REAL

Items where Year is 1952

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 208.

A

Aczél, János (1952) Többváltozós függvényegyenletek visszavezetése parciális differenciálegyenletek megoldására és alkalmazása a nomográfiában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 311-333.

Arató, Mátyás and Freud, Géza (1952) Módosított egycentrumú kölcsönhatási integrálok számítása. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 369-375. ISSN 0541-9433

B

BABARCZY, JÓZSEF and SÁROSI, DEZSÕNÉ (1952) Szõlõtalajok kötöttségének vizsgálata farinográffal. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 511-522.

BALLENEGGER, RÓBERT (1952) H. Stremme: A Német Demokratikus Köztársaság talajai. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 524.

BALLÁNÉ KORNIS, HEDVIG and SARKADI, JÁNOS (1952) Foszforittal és apatittal érlelt istállótrágyák laboratóriumi vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 471-478.

Barannyikov, A. P. (1952) Nemzeti és államnyelvek a mai Indiában. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 159-161.

Barta, János (1952) Eredmények és feladatok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmának kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 99-119.

Barta, János (1952) Eredmények és feladatok az utolsó század irodalmának kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 122-175.

Beke, Ödön (1952) Néhány permi névszóképző eredete: Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. március 17-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 57-94.

Bernstejn, Sz. B. (1952) A. A. Sahmatov nyelvtani szisztémája. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 21-52.

Blagoj, D. and Makogonyenko, G. and Majlah, B. (1952) A klasszikusok példás kiadásáért. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 45-52.

Bodó, Zalán (1952) Különböző lumineszkáló porok ultraibolya abszorpciójának mérése a diffúz reflexió segítségével. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 253-258.

Bodó, Zalán (1952) Lumineszkáló porok néhány optikai tulajdonsága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 239-252.

Boros, István (1952) Földi János és az első magyar állattan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 419-431.

Boros, János and Sibalszky, Zoltán (1952) Elektronvezetés színes alkálihalogenid kristályokban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 407-418.

Borzsák, István (1952) Stygias detrusus in oras. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 459-470. ISSN 0044-5975

Budó, Ágoston (1952) Dipólfolyadékok dielektromos relaxációjáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 209-226.

Bárczi, Géza (1952) Török jövevényszavaink legrégibb rétegének kérdéséhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 347-371.

Béda, Gyula (1952) Egy pályaprobléma daruval történő teheremelésnél. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 295-302.

Bóka, László (1952) A lírikus Arany : Előadás u Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952. január 21-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 95-177.

C

Castiglione, László (1952) A Terracotta Box from Roman Egypt. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 471-494. ISSN 0044-5975

Csontos, József (1952) A sertéspestis, különös tekintettel a specifikus védekezésre. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1). pp. 59-69.

Csáki, Frigyes (1952) Soros kondenzátorok alkalmazásának kérdései. ELEKTROTECHNIKA, 45 (9). pp. 274-288. ISSN 0367-0708

D

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos tulajdonságok vizsgálata erdeti szerkezetû talajmintán,laboratóriumban. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 321-338.

DVORACSEK, MIKLÓS and KLIMES-SZMIK, ANDOR and B. FEJÉR, SÁRA (1952) Adatok magyarországi talajok szerkezeti állapotáról. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 479-494.

DWORAK, LAJOS (1952) A trágya-táplálóanyag megválasztásának útjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 373-384.

Dallos, András (1952) Impulzus-spektrográfia. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 173-183.

Dudich, Endre (1952) A magyar zoológia ötéves terve. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 425-443.

Dudich, Endre and Balogh, János and Loksa, Imre (1952) Erdőtalajok ízeltlábúinak produkciósbiológiai vizsgálata. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 505-523.

Dégh, Linda (1952) A munkásság néprajzi kutatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 283-323.

E

Egerváry, Jenő and Lovass-Nagy, Viktor (1952) A hővezetési differenciál-egyenlet megoldása az időtől lineárisan függő kerületi feltétel mellett (Egyenletesen változó hőmérsékletű közegbe helyezett test hűlési, ill. melegedési folyamatának vizsgálata) = La solution de l'équation differentielle de la conduction calorique avec condition périférique dépendant linéairement de la durée (Examen du processus de refroidissement respectivement de rechauffement d'un corps placé dans un médium dont la température varie d'une manière uniforme). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 11-22.

