REAL

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | F | G | H | K | L | M | S | V
Number of items: 63.

A

Apáthy, István (1912) Visszaemlékezés Dohrn Antalra. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY (1869-1944), 44 (554). pp. 409-419. ISSN 0200-3120

Apáthy, István and Boga, Lajos (1912) Általános fejlődéstan és szövettan. Kolozsvári Kő- és Könyvnyomda R.-T. Sajtóján, Kolozsvár.

B

Berzeviczy, Albert (1912) Alfonso nápolyi király levelezése Siena ügyében. Történeti Szemle, 1 (1). pp. 84-86.

F

Fraknói, Vilmos (1912) Magyar kultúrtörténeti tervezgetés az Atlanti-óczeánon : a "Martha Washington" fedélzetén, 1912. máj. 14-én. SZÁZADOK, 46 (6). pp. 468-474. ISSN 0039-8098

G

Goldziher, Ignác (1912) Allocation prononcée de M. le Prof. I. Goldziher, au nom des Universités de Hongrie. La célébration du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'université Nationale de Grèce, Athénes. pp. 104-105.

Goldziher, Ignác (1912) The Appearance of the Prophet in Dreams. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. pp. 503-506.

Goldziher, Ignác (1912) Aus der Theologie des Fachr al-dīn al-Rāzī. Der Islam, 3. pp. 213-247.

Goldziher, Ignác (1912) Az iszlám újabb alakulásai : Tanulmány az iszlám vallástudomány köréből ; bev. Molnár Ernő. Athenaeum, pp. 1-63.

Goldziher, Ignác (1912) Der marokkanische Großscherif und seine englische Gattin. Nord und Süd, 140. pp. 419-428.

Goldziher, Ignác (1912) Dr. M. Horten, Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam, nach Originalquellen dargestellt. (Bonn 1912. 8°, XIII + 666 1.). A Magyar Filozófiai Társaság Közleményei, 41 (1). pp. 288-289.

Goldziher, Ignác (1912) Education (Muslim). In: Encyclopædia of religion and ethics, Volume V : Dravidians-Fichte. T. & T. Clark, Edinburgh, pp. 198-207.

Goldziher, Ignác (1912) Horten, Priv.-Doz. Dr. M.: Die Gottesbeweise bei Schirázi (1640 †). Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie u. Theologie im Islam. Aus dem Arab, übers. u. erläutert. (102 S.) gr. 8°. Bonn, F. Cohen 1912. Theologische Literaturzeitung, 37 (13). pp. 402-403.

Goldziher, Ignác (1912) IV. Internationaler Kongreß für Religionsgeschichte : (9.-13. September 1912 in Leiden). Nord und Süd, 143. pp. 202-213.

Goldziher, Ignác (1912) The Influence of Parsism on Islam. In: The religion of the Iranian peoples. The Parsi Publishing Co., Bombay, pp. 163-186.

Goldziher, Ignác (1912) The Irshád al-'Aríb ila Ma'rifat al-adíb, or Dictionary of Learned Men of Yáqút. Vol. V. by D. S. Margoliouth (review). Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. pp. 812-817.

Goldziher, Ignác (1912) Jacob Guttmann [Rabbiner der Synagogengemeinde zu Breslau, Dr.], Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli. [Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters hgb. in Verbindung mit Georg Frhr. von Hertling und Matthias Baumgartner von Clemens Baeumker. Bd. X , Heft 4.] Münster i. W ., Aschendorff, 1911. VI u. 70 S. 8°. M. 2,50. Deutsche Literaturzeitung, 33. pp. 21-23.

Goldziher, Ignác (1912) Kleine Mitteilungen. Zum Kitāb al-milal wal-niḥal des ‘Abdalḳāhir al-Baġdādī. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 66. pp. 165-166.

Goldziher, Ignác (1912) Körösi Csoma Sándor-emlékkötet. Akadémiai Értesítő, 23 (11). pp. 572-573.

Goldziher, Ignác (1912) Modernistische Strömungen im Islam. Kelet Népe. Das junge Europa, 8 (11-12). pp. 82-92.

Goldziher, Ignác (1912) Monuments of Arabic Philology, by Paul Brönnle. Vol. I, II: Commentary on Ibn Hisham’s Biography of Muhammad. Cairo, F. Diemer, Finck & Baylaender succ., 1911. 16 u. 466 S. 8°. M. 20. Deutsche Literaturzeitung, 33. pp. 1892-1893.

Goldziher, Ignác (1912) Rudolf Strothmann, Das Straatsrecht der Zaiditen, Strassburg, Trübner, 1912. Der Islam, 3. pp. 185-189.

Goldziher, Ignác (1912) Seyyéd Ali Mohammed, dit Le Bab: Le Béyan persan. Traduit du persan par Cons. A.-L.-M. Nicolas. Tome I. (XXXII, 148 S.) kl. 8. Paris, P. Geuthner 1911. fr. 3.50. Theologische Literaturzeitung, 37 (23). pp. 707-708.

Goldziher, Ignác (1912) Studi di Storia Orientale, Vol. I. di Leone Caetani, Deputato al Parlamento. Milano (Ulrico Hoepli) 1911; XV és 419 1. 8°. Történeti Szemle, 1. pp. 106-114.

Goldziher, Ignác (1912) Tod und Andenken des Chalifen Jezīd I. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 66. pp. 139-143.

Goldziher, Ignác (1912) Лекцiи объ Исламѣ. Современное человѣчество. Библiотека обществознанiя . Брокгаузъ-Ефронъ, [Санкт-Петербург], pp. 1-302.

