REAL

Items where Year is 1900

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | L | M | N | S | V
Number of items: 43.

A

Apáthy, István (1900) A hím parthenogenesisről. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 32 (366). pp. 112-113. ISSN 0200-3120

B

Balogh, Jenő (1900) Küzdelem a hivatásszerü büntettes osztályokkal szemben. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1866-1934), 35 (52). pp. 377-378.

E

Eötvös, Loránd (1900) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (6). pp. 289-292. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1900) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (10). p. 533. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1900) Elnöki megnyitó beszéd. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (12). pp. 585-586. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1900) Jelentés a Berlini Királyi Porosz Akadémia kétszáz éves ünnepéről. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (4). p. 204. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1900) Megemlékezés Kőrösi Csoma Sándorról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 11 (6). pp. 331-332. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1900) A mágnesi inklináczióról a mult időkben. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 82 (368). pp. 246-247. ISSN 0200-3120

Eötvös, Loránd (1900) A nehézség és a mágneses erő nivófelületeinek és változásainak meghatározásáról. MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI LAPOK, 9 (8). pp. 361-385. ISSN 0302-7317

F

Ferenczi, Zoltán (1900) B. Kemény Zsigmond levelei b. Wesselényi Miklóshoz és b. Jósika Miklóshoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (3). pp. 351-366. ISSN 0021-1486

Ferenczi, Zoltán (1900) B. Wesselényi levele Vörösmartyhoz. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 440-444. ISSN 0021-1486

Ferenczi, Zoltán (1900) Erdélyi országgyűlési törvényczikkek az Erdélyi Múzeum könyvtárában. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 8 (2). pp. 198-202. ISSN 0025-0171

Ferenczi, Zoltán (1900) Négy jezsuita-dráma. ERDÉLYI MÚZEUM, 17 (6). pp. 347-351. ISSN 1453-0961

Fraknói, Vilmos (1900) Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. A budapesti kir. m. tudomány-egyetemen pályadíjjal jutalmazott tanulmány. Irta Schiller Bódog. Előszóval ellátta Timon Ákos. Budapest, 1900. SZÁZADOK, 34 (8). pp. 722-732. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1900) A. Le Chatelier, L’Islam dans l’Afrique occidentale. Paris (G. Steinheil) 1899. — 376 pp. in 8°. Orientalistische Litteratur-Zeitung, 3. pp. 139-143.

Goldziher, Ignác (1900) Az iszlám az Omajjádok bukásáig. In: Nagy képes világtörténet. Révai, Budapest, pp. 581-679.

Goldziher, Ignác (1900) Bemerkungen zu Huart's Ausgabe des Kitâb al-bad' wal-ta'rîch von al-Balchî. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 54. pp. 396-405.

Goldziher, Ignác (1900) Die Alfîje des Ibn Muʽṭî. Nach den Handschriften von Berlin, Escorial und Leiden herausgegeben von K. V., Zetterstéen. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1900. VIII, 18 u. 72 (arab.) S. 8°. M. 6,50. Deutsche Litteraturzeitung, 21 (28). pp. 1823-1824.

Goldziher, Ignác (1900) Die Sabbathinstitution im Islam. In: Gedenkbuch zur Erinnerung an David Kaufmann. Schottlaender, Breslau, pp. 86-105.

Goldziher, Ignác (1900) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 17. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 17. pp. 660-682.

Goldziher, Ignác (1900) Goldziher Ignác a Pallas Nagy Lexikona 18. kötetében megjelent szócikkei. Pallas Nagy Lexikona, 18. pp. 280-281.

Goldziher, Ignác (1900) Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. I. Band: Drucke. 2. Auflage. Bearbeitet von R. Pischel, A. Fischer, G. Jacob. Leipzig, in Kommission bei F. A. Brockhaus, 1900. VII u. 726 S. gr. 8°. Deutsche Literaturzeitung, 21 (44). pp. 2846-2848.

Goldziher, Ignác (1900) Levél Halász Náthánhoz. Halász Nátán a Pesti Izraelita Hitközség Elemi és Polgári Leányiskola igazgatójának ötvenéves tanítói, harmincéves igazgatói jubileumi emlékére. p. 39.