F

Fazekas, Ferenc (1952) Földelési ellenállás és lépésfeszültség számítása földelőcső esetén = Calcul de la résistance de mise à terre et de la tension de pas dans le cas d'un tuyau de mise à terre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 399-408.

Felföldy, Lajos (1952) Kísérleti eredmények a növények szárazságtűrésével kapcsolatosan. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 463-474.

Fenyves, Ervin and Haiman, Ottó (1952) Geiger-Müller csövek holt idejével kapcsolatos vizsgálatok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 351-360.

Fenyves, Ervin and Haiman, Ottó (1952) Kozmikus sugárzás mérése bányában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 233-238.

Fenyő, István (1952) A matematikai fizika néhány differenciálegyenletének egy megoldási módszeréről = Sur une méthode de solution de quelques équations différentielles de la physique mathématique. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 355-362.

Fenyő, István (1952) A szinguláris integrálegyenletek egy osztályáról = Sur une classe d'équations intégrales singulières. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 345-353.

Fogarasi, Béla (1952) A fizikai idealizmus bírálata (Vázlat). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 115-132.

Freud, Géza (1952) Kétkomponensű ideális gázelegy eloszlása centrifugális erőtérben = La distribution des mélanges gazeux à deux composantes en champs de force centrifugales. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 365-367.

Freud, Géza (1952) Párhuzamos elektromos vezeték mágneses terének számításáról 1. rész = Sur le calcul du champ magnétique d'une conduite électrique parallèle (Partie I.). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 377-387.

Freud, Géza (1952) A statisztikus atommodell kinetikus energia korrekciójáról = Sur la correction d'énergie cinétique de modèle d'atome statistique. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 389-391.

Frey, Tamás (1952) A planiméterek működési elve, különös tekintettel az alkalmazott matematikai intézet gépeire. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 253-294.

Fábián, Gyula (1952) Fiziológiai és örökléstani vizsgálatok nyúlfajtákon átalakíthatóságuk szempontjából. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 533-544.

Fábián, Gyula (1952) A fekete pigment terjedése a tengerimalac idegtelenített bőrterületén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 165-173.

Fábián, Gyula and Stohl, Gábor (1952) Adatok az üregi nyúl életmódjához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 157-163.

G

GARAY, ANDRÁS and ANTAL, ERVIN (1952) Tájékozódó kísérletek a gyapot terméselrúgásának növényélettani és biokémiai okairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 353-368.

GIMESI, N. and GARAY, A. and POZSÁR, B. and FARKAS, G. (1952) Az antociánok képzõdésének élettanáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 339-346.

GUBA, FERENC (1952) Néhány fibrilláris protein szerkezetének elektronmikroszkópos vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 431-436.

Garas, Klára (1952) A magyar történelmi festészet a XVII. században. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ, 1. pp. 59-68. ISSN 0027-5247

Gelei, József and Szabados, Margit (1952) Tápláléklánc az esővíz-pocsolya plankton-biocoenosisában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 41-49.

Gergely, György (1952) Megjegyzések a willemit lumineszkálásának időbeli lefolyásához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 207-208.

Gimesi, Nándor and Frenyó, Vilmos and Maróti, Mihály and Pozsár, Béla (1952) A dohánymag csírázás-élettanáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 223-238.

Gimesi, Nándor and Garay, András and Farkas, Gábor and Pozsár, Béla (1952) A növényfestékek képződése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 51-62.

Gombás, Pál (1952) Az atommagok statisztikus elméletéről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 27-40.

Gornung, B. V. and Levin, V. D. and Szidorov, V. N. (1952) A nyelvcsaládok kialakulásának és fejlődésének kérdése. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 110-139.

Györffy, György (1952) A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 325-362.

Győrffy, Barna (1952) Az anyagcserefolyamatok tanulmányozásának jelentősége, módszerei és eredményei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 197-211.

Gáspár, Rezső (1952) Atomelektronok sajátfüggvényének és energiájának közelítő meghatározására szolgáló analitikus módszerről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 391-406.

Gáspár, Rezső (1952) Az alumínium fém kötéséről. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 361-372.

Gáspár, Rezső (1952) Energiaeloszlás a függőleges légoszlopban. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 373-389.

