REAL

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | K | L | M | S
Number of items: 63.

A

Apáthy, István (1902) Die drei verschiedenen Formen von Lichtzellen bei Hirudineen. In: Verhandlungen des V. Internationalen Zoologen-Congresses zu Berlin, 12.-16. 1901. augusztus. G. Fischer,, Jena, pp. 707-726.

B

Balogh, Jenő (1902) Gróf Széchenyi István nézetei bűnvádi perjogunk átalakításáról (Kivonat Balogh Jenő lt 1901. decz. 9-én tartott székfoglaló értekezéséből.). AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 13. pp. 105-115.

Balogh, Jenő (1902) Közmondások. MAGYAR NYELVŐR, 31 (1). pp. 48-49. ISSN 0025-0236

Balogh, Jenő (1902) Szólások. MAGYAR NYELVŐR, 31 (9). pp. 530-531. ISSN 0025-0236

E

Eötvös, Loránd (1902) Jelentés az 1900-iki Rózsay-díjról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 13 (8-9). p. 471. ISSN 0200-0326

Eötvös, Loránd (1902) Megemlékezés Tisza Kálmánról. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ, 13 (4). pp. 210-211. ISSN 0200-0326

F

Ferenczi, Zoltán (1902) Kossuth és Wesselényi s az urbér ügye 1846-1847-ben : első közlemény. SZÁZADOK, 36 (1). pp. 47-68. ISSN 0039-8098

Ferenczi, Zoltán (1902) Kossuth és Wesselényi s az urbér ügye 1846-1847-ben : második és befejező közlemény. SZÁZADOK, 36 (2). pp. 139-162. ISSN 0039-8098

Ferenczi, Zoltán (1902) Petőfi és a nő. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 12 (2). pp. 129-141. ISSN 0021-1486

Fraknói, Vilmos (1902) Hierarchia catholica medii aevi, sive summorum pontificum, s. R. e. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta, e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per Conradum Eibel. Monasterii, 1901. SZÁZADOK, 36 (3). pp. 273-277. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1902) János király és a római Szentszék. SZÁZADOK, 36 (8). pp. 697-715. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1902) János király és a római Szentszék. SZÁZADOK, 36 (9). pp. 793-809. ISSN 0039-8098

Fraknói, Vilmos (1902) János király és a római Szentszék. SZÁZADOK, 36 (10). pp. 895-911. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1902) Bemerkungen zur arabischen Trauerpoesie. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 16. pp. 307-339.

Goldziher, Ignác (1902) Bemerkungen zur neuhebräischen Poesie. The Jewish Quarterly Review, 14 (4). pp. 719-736.

Goldziher, Ignác (1902) Carl H. Becker [Dr.], Beiträge zur Geschichte Aegyptens unter dem Islam. Erstes Heft. Strassburg, Karl J. Trübner, 1902. III u. 80 S. 8°. Deutsche Litteraturzeitung, 23 (29). pp. 1834-1835.

Goldziher, Ignác (1902) Die Terminologie Jehuda Ibn Tibbon's in seinen Übersetzungen religionsphilosophischer Werke (in Lexikalischer Form). Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest über das Schuljahr. pp. 11-13.

Goldziher, Ignác (1902) Einige arabische Ausrufe und Formeln. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 16. pp. 131-146.

Goldziher, Ignác (1902) Jehuda Ibn Tibbón terminológiája vallásbölcsészeti művek fordításában (szótári alakban). Az Országos Rabbiképző Intézet Értesítője az 1901/1902. tanévről, 25. pp. 9-11.

Goldziher, Ignác (1902) The Jewish Encyclopedia. 1. kötet, New-York and London, (Funk and Wagnalls Company) 1901. Budapesti szemle, 111. pp. 327-331.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes IX-XII. Revue des Études Juives, 44. pp. 63-72.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XIII-XV. Revue des Études Juives, 45. pp. 1-12.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVI : Le moutakallim juif Abou-l-Kheyr. Revue des Études Juives, 47. pp. 41-46.

Goldziher, Ignác (1902) Mélanges judéo-arabes XVII : R. Nissim b. Jacob Moutazilite. Revue des Études Juives, 47. pp. 179-186.

Goldziher, Ignác (1902) Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitteratur des Islam. Oriens Christianus, 2. pp. 390-397.

Goldziher, Ignác (1902) Nédromah et les Traras, par René Basset (Paris, Leroux, 1901; in-8 de XVII et 238 p. — Publications de l’École des Lettres d'Alger; Bulletin de Correspondance Africaine, t. XXV). Revue de l'histoire des religions, 45. pp. 208-219.

Goldziher, Ignác (1902) Palästinischer Diwan. Als Beitrag zur Volkskunde Palästinas gesammelt und mit Uebersetzung und Melodien herausgegeben von Gustaf H. Dalman [aord. Prof. f. alttest. Exegese an d. Univ. Leipzig]. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1901. XXXIV u. 369 S. 8°. M. 9. Deutsche Litteraturzeitung, 23 (20). pp. 1244-1247.

Goldziher, Ignác (1902) Pinehas - Manṣûr : (Zu Zeitschrift 55, 701). Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 56. pp. 411-412.

Goldziher, Ignác (1902) Selim Khan Keun de Hoogerwoerd [Dr. jur.], Kritische Studien zur Einführung in das Recht des Islam. Rudolstadt, Müller, 1901. XII u. 64 S. 8°. M. 2. Deutsche Litteraturzeitung, 23 (17). pp. 1078-1079.

