REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD2 Land use / földhasználat"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | R | S | T | Á
Number of items at this level: 42.

A

Arndtné Lőrinci, Renáta and Kristóf, Dániel (2004) A természetvédelmi szempontú mezőgazdálkodás földhasználati rendszerének fejlesztése Bonyhád külterületének példáján. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 2 (1). pp. 109-140. ISSN 1589-4673

B

Balázs, Gergely and Grónás, Viktor and Heltai, Miklós and Bleier, Norbert (2012) A flight safety index alkalmazhatóságának vizsgálata a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földhasználat-tervezésében, tekintettel a repülésbiztonságot veszélyeztető madárfajokra. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 10 (1). pp. 17-24. ISSN 1589-4673

Baranyi, Béla (2002) Szoboszlai Zsolt (szerk.): Szociális földprogramok Magyarországon. Tér és Társadalom, 16 (2). pp. 173-175. ISSN 0237-7683

C

Csereklye, Erzsébet Krisztina (2009) Alterations of landscape constituent and usage with respect of environment influences. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK / JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY, 7 (1). pp. 91-102. ISSN 1589-4673

Csurgó, Bernadett and Kovách, Imre and Megyesi, Gergely Boldizsár (2016) Földhasználat, üzemtípusok, gazdálkodók. In: Földből élők. Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 37-68. ISBN 978-963-446-773-1

Czirfusz, Márton and Tagai, Gergely (2015) A Tér és Társadalom 2014-ben. Tér és Társadalom, 29 (2). pp. 184-190. ISSN 2062-9923

D

Demeter, Gábor and Szepesiné Simon, Éva and F. Romhányi, Beatrix and Horváth, Gergely Krisztián and Németh, Gábor (2022) Creating a database to study settlement level socio-economic development and landuse-changes for the Hungarian Kingdom (1550-1910). In: 16th Digital Approaches to Cartographic Heritage, 2022.09.22-2022.09.24, Cluj-Napoca.

Dudás, Róbert Gyula (2021) A katolikus egyházi birtokok változásai a 20. század első felében. POLYMATHEIA : MŰVELŐDÉS- ÉS NEVELÉSTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT, 18 (1-2). pp. 128-141. ISSN 2732-2092 (nyomtatott); 2732-2521 (online)

F

Fleischer, Tamás (1990) Dimenzióváltás a területgazdálkodásban. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, 10 (2). pp. 55-60. ISSN 0230-4805

Fleischer, Tamás (1998) Gondolatok "Budapest nyugati kapuja" tervezése kapcsán [=Thoughts about the planning of "The Western Gate of Budapest"]. FALU, VÁROS, RÉGIÓ, 5 (10). pp. 11-20. ISSN 1218-2613

Fleischer, Tamás (1985) Iparkitelepítés és infrastruktúra. IPARGAZDASÁG, 37 (5). pp. 1-7. ISSN 0021-0749

Fleischer, Tamás (1992) A dél-budapesti városközpont szerkezeti hatásai (expo). ÖKO, 3 (2). pp. 23-29. ISSN 0866-1731

G

Gaucsík, István (2015) Földreform- és szövetkezetpolitika a szlovák nemzetépítés szolgálatában (1945-1948). In: Föld-parasztság-agrárium. A földkérdés a 20. századi Kárpát-medencében, 5 Jun 2015, Hajdúnánás.

Gazda, István (1977) Az utópista Bolyai Farkas. Úr-bér, kárpótlás, egyesület. (Egy szó az úrbérről). VILÁGOSSÁG, 18 (7). pp. 443-445. ISSN 0505-5849

Gazda, István (1991) Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei. In: Széchenyi és kora. A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei (21). Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Budapest, pp. 11-28. ISBN 963 555 810 4

Győri, Ágnes and Kovách, Imre (2022) A települési egyenlőtlenségek új dimenziója: a mezőgazdasági földhasználat-szerkezet. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 36 (1). pp. 59-81. ISSN 0237-7683

H

Horváth, Gergely Krisztián (2016) Kovách Imre: Földek és emberek. Földhasználók és földhasználati módok Magyarországon. MTA TKI – Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest, 2016. ETHNOGRAPHIA. pp. 1-3. ISSN 0014-1798 (In Press)

Horváth, Gergely Krisztián (2015) Örökségünk és adósságaink. A rurális társadalomtörténet lehetőségei Magyarországon. ETHNOGRAPHIA, 126 (3). pp. 417-433. ISSN 0014-1798

Hoyk, Edit and Farkas, Jenő Zsolt and Hardi, Tamás (2022) Kísérlet a magyarországi földhasználat fenntarthatósági szempontú értékelésére = An Attempt to Assess of Sustainability based on the Hungarian Land Use. A FALU, 37 (1). pp. 5-16. ISSN 0237-4323

J

Josipović, Tatjana (2023) Croatian land acquisition rules after the expiry of the EU moratorium. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW, 18 (35). pp. 64-85. ISSN 1788-6171

K

Kertész, Ádám and Pálinkás, Melinda and Tóth, Adrienn (2016) Földhasználat változás és tájdegradáció. In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet. Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, pp. 470-475. ISBN 978-615-5297-76-2

Kis, Krisztián and Szekeresné Köteles, Rita (2010) Fenntartható földhasználat jelene és lehetőségei a hódmezővásárhelyi kistérségben. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 8 (3). pp. 421-436. ISSN 1589-4673

Kovách, Imre (2018) Földhasználat és földtulajdon-szerkezet. In: Társadalmi Riport 2018. Tárki Társadalomkutatási Intézet Zrt; TÁRKI, Budapest, pp. 248-263.

