REAL

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > DK Russia, Soviet Union, Former Soviet Republics / Oroszország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 135.

Article

Ament-Kovács, Bence (2018) Lágerjárat: Utazó vagonkiállítás a szovjet kényszermunkatáborokba. HONISMERET, 46 (2). pp. 20-21. ISSN 0324-7627

András, Edit (2015) From the Coffee Grinder to Sputnik: The Culture of objects and Woman in the service of Ideology. Acta Historiae Artium, LVI. pp. 297-306. ISSN 0001-5830

Balogh, Róbert (2021) Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future. By Kate Brown.New York: WW Norton, 2020. 420 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 10 (2). pp. 409-412. ISSN 2063-8647

Balázs, Eszter (2018) « Illusion d’optique » Les révolutions russes selon les écrivains et les intellectuels hongrois en 1917. Slavica Occitania. ISSN 1245-2491 (Submitted)

Balázs, Eszter (2018) "Szinte csodás krízis" : A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben = “An Almost Miraculous Crisis”. The Reception of the February Russian Revolution in Hungary in 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 443-457. ISSN 0040-9634

Balázs, Eszter (2018) „Szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom értelmiségi fogadtatása Magyarországon 1917-ben. TÖRTÉNELMI SZEMLE. ISSN 0040-9634 (Submitted)

Bencze, András (2023) Русская Америка – глазами венгров = Russian America Through Hungarian Eyes. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 185-195. ISSN 2677-0660

Bodnár, Alexandra (2020) Corn Crusade: Khrushchev’s Farming Revolution in the Post-Stalin Soviet Union. By Aaron Hale-Dorrell. New York: Oxford University Press, 2019. 344 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (2). pp. 380-383. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Boldin, Vladimir A. and Kurginova, Darya Yu and Shirinyants, Alexandr A. (2023) «Нам жаль русских, …нужно помочь страдальцам» = “We feel sorry for the russians, ...we need to help the sufferers”. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 121-136. ISSN 26770660

Bíró, László (2012) Szovjet–jugoszláv viszony a 20. században. VILÁGTÖRTÉNET, 34 (3–4.). pp. 316-324. ISSN 0083-6265

Csizmazia, Gábor (2017) Decisive Change or Determined Continuity? The Trump Administration’s Foreign and Security Policy Viewed from Central and Eastern Europe. ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC MANAGEMENT SCIENCE, 16 (3). pp. 109-126. ISSN 2498-5392

Deák, András and Szunomár, Ágnes (2015) Az orosz-kínai reláció a 21. század elején - haszonelvű kapcsolat vagy világpolitikai tandem? NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 8 (1). pp. 3-22. ISSN 1789-5286

Deák, József (2022) Monarchikus és birodalmi hatások Lengyelországban az 1919–1921-es lengyel–szovjet háború tükrében = Monarchical and Imperial Influences in Poland in the Light of the Polish–Soviet War of 1919–1921. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 10 (3). pp. 102-110. ISSN 2063-9058

Dinnyés, Patrik (2022) I. Napóleon alkalmi orosz követe: I. A. Jakovlev – A. I. Herzen apja. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae (49). pp. 73-81. ISSN 25602144

Dinnyés, Patrik (2020) IV. Iván és I. Péter mikrohistoriográfiája [A micro-historiography of Ivan IV and Peter I]. By Gyula Szvák. Edited by Gábor Klaniczay and István M. Szijártó. Budapest: L'Harmattan, 2019. 175 pp. HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 9 (4). pp. 725-727. ISSN 2063-8647 (print); 2063-9961 (online)

Dinnyés, Patrik (2020) Nagyhatalmi ambíciók II. József és II. Katalin személyes beszélgetéseiben (1780). Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 47. köt.). Tanulmányok a történelemtudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio Historiae, 47. pp. 121-133. ISSN 2560-2144

Ermakova, Olga K. (2023) Практики найма иноземцев на русскую службу при Алексее Михайловиче и Петре Великом = The Practice of Hiring Foreigners For the Russian Civil and Military Service Under Alexei Mikhailovich and Peter the Great. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 105-117. ISSN 2677-0660

