REAL

Items where Year is 1873

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | D | E | F | G | H | J | M | O | R | S | T | W
Number of items: 52.

C

Czirbusz, Géza (1873) A monói nagy éremlelet. Archaeologiai Közlemények, 9 (2). pp. 37-56.

D

Dobóczky, Ignác (1873) Ermészeti adalékok. Százados rejtély. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

E

Engel Keresztély, János (1873) Visszapillantások a Magyarországon e század elején történt érmészeti törekvésekre. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

Eszterházy, János (1873) A kolosvári Boldog-Asszonyról czimzett domonkosok, jelenleg ferencziek kolostorának ebédlőterme. Archaeologiai Közlemények, 9 (1). pp. 34-36.

Eötvös, Loránd (1873) Az égi testek látszólagos alakjáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (52). p. 485. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) Légszivattyú, mely a hydraulikus lökésen alapszik. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (46). pp. 242-243. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) A capillaritás elméletéről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (52). p. 245. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) A folyadékok összetartásáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (46). p. 242. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) A fény kettős töréséről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (41). pp. 39-40. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) A fényiró sugarak elnyeletéséről a Nap légkörében. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (46). p. 241. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1873) A villany-szikra némely hatásairól. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (46). p. 243. ISSN 0200-3120

F

Fraknói, Vilmos (1873) Berger Illés magyar királyi historiographus. SZÁZADOK, 7 (6). pp. 373-390. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1873) Egy 16-ik századbeli magyar fűvész és orvos emlékezete. SZÁZADOK, 7 (8). pp. 525-537. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1873) Közlemények a báró Révay-család levéltárából. SZÁZADOK, 7 (1). pp. 40-49. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1873) Allgemeine Ethnographie von Dr. Friedrich Müller, Professor stb. Wien, 1873. VIII és 55o lap. Ára 4 ft 5o kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 364-367.

Goldziher, Ignác (1873) Aus zwei Briefen Dr. Goldziher's an Prof. Fleischer. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 27. pp. 155-156.

Goldziher, Ignác (1873) Das Gutachten des Maimonides über Gesang und Musik. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, 22. pp. 174-180.

Goldziher, Ignác (1873) Die theologischen Studien in Oesterreich und ihre Reform. Eine theologisch-historisch-politische Monographie. Wien, Gerold, 1873. 149. lap. Ára 1 frt. 80 kr. Magyar Tanügy, 2. pp. 472-475.

Goldziher, Ignác (1873) Kirándulás Heliopolisz felé. Pesti Napló, 24 (281-82).

Goldziher, Ignác (1873) Muhammed és az arab nemzeti hiúság. Athenaeum, 1. pp. 148-157.

Goldziher, Ignác (1873) Proben muhammedanischer Polemik gegen den Talmud II. : Ibn Kajjim ul-Ǵauzija. Jeschurun: Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums, 9. pp. 28-46.

Goldziher, Ignác (1873) Quarantaine. Pester Lloyd (234).

Goldziher, Ignác (1873) Tanügyi reformok Egyptomban : (Két közlemény). Magyar Tanügy, 2.

Goldziher, Ignác (1873) A héber tanulmányok főiskoláinkban. Magyar Tanügy, 2. pp. 94-99.

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Az I. (Nyelv- és széptudományi) osztály első ülése [1873. jan. 7.]. Akadémiai Értesítő (7). pp. 3-5.

Goldziher, Ignác (1873) A nemzetiségi kérdés az araboknál : arab kutfők nyomán. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből, 3 (8). pp. 1-65.

H

Henszlmann, Imre (1873) A visegrádi korona-bolt és a királyi lakosztály elrendezése. Archaeologiai Közlemények, 9 (1). pp. 1-15.

Hollaender, Leó (1873) Erdély érmészetéhez. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

Horváth, Antal (1873) Legújabb baranyai és pécsvidéki leletek. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

Horváth, Antal (1873) A m. n. muzeumban levő kiadatlan Aurelianus-féle érmek. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

J

Jakab, Elek (1873) Az erdélyi királyi főkormányszéki levéltár közigazgatási és tudományos értéke. SZÁZADOK, 7 (5). pp. 357-361. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1873) A Székely Oklevéltár történetírási fontossága I. SZÁZADOK, 7 (1). pp. 50-61. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1873) A Székely Oklevéltár történetírási fontossága II. SZÁZADOK, 7 (2). pp. 122-128. ISSN 0039-8098

Jakab, Elek (1873) A Székely Oklevéltár történetírási fontossága VI. SZÁZADOK, 7 (3). pp. 198-205. ISSN 0039-8098

M

Majláth, Béla (1873) Lipótmegyei őstelepek. Archaeologiai Közlemények, 9 (1). pp. 37-57.

Majláth, Béla (1873) Tanulmányok az ember eredetének történetéből. Archaeologiai Közlemények, 9 (2). pp. 1-36.

Myskovszky, Viktor (1873) Adalék a régi magyar keresztelő medenczék ismeretéhez. Archaeologiai Közlemények, 9 (2). pp. 90-103.

Myskovszky, Viktor (1873) Honi erődeink ismeretéhez. Archaeologiai Közlemények, 9 (1). pp. 26-33.

Myskovszky, Viktor (1873) A cikádori cistercita-apátsági templom rommaradványa. Archaeologiai Közlemények, 9 (2). pp. 57-62.

O

Ortvay, Tivadar (1873) Dáczia feliratos emlékei és térképe MOMMSEN kiadásában. Archaeologiai Közlemények, 9 (2). pp. 63-89.

R

Rómer, Flóris (1873) A pilini Leshegyen talált csontvázakról. Archaeologiai Közlemények, 9 (1). pp. 16-25.

Rómer, Flóris (1873) A régészeti mozgalom Magyarországban. Archaeologiai Közlemények, 9 (1).

S

Stoczek, József (1873) Apró időközök és nagy sebességek mérése. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (50). pp. 377-388. ISSN 0200-3120

Stoczek, József (1873) Újabb nyomozások a színkép-elemzés terén (Előadatott a m. Tudományos Akadémia 1873 május 25-én tartott XXXIII.ik közülésén). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (46). pp. 214-223. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1873) A „Birminghami philantrop”. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (43). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1873) Tudósok statisztikája. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (43). pp. 108-112. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1873) A bécsi világtárlat mágnesei. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (51). pp. 417-432. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1873) A propeller felületről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 7 (8). pp. 132-134. ISSN 0200-0326

Szily, Kálmán (1873) A regelatió nehány esetéről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (47). pp. 285-287. ISSN 0200-3120

T

Than, Károly (1873) A pestvárosi vezetett víz megvizsgálása (Véleményes jelentés). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 5 (45). pp. 171-178. ISSN 0200-3120

Toldy, Ferenc (1873) Adalék I. Balassa Bálint életéhez. SZÁZADOK, 7 (5). pp. 305-321. ISSN 0039-8098

W

Wartha, Vince (1873) A bécsi világtárlaton a m. k. műegyetem számára vett optikai csiszolat-gyűjtemény. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 3 (10). pp. 200-201. ISSN 0015-542X

This list was generated on Mon Jul 22 05:36:09 2024 CEST.