Goldziher, Ignác (1902) Translation of the Chapter on Ḥadîth and the New Testament : From Muhammadanische Studien, Vol. II. Society for Promoting Christian Knowledge, London, pp. 3-48.

Goldziher, Ignác (1902) Wise, Stephen S., The improvement of the Moral Qualities, an Ethical Treatise of the eleventh century by Salomon ibn Gabirol, New York, The Columbia University Press, 1901. IX u. 117 u. 47 (arab.) SS. 8°. Zeitschrift für hebräische Bibliographie, 6 (5). pp. 140-146.

Goldziher, Ignác (1902) Zu Saadyana XLI. The Jewish Quarterly Review, 15 (1). pp. 73-75.

K

Kossuth, Lajos (1902) Kossuth Lajos kiadatlan levelei b. Wesselényi Miklóshoz : első közlemény. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (1855-1934), 3 (2). pp. 161-193.

Kossuth, Lajos (1902) Kossuth Lajos kiadatlan levelei b. Wesselényi Miklóshoz : második és befejező közlemény. MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁR (1855-1934), 3 (3). pp. 321-345.

Kuun, Géza (1902) Hunyad-vármegyei kalauz. Irta Téglás Gábor. Kolozsvár, 1902. SZÁZADOK, 36 (9). pp. 854-857. ISSN 0039-8098

Kuun, Géza (1902) A vallások története. KERESZTÉNY MAGVETŐ, 37 (1). pp. 1-18. ISSN 1222-8370

L

Lenhossék, Mihály (1902) A chorionhámról. MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ, 20 (2). pp. 85-100.

Lukinich, Imre (1902) Eszterházy János: Az Eszterházy-család és oldalágainak leírása. ERDÉLYI MÚZEUM, 19 (2). pp. 100-102. ISSN 1453-0961

Lukinich, Imre (1902) Gyomlay Gyula: Bölcs Leo taktikája. ERDÉLYI MÚZEUM, 19 (9). pp. 458-459. ISSN 1453-0961

Lukinich, Imre (1902) Hunyadvármegye története. ERDÉLYI MÚZEUM, 19 (7). pp. 352-354. ISSN 1453-0961

Lukinich, Imre (1902) Szilágy vármegye monographiája. ... írta Petri Mór. I. köt. Budapest, 1901. SZÁZADOK, 36 (9). pp. 860-861. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1902) A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig. Irta Balics Lajos. Budapest, 1901. (A római kath. egyház története Magyarországban, I. köt. 1. rész). SZÁZADOK, 36 (9). pp. 857-860. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1902) A magyarországi latinság szótára. ERDÉLYI MÚZEUM, 19 (1). pp. 46-47. ISSN 1453-0961

M

Mahler, Ede (1902) Föliratos agyagtábla Babylonból. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 22 (2. (1). pp. 78-79. ISSN 0003-8032

Mahler, Ede (1902) Kőkori zsugorított csontvázakról. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 22 (2. (3). pp. 264-266. ISSN 0003-8032

Mahler, Ede (1902) Nestanuter koporsója a nemzeti múzeumban. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 22 (2. (2). pp. 144-160. ISSN 0003-8032

Mahler, Ede (1902) A császári (Komárom) sírleletek. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 22 (2. (1). pp. 24-28. ISSN 0003-8032

Mahler, Ede (1902) A régibb bronzkor chronologiájához. ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST), 22 (2. (4). pp. 293-296. ISSN 0003-8032

Melich, János (1902) Ibrâhîm's-Ibn-Ja'kûb's Reisebericht über die Slawenlande aus dem Jahre 965. SZÁZADOK, 36 (5). pp. 478-479. ISSN 0039-8098

Melich, János (1902) Perelni. MAGYAR NYELVŐR, 31 (3). pp. 129-134. ISSN 0025-0236

Melich, János (1902) Szëg, szög. MAGYAR NYELVŐR, 31 (9). pp. 496-500. ISSN 0025-0236

Melich, János (1902) Zur Entstechungsgeschichte der Kirchenslavischen Sprache. SZÁZADOK, 36 (4). pp. 380-383. ISSN 0039-8098

Melich, János (1902) A magyarországi vend (szlovén) nyelvű irodalom bibliográfiája. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 10 (3-4). pp. 426-449. ISSN 0025-0171

S

Schmiedl, Adolph (1902) Die Hafthara zum ersten Suffothtage - und Schiller's Sendung Mosis : [Beiträge zur Heiligen-Geschichte des Islam]. Österreichische Wochenschrift, 43. pp. 693-694.

Szily, Kálmán (1902) Arany János és Szarvas Gábor. MAGYAR NYELVŐR, 31. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Az -ár, -ér névszó-képzőről. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 177-180. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Káldor. MAGYAR NYELVŐR, 31. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Marhahús. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 254-255. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Neologia és nyelvújítás. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 570-574. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) A Nyelvtörténeti Szótár érdekében. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 26-29. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) A Nyelvtörténeti Szótárhoz. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 564-565. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) Veksza. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 268-269. ISSN 0025-0236

Szily, Kálmán (1902) A nyelvújítás történetéhez. MAGYAR NYELVŐR, 31. pp. 75-77. ISSN 0025-0236

This list was generated on Sun Jul 21 12:26:30 2024 CEST.