REAL

Items where Year is 1876

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | F | G | J | M | O | P | R | S | W
Number of items: 55.

B

Beöthy, Zsolt (1876) Az első magyar politicai szinmű és kora : első közlés. SZÁZADOK, 10 (3). pp. 191-208. ISSN 0039-8098

Beöthy, Zsolt (1876) Az első magyar politicai szinmű és kora : második közlés. SZÁZADOK, 10 (4). pp. 261-295. ISSN 0039-8098

Beöthy, Zsolt (1876) Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez Czobor-szt-mihályi Czobor Erzsébethez. Történeti bevezetéssel. Két köt. Budapest, 1876. SZÁZADOK, 10 (2). pp. 135-140. ISSN 0039-8098

Budenz, József (1876) Moksa- és erza-mordvin nyelvtan. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 13 (1). pp. 1-133. ISSN 0029-6791

E

Eötvös, Loránd (1876) Föladatok. 20. MŰEGYETEMI LAPOK, 1 (6). p. 288.

Eötvös, Loránd (1876) Megfejtett föladatok. 8. MŰEGYETEMI LAPOK, 1 (6). p. 156.

Eötvös, Loránd (1876) Schwere, Elektricitaet und Magnetismus. Nach den Vorlesungen von Bernhard Riemann. MŰEGYETEMI LAPOK, 1 (2). pp. 56-57.

Eötvös, Loránd (1876) Új módszer a capillaritási tünemények tanulmányozására. MŰEGYETEMI LAPOK, 1 (1). pp. 2-10.

F

Fraknói, Vilmos (1876) Felhívás. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (6). pp. 318-319. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Horvát Árpád röpirata. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (6). pp. 276-282. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Huszár Gál Óvárt, Kassán és Komáromban, 1555-1560. SZÁZADOK, 10 (1). pp. 22-35. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) Műtörténelmi adalékok II. Lajos királynak 1525-ik évi udvari számadásaiból. Archaeologiai Közlemények, 10 (3). pp. 49-55.

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter két munkájának eddig ismeretlen első kiadásai. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (6). pp. 272-276. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter négy ismeretlen munkája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (2). pp. 57-67. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Pázmány Péter négy ismeretlen munkája III. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (3). pp. 122-127. ISSN 0025-0171

Fraknói, Vilmos (1876) Werbőczy István a mohácsi vész előtt. SZÁZADOK, 10 (6). pp. 437-469. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) Werbőczy István a mohácsi vész előtt : második közlemény. SZÁZADOK, 10 (8). pp. 597-639. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) A kalandosok történetéhez. SZÁZADOK, 10 (4). pp. 343-344. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1876) A mohácsi csatáról szóló egykorú ujságlapok a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (1). pp. 8-14. ISSN 0025-0171

G

Goldziher, Ignác (1876) Arábia régi geographiájáról. Földrajzi közlemények, 4. pp. 63-75.

Goldziher, Ignác (1876) Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwickelung : Untersuchungen zur Mythologie und Religionswissenschaft. Brockhaus, Leipzig.

Goldziher, Ignác (1876) Grundriss der Sprachwissenschaft von Dr. Friedrich Müller I. Band. 1. Abtheilung : Einleitung in die Sprachwissenschaft. (Wien 1876, Alfr. Hölder,) VIII. és 177. lap. Ára 1 frt 80 kr. Magyar Tanügy, 5. pp. 130-133.

Goldziher, Ignác (1876) A nap és a hold nevei a sémi nyelvekben. Nyelvtudományi Közlemények, 12/2. pp. 221-256.

Goldziher, Ignác (1876) A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval : A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Harminczadik akadémiai ülés. Az I. (nyelv és széptud.) osztály nyolczadik ülése. 1876. nov. 13-án. Akadémiai Értesítő (10). pp. 178-180.