Kovách, Imre (2012) A VIDÉK AZ EZREDFORDULÓN. Argumentum - MTA szociológiai Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-446-679-6

Káposzta, József and Kollár, Kitti (2021) A mezőgazdasági földhasználat történeti változásai Magyarországon = Historical Changes in Agricultural Land Use in Hungary. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 8 (3). pp. 60-71. ISSN 2415-9395

L

Lipcsei, József (2022) A helyben lakó gazdálkodók területi eloszlásának és forrásfelhasználásának vizsgálata. STUDIA MUNDI - ECONOMICA, 9 (2). pp. 49-57. ISSN 2415-9395

Lipták, Katalin (2023) Néhány gondolat a magyarországi vidéki térségekről. GAZDÁLKODÁS, 67 (3). pp. 277-280. ISSN 0046-5518

M

Magda, Sándor and Szűcs, Csaba and Holló, Ervin and Koncz, Gábor (2023) Új lehetőségek és elképzelések a vidékfejlesztésben és a fejlesztéspolitikában. GAZDÁLKODÁS, 67 (2). pp. 183-190. ISSN 0046-5518

Marchut, Réka (2015) A földreform végrehajtása 1945-ben a Budapest környéki német falvakban. ÖRÖKSÉGÜNK: A NAGY IMRE TÁRSASÁG IDŐSZAKI KIADVÁNYA, 1-2. pp. 15-21.

Mrekva, László (2023) A városi csapadékvíz-gazdálkodás hatékonyságát befolyásoló okok = Reasons Affecting the Efficiency of Urban Rainwater Management. VÉDELEM - TUDOMÁNY : A KATASZTRÓFAVÉDELEM ONLINE SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA, 8 (3). pp. 91-102. ISSN 2498-6194

N

Neszmélyi, György Iván (2014) A Nílus vízhozamának megosztása – regionális együttműködés vagy konfliktus? Tér és Társadalom, 28 (1). pp. 99-112. ISSN 2062-9923

Németh, Gergő and Gyenizse, Péter and Lóczy, Dénes (2020) A földhasználat és a tájmintázat alakulása a Kelet-Külső-Somogyi-dombságban a 18. század közepétől napjainkig. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK, 18 (1). pp. 37-44. ISSN 1589-4673

O

Olajos, István (2012) A megújuló energiával működtetett távhő rendszerek kialakításának földhasználati és társasági jogi alapkérdései. In: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 129-137. ISBN 9789633580172

Olajos, István (2022) Át kell-e alakítani a mezőgazdasági cégeket? Avagy a családi gazdaságokra vonatkozó jogalkotás hatása a mezőgazdasági termelőszervezetekre. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (4). pp. 56-75. ISSN 1788-0386

Orosz, Flóra (2022) The Conditions for Carrying out Agricultural Activities in the Operation of Social Farm. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 17 (33). pp. 118-129. ISSN 1788-6171

R

Raisz, Anikó (2010) Földtulajdoni és földhasználati kérdések az emberi jogi bíróságok gyakorlatában. In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle Herausforderungen der europäischen Regulierung über den landwirtschaftlichen Boden. Novotni Alapitvány, Miskolc, pp. 241-253. ISBN 978-963-9360-77-8

S

Salamon, Lajos and Hegyi, Judit and Kacz, Károly and Tell, Imre (2008) A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban = Investigation Relations of Farm Size Measurement and Comparison on Territorial as well as SGM Basis, in the Region of Western Transdanubia. Project Report. OTKA.

Szalai, Ádám and Fabula, Szabolcs (2021) Az okos vidékfejlesztés lehetőségei és korlátai Magyarországon. MODERN GEOGRÁFIA, 16 (1). pp. 59-79. ISSN 2062-1655

Szinek Csütörtöki, Hajnalka (2022) A szlovák mezőgazdasági föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló törekvések, különös tekintettel a külföldi tőkét használó külföldi jogalanyokra. MISKOLCI JOGI SZEMLE: A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 17 (4). pp. 156-171. ISSN 1788-0386

Szűcs, István and Farkasné Fekete, Mária and Ruff, Ferenc and Széles, Zsuzsanna (2007) A földhasználat és a földjáradék összefüggései = Connection of land-use with land-rent (income). Project Report. OTKA.

T

Tánczos-Szabó, László (2021) Bács-Kiskun megye térszerkezete és a telekárak (Területi különbségek a társadalom értékítéletében). MODERN GEOGRÁFIA, 16 (3). pp. 57-146. ISSN 2062-1655

Á

Árvai, Gergő (2023) The liquidation of undivided common land ownership in Hungary. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG / JOURNAL OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW, 18 (35). pp. 7-17. ISSN 1788-6171

This list was generated on Fri Jul 12 19:25:36 2024 CEST.