Fedinec, Csilla (2022) Az "örök" Lenin. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 12 (3). pp. 62-63. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2016) Az oszthatatlan Ukrajna. ÚJ EGYENLÍTŐ, 16 (5). pp. 22-24. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (2024) Lenin, a nők és a női jogok. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 14 (1). pp. 30-34. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla (2016) A "győzelem napja" - orosz és ukrán interpretációk. Új Egyenlítő. pp. 25-29. ISSN 2064-0439

Fedinec, Csilla (2018) A szovjet film két pillanata. BBC HISTORY: A VILÁGTÖRTÉNELMI MAGAZIN, 8 (4). pp. 53-57. ISSN 2062-5200

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Az Ukrajnából száműzött Lenin : Európai út a kommunizmus öröksége nélkül? REGIO, 24 (1). pp. 73-124. ISSN 0865-557X

Fedinec, Csilla and Csernicskó, István (2016) Széljegyzet egy hivatalos lap margójára : kárpátaljai közlöny (1939–1944). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 18 (2). pp. 73-88. ISSN 1335-4361

Fejérdy, András (2023) Intranzigens antikommunizmus és/vagy pragmatikus diplomácia? XII. Piusz keleti politikája világháború és hidegháború között. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 65 (3). pp. 567-589. ISSN 0040-9634

Fodor, Gábor (2013) Oroszország szerepe az örmény nemzeti ébredésben,1878-1914. Világtörténet, 3 (1). pp. 113-124. ISSN 0083-6265

Földvári, Sándor (2018) Міжкультурні діалоги в дипломатії Св. Папи Іоанна Павла ІІ. Міждисциплінарні Гуманітарні Студії - Серія: Історичні Науки – Interdisciplinary Readings in Humanities – Series: Historical Sciences, 4. pp. 50-60.

Földvári, Sándor (2015) Lutskay Mihály „Historia Carpatho-Ruthenorum” című krónikája és helye a magyarországi reformkori értelmiség irodalmában = The Source of Reception of Anonymus and the Origin of his Reputation in the Russian Historiography: Michajlo Luchkaj's Historia Carpato-Ruthenorum. ELEINK - MAGYAR ŐSTÖRTÉNET, 14 (2). pp. 3-16. ISSN 1588-8487

Gebei, Sándor (2022) A „győzelem napjai” I. Péter cár országában. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae (49). pp. 83-94. ISSN 25602144

Gecse, Géza (2020) Győztes vagy vesztes? : Oroszország első világháborús részvételének problematikája és a béketárgyalásokról való kiszorulásának magyarázata = Problems of Russia’s Involvement in World War I and an Explanation how It Was Crowded out of the Negotiations at the Paris Peace Conference. KÜLÜGYI SZEMLE, 19 (3). pp. 78-93. ISSN 1587-9089

Glatz, Ferenc (2006) Desztalinizáció a szovjet zónában. Az apparátusok ellenállnak, 1953-1957. História, 28 (6-7). pp. 44-49. ISSN 0139-2409

Gyuris, Ferenc (2009) Az orosz ipar történeti fejlődésének politikai, ágazati és térbeli vonatkozásai. Tér és Társadalom, 23 (4). pp. 173-187. ISSN 0237-7683

Gyóni, Gábor (2020) 1941 az orosz historiográfiában : Értelmezések, ellentmondások, politika = 1941 in Russian Historiography : Interpretations, Contradictions, Politics. VILÁGTÖRTÉNET, 10(42) (2). pp. 271-296. ISSN 0083-6265

Hajdu, Tibor (2018) A magyar parlamenti pártok vezetői az 1917. februári orosz forradalomról = The Leaders of the Hungarian Parliamentary Parties about the Russian Revolution of February 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 417-422. ISSN 0040-9634