J

Jakab, Elek (1876) Az erdélyi alkotmány átalakitására irányuló kir. kormányszéki tervjavaslat 1731. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (4). pp. 255-269. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) Az erdélyi iskolarendezési első szövegezésű császári rendelet 1850-ben. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (4). pp. 270-274. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) Erdély és az Anabaptisták a XVII--XVIII. században : történelmi tanulmány Jakab Elektől. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (1). pp. 1-14. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) A Jézsuitáknak Kolozsvárra és Gyula-Fejérvárra 1579. és 1581. törvényesen behelyeztetése. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (3). pp. 196-199. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) Mi a czélja a németországi Protestáns Egyletnek? KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (3). pp. 199-202. ISSN 1222-8370

Jakab, Elek (1876) XXV. Gyulafi Lestar följegyzése Dávid Ferencz fogsága s halála körülményeiről. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 11 (3). pp. 193-195. ISSN 1222-8370

M

Majláth, Béla (1876) Egyptomi cultus-maradványok a hazai leletek között. Archaeologiai Közlemények, 10 (1). pp. 58-82.

Miskovszky, Viktor (1876) Az 1875-dik év nyarán tett régészeti utazásom eredménye. Archaeologiai Közlemények, 10 (3). pp. 56-83.

O

Ortvay, Tivadar (1876) A Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiség-gyüjteménye 1874-ben. Archaeologiai Közlemények, 10 (1). pp. 83-133.

Ortvay, Tivadar (1876) Tájékoztatás Szent Gellért, máskép Szent Bernát, valamint a Bold. Szűz állítólagos csanádi apátságaik iránt, tekintettel a csanádi régi romokra s a szándékolt ásatásokra. Archaeologiai Közlemények, 10 (1). pp. 1-23.

P

Pulszky, Ferenc (1876) A békés-gyulai muzeum. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 10 (5). pp. 133-135. ISSN 0003-8032

R

Rómer, Ferencz Flóris (1876) Kiadatlan római feliratok. Archaeologiai Közlemények, 10 (1). pp. 24-57.

Rómer, Flóris (1876) Corvin-Codexek Thornban, Kőnigsbergben és Szent-Pétervárt. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (1). pp. 1-8. ISSN 0025-0171

Rómer, Flóris (1876) Egy, Beatrix királynénak ajánlott ősnyomtatvány. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (2). pp. 84-90. ISSN 0025-0171

Rómer, Flóris (1876) Kalamanczai Domokos székes-fehérvári prépost codexe. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 1 (4). pp. 169-173. ISSN 0025-0171

Rómer, Flóris Ferencz (1876) Román- és átmenetkorú épitmények hazánk területén. Archaeologiai Közlemények, 10 (2). pp. 1-61.

S

Szily, Kálmán (1876) Az egy pont körül forgó ingáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (88.). pp. 484-485. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Az égi szikráról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (85.). pp. 373-374. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Egy új magyar találmányról (világító-készülék). TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (78.). pp. 73-74. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) A Fahrenheit hőmérsékleti skálájáról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (88.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Hol olvashatni a föld forgásának befolyásáról a föld physikai állapotára? TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (86.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Holdvilágnál támadhat-e szivárvány? TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (86.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Műegyetemi Lapok. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (78.). pp. 75-76. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Poggendorff „Annalen der Physik und Chemie” magyar dolgozótársairól. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (81.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Szürke Cselőpók. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (86.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) Vulkánról, a Merkúron belőli bolygóról. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (87.). pp. 440-442. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) A melegség mechanikai egyenértéke. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (83.). pp. 281-282. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) A nemzetközi mérték-hivatal. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (77.). ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) A ritkitott levegő hatása az élő lényekre. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (87.). pp. 444-447. ISSN 0200-3120

Szily, Kálmán (1876) A villanyosság sebessége a telegraph-huzalokban. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 8 (83.). ISSN 0200-3120

W

Wartha, Vince (1876) A czillii trassra vonatkozó memorandumról tett jelentés. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 6. ISSN 0015-542X

This list was generated on Tue May 21 22:48:15 2024 CEST.