspondance consulaire de Crimée du Baron De Tott (1767-1770), éd. Ferenc Tóth,Centre d’Histoire Diplomatique Ottomane/Center for Ottoman Diplomatic History, Istanbul, Les Éditions Isis, 2014, 266 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 47 (1). pp. 649-651. ISSN 0070-6760

Kincses, Katalin Mária (2015) Mémoires de l'historien militaire hongrois Árpád Maró relatifs á la Premiére Guerre mondialie. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE (2). pp. 121-130. ISSN 0035-2365

Kincses, Katalin Mária (2013) Steffen Poser:Die Völkerschlacht bei Leipzig. "In Schutt Graus begraben". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126 (4). pp. 1190-1192. ISSN 0017-6540

Kosáry, Domokos (1976) Felvilágosult abszolutizmus - felvilágosult rendiség. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 19 (4). pp. 675-720. ISSN 0040-9634

Kosáry, Domokos (1938) Magyar és francia külpolitika 1848-49-ben. SZÁZADOK, 72 (klsz). pp. 642-657. ISSN 0039-8098

Kovács, Eszter (2016) Biographie & politique. Vie publique, vie privée de l’Ancien Régime à la Restauration. STUDI FRANCESI, 178. pp. 122-123. ISSN 0039-2944

Kovács, György and Bartók, László (2022) A második világháborút követő gazdasági paradigmaváltáshoz vezető út Franciaországban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 69 (12). pp. 1577-1596. ISSN 0023-4346

N

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Nagy L., István (2018) Tábornoki kar, tisztikar és társadalom a francia háborúk időszakában (1787–1815). HONVÉDSÉGI SZEMLE: A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA, 146 (6). pp. 154-165. ISSN 2060-1506

Nagy-L., István (2021) A francia háborúk magyarországi tábornokainak csapatnemi háttere. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 134 (4). pp. 947-991. ISSN 0017-6540

Nagy-L., István (2021) A háború képe a Hadi és más nevezetes történetek, valamint a Magyar Hírmondó hasábjain a 18. század végén. EPHEMERIS HUNGAROLOGICA : A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET FOLYÓIRATA, 1 (1). pp. 129-146. ISSN 2786-3522 (print); 2786-3514 (online)

P

Pritz, Pál (1972) Ormos Mária: Franciaország és a keleti biztonság 1931-1936 (recenzió). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 21 (1-2). pp. 147-152. ISSN 0025-0376

Pécout, Thierry (2019) Elitek az Anjou-kori Provence-ban = The Elites in Angevin Provence. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 61 (3). pp. 397-410. ISSN 0040-9634

Pókecz Kovács, Attila (2022) A monarchiák bukásainak alkotmánytörténeti előzményei és közjogi következményei Franciaországban = Constitutional Antecedents and Public Law Consequences of the Fall of Monarchies in France. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 92-101. ISSN 2063-9058

S

Schmal, Dániel (2013) Vallás és Filozófia a 17. századi Franciaországban. In: Hit és ész. Amici Sapientiae. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének kiadványai (1). L'Harmattan - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, pp. 145-178. ISBN 978-963-236-701-9

Somai, Miklós (2016) Az állam szerepe a francia gazdaságban. VGI Műhelytanulmányok (112). MTA KRTK Világgazdasági Intézet, Budapest. ISBN 978-963-301-631-2

Somai, Miklós (2013) Is France's economy a real danger for the European integration? UNIA EUROPEJSKA.PL (3). pp. 7-16. ISSN 2084-2694

T

Tóth, Ferenc (2021) Agents hongrois au service de la France sous l'Ancien régime. In: Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution (XVe-XVIIIe siècles). Éditions Ellipses, Paris, pp. 227-242. ISBN 9782340057210

Tóth, Ferenc (2010) Alliances de revers et modernisation militaire : le rôle des envoyés militaires français en Europe centrale et orientale, XVIIe–XVIIIe siècles. In: La France face aux crises et aux conflits des périphéries européennes et atlantiques du XVIIe au XXe siècle. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, pp. 143-153.

Tóth, Ferenc (2016) " ... Aujourdhuy les François ont sauvé l’Empire..." Le témoignage des mémorialistes de la campagne de Hongrie en 1664. In: Vérités de l’histoire et vérité du moi. Honoré Champion, Paris, pp. 359-367. ISBN 978-2-7453-3108-3

Tóth, Ferenc (2015) Bernard Bachelot: L'expédition de Gigeri, 1664. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 262-263. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2008) D’Andrezel vicomte, konstantinápolyi francia követ szellemi hagyatéka. SZÁZADOK, 142 (4). pp. 1021-1040. ISSN 0039-8098

Tóth, Ferenc (2015) Egy magyar származású francia diplomata életpályája. Magyar történelmi emlékek Értekezések . MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9627-95-6

Tóth, Ferenc (2017) Fadi El Hage: Abraham Fabert. Du clientélisme au maréchalat (1599–1662). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (3). pp. 875-876. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2021) Flavie LEROUX, Les Maîtresses du roi. De Henri IV à Louis XIV. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 293 (4). p. 550. ISSN 0012-4273

Tóth, Ferenc (2015) Françoise Hildesheimer - Dénes Harai (szerk.) Dictionnaire Richelieu. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (3). pp. 917-918. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2013) Identités hongroises dans les correspondances diplomatiques françaises au XVIIIe siècle. In: La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848). Honoré Champion, Paris, pp. 197-209.