Halász, Iván (2015) Julia V. Zaparij (szerk.): Konsztytucionalizm v szovremennoj mirovoj i rosszijszkoj isztoriji. Vtorije jelcinszkije cstyenyija (Jekatyerinburg: Uralszkij fegyeralnij unyiverszityet – Fond Jelcina 2014) 161. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY, 56 (3). pp. 102-106. ISSN 0002-564X

Hammerstein, Judit (2022) Az orosz birodalomépítés 20-21. századi alakváltozásai. Recenzió „Gecse Géza Orosz nagyhatalmi politika 1905–2021” című kötetéről. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 18 (4-6). pp. 398-401. ISSN 1786-6553

Hammerstein, Judit (2023) Russia From a Hungarian Perspective. Lajos Thallóczy's Study “Russia and Our Country”. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 47-69. ISSN 2677-0660

Horváth, Attila (2008) A szovjet család- és házassági jog. Iustum, Aequum, Salutare, 4 (3). pp. 55-64. ISSN 1787-3223

Ilyash, György (2021) George F. Kennan és emlékiratai aktualitása : Rendhagyó recenzió. KÜLÜGYI SZEMLE, 20 (1). pp. 162-182. ISSN 1587-9089

Jakab, Elek (1891) Az orosz birodalom történelme. Irta Lázár Gyula. I. köt. A legrégibb időtől Dimitrij Konstantinovits nagyfejedelem haláláig, 1362-ig. II. köt. Dmitrij (Ivanovits) Donszkijtól I. Feodor (Ivanovits) czárig, 1363-tól 1598-ig. III. köt. Boris Godunovtól Nagy Péter czárig, 1689-től 1725-ig. SZÁZADOK, 25 (6). pp. 486-495. ISSN 0039-8098

Kaba, Eszter (2018) "Az 1917-1918-as tél Oroszországban hadifoglyaink legnehezebb időszaka lesz" : Hadifogolysorsok és az oroszországi forradalom = “The Winter of 1917–1918 in Russia will be the Toughest Period for Our Prisoners of War.” Prisoners of War and the Russian Revolution. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 469-478. ISSN 0040-9634

Kalotay, Kálmán (2023) War, Sanctions, and Foreign Direct Investment to and from Russia. MEDUNARODNA POLITIKA, 74 (1189). pp. 133-153. ISSN 0543-3657

Kecskés, Gusztáv (2006) A szovjet blokkban zajló desztalinizáció a NATO perspektívájában (1953-1956). MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 51 (2). pp. 227-234. ISSN 0864-960X (nyomtatott) | 2677-156X (online)

Kecskés D., Gusztáv (2012) A szovjet csatlósállamok a NATO perspektívájában az 1962-es kubai rakétaválság idején. VILÁGTÖRTÉNET, 34 (1–2). pp. 121-145. ISSN 0083-6265

Kemény, László (2021) A Szovjetunió politikai rendszere : 3. rész. Lélektan és hadviselés, 3 (1). pp. 9-21. ISSN 2676-9964

Kincses, Katalin Mária (2015) Hadtörténeti kiállítás - képzőművészeti eszközökkel: "Európa Bécsben. A bécsi kongresszus, 1814/1815". HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (4). pp. 1207-1211. ISSN 0017-6540

Kincses, Katalin Mária (2015) Kiril A. Kocsegarov - Olga V. Havanova - Attila Seres: Oszvobogyityelnaja vajna 1703-1711 gg. v Vengrii i diplomacija Petra I. = Az 1703–1711. évi Rákóczi-szabadságharc és I. Péter orosz cár külpolitikája. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 128 (1). pp. 258-262. ISSN 0017-6540

Klestenitz, Tibor István (2018) Az oroszországi forradalmak értékelése a magyar egyházi közvéleményben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 423-432. ISSN 0040-9634

Krausz, Tamás (2023) Osnovnye cherty smeny obshchestvennogo stroia kak peredela sobstvennost = The Basic Features of System Change as The Redistribution of Ownership. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (1). pp. 43-68. ISSN 2677-0660

Krausz, Tamás (2023) Замечания о природе современной русо- и советофобии = Remarks on the Nature of Modern Russo- and Sovietophobia. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 137-150. ISSN 2677-0660