Gáti, József (1952) Gömbháromszögtan Legendre tételének érvényességi köre földi méreteknél. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 303-310.

H

Hajdú, Péter (1952) Az ugor kor helyének és idejének kérdéséhez. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 264-269. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Mathias Aleksanteri Castrén. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 3-9. ISSN 0029-6791

Hajdú, Péter (1952) Pápai Károly szelkup szójegyzéke. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 54. pp. 141-184. ISSN 0029-6791

Hajós, György (1952) Újabb eredmények a geometria területén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 119-123.

Hanák, Péter (1952) Csehek, szlovákok, magyarok 1848-1849-ben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 383-407.

Harmatta, János (1952) Párducz Mihály: A szarmatakor emlékei Magyarországon I-III. Archaeologica Hungarica XXV., XXVIII., XXX. Budapest, I. k. 1941. II. k. 1944./1947. III. k. 1951.; I. k. = 75 l. + I-XXXII. t., II. k. = 83 l. + I-LVII t., III. k. = 261 l. + I-CXLI t. Az I. és II. k. az Országos Magyar Történeti Múzeum, a III. k. a Magyar Tudományos Akadémia kiadása. Nagy 4°, magyarul és németül. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 213-228.

Harmatta, János (1952) A hun birodalom felbomlása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 147-192.

Havass, Géza (1952) Adatok és eredmények fajok más fajjá alakulásáról. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 171-181.

Hazslinszky, Bertalan (1952) Magyar akácmézek kvalitatív és kvantitatív pollenanalitikai vizsgálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 317-417.

Heller, Ágnes (1952) Hegel: Esztétika. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 209-212.

Holl, Imre (1952) HASZNÁLATI ÉS DÍSZKERÁMIA A BUDAI VÁRPALOTÁBÓL. Archaeologiai Értesítő, 79. pp. 179-185.

Horváth, János (1952) A teljesmagvú és mikronukleusz nélküli véglényszekszualitás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 153-155.

Hosszú, Miklós (1952) A biszimmetria függvényegyenletéhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 335-342.

I

I. Tóth, Zoltán (1952) A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1952. március 24-én tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 69-91.

J

Jarceva, V. N. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényei I. V. Sztálin nyelvtudományi munkáinak tükrében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 290-306.

Juvancz, Iréneusz and Lipták, Tamás (1952) A matematikai statisztika orvosi-biológiai alkalmazásának néhány problémájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 175-205.

Jávorka, Sándor (1952) A szovjet mezővédő fásítási terv geobotanikai vonatkozásai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 3-15.

K

KLIMES-SZMIK, ANDOR (1952) A. Sz. Vorobjev,E. V. Jegorov és V. A. Kiszelyev: Földmûveléstani laboratóriumi gyakorlatok útmutatója. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 533-534.

KRISZTINKOVICH, BÉLA (1952) M. Ullmann: A mérsékelt égöv értékes kaucsuknövényei szovjet tapasztalatok alapján összeállítva. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 398-399.

KROLL, LÁSZLÓ and ERDEI, SÁNDORNÉ (1952) Azotobakter oltási kísérlet takarmányrépával és lucernával. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 369-372.

KRÁMER, MIHÁLY (1952) Talajmorzsák vízállóságának vizsgálata. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 495-510.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and BÁRTFAY, TIBORNÉ and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Nitrogén fejtrágyázás hatása a gabona terméshozamára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 437-446.

KUTHY, SÁNDOR and FERENCZ, VILMOS and MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) Permetezõ trágyázás hatása cukorrépára. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 425-430.

Kalmár, László (1952) A matematika alapjaival kapcsolatos újabb eredmények. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 89-112.

Kardos, Tibor (1952) A huszita Biblia keletkezése. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 127-177.

Keresztury, Dezső and Tarnai, Andor (1952) Batsányi és Baróti Szabó. Irodalomtörténet, 40. pp. 69-93.

Keresztury, Dezső and Tarnai, Andor (1952) Batsányi és Baróti Szabó. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (1). pp. 69-93. ISSN 0324-4970

Király, István (1952) Mikszáth Kálmán. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 279-310.

Klaniczay, Tibor (1952) Eredmények és feladatok a régi magyar irodalom kutatásában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 43-97.