Goldziher, Ignác (1900) Müller Miksa. Nyelvtudományi Közlemények, 30. pp. 458-468.

Goldziher, Ignác (1900) Otto Alberts, Aristotelische Philosophie in der türkischen Litteratur des 11. Jahrhunderts. Halle a. S., C. A. Kaemmerer & Co., 1899. 20 S. kl. 8°. M. 0,30 ; Dasselbe. Neue Folge. Ebda, 1900. 28 S. 8°. M. 0,60 M. 0,60. Deutsche Litteraturzeitung, 21 (48). pp. 3101-3102.

Goldziher, Ignác (1900) Otto Procksch, Ueber die Blutrache bei den vorislamischen Arabern und Mohammeds Stellung zu ihr. [Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte. Hgb. von G. Buchholz, K. Lamprecht, E. Marcks, G. Seeliger. 5. Bd., 4. H.] Leipzig, B. G. Teubner, 1899. 2 Bl. u. 92 S. 8°. M. 3,20. Deutsche Litteraturzeitung, 21 (19). pp. 1268-1270.

Goldziher, Ignác (1900) R. Basset. — Les sanctuaires du Djebel-Nefousa. — Paris, Leroux, 1899 ; in-8 de 83 pp. Revue de l'histoire des religions, 41. pp. 398-401.

Goldziher, Ignác (1900) René Dussaud, Histoire et Religion des Noṣairîs, Paris, Émile Bouillon, 1900. XXXV u. 211 p. in 8°. 7 Frcs. Archiv für Religionswissenschaft, 3. pp. 85-95.

Goldziher, Ignác (1900) Zu Saʽaṭnêz. Zeitschrift für Alttestamentliche Wissenschaft, 20. pp. 36-37.

L

Lukinich, Imre (1900) Háromszék vármegye. Emlékkönyv Magyarország ezeréves fennállása ünnepére. ... szerk. Pótsa József [et al.]. Sepsi-Szentgyörgy, 1899. SZÁZADOK, 34 (4). pp. 349-350. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1900) Újabb értekezések és emlékbeszédek. ERDÉLYI MÚZEUM, 17 (9). pp. 540-544. ISSN 1453-0961

M

Melich, János (1900) A baskir-magyar rokonság. MAGYAR NYELVŐR, 29 (10). pp. 455-461. ISSN 0025-0236

Melich, János (1900) A zivatar szó családja. MAGYAR NYELVŐR, 29 (4). pp. 145-149. ISSN 0025-0236

N

Négyesy, László (1900) A szekérrészek neveiről. MAGYAR NYELVŐR, 29 (8). pp. 381-382. ISSN 0025-0236

S

Szily, Kálmán (1900) Berzsenyi Dániel munkáiról. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). p. 240. ISSN 0021-1486

Szily, Kálmán (1900) Elkövetkezik. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 30. ISSN 0029-6791

Szily, Kálmán (1900) Faludi „ocsó nyulai”. MAGYAR NYELVŐR, 29. pp. 127-128. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1900) Széljegyzetek a nyelvújítás történetéhez. MAGYAR NYELVŐR, 29. pp. 25-31. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1900) Virág. MAGYAR NYELVŐR, 29. p. 9. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1900) A paraszt-szekér részeinek magyar elnevezései. MAGYAR NYELVŐR, 29. pp. 184-188. ISSN 0025-0236

V

Viszota, Gyula (1900) Fessler hatása Kisfaludy Károlyra (I. közl.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (1). pp. 31-44. ISSN 0021-1486

Viszota, Gyula (1900) Fessler hatása Kisfaludy Károlyra (II. befejező közl.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (2). pp. 165-176. ISSN 0021-1486

Viszota, Gyula (1900) Fessler hatása Kisfaludy Károlyra (kiegészítés). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 10 (4). pp. 437-439. ISSN 0021-1486

This list was generated on Tue May 21 17:22:47 2024 CEST.