REAL

Items where Subject is "H Social Sciences / társadalomtudományok > HD Industries. Land use. Labor / ipar, földhasználat, munkaügy > HD2 Land use / földhasználat > HD24 Trade in land / földforgalom, ingatlenforgalom"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | H | K | L | N | O | S | T | U | V
Number of items at this level: 31.

A

Andréka, Tamás and Olajos, István (2017) A földforgalmi jogalkotás és jogalkalmazás végrehajtása kapcsán felmerült jogi problémák elemzése. MAGYAR JOG, 2017 (7-8). pp. 410-424. ISSN 0025-0147

B

Bagány, Márton and Dávid, Máté and Fási, Csaba and Kiss, Ottó (2014) Az új magyar földforgalmi szabályozás az uniós jogban című tanulmánykötet bemutatása = Review of the New Hungarian Land Market Regulation in the Law of the European Union. POLGÁRI SZEMLE : GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT = CIVIC REVIEW : JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES, 10 (1-2). pp. 509-518. ISSN 1786-6553

Bartha, Ildikó (2017) Földindulás. A földforgalom-szabályozás tagállami és uniós joga. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY, 72 (9). pp. 409-413. ISSN 0021-7166

Bergendi-Rácz, Diána (2018) A szerződésszerű teljesítés követelményei a Ptk. és a Bécsi Vételi Egyezmény rendszerében = Performance in Conformity of Contract in the System of Hungarian Civil Code and CISG. KÜLGAZDASÁG : A KOPINT KONJUNKTÚRA KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA, 62 (3-4). pp. 27-41. ISSN 0324-4202 (nyomtatott); 2732-0235 (elektronikus)

Bodzási, Balázs (2016) Entwicklung der Regelungen zum ungarischen Pfandrecht unter besonderer Berücksichtigung des nicht akzessorischen Pfandrechts. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 24 (1). pp. 215-241. ISSN 0943-3929

Bányai, Krisztina (2023) A mezőgazdasági föld megszerzése – a szerzéskorlátozások alapjai és kihívásai. Publicitas Art-Media Kft., Budapest. ISBN 978-615-81086-5-2

H

Hornyák, Zsófia (2019) A mezőgazdasági földek öröklése. Bíbor Kiadó, Miskolc. ISBN 978-615-5536-67-0

K

Korom, Ágoston (2022) The European Union’s Legal Framework on the Member State’s Margin of Appreciation in Land Policy – The CJEU’s Case Law After the "KOB" SIA Case. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 77-90.

Károlyi, Bálint (2020) A birtokelkobzások végrehajtásának gyakorlata a Wesselényi-féle rendi szervezkedés felszámolása után Trencsén vármegyei példák alapján. In: Doktorandusz hallgatók IX. konferenciájának tanulmányai. Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai - Konferenciák, műhelybeszélgetések (18). EKE Líceum Kiadó, Eger, pp. 135-145. ISBN 978-963-496-172-7

L

Laki, Mihály (2000) Elhúzódó privatizációk (A tulajdonviszonyok fokozatos átalakulásáról) = Postponed Privatisation (On the Gradual Change of the Ownership Structure). Műhelytanulmányok (KTK/IE 2000/7) . MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest.

N

Nagy, Adrienn (2018) Changes in judicial practice related to the land transaction act after reforms of procedural acts = Változások a földforgalmi törvényhez kapcsolódó bírósági joggyakorlatban az elárásjogi törvények reformja után. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 132-156. ISSN 1788-6171

Naárné Tóth, Zsuzsanna and Varga, Júlia (2017) AZ ANGLIAI ÉS A MAGYARORSZÁGI FÖLDMINŐSÍTÉSI MÓDOZATOK ÉS FÖLDÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE = COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARABLE LAND ASSESSMENT SYSTEMS AND LAND PRICES OF ENGLAND AND HUNGARY. Studia Mundi – Economica, 4 (3). pp. 67-77. ISSN 2415-9395

O

Olajos, István (2022) Creation of Family Farms and its Impact on Agricultural and Forestry Land Trade Legislation. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 17 (33). pp. 105-117. ISSN 1788-6171

Olajos, István (2018) A földforgalmi jog felelősségi rendszere. In: Magyarázat a kártérítési jogról. Wolters Kluwer (Budapest), Budapest, pp. 563-589.