Klaniczay, Tibor (1952) Végvári vitézek, szegénylegények. In: Szemelvények a magyar történelem tanításához. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, pp. 67-68.

Kniezsa, István (1952) A honfoglalás előtti szlávok nyelve a Dunántúlon. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 373-397.

Kodály, Zoltán (1952) Magyar táncok 1729-ből. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 17-22.

Kodály, Zoltán (1952) A népzenekutatás jövője. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ (1890-1955), 59 (491). pp. 21-22. ISSN 0200-0326

Kotlán, Sándor (1952) Újabb problémák a parasitology területén, különös figyelemmel a coccidiosisra. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 123-131.

Kovács, István (1952) A Jogi Állandó Bizottság munkájáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 93-101.

Kovács, István (1952) Vizsgálatok a stronciumoxid kék sávjain. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 41-50.

Kovács, István (1952) Általánosított eljárás a perturbáló molekulatermek állandóinak kiszámítására a perturbációs adatok alapján (Alkalmazás a BaO színképén található perturbációkra). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 161-171.

Kuratowski, K. (1952) Beszámoló a Lengyel Állami Matematikai Intézet tudományos tevékenységéről, különösen a topológia területén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 113-118.

Köpeczi, Béla (1952) I. L. Garagiale karcolatai — magyarul. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (1). pp. 114-117. ISSN 0324-4970

Köves, János (1952) Gyakorlati védekezés a sertéspestis és sertésorbánc ellen. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1). pp. 71-78.

L

Lovass-Nagy, Viktor (1952) Kis állandó görbületű, köralakú vékony lemezek alakváltozásáról = Sur la deformation des plaques minces de forme circulaire et d'une petite courbure constante. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 33-48.

Lovass-Nagy, Viktor (1952) Plasztikus és összetett feszültségi állapotok vizsgálata vastagfalú csövekben = Sur les états de tension plastiques et élastiques dans les tuyaux à paroi épaisse. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 49-80.

Lovass-Nagy, Viktor (1952) Saját síkjában nyomott körlemezek kihajlásáról = Sur la flexion d'une plaque circulaire comprimée dans son propre plan. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 23-32.

Lukács, György (1952) Heine mint nemzeti költő. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 179-237.

Lőrincze, Lajos (1952) A nyelvművelés elvi kérdései. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 402-449.

M

Manninger, Rezső (1952) A szarvasmarha- és sertésbrucellosis elleni védekezés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI ÉS AGRÁRTUDOMÁNYI OSZTÁLYA AGRÁRTUDOMÁNYI ALOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 5-29.

Marx, György (1952) Atommagok dilatációs rezgései. FIZIKAI SZEMLE, 2 (4-5-6). pp. 111-112. ISSN 0015-3257

Marx, György (1952) Az elemi részek kölcsönhatásairól (Összefoglaló referátum). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 431-444.

Marx, György (1952) Valós állapotfüggvények szerepe a kvantummechanikában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 329-332.

Maucha, Rezső (1952) Kölcsönhatások a vizek anyagforgalmában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 17-26.

Medgyessy, Pál (1952) A Galton-féle deszkával kapcsolatos néhány problémáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 165-174.

Mihályi, Ferenc and Soós, Árpád (1952) A csípőszúnyogok és a malária elleni küzdelem rovartani előkészítése a Balaton partján. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 555-575.

Moravcsik, Gyula (1952) A klasszika-filológiai kutatás helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 453-490.

MÁRKUS, LÁSZLÓ (1952) A kloroplasztisz pigmentjeinek papírkromatográfiás analízise. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 291-298.

Mándy, György and Böjthe, Gábor and Székelyhidy, Árpádné (1952) A fény és hőmérséklet hatása a kapadohányfajták csírázására. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 291-315.

Mátrai, László (1952) Adatok a kopernikuszi világkép térhódításáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 233-247.

Mészáros, István (1952) Külső tényezők szerepe a meddőségben. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1). 31 - 45.

Mócsy, János (1952) Az állatok fölnevelésének és tartásának egészségügyi feltételei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 99-111.

N

Nagy, Elemér and Gergely, György (1952) Foszforeszcencia spektrumok. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 201-206.

Neugebauer, Tibor (1952) A nullapontmozgás realitásának problémája a kvantummechanikában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 333-341.