Ludvig, Zsuzsa (2013) Oroszország új világgazdasági szerepben? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 60 (10). pp. 1090-1118. ISSN 0023-4346

Lőrinczné Bencze, Edit (2022) Hervainé Szabó Gyöngyvér: Oroszország a globális világrendben. (Inter-regionális Tanulmányok.) Kodolányi János Egyetem, Budapest. 2021. 327 o. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 19 (1-2). pp. 290-295. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (elektronikus)

Makai, János (2022) Jaroszlav fejedelem Novgorod élén. Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio historiae (49). pp. 139-157. ISSN 25602144

Makai, János (2019) A Ruszisztikai Központ és a középkori Rusz történetének kutatása. VILÁGTÖRTÉNET, 9(41) (1). 133.-140.. ISSN 0083-6265

Mitrovits, Miklós (2018) Út a katonai intervencióhoz : A prágai tavasz és a magyar pártvezetés. VILÁGTÖRTÉNET, 8 (40) (3). pp. 415-443. ISSN 0083-6265

Moravcsik, Gyula (1951) A szovjet bizantinológia (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. április 23-án tartott előadás). MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 73-96.

Mészáros, Csaba (2013) Irányzatok és módszerek Szibéria néprajzi kutatásában. Ethnographia, 124 (3). pp. 377-283. ISSN 0014-1798

Mészáros, Csaba (2016) Takakura Hiroki: Arctic Pastoralist Sakha. Ethnography and Evolution of Microadaptation in Siberia. Acta Ethnographica Hungarica, 61 (1). pp. 270-271. ISSN 1216-9803

Mészáros, Csaba (2016) A néprajzi és az antropológiai terepmunka perspektívái a rokonság kutatásának tükrében. ETHNO-LORE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE, 33. pp. 21-60. ISSN 1787-9396

Nagy, József (2018) Guerre, conflitti, violenza – La cultura dell’odio dal Novecento fino all’11 settembre. olaszissimo.blog.hu.

Niederhauser, Emil (1987) Formirovanie finanszovogo Kapitala v Roszszii - Konec XIX V. - 1908 G. (A finánctöke Kialakulása Oroszországban a 19 sz végétől 1908-ig). AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE : A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTÖRTÉNETI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA, 29 (3-4). pp. 529-531. ISSN 0002-1105

Négyesi, Imre (2016) A vezetés automatizálásának alapelvei és első eredményei a szovjet fegyveres erőknél II. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, 26 (E-szám). pp. 84-92. ISSN 1215-4121

Odesskiy, Mikhail P. (2023) Визуализация Pоссии в эпоху Петра I: на материале панегирических драм = The Visualization of Russia in the Era of Peter I: On the Contribution of Panegyric Dramas. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 87-103. ISSN 2677-0660

Olasz, Lajos (2019) A Magyar Királyi Csendőrség részvétele a szovjet ejtőernyős partizánok elleni harcban (1944 szeptember–1944 november). Rendvédelem-történeti Füzetek (58). pp. 77-128. ISSN 1216-6774

Pach, Zsigmond Pál (1958) A földesúri gazdaság "porosz utas" fejlődése Oroszországban a XIX. század második felében. SZÁZADOK, 92 (1-4). pp. 146-173. ISSN 0039-8098

Pirger, Orsolya (2015) V. Molnár László, II. Katalin cárnő és az „északi kolosszus”, Tanulmánykötet. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 131 (4). pp. 499-502. ISSN 0025-0171

Plate, Alice (2023) «Московское смятение продолжается до сегодняшнего дня» (рецензия) = “The Moscow confusion continues to this day” (review). RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 199-212. ISSN 26770660

Pollmann, Ferenc (2018) Jön a muszka! Megy a muszka? : Az oroszországi forradalmak hatása a Monarchia hadviselésére a keleti fronton 1917-ben = There Comes The Russian! There Goes The Russian? : The Impact of the Russian Revolutions on the Warfare of the Austro-Hungarian Monarchy on the Eastern Front in 1917. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 399-406. ISSN 0040-9634