Olajos, István (2017) A földforgalomhoz kapcsolódó szerződések anyagi és eljárási kérdései. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERIES JURIDICA ET POLITICA, 2017 (35). pp. 381-392. ISSN 0866-6032

Olajos, István (2023) A közös tulajdonban álló földek használatának problémái - avagy a szocialista tulajdonjog, és annak földjogi leképeződése a jelenkori földhasználati viszonyokra = The Problems of the Use of Commonly Owned Land - or the Socialist Property Law and Its Mapping to Contemporary Land Use Relations. MISKOLCI JOGI SZEMLE : A MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK FOLYÓIRATA, 18 (3). pp. 82-94. ISSN 1788-0386

Olajos, István (2018) The special asset management right of nature conservation areas, the principal of the prohibition of regression and the conflict with the ownership right in connection with the management of state-owned areas = A természeti védettség alatt álló területek speciális kezelői joga, és a visszalépés tilalmának elve, valamint a tulajdonosi joggyakorlás jogának ütközése az állami tulajdonú területek kezelése kapcsán. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 157-189. ISSN 1788-6171

Orosz, Dániel and Péter, Zsolt Szabolcs (2023) Territorial Differences in Hungary's Residential Property Market. THEORY METHODOLOGY PRACTICE: CLUB OF ECONOMICS IN MISKOLC, 19 (2). pp. 53-68. ISSN 1589-3413

S

Szilágyi, Ferenc (2018) Grundzüge des ungarischen Immobilienregisterrechts. Magyar Kereskedelmi Jogi Évkönyv = Ungarisches Jahrbuch für Handelsrecht, 5. pp. 86-140. ISSN 2060-5153

Szilágyi, János Ede (2022) Hungary: Strict Agricultural Land and Holding Regulations for Sustainable and Traditional Rural Communities. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 145-197.

Szilágyi, János Ede (2018) The international investment treaties and the Hungarian land transfer law = A nemzetközi beruházási megállapodások és a magyar földforgalmi jog. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (24). pp. 194-222. ISSN 1788-6171

Szilágyi, János Ede (2018) A vidéki közösség koncepciójának változó kategóriája és jelentősége a föld mint természeti erőforrás viszonyában. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA, 36 (2). pp. 485-502. ISSN 0866-6032

Szilágyi, János Ede and Kovács, Bálint (2022) Acquirement of Land Rights by Foreign Investors: An International Investment Law Perspective. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 55-75.

Szilágyi, János Ede and Szinek Csütörtöki, Hajnalka (2022) Slovakia: Open Market and No Restrictions. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 267-292.

T

Tamáska, Máté (2020) Keller Márkus (2017): Szocialista lakhatás? A lakáskérdés az 1950-es években Magyarországon (L’Harmattan, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 252 o.). TÉR ÉS TÁRSADALOM, 34 (1). pp. 164-166. ISSN 0237-7683 (print); 2062-9923 (online)

U

Udvarhelyi, Bence (2018) Unlawful acquisition of agricultural and forestry land in the criminal law = A mezőgazdasági földek jogellenes megszerzésének büntetőjogi megítélése. AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETJOG, 13 (25). pp. 294-320. ISSN 1788-6171

V

Varga, Márk (2020) Fenntartható közigazgatás - Az elektronizáció szerepe az ingatlanok nyilvántartása kapcsán = Sustainable Public Administration – The Role of Electronisation in Real Estate Registration. PRO PUBLICO BONO: MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZAKMAI FOLYÓIRATA, 8 (2). pp. 110-137. ISSN 2063-9058 (nyomtatott); 2063-9058 (online)

Veres, Pál and Golovics, József (2019) Az ingatlantulajdont érő negatív externáliák problémája a jogosultságok specifikációja és a tranzakciós költségek tükrében. POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT, 15 (4-6). pp. 120-131. ISSN 1786-6553

Veress, Emőd (2022) Romania: Between Scylla of EU Law and Charybdis of National Interest – Belated Restrictions in the Land Market. In: Acquisition of Agricultural Lands : Cross-Border Issues from a Central European Perspective. Central European Academic Publishing, Miskolc; Budapest, pp. 219-248.

Veress, Emőd (2020) Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére. PRO MINORITATE (2). pp. 76-94. ISSN 1216-9927

Voszka, Éva (2020) Állami vagy magántulajdon? : Adalékok egy dichotómia értelmezéséhez. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (12). pp. 1193-1216. ISSN 0023-4346 (print); 1588-113X (online)

This list was generated on Sat Jul 20 11:04:44 2024 CEST.