Tóth, Ferenc (2022) Junko Thérèse Takeda, Iran and a French empire of trade. The other Persian letters, Liverpool University Press, Oxford University Studies in the Enlightenment, 2020. DIX-HUITIEME SIECLE, 54. pp. 824-825. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (1996) Katonai és politikai emigrációk a XVIII. századi Francia Királyság területén. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 1996 (2-3). pp. 154-173. ISSN 0237-7934

Tóth, Ferenc (2011) Le voyage imaginaire du cardinal de Retz au pays des Magyars: La réception des Mémoires du cardinal de Retz en Hongrie. In: Nouveaux regards sur les Mémoires du Cardinal de Retz. Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 203-213. ISBN 9783823366591

Tóth, Ferenc (2021) Le vrai visage d’une bataille. Réflexions à propos de la découverte d’une source inédite sur la campagne de 1687 en Hongrie à la Bibliothèque Nationale de France. XVIIE SIECLE / DIX-SEPTIEME SIECLE, 292 (3). pp. 149-177. ISSN 0012-4273

Tóth, Ferenc (2015) Les hussards hongrois vus par un Français. CARNET DE LA SABRETACHE (204). pp. 32-36. ISSN 1162-4973

Tóth, Ferenc (2021) Les relations militaires franco-hongroises aux époques moderne et contemporaine. ANNUAIRE DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES, 2021 (152). pp. 352-356. ISSN 1969-6310

Tóth, Ferenc (2017) Lotaringiai V. Károly herceg hadjáratainak naplója. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 130 (3). pp. 745-779. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2018) L’archiduc Charles, un sérieux adversaire pour Napoléon Ier. In: Napoléon stratège. Lienart, Paris, pp. 194-197. ISBN 9782359062328

Tóth, Ferenc (2016) Magyar huszárok francia földön. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára . Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest. ISBN 978-963-7097-78-2

Tóth, Ferenc (2020) Michel Figeac (dir.), Histoire de Bordeaux, Rennes, PUR, 2019, 331 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 52 (1). p. 553. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2011) Missions militaires françaises en Turquie à la fin de l'ancien régime. In: Les horizons de la politique extérieure française. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Brussels; Bern; Berlin, pp. 269-282. ISBN 978-90-5201-717-4

Tóth, Ferenc (2015) „Nagyon hasznos volna, ha a hadtörténetírás fokozottabban koncentrálna a konkrét hadműveletek leírására”: Bemutatjuk Olivier Chaline-t, a Sorbonne (Paris IV) professzorát. Hadtörténelmi Közlemények, 128 (4). pp. 1083-1088. ISSN 0017-6540

Tóth, Ferenc (2022) Souvenir français: Magyarok és franciák Szent Márton földjén. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely. ISBN 978-615-145-58-2

Tóth, Ferenc (2019) Szent Márton útján a vasút hőskorában : Cyprien Polydore périgueux-i plébános pannonhalmi látogatása 1880-ban. COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE, 6. pp. 11-26. ISSN 2064-4205

Tóth, Ferenc (2016) TABETHA LEIGH EWING, Rumor, diplomacy and war in Enlightenment Paris, Oxford, Voltaire Foundation, 2014 (Oxford University Studies in the Enlightenment), pp. 311. STUDI FRANCESI, 178 (1). p. 123. ISSN 0039-2944

Tóth, Ferenc (2022) Un penseur géostratégique avant la lettre : le baron de Tott. NUOVA ANTOLOGIA MILITARE, 3 (11). pp. 643-668. ISSN 2704-9795

Tóth, Ferenc (2020) Viviane Rosen-Prest, La Colonie huguenote de Prusse de 1786 à 1815. La Fin d’une diaspora?, Paris, Honoré Champion, coll. «Vie des Huguenots», 2019, 514 p. DIX-HUITIEME SIECLE, 52 (1). pp. 559-560. ISSN 0070-6760

Tóth, Ferenc (2003) A la hussarde…. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 2003 (3-4). pp. 55-67. ISSN 0237-7934

Tóth, Ferenc (2014) „...mutassuk meg, hogy méltóak vagyunk a francia névre...”. VASI SZEMLE, LXVIII (4). pp. 396-410. ISSN 0505-0332

Tóth, Ferenc (2023) „… számtalanszor bizonyította bátorságát, képességeit és tapasztalatait…” Egy magyar gróf franciaországi marsallá való kinevezésének körülményei. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 463-483. ISSN 0040-9634

V

Vargha, Domokosné and Gazda, István (2003) Zách János Ferenc (1754–1832) csillagász. "…bennem még mindig ’igaz magyar’ szív dobog". Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (42). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-33-2

Vedó, Attila (2013) A Francia Nemzeti Csendőrség a két világháború között. Rendvédelem-történeti Füzetek, 23 (31-34). pp. 185-196. ISSN 1216-6774

W

Wiszt, Diana (2021) Franciaország vagy függetlenség? : Új-Kaledónia és a függetlenségi népszavazás = France or Independence? : The New Caledonian Independence Referendum. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (2). pp. 73-95. ISSN 1587-9089 (nyomtatott); 2060-4904 (online)

This list was generated on Mon Jul 22 21:59:37 2024 CEST.