Pálffy, Géza (2015) Rukopisnyj traktat „O koronah” načala XVIII v.: pamâtnik russko-vengerskih kulturnih svâzej / „A koronákról”: egy XVIII. századi eleji kézirat, az orosz–magyar kulturális kapcsolatok dokumentuma. SZÁZADOK, 147 (5). pp. 1298-1301. ISSN 0039-8098

Pénzváltó, Nikolett (2019) Orosz–török energiapolitikai kapcsolatok 2019 tavaszán: a folyamatban lévő stratégiai energiaprojektek értékelése. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2019 (2). pp. 41-49. ISSN 1789-5286

Radnóti, Klára (2023) Так называемая русофобия иностранных путешественников по Московии = The So-Called Russophobia of Foreign Travelers to Muscovy. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 169-181. ISSN 2677-0660

Rakaczki, István (2023) Orosz és szovjet hírszerzés 1939-ig. NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE), 11 (3). pp. 3-18. ISSN 2064-3756

Rácz, András (2019) Oroszország és a venezuelai válság. NEMZET ÉS BIZTONSÁG: BIZTONSÁGPOLITIKAI SZEMLE, 2019 (2). pp. 4-11. ISSN 1789-5286

Sashalmi, Endre (2023) A goszudarsztvennoszty szó jelentése és jelentősége az orosz politikai eszmetörténetben. JOG - ÁLLAM - POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT, 15 (1). pp. 21-36. ISSN 2060-4580

Schrek, Katalin (2023) Changes in the Diplomatic Measures of the Russian Empire in the Balkans after the Treaty of Kuchuk Kainardji (1774). HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE, 12 (2). pp. 310-338. ISSN 2063-8647

Sipos, János (2015) Karachay-Malkar Folksongs and their Hungarian Connections. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi (2). pp. 379-396. ISSN 1308-4445

Som, Krisztián (2014) Rendvédelem-történet a filatéliában. Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis), 23 (43-46). pp. 221-233. ISSN 1785-3257 (print); 2560-0893 (online)

Sz. Bíró, Zoltán (2018) Miért és miként bomlott fel a Szovjetunió? = How and why did the Soviet Union Fall Apart? VILÁGTÖRTÉNET, 8 (4). pp. 567-587. ISSN 0083-6265

Szvák, Gyula (2023) «Звездные моменты» венгерской русофобии = “Key Moments” in Hungarian Russophobia. RUSSIANSTUDIES.HU, 5 (2). pp. 151-168. ISSN 2677-0660

Tamás, Ágnes (2018) Az 1917. évi oroszországi események karikatúrák tükrében = The Russian Events of 1917 in the Mirror of Caricature. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 479-498. ISSN 0040-9634

Tüzes, Ágoston Károly (2022) Hugo Stumm és J. A. MacGahan beszámolói a cári Oroszország 1873-as hívai hadjáratáról. KÜLÜGYI MŰHELY, 4 (2). pp. 208-231. ISSN 2677-0288

Vásáry, István (2023) Péter Arany Horda-i cárevics, az orosz egyház szentje és a Csirikovok genealógiája = Peter Ordynsky, Saint of the Russian Church and the Genealogy of the Chirikovs. VILÁGTÖRTÉNET : A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA, 13(45) (2). pp. 299-316. ISSN 0083-6265 (nyomtatott); 2732-2114 (elektronikus)

Vörös, Boldizsár (2018) Egy vármegyei hivatalnok az 1917-es oroszországi forradalmakról, avagy eszközök az eligazodáshoz a világtörténelemben. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 499-507. ISSN 0040-963

Weiner, Csaba (2013) Ludvig, Zsuzsa (ed.) Eurasian Challenges: Partnerships with Russia and Other Issues of the Post-Soviet Area. East European Studies, No. 4, Budapest: Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013, 163pp. BALTIC JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, 3 (2). pp. 123-130. ISSN 2228-0588