Gombocz, Zoltán and Melich, János (1912) Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból. 1. MAGYAR NYELV, 8 (6). pp. 241-248. ISSN 0025-0228

Gombocz, Zoltán and Melich, János (1912) Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból. 2. MAGYAR NYELV, 8 (7). pp. 292-300. ISSN 0025-0228

György, Miklós (1912) Goldziher Ignác: Az iszlám újabb alakulásai. Molnár Ernő fordítása. Modern könyvtár 151. Mult és Jövő (2). p. 470.

H

Heinlein, István (1912) A marathoni csatáról. TÖRTÉNELMI SZEMLE, 1. pp. 528-556. ISSN 0040-9634

K

Kornis, Gyula (1912) Dilthey történetelmélete. Történeti Szemle, 1 (4). pp. 481-527.

L

Lukinich, Imre (1912) Az Erdélyi hódoltság és végvárai : első közlemény. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 13 (1). pp. 155-180. ISSN 0017-6540

Lukinich, Imre (1912) Az erdélyi hódoltság és végvárai : harmadik közlemény. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 13 (1). pp. 545-571. ISSN 0017-6540

Lukinich, Imre (1912) Az erdélyi hódoltság és végvárai : második közlemény. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 13 (1). pp. 367-391. ISSN 0017-6540

Lukinich, Imre (1912) Bethlen Farkas, a történetíró életéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 22 (4). pp. 467-472. ISSN 0021-1486

Lukinich, Imre (1912) Bethlen Péter külföldi iskoláztatásához. SZÁZADOK, 46 (6). pp. 475-476. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1912) Bod Péter, Páriz-Pápai Ferencz, Rozsnyai Dávid, Misztótfalusi Kis Miklós életéhez. IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 22 (1). pp. 120-121. ISSN 0021-1486

Lukinich, Imre (1912) Erdély belügyi fejlődése a fejedelemség megalakulása korában, 1541-1571. Irta Biró Venczel. Kolozsvár, 1911. SZÁZADOK, 46 (2). pp. 147-149. ISSN 0039-8098

Lukinich, Imre (1912) I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Szerk. Szádeczky Béla. I. k., Bornemisza Anna gazdasági naplója (1667-1690). Budapest, 1911. SZÁZADOK, 46 (3). pp. 214-218. ISSN 0039-8098

M

Melich, János (1912) Régi magyar nyomtatványok 1527-ből (Öt hasonmással). MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 20 (2). pp. 97-109. ISSN 0025-0171

Melich, János (1912) Sztripszky Hiador : Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának I II. kötetéhez. MAGYAR KÖNYVSZEMLE, 20 (4). pp. 350-352. ISSN 0025-0171

Melich, János (1912) Vác. MAGYAR NYELVŐR, 41 (3). pp. 97-103. ISSN 0025-0236

Melich, János (1912) A jász népnévről. MAGYAR NYELV, 8 (5). pp. 193-199. ISSN 0025-0228

Melich, János (1912) A legrégibb magyar nyelvű nyomtatványok. IRODALOMTÖRTÉNET, 1 (6). pp. 289-297. ISSN 0324-4970

Melich, János (1912) A magyar Tátra név eredetéről. MAGYAR NYELV, 8 (8). pp. 337-343. ISSN 0025-0228

Melich, János (1912) A nájnagyobb-féle felsőfokról. MAGYAR NYELV, 8 (9). pp. 385-389. ISSN 0025-0228

Melich, János (1912) A tővégek palatalisatiójáról. MAGYAR NYELV, 8 (4). pp. 145-156. ISSN 0025-0228

S

Szily, Kálmán (1912) Budapest utczanevei. MAGYAR NYELV, 8. pp. 38-39. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Dicsekedik. MAGYAR NYELV, 8. pp. 268-269. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) A Döbrentei-codex viszonya a Münchenivel. MAGYAR NYELV, 8. pp. 49-54. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Dörög, dördül és görög, gördül. MAGYAR NYELV, 8. pp. 73-74. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Kassai József Magyar-Diák Szókönyve történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Németből csinált latin szók a magyarban. MAGYAR NYELV, 8. pp. 136-137. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Révai Miklós „Elaboratior Gramm. Hung.”-ja történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. pp. 277-278. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Suhancz és suhanczár. MAGYAR NYELV, 8. pp. 362-364. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Világít. MAGYAR NYELV, 8. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) Váránkozik. MAGYAR NYELV, 8. ISSN 0025-0228

Szily, Kálmán (1912) A -kod és -kodik igeképzők történetéhez. MAGYAR NYELV, 8. pp. 328-329. ISSN 0025-0228

Sík, Sándor (1912) Békefi-emlékkönyv. Dolgozatok Békefi Remig egyetemi tanári működésének emlékére. IRODALOMTÖRTÉNET, 1 (9). pp. 475-477. ISSN 0324-4970

V

Vendl, Aladár (1912) Az andaluzit új előfordulása hazánkban. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 42 (11-12). pp. 909-911. ISSN 0015-542X

Vendl, Aladár (1912) Az eresztevényi bazalt "ilmenit"-je. FÖLDTANI KÖZLÖNY, 42 (11-12). pp. 911-912. ISSN 0015-542X

Viszota, Gyula (1912) Bajza József akadémiai munkássága (Befejező közl.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 22 (4). pp. 433-467. ISSN 0021-1486

Viszota, Gyula (1912) Bajza József akadémiai munkássága (Második közl.). IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 22 (3). pp. 230-250. ISSN 0021-1486

Viszota, Gyula (1912) Széchenyi és az első közlekedésügyi költségvetés. SZÁZADOK, 46 (2). pp. 153-157. ISSN 0039-8098

This list was generated on Tue May 21 23:11:20 2024 CEST.