Novobátzky, Károly (1952) A Schrödinger-Gordon egyenlet. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 419-425.

Novobátzky, Károly (1952) A kvantumelmélet statisztikus sokasága. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 343-349.

Nádor, György (1952) A Filozófiai Állandó Bizottság munkájáról : A filozófia fejlődése Magyarországon az Akadémia újjászervezése óta. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 367-375.

Nádor, György (1952) Megjegyzések egy magyar tudománytörténeti munkához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 447-452.

Németh, G. Béla (1952) Egy kiadatlan vers Komjáthy Jenő kéziratos hagyatékából. IRODALOMTÖRTÉNET, 40 (3-4). pp. 534-537. ISSN 0324-4970

Németh, Gyula (1952) A kevert nyelvrendszer kérdéséhez : Az oszmán-török nyelv kettős rendszere. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 313-345.

O

Oroszlán, István and Szolnoki, János and Felföldy, Lajos (1952) Évelő füveink kémiai vizsgálata I. Tarlómaradványok és földalatti részek. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 213-222.

P

PATAKI, BÉLA (1952) Adszorpciós vizsgálatok lángfotométeren. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 461-470.

PATAKI, BÉLA (1952) A lángfotométerrel mért Ca-koncentrációk értékelésének egyszrûsítése. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 523.

PRETTENHOFFER, IMRE (1952) Különbözõ irányú mûtrágyázási kísérletek eredményei (1942-1949). Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 447-460.

PROKOFJEV, A.A. (1952) A. A. Prokofjev: A kaucsuk elhelyezkedése,keletkezése és állapota a növényben. Agrokémia és talajtan, 1 (4). p. 536.

Pach, Zsigmond Pál (1952) A majorsági gazdálkodás és a parasztság kisajátítása a XVII. századi Magyarországon (A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályán 1951. szeptember 26-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 39-67.

Pach, Zsigmond Pál (1952) A szovjet történettudomány segítsége a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkájában. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 193-199.

Pauncz, Rezső (1952) Korrekció a Fermi-féle kinetikai energiaképletben. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 227-232.

Pellérdy, László (1952) A vakbélcoccidiosis sulfonamid-therapiájának hazai tapasztalatai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 133-143.

Polinszky, Károly (1952) Tudományos kutatás és vegyészképzés vegyiparunk szolgálatában a veszprémi tapasztalatok alapján. MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA, 7 (1). pp. 1-14. ISSN 0025-0163

Porpáczy, Aladár (1952) A honosítási kutatómunka elmélete és hazai eredményei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 311-324.

Pál, Sándor (1952) Statikai terhelés átvitele vékonyfalú csővel = La tansmission d'une charge statique movennant un tuyau à paroi mince. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 409-460.

Párducz, Béla (1952) A csillómozgás mechanizmusáról. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 255-289.

R

Rapaics, Rajmund (1952) Az általános biológia magyarországi útja a fejlődéstanig. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 121-152.

Rusznyák, István and Fogarasi, Béla (1952) Sztálin elvtárs és a magyar tudomány. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). I-V.

Rényi, Alfréd (1952) Kompresszorok és légtartályok racionális méretezése üzemek sűrített levegővel való ellátására. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 105-138.

Rényi, Alfréd (1952) Megjegyzések Gombás Pál és Gáspár Rezső egy dolgozatához = Remarques concernant un traité de P. Gombás et R. Gáspár. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 393-397.

Rényi, Alfréd (1952) Új eredmények a valószínűségszámítás terén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 125-144.

Rényi, Alfréd and Szentmártony, Tibor (1952) Gépipari üzemek elektromos energiaszükségletének és egyidejűségi, illetőleg szükségleti tényezőjének valószínűségszámítási meghatározása = Détermination probabilistique du besoin d'énergie électrique d'usines de construction mécanique ainsi que de leurs coéfficients de simultanéité et de besoin d'énergie. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 85-104.

Rényi, Alfréd and Takács, Lajos (1952) Poisson-folyamatok által származtatott történésfolyamatokról és azok technikai és fizikai alkalmazásairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 139-146.

S

SARKADI, JÁNOS (1952) A talaj szervesanyagának szerepe a talaj termõképessége szempontjából. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 529-532.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) Trágyázási konferencia a Szovjetunióban. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 535-536.