Zoltán, András (1983) К предыстории русск. государь. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 29. pp. 71-110. ISSN 0039-3363

Zoltán, András (1984) Megjegyzések az orosz Drakula-történet keletkezéséhez. FILOLÓGIAI KÖZLÖNY, 30. pp. 149-164. ISSN 0015-1785

Ábrahám, Barna (2018) A szlovákok és az oroszországi forradalmak = The Slovaks and the Russian Revolutions. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 60 (3). pp. 459-467. ISSN 0040-9634

Лазич, Т. and Чурчич, М. (2021) Пейковска П. Экономическая интеграция русской эмиграции на Балканах и в Центральной Европе во второй половине 1920-х гг. – на примере Болгарии и Венгрии. Русский исход – век памяти.. pp. 71-79.

Book Section

András, Edit (2016) What Does East-Central European Art History Want? Reflections on the Art History Discourse in the Region since 1989. In: Extending the Dialogue. Essays by Igor Zabel Award Laureates, Grant Recipients, and Jury Members, 2008–2014. Archive books, Igor Zabel Association, Erste Foundation, Berlin, Ljubljana, Vienna, pp. 52-77. ISBN 978-3-943620-52-8

Bene, Krisztián (2015) Les atrocités commises par la LVF en URSS. In: Európa perifériáján. MOSZT Könyvek (8). PTE BTK TTI MOSZT, Pécs, pp. 435-446. ISBN 978-963-642-894-5

Darabos, Enikő (2019) Revolution in Sexual Ethics: Communism and the “Sex Problem”. In: The Russian Revolution as Ideal and Practice. Critical political theory and radical practice . Springer, pp. 51-65. ISBN 978-3-030-14237-7

Deák, András György and Weiner, Csaba (2022) Hungary: more business, less illiberalism. In: Russia and the future of Europe. (The Future of Europe book series . Springer Nature Switzerland AG, Cham, pp. 51-54. ISBN 9783030956479; 9783030956486

Dinnyés, Patrik (2021) Az Orosz Birodalom születésének (1721) magyar nyelvű historiográfiája I. – Összefoglaló Oroszország-történetek. In: Akit Clio elbűvölt : In honorem Romsics Ignác. Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 105-120. ISBN 978-963-496-187-1

Fedinec, Csilla (2013) Институт двойного гражданства на примере венгерско-украинских отношений. In: Россия и Центральная Европа в новых геополитических реалиях / Russia and Central Europe in the new geopolitical realities. Institut Evropy RAN / Russian Academy of Sciences Institute of Europe, Moscow, pp. 198-210. ISBN 978-5-98597-278-8

Fedinec, Csilla (2018) Jelenetek Kárpátalja és a szovjet filmgyártás történetéből. In: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben : Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. RIK-U Kiadó, Ungvár, pp. 197-207. ISBN 978-617-7404-84-1

Fedinec, Csilla (2015) Otázka Podkarpatskej Rusi v rétorike mad'arskej politiky v rokoch 1938-1939. In: Kapotoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. Prešovská Univerzita v Prešove, Presov, pp. 330-340. ISBN 978-80-555-1541-0

Fedinec, Csilla (2008) A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat - MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, pp. 268-273. ISBN 978 963 693 082 0

Gazdag, Vilmos (2014) A szovjet éra hatásának tükröződése a kárpátaljai magyar nyelv szókészletében. In: Az ukrán-magyar nyelvi kapcsolatok múltja és jelene. Vydavnyctvo V. Padjaka, Ungvár, pp. 93-108. ISBN 978-966-387-094-6

Glatz, Ferenc (1998) Vergleichende Untersuchung der Länder des sowjetischen Zone. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945-1991). Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest (7). Europa Institut Budapest, Budapest, pp. 9-25.

Gyóni, Gábor (2017) Egy Ugrin nevű személy a 11. században Novgorodban = Угрин из Новгорода (XI В.). In: Hadak útján XXIV. : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. november 4-6. 2. kötet. Archaeolingua Alapítvány, Budapest; Esztergom, pp. 379-388.

Haid-Lener, Elisabeth (2024) Lemberg or L’vov : The Symbolic Significance of a City at the Crossroads of the Austrian and the Russian Empires. In: Imperial Cities in the Tsarist, the Habsburg, and the Ottoman Empires. Routledge, New York, pp. 270-297. ISBN 9780367655440

Katona, Csaba (2015) Az Osztrák–Magyar és az orosz diplomácia kapcsolatai Forgách Simon újratemetése kapcsán (1904–1906). In: Európa perifériáján. MOSZT Könyvek (8). Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport, Pécs, pp. 151-160.

Kozári, József and Vizi, Sándor (2023) A szovjet Vörös Hadsereg teljesítménye a finn téli háborúban a magyar honvéd vezérkar szemével. In: Korokon, tereken túl : Tanulmánykötet Kiss László tiszteletére. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó, Eger, pp. 69-76. ISBN 978-963-496-261-8

Mészáros, Csaba (2013) The role of cardinal directions in Sakha environmental perception. In: Tvorcheskaja lichnost’ v istoriko-kul’turnom prostranstve. Nauka, Novosibirsk, pp. 454-462. ISBN 978-5-02-019239-3

Nagy Lummenberger, István (2014) Шедевр или грубая поделка? План Вейротера. In: Российская империя и монархия Габсбургов в Наполеоновских войнах - Взгляд из Венгрии. Nestor-Istoriya, Szentpétervár, pp. 58-95. ISBN 9785446904129

Schrek, Katalin (2018) Egy orosz cár Windsorban – I. Miklós 1844-es angliai útja. In: A pécsi russzisztika szolgálatában : Bebesi György 60 éves. PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, pp. 175-183. ISBN 97 8 -9 63-429 -262-3

Sipos, János (2014) Bazı Türkü üslubları ve onların başka Turki halklarının halk müziği ile olan bağlantıları hakkında. In: The Kyrgyz Khaganate in the Context of Medieval Statehood and Culture of the Turkic Peoples. The Muras Foundation, Bishkek, pp. 370-376. ISBN 978-9967-12-424-0

Sipos, János (2012) A karacsáj népzene magyar kapcsolatai. In: Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 273-296. ISBN 978 963 236 629 6

Tardy, Lajos and Schultheisz, Emil and Váradi-Sternberg, János (2009) Magyar orvosok a cári Oroszországban. In: Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai. Kapcsolattörténeti kutatások. Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára (79). Magyar Tudománytörténeti Intézet - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, pp. 1-94. ISBN 978-963-9276-79-6

Пейковска, Пенка (2016) Русская интеллигенция в Болгарии в 20-е годы ХХ в.: социально-профессиональная структура = Russian intelligentsia in Bulgaria in the 1920s. In: Историческая болгаристика (К 100-летию со дня рождения профессора Л. Б. Валева). Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН), Москва, pp. 270-284. ISBN 978-5-7576-0360-5

Monograph

Szvák, Gyula and Filippov, Szergej and Krausz, Tamás and Sisák, Gábor and Sz. Bíró, Zoltán and V. Molnár, László (2006) A történeti ruszisztika historiográfiájának alapkutatásai = The Basic Research on the Historiography of Russistics. Project Report. OTKA.

Vásáry, István (2010) Russo-Tatarica. Fejezetek az orosz-tatár kapcsolatok történetéből = Russo-Tatarica. Chapters from the history of Russo-Tatar relations. Project Report. OTKA.

Conference or Workshop Item

Darabos, Enikő (2018) VORSTELLUNGEN ÜBER SEXUALETHIK UND -PRAXIS DES NEUEN MENSCHEN : Experimente und Auseinandersetzungen. In: Der „neue Mensch“ und das politische Imaginäre in Mitteleuropa 1918/1919: Philosophie, Humanwissenschaften, Literatur, 24.02.2017., Bécs.

Mészáros, Csaba (2013) Az etnológiai megismerés természetéről. In: Felfedezések a humán tudományokban, 2012. november 12, Budapest, Magyarország.