SELMECI, ZOLTÁN (1952) V. G. Alekszandrov: A felvehetõ kálium dinamikája a Turkmén SzSzK szerozjom (szürkeföld) talajában. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 399-400.

SIK, KÁROLY (1952) A szovjet mûtrágyázási technika és elvi alapjai. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 390-398.

SIK, KÁROLY and SCHÖNFELD, SÁNDOR (1952) A talajsajátságok idõszakos változásairól. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 269-290.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Andezittufán kialakult talajok a Börzsöny hegységben. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 309-320.

STEFANOVITS, PÁL (1952) I. Ja. Ladigin: Sztyep és erdõssztyep övezetek trágyázási rendszere. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 534-535.

STEFANOVITS, PÁL (1952) Öntésterületeink talajainak kialakulása a viljamszi elmélet szerint. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 525-528.

SZEBÉNYI, LAJOSNÉ (1952) A nógrádmegyei "apokás" vidék terméketlenségének okáról. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 347-352.

Saradzenyidze, T. Sz. (1952) A nyelvi differenciáció és integráció folyamata I. V. Sztálin tanításának fényében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 140-158.

Sebestyén, Olga (1952) Kvantitatív planktontanulmányok a Balatonon és a termelés kérdése. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). 589 -600.

Sedlmayr, Kurt (1952) A fajtaelőállítás micsurini módszerei és újabb hazai eredményei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 227-242.

Selényi, Pál (1952) Egy egyszerű kísérlet a szelénegyenirányító zárórétegének ismeretéhez. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 427-429.

Selényi, Pál (1952) Elektronmikroszkópi képek elektrografikus felvétele. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 185-188.

Selényi, Pál (1952) Eötvös csavarási mérlegének elemi elmélete. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 189-199.

Selényi, Pál (1952) A higanygőz hatása a szelénegyenirányítóra és a szelénfényelemre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 51-58.

Somos, András (1952) A magyar növénynemesítés helyzete és feladatai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 161-169.

Soó, Rezső (1952) A magyar biológiai tudományos kutatás története, eredményei és jövő feladatai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 397-419.

Szabolcsi, Bence (1952) A nagy magyar népdalgyűjtemény. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 179-181.

Szabó, Imre (1952) A magyar pozitivista jogbölcselet bírálata. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 249-282.

Szabó, Árpád (1952) Beiträge zur Geschichte der Griechischen Dialektik. ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, 1 (3-4). pp. 377-410. ISSN 0044-5975

Szele, Tibor (1952) Újabb eredmények az absztrakt algebra területén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 73-88.

Székely, Endréné (1952) Az egyetemi és főiskolai pedagógia- és neveléstörténeti jegyzetek és programmok megvitatása. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 409-442.

Székely, Gábor (1952) Kőtörés energiaszükségletének minimalizálása az elő- és utántörők legcélszerűbb beállításával. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 157-163.

Székely, Gábor (1952) Szövőgépek optimális fordulatszámának valószínűségszámítási alapon való meghatározása, többgépes rendszer esetén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 147-156.

Székessy, Vilmos (1952) Funkcionális anatómiai vizsgálatok a rovarfejen. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 175-183.

Szőkefalvi-Nagy, Béla (1952) Újabb eredmények az analízis területén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 59-71.

Sándor, Vilmos (1952) Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés 1790-1848. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 107-114.

Sárkány, Sándor and Stieber, József (1952) A remeteszurdoki alsó barlang alluviális faszenei. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 239-254.

Sárkány, Sándor and Sárkány, Sándorné (1952) Öntermékenyült és vegetatív közelítésű Datura stramonium L. magvainak szövetfejlődési viszonyai. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 483-498.

T

Tamás, Gyula and Tarján, Imre (1952) Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 2 (3). pp. 75-79. ISSN 0015-3257

Tarján, Imre (1952) Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban. FIZIKAI SZEMLE, 2 (4-5). pp. 124-127. ISSN 0015-3257

Tompa, József (1952) A magyar helyesírás szabályai : Kilencedik, átdolgozott és bővített kiadás. Bp., 1950. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 202-211.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1952) Az irodalmi nyelv és forma kérdései Sztálin nyelvtudományi munkáinak megvilágításában : Előadás a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály 1952 február 25-én tartott ülésén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 1-43.

Trencsényi-Waldapfel, Imre (1952) Bellerophontés. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 491-552.

Turán, Pál (1952) Az analízis egy módszerének újabb alkalmazásairól. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 145-153.

Turóczi-Trostler, József (1952) Petőfi Sándor összes művei I-III : Akadémiai kiadó. Budapest 1951. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 3 (1-2). pp. 182-202.

U

Udvaros, Károly (1952) Az elitmagelőállítás és a nemesítette vetőmag termesztésének micsurini módszerei. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (1-2). pp. 357-369.

V

V. Waldapfel, Eszter (1952) Magyar Történeti Bibliográfia 1825-1867. Bpest, 1950-1952. I.-III. 118, 260, 407 l. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 103-106.

VARGA, LAJOS (1952) A talaj mikrofaunája a talajmikrobiológia keretében. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 385-390.

VAS, KÁROLY (1952) Néhány szerves sav papírkromatográfiás elválasztása kénessavas butanollal. Agrokémia és talajtan, 1 (3). pp. 299-308.

Varga, Lajos (1952) A mesterséges halastósorozatok tagjainak egyedisége. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (2). pp. 185-211.

Vas, Tibor (1952) A. J. Visinszkij: »A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban«. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (3-4). pp. 453-458.

Világhy, Miklós (1952) A szocialista gazdaság fejlődésének feltételei a szovjet és a magyar jog tükrében : A Magyar Szovjet Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia Jogi Állandó Bizottsága rendezésében 1952 márc. 18-án tartott előadás. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 3-26.

Vincze, István (1952) Az ipari minőségellenőrzés statisztikai módszerei és az intézet feladatai e módszerek bevezetése terén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 239-249.

Vincze, István (1952) A regressziós együttható meghatározása adott alappontok esetén. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALKALMAZOTT MATEMATIKAI INTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI, 1. pp. 215-237.

Vinogradov, V. V. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényeinek fogalma a marxista nyelvtudomány általános rendszerében. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 1 (3). pp. 235-289.

VÁRALLYAY, GYÖRGY and KERESZTÉNY, BÉLA (1952) Különbségek és biológiai változások a taaj könnyen oldható táplálóanyag-tartalmában. Agrokémia és talajtan, 1 (4). pp. 401-424.

W

Waldapfel, József (1952) Irodalomtörténetírásunk helyzete és feladatai. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 23-39.

Waldapfel, József (1952) Madách Imre. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 240-278.

Z

Zalányi, Béla (1952) Őséletközösségtani kutatások az Alföld neogénjében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 63-111.

Zimmermann, Ágoston (1952) Adatok a nyelvcsont összehasonlító anatómiájához. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 113-119.

Zsirai, Miklós (1952) A magyar nyelvtudomány helyzete és feladatai I. V. Sztálin útmutatásai alapján. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1-4). pp. 7-16.

Zvegincev, V. A. (1952) A nyelvfejlődés belső törvényeinek fogalmához. А NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI, 3 (1). pp. 1-20.

Zádor, Imre (1952) A materialista lélektan jelentősége és helye (A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályán 1952. február 18-án tartott előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (1). pp. 27-37.

Zólyomi, Bálint (1952) Magyarország növénytakarójának fejlődéstörténete az utolsó jégkorszaktól (Székfoglaló előadás). A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (4). pp. 491-530.

Zólyomi, Bálint (1952) A botanikai tudományos kutatás ötéves terve. A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának közleményei, 3 (3-4). pp. 447-458.

Á

Ábrahám, Ambrus (1952) A Goltz-féle átkaroló reflex receptorainak helye és szerkezete. MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (1). pp. 27-39. ISSN 0025-0333

Ábrahám, Ambrus (1952) Vérnyomás és periferikus idegrendszer. MTA BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (4). pp. 439-475. ISSN 0025-0333

Ábrahám, Ambrus (1952) Vérnyomás és periferikus idegrendszer. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BIOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 1 (4). pp. 239-254.

Ágoston, György (1952) A kommunista nevelés fogalma és szerepe a szocializmus építésében. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI, 2 (2). pp. 133-146.

This list was generated on Mon Jul 22 18:56:30 2024 CEST.