Book

Békés, Csaba, ed. (2021) The History of the Soviet Bloc 1945–1991. A Chronology. Part 1. 1945–1952. Cold War History Research Center, Budapest.

Békés, Csaba, ed. (2022) The History of the Soviet Bloc 1945–1991. A Chronology. Part 2. 1953–1968. Cold War History Research Center, Budapest. ISBN 9786155963155

Katona, Csaba, ed. (2014) Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. Mediawave Konferenciák, 6 . Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, Mediawave Alapítvány, Szombathely. ISBN 978-963-7227-32-5

Békés, Csaba and Borhi, László and Ruggenthaler, Peter and Trașcă, Ottmar, eds. (2015) Soviet Occupation of Romania, Hungary and Austria, 1944/45-1948/49. CEU Press, Budapest; New York. ISBN 9789633860755

Deák, András György, ed. (2015) The end of an era in Eurasia? East European Studies (6). Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 978-963-301-627-5

Csernicskó, István and Hires-László, Kornélia and Márku, Anita, eds. (2008) „hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken”. PoliPrint Kft., Ungvár. ISBN 978 966 7966 71 3

Bene, Krisztián (2016) A Nagy Károly hadosztály. A Waffen-SS francia önkénteseinek harcai a keleti hadszíntéren. MOSZT Könyvek (9). PTE BTK TTI MOSZT, Pécs. ISBN 978-963-429-084-1

Cora, Zoltán (2005) Az 1945-ös szovjet atomkémkedés dokumentumok tükrében. JATEPress, Szeged.

Debrődi, Gábor and Kapronczay, Károly and Molnár, László and Gazda, István and Varga, Benedek (2006) A szabadság vére. Forradalmárok – életmentők – megtorlók. A főváros egészségügye az ’56-os forradalom és a megtorlások idején. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 65 . Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár - Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem - Kresz Géza Mentőmúzeum - Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest. ISBN 978-963-9276-58-1

Dobrovits, Mihály Aladár (2015) Jurták és az EBESZ között : Iszlám és nemzetépítés a volt Szovjetunió szunnita iszlám többségű régióiban. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-506-958-3

Kecskés D., Gusztáv (2005) La diplomatie française et la révolution hongroise de 1956. Dissertationes (3). Institut hongrois de Paris, Paris, Budapest, Szeged. ISBN 963-865-213-6

Makai, János (2015) Fejezetek Vlagyimir-Szuzdal 12-13. századi történetéből. EKF Líceum Kiadó, Eger. ISBN 978-615-5509-35-3

Milton, John and Péti, Miklós (2023) Moszkóvia rövid története, valamint más, kevésbé ismert országok leírása, amelyek Oroszországtól keletre fekszenek egészen Kínáig : Szemtanúk különböző írásai alapján összegyűjtve = A Brief History of Moscovia. Károli könyvek. Műfordítás, forrás . L'Harmattan Kiadó, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest. ISBN 978-963-646-090-7

Mitrovits, Miklós (2010) A remény hónapjai... Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-9697-73-7

Révai, Tamás (2016) Leningrád átállása a hadiállapotra. Agroinform Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-502-998-3

Sipos, János (2014) Kyrgyz Folksongs. Éditions L'Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-236-899-3

Sipos, János and Tavkul, Ufuk (2015) Karachay-Balkar Folksongs. L'Harmattan; MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-234-307-994-3

Sipos, János and Tavkul, Ufuk (2012) A régi magyar népzene nyomában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-236-564-0

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Szovjetunió (1945–1991). Rákóczi-füzetek, 94 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

Szamborovszkyné Nagy, Ibolya (2013) Oktatáspolitika és történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1945–2010) : Ukrajna (1991–2010). Rákóczi-füzetek, 95 . «Líra» Poligráfcentrum, Ungvár. ISBN 9786175961391

V. Molnár, László (2000) Magyar–orosz kulturális kapcsolatok 1750–1815. Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára (17). Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba. ISBN 963-9276-00-6

This list was generated on Mon Jun 17 09:38:21 2